BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

Cranbrook Herald Jun 4, 1903

Item Metadata

Download

Media
cranherald-1.0068878.pdf
Metadata
JSON: cranherald-1.0068878.json
JSON-LD: cranherald-1.0068878-ld.json
RDF/XML (Pretty): cranherald-1.0068878-rdf.xml
RDF/JSON: cranherald-1.0068878-rdf.json
Turtle: cranherald-1.0068878-turtle.txt
N-Triples: cranherald-1.0068878-rdf-ntriples.txt
Original Record: cranherald-1.0068878-source.json
Full Text
cranherald-1.0068878-fulltext.txt
Citation
cranherald-1.0068878.ris

Full Text

Array s
THE CRANBROOK HERALD.
VOLUME <:.
I.IIANISISOOK,  BRITISH  COLUMBIA,  THURSDAY,  .1 INK  I.  1003.
NUMBER 11
j   The Canadian Bank of Commerce.   |
; Head Office. Toronto. ',
>   II.is*, fun. A.Ciix. I'l.-M.l.-nt. H. li- Wai.kiR.C**!'. Man.  •
I'll I |l,i  Cpil.il
ki.l   	
i„nil Kei.ircet
Sf.lMHI.aOU.IM,
.'.SKI.IKKIIW
71.IK10.IHNI.IKI
;    I'l'i-siiNc rath oi' iNii'i-rsi' thrbr i-i-kci-m j
• Deposits Received,  Qcncral Hankiui; liusiness Transact eil •
| SIVI.11IS It,Nk UKI'.lltlMliNI  lltaailtt Ktctlvtd laltretl lllawti, \
I, CRANBROOK BRVNJH. F. C, MALPAS, M»n»gtr, j
>;.,.;. | ,.|.! |.t. |..-. |... | ,.*. | i.! ,*. | .. | | . ' .   ■
 . i •   •   I i I'l I-I I-
Our Imported \\
Linoleums and "
Hosiery
l\
if Have arrived.  Our selling price is ,._,
V    A Little Lower Than Other's    _\
V Ti*
*;    Wholesale Cost U
| FURNITURE SALE ends June 5th. Jl
■it;' Lnrgc assortm:nt in all lines yet. ('i .1,
G. H. GILPIN fi
u
.  .  .  . i j ;,.. I ii.l.... i ;. |.i l i. i . l i ! ' , |/i |.i la hi i-i. |,8.|.. | il^.KM*
.ii?*)***,,,.-,.,,,....,.,.*.*-,.*............it....-:>_,
a   IMPERIAL BANK OF CANADA   {
J! Capital, Paid Up        $2,923,866           *
*.,' Rest                 $2,485,288           J
m HEAD OFFICE, TORONTO, ONTARIO.       J
|| T. R. Merrill, Pr;s.  D. R. Wilkie, Vice Pres. and Gen. Manager J
S CRANBROOK BRANCH $
s SAVINGS DEPARTMENT«^S,rWED I
HI A general banking business transacted.   Drafts sold availa- *
•>. ble in every pari ol Canada, United States and Europe.  Special •
Jl attention to collections. F. H. MARSH, Manager.   J
*>..3.l»..*.....l*.»ti.i*».i.»»*»..M»»*».»».»*r»»S.»lt--->
-Jl-JM   .*,    *,-.-■■ ■ i :*t.,.   ! ill Ilium,  Hv..  IVlfks,  us  CXCclll-Ilt I
. observations " WILL HELP CRANBROOK „ ,.  i. ..-.- i- MR. M'BRIDE IS PREMIER!
,*, |<n M^ -I'hf, -.',,,.', loc.,1,,1 „,»„, follow I ;
«... , , . .  .   . . .'  : ,l''""" S|*oknuc thi' ui-n  lim* will1
Tliu fuii.iwiiuftrii.iii.'inn'iou i« A New CI*. R. Branch Hill be Cum
plciiil Iii Spiikani'.
IHIS IO»N  III  III  t  JUNCTION
ii |."iinn, of ii -ii.-f.-li ilelivcnil  I
l'llil.-.l  Stllt.-K  Sl-lllllol  '..--I  III
Iri;.I li iiiiiiiIm'I' .ii' yi'lln, ngu:
"Till   nlwillltl'l)  llllselllsll !
Im nl ilml inuu fun Im,.' in ll.',-*.
..,'lli"li world, Hn- ..in- llml  ii.-v.-r
'l.-.fi-i- linn. |l i>. ll. ;i  ii .. i-
|ii*nii-, uugt-iiti'fiil ... it- iiiiii.-ti--.
in hi- ilon. ,\ mini's .lu*. sluuil.
liy Itini in |.i-..-.|.i i-ily uiul In |aivci*ly
llllll   ill   ll.'.ill ll   mill   III  'I'l:
III' lllll -.Iff  Ill I.I  ground.
ivlleif lllll v. inln winds  lliuu  llllll
ll .mu ilriviii Homely, il onlj Im
muy In* ni'tii' his mu if.ir'n sill.-. I If
will kins thf huiul llml Im. in. r.njtl
Inofli-r, In*  ii ill  link  lh.' ivohiiiIh
llllll Snl'i'S tllltt C0I1>0 ill ftllllllcl'willl .
,, , ,. ,, , ,    ,i   rond llllll  is pluuvl.-.l  I'l-mii  Sin
liu* roughm-st, ..I  In.'  '.-,..il.i.   It.- - l  •' '
giumls Ilu. sl,*,*|, nihil. |iiiii|i.-!- inn i.! ■*'""' to Uu* I'liniiilinn Ixmler jm
li-r ns it In-hv iv u prill,-.*. Win -ii ! iiflira -Villi!, liy lix-Kcntur Tui-iii
till uur Mentis depart In* it-iimtiis, | ant]  I), ('. L'orliiii, of Spuk
(ill. yl MORRISSEY
A LargeCu.i'|.-iii\  Will Develojii that
a ul ni Prontii
tzxt,t":t: «:*PrlMis",r"d !,i«'*-****I •>■ &*** «• „.,,is
i.iini it will i-i ..ui i«in,ii,i ties In Office I'",l"*1"*1"1 ol ;;l '"'''"
lu i ..-1 in ul Northern I -nr Bou
in i .  Ferry,   ll  will  it,,.,  ilu
vclupo tin- oil liinilx nun- Morris.
s,.y.  Mr. ■•'.-■-.: •oinplct.d
K„„„.;,nv "riv.-r 'ui.,,.. "tiiiv,* mil,'* I TAKES  HIS  DEFEAT  HANFUlw|"mmK" uU !'ori"5 ,ui" '"".'"
..  ,, |.'.. I  tl llleltct'IIS 8lX,ll IIS tile tlllielllltorv  is
...iiilif iln  Moyie rivor, wl.i.'li ill "'i'i""\i  ■
Will  Thro*  Tide  ..I  Travel will follow uorlli lu thu Inlurun  McBrlde Will Appoint a Corner- ..   ',",""   '' ' ' *! „  "
1  .... . r h* w il.*i\ - n.-i  i- I. i iii, ■ t i...- t.iili.ii--
,„. ... vatlve Ministry and Fight on   in,, immimiiili iwrni-iliuii ilm vinil
I Ilf  tflUIIIIII-  Ul   li.'-   114 ll.l 1,1.-4 4*\  . I ,   ,.   .■
 .,,    .,    , ,,'l P-l.tv  lines ..I .1. 1.  I-. l_. -    ' -  -I n . - . I :
■ill li.- iili.iu!  I'l  nulfs  li  Iln-| i nny Lines. 	
,...,,,,,, "I I,-nr. Ililhl Iiiul  mil
( row*.  Nml liniui'li "I ih" t nn- - .   , ,  _.
.1,1 ',,,-ili,-. III*,-.* 111.. tlllll ."'' ■ ]  ' '"•',.■*
I  ,,  .,  .,   ... .  ...   i    .. I IN  ELECIIO.N  Will  Sillil  rnl.l.oiv  l*fi*L'Us..n h.-i- In    il  ti in  l',iisl
ilown lu till- llimillllll-)'  li rl |
Willi our lit,,-.
From tlie South Into
Cr.tnbrook.
Hllllk  WILL  tllllMliNl't:  :US  V UAH
N..I  ii  huh  iiili-ri-sl  i-. hfiim
niunil'fslfil In Ilm now llui' uf mil-
muti' is mi fxffllfiii  ii
Wlli'li rifln*. l.-iki* win*.'-, mul
tllli.lll t'ulli; In |iifi-fs Il.i i . in. cull-
stunt in iii,, lun- lis Iln- sun in il..
joMriii-ys iluuiiiiii lln> h.-nii-us.  II
forliliu- .ll'lvi'8 Iln- lillislii- fn uh  ,in.  ,	
i.lll.-nsl iu till' wi.ilil. rrii'iulliiwiiiiilllll'll in lilluk ut IlllMllilVUIIll'Ilt, llll-l
timplfli'il mul lli.' f.-li
Thia li.,.- uifiiin, :, f.,,.il ili-iil t
Cmulinxik,  Blnro  ilu  cniupli'liu
will itiu-ihis limn ,i ilii-fi-l lim- I,, j iiinli-s niiiilf u-f will mil  know
Snuki ,  Tlllll il in tin- t', I'.  H.|lnil»nlx,n.l tliu i>xi*t>ii> f. aim
h  hn.-i liirn  i„i|,.,ssil,l.* lu ■:.-!
 -mull's.  Thfivisi, |iiK.|nn.viii-w,i fr  Ilm .....si. n« Uiu
•rlllllu up till' Mlivil'.   Tlllll  | .1,1*1  nl I*-'"'"- I'-!.''  I''"*ll  lUlWII  -iill.-''  h.-i
111., liliu will .i[H'ii lip  a ■■unit.'.-  "'k'11'  I'll" liit.**l iuforiliiiti v.
rid. I iui'i-ill miillh iui.1 lim li! '"''  I"'!"*"'''.!  ,ll;"  Pri*i»iit*r
limlifivil. Thf.*.* will I., iimi-li Mi'Uriili' wunlil np|ioiiit u -ii*i,i*.hi
i-,,.-l, work nl.iim tlu> irarthiTii i-ni'i I'''""-"*'-"*'*'.''' iniuislrj nml nutolliu
ot Um lliiu.  Of f..in*s il th,. I .'.'"fitry ou piu-ly liui-n. Thiswoulil
holliflfss. Ilu-luilhl'iil .Im: ii-.lf. nu
liiylmi- pl'il ilfu'f lllt'lll tlllll 'of lii'-
rull||-.-inyiuu' him. lu ^lllllll .-i^.-iinsl
ilmiffl', In liiihl .*!;i;iii'.-l hi*-
fiifinifs.  Ami w lii-i, Uu1 Insl si-fiu
is Il.i lllllllll  llllull'VI'l*  iu  (llliillfilll
fiivlfs. mul  if lliis pi-ovfa lo Iiiiii,i*. il will IIH-llll  llml  C'l-lllllll-Ollk
will hu Ilm junction ul this iinpnr-
Iniil 1','f.li'i'l.ilhf C. I'. R. ...v*.l
of ull mn, iiiiiI iiiii lli InkiM iln*-'1'1"' pri'liniiiiiu'.v  work  Ims I,,
liislnr in ils i.tuliriifi' iiiiii hiii lnul,, | imshf.l -.villi i if.u- iiiiiI i.in-!	
is luiil uwuy in 11,4- ,-iiiii ^i-iiunil.
no inulli-l' if .-ill utlll'l- I'l-ifii-l- pur-
uu- llioir wuy limn,' liy ll, • ui-uv
hus Ih'i'U (u-folnplishfil lliuu isffii-
l'1-lllly sll|.|Kisi-il l.y Ilm pulilii'. In
flll-t, sn fill- hus tlie wiil'li nilvnnml
sill,' will III" ll.il.lf ill,'  III'  I'.illllll,  llml n.-livf fiiiislnifli. in will In  nil
Irs limit  Inl v.*, liln piwii. hi, proliuliilily In-  r un I  ihis
nyi-s Bull.  Inil  i.pi'ii in  tlm lil.-i'l 'I'liinuii-r.   This  will  insuiv  tlm
\v.iti-l,riil,u*ss.  I'liillifull  nn.l  ti-i,t.'|i-oiiipli'tion ofthe i-oinl soiiiu liliu.
flfii iu ili-ulh,
i )G99- )OQO©QO0OO9O©0@Q0©@©©@
I CUT GLASS ' I
B l-'i-w ni-tii-li-s nit* mul*.* inlniiriil  l.v lov.-rs ul lim lifuiilil'ul X
O IhlllllT'T III.ASS.  Tlm l-ii-h  hisli-r mul Ilu-  lirilli.-iui-i  ul ©
H Ilm I'ncrlhif fns.-iii.-ilf- llius.* of IvHllill Insll'.   WV nil. allow- ©
O iim suiiif ifi*.\ t'nif s|,f''iuifns iu ;ii*ii'iiii* il.'sifns.   Wu invito n
aE yum- iii .|i.-fli..ii. Q\
|  WILSON, THE JEWELER  I
i
Mill  Uocknnilorf i.r Mui-i-la*',\
fuum ilown  lliuu  MurHs'.fy lust i
Siilimlny for n fuw liniim visil with  .    . , .    ,
,  | sllll'l' ll Iniims lliiiti  lulu lunliitl
Thf nun" is llimli' I. -ft  Jim
Hill in his iiivnsiiin uf ('. I'. It
li-nllury, nml is litniittwclt'oiiiiil In
S|iuki I fuiilfi'ii  Wushiiifli.n
Inl In..-  Ami nu !.nn! i.iiilil 11,
I'lllll Ihut Wliulll .-nil.nn-.-  Iln  iu>.
|mi*l r of Ci-.-nilii-iiuk mi u i-nilwuy
ifnli-i- tu ti uroiilur I'Xti'iit. niiu-i. it
ul.l  ti-ii-iiils.   Mul  hus iplll  lh.    . , .  .
, , , , WU l   nu  lllili-la-lli i-llt  llillisi-uul
glol-y un.l hum.,* ..I Iln  lii'Wspiipi'l' ■
profession lo oiiKiip  in lh" liuli'l
l.llsilll'Ss IIS 11 pill'lllfl'  willi   II.   I..
Nmphfiis,   Nu  tluiilil  il  sviii.
ali-iiniii', nt tiini'S. lo.Mut. nol lo lie    ,,,   ,   ,.   .    .   ,.  „
, .. .. \,iill i  Ilf t If ollll'l-  VI' 11 1 ll   ll
hn-llnm tlm h-slivf ui-.is  ili-in  oi , . ,,,.,.
,   ... . . ,   -i   i lnivi-1 li-uiii Ilu1 snulh  I" Ihis ilis-
| pill'lfyill*,  sunif  iinlf  slllisfi'ilifi' '
wlui Ims puiil ii lift i i-fiil suli.-.'ii, *'
,,.,,'    ,. I if K|Kiki'8iuniul1i'Vit'W ii  us
tlou mul thinks hu owns Iho piiiH'r.',,,    , ' ,   ,  ,,,  ,
,  , , ...   ,'  '. , ,  Inn-si Hv. instil. fuluwiiiH inter-
luil In- f.'iii  eousule liit.i-4.-lt  milt   , • ,„ ,
,,  • i    ■  ,,    , i ri'li  mill  Sfiini,,i-  I'lirnei', llml
Ilu- ulen lnul tlii'lv I- Mi" i-hiiiii-e I , ,. , ,
,«■■-,,, i i  Ihlu«s lift! huhl  ,,n  Ilu*  |ii'ii|iusi-
ll) "illllfl* III (1)111 Of lhe  il'llllll  .llul   . '   '
0( '.'rG'.jQGBBOOQGGGGQOnOGQQOQG
IJ My business is rapidly increasing,
WHY?
<! Because 1 have the slock to select from .ind mv prices !.
<! arc satisfactory. j j
ill THAT'S IT
• •
J.D.McBRIDE
;:
I. in* ,':.1.|.",,.I. i.i  ul' lhe nun
who is nimoua In i-oUeel .-. hill  6.
sl'.iIii uml ilon'i know whether ilu
tlowaiHipor mu
I"
. j --Dfliniif lui*:iiii.ii surveys nl' ll
' n. iv i-.-iihu.nl Inuu tin- t'uinuliii
I liiunulnry In Spukulif wiil  lie mn
1  Stcvlina Silver
ilornol.  Mnt wns with the ul.l ^{'U"U" '''""" Uv" nvU" m'v]
luinifi-  Si-miliii-  lleori-e  I ui'iier
i.sii-riliiy.  "Tlu-ee |mi'lies of eiij/i.
lu'fi's ui*f now in lhe 11,-1.1 eomplel.
I Illl! ihis uuik.
pll'lllIK   "-illllllll"-  III'  Ilu-  flisl  111'
I iln funsli-iu-liun will lie ninth',  We
j linve tlm nei-fssury I'upitul  tin* the
iiisliimliuu uf tlm line nml everything Iniilis I'livornlile hu- uu  enrly
intneiu-i'iiieiil uf lim work,"
This  is  the  rond  i-oi ruin*.'
.* I',",   ,        i,   * i  , i,     1   uhii-h llnif hu. Iifi-ii niimh ui invi-
i_ live It. reueive I'rcsuli'iil Koonevell, i       ,  ,    ,          ,,  i
t* ,,   ,„ ,,i   i     ,,      . i  .  ti-rv.   It  ins lii-i-ii geiiern Iv  ie.
I. Mr.  I iiltlf  knew  iln-  president
..,  Iweiily yi-nis ngn, when ilu- Inllei
—-  ivnd inking liis Ilrsl lessons in the
ilromiutia lire of thf plidiiB ns n	
.uwl.ii.  His -illfsstusnylhni  ''-v **'" « tlml Iln* k»m1 pro.
Mini for miirl) -iv yeiii-s. nnd is
utu- ul" thii lii-l liny- tlmt ever'
sliii-k his tiugi'i' Inln ,-i ipin I liu\. 1
mul deserves nil lhe suei-eas In* is j
li.i.tixl iu win in nasoeiiitioii with |
llml [lei-soiiillciiliini of ene,>.
Im-ii!"-- ability, II  I,, Sleplu
Wm, Tulllf. ol lh" lioyiil liolel,
ul l'Vruie. iflur I Insl week I'i,nu i '
Spukuiif.  ulti-ri- In- went In si-rii
ns ul' Iln t'l'llillillli'e uf Iwi-nli.
Kootenuy u illi him.   II  skilllllll'.l
ii ..IV ill ■ Biirf,,, .  |xi .1 in Uiu
iiiimi-.lii.te vieii.ity  i-i uliii-h In* !-.-
";ilf.t eight - p:.!'.'  mi!, s iii,,r,-.
--.Mi-. I'. :.:;-- -i- llml lhe
prnp.-in is l,.",ii.-.| norlh -I lhe
Klk river, neur tin- i-onl Inmls.
irhii-h nre i-tiusiug -. ninny hnirt
htirnings i.iuoug the Victoria
|K,lili.*iiiii-. II diiitriel Inetitti!
Iij Mr, !-'.._ .- full, . i! roeks
l-nlhfl- llllili  --   Inn Is,  .iii i  fr	
ihis in.mul un ..; - , 1, ;in ,f is ll
I'oiiliiiunl ii' i . Tl.i reek
Blllell ■ Iln - "I" -.I ' .-!■ |-u.-k
until ii I - -."..I :, i.i pin ■ n-.iin-i
auotlier, i-nusinu un nl.nisiou of
lh" -ui-l.ifi-. then III.' odol- uf Ihe
ml 1- very ilistiuel. Tue ro k nil
U'fllniiiii.u-fi-fiiiiilfiliiiimiiTim-f iu | ipiuiiilin-:' him uilli  llllll tnet.   A I 's au  I'*1"  ■"  l0 •»' niisliikell  ll}
the pnrlors of* Um Miuiitnhn hotel, j i i-wus nlloiit this lniiruing Unit ''"'0  »>-* ,'|:,i'1 "J   Wllil"
\Vf,!„fs,liiy .Imif II. nl  HI oVloek  ihe piviuier hnd v.ilunlnrlly ivsigu- ''"' "H. >»  AM.-rla  "* I.liit-lt. this
  lifi.  Ileuehilin, "T  Christ ed.  He wns nskiil if Ulis wns |h,. is ulniost us i-l.-ar us w.-il
ehui-eh ollleinUlig. ense. nml  hf iiniui-diulely s,-i  all   "The nil was situ, -|" rt,
The wi-ddiiig wns a  very ipiiel |doulils nl ivstt.u (lint point,  "Nii.|»'l'°  ■""'I  '■ '■   r iwi-lve years
HiiKHiirlli  Wi'tliti.'ui.
Mr. (i -gi' IToggni'lli nf  Klk...
nnd Miss Nfllif Wi'lliiuiii, aislev
.if Mrs. I'l II. Sllliill uml Tlliiilins
In* num. pi'.-f. i-ulile in ih.- |H*ople
Iluin .-> < i.nliii. -i goveriiinent, that
would not in*.*.if ii i-fi-niiiiii-iii
elinnge fui* ilm belter,
Vi.-lorln. .lun,' I. I'.-lmifl I'rinr
h.i-i heen tlismissi-d I.i governor
.h.l.i. Al i IDo'eloi-k Uii*. -iiii." :i It'll.','  fr  hi- I ■ was
i i,-.l I.i iln  lil-si  mini.I,*r lie-
nll'nil-; only  Mr. mul  Mm.'  Sllliill I I liuve not." lie  i-opl
nml Mr. Wellinnii lining ill iilleiiil-i nol gel Uu
-I  ili.l
-While hia honor mis s:iiisth,l."
In* iiddi-d, "thin  I hul  nol .1	
iinythluu  intentionally wrung in
miff, mul will prove a Biirpriae lo
the ninny  friends  uf  lie- hupp)
eutiple, ns il hnd I u geiieriilly
llli< lil-Mli »,il llml the ull'iiir wns  not | tllltl CJllI v ''lf--k .-...ill-m-l  uml
lunik.* plm-e uulil lhe Inllei- purl (,,_., ]„, eousideivd llml I Imi i:	
'f  I'"'  """"I'*   'I''"'  ''"'""  «'«»I oillaiile the independence uf purlin-
li.-milifiilly ilfi-nriitfil wiih -ill.
ilrnpftifs. fVfl'gi'ffiis mid potle
pl.'inis. Thi* bride wus ulliret! i
her going uwuy gown, while ih
grooitt winy regidnUon blnek, Afti
Um  ifri'iiiuiiy  u  w.ilding ilintm
managing tin- Hornet.oil wells un.l
Im pronounced ii the purest he
had ever seen come mn nf Uiu
earth.
•■Mr. i-'m. 1-.- mul unv P'll uf
water was exauiiuiil liy him not
very far Ir.un ilu- l.iiluiiy -li.u-k ln--
luu Morrissey.  A heavy logilivid-
fil Un* sii.-.-im.  inl.!  ml"  -i.lf  wus
fr../..-,, tin*.*" im-ii"-. Til;- other
side, which contained the nil was
>|K'II, il,   toUl lull  II  Ullitl'll  In
ihis. mul hnil n ft,t. liHugration
ineiif ii.-I."
"When this inattet' cauie ii|i iu
the house." lie said. --I stnti-d that
I would a1ii.1i' l.y tin- rtudlngoflhel
committee,  If  I  hnd dune nn.'.
.thing wrong I  was pivparcd to>Uur » whn.'"",, tlu-" Hip of fliov»tor.
  tin-  sfi-n-i-y  ..f the Lcccpl i-esiKiunibillUv,   I hn.l not | Mr.  Feninsou has nppli.-d fm- n
nll'nii-. however, being midiitiiiued \\\v |,,IIH| ititi-nf Um uf doing imv- ehnrler for a new comiiauy. whicli
until train  linns  wl  Air. nnd tiling wrong in the matter, Imi  I , ■"' '" '' '■ ' --  --' -■ '' ''"'" fl"'
Mra. Hoggarlh left for nil extend- „,,,. i|  mis iiupnliiii- uml  nn  ■•-•tloil in Ihisliiiiil of promise.   Tin*
I luiir ul lh list  cities, wliich
will include Menttle, Sun l-'riiiu-isi-ii
mul bus Angeles, nml ihey will
pi-oliubly ri'tiirn by wuy uf Ilmi
wnsopeii in niiotlier constnictiou|coini»iny  v.iii  I,--  known ns tlm
.fin:- pul upon il." I W.-t.-i-i, (lil innil'- ,  -  lllpaliy."
Neither hud the colonel nny wpnl   s"" •  1!l   niiichinerj  will,
if bitterness I'm* those win. have| which I mm lie,  -,.. , :i •-..-  is
Chicago nml Winnipeg, m-rlvlng nl | |„.(.s^((| |*,,r ||„. iuvestigatiou whicli (dread.*,
l-ilkii. tlieir fu I ii if liiinie nl mul tl,
inlil-Ui' uf July.
Mr. Hoggnrth is.umuf ilm pi
Heel's of the district ll!l(l pl*upl*iel
lins ciiuscd hi- tlownfidl.   lb* n- exia-cti1"! to urri
i; 11*. I ss Ilu- im! imi ns perfectly legiti
mate ..ml recognizes Hint he should |    Ro01 Bri,!-'-' a' Morrlssey Oal
uf the Klk hotel nl Klk... while the Ln9]
nl luii-e  l.-ive-l  hiniai'lf oimii  tu
A Piece of Tea Spoons, Colli-*: SpoJivi,
STIRLING Horry Spoons, Sugar Spoons,
SILVEn r    , ai  c.    t
Is /Always C,cim L-'dlcs' SuK" lonlTs'
|!  Appreciated Butler Knives, Cold Mejt Forks
\[*ll. If. IltltC     '  0"'cial Watch Inspector
1    uhc * 3c\v*.*lcv \ C- P- R- Crows N«-Div'
,. |«i ,.*■ i „-1 ,.* 11.;... |,« 11.11.1 ,.* | ® i ffi i :.j I® i ,.j 1 (.) i,.;; cfiC* 18)
Circumstances over which we have
no control compels us to WORK.
.; Our special Jorm of WORK islNSUR* |
I ANCE. Insurance of all kinds but |l
•'.. only one quality, THE BEST.   -   l|
>: BEALE, HUTCHISON & ELWELL*!
Phone 20, Cranbrook, B. C.
lievetl Unit Ciiiitidiiin I'.-u-ilif timiii.
"inl iiili-ifsis ii if Imlilnil tin* fit-til.
Their belief hus been strengthened
HISfS
..  .,. .., - ,  i .i  i i" connect  .villi   u-  Ciiiiiidntii
Mr. I nt11,- uppri-i-uitfil  lb,, limiiii-	
,.    , i . * I ili-llm I l-OWa Nest lirnlmh iiiul  III
■.uilfiifil np. ui  him. uml  hf  ui ,.,,,.'
,. ,.   ,, . . he fllt'lll'l' lii.-l Ihnl I), ('. Col'bll.
never forget i 'ting lhe pi-esitleitl   ,  , ,   ,.,,,,,,
i ,i i- ,.,    , i,   , u in is iissui'inlfi  will Ml',   ui'iifl
nml ,In-  "ui'ilnihlv  shiiun In,,,  In . . ,
,. .,  .  u, , .  ' i . _. •   .' ill lie I'lilei'pi-iBis recently went  I.
t llllfil  Mnlf:.  I'l,li'l   magisfi-iili. ,    ,   . . '■ ,   .
,    i , ,,   ,,, ,,, l.iilul.ui lu i-iini Ilun  veilh  liiiiin
Wilfll  III' I'ffi,flll/fil Mr.  I Utile  us , ,
_ , .   ii,.-   i u   ,, mn  iiiTiuiL-fmints  Iur Ilu-  rnnil
uu* ul Ins ulil trmiiils mi Ilm Muu. ,  .    .,
, , . ivlu-l-f In* is snnl lu hiivi- liii-l  sunn
Iiiiui i-iuige.  A lining the suineiiii
bride hus been u resident ,A' Cnu
brook I'm* tin- past two yeiii-s, liuv
inn lieen living with her brother of
tlu- Mniiiluli.-i In.1.1. luit her lianie
is in Winnipeg, lloth ure'popular
iiiul linve ii bust uf fi-ifiiiis wiiu will
Th.- f..,i l.ini-- al Morrissey
iverthe Klk uu- i,i,-!„-,|,, ,i Tu.-s.
ilny.   Tin's lu-i.lm- was built l>_
When the hnllsi- n-sfllllllf.l  Ulis   ^^^^^^^^^^^^
nfternoou, Ureen imiuttliutely rose. privnl ntrilmtious of the citizens
nml moved, s ,nihil  by  Tallow. I hul was  liol  -nllifiiliy  |irotwtod
Ihut his hunur Im nskeil l'u luy Ik-, liy m-iglitiiiii tin ; '.■ \ . If the
Core lhe legislalui-o all Uu- corres- government hnd rcwlcn-d n little
 Ipoiulence jmsaiug between himself assistance al the proper lium. tin-
wish them nil liimls „t hiippiuess m|ll p,.im. K\nl\n, io $„, C'liiinney bridg, could lun.* I..-,-,, -uiml.
uiul pi-ospfi-ily. Tlmy will be at C'reek bridge iniitter. Thu l-esoln-1 Xow (hi
Ilium- nl Klkn nl'lfi* Augusl Isl.
linn iK'iug  pul  Bi'Vernl uifiiilifi's fXffpl lu uulk iiiuui.ii In lhe mil-
ibjfi-tfil iu ii. inn.I bridge,   r.rimii- there wns
11 if .ii ..iiii llml sp 'liking I'm* Hi"  mil i if imp. nl."i! bridg.' in tlm
ilii'llibei- for Dewdney. hf hud toldistricl.  nnd  yet liy neglecl  lhe
Cmiiitabli' Drummond Is Honored.
Cunsiulile  A.  I).  I li'iiinii .1.
who hus bffii atutloned nl Moyie
I'm* ilm piifll live Vfiirs hus it'sigueil
to engage In thu htilel business nl
MurrissfV  .Mines.   During  his
residence in Moyie. Im mude ninny
friends by Um inaiiiier liedisi-liiu-g.
iii his ullifiul ilulifs uiul hi-i pleas-1'""„'  .. , i    ,   , ,. , ,  ,
... .  ,*>ii I B*"l  I'i'.'l'"*-.-.!  ii  vole ex- wonder Here nre kick  nnd Uml
ui"  persiiunlilv.   Hi, i!  A iiiului i    . .,.,.,    ■   ,
. i . ., ',   ,. ,,  . '  pii'samg want of i Hi ence n  u'lsoiui- ihhiiii- wonder
night Un-  | pie ul  Moyie gave ,   ,   ,,   ,  I  ..
,. , .   .. Ilieiiiber for Devitlnev,   lins was al.
llllll il  sllliiklT  til  the  kuuleliav .,,,,. '
,   . , , ■  i-iillfl mil ul tinier.
In.Ifl Ihnl pl-nifil  ||  i{r.1l  sllfi-.-i.s. .. . . . ni,
.    , ,  ,    ,  ,, A d vision Ileum eil hi, In* mi,
ill..liniil.'.' Ihnl hf llllll  Ik'I'II  ".111". I
 ii l,y hi.huiiur I had accept.
fil Ilm task nf Conning n govern-
 ul.  lh- nsked  llml  Ilm I -
sliniilil lulj -n until ". u'eluck to-
ninri-iiw
people nr,* liiidly hniulifuppeil.
Ami Ihis, in... ii, lhe m.-- uf the
fiu-t ihnl iln* gnvei'iiliii-nl owna
um- fourth nf Um towusile. Imssold
! luls. uiul ,-..11.■.-,.*.I large ri-i.-nufs
I'i i   lhe  Im-iin --  men,   No
11 wns In iff Iv llttelldlil. nn.l  Mc- ,,,   , ,
,, , '. ,. ,   , ,    ' wns I'.l In I I. ns lulluws.
.Mn nui  lirnllmrs .li.l  themselves    , ,.,,...,    .,
. i   Am*.-  I-.. I, Smith, N.-ill.  liny- j
Iiinil Witcr Mukiiij Trouble.
I'hf hul  Uf.iiln ,-  Iln-  p.-,-i  few
Inys,  hn*.  f,il  lis-  -iu.'.  in  lh.
nl ll ".ii-iiill In-oiighl buck  ivilli
Iiiiii.  Mr. 'I'iiiiI.- Ima n splendid
if the heavy Bloekholders iu lhe | proud in  Ilm iiingiiiliceiil Kpit-ud   ' '.   i.-i',.,  ' "tr'ti-'■ I " U'"li' I uioiintiiius.  and  n- ;i  ri-ult t
Ciiiiiidiaii I'ni-it'm coiiipnuy,
Whnt iiilm-.-sIs ure behind  Ilu
i  . i  ,.,i . i , .i  i   " mn inu*ifm?. iu,- ,., ...I	
photograph (it the pi'usiilcnl whim .   ,
. . _, i.i    i  ciilfi-pnsf. howuver,  is  n  uiiillfi-
HiK-nkinu on the gi-nnil slniiil, uml. ,. ,  ,  ,  ,. ,
,..,.,.    i ■ ,-   ,. lipun  ulili-h  Imth ul  lh ■ iiii-ii  ilf.
nt tils li-tt llniiil is the l.-iimliur Inei-   ,', ,   , ,    , -,,  „,
i ,.,.,. ,.   ..    i, , i-liu-Inspfuk.n thull" i .Mr. 1 iiiiiit
unil I.e.' hul nl I' i-i-nii- ,i well known •, .,'.  ..    ,    ,
,  , , . , has sail slgni run ly, when re er-
liiitel pruprielni-. . , ,
    - ring lo the northern connection ul
New Saw Mill. the linui  "Ynu  must ilrnw your
The King Morcniitile compniiy own coiifbisiuna."
is eoiistrncting a second biiw mill!  C'oiitimiing  Mr.  Turner  Bnid
on Ihfii- limits, jusl one mite west yeslerilny: "The preliminary sur-
of thoir present mill.  Tlio new'veys wm.* completed some li	
one will liuve n ciipncily of iibuiil  ngo, uiul these ure tlie Huiil, ill
Ihey  pivparod.   Tlmn-   «■■«ITlHw. UnAii'-'n.  I,.hum  .'n,*,is.j-""'""• *"*■' ■'' '-'-
.pi-fflifsnuil sunns, uml thus,* I""* | M„„„, T,„|„,. , !,.,.„„. y,,.,,,,!,,!,! siilfrnlih*  dnniag,.  i-  1,-iim .1	
^^^^^ ' One bridge nt Sirdar and another
nl Mii-lu-l were wnshi-doul u ssi-
,.   „-..  ,  _ ....  i  Nava  Clilmrmr,  Stables.  ITi.1. i **'•**■■«» lnui»f.T t>f im.-«fiiin-ra uiul
h II kinda nC prosperity in  In-„„,*.,.;,  i*,-,-,,,;«.,..  \'r\„t.  \.  \\',! mail by iho C. V. U. The telegraph
,  7i  • ' 1 .Ml,uro. Illlioiv, ,i ll-eil, mi* ue-.
■nl  e-ipifss.*.!  Ihmr  l-l'gl'et  iivi-i-i,,,  ,    .....   ,, .,   ,'
., ' , ,..,,, J lii.vl.ir.  K 1*1.1.  I'nlfrsi.ii. Semlin.
the .Ifpnrliilf ul  Mr.  I li uiuiuuiul ■,....  ,  ,.,
i-i i    i   • i  i  "illonl  I-1
in miiiiy liiinl wuiils uiul wishi'tl |
new nvui-iiluin.
New tuiriiiliirc Cunipany.
The Muccuiiiifll Fnt-nilure .-..i
puny expect tn lie ready in open |
their new store fur business next
Smilh. Elliw-ll. ll,.|,s|,,li.M,'lliUfS.!lil"'is'1"'"" ,»"v*''"  N'.''80> I
Dmiaimiir. Hull. Rogers Mm , C'miilirook, nn.l nil ni.-ssiiges sent
nmlMiirlin  II. T'ucsdny had to go by way of Win-
uipeg.   Some  diimnge lins ljeen
,.,  _,. , (lone nI Wni'ihifi* lu thu improvi*-
l-iiis- I'liu iijrapns. ,.  , ..   ' ,,
I ini'iits  of tlie (rows Nest  I'nsa
Tl"'  'l'"' '"  S' ll'''*v  (il"l,"'l,„n,l,f,- compuny. nml  lh-  Kust
Mny Slnl, linn Hub  lu sny iilmtl  .<„,.,,,.,,. | i,,.,-,,,„„,„,,v ,,]„„(
Prcst'a general viewol  lie-  I'runk  .„ Ky.m  ;„ n.,ll](.  ,,, M,tv,.,. ,,,„,,
tlu- llixxl.  If  lim warm  Weather
WiKlimsduy.  Tlmy will  linve 	
I)5,0(XI giving a i-innliiiuil output  Hiiitu locution surveys, upou which oE ilu* linesl store liuililings in town
ot the two mills oC (15,(100 fuel.   A tin* estimates ul' eusl will be inhdo and as soon na their stock that is
i»lu  ronil  has  been constructed  Icoiiti-nclB rm- construction will on the way arrives, ihey will beH* -'  ■  -■
Litl 'mill lo Hu- rnilway, 1,,-bns,-,l. I til*' i" imt.l  -;' .Ih- I IJ" "L^nfti'li!," mul W h! ! %Xtb iZ Tl   !
liy way ot Um ul.l mill.  lw.,'  "The surveys nn- in elinrgt) of ^nnguihcenl nrrny m the 1 „ ■,., 11..-. ■  wlli(h ,,„.,,.-.,,,, ,i K.-.-M.k irf sitiinl- '" "" ''.' " '" '"'
tennis Clin  linndle  5(1,001) a ilny  Clhiut Engineer Blehier, foinmrlyjline.  The Humid predicts n good | „■_ a\lcm\nir more dearly Ihiiu nny Uml will I..* .lun.*.
without trouble, thus suiting it,',* uf tho Northern Pncilh: nt Tncomn. Miusiiioss for tliu now Ilrm tram the jpictnn'.yel publis tliu ton-iblu
. Jl i*f,-f il i;.*ti'T.Vf*Ti.TJitii/r.lt i-tivl im *^; ® f i^ri, I i f i, [.; ,'i f J;f ii'f ^T  ' plebliniiil'initum-niinliiusybiisis.  I ,*xp,,-. thul thoy will hf  linislu-,1  s.nrl. TIIE  (ItAMllfOOlv  IlliltAI.Itt
CRANBROOK HERALD
F.lits.r aiisl Proprietor
m Ms OF SUB CRIPTlOSi
I lie llemlil tltilm t.i jive Uie news nr tlie
district, If yuu km.-, ,-t u* ftboill yin in*"
vmr nun,-ni four |«ti_>l *, wml ll to tllboRlrr,
EDITORIAL NOTES
'I'lh' l*'-*riiii* Khf I'li-ss si-i'ins in
uliji-i-t wh.it 'Tin' Ht'iMiM prints*
|i..liti.-,i] n.us. Tlif Kivi' Pn»S8
pit I't-rs tn wilt! until tin- tii'Ws ln'-
i' itiii's ii i-Mi|>M- mul llicti |ii'iiil mi
..liiliiiifv iii.lii-i'.
Tin* iHipors tlini Iuivp Imhmi ro-
I'.'iviti'j  ;i  lew ilullnra in  piililii*
printing iln- pnsl two yours, iliil
Hid   ili'M.I.'   |!ll,.'!l   ;.p;t,v   111   ill.'
ticninln) ;ii Vii'torin.  -Sonic [n*oplo
ran In- lioilu'lll Vt'fV I'llt'iiplv.
I'ulilirs iiii- WftnilillR up. uutl In-*1
li.iv tin* pi-i.pl.' uf iliis ilislrii'l
fully ivulizi s it. ilii'Y will In- in iln-
mills! i>l ii roil Imi rnnipnlgn,
Printing is Our Business....
When you want printing done right, that- will
please you and your customers give your order
To The Herald Office
l   Xuti-i-iK 1,1-r.ti.v Ki.*eii Hint  I. Hi,, uiiil.-i-
tlgum] luteml thirty t*t*>> <1i»^k uluruutolo
oppljr  t<« Hi- Aw*ir.initi. Ii.nimi.-t-i r  ol
I.UIliti tiiiil H'ui-ki. lor tho DiMti.-t i ii.) Hi.-
I'liii'I Ciiiiimihsi ttur .if  I Jiinln jiii.l \\< rU ,,|
Uu- Province of Brit Uh Columbia r-jroUwiwa
j to |iro»|tecl tor oi ul ami pctrult-um upon the
ItuiiUiasI .>( Hu- I'liiili.-a.l river in thtftnuth-
• .'.ifterti in-ill r nf iti.- Priivmn. nf Rrltltll (..
; in in bin. diN'riM u*tuliow*>.
litniDieirili-4 hi ii  ji-ust  i,l  11 i> tun) lien**.!
; .i>r;ierinorl.e,l ■ T. M  VVaMriiouthwi->l rot-
tier pt»'," lilt IH i' Slit llllll i  mill li, 11,Hi,*t- SU
i-litiitiN wiHt, tlietiie Nt) ihulUH BMltll, tht>l	
"II  1'knllll  i-Hf-l  I.i  p0||  l I  tlllli'l I'Hllilil,
nn.l contuiuiim UIU ii -te...
liiit.-.l .'ml \l ,i  loon.
 ll I-M tt'Altll, I... in..i
NntieeiH lit'i. liy ttii, ti tlmt  ), i|lt. uii.lei-
►igltiHl, iiil.-ih) t'liit*. (-in l lIu.VH uttert.tllBtti
jii|.|ily to i'ie Aanlkluiu  OuiuniUii r ul
j l.ttin'i. nn.I WurkH ioi* Me UUlrlri nn.l iln-
L'hlcl ComtiiM r ol Un.l-i uml \v,.ik ul
— \i\\* I'ruvii ul Hi iii-IM..Intiil.i i (i.r it li.vitM.
FORI STEELE ITEMS
Sollce.la.lioreliy [livi-n ilmi I, it,,- nil- ..".H!!.! !'!n..u,"n,'',,l',''''''''''' "''
Frum Uu- I'muiei-tor.
Mrs. A. 11. l-'fit'iifli ivus in l,.\\
'riiursilnv.
I ilmu  in .Im- ni,,', ilnralnnuil, liitinnl llilrly (30) ilttyautter,'""'»'•"•" " itoltattaad ""-r.„ 1i.»nnili
'iiniula. date To niil.lv to Hie  im-lallltit (.'omtliia- f»«l. f» 4-ort.pr ot ll.o l-rorlncnf llrllta't fn
I UniUn.ul Works fnr the I'i*.* a, **»rll»l «a I »»
N.uiv
Inn. In a|.|.l\ n, tl..* lsi.lai.uit i
nnr,n'|l,in*lViu,''i ""tiii-w" "nf iiricutiui Tlio ci.'iel roiiimiiiloiior ol  '•" ►,'»• '" " I'"*- '" '■''
,', I.  ,  w,  - ,,,!-,,,',,,.,• ut Uiul. nn.l Work, ol lite I'fovlitt t '"""' '*») •*»'*•» »••"•■•.'"
Iil. V hu ul i, for i  .*■■ .**.-1" |.n» ! BrilWi Columbia for e ll.mi.o to |.roi-1 ■"■""'' I ■"«' »■> ' '"'■"«""
l.,„i.|,,„l,„„i.,,i...  ... ,*,,',,,„. „„,, , ,,,, „,„ ,„„„. u» -JO din
iln.
1.4,1,1-
ll  .fill  I,"
party  lines this
Wells suvf.1 the country mul
limn uot tired.
Smilh Curtis itululniil iu u
iniuhty small piece ot politics ivlmn
he preferred charges against
Premier l'riur liei-unse lhe hitter
m-iillfinnn's I'lllll Bold ll i-ulilf lu
tin- nutfriinifiit. for ti aniiirl mnn
Smilh I'uriis mn resort to mighty
small tactics.
Nny whn! Ihey will, the enemiei
uf Joe Martin did not Iiiul hi-
work in uny uf tin- scandalous
movements nl Victoria, His
skirls were clour, ami thut is more
than could be snid utu I. h that
"1,11,1"! ll  llllll.
What the | pie of British Col
uinliin want to tin. is to stop tpmr
rellinn over Ilm subject ot leaders
nml gel down tu business mi poltti
cul principles. Tu hear sunn
people talk um- might Ih- itnpres
siil wiih lhe idea Ihut political
principles counted fur iiniighti mul
Unit it wus simply „ question t<
IhhisI inln position of promiiionci
uiul power some certain individual,
British C.'olunihiii needs measure*-
tiioi-e Iluni leaders. Cul out
personalities mu! get down lu business. Then select the riglit men
l . properly represent the jiolicy
promulgated.
Tin- pulitii-nl Inl is Itegining to
liuil in Ci'iuibrook. Tin- Couser-
ratives have helil uiu- meeting all-
ready, nml another will he held
n. il week. The l.ibi-ruls will lie
getting into line sou,,. There is
plenty uf fun ahead,
Tin. people nf British Columbia
prefer a responsible party govei-
ment, tu, matter what party may
be iu power, iu preference to Ilu
coalition  I'm s  uf tlm past  few
yen 1-s, 	
ll is s.iif Unit .1. A. Harvey uf
t-'url Steel,• has positiifly declined
tu mis up in ilm light this year
.At tin- Insl election he wus sj-unsi-r
Iur Mr. fernie.
The irrepressible Bniley should
i-ulilf back tu Snutli Kust Kootenny
nn.l try ii ngnin.
Tiiere is n feeling in Moyie thut
.1,1'. Drewery might coiim to this
district iu enter polities us n win-
iliilnti- I'm-tin- house, If .1. ('. is
wise In- will nut sui-rilii-f himself
thin yi-nr un tin- altar of putriotism
lor iln- Bake of South Kust Koote-
liny. Tlm people of this district
have political babies of their own.
ll is I,, Im hoped Hint when a
new  government  is  installed  in
this pi'uvii il will In- n govern-
ment I'm* tlm whole people, nnd not
n government fur the pnrlicului*
localities llml gnve il the most
support. Crnnbrook has Buffered
fiiin such nnrrowmiudediioss for
years,
V. Hyde Bnker. Cniiibrook, win. M,.,,|11..1.„.„l „
t Steele Sunilny uveniug. Itrlilalt I'l.luiul
Clins, Arinslrong roile over truui
I'ruiiiil-uuk Suiiiluy.
11..!. lirufl, nml  W. Vi-nulilfs.
>,l IK
„• I'lnlli I rivui in im-
 i ,i ih.- I'rovla	
|,i,i|eai-itli-..l n- lullowa:
;,|  l|   IIILl  III  illl- Hilllll
rke.1 "W.  I'. I'i.-ini-l -
r 1-o.t." Ilu
it, ih	
Iniiila i-n-it of tin- I liiilii-iiil rlvor in il,,
n.inlii-a-ti'iii corner ol tin* I'rovlucool
llrlilal, I'olnliililu, doacillioil uifolloiva:
I'oaiitieiii'liiKnt u |hwI nl tin. suiiili
wesi cui'iien, uint'keil "S, .-i. Kowlor^i
tluveal iii.i|insi." tlu.n.*,.stii*liiii
llianca8(1 t-ltulimaeat In |ina, nl ...iiiiii m
..ni.iiiiil ronlululns llio iii-n'..
Ilm .1 .-.l>i Mnv. I llllll
II III!  N II  KRI.I.T, I nlnr
bus
Crnnbrook. were at Steel
imss Thursihiy.
Win. Carlin  has Is-eu  visiting
frifiuls  nt  (iutih'ii  I'm- Ilm  past  ,1,.,.
week.
P.  II.  Mlirsll.  inunii'
Nollw la li is 1" i:i..'ii ilm, I. il... in..), i
'ST^fflSto^itaS'BIK^^^ '••"' .'-,-'," "
l,,i ;  „ I,. ,'.- SU t-huliu, wmi to elialuiioulli, llience sn elinla. weal to "I'l'1} '",''." '"-:•""' '".'"-" ' ,"
••)•■-■ coiiimeai-oioeat, na. i-onlaiaiag \l ii'l«ork, tor tin luiife ni.,1 Iln
Cliii'll una i - of lnul. uml IV—'
I  liiili-iUlli Mav, IliOil.
I'iiivi.l',11. Locntor
nl ,,ii,tiii in'. I |...i.i ..i coalmen
(HOiu-rea.
Hilled l'ii.I Mm. Ifift'l.
II    W. l'.TIKIIXKY, hi
il,. Cniiii... nl II,il alirutltinbtiilnra llrel.s,<
In ,irii.|ii"'l f.U'.i.nl un,I  i'1'O..I.'lllii I1|iiiii ll,.*
limil-ii'i.l i.Elli.* I'liill 1 rii-.T iii I lir ni.Iln
4.1,-4, i.-i-ul III-' I'rniii. i Iliili.lil'.,
-■Iiiiisl
.ft* nf tin- i'''•' nnd iln* Chief .'.nlnn
. .,!_,, ,  ...  .,  ,.   il.iin.l-. nml Works .,i ilm I'rovlm-a nf
liiipfi'inl Hunk, mul \\. Darling tlrillali L'ohinitiiii let* u license lo proa-
ni'i't fm- coul mul petroleum upon ll'"
lund "  '
MORRISSEY ITEMS,
from III" lli"|i:lill
Mr. Moffatt. representing Messrs
hi* kIvpii Hint I, the nn-   S'ollco lalieroliy given Hint I, the nn-,.  ,.  ,   .,  ,   , „
„i ifilrtv  :'" dnvs utter dcralgned, Inlea.l ttilrtv (30) tlivi altar ililn, iltacrllH.il na tullott i
inn i,in.i.l, m ilm  \--i-i-ini i'i Is. ditto to apply to lite Assistant Cbmmis-  comma icing al ii|..*n nl il.
inner oil a us oiid Works fnr llio His- sloner nf Lands niu) Works tortlio Ills- 'or arraukril -.lu-.ui «liml'i,-' • sl
-  •  .or of I trlt-t un.l th.. ('Idol Commlaslonor of, e.irner |, -b*. Uiu i»„ niu. utli. ilipum
hands uml Winks uf llio Provlnee of i SO .elmlns .cat, llience su i-luilim imlli,
itrltlsh I'liliiinhiu lor u license to pros- tl aflOilialiiainatto i„,-t nl iiuihih iiw.
pect for coul nml potroleani upon tlie ment, .ml oi...l.iln*iig flic
 ' I. i.-nii M.i.v. inuu.
., ll   ANSIX IVHKlUiE'l, I
ll'i'iii-'li'i'i'iiiunViiii. ili'i-fiil'i-d ns follows: i llriiisli Coliunbin, descrllieil us followsi'
t'oinni -iii!.' nt ii post nt the norlh-   Commencing nl it tmsl ni Um niull,-
eosl cornet ninrkcd '-.I. Stownrl's -Hi-1 oast corner marks I "1", Crii|tl|o'a uorlli-
."i-li'uiii.'r |iii.-l."llii'ni'i'Slli'liiiiussiiuth. u'ust I'lunnr past,''  lhoni'0  HU rllllina
liience Kl) i.luiius it-cat, tliei SO cttuins south, llienoe 80 cluiins west,tln-neu HO
nmlh. ilii-ni'i*--ii chnlns onat to postof clintas aot-lii, thence sn chums eust to
.-...1.1.**.-. iiu-n-  'imi  coiuuiiilng .'.-in posl of coauiioaceineiili uml conlalnlng
.„.,.,., tlio acros.
I Tth duv nl Muy, A. D. IDOII.   !  Dated 4th May, lOOJ
wi-rf nt Ilm Inipfi-iul Sunilny. ic--r ■• ,..*■  ■--•-,  .,-.,., ,.,,„,
'                ; lands cii-i ni ilu- l-lutliead river In lhe lands east of the I'latliead river In the
Constable  .Iniiies  Uildiecoatt eoiulieaalern cor of the Province of | southeastern corner of the Province of
nml Knock .Tohiisou visited Crnn-
liniok Moiuluy.
Mr. uml Mrs. .1. Wolfe cnmi
over frum Crnnlirooki nml inter on
Went to their ranch at four mill
creek Inst week. |   it
Hi
,(. STKWAUT, Locum
II
p. I'lilliHl.t:, Locntor.
Notico i*. Iiereny given that I. lhe undersigned iateed ttilrtv iilin days nf it. ■
.lice is lierehy given Hint I, then
 gncd, Intend llilrly nn ihtysiitl  ,.,..  T    , . ,
'.Iiii- ionul.lv m lh.' Ass1sttt.it ri.iiiini.i- I'lnU' m apply tn the Assistant I'onui.
-i'mini ni l.i.'ml-nii'l Wmks for Hie His- -loner of LuinlM and Wurks fur Ilm Dls-
trlcl nnil din I'hi.'f Ciuini—iiuit'i' iii 11lilt uml ilu- chief Conunlssioiier uf
Uinls nnil IWnrks nt Hie Province ol iauids nnd Works nf ihc Province of
llrlilsh ,'..luiuiii-i im- a license tn p»*os* llritisli Colinnhiti hu- a license lo proa-
Benin, Hlltcllisoll, Muffntl A' Illl- pent fnr ci.nl and i.elruleiini apuii the nccl for coal nadpetroleiiin upon the
'"  "■ r,,,,i„i Iniids eust otlho l-'liithend river In Ilie lands east of lhe Hulheitil  river In th.-
well, hus opeiieil an ottlce on I nmi; „,„,,h.-n^t.-rn iinruer uf Uiu Province nl sniithenstern cornor ul Hie l-rovlncool
_,._.,,,,. ; Itrltlsh Culinuliiii, ilisciilicd a- fulluws: llriiisli Cohmihin. desei-llied ns followsi
,-,„„, ,'in.. al  a  post at the north*   Ciiinnu.ni-in-.al a post at the suiltl-
(i PiKpiin, of MorriBSey ,fillip.I Wcsl corper marked ".I. I.. Iloliilliick'- eusl rar * mnrkeil "II. II. Tliomson',
1 ,,    ',.,.. Jnm-ilnvcst cornor iioat,1' thence SO cliulns mullieasl corner post," llience 80 clmlni
linn, hus upi-iifil u iiiii' on  l ll'l'" Ho..lli, tl.anee Sl) chains eoet, llience Wi I nortli, thont-e 80 chnlna west, thenco 81
Nulli-i-is ln-n-1-.v ni'*-n llml 1. tin* un.i.i-.
tin—I, Intend Unity (11 *) ilnys nlu-riluin in
ll|n.|.v In iln* Asatatiml I'.iiiiii.ls-iiiiii-i- „l
Liiiidsnnil Works Im tin. Illslrlri nml tlm
eiiii.|i'..iiiiiii,-»:.ni'r nt hum's I Work. ..I
tin- I'mvii .1 ltiiii.lii'..t„,iii.i.i turn Hi- use
|iii'-[i.'i'l Furi'.uil nml |i|.tii.l.iitii ii|ii.n Iln.
luiiilasast . 111... t'luilii-ail livi'i'in iii-h.mill
■ iMti'rncorn,rotj'lis I'l-ovtiii-,-o, Iliiii-li i u.
luml.iu desc il..*.) ns fii'liKis:
Cummcticlug at a po.l at Hi. snitllnreal
oruer marknl "A •! Murk.' ». illini.t ,,n'
imr |inHt." t'.i-n.-,. SO <li .in. 1..4I I li. lli.'in-i'
in rliahia ettal, llieuce m ilii.ns simiii.
tience80i-linllis i,'-.t in |..i.l ..Ii-iniuiinlli-n
haul, nml I- ii.t.iinitiit ,',l„ acres,
ll I Tth M».v, toon,
11 fA..I. ll.UIKS. I ,..,-
Ilm  S|l  "In
iiiiiunuuni'iit. and
street,  The Ilrsl iiienls were servetl: i,),jii.n iiorili
on Thiu-silny uiul I'mm the uppfiir-
niit'PB Mr. Pntpiin's reputntloti us „
lirst-i-lnss cook |-i-||fllnl lli't'f bffure
him for Ihe Kagle Cnfe has done ul  .4-,,1j,.,. |, \m0\,. ,_.,,..„ ,|,„ | t|10 U||
post i 	
10 nures.
Hilled /III ilnr of Mav, A. H. in
ll    .1. I.. ItlVI'AI.I.ICK, hoc
rushing  biisiuess since  Hie |trstli|ei-sigiiud,lnieni| llilrly
i ,. -hill' In ;l|i|'lv I.i tlm  A--i-.li
hour ul u|«-iiiiig. ' "  - -
The new MelhotliBl church ut
the mines will In* fori
lavs uflt
t I "mini"
i l.miiKlllnl Wotksfiirtll' IHs-
1 and ilm Chief  l',iiiii|ii-i..tu'i  ul
nl*. I Works of  Ilm  Province ol
v opened I Urillsht'uhnuhlii lor il license to pros-
,  ,,   ^  , „,, ' ,. ., p*.*ti.u- emit uud iiiiii-iiluiun iii'iiii the
by liev. S..I. Ihoinpson. ol I run-, |.„„|, ,,,„ „| ,|„, i.'uulxm.l river iu the
brook, chairman uf Kust Kootenny sunilioniiorii curlier ui ilu- I'rovl,,, I
,. , . ,    _,   .   .,   .,. ,    '  ItiliUhCiihnuhln, iliHurlhcd iisfolluiis:
ihstricl. nn Suiiiluy .Mny .list. j  iioiiuueiiclng nt u tiust ut lhe tuu-iti*
uiul tin mt i-. posl,"ttionce80ciiiilus
ih. Uiencc sn i'liains ran llience si
im innil,, tlu'iu'i* su chnlns iin-i tn
pnst "i I'.iiiiiui'iu'.'tii.'iu. an,I ifiitaiiiiii-j
News ot Interest.
Tim sired  inlliviiy stiik'
Muntifiil is settled,
I'm.
I"
ll.ilinl lib-l.u'iii Mav, A  p. Inn
l'he Dulllillinl,  goveruiuelil  will!   II W. li.'IICIiX'llAM, I al
the  (iruiitl  Trunk's
guurniili
bonds instead of giving a subsidy
Xtilln, la lairi-l'v given ihut I, tlm inn
lersig I, ll.lui.if llilrly [HOi duys uflei
tali* iiinpplv in ilm AnlilnntOi is-
I'orillldoi'H im- sweeping through «i. r ol Lamia ami Wurks fnr lhe His-
Kuiisus  mul  Xebraskn,    Many j*,1,,/,.!',,, 'HWks'd^^hmhu-e Uf
|H',.pl" h;n" Ufii killed find n great  llrl'llsh Culuiuhlu fm- a license to pros.
uinount of iliuiiiige done. | ', ,"r ,,'";'(l i',1"1 iW"1!"1 ,,"|,n," '!"'
1 In ti, la oust n| thu I'llltlieml river III Ihc
A Swiss wns urri'slfil ut  Wnlln soiilbenstarn cornor ui ilm I'rovl 1
„.,,.'.     ■""•,*"1  "  " *•"'' British c.ihnnl.ia, .lesorlhed us follows i
U tilln.  Wnsh.. on Hu- charge  ol Connnoaelag ut ji post nt Hie south-
preparing  to  assassinate  I'resi- *"'"  ''""'
dent RooBevell Insl Moiuluy.
Pnnl Blonol I Mus o'llelli dietl
ut I'ai-isou Suiiiluy. lie luul Is'i'ii
ailing for several mouths nml never
vcred entirely from tlm effects
liulns soittti, llience sn ehulus eust t.
post of i-i|:niiu:iii-i.iui.iit, and coiitniiiliie
illl u.-raj.
Hiiicinii Mm. man.
11    It. II. THOMSON, l.oi*tilor.
Notice is hereliy -.iven Hint !. the tin*
derslgned, Intend lliirtv (HO) .lavs afte
.Into to upply to lhe Assistant Commis
.iouernl Liimls and Works for the Ills
iri.-t ami tlu* Chief Commissioner ni
Until nml Work, "i Um I'roi inee ul
llritisli Cohunhin fm n lii'tinsc to pros*
peel (nr I'ual nml petroleum upon lite
lands call of llio I'lnilmad rlvor in the
.oiitlicuslorn cornor uf the Province ol
llrlilsh Columbia, described na follows.
Commencing „. a post at the north
etui comer marked "II. A. i'rui Vetix'
norllieitsl cornor past," thence 80 clinlni
ninth, thoaco80cltuins west, thence81
■hum-, mil-ill. thenee SO chnlns cast ti
pnslof i ncemetit, uml coittuhlht-,
ilOncrcs.
Iiilted lib duv of Mav. A. II. 1003,
II    IL A. Vlliil Vlil'X. Locntor,
Ilium
liaitii
inirkeil "J, I"
southeast.-oruer posl," 111
iniiili, Iheiu-c80chains i
cliulns Bdlltli, llience 80
poll of CI llfim cut, il
nln acres,
puled ith duv ut Mnv. lite.
II .1. I'ltUH lil'Mi:, Lnciilur.
Notico la lioroby give,, I hill I. the un
Icrsigutid, int I thirty (80} ilnys ttftei
Inn- tnnpph lu Hu- Asslstnnt Commis
-ii i uf Liimls and  Wurks fin tlm His
oii-i uml tlu. Chief Commissionero
Lun,I-uiul w.nks u( tlm Provinco o
British Coluiubln iur it llcoi.se to pros
necl for conl and petroleum upon tin
limits cttst of tlio I'lallmail river in tin
southeastern corner nf tlu. Province ol
ihirishCiihunlilil.de8eill.i-il us iullows:
"Commencing al a pnst at the south
oast corner ninrked I. N. Haiti's south
east corner pnst." tlieuce 80 ebnint
est, tlionce sn j nnrlli, ihenee sn ctlllllis west, llience 81
liiilns eusl In chithis soulli, llience 80 chains eust ti
id colllllillinu I post of enniliu'lieelneiit. and coiltltillilll
iHOncres,
,   Haled 2nd Mav. 100,1.
11 1.' N. I'AI.I.Y, Locntor.
.  '    ,.    i      i  Xulice la liureliy git-en lhat I, Ilm nn*   Notice is herobv given thut I. tbo un-
ut an  operation performi-il s ,jera|, I, lotonif thirty .'-iiii days n^prj,|u,-sl-jiif.l, I|U|*ih( thirty (80) tlnyi after
lime ago in New York ' '  '    .  [  "   ,,,.,,'	
tier,ui j .,.*,.* mul tlm Chief Comniiseloncr of
I date in apply to lhe Asslshinl I 'Oiiunls* I ,|„la ,0 tintily In Um As'sisinni Commit.
sinneii.i Liiiids anil Horks (m- lhe His-; (|„i,orof Lniulsniul Wmks fur the His.
Semitor Teiiipleninn  with  the trleuml lhe thief foiiimlr-
,. ii   Lands ami  Wurks u,  llio |-rovlnce ol  I,,,,,.,,,,  Works  uf lim  Province of
Uritish Columbia ndiersnild tlm j »ruia,li Cohuahhi fur u lleenso lo pros. | British Columbia for n license lo pros.
lend  delegation, wailed mi Curt- j i'.'et"£Jj™'( -j'™-1-*!*,"'i.,"-V.'t'"".-,^V-i"i"i,!'''!"'''''"' '""' "'"'■•l'"''*,"'t''*""* "|MI" '!
Boalhetister iruer ul lite I'rovh i
llriiisli Coliimbln, descrilicil iiafollowsi
post ai the south*
itrked "Preiloilek Klllotl's
wriglit niu-ilny lust wi-ek anil aski',1
for a l-oiinty of Slu per ton on lhe
lend product, to be paid direct tojwo'st'
the priHlllt'i'l's,
l-'lui.ls and loi-niuloesiiri- reillio-1V.'jL'i'l8,^",.,.,.V.:J.,.,.?.".,"'U S,°
l sontbwust cornerppst," tin ,„r(.„
1 mii'lli. Ihenee si, i'liains east, Ilu
ing tlm population iu ninny of the n-io nor..
I. and coiltnlnlng
Crnnbrook eontinues to grow. It
is locnted right Corn steady growth
fur yeni-B to i-uw.
|___iTln- I'f.-il. wul'lll. pure huliuliu bell
yventher bus nt lust arrived.
'II
un,nil
uf incorporation grows
PuteiUlh May, 100,1, ll
riii-:ii|-:inc'.< i-ii.i.iiiti', Lornior,
Sillies.
A hnrsf wus foutid nlivn iu Uu
,,   i    .    i-.   i  • *,i   .'  Notice Is hereby given Hint I, the na.
rrnnk mine niter being without i,|,.|,iBm,| \Mmt\ ildtty (,10)dnvanller
food or wuter fur tlilrty-onu days, ditto to npply.io the issi.taiu c'. il».
., .    . i  ', ,i   ,' .' sinner i.i I. Is iiiiii llorks for tho Ills-
It wns given loo much at Ilm Btart[ trlct un.l ilm Cldef Commissioner ni
mul ill,*,!, Lands uml Works „l Un. I'rnvln	
llriiisli Cola ia iur n license in prosit is  now  conceded Hint it  is peel fo. il ami noiroloiun upon Hm
.   ,.  ,  ,.   .  .,   ,   ..... . i lands .'.i.i ..I iln* I'liilhend river in ihe
not sale lo live iu rrnnk until It Is mnltieiisl mrnpr uf the i'rovlace „t
known whether the other punk nn llrlttoli chuiihin. .leseiihi-d usfulloivsi
,,,  ,, ... ,. ., Cuinineii'-iiiiJ at a p..st at tlu. snmh
Turtle untaiii is going lo lull or ,.„„ ,.„MI,„  maikeil  *W. u.  Itwo's
not, ■ snulheiist rnraor (lost," lluumn 80 elmins
 I nmlh. ll SU rl,,,in» WOSt, Illl u 1(1
•  - ' i  ...  .  '.inline Bouth, thuaco sn cluiipseiiittn
NOTICES OF APPLICATIONS FOB LICENSES i l'"sl "' commencement," uml containing
1'--111 aeies.
1'iit.n! T.li Mm- 1001.
II \V, ii. KiisK. Locnlor,
10 PDOSPECT TOR COAL and petro- I'
LKli'.M IN SOUTH liASf kllOlliNAV.
Nuiiee is lierehy given that I, theiiii-i  Notice Is liereliv given lhat |, Ilm mi.
denigned, Intend llilrly, (00) dnyB after | dersigued, Inlead ililrty (110) duys nller
ilille In apl'lv In lhe Assistiint Cniimii
Is uml Wink- I'm'Ilu- His.
uiei uml Ilu- Chief Commissi, * „f
late to npply to the Assistant Commis.
llnnerof Lauds uud Winks fur tlie District and the Chief Commissioner nf 	
Lands ami Works nf the Province of! Lands uiul Winks nf Hip Province ul
llrlilsh Columbia for n license lu pii>*-i |ii'ui-li Cuh.iiiliiu hn- u license to prps-
peni Iur eoal and petroleum upon Iho n-mt fur coul ami petroleum upon the
lands east of tlio llalhcail river iu Hm . |.u„|:i east ni lhe I'lallieail river in lim
sniillicnsleri iner ul the Piovllieeof eouihcnslcn cornor uf ilm Province ol
11-i i-h Columliin, descrllieil ns (ollowii ||r|i|sh Columblii, iloscrlbed as follows!
I. mcilclag ul n pus! ul ihesunth-j  Coinineni-iiig nl a pnsl nub lh-
w«i  imi* iiuirki.it "W.  M.-Adanis'i „.,.„ , ,„, ,„„ik,.,i  -iv. c. Moresby's
sont btvostcoi nor p-o t." llience 80 cliulns nonliwost corner tmsl," iheiU'eSOcluilns
north, thence80 elmlns eust, thenco 80 aunili, Hitiiicuso chains opt, Ihenee 80
. hums s.M.iti. llience suehuins nest lo .cliulns *il,  tboneu wu nhiilai ivnst tn
topnstofcoaiinoneomeali oniitnliilng 040 pnsl uf 4 ,, 11111.it, nnd Mining
iur,* presslii.'' iii • 'niiiliru.lt .-very,  |i„t,.,i m, a|,tv. f Mm-, inon, j ' p!m,'i';,-u Mn- min
j    Jl IV. McAl.AMS, Locator.  |    ||    «*. C, MiHlkntY, l.ncutor.
■astul Ilm riallma.l river in the
smitlicnstcra corner nf tlie Province ol
llriiisli Cohmihin, described ns fulluws
Commencing at u post at ilie north
west corner marked ," II, II, Leuiiie'i
nnrtlnvest cornpr post'." llience 80 ohnlns
.oiitb, tl esn chnlns oust, thence 80
chnlns norlh, theuce 80 chains west 1,1
pnst uf eiiuiiueni-i'iimni, uud containing
IHOncres,
11.41. .1 ith May, 1008,
11    ll.il. I.i:\Nil', Locator,
Notice Is horohy glvon tlutt I, the un
ilerslgncd, hit I'lhirly [,10) duys after
.late lu npplt' tn Hm  Assistant Cnluluis-
-i.iimrui Liiiids mul  Winks im lhe I
,.1,-1 iiiul  the  Chief  Ciiliiliiissiuller  uf
Lands iiiiiI Works nf ilm Province ot
British Coliunbin for u license to proa-
peel fur conl anil lieti'uleuin upon Ihe
lauds east iii Iiii! l-'llllhcad river in the
-.nut,eastern corner nf tbe provinco of
British Ciihunliia, deseriheil us follows
Cniiuuetu'ing ut 11 post ut tin'smith-
we.-l rm im. puuki'd ",ln|i|i rl|l|ott's
southwest corner piist,"t|ituiuc 80 chains
norlh, tlmnet. Su cliiilna eusl, tlmnecSO
elmlns snulh, thenco so chains west to
pint nf commeiiaenicnt, anil containing
,110 ,,,,,-cs.
I'llled 2nd Mm*, mitt.
II JOHN Kt.l.IOT, Locator.
N.,11-els I I,.v  gll'PU  Hint  I, Ills lll.il.l-
slgitril. ii.n-uil llih ly (it i) .'ii.vs „frer ihtte to
il['|l.v In Ilie A,slstaill Iiuiiliiissiuiii'i' ol
Inn ils nn.l Winks Inl- Ilu- I i.i i i.i nn.l I lie
I'lilptPi inintsstt tier ill I mills uml Wniksnf
lhe Piui-im I li|'lll«]il'ul,inililn Inr 11 lliNiniB
10 I r ispiel tiir mult nml pclintiuni upon Hie
In ilann' "liiu |i'l.,ili|in,l iini in II.-sniiili
.11 1 oiiniiii'ri.lil.e I'vuvhiceot III It'all Co,
lllll.ll II, ,ti-H'l>il 1 il iis Itilloivsl
,'.,mi,i. in iii*rn' 11 i nsi nt Ilm ini'ilii'it't
corou' mmk il "alniiiugiie S. Dnvj-a' uorlli-
1II, I 1 in In I-,i< si," lleln-e SO clniiiiM Sllliill. ' nf, |,,»lt' i.
tl '<-sn eh..in,  wi'sl, llience 10 .Imi  '
tl. Illl. I Ill-lire Ml i-lurns Olial  III |in.l nlenni- ' jt|i|_pgelll
Illi Itli'lit, nml i-iilililillilln'Iln tli-res.
Piilril Diul Uny, I linn.
11 MO.IT.tOUK s PAWS. Locator
ff-^i)^^-€w5>H^.j)_S!,^5H5)_s » Wby you shou||| bny
] Hi! CITY BAKERY
(s    M b everything nice la iti    J
i hue. MM- 1,4 C*
UREA I), BL'NS, T
SCONES nnd (
PASTRY.... ii
On! t* 11' Uiead from out- (•
•- .le prompt)) H-'^ndeil io I
Vhaae hi Opposite M. t Churtb  [
if   C.W.WILSON,   J
\ Vroom & Dezall
Blacksmiths
Horse Shoeing
FAIR PLAY
CHEWING
I  TOBACCO
Because it is tbt hwt qu->llly
BeCaUSe it i" the nm^t li.-iiiti.' ctirw
i Because -■ u ii« jiw»i hijii *"■ '*
iu 01 1111- [ iitj:
I Because tu« twgii *n viinni.'e f..r
prtmiuuia until Jan. I, l*B*
Because *»■ jnianiwtpf every I'Iiik
mul
Because your ilmUi ii Bjilhrir'iwl •»
Carriage Itcpniriiij* and
Qcncral Jobbing**..
UiiiMili' Drilcm I'r-timpllt
Mk'tiilfil in.
Notice.
TiiUntiiiii'ili-.i bixly ilayn n'tor ilnln I iii
iwhI In ii|i|.l,v tu Uiu Ilmi ir. the Li.-uMiniii
tiiviiinr III Cum.fit, niii],f Hi't'iiiiti 7 nl ilir
•Hlvew tuiil Stri'timfl Ai-t: imui." C I'l mul
17, lu i-lcim olistnicllqtiF, M'-l-i---, l"i! I'l ill",
titigH, «'ii-.. Iron) ill*! liiil nnil liinikfl uf
\lemlow creek, fiiet Kiiulmmyi from Iti*-*
'uiipv tu iniinili, mi'l tn tnuke Biicli ullii'r
tiiiiruvi'uii'ii'HUM mny Le neciBMir^* furilm
living of Itigti; in (lutifj-trucl wiri iijt liivmiti
t liBtuontli; nlnn lueullii'l l.ill-nMii.'ju-lf;*
■I tlii'iuniiiv uqiirt 11111.V lis.
L'rtinlirnuk, S I*: Kuuir-miv. Mav w. iiii a
ll <l I Kl.v'U.
Timb«r Notice
Nutlrp m Iii n-li.v Klvt'ii Mint thirty iIii.vh nf.
iiT iltitu I lutein! 11 ii|.;l.v to Uiu tliM I'n n-
luUKluiterul I.hii.Im nml WutU ut Vli-iotln
inr it s|,iin-il li.'t-iiH'i in tin nti'l I'tii'i'j' invtiv
liiuli.Trmiii th.- fulluwltiK ilt-cnrllitul In-.ilH
-itn iii-in Smiili Kiint Koult'tuii:
Ci>miiii>iii-iii|t nt 11 punt plant nl iimimIi**
ii'iiitiifllm Utile M",.i,' river mul nlimit
fiiin- mill- ultnvo iiiilii'iV lliitli.-r r'li'm,
heiire noBt 80 iil-nln*, llii-iro son Hi md
-liiiitii*. ilii'i.i'i? cunt NO ih tii tit- tin mt nuilli
ItlriiiliiiH 111  till'  |l|i'l'  nf  i'i in IDDIICI'lUl'lll,
'tiultiinitiuHID iinir. iii,in-uf IrftH,
D.ti-ihii (-niiilirock, H. C-i tliln llili Aptl',
lotiH.
7 W. 5- il.ll.
Timber Notice
Mil t.viln.VH nrti-r ilny I int ml tn npply to
In- Clili'l CollilllUflonei- o| l.ui.l-. mi,I Winks
h}K'i-ial IkiiiBe to
I'ilx'i! lilli.>N  j
tin I..'r frum i In* fullowliig ill
.until Kn*t Koutfliny
Cummciii'iitif nt n puft tnnrkcil "II. I'ltf-
■olr'B lorlliweBt eorner pom" i luiiliil li t-UU1
lieBoiillnvuBt iiJi'inT posl i-l II. Iii-iiii-rs' 11.--
'iiijilu.i) ii Ilf ill I four n.ll.s iinn It ul Cr-ni-
iiniuk un llif Si. .Ii>sp|tli link, llietii-e IflO
•luiinc nisi, llii-nii-Htniili 4l) I'linlliK. Iliiln-i*
vent Ifiiii-lm'iiB, ll.i'iii'i-iinilli 40 . ImiiiH In
plun'  uf I'l'ttiniih  intiiiihilng nil) mitih
Iiinil* (If |l*B,
Hn'.,I HiIb Kill, ilny of Mny, |i)tW.
'.» II, I'nrriill
Timber Notice
No1 In in liereliyjtlvenlltatllili tyilnyBiiftit
■hitf I In I end ti npply t.i tlio Plilil ComnilB*
liiiliirof  I.iiihIh  nml  Wniku fui*  n npii'tnl
llneiiMi to cut iiiiiI nurry atifty IIiiiIh'I' from
nletotlonliigili'Bci'ilHil luinlfl hi Simh'i Hn*l
Kootenny.
Comtneiiclng nf n pntit plmitid nt mitlt
.•neti-orm-r nf A. Lellcli's prc-i'mptmn Nu
mm, mn) Hi) i-li iinn nni-lli n| Lol -'in flrnnp 1
Kuiti'imy itiiitrii't, lliencn ww-l R0 clinliii),
ht-i iiiul li -li|i-|iiiin-< in.I. 0, Slnti-iH tiin-
h,T limit, iliiin'i't'iifti fiflelmliH, lluiiirei-milli
Mii-litiitiH tu ihc plnrnol lirulii ni tiff, roiilnlii-
inn llJd at'Vtn mni'i' ur Ii-hh.
Iiiitnl tin-liili ilny nf Mny 100.1.
s WM COLI'MAN.
Timber Notice
Nuil.'i'lH hfri'li.v H'ivcn tlmt llilrly tiny* nf-
ii'i'ilnfi' I iiiii'ii-l to npply iu ili.-t'lii.'f turn
mlBg'oirr of tiini'ld »i»l WorknroniBpccliil
liii'tiHi' lu tut nml .iiri-y ini.iv liiiilx-r ft o Iti
tin. r.il'unIiij.liHi-iiU'.l IuiiiIh Id Sniiili i:,i-i
Konleinyi
I'uiiiitii'ii.'tin al ii posl | luiil ml uu iln> 1.1.
Hi-Mn.vli-riii-r nliunl inn uiil.'n uliovu llii-
lii-l'd Uiul ll I* .''ti'lil. Iliillii' wi'-tt NO clinlllB,
tlli'MiP  Hilllll  Hi  I'lltlltlH,  til *i> fili.1 Nil
I'liniiiH, tin min ortli ho phnlm toilmpluuu
,>n.i\gii,iiuu.
linn'i mil Apt.i. mon,
T Alumni.-i M.Kin/.i...
In ili.'Mii|iii-iin'i''.urt uf tin- NiiHliu-tBt, Tor-
ritiirinii, Northern Alli.-iln .lii.lii-itil DIb*
tiii-i.
ll.'tlVITH
A. M. I'nil I'lnitiim,
Ami
Tlie llmil* uf Mnn ivnl, Ih'fiii.ilmifH.
I'lil-Niunil In ti imlgmi-iit nf tlii> Unu, I'hii'f
Justice Pl'trm nf Ilie Sttpr mv nmi'li of tlm
\ortiini'>i Ti'.I'iimli'H mniluiti ilm inntlcr <>f
Itii-liunl |ln um, il- ri'iiHi'il. liirtniTly uf Klkn,
Hi'iliHti t'.iluiiiliiu, nml iiiuci r-'u'inh* uf Ilie
pity nr Pill-jury, funnillaii t'nutflo Hnilivny
ntiinpmi.v Inl,min r, llipeivilltorH uf llio Bulil
lUi'liiml Roll oil witn ilinl nt Ctilgnry uf ur •
Hiiitluiitlic-jOtli i|iy uf April. A. 0. 1003
nre utuir In'furr Hie ll:Bt ilny nf .Inly, A. II,
Itti'.'l lu  ti ml I..V pniit. iliepllll  tn Ml'BBrB,
piitifru .t lun »- mlvornloH, nl Culfpiry, tliilr
nn mi'l., iiiiii ro si'h nml ilufi'i'lpl-luiiB uml fui
purl len I wul thr-ti'eluliqa »'"I " Hliitemeiti
or In 'Mi. ,11 I lie-writ i\wy
Wiil I ii'linlt-il  lh.in I'm Iill IUb uf H.ti.l
Diiii'ililiinirtiliilnyolMijA u mon,
in llutigB& .IninH,
t A.iv i*uii'M, (.'iilgnryi
j G. P. TISDALB, {
l*t.,|.ni'tiii uf the
Cranbrook
Candy Kitchen
rnrrloa.. rn...|,1.lc .took nt
Candies. Fruits, Nuts,
lliscttils, Pipes and
Tt>bat.'C0S. Ol.c ua a call
W. J. Welch
DRAYING AND
FREIGHTING
I make a specialty ot unloading
cars aud moving pianos.
Prices to suit you.
n-e mil s.ll-li il
Till: IHI'IKI lllll lllll CO,, lli,
John W. Wolf
Boot, Shoe and
Harness Maker
Old shoes made new.  All kinds
ot repairing.  Give me a call.
NOTICE TII Till! l'1'Bl.li
tlORSI: SH(1i;iN(i and
OENIiRAL BI.ACKSMITHINU
.Una. oa aaorl aoll.e at tbt Hurst Shotlar
llepul uppusilf deary * llnilc's liver) alable.
Prlie wl.aer it Terrilarl.1 Fair, N. W. T.
ua borae ah-wa Pale.l Cullivatur Maker,
flaw, aad Machlaery kepaired Pruotplly.
Ill,, me a .rial
A. QRENIEK,
CRANBROOK.
Drink Home Beet
It is Pure
It is Healthy
It is the Best
Ft. Steele Brewing Co.
TICKETS
T.I AMI 1R0M ALL
POINTS EAST
VIA
Great
Northern
Railway
SHORT  LINE
St. Paul, Duluth, Minneapolis,
Chicago and points east
HlirmlKll 1'iit.n i* uiiil'I'iuiiM Sli>e|>fiii
111111.111 mi I Hulli*l Slniikili-.- I.iliriuy ('in,
DAILV TRAIN?:  FAST TIME:  SERVICE
AND SCENERV UNEQUALLED
For liiil.-.. l-.i'ilei's unit  l-ll 1 Jlltiiliiiu lull
tlllll nu i.r mliliis-,
H. T. I.ANDECK, Agent,
Uatewny.
A. B. C. DENNISTON,
11. W. P. A., Seattle, Wash.
Tinber Notice
Tain-mil ill'Hull tliil'l.v .In-H nller lint., I
line, it lu ii|>|il,i' In lite < I.I... Ci itaaf r
nl I.nml 1 11 ul kn nl \ i. Im in Inl- n lie	
tn int nml i-iniy iiiiii.v liiiilier Imui Hie Inl
Ini.iiiu-liM-iil'"'l Inn.1»:
I'.imliieiiiiii-Iiil ii | it.t i.luiileil iiliinil llire..
mill" Illniie I!«' ' ll llllll nl Huiil t'lveli llllll
lll.iilll liin mileH ilmi ll tltllil t'HH.k. I I  r
Mel'ul I,', nun Ii .nil limit. Im Hi- Hi
ll I'M enriiel' luliliitij UU ilitiiii. .nil ill, t linnet
Nil eliillli. e I.'. tle-ine Nil e|uiill*i linlili
Hli'lieeHUelillilii. iiihl In Hie |iliui> nl rum
melli'emi'tll e intniliil u lllll iii'lei. Illill'e lit
le...
li.inl till.mull it y nl,liuil limn
n Slgni-il, ,M.ni:mav iiinil.
Timber Notice.
Nutlcfl in liereli.v *iii*en Hull lliirly ilny
after tlnlu wu Inleml tnntulte upplfunlioit lu
lliellliinf 0..n.ni]Hi.ln.ii.r ul IiiuiiIh nnil IVurlta
ul Vli'luiin. fui'n Hlieiilul lii-iiirtii In en, uml
eurry invtiy tlllllier frum Ilie fullimili*. lie*
ni'1-il.iil Intnl., ill Miiulli lliisl Kiiuli'liiiy:
I'liuunelieill',. ut Ilie mllllll we.t. eurner ul
I'. I. I'lmlra i.|'i'.'i[.l limliei'liiellt.,, I...I *l*ill*i
*-TIUI|l one, lllelii'i. Blllltll -ID eluilllH tllillee
euat Ilu .'l.uiii-. Itii-iiee nurtli 11) cluiilie.
Ilienee «4'rtl 1 III t-liuitm In |.luee ill i-inuineliee
meut.
Hilled nl Miir.vt.i-.He Muy In, llill'l.
in  MiiryKvilli.l.iinili.. r l'iim|inii.v, l.lmileil
Notice
lliivln-l-.nl.l ..ui iny Inlereal In Ilu- nieitl
linaineaa,  I ile.lru tn iituini .lint, nil ue-
e.iiuil'iliiei.. Mn.v k,v lliirrlHivllll.il nil.
I, i Inl li.y llt.rtlH « InlHITi- nl„, nlll nlmi |.u.v
ill.ynllt-iliiinlili'i 1.111*4-.
A 11. Mini, el
llllll,    A|.|.i'..vnl In- ll„iii.,i( .Inltiffe.
Unl-il I'lnulii k Mn.i In. Illlllt,
East Kootenay
Bottling Co.
Aerated Waters
Of all kinds.
Syrups, Champagnes, ic'us,
Ginger Ales, Etc.
Soda water in siphons.  The most
Economical wy to handle it.
J. H. KINO
Physician and Surgeon.
Ollice at Realdeaie. Irm.lroni Ave.
OFFICE HOURS:
FartiMna,  •  •  •  •  4:30 lu II
Allernoona  ....  1.10 m Ji.lll
Evtalut  •  •  •  •   UOIoWII
CRA-BROOK,  I  :  :   :    1  r. C
Wood!
I have good wood ol all lengths.
Leave orders at Townsite office receive prompt attention.
Richard Stewart
Henry Parker,
DRAYING AND
FREIGHTING
If you want your hauling
done promptly and riglit, give
me a call.
Land Notice
NollmIn lir-ti'lij* K-vi'ii ilml hIiIj ilti,****
iilli-rili.ti- I Inliiiil ltni}i|ilv iu I Im riu, (I'uiii
inlMlniicr of li-nnilH nml tfnrka til Vlrlnrlii,
fur |ii.t'iuiHHluii tn inirrlitUfl Ilm tul'oivtiin
ilfHiiHIti-il lund in Suiiili Kiih! Koiili-iia.v;
t'ulllllli'lirill^Ht ll (iiifl oil IiuiIIii'iihI rut
hit ut I'I, I'iijIi-m |.ii-1.ii)|,iinn ihi'iit't' nuilli
lllniltf  U'l-Ht  Im Ini>  uf  1.1,irk  -I.V.HI, 7<l
(llllllIII mom ur li'xri tu Ki.ul It liDiiiiiInr.v ul lot
4211, tlii'liri) lYi'Ht nlmm utidl lln>> 4n I'lmliii
iiHiit' in* Ii'i-k tu Thtih. Yuiiiiu's |ira*pitipllriu,
tlii>iici< Hiitlli TOi-lmiiiK to K. Fui It-'n uurlli
Iiinil, lln-iii'i' fflHl 4*i i-liaiUH lu \Aavo nl ln'^iii'
ill tig runt uiul tig .'Hit) m-reii mora or Iihh,
Diiii-iimii iin.v ui Mn.v. i mm.
N-1M aiinietl, I'll ANN I)I7,AI,I,
Timber Notic;
Nollra ii licreliy glvin Itnl iMrt-y ilrt.i'**
ittfcril.l" I iiili-ml to li| lily tu rliirf i-uiiiiiiii-
«iinn-i- uf IuihIhmul ivurks for n NjMMfltil timlx r
liri'imi! tin nt tuiil i'iiitj* uivhv liuil it frum
thr following lit li i In:
t.'otuuiL'iichig nt Um nor III went coriitir ul
King Mfiviiiililc I'ii,'m South Afrinni Itltlil
grant (Troopi-r Htininiiiinl) nuiniiig wmt.
80I'lltlltlH, Mi nv Miiitlt nu rimii.it, tli.ii.*'
i*,ll-1 HI) i-lttlillH,  tlil'Mi-'' Hilllll  MO I'lllllllH  In
puini u(  i> iiiiii..'iii-i-iiu'iit, t'oiitiilniiig "to
i-i'i'M iimrn ur Urn*.
Diili',1 Miiv:'-'l, llllll.
lit Al Nulil*"*. THE  CBANBHOOK  IIE11AI.il
is '■•' i«r*\*v-*-*y
I  IRool miotbing
a
a
a
Just Glance
I-OR MEN
[T While Duck Trousers
>-{> While Duck Shirts
TJ Wash lies
I f Summer Suspenders
i I, Canvas Shoes
!., I:inc lialbriggnn Underwear
Manuel Soils
Over This List
FOR BOYS
Blouses in (ialatea, Duck
and Drill
Flannel Suits
Stripe Duck Suits
Cotton Underwear
Canvas Shoes
Wash Ties
Si'i" Onr  Windows
IReifc & Company
,., i») ts,  *.., il, t*» ■•■  M  W  •■  ll)  •  •■  - (51  '•'■  '•'  '•  "  "' **1 * * ?
SS '.i ..i <., ...  .i  .,  .)  .-  .'  .  -V  - -.,.- ,-  tS ® i.  ,.- ..'. ,.i (.) ©
MAKE MONEY
BY BUYING A SURE THING
THE STOCK OF THE
St. Eugene
Mountain
Mines, Ltd.
Its property is located on the St. Eugene Mountain.
It has the St. Eugene lead.
It can be bought at 10 cents per share.
It is backed by mining men, not mining fakirs.
It will increase in value.
To make money in mining buy goad stock low
and sell on the rise.
Beale, Hutchison & Elwell
Cranbrook Agents.
m___mmMffifxwBmmfflmmm
Get that Spring Suit
at
Leask & Henderson's
The goods will suit you
The cut will suit ynu
The making will suit you
The price will suit ynu
ISIifflKaMKiillSSISIIIillESIliSSB^fflS
*
f*******:***t*** ***********
Cosmopolitan Hotel!
Cranbrook, li. C. |
Centrally situated,  Every modern convenience. *
1 Bright and well lighted sample rooms. *
|  M) feel long. %
H Silling and reading room reserved I
$ exclusively lor commercials and ^
I  their friends. <fc
™, Spacious .md newly furnished bedrooms* ^
0 Best appointed dining room in the district. 1*r
m% The cuisine and bar noted lor quality and variety. <j^
**************************
<****.************M ********
* A. I.. rtcDermot A. C. Downe*,* *
■ Mt-DERMOT ca BOWNESS, *
[Jj Wholcsute  Wine-  i.ncl  Spirit  Merchants »
The Highest Brands    [The Larieil and R
ol SCOTCH and ' ""■ -I""'""""1 A
irish wHiwrns  \z:;:"k  |
V A complete st.ick of Cigars, consisting of the nf
i* "Pharaoh," "UaFortuna," "Irving," "Bar- -tjj
ifi rlster," "Monument," "Hilda" anil others.
|£ Mail Orders Promptly Attended tn. Telephone 17
jX Write for Prices. CRANHROOK, U. C. jV
& Agents for T. I.ehcl & Co., Hay and drain. ^
Sihllli llnr
Prrnk Hccr
11.4.  Ill*
liuliiiii- s Stout   I
New Furniture
Store Opening
Next Week
Kil. I'.iltiis   is in," 1 ookk , I, r   In  Honor of Mrs. k. R. Jamie*.,,-,
rtttoM-Mctu '- utuwrk.i   1  'ivwiegoftlie I*',,,,*,,,, Mfe
(Jiiir^i* I'uslu'i* fitun  up  frmn  -inn  society uf tin-  Pn*8byti*rimi
Di'wcyvilli'. Miuii.t!,. of tht* new chmvh mi't al the Iiouh' uf Mrs
town*, un tin* eoiistrat timi insl  U- M. .Mrlnnis Tuesday nftcni  to
low the Botmdttry Hi ■- i the given fit rt'well rweption to Mrs
lintel Imsiiifss there, uutl -,*iv_ili;it li. II. Jnuiiitioii, whn hna U*t*u n
it 's 1 warui i*i<iiiiii:itiii*.. huiil worker In th tr iiiv'iiii/'iti-:i
ii KOOTENAY  VALLEYS  COMPANY
Mrs, Cliiirlt-s Ki-i.l i-'*'ur:
mul »ii'. will  li-nu
inniir  in  I'nlir
tor In
Blnirmoro Friday to join li.-i Ims  "   " *-'"H-"*)*-   Then- won
 I  Mr  Reitl lins inovt-il liis l',«it thirty Wi™ prtw-iit mul nu
Iron Beds,  Springs amg stock from tin-t..i,-„..i■ t--,-:,,.k .••""•".•"I pnwinii «-,.-. i-.-.-s,-„t,,i.
ItoBlniniioro for snfitv. nml  tvil I'"1"'- '•"' ''-' Mm M0L00.I.
and Mattresses, in all ivin.MNii..*!'*"mil I., nnk,. ,,ti,.-r >lt* {irim<-Sli»" p**-* ■ m«
nrrnnm-ni.-iii*. ' ■'»"'l Mim Hluxlii l.-ii.l	
ol iln- Httnit-tivi' Fi'iiturt-R 11ns n
N  """''"" n   "■"'"  B,,k"r  ■ I.)  ItHHHil'  li.vi.rl I  N..I*	
I"'1"   I""'1""""1   ""   -" II   '"  1I-.X-.I1.    .\ I  Hu'l'llis.'  .',,1   ,1,1,1,',....
MnrrisM'i  ..iiinil  l.j  lli,  ('.'llnr
Vnlli.i   lni|ir.iv.<ni.ii
sizes, new goods.
A carload* ut fine parlor iuriii
lure arriving.
The Macconnell
Furniture Co.,
Armstrong Ave.
When you visit Cranbrook stop at the    S
ROYAL HOTEL 1
None Better In thc District jQ
Rates Si and up.  Short Orders and Oysters D
served in any style from .S p. in. to 6 a. m. 'Qi
The table is the best, the rooms .ire unsurpassed (or dean- 9.
liness and comfort and the bar is supplied with thc best brands 9
of liquors and cigars. (pi
L. B, VANDECAR, Prop.    (§
99B9999BBBB9BBBM
LOCAL NOTES
Picked Up About the City  by Asking
Questions of Miny People.
Onion sots nt t'..rt Htoolo Mr*.
1'iintilr Co.'s
;; LONDON, ENC.             l.ui.iu-1 J j
;; This company often for sale several parcels ot the choicest 11
;; FARHINU, .iRAZIMi and TIMBER LANDS in the Valley .if tl
;; the Kootenay.  .* Adjacent to RAIL anil WATER TRANS- 11
jl PORTATION.  ,-t  (iood Local Markets.  .-.  EasyTeritlS.il
' • — It
, 4 lor All Particulars and Information Apply lu
ji T. Q. PROCTOR. Nanager,
.'I V. HVDE BAKER, Cranbrook Afeat.       NELSON  15. C.  *
l-'unzii' Fnrrt'l
l-'rnnk Momlnv,
'-.'tun-  in  i'liini
tion, In- tiinili' in..,.y t'rii-iiils. A
t'.-w weeks nu" In* lii'i'nnie sliulitly
ill, Inil gave his i-iiiitlitiiiii little
tlnnitilit nt tin- time, hut  (liinlly  il
bouollle si'l'iolls.  lllltl  he  rnllli.  In
Griinbrook tn plneu hinis.'lt' un.l.-r
the t-ni-e ef Ur.'s Kini; lllltl liri-en.
But In never rnllieil. hut K'l'inhinlly
I'nili-il tiiitll (lentil Clime, His
lii'iillii'i*. .Iiinies \X. Kni-i'i'll. ,1 iii.-r
eliiuit of Berkley, C'nlifortiin, nr-
rivetl 11 few ilnys lii'l'iu-e liis dentil,
nml wns nhle to tie for him nil thut
n brother cnu tlo, in the lust hours
nf life, Tin- fiun-rnl wns lielil Sunilny nfterniHin nl St. Mnrys cliurcli.
l-'ntlu-r  Onelette  olH.'inllii*',  nml
the. remains were Interred in the it would linve survived  ils Ion
Timothy seed nt Furt Steelo
Merenutile Co.'s
.1. A. Limrie, of Marysville, wns
iu town tliis week.
Corey Dow dime up from Wnnl.
ner Sntimlny for 11 little inotroiioli.
Inn nil*.
Kd. l-'ulljlltues litis heen lmilly
i*ri|ililiil the imst week with
rlii'imiiilism.
I'oiislnlile Morris wns kept busy
Inst Sntimlny uml Hominy milking
out miners' licenses,
lluroltl Hurling, bookkeeper for
the Crow*. Nest l'nss Lumber com.
imiiy. wus in town Sunilny.
Jl. A. Benle left Mon -lay for 11
visit with friends nt the const,
Vlctorln being his objective |»iint.
I>r. Hni-vie lins gone I" Coal
Creek to nceept the position ns
iiu-ilienl ,'iiieiiilniil nl the conl
mines.
Miss Nellie Toilll, Lellibridge.
hus tnken the position of stenographer in  the office  n[ \V, 1*',
a imi.
Conductor MeXnbh lins li 11
little slid' in lhe neck Intel)', linving
iiiul n slight growth em mil n few
days go,
('. li. 1 '.illinr is iii lown lliis
week .losiiiu' np his nlftiirs pre-
pnrutot-y in n long Irip uver his
mil li-n-iliu 1.
Tin* license commission will
tne-1 ill I'rntil.rnnk nn Monilny,
-lull,' loth, lo puss 111*011 u lurge
nutnlii'i' of npplientluns,
Al. Mule, ol' Mnrysvilto, wns iu
town Tuesday, He snys tlmt the
i*i*eeks iu llml pull of Ilie country
in- full in the top hnnks.
I'. Net in ri'reivi'il n  nine cheek
fr iln* governmeiil this week lo
ipply on his eourl house eoiitrn.-l
ul Mncleotl,  ll inlleil I'orS'i.iisil.
Mrs. II. K. Brattle ami bnbynnd
Miss Hi.'ittie left y.-stei'iluy for
Portage In Prnirie where Mrs.
Belittle will visil for severul weeks.
T, G. Procter, of Nelson wns in
town Bevernl duys this week. He
snys thut the ileiiiuml for lhe IuiiiIh
if the  Kootenny  Vnlley  Lands
i-onipuny is inerensiu-j.
Senulor nnd Mrs. King returned
Moiuluy io their home in New
llrunswiik. lifter 11 plensillil visit
with their ninny relntlves in Crnnbrook.
Oliver Burgo and wife drove in
from Perry Creek l-'ridny.' Mr.
llurge snys tltnl the Creek is low
this season uiul nil kinds of work
is being done.
It. K. Hentlie nnd P, I'!. Kimpi
son leave Fridity for Vancouver its
delegntes to the Odd Fellows grand
lodge. They will go by the way
of Spokane nnd Seattle.
Miss Carter expects to return to
her home in New Brunswick nlwul j Tu(.wllly m„n,ing thnl he could
the lirst. of July. She will 1»' gw|m tho Elk river, nolwiihstniul-
liiisscd by lhe large circle of i,,g tho lii|jli stii^e nnd siyittncssuC
friends-sin' bus mude in Crnnbrook.  .*,,,  eummt,   ||,.  took  ol!  his
.-\|.i-,—in- lli.. iverei of il,,. In,lies
"'I'""• i.v..rth.'d.'1-nrtur.M.f Mrs. .Inmi,..
Ilieyhnv.-.'ilsi.s,*,,,,".! ...mi tliu Mm ,inil ,1,,'ir vclnti t limber hiiiiis uml  will r. .,pin ih.- |1(.]|p ,|lmM,, I,,.,. „.„_,],.,„.,,  i,,.,.,.
mill in a short while „,ls , n.yMi-s.H. H, Ureinuer!
Mr. N,\ iu .nui sn11 Hurry unu.  Mrs. Janiii-sou was greatly  fed
up Inst iveik i,. ussist in ilu- iv In iln* nuiii] kind ivnnls, nml ,-s
 vnl  nf  lhe  I Bfllolll  . Il'.'.'l*.. |. i. ■-.*..-. I her urn I ili.'lil inn  ill  ||  |',-iv
Mrs.  Nevin  uml  ilnughter Miss well chosen ivonls,   Mrs. W,  |*',
.losie.  will  remove  t..  Mucleotl, 1'nte presld.Hl tluriiig the exercises.
wliere Mr. Nevill has n  hirge go, itefreshments were servil mul iln-
ei'iiuieitt contract, gathering was un exlreilli'ly _ilett-
Al Mule nml [>iin McOillivnryr'"1 '""'
have Bold the Falls View hotel n't
Marysville to  Finch  &  Ji s. The Clars tlanmer C-jmpjny.
Charles Finch is in charge now ns -n„, (>i,ln, nttumer comimny wus
iiiiiiiuger.  Mr. Finch is  popular „l lhe  Wentworth  hull Tuesdny
with nil who know him nnd should Luil  Wednesiluy nights  of  Insl
make n success in his new Held.   ! week, presenting "Ln Belle Mnri,
,.. , the  lirsl  night uml  "A  Mnn oE
Died.
On Saturday, Muy UO, I'.lti:! at
St. Kugene hospitnl, Crnnbrook,
Allan Farrell, nged -IT yems. of
stotnnch couipllcntions,
Mr. Farrell cnine to Morrissey
l?^^^^^^^ft*3^¥W%%\^V)kV»,'^-%.*\ll
% A Camera is Instructive
% and Pleasing  j&  j&
% N « pers*"ii »lnn|J live in h country 1 ke tii - -aIn ir
iff *<> in mv I'f iilll'ul scete* Hre lirtseiit.il wilt i ul
ffi call) r.i   If you uke llit- pic'iin* >n,ir«t-*f it It .- ;i .
^ -I'M it c\\ inn nii-t >f*U get it aryou waut it.  Drop
•^. I ito th > PoBtollice DrHR Sioie ami have i camera $
1 Beattie, the Druggist, i
Myslery" Ilu* seeonil night. Miss
llunnu-r Ims n must i-M-i-lliitl coiu-
pnny this seusoit. mul the lirsl
night wns nn artistic success. As
tin- French udveittiiress,Miss Wnn-
,,.,,. ,, ,, titer was exceedingly strong, while
Iron,   Millings.  Mont.,   several M|,,W_._jimlsl, J,J,K ,,|v. \\-..|
months ago. on n tourol iuspeetion
und recreation,   Being  greatly
impressed with the Imsiuess possibilities of this district, h i-
eltidetl to reiiinin until spring wiih
tin* possible iden of locutlng per- ,
iiiuiieiitly,   Possessing  n  getii
Brooks. Fred Clayton, and C. Plnce
did comiiiendnblc work in their
respective parts, Mr. Williams, in
ilu- role of comedy is u whole show
in himself, nn.l his work is clenii
1 nil limes.  "The  Mnn  ol  Mys-
tery" wus of u different clinrncter,
nature, and being intelligent mul nllll w)lile || g„v,. scope for son...
Inmost companionable cllstKisi-1 t.xc.,,n0Ilt work, yot it ilul mn take
iis well witli thc mulii'iK'i* its tin*
piny of tin- llrnt tii^ht. Tin- fottl-
ilitl mil Imvi'tlii' houses tltoir uood
wurk tiii'i'iti'd, Craubrook si'ltlout
Iijih such ti strong compuny, uutl
when iiiii- docs uppi'tir it slimild
receive iln- ciicottrn^emt'iit it de.
serves,
FERNIE NEWS
l--4-4.n1 iln- Feci- l-i-eas.
A horse wus found in the Friink
mine nlive this week. The uilimiil
died six hours Inter but it is supposed thut miller proper treatment
Crtuibrook cemetery. II. I,.
Stephens, .1- Lnwson. M. (lillis. M.
1). Hillings. K K. Haines mul I*'.
K. Simpson wene the pull Lieurers.
Tile deoensed lenvesone lirothet-
nml sister, Mrs. .Inines Snvoy, nt
Newcastle, N. B.. where he' wns
lx.ru,
The Slew Shovel al Work.
A bunch of milling mngiinles
from Penile, were in town Ins!
week on n visit to Perry Creek.
They were James McDouell,
l-'osii. Dr. Blensdell. W. I!. Ross
uud Dr. Boiinell nnil are lhe lending  slock  holders  in  Ilie  Kust
fnst,
While working iu No. ."i mine,
Michel, on W'eiliiesilny nfteriioou
Waller Wnildiiigton Hidings wns
fntnlly injiii-i'd uml his coiupnnioii,
Tony Mii-one. wns seriously injured by n pnrt of n roof fulling i".
't'lie Trites-Wood Co.. who ve-
eeutly iiurchnsi-d -Toyee Bros'
geiils' furnishing business linve
heen inking stock ill tile house during lhe week, und on Monday they
will linve this store open for business.
The frame work of lhe factory of
the  Kernie Manufacturing com-
Kootenny Plncr conipiiny. nml nre puny is nboiil complete,   ll  Is fi
the people who hud the nerve In ! lurge building und presents nn im-
itstnll n steniii shovel nl. great ex-1 posing appearance from Iln- lown.
pensc ou l'erry Creek  In handle
the dirt of their placer ground.
Tin- Idea wns laughed ni by many
nf the old time placer miners, Inil
laughing don't erfecl thut cowtl,
They kept digging up lhe coin und
going ahead,  Asa result they are
now rendv for business uml  linve i . .  , , .
, '   .  i  .  i   -i    -i,  i   inntiTinl iiilvnnci'uiaiii tin'oi'iL'inul
li'iiii.ustruti-d tluil Ilie ii len will  lie ,   '
,„,   ,,   ,, , ,   price   Ilu-  Hunk ot  Lomint'1-ce
UU ss.    Illi-  Hernlil  hopes  thel ,. ,  .,,.
...   ,      ..,'. purpose erecting n buildu.g upon
•ninpunv will uinke n  niillion nut  ' . ' , .  ..'  .
„,,'  ',    „  ., , | Hub property at once and inside ol
u mouth ihey will linve u branch
bunk in opernlitui in Ihut  hustling
town,
Tin- dry.kiln will he commenced
sonn, The fin-lory is close tn the
truck und u spur is being built.
II. Bentley lins Bold his comer
Ioi nn Tliinl street, Morrissey
Mines in iln- Bunk nf Commerce
tin'  JIOOO,  this mmiiiut  lieing
of the Boliemo, for ilu- promoters I
deserve  it  for  their  nerve  nml
shrewd tiesss.
A Strong Combination.
Dr. J. H. King nml Dr. I*'. W.
lireeit linve formed n partnership
for tin- practice of medicine. This
makes a strong combination, ns
both of the gentleman nre well nn.l
fnvorrbly known und stand high in
their profession.
Drowned In Thc Elk.
Peter Vincent, it shoemaker ul
i the  Morrissey  Mines,  declnred
There will be n meeting of the clothes and plunged  in. Illthongh
conservatives nl. Ihc ollice of li.' H. wnrned of the (lunger,  When lu
| Thompson ne'xt Moiuluy night. Au struck the swift purl of Iln- st renin! |'n,i bro»*« .laat I'ual,
invitation is extended I" nil eon- ho was curried  down  nt  n rapid
r.ir Sale.
Disiruble  residence  on  linker
Hill, fiirnucu mul  water conveniences. Apply toll. W. Patmore, 7
Slock Quotations.
Furnished liy Benle. Hutchison
iv Elwell, brokers. Crnnbrook B. C.
■Vnrlli Sill' Hi
Sii-liviiii "i
st Knn-iiiio    ir.
I'njiii'	
Win* l',.!-,!. l-nlimilnliili-il	
I'll*  llllll	
Alil'iii'illi Un.l-	
Iliil.-iiiiiln 	
CrmvaNwl I'nil	
St. Kit-Mii* Ml. Mill"*.	
Unit. Oil nnil Conl Min.'. l.til
All. rln Conl iiiull'iik
l:l'.t'
II
1
tlun.in
li
..  »'t.r,
serviitiveii iii Cranhrook to be pre-1 rule, nnd siioii lost lo sight und
scut, drowned,
N'niv is the time to subscribe
2.1KI per year.
S S^ S--S--&-&-S--S.-8-.S-.S s ~ - g 8 - -S S -S-.p
Nothing so nice
as n good fitting shoe. Wc
have them in
all shapes and
styles.
See our line of
TENNIS
SHOES
at
$1.00
also our line of
WHITE
CANVAS
at
$2.00
Limited
Ft. Steele Mercantile Co.
t s- ar jj= t-- s-1- »■ a- at s-anrinr-ar-sMs-s- s-a-i--; *..* * «=8=»-aa
• *■••♦••♦•♦• **.■» rt *- •
■»■'4,
Strawberries and Fruit
!!
jj Rvery person is fond of good, fresh strawber- ;•
;; ries ami we have arranged to have suvcral ;;
I! shipments by express each week during the ;;
season of berries and fruit, so in order to get ;
| j thc stock that pleases you call on us
King Hercantile Co.
It
Out* line is exceedingly replete, comprising staples which are
the standard for excellence and merit, while the collection of
FANCY SUITINGS
Overcoatings .and Trouserings contains many exclusive and confined styles ol the best foreign and domestic manufactures and
our entire collection has no equal for complete and varied assortment and stylish designs and colorings. '
McSWEYN & GRIFFITH,
The Leading Tailors
Cranbrook, B. C.
_^  f it. ,-■
- :«y-
I
TIIE WENTWORTH
OPERA
HOUSE IN
■  CONNECTION
A MODERN  HOTEL
IN A MODERN TOWN
ROLLINS & DICKINSON,  £
Proprietors.
ffiias^sismtassiasssiissifiisimfyiiBfSi
Cranbrook
Hotel 3 3
Quests Comfort 3 Specially
flood Stabling in Connection
Nearest tn rallroatl ami depot.  Haa nccoutmoda.
tiuns for the public unei|iitillt'<l ill Cr.-inl.rook.
lllll unit Culil llllllli
JAMES RYAN J
 Proprietor TIT 13  ( li iMlllOOK  IlKllAI.I.
CRANBROOK HERALD
F.Ut.ir and Proprietor.
TEI-.M10F -I'll CIlII'TlllN
The Hirahl .le.tri-s la glv. til, in-w.nf III,
illstrici.  II vun knini my .hoi., y.i.n in
...ur nun,. ,11 yunr I e..|l*. st-inl tl 10 till, ..111.-.
l-UITUKIAL NOTES
Th,- I*'.-mi.- l-'n.' Pn-sss
ol.jlK-l   "In-
Printing is Our Business....
When you want printing done right, that' will
please you and your customers give your order
To The Herald Office
N..ii-i-is hetvhj given Unit i, n„. UnJ»i*
sif-n.-il iiil.ti.l Ihiity t:ti») i|U\H ult, r-Jul,'In
apply to ill.* Awlituni tatntnUctouer ul
l.innlr. nml It'iii'l*,!- lor ilio liiftiii-i i ii.I ill.-
rblet I'uiiimiw*i nii'i* «t Uuult um| \Y( rU ul
ilu- Province ol Brittiih Columbia run Utvtm
iii |iinii|.i-ii torn ni nii.i iK'tti.ii-itiu ii|,i,n ii„.
lam Ih tHI) nl ilu- l-'liit lirMil river in Iln- -"until
fiiRtem rii*in r nf tin' PriivitH.. nf DrttUli I I.
liiniliiii. ,|ts.-riln-.l u-ifullow«i
i'ontuttic!nu 6i ii pQsi  ni  tl i> kuiitbeail
r-oraer marke»l"T. M U'a'iVgwmthww rot*
ner [««*." iln int- Ml i luiil g uurlli, llifinv su
rhulnt wist, tlieuce 80 i-baina ■omh, tbeiira
-n t-huitis him i" [iiiki it i'i.itiiiii.i i-iiii.iu,
AUlt l-lHllllillilll! '.lllll  M'-t.
n.,u-.i J...I m.j, iron,
il T.M VARlLUaioi
Not Ut* In lii-hlt,*** glim ilmi 1. it ],.,.
-■inl t'drlj (.'10) iluve ultiriliile in
in mil
t'l-l.v  i
A HI
III
Tin' Herald prints
(Mlitir'il news. The t*ree Pross
|in-l'i-t*s to v\*nil until tin* itoW'fi Im*.
r iin.'s .1 corpse nml then print nn
iiliilittn-y notice.
The impera thnt hnvo Uh»h ro-
i-eiviny ti l".'\v ilollnra in public
printing the |i;ist two ypnrs, iliil
imi itevote mn.-li Bpnti* to tin1
:,i*;iiii|,iI nl VictoHn, Some people
Mill lie I'.iii^lit v.-ty chenply.
Politics nre svnnning np, nnd Im*.
fore tin* *i»*Mpli' nl' thi*- distriot
fully realms it, llii'.v will In* iu thc
midst ul a nil hut cnmpnign.
FORI STEELE ITEMS
ll nill he  on  pnrtv  Iii
Il.i
Wells sim
llicii got lircil
.1 il initry  nml
l-'riiin Un- |-tii.|ii-ilni
Mrs. A. II. .•Vimi,-|- Wl
Tluirstltiy.
V. Ily.l,- Baker.C'ranlirook, w
nl Steele Sunilny evi'llilij'.
I'lius. ArinstroiiK ruile over En
Craiilirook Siintlay,
II..I. Brock uiul W. Vi-nnlil
Craiilirook, were nl Si.
ucas Tlntrstlny.
Win. I'm-liii  Iiiih  lieeu  visil illl:
frieiul.*, ni  lii.lileu  [or the puKi ,|,.; "
week.
1-'. II. Mnrah, innnancr nf the
Impi-iinl Bank, nml W. Darling
were ni tho Imperial Sunday.
I'liltstnlile   .Tallies   l.iililieeuutl
Sniiili  Curtis in.lulgiMl  In n
miiilili sniiili pi.'ci' ot politics wlii-lt
lie   lili-fiTI-eil   ellliriies   ut.'ililisl
I'reinier I'rii.r hocniisi' tin- llittt-r
tteulli'llliltl's linn  Bold  U  l-illlle  to
llii- ^iiveriiineiit. For n smart man
Suiiili Curtis enn resort to mighty
uiniill tactics.
Sny whnt they will, the enelllii
nl' .hu* Mii.tii. iliil mil liuil his
work in nny ut' the scandalous
uiiivi'inents ni Victoria. His
skirts wen- clenr, uml thut is more
lliuu could he snid oln hunch Hint
condemned him,
I  Soil >u i- lien-l.y Bii-etl lltttl I, tlm uii-
i t i. Iuiii-,1  uili-ini llmf.   In  .ttty-i llfl'.'l
t.lnti-I.i il|.|.li 1.. tin-  A^iMHIll t'l.lllllli-
.iutwrof l.ilii.l.*. llll.l World tin* Ilu* |ii-
Irii'l un,I il.i- t'lii.-i  I'iiitntii-i.ioni'r u
town  i.uii.i. un.l Work-, ul ih.- Pun in, i- ..
I lliili-li ti.lniul.il for ii li.-.-n-.* lo pro,
tie..! fur ,-..iil iiii.l i ..I.*.uu ni ili.
„..,  l.in.l-i-.i-i H  tl..* l-l-ulit-ml liii-i inln
l''"' niuilieiwieru rm tier ul Ilm I'rovtli	
Illiti-ll l'ulllllllli,l,,ll.»eiib*.,l ;,- follow.
r,-milieu,-in,* hi :i nn,! ni iln* north
west cumer marke-l "\V, P. Tiornov'
lll.ltlllVl.Hl,l,lll,-l|,|..|.*'tll|.|ll*l.-ll,*|„lill
south, ill.-inI- su clmltia I'li-t. tl
.Imui- north, thence su rlinins
|mst nl i-i.iiiini.|ireliii-iit, tlllll I'OI
uiu ncrra,
llttleil llml Mnv. lun:-,.
ll    IV. I'.TIKIIN'KY, l.o
I I.iiiii'h ami Work, fnr il.i- Hi.lint nml ih,.
it'l.i.-ll'i i.-i I- ..1 l.nnil. iiii.I IV,.ik  ,,l
-(lli,- I'rovl i,t llrlll.ll I'ul I-i 11.ii n li.ni.,
■ "•"""> n « • u">__■ p:Zo'^:l.ts^XiZ:x
11   e.l'l'l rni-r nl Ilie I'mi hi,.-i,l Ilmi.', I'„
lliuihlll. ll|..i-rll«.|.l« toll 111.:
<-|,llllll,'ll< in*. Ill  II  |iU»t
ilersiguetl, int.-n.l tiiiu
•lun- tonpiilyio tin* vulitnutI'omniii-
! .loner of Iaii.Ii anil Works for the I'i*.*
, ni,*t iiu.l tin- riiiei t'oiuniliiioner nf
l.usi-
Uittli nii.l IVorki nf ihe I'rovltu I
1 liihi-li t iiliiiiiliin im ;i lit-cme lo pros.
t.4-.-1 [ur i'iiiiI nn,! petroleum upon the
Intnl. ettit ol tin- Miitln-ii.l liter in Ilie
■onllieulern corner el the Province ol
llrltlt.ll I'ollllllbllt, ili-seiiln-,1 n. fullowii
I'liluinelii'ilicilt u  l'..-l ill the sniiili
well coruen, mtirkeil "S, s. r-'owler'i
 . niiiiliiii-si em ner (nisi, "thence HO ciwltii
o SO north, tliom-oSO cluilni ctiit, tlu-neuRO
,t to chnittf. south, thence sn ciiiiins woit to
i In 1 pout ui coininencoinetit, nnil conlaiutng
IHO ncres.
|  lintoil-Hit liev, mon.
,r.  I   It s. s. I'tiWI.t-llt. Locator.
Nuliee is lieiel.y given tlnll  I, the un-
ilcrsigtiett, liiteitil thirty (30) ilnys after
tittle to npply to the ilssiitflitt Commissioner of l.tinils uiul Wurks for tlie I'i**-
triet itlnl Ilu' .'liief t'liiinuissiiiiiiii- ef
Louis iiiiii  Winks ul ilm I'.-ovlnuBof.tM>«cl,nln» «...
British C'ohinihli. for u license to pros- Ik »80 rlinhi
peet for eunl nn.l notrolettm upon the ni'-ni. .nil	
tiiiil KiiiH-k tToliiison visited Crau-i  i*,,,
cost i-
cast corner I
Ihenee 80 cl
mil-Ill. Hi.-li-
brook Mnndny.
Mr. nml Mrs. .1. Wolfe cnine
over from Craiilirook, und Inter un
went u, their ranch ut four utile
creek Inst week.
,. i- heretic c''"-n ilm' h the ""•
nl, illleli.l tlilrlv :ai) .lays lifter
.Inle I..iii.|.li-l.. Iho Anlilnul (on.... a-
shiner of (.iiiuls ami H'orki Ira* the His-
iiiet unit tin- .'liief roinniissloner ol
l.nii.ls mul Wurks of the Province of
llriiisli t'liliinil.in lor a license lo pros-
linuls etist of lhe I'lutheuil river lu tlie 1 lands east ol the i'laiheait river in the
southeastern rorner of the Province of southeastern corner of the l-rovlnceof
llrltl-ih t'nluiul,in, ilescrlheil ns follows: - llriiisli Columhin, ilesorlhetl as follows]
incing til u 1'n.t ui ilu- nnttli-1  Comn.et.eing nt a post at tlio north*.
■i nittrkcil ".I. Stownrt's north- i eust corner inarke I "!'. Crltlillo's north.
tritost."tiicnee80i.haliissiuith,|eaBt corner |ius|,''  thiiiii-t-  Hi) i-haiui
west, thenee 80 elitiins soulh, llienoe ROoliulua west,theuce80
chains eust tu post ui! chains north, thence sn chains eust to
iniiii'iiiviiu'ie  -in.l  i-ontiihiing nln |inst uf I'liiiiiueiu-einent, uiul containing
rea [lllll iii-res.
Iluieil 7th ilav in' Mav, A. U. HUM.   I  fatetl 411. May, limn.
iiii-ni-i uiiiiVil "An-ii.i II. Ki-ll.i . .„nll,-i,.l
comer pni.," IlieticoiO ilintns itiiitli, llie'iiv
SU  i-llllill.  IK-.t.  tlli-tl,,-  SU  iln,in,  l||.
Ilieiui-Sllili.iiii. t-iihl I.,  p.,.1  nl ,,,nuii in-,-
1H4-.4,. nnil nilitniiiiiin ll In ml,-..
|>i.4 .1 .".tl. Mur. Itlllll.
II A All  1 II. KRI.I.Y, l.,„*,il,ir
Nutitv is ll I'.h.v -li, lull  I. tl.,. im.l.i
ni-tni-1. int.ml ll.iil.v |lll| iiiii, nil i.hi,,.i
l,|.|.ll*   III  ill*1  -H-islimt   I'lltllNI S.il,111-1-   ,,*
I.inula mil Work, tin ll.< Katrtr mililn-
I'lilelConunii loner ul I mil. nml Weil.ul
Ilm I'liiiun-.. nl Iliil slil' inlilnlnrn Iii «.'
11, |,rii,|ii..-i fm-i-iiiil nml pet ..(ileum ti|iuii lite
In mis Kill ul Illl' l'lnt h.-.i.l river ill I lie mi Hi
i-ii.li-iii,- itii-i-nl Mi-- I'r.iiitr.- nl Rrili.il 1'..
hiitiliin.,1,.,'iilnil ii, liillmi
i nimneii'in-iiii a poal i.t iln* nnr'lirn.1
inr er nitrkrtl "Alison ll'lteal'i v's ttnMlinii.l
,-„rii,*r |. .*," tlnlii-t-(411 ,-liiiiu. . uth. tm-iii-i.
Ilmu-e Ml elinlliH m. 111.
Jl In  |ni-l ..I iiiiiiii*i'.
BUI
-«*--«^-®*H5M^e-(s)-®-® -®-49-IS-iS
I m CITY BAKERY j
<*"    II a ever) thing nice lu itt    I
I line, sue:, I,. •
i. IlkBAI), BUNS, rJ
1 SCONHS anil •?
I'ASTHY.... (i
C.nl r. I" Bieail from out- '1
.'•te prompt.!* .Mended to    I
•1 I'Iimik* 51 llppeslle II. P. Chunh  "
C. W. WILSON,   |
ID-SHS)-® ,.*• f.i-iTi (•)-<!)-(»-«;-s>-ii>-
Vroom & Dezall
:  Blacksmiths
Horse Shoeing j
• Carriage Kcpniriii); anil
; licncrnl Jobbing....
Why you should huy
FAIR PLAY
CHEWING
TOBACCO
Because it is 'he heat quality
BeC3USe it li Ibe most hisiiti.. rhrw
Because u li tin imeesi hi(ti Kiai.
* | ni in mi* i In*;
Because the un-. me .,in*,ii.. r„r
p.eiiiiinn. until Jan. I. lit.
Because *i etiirninw every pin*!
atul
Because yourdeate.l«niilliot'»i.d...
Ilii.~4.l4- ll.ili-rs Prumpll,
lUi-iuli-it lo.
II
,i. STIiWAIIT, Locator.
MORRISSEY ITEMS.
Nuli,
From iln- ne-l' ltd'
Mr. MolVutt. represent
senlintiMe:
ii. Mi.ll'utl ,V
nn utliee on 'I'l
- lierehyiiifon Ihnl I, theme
, inleiiil Ililrty 110) days aflei
it.lv In .he Asi-istuiit Coiiintis-
 Ijiiuls and Wmks for the His-
trie! mill  l|ii>  Chief  Cnlllllllwloiicr ul
_,rf, I jinds iiiiiI I Works n| ilu- I'rovluce ol
,1 liiiii-.liri.liuiil.in lor n license to pros-
I'.l- | peel [ill ...III  Uiul  pelruli IU01I illl
:,.., I Inn,I. eusl ui the  l'liltltcnil liver in till
sniillicastcrii corner ui .lie Province nl
llrlilsh Cohiiuhla.ilcsciiht'd ns follows:
I  Cut ncinu ut  :i  post nt the north
II
P. Cllll'lil.t-:, Locntor.
Benle. llul.Ill
well, hus upelil
sli I.
lien, Pnquill. of Morrissey iluni'.I wesl corper initrkml ".I. L. Iletitllitck
lion. Ims opened n ,-nl'e on Third \ ^^^^'l""!'"'1"'1"'"':"'"ail
street,  The lirst uienls were served | ehalns norilii Hi
Whnt tin- pi-ople .if liriiish Col-
nilililn mmil lu iln. is tii stop 11unr-
rellinu over Iln- sulijecl nf lenders
uml -.el down In business on political  principles.   To  I r  sunn
I pie lull; niu- miu'lit he impressed wiih ilu- iden Ihut political
principles .-minted I'm- iinught, uml
Ihnl il wus simply ll (piestion In
boost into position of prominence
nml |Kiwer some.certain individual,
British t'obtniliiii needs iiiensures
iiiiue lliuu lenders. Cut out
personnltties uud *j;et .luwu In business. Then select the fitilit men
l .  properly represent tlie policy
pr.illllllL'ulell.
Tin- political hit  is liceillilie  til
Imil iii Criinlirook.  Tin* Couser-
I'lltives lllive held Mile Illeet'ini4 nil-
ready, nu,\ nuother will he held
n.-st week, The LUmntls will lu-
iiellin*.' int.. line su.ni. There is
plenty uf fun abend,
The people of Britisli Columl.in
prefer n respunsilile pnrty goveriiinent, nu inntler whnt pnrty muy
I... iu power, in preference tu the
conlllioii fnrccs uf the pnst few
yen rs,
ll is snid tliul .1. A. Survey uf
Fort Steele litis positively declined
I., mis up in lhe fight this yenr.
At tin- Insl election he wns spmiser
fur Mr. Fernie.
Tin- irrepressible Bailey should
cuiue lineli tu Snulh Gust Kootenny
mul try ii .-i-.'uiu.
There is u fouling in Moyie thut
.1. C, Drewery might come to this
district tu enter jsiliiies us n candidate I'm- Ilu- house, If -I. (', is
wise In- will nut sacrifice himself
this yenr un iln- nltnr of patriotism
fui* tin* suite of Smith Kust Kootenny. The people uf litis district
linve polilicnl bnbies uf their own,
ll is iii In- hoped thut when n
new government is instnlled in
this province, il will he n government fur Ilu- whole people, nml nut
ii government fur tin- purtieulur
localities thnt nine it tlie most
Biipporl. Crnnbrook lins Buffered
fr nn such nurruwiiihideihii'Hs fur
yenrs.
Crnnbrook continues to grow, It
is locnt.il right torn steady growth
tin* yenrs to co	
£__Tlie rent, warm,pureliuuuitu bolt
weather has ill Inst in-rived.
ni Thursday uml from ilu- itppciir** -.'V;1
| i,.|i| acre
iiicinil
it, ihonco at
sn iliiiins wesl I.
I, iiinl conialuln*!
I ith dm* of Mnv, A. 11. Il»l:'..
.1. I.. III'.I'AI.I.ICK. Locator
'III.' 1
icihIuCI
III IIJ*|K .111
tion [^roM'B
 ■•■ 1"
ci-Ksiti1; i
ii Cnu ili)
'iM.k every
iin ui th.
llllees Mr, i'lliplill's reputation ns ill
first-class cook reiicll.il here before
him fur lhe Kugle I'nfe bus dune n   -s,,ti.-e j- liei-.*l,\ ..hen
rushing  buiiliess slllt'i'  the lirst durswuud. Intend ililrty
. . !.|:|ll*lilil|,rl)-|,|llie  A-si*
Liiiiils,mul Weil
Cliiuj Cm
nflei
ant I'oi i
. fur III- Hi
el tl,
hour of opening, .,'■_,
The new Methodist church ill  Lands'ii'iid'lVorks
the mines will Im. formnlly opened llrlilsh Colunihh. fur a lict.ii.-iet	
 -'■" 1 mil  I'utruhilllll upon iln
hy liev, S. .1. Thoinpsoii, uf Crni
brook, chairman uf Kust Kootenn
district, uu Sunilny Muy Itlst.
News of Interest.
The  sit I  inihvny  strike  i
Muntrelil is sellleil.
The Dominion goveriimeitl wi
guurnntee Ihe lirniul Trunk
I mil. Im insl 1 uf giving
mils
mil In
il. Culuuihl.
elm
subsidy
roilgl
Many
iiorlhwe.it i
.mull, llli'l
-in
ll
II
\i.lii
lorsign
ilttlu
ut i
iked
er pn
.0 t'lti
l-'liitlinml iii-
> t.i ihe t'i<
le.elilii'ii  lis
i, tins! nt 11
ill ill,
-in.ith
IV, il. Ilurnlii
•' ihenee Wlelmliu
is ctlfit', lli.lii-e 81
in-e su ehnltifl wesl ti
n.enl, nnil .-..nluiiiiiie
W.
.* iiriiNUAM, Liieiii..
is lici'i-liv given tlmt I; Ilu- uu
1, Intend tliiny (ItOi duy*. ufu.
 pjily in tin- Aisistutit Ctitntnis
Tonilldoi'S are sweeping through si -of Lttiulsnnd Wurks I'm-the liis
Kniisns  nml  Nebraska,   Muny i nYi.l -a* n ti.l 'wurksof iTio" V'l-ovliu-ij "
people linve lieen killed uml u gl'.-ul llri'tisli Ctilttiuliiii im- a license to pros
mnountofdumnged j.tlM «S WwlW» ^
A Swiss wns HiTi'sinl ul Wnlln
Walla. Wi.sli.. mt Hi.- clmrp' ul'
jin-piiriii^  tn  iissassiiititi'  Prcsi-
mli
.slu
cum
i.i tii
UVIII
lent Koiififvelt Insl Miuiiltiy.
Pan) Blouoi (Alius 0' Hell I (lietl
nt Paris un Siniiljiy, Me hnd lieen
niling tor several months nnil never
reenveriKl enlirely from the ellVels
nt' ,-ui operation performed some
time ngo in New Vurk.
Senator Tumpleniiin with the
British Col uml iin mmnliers nnil the
leail delegation, uniieil un Cni't-
Hrltish t'olnmlilti, tk'HCi'iboil ns follows:
C nieiioliiu nt ii post m tlio south-
eusl corner tmirked ".I, Prod 11111111-'.'
soutlietiBt rorner post," tlicm-e sn rlinlni
uorlli. llieitre SOclmina west, tlionruSI
L'liuiitH soiilli, tlit'iii'O 80 t'liiiina eust u
Mi) ,.,",,-.-•,
Ii.iti'.l Ttliiluvof May, l.-O.l.
II .]. K'llKIi Ill'MK, Locator.
Nnlii'L1 i*i lii'ieliy giveil Unit I, tlie 1111-
loreiijiieil liiteml thirty (SO) duya after
late to Apply to tin1 AasUtunt Commis*
l-iinii'ri.l' Lands mul Wurks for tin- l»ls-
trit-t uml iho Chief Commissioner uf
Liuidfl uiul Wuiks nf thii Province ef
iirltiah Columhin fnr a Hreime to pros*
jii-ci for coal ami petroleum upon the
In iii Is cast uf tho Flat head rivor in tin
•totitheastern corner uf tlio I'rovluce ol
lliitbli Columbia, descrihed as follows:
Commencing at a pnst ut the aoutl.-
liast corner marked "II, ll.Thomson^
joulhenst corner post," tliencoSO clmlni
north, thence sn chains west, thence si
i-iliatns aotith, thence SO chains east tt
post of eqmmene.eif|ent( ami contnlnlnti
HO a.-n.'s.
Pntcii uii Mny, iiiqu.
II    II, I'.! THOMSON, Locator.
Notice i.- hereby given that I, the undersigned, iiitoml thirty (30) days afle
ilate toapply to Ihe Assi-aant Commii*
ilonerof Lands ami Works fur iho DIs
irit't ami iho Chief Commissioner uf
Lamlsntid Wurk-' ni iho I'rovini'o of
llritisli Colinn bin fnr a Huotiso to prospect for conl an.l ptiiinloiini upon tho
latnl-tast nt tlio I'latlmaii rlvor in tlio
-initlitMsii'ii] corner uf iho Province ol
llritisli Coliunbin, desiirlbetl as follows:
t'uiimii'iioing nt a post at lhe north
east corner marked "11. A, KrolVeux'
northeast roi nor post," thence 80 chalui
-uiiili. thenco80chains west, thence8(
■11,1 in.- north, thenco .st) chains cast t<
pnst uf commencement, and cmitaininv
iltltll'lCS.
Hated 4th dav of Mav. A. M. IflOIl,
11    It.A.VltOI V'KUX, Locator.
Notice is horoby given that 1, the 1111
li'i>igiioil, Intond llilrly (80) daysnftoi
late tn applv tn iho Assistant Commis
-i. roi Lands anil  Works for the his
1 lid ami lhe Chief Commissioner0'
Lands and Wmks uf ihc Province 0'
Urttish Columbia fur a license to pros
peet for coal and petroleum upon th-
fluids eust nf tho Flathead river in tin
southpastern eprper nf the Province ot
drills!) Columbia, desotlhed as fulluws:
"Commouelng at a posl at lhe smith
cast cornel' marked I. N, Oallv's smith
cast  corner post," thenco sn chnlm
 -th, thence 80 ehalns west, thonce st
ohains south, thence 80 chains east ti
post of coinmencemcut, and containing
(140 acres,
Hated ■Jml Mav. 1003,
11 I. N. HALI.Y, Locator.
Di ! ."OiMiiv. I (KM,
U    AN.s >N \VUIHI.l,i;!t. l.iipilur,
N.iiiiviM Imrohj _\v n llml I. th,- i|iiih*r*
BjIihI, liibiitil tlm i.v (•')') ilnys nltnr ilntc tn
[\|in|y tn tli>' Asstiitnat l'iniiitilti*.toni'r nf
bnntlsnml Works Im* Did IMrlrl ami ilm
ClilBfComiuli-sIn-ier ut Liii.'h nml Wuik-.nl
Hit* I'rovimv uf lliitJnlie.iliiiHlii'i turn llii iihi<
tu prospect fori'.ml nml (ii'tii.t.-iiin ii[u,ii tin-
lim.UpaM 11 il.c Flat li.'u.l rlvor hi Hi- ninth*
.• intern runiir nlj'lic Pruviiiit' nf Uri tlnll in
Intnl.i:i ilfw ilit'il as to'tn,*iB:
t'ommeill'llig at a po>l at lie* sniill|u*i<Bl
iii-nct tOHilu'il "A .1 Mnrkb'so'itli«i'att'or.
tier post," t'.i'ii.'f 80 iliiilis inn |li, 1 h.'ini-
mo i-hblns wiBt, tliHiicc HO ilm i ik h. ni ili.
ihenee 80 i*l|iiiiii wui to posl of poininniin1
t.pnl, nml c .1,1 ill I nit IllOiicn-x.
Pal.il Till Mn.v, ltlOtl,
11 rA..|. MAltK.-*. I....- lor
Notico |a litn-eliy given thai I, th
lersiauod, Intend tliiny (!IQ}i|t|ya af:pr
Nuliee is hereby given that I, the 1111-
lemlglicdi iiitpml  thirty 30) tlavs afit-r
British Cohuublii fm* a license t.. pros*
,11't't for conl ami  petrol 11 npnii the
.      . iniids eaat ni tin- -Flathead  river in the
wriglll inn* dav last week nmlnftkivl aouthoastern corner nf thu Provii nl
f„r 1, bounty nl SIS per ton o„ the |ll,t^!,™i]l'»tt,i:™rL."n*!lT,:
lend product, tu In- pnld direct toUr.sl rorner innrbul "I'mleiloh Kllioli'i
Kl.««l» nnd tornntl,,,, nn- reillic Ajlrj} ^.h»^« $.*-«*£
iin; tin- poplllntloll in 1111111V "I' tlio iMOnorvi,
u,„,„_, i  llnteil 5th Mil)-, 11)03. II
I,l'"'s' i'i(i*:i'i-:tiii'.< 1:1.1.11 »rr. Urnior,
A liorso wns liniiiil nlive in Ilie ,   ,  ,
,, ...   .  . ...   .1  N..tii-1-i*. Iiur.-I.i- 111V..11 Hint I, the 1111.
trunk iniiii' litter lielll(j[ Without I tleralicnuJ liiti'inl ilility (110) tlnva nfler
f.K«l ur witter I'm* tliirty-oim ilnys, 'huetoumilyto llio Ai'sUniitC'oinmli*
T , i  . .1   ,  . ilonerot l-nnili and Works lor tire Illi.
It wns (Jit-Pll tl lint th'' sllil't  inm uml  ilu-  Cliii-f  Coilllllls-ilonor nl
 |,1|,,. Until, anil Works of the I'ravlnra ol
llrliiilil'ol.inililnfar u lli-einto lo pins-
It is  now  conceded tlmt il id| \>»'\ <"' d nml.jieiroloiiiu ii|mii (ho
nui sjit'e lu live iii Frnnk lllll il it iH
known wlietlier the other penk un
Turtle iiiuiititi'iin is going to hill or
nut.
Into to ii|i|ili- to tho Asslstiint Ooninils. Limn to iinplv to the Anlilmil Commissioner of Liimls innl Wmks lor lhe His*' ,•„„,_. „| |.„'rais nml Winks fm* the His-
tri.-i un.l ilu- Ultit'l Cuiiiiiii-s i-r ,"i Itrii-t un.l ih.> t'l.iel Coinmissloncr of
I ,il in Is iiii.I  Winks ol Iho I'rovlliuo ol 11 |K ...nl  Winks of tho I'rovini-f of
llritisli Cohtmhin for n license to pros-
|iui-t fur i-niit ittnl jietrnlenm iijinii lhe
nils east of ilm I'lutheail river In the
liimls 01181
ni ilu* l-'liillienil i
ivi-r iti tin-
s hens!
llrlilsh Hi
iiiirinir nf  .he 1
.hniihiii. ilt'sari 1
'rovlnue nl
ns follows!
(Jinn mt'
east iini
sotiilionst
nuilli. Iln
l-llllillS Sill
lieing in ii |i„sl in
mr iniirkeil  "W,
l'iil-|llir|insl,"lliiilii
•i SO t'liiilii. tmsl
ttli, thenee sn , 1.
Ilm south
II.   ItllfU's
■lisih-liiiiiis
i ll 10
mnsenst lu
tins! uf nil
ll-ltl aces.
llnteil 7
II
iitneiioeinent," uml
lli Mm- 100H.
IV, ti. HOSK
i-oiitiiiniii**
. Lounlor,
NOTICES OF APPLICATIONS FOR LICENSES
TO PROSPECT TOR COAl. AND PETROLEUM IN SOUTH EASTKOOIENAY.
Notice is |ierehy given that l.thenii-t Notice is hurehv given that I, the up.
dersigned, intend thiiiy (.10) da>'8 after dersigned, hitenif ihiiiv £!|0) days after
date lo apply to tho Aasistnnt Commis.I dutit toapplv to the Assistant Commis*
sioner of Lands mid WorkB for the Pis-Lionel' of L-uids and .Works inr tin- |ij.u
trlet ami the Chief Commissioner of Uriel nnil tin* Chief Commissioner of
Laiidfliiml Wurks of tho Province of Lands ami Works of ihc Province of
UritiMj Colmnhl-A for a license to pros- British Colr.mhiu fur n llceppfi to prps*
tiectfor eoal ami petroleum upon tho ,im.t f,„-coal and pptroluum i i the
lunila oust tit iho Hiiihrnil rlvor in thot ftiiula oust -iif tho Flathead rivor in the
Boiithoaslern corner nf tlm Province of Lonihe.iste:n corner of tho Province of
IM Uh Col um hia, descrllieil as follows; I |}riti*«li Columhin desmihed us follows!
t' nenclngat n |»ost nt the south- Cotnuieiioiiig at a pnst at the northwest  corner marked "W.  MeAdoms' W(.nt i i uirkcd  'W. C. Moreshy's
Routtwostcoineriio l." Dieneo RO elmlns noitliwost rnnipr |w*Ht." tlienee SO clmliiR
norlh, thence80 chains east, thenco 80 Houth, thoticu80 plialns pfist. thepuo Mi
chuiiis Bouth, thonce HOiilmliiH nest lo! rlmhis north, ihc Kit idialnH wnst to
to post of nmonoement, ennlflluhig ..-IO ,„,., „/ , ncni'iuuunt, ami eontalplna
aor«H. ,-, 11 ;ll. ,.;
Dated 7th .lav «f May, 1003, jut,.,! ,V|, \|.,y. piii.t,
11 W. MrAh.Uls, i.ui-ator,  |   \\   \\\ (*, MiHIK.SIlY, Locator,
sonlhenstorn corner nf iho Province of
liriiish Columbia, described as follows*.
Commencing al a post nt tlie uorlli*
w".si corner marked "IL IL l^onnle's
northwest cornpr post'." llience sn chains
south, tii crni chains east, thence 80
rliains north, thence so chains went to
post nf conttnouooinotit, tunl loutaiuing
ti4o acios.
Oated 1th Mav, 1008,
11 II. ll. LLNNIF, Locator,
Nnllci
la hereby glvon that I, the nn*
I, inl.-ml thirty  (UO) days nfler
dote To applv to the Assistant CoimniB
-inner nf Ulltll ami  Wurks fm* the [lis-
ttii't ami ihe Chief Commissioner nf
Lands nml  Workl  nf  the  Province uf
liriiish Columbia fnr a license to proa*
peel for cual nnd notrolettm upmi the
lauds east of the Flnthoad river in tii
fontheastcrtf corner nf the province of
liiiiish Columbia, described as follows
Comtnonping at a post at the south-
wesl cm per piarkt-il "John Kllintt'i
sunt li west enriier pnst," t|iQn0O HO chains
mirth, thence Sti chains oast, thence 80
chains snulh, thence HO chains west to
post uf euninienocuiont, ami containing
MOfloiw.
Patcd 2nd Mav, 1003.
II .TOTlN ELLIOT, Locator.
Notice.
Take not i-c ili„i blsty ilnys a'tur ilfltu I In-
Itlllll tu apply hi tliu Hull ii*. Hie .,ii-i|l'li'iii1
iuvt'iii'.r in l.'uin >'il. niiil.r atlitiflti |i|lllli'
'lllversniHlStn-ams Apt, IMHI," r-f-'lmtil
17, tocloiiti uii.HtMii-tiiins. i|,in'ili-v.-i, |ng linns,
liugs, i-ti-.. from 'l|<> Imi uiu) linn ltd nt
Meadow nreek, piiat  Kniiteiiiiy, (nun ih
lource to moulli, ami tn lunke siu'liulln-r
niprovcuientBiiB nuiy Lb icntwir-,- (uriIti-
illvlllgOf IligBi in I'lilir-lnii't  Blirt l|g llOUHlK
t Oh mouth; also to colli ft |ult|ia»tliL'jti'lg<
it tlitltoiinty tnnri mnv IU.
tVtini.ru.ik, s v. Kootenny. Mnv an. liu a
11 M I  KjXtl.
Timber Notice
.\,.(i.„ n In rvby given that Ililrty ilnys nf-
let' tlnlc 1 intrinl t i up; ly lu llif I lii.f I'n n-
luhBloneriil Lunits ami H'oika m Vlotoilu
for aspii'lul lii'fiiN" to cm nml carry away
liiiili.if'um ilk- lutloivlllg ilt'Miilieil In-iti.
-illi ile in South Rust Kuulctini:
(uinnn.'iiciii-a nt u punt pluntnl nrarllm
'n-a.luf llic I.i I Ilu Mu.i.. river nml nbiiut
IinI- iliilif nl.nvi'  HiHii'iV  liinli.T i-'.rm.
I '  UOSt HO cl'iiin-*,  liii-i.-.'  siiiiih  nu
Imilis. tliw.i'f OUSt HO ilniiiiM tin in-, ll.ii lh
ini-lialns tn the |lui'« ut con nioni-ctui'iit,
iniitiilniiiR oto am * mora or Ickn,
D.tftlnl I'rmiliruik, It. I'., UiIh lilli Apll",
'■"ft,
7 W. 3. Hill.
j U. P. TISDALB, :
Proprietor o[ tlie <
Cranbrook
Candy Kitchen
l'iiri':i.siiiniii|.lel..sl...'k nl
Candies, Iri-ils, Nuts,
Biscuits, Pipes and
Tobaccos. oivc u>■ ,.n
44444444444444*4««4,,,^
W. J. Welch
DRAYING AND
FREIGHTING
I make a specialty of unloading
cars aud moving pianos.
Prices to suit you.
14,4- ll"I *. .11*11  .1
Till: I Ml-lltl TOBACCO CO., Hi.
John W. Wolf
Boot, Shoe and
Harness Maker
Old shoes made new.  Alt kinds
of repairing,  (live mc a call.
NOTICE TO nil: PUBLIC
HORSE SHOEING and
GENERAL BlACKSIVtlTfilNIi
•Onie on then notice at Ibe Horse Shotiaf
llejjui iipponlle limy ft Doyle's livery liable.
Prlie wliacr at Territorial Fair. N. W. T.
ua borne ahMi Paleit Cultivator Maker.
Plows aaJ Machliery ke pair eil Prunpily.
(live me a trial
A. ORENIER,
CRANBROOK.
Timber Notice
Null c Ir. Iti-ii'ti-,- glvon  ilia;  Lllieiti.il.
si^tiMl. ii.tlini t iiii i.v (*i -i dnys fllmrtlate to
np| ly  In  tin-  A>»'stniif  I uinmitii-iuiii'r  ol
l,i,i,i-.u,il \v,.iks fur the 1 istriotandtlifl
I'liJcf f. minissli tier ul lanilsapil WuiUuf
tin- piusiiiii' ul ni'iliMlil'i.liiiiiliin Inr a licence
tu 11' ixpii'i {uii.. nl antl pi-tinliuni upun the
In ilmis' of Hip Pl.illimul llvrrhl tli-Niilllli-
.11 i iin.iiniruf ll.,-1'i'uvil.ce til Ihit'sll Co-
li)ii.liii,ilwi'il.tilaHlulloivsi
fiiiiniii llihtjl! II- a 1 nut  nt Ilie lit I'llii'il"-!
cnnnri D il •'Mi.liiii^lie S. DilV.VB* liuilb- ai_m^Mmm_m^____________
iti'lin insl," Henee Hi) i'ha I iii umith.'niiiMiirn ciiiiiiHiirlii it.lu.ll lliererif tli.-,v
tlii'ire Hn ch-iiii  west,  ih e Ml iliiiliis  „|j| |(l) ..j,.],,,!,.,! p,,,,,, [uv |, n nu nl Hiii.i
th iliiiu-i-Niihirns east In posl of rum* j jiii!KiM..ni
Ihl tyiluys alter ilay rtul ml to apply tn
lii-rUii'fCnmaitin.iuiieruf L ni.l.-, ninl IVurks
ur ii spi'tuil li.i ime lu int nii'i curry ttway
im I .it frmn Hie rollowltlg ihsriiliii] lati.'fl in
1 Ii Ka-t K.ii.leniiv:
Ctimmonchigaln po>t mnikcil -11. I'm--
*nt ("h l nil Invent coritor pout" (llltltlll I. *-ii|i<
lit-mnn Invest rornorposl it II. Di'iucwt' | n**
•ni]itiiiu nln.in fmir n.il-s mirtli ofi'rini*
■irook on llio St. .losopli nvik. ilii-iue Itiu
-hiiiniTiisl. tlit'ine sniiili 1(1 iliiiiiiK. tin nee
vent UIU cha'im, tl.i'ii.-fiinilli 40 ilmlllH In
place  uf l-i'Kiniiii  lonla.iiiaa niu itrrtB
more nr u-n>
llii't-il this tOMi ilay nf May. 1011ft,
ft II. I'nrniii
Timber Notice
No* lw is lunvliyitl von tliatt lilt ty ilnys nit i-r
iliiin I Intend toappty to tlio fliltl Commis-
siiiiiii-nf Lumis nml Works for a Hpoclal
llceiiBs tu cul nml i-iirr.v nway I-IiiiIm'I' from
rilefolloniiigili-ierilii'il IuiiiIb in Sout'i Musi
Kootenny,
Cum min*'iii)/ at n pntit planlnl nt lie tth
.'listcorner ol A. Lellolt's pre^'mplnti Nn
nun, mul hi) ih ilnr*. north nt Lol an dm up i
Ko.ltBliny  ilistrict, llience tti't-t  R0 chiiiiis,
■Iih mirth -IIIch,iin-iin.l. o, Blaiff's ilm*
her limit, tlieiiee past *u i'liallt*i, thence koiiIIi
to f Imi in* in the i.liire ut lieglunlng, rtiiiluln*
Ingft3(l ai'i'isiiiiiieur less,
llnteil ihe nili ilnyol Mny 100ft,
N WM t'OLPMAN.
Timber Notice
Nuliee In litTeliy uiveii Ihai llilrly ilnys i.t-
leiihilc I illti'inl In apply  In the Ihi.-t luiil
inlfw'oii *rut Liiiil-. tiiiil Works for ii spprlnl
lieeiihc tu nil  ami carry iiw.i.v liinher (min
the fiil'tiviliijiliBeil 1 Inmls Iii Hiiuiii i:,i-i
Kiiuieiny:
t'omuieue'ng at a posl |liHitt'il mi the 1, t-
lleMn.vicrivii'iilmiit lun miles nliovo Illl*
lier's tliuliir n'li'm, I In tint »'**.l no pIihIiih,
ihenee Hilllll n. rlinins. Ihenee et|nt NU
I'htiins, tin mvi urlli H(l i-liaim  tn tlicplac
u( liegtnDltu,
Onie i mil A|...i. won.
t Aluniulor McKmxIe.
in llii-Mnin-i-inc r nti't uf Ilu- Nmlhinsl, Tor*
rltiiriiw, Norllwrn Alh.iin .Iml1i.-tnl Dli
tiiii.
Ih't IVI'l-tl
A.M. I'.itlicn. I'lniitllff,
Ami
Tbo llntik of Mnn ivnl,    Dofoi.ilants.
Pursuant tu a jmlgineiit of the linn. Chief
.Instill'Si'lininf lhe Kiipr me nnirb ol the
North Wl*! Te.t'ituiieH inmle in lhe mailer nf
Itichuni llo'lna, il-ceaspil, formerly nf Klko,
Itfitisb Ciihiiuhia, ami mow remuily ot the
city nl l.'aletai'.v, t'litiiiillau lacilh- Ihiilivity
cmnpiiiiy labourer, llieei-eilltoM of the miltl
Iticlitinl llolluii who illeil at Calgary nfur •
Billil on tlio aOlh ihy uf April, A. l». 100*3
are nn or hefure tlie tlmt ilay nr.Inly, A. 1).
llli'.'l tn still! by punt propall lo Messrs.
llaiifi- A .loll s. advocates, ol I'u'tf-.ry, tin li-
names, ailihn bob nml iliiserlptlonn ami Inl
pariiiiil r.tuf 1 luit*clainiM nml " Itateniem
i ini-nt. iiiul iinininu H|U acres,
!  puleil Uml Mav. Ilio'l.
1 I) UUNTAOUK S I'AVV**, l.nnitn
Daloil tills milt ilny of M-iy A l> IWKI.
Hangs A .1 s,
L A<lv eutes, Calgary.
Drink Home Beet
It is Pure
It is Healthy
tt is the Best
Ft. Steele Brewing Co.
TICKETS
TO AND FROM ALL
POINTS EAST
VIA
Great
Northern
Railway
SHORT  LINE
St. Paul, Dululh. Minneapolis,
Chicago antl points east
t-lii'iiiiili Pull, i*nml 'linnl-tsii*e|ii'i*i
lllnlil-t nil I lliill.-t .-.ini.kli.i: l.iliriny (in,
DAILY TKAINS:  FAST TIME!  SERVICE
AMI SCENERV INEOUALLliD
mil I'n I.Int.,iinn Inn
mill nililn
II. T. I.ANDECK, Aitent,
llatcway.
A. B. C. DENNISTON,
li. W. P. A., Seattle, Wash.
Tlribtr Nolict
Til." .iiiiii*" M.nl llihl.v iln.i. ,,1,,-r ilnl* I
Ini",illu n|i|il.v In Iln- tt.iiil l'nlllllll-4.1 r
nl Lnliilii nil I I. nl'taiit liilillill turn lii-i-ll".
In i HI nml "liny n,.n.v tiiiiln-r frmn Ilm (nl
Imi inil ill M'iil,".llillii|*i:
I'iiiiinii'in Inn nl n | n,l iiiimi".) nliinil Mini
mil",, nlinvi' iln- ...nili fork nf H..I.I in.-k I
nl.i.iil Im. mil.'" .Innii llulil I' 1. I  j',
Mil' 'li'. iiiiii li mil 144,44.  In III* Ill
in>i.| "iirni-l- intiiiiiii Nn i-liniin, .mull, it	
HI)  i'l.ni.1.  " "'.  Iln 'I..'" sn i-lnii ih
llii-ni-i-HIl i-liniii. iii-.l In Iln* |iliii" nt "inn
-lll'lll'l'llll'llt  " Illtllillll |1  lllll  144-,-4-H  iiiiii-"  in
ll.*.*.,
II..I..I llii. .'Illllnl y of April llll.H
H 8l|j I. AI.U'KMAY IIKIIl.
Timber Notice.
Nnlii-ii in In'rl-I,,.* 11i1-4.11 tlmt. Iliiily itn.vn
illlpr iliil" iv" illti'inl tu Itlttltl) ti|i|ili"tlliiin
IheOliittl .'iii.iiiiii.*-iiiii"i nl t4.1n.lN tiiiil IVorki
111 Vtl-lOlltl, fltr It *.|H'i'inl liii-ll." In "ill iiiii
I'lil-ry 1111H.V liuil,.-!- In.in III" fiillnuiii*. it"
Hi'i-ilinl Innil". in Smilh IliiHt Kiiiiti'Uii.v:
ril||llll"tll'ill|llll 111" 44,4,1.14  -4,'H. i'i,i*n"r ..I
C. I. I-'Iiii-Ii'h.|iw.lill tllttlwr li."iiM.. Lot. "I'.'.i".'
Urnllpoln>, llii-ni'i. ...nili HI "liniiiH  tliiin
"list  111! "liniil-.  Itli'llii- uorlli  HI ollutllii
tlii-ni'" -v".4i 1 Iii iliiiiiiK tn [iiui'i* iii cointniii.ee
im-iit.
Iliited 11. SIiii*.v»v.II« Mn** 1.-,, liKllt.
HI  Hnr.TMvilli-l.iitiilii.rriiiii|inii.v, l.l.nil.-il
Notice
Hitvlng Holit out. my Interest in Hi" ment
lin.ilii'Hn,  I il,'..ii" t.i in imi. tlllll nil lie*
 ml ..In Mil) 1,1 llnrrin will liu rn|.
I..-I.-.I l..v Hurtle ,1 .lnlliil" nln, i,il| nln.i |,n.l-
111.)'iilll.lllllilius lilll>.
A II. Mi,.,, i-k
lillll    A|.|ir.ll-.-il In- lli.lllnil Jnllitli*.
nui .11'lniii'i 1 Mu.i m, 1 iinn,
East Kootenay
Bottling Co.
Aerated Waters
Of all kinds.
Syrups, Champngnes, ic'uis,
Ginger Ales, Etc.
Soda water in siphons.  The most
Economical wy to handle it.
J. H. KINO
Physician and Surgeon.
Ollice it Residence, Armtlroni Ave.
OFFICE HOURS:
Forenoon.,  ■  •  ■  -  *J0 I. II
Afternoon,  ....  l:J0toJ:.!l>
Evesiill  ....  7.30 to I'M
CRA^ BROOK,  !  : :  T. T
Wood! I
I have good wood ol all lengths.
Leave orders at Townsite office receive prompt attention.
Richard Stewart
Henry Parker,
DRAYING AND
FREIGHTING
If you want your hauling
done promptly and right, give
me a call.
Land Notice
Nmi,Tin heri'liy j4iveil thai sl\1y ilnys
tiller dnltt I ii.i.'ii.l i.Mi|i|ii> ii.iiii'i'hi.tr	
tnluloiicr III I.iiihIh nml WlirltH III Vi.'luriii,
Inr iii-iinini.ii.il in imtl'lltUn Ihe ftilloivlllH
llf-Mirllll'll 111 Illl III B ll ImisI Kni.li-lllli
Ciitiiini'liriliK iit.a )insl na iinrlhi'iiHt cur
tier ul If. Fnvh'H |ii'e-eni|i1 ion llience Hilllll
ii In 11;; went, lion Hilary nl lilnelt 4 AW, Til
ohnlns more nr less toBoutli bininiltiry nl lol
430, Hii'iii'i' ivt'Ht a I mi)' Hiihl line 4A I'lmtiii
iiiiue nr less In'I'litiH. YnniiK'i pm-MUplloil,
thenee-eniiilh 711 ihaiiis to Iv I'ttJ.-'n mirth
iiinil. Illi'llt'i* PIIHl l.'i I'liitiiiH to (ihl.e nl lieglll'
ning eotitnillltlg .'loo aeren mure nr h Hi,
Ut.l.'.l'.Hh ihiyufUiiv. liHlfi.
8*1)1 Mimieil, l-'tt ANK DKZAI.I,
Timber Notic:
Nol Ire U Heri'liy givdn thit H-lrty H&y*
after il .!>* I illti'inl to ii| ply to elilel iniiimis-
Ki'iiirr of IuiiiIhuihI ivurlii. fnr a *i|Ki-iiil limit, r
liiviiMi-Inntt un.l furry uwuy limler fnilil
tin* Inl In wing Iiiii.Ih:
rinuiiii-lieiaa at the north went, enriiar nl
King Meivaalile I'h.'h Hon III Alrli'itll laml
giant (Trnoper Huuinniml) rniiiiing winl
.SO i-hiiiiis, Hi 11 ■■> Mill til XO i-littii h, tlii-ni**
IlllHl XO ulllllttH,  thi'lie, ith M I'lunim  In
li.'ini nf i' iiiin.'tii'i'm.'iil, 1 (i 11 In Inl lift nut
nrli'H lanre nr li'Hs.
I Intel Mav '.Nl, lllll I.
(0 M  Nbllli-I. THK  COANBROOK  II KI.'A I.I)
^•i^i-^r^-<Sr^--iar^^r-<a>--y*.--v.- ^ i.v^'V-^c?*^^Sirnar-iar4S' ■a.-*^'-^!^.)--^"
11 mod miotbing
H
H
Just Glance Over This List
FOR MEN FOR BOYS
Tt While Duck Trousers
M> While Duck Shirts
fJ Wash lies
Tl Slimmer Suspenders
11. Canvas Shoes
Blouses in (ialatea. Duck
antl Drill
Flannel Soils
Stripe Duck Suits
Cotton Underwear
1,1. I'ine Itiilhrinniiii Underwear Canvas Shoes
Manuel Soils Wash Ties
U
•St)
Si*i* Our  Wiilil.i
I lRct6 iS (lom-panv 2
'{.i a, ,., ,«. ,., ...,.,....--... '.-- ... .. ..* -.. ••* .-> « '•; j» '•■ *•;
Si, 1.1 ■., ...  .,  .  ..  ..  .-  .. ..-  .-  ...  ,.- i.. ,.; ..  ,.- ..i ..I .- l-> I" a. l-l
MAKE MONEY
BY BUYING A SURE THING
THE STOCK OF THE
St. Eugene
Mountain
Mines, Ltd.
Its property is located on the St. Eugene Mountain.
It has the St. Eugene lead.
It can be bought at 10 cents per share.
It is backed by mining men, not mining fakirs.
It will increase in value.
To make money in mining buy good stock low
and sell on the rise.
Beale, Hutchison & Elwell
Cranbrook Agents.
Get that Spring Suit
at
Leask & Henderson's
The gooJs will suit you
The cut will suit ynu
The making will suit you
The price will suit you
W1i*iw.ww**"******4>**********'*
1 Cosmopolitan Hotel I
$ Cranbrook, B. C. |
i* Centrally situated,  Every modern convenience. •£
| Bright and well lighted sample rooms, *
j|  .W feet long. %
1 Sitting and reading room reserved 1
Z, exclusively for commercials and H
I  their friends. *
9j Spacious And newly furnished bedrooms, ^
i_^ Brsl appointed dining room in thc district. &
f% The cuisine and bar noted lor quality and variety. <$
W*************************
**************************
A. I.. ri-.Di.-rm.il A, C, Bowneu *
MeDERMOT C?l BOWNESS, *
Wholesale Win-.-  and  Spirit Merchants *$
Sihlli. llci-r    | The Highest Itriiiuls ; The Urjcs. anil ^
rcrnle Hrcr     | „( SCOTCH llllll ' b'f{  *5Mrlmt-11 9
II.«• (li*       I' |D|qH  u/HI-lklPS j of llnmcslic V
llitlm-i- I SIOUl   I IMS"   WHISKIES ||.|-|i,»ri <?
A complete slock nf Cigars, consisting of the ,&
"Pharaoh," "LaPortuna," "living," "liar- _\
rister," "Monuiitent," "Hilda" .-.nil others.
Mail Orders Promptly Attended to
Write for Prices.
Agents for T. Lebel *S Co., Hay and llrain
Telephone 17
CRANHROOK, I). C.
»[„„,  C„-.i!i.,«o   i  '•''' l'"Ul'r\  is now liookk.H-i*.-r   tn Hcmor ol Mn. R. R. Jimlcnn
i>ew rurniiure  ia-.ii..-m.m.-i..-v....*.*ii...ark.i ■ ....    ... ..
I li-' l;i'ln-> nl tin*  I*i,i*,-i-_.|i  .\h„.
Q, f. • I   li.*..r_-.'  I'llslt.*.*  ..inn  ,ip  flu111  -il.ll  s..i*i,-li  nf  tin-  |'r, sliiliiiii-,
Moreupenmgi 1'.«.■>'in.'.m.......!.■ ..mi.....«- ,!„u-.-',,„,i'.-,i ,i„. i„„ f •,.,..
jliiwiisi.il tin- ri.iisll-m linn  insl  ln>.  M. Ml'Il.l.is Tilrsillty nt'trm 1  tn
low tho Hniiiitlary.  II.- is in llio iriv.'ii tun-ivi-ll n-ivption tu Mrs.
||41|,-I Illlsilll-SS lllll*.*. llli'l   I.I —lll.lt   I!.  I!. .Illlllii-Silll.  liliu  Ims   Ili-i-U   ;,
Iiiii-iI iv.uki'i* in thi-ir iir*.',*ini/iiiiiiii.
id nir. will leave sunn for Iter
mie  in I'lilgitry,   ti,,
Next Week
uuimui.ity.
rid ii'iiii'.i.
Blairmore Friday to join lier lira- """"'  '" '•'"-""''■•   mere were
lx.nl llilrly llltlies pri'Si-nl nml  mi
till,
Mrs. Charles
nirtiuiri- frith
It.ml.  .Mr.  Hi-ill  has aiovti]  Iii.
Iron Beds,  Springs .in*stock from tb. town..i i-i.-n.i. ;'««»;"i i"'"-™» *■■•"- i»
.  n, Hliiiri,,,,,'.' for wifetv. nml  will H'eludinu iiiiwi,-l.j Mrs,  Me] I
Ond MaltreSSeS, Ifl all roniain tlu-re until he makes '   '   .Fortune. Mrs
sizes, new goods.
Morrissey ..until  In  iln* Cihi
A carload of fine parlor fiirni
lure arriving.
The Macconncll
Furniture Co.,
Armstrong Ave.
mwanwmaDoWmmmmJb»\maw
When you visit Cranbrook stop at the    fij
ROYAL HOTEL 1
I
None llettci- In the District
Rates Si and up.  Short Orders and Oysters
served in any style Irom 8 p. 111. to 6 a. ni.
The table is the best, the rooms are unsurpassed for cleanliness and comfort and thc bar is supplied with thc best brands
ol liquors and cigars.
L. B. VANDECAR, Prop.
LOCAL NOTES
Picked Up About Ihe Cily by Asking
Quet.ti.intt of Many People.
Onion setsnt Fort Ktoplo Mei*.
eanlile Co.'s
Fonzlc Fnrrell eiiino in from
Frank Monthly,
Timothy sonl'tit Fort Stt-ele
Mi'i'i'iintili. I'n.'s
.1. A. Luiiric, of Marysville, wn.
in town litis week.
Corny Dun- i-tuiit- up from Waril-
ni-r Saturday fnr n little mi'tropoli.
tun nir.
Ktl. Ftilljtiiiii-s lins lieen bntlly
cripiilt-il tin- pnst week with
i-lii>iitiintisiii.
Constable Morris wns kept busy
last Snturilny nml Moiuluy uinkiny
uut itiini'rs' licenses.
Harold Dnrjing, bookkcefjer Iur
the Crows Nest l'nss Lumber coin-
puny, wns in town Sunday.
.M. A. Benle left Mm. lay for n
visit with friends nt tin* .mist.
Victoria being his objective point*
Dr. Hiirvii' lins gone to Conl
Creek to ntrept Ilie position ns
medical  ntteiidnnl  nl  tin*  eoiil
11111108.
.Miss Nellie Tiuiil. Lethbridge,
lins taken tin* position nf stent..
grnpher in iln- oflii-e uf W, I*',
liiinl.
Conductor MiuViibb has been it
liulr slilf in iln- neck lately, having
lnul 11 sli-iln growth cut ".it n few
C R. I'nliner is in lown tliis
week .'K'siiiL' up bis nlfnirs pre-
pnrnti.ry (0 n  long nip uvt'l" liis
lll'W ll rfilnll.
Tin- license iiiiiiiiiissiiiii will
ini"i in Cranbrook on  Monday,
.I, I'i1!. ie pnss upon ti large
niitiilii r el' npplicntions.
Al. ISnli*. ut Marysville, was in
town Tuesday, lb- sny*. thai the
creeks iii Ihnl purl nf the country
nn' full I., the lop blinks.
I'. Ni*\ in rect'ivtil ;i nice chock
from tin' goven 1 lliis \yoek In
npply "11 bis I'liurl house contmi't
nl Macleod,  ll rnlledfor»5,IIS0,
Mrs. I!, li, Bonnie and baby mid
Miss llinlti.' left yi-sti'iilny for
Portage In Prairie where Mrs.
Henllie will visil for several weeks.
T. 0, Proctor, of Nelson wns in
town several ilnys Ihis week, He
snys llml the demand for the lands
nl' iln* Kootenay Valley Lunds
i-iiiupnny is Increasing,
Senator and Mrs. King returned
Miiiulny tu their home, in New
Brunswick, after n pleasant visit
with their tunny relatives iu Cranbrook.
Oliver Burge nnil wife drove in
from Perry Creek Friday. Mr.
I'ltrge snys Hint tin- Creek is low
this season nnil nil kinds of work
is being done.
B. E. Belittle and F. I'l Simpson leave Friday for Vancouver as
delegates to the Odd Fellows grand
lodge. They will go l.y the way
of Spokane nnd Seattle.
Miss Carter expects to return to
I nml Miss Uliotln Leitoh,  1 lue
..I lli.  itltnietive I'i*nlnres wns 11
N, 11.11, mi,1 \  H\,l<- Bttker ,!,, , 1,., |...  ;  i.*   , v
..liii-i l*l l.u*.*.!!* r.ivnrl nml  Nuniin
nn*  lmrchllS.ll  tin-  SttW  tiiiil  i'l  l|  v  ;i    4, ,1    1 11
.' .  , __ ,  , .'li-.N'-il.  At the close nn mliln-sv ■
■xpressing tii.- I'.rri'i ..I' iln* Indies
Vb11"*'  '"'Provomoul }  ,,.„, „„. ,,,.,_,,„„, - Mre  .,,.,,,,;,..
Tlmy have also stK-nrtil sonn- lun  „,„ and their „ppr.H-iati f her
l».r bums  nml  mil  .' "t'-n  ll"' Mu  ,1,,,,,,,  ,„.,. ,-..rti.|,.,,..,.  ■„,„. ;
""" '" n 9l'orl vvln1'' was mul I.i Mis. (i. II.  Breiuuer.
Mr. Nevin nnd sou Harry caiiie Mrs. .Iiimiesou was gnittly inovtil
up Inst ivi-i-k in ns-.isi in tin* iv- In tin* 11111113 kind trunls, nml ox-
inoval nr iln- lii.iisi-ln.l.l elfecls. pri'ssiil hor gnttidciition in 11 few
Mrs. Nevin nn.l daughter Mis- ivell ehoson inmls, Mrs. \V. F.
■losie. will reiii.iv,* in Mm-li-inl. 'I'nte presithil during the exercises.
where Mr. Nevin has 11 birge gov. Itofreshuiouts wore servnl and the!
4-1*111111.nt contract. gathering wns nu extremely plon
Al Bide nml Dim McUillivury "*'"' '""'
have sold the Fulls View hotel nt
Mnrysville  to  l-'iinh  A'  Jones. lhe Clarn Hanrner C-impany.
Charles Finch is in charge now ns Tin- Clam Haunter- compuny wus
uinnnger, Mr. Finch is popularU| iln* Woutwortb luiil Tnosdny
with nil who knniv bim nn.l sh,111I.I m„| Wodnosday uiL'bts ul' Insl
mnko a success in hi*, new Held,    ***,.,.|_. lm.soiitiug "Ln Belle Marie"
lhe  lirsl night nml  -A  Mi r
Mystery" the second night. Miss
llnninei* lins 11 uitisl excellent com-
pnny tliis boiisoii, anil the first
night was uu artistic success. As
the French adventuress,Miss llnn-
nier wus exceedingly strong, while
Mr, Willinins. .I..I.K t-tly. W..I.
Brooks, Fred Clnyton, uud C, Place
j: KOOTENAY  VALLEYS  COMPANY
• ; LONDON, ENC.             Lir.iiitJ
; J Ihis company offers for sale several parcels oi I'n.* choicest
;; FARIUNU, QRAZINa and TIMUER LAM).-; iu the Valley uf
;; the Kootenay.  ._.  Adjacent to RAIL and WATER TRANS-
;; PORTATION,  ,**  (iouj l.ueal Markets.  .<  Easy Terms.
4 4  lor All Particulars and Information Apply lu
j:   T. (1. PROCTOR, rianaser,
,-J V. HYDE BAKER, Cranbrook Agent. NELSON  15. C. il
I A Camera is Instructive
$ and Pleasing  j&  j&
No pers-'n Blnnl 1 live in h country I ke tliis >a1ii te
mi tn my lienitt'iil s,cet.ei arc fireseul* t| wllh nt t
min r.i if you take tbe picture yoarselfii lm«jn
mill il r'.iirm aii-l *, <-u Ket it a. ycu want i-. Drop
i .in Hi ■ Pos(office DriiR Store ami have :i caineia ^
Beattie, the Druggist, i
Died.
On Sntunluy, Mny Ml). HKW tit
St. Ku-tii'iu' hospital, Cranbrook,
All-in Farrell, ngetl H7 yours, of
Btouiacli couiplicatiotiB,
Mr. Farrell came tn Morrissey
from Billings. Mont., several
months ago, on ,*i tour of insjjeetign
ami  recreation,   Being  greatly ,M;,  n,„;M„.,„h,'i,i;;'^"{„' \'hl.
ini]m'shi'i 1 with tlie otisiness possibilities of tliis district, In- concluded to rcinniii until spring with
the possible idea nl' locating per-
fespective parts, .Mt*. Williams,in
Iln- role »t" comedy is n whole slmw
in himself; antl his work is clean
ni nil times.  -Tin' Man nl' Mvs-
tuiuieiiuy.   rossesstug a  ^iiiiii tery" was of a different character
nature, ami lieing intelligent nml
nt'a must companionable dispnsi-
tiun. Ito made many friends. A
few weeks ago he Iwcame sliL'liily
ill, luit gave liis condition little
thought nl tin* iinn'. hut finally it
become serious, and In- came tn
Criiithmnk tn place himself under
the cure uf Dr.'s King nml (it't'i'ii.
Hut In never rallied, bul gradually
fiiil.il u.-iil death came, H3b
brother, James W. Farre.Il, n mer
chant of Berkley, California, arrived a few days before his death,
uml was able tn d<> for him nil llml
ii brother can (in. in the lasl hours
of life, Tin' funeral was held Sunday afternoon nt St. Marys church.
Fathor Ottelette officiating, and
the ri'inuins were interred in tlie
Craiilirook cemetery. II. I.-
Stephens, .T. t^wsou, M. liillia, M.
I>. Killings. F. K. Haines and I*'.
K. Simpson weae the iiitll bearers.
The deceased leaves one brother
aud sister, Mrs, James Savoy, nl
New I'nstle. N, li.. where In* wns
tarn,
The Ste-jm Shovel at Work.
A bunch of mining magnates
from Fernie. were in town Ins!
week on n visit to IVrry Creek.
They were James McDonell,
Fuss. Dr. Bleasdoll. \\. li. Koss
and Dr. Bounell aud are the leading stock holders in (lie Knsl
Kootenny Placr company, nnd are
the people who had tlm nerve to
uiul while il gave scope for some
excellent work, yet it did not take
lis well with the ,'itldienee its lhe
play of the Ilrsl night. The corn-
did not have the houses their good
work merited. Cranbrook seldom
has such a strong compuny, uiul
when one does upiicnr it should
receive the encouragement it deserves,
FERNIE NEWS
I'l-illll Mil' FlfM I'll'...
A horse wns li.iiiul in the Frank
uiine nlive this week. The nniuiiil
died six hours later Imi it is sup-
liiiseil tliiii under proper trontiueiil
it would linve survived its lung
last.
While wurkiiig iii Nn. ii mine,
Michel, mi Wednesday uftcruoon
W'nlter W'niltliiiglim Hillings wns
fntitlly injured nml his comiintiion,
Tony .Mieune. wns seriously iiijur-
ed by u part ui'tt roof lulling in.
Tin- Triles-WniHl Co,, win. recently j.tll-i-liiiHi-tl .It.yce Bros'
gouts' furnishing business linve
lieen taking stock in the house during tin* week, nnd on Monday thoy
will have this store open for lntsi-
Tbe [mini! work of the factory ot
tin*  Pernio Manufacturing company is about complete,   It  is n
largo building and presents nn lui-
itstnll u steiiin sliovel ni grenl ox-l tjo3ing iipponrmico from lite town
jH'tise on Perry Creek In linuillt
the dirt of thoir plncor ground.
The idon wns tanghod nl by ninny
of the oltl timo placer miners, but
laughing don'l elfucl thai eowil,
They kept digging up tin- coin und
going abend. As it ri-sult they ure
now ready for business uiul linvo
Tin- dry-kiln will lie comiiieucod
soon, Tin- factory is close to tho
truck uml li spur is lieing built.
II. Ilenlley lins sold his coriior
Ini ou Tliinl street. Morrissey
.Mines to the Hunk of Commerce
I'm-  81000.  this illinium  Iwiiig
, ,   ,   i    nil iiintorial adviinco hikui tin- originnl
ileiniiiislruteil tliul tlu' iileu will lie1  .    „„   ,,  ,   ,.  .,
„„   ,,   ..  , ..   iiriei-   lite  Hunk ol  I oinuiiTri*
success.   lite  llernl.l  liolies  tlio '
.„   , .... , . puriK.se erecting a  uuildlllg in	
oinpunv will iiiake n  nullum mil    ' ,.'
, .'  *. .,    , tins piiipi'i'lv nt iiiu-e uml insiili' ol
t Ibe si-lieine. lor Ilu- liromotors .i ,i -ii  i ii
.  ,.    ,  . . u iiuiiitli thev will lmvi- u hruiifli
deserve  ll  lor  their  nerve  uml  ,   . . ..   .....  .,•
. 11 k in oiii'i-ntiiui in Hint  busline:
ilirewilnesss.
 lown.
A Stronn Combination.
Dr, .I.H.King nml Dr. !''• W.
Green have formed n partnership
for the practice of medicine. This
ltinkes ll strong combination, ns
both of the gentleman nn* well nml
fuvorrbly known uiul stand high in
their profession.
Drowned In The Elk.
Peter Vincent, a shoemaker nt
io  Morrissey  Mines,  declared
I
her home iu Now Brunswick ultoiil Tuesday morning thut in- cul'
the lirsl. of duly.  She »iU l**1 Bwi„, tho Elk rivor, notwitlisl 1
missed  by  the  large  circle   "f illK *iu, .,jK|, stn*,-e nml swiftness of
■ Mends-she bus mude ill Crnnbrook. t,1(,  (,,lrr,,nt,   ||,,  |,H,|.  „»■  his
There will li Heeling of the clothes nnd pllinged in. although
conservatives ut. the olli.-o of li.H.  wariiul of tho iluuger.   When  lie
, Tlioiupsoii nest Monday lligllt. An struck the swift purl of tbe st renin. *.
iiivitiition is extended to nil eon- ho was carried  down  ul  u rapid
' servntiveu in Cranbrook to be pre. % rate, nml soon lust lo sight uiul
Bout, drowned,
Tor Sale.
Disirnhle  residence  on  linker
Hill, furnocc mul  wuter conveniences. Apply toll. W. I'ntintire. 7
Stock Quotations.
|.'urnish..il liy Benle. Hutchison
,v Elwell, brokers. Crnnbrook B. 0,
    Hi
North Stn-	
Sii'livan ■*.
Sl KiiBiino I".
I'i.jih- WW
Wm* U.iglr I'mniiliiliill'il II
I'ny  11-.II 1
Ain.'iii-illi 1I..J* ."■
llul.* In  -U.
I'l-iiii. X.*»l I'.. .1 , Illtl.Otl
Sl.ICiiP'iii-lll. .Mill". I''
fun. Oil nml liuil Mil,,*. I.I.I IIS
foul iin.ll-i.l*.. *.'l..-|
niVM Ni--. I'mil 7
r-S-S-
Nothing so nice
as a good fitting shoe. We
have them in
all shapes and
styles.
See our line of
TENNIS
SHOES
at
$1.00
also onr line of
WHITE
CANY,**
at
$2.00
Ft. Steele Mercantile Co.
i Z- fr fr & 5- ■£- S" ^^^&^^-^^-fr-S--2r-Z--3-^r^--^S--0--$--_r-&
• *>-S(^-«-*-*>-«"»>-*» •-»»--• ♦ •
•»
♦ *
Strawberries and Fruit
Overy person is fond of good, fresh strawberries anil \vj have arranged to have several
shipments by express each week during the
season of berries and fruit, so in order to get
thc stock that pleases you call on us.
::
King riercantile Co.  ll
Out* line is exceedingly replete, comprising; staples which are
the standard for excellence and merit, while the collection of
FANCY SUITINGS
Overcoatings and Trouserings contains many exclusive and confined styles ol the best foreign and domestic manufactures and
our entire collection has no equal for complete and varied assortment and stylish designs and colorings.
McSWEYN & GRIFFITH,
The Leading Tailors
Cranbrook, B. C.
a THE WENTWORTH    1
62
OPERA
HOUSE IN
CONNECTION
A MODERN  HOTEL
IN A MODERN TOWN
ROLLINS & DICKINSON,  |
gj Proprietors. |g
is   • P5
fm&£ffiH!ffl®B&ffllSmWBkmfflS^^n&^
.»,-• ♦ •••••••
• *•>■»*• ••*••;• (•.••>*•
Now is tin* tiiiti' tu BtlliBcrilit
-2.UO por yenr.
Cranbrook
Hotel 3 3
• ••* »■*>♦-*>■*>-» •••-•■••»<i)^
(iucsts Comfort a Specialty
Qood Stablhi)- in Connection
Nearest In rnilroail ami deiiot.  Hur. arroiiinioilii-
iions for the puliHc uneiinnllt'.! In Cranliroolc.
Hul and Cold lluihs
^ ••«••••>•'*•>••>•'»•'• ••••«••• •,'•''•'*> •■»•♦•>•••■»•*••
JAMES RYAN
 Proprietor   i Tl
nn: CRAXBROOK  iii'.waii*.
Smartness
In Clothing'
it
Tlicrc Li mo
tl'.-ll  v.*.-.'.- fit—tllOUIJ
iv i.i clotiuug j;er.cs'aa'i
li (.lint's important.
The i   :  peril  f. t clotliin-r, tlmt
can  I'j  produced
hears tliis label iu
l!;c left-hand poc-
€a$! liOOteiiaV  ElllplOymeitt J\mm  Canadian Pacific Railway Co.
' LAND DEPARTMENT
- Useful alike to Employer and
Hen Seekfeig Employment **i*
ARNOLD & ROBERTS, Managers
PHONE 99
CRANBROOK, B. C.
I O men in every IO never
• order clolliea ir.ilil they arc
i'i iiuuicdiulo. need.
That's Sol
9 tailors i-.i every IO will
u.it doliicv v-. ii' clothes in
1, s titan u \ix-jk—tlie teutli
-,-. ill in..1..: it 11'.iger.
Tu.vr's Bah!
9 times in every IO made
i. h.tiler chillies lire tmt satis-
uietory wlicu you do jjvl
them—1-v.t you have to pay
and weiij.- tliem.
That's Worsi*. !
It is not :il"i o perfect fitting clothing,
but it is stylish cloth-
ii'.'.;—newest gi ods, cut
i*i;;lit, sewu with silk,
a:.d ready fgr you to
put on the same day
you order it.
» ROYAL
BRAND M
FOR SALE BY IHC
BECT  CLOTHIERS
Mnuutfactiirml by It A. BM.\T,f,
.t Ci , 1 ...tti-lers .imi .Mi.kni in
* liia U (•( i..ilur-in.i'li; C'.uMutttf,
lit...;., -to* Wear.
Sold by \V. T. Reid & Co.
(jQ0< m9mhQ&SQ©OBQQ@BO&9©9Q9
Q
0
|    HARRIS & JOLL1FFE
Q Bcjj to inlorm tht people of Cranbrook that they have bought S
Q Mr. Maycock's interest in the firm of Maycock & Harris and Q
O have amalgamated with the _H
SS (5)
*S Ment Business their Flour anil Peed Business gj
(j Harris & Jolliffe solicits a share of the trade of the town and €)
0 feel confident that by giving careful attention to business they U
gg can insure satisfaction. O
'Q9999*9Q©©©9Q0B999990&t)999
Surveys „,	
Land Purchases,
Pre-Emptions,
Mining Claims,
Etc., made by contract.
THOS. T. AtcVITTIE, I'.L.S.
P. 0. fori Steele, B. C.
BRICK
We have a stock of
Common Brick,
Pressed Brick,
Pirc Brick
and Tile
Those wanting chimneys, fire
places, boilers lined, or any job
work in the brick line call on
Geo. R. Taylor
W. F. GURD,
Barrister, Solicitor, Etc.
filUNIlROOK,  nSTTlSl!  COI.U.VI1I1A
CHARLES l>. CAMI'III-.I.I.,
Undertaking Afld
Embalming
Ontilu'ttt* of Champion cotlege of  V. S
Onlce mul Rtoro, Aiken block,
near Cittintllati Hunk of Com*
tilt* ret-. Craiilirook, lt. C.
|i|ilnilsterinR mil (iencrat Furniture ltr(.airln|
Will altoii.l lo any work iu Uie tl[atrtct
•\gcnt for the llraitJun Marble and limnir
Walk*,  luiiilisiinu*-!. Ilca-Ulitnti etc.
Cranbrook
Livery 3
GEARY & DOYLE
Proprietors .*» .!* .*»
Trams mid driver, furtiislii'il for ntiy
jxii.lt iu tlie iiinil let.
HARRY FAIRFIELD
Manager  Jl  jl  Ji
■■-*■.- . - Wfliilirmil. Lodge, Nn. 31
ifim " '' A. F. 4 A.M.
flsf-p.' ,1
E8?f/.*V ll-wiler niwiliill'
i iX.-**r •'- \ iiiii-ii iiniiMi.it iiiiii.*
Vliluni;iiri||iioiiitelt.|iitii.,i,
il. A..Utu.;:, a-ic'y.
J. 0. CUMMINGS
PROVINCIAL LAND SURVEYOR
TORT STEELE
DR. P. E. KING,
DENTIST
oi'ieu hours
li tn 1-1 n tu.
1 tn il p in.
7 in s p tn.
CRANBROOK, 11. C.
G. H. THOrtPSON.
Barrister, Solicitor,
Notary Public.
Siiliiilor fur the Imperial Hank ul Canada
The Ciilunlil Investment and l.nan Company
Cranbrook, 11. C.
JAMES GREER
Contractor
and Builder .*
All work nn.ranlecd.  See us before
,ini build.  II will pay you.
Cranbrook, 11 C
Spokane Falls &
Northern R'yCo.
Nelson & I'l. Slicpltard R'y Co.,
Red  Mountain  Railway Co
Tlu* nnly nil mil rottti- lielween all
pui.l.s liust, Wesl llllll Snutli Ir....
ROSSLAND,
NELSON and
Intermediate Points,
Connecting at
S.'OKANK .villi the
Ureal Northern, Northern Pacific
and O. R. & N. Company.
Nelson with Steamer for Kaslo
and All Kootenay  Lake Points,
Myers Falls with Stage Dally for
Republic, and
Ctillllfrts illlilv
At  llnssburir.  Stage  Dally  for
tir.-.nd Forks nn.l lirceiiwiM.il.
II. A, JACKSON, li.u. I'.... Ail
, i ,1 i i 4 l il, ,.1,.,1,.   ho liiitl to get outdoors to avoid tlie win
,,l' iln* I i>.vuii,..ii. nml Jncol) llllll In
l.i-l* his  innun  uit'i-'s  |,iil'il,ili  III Mil.'
.1 'nl' Hi.* dlMlll-K,   111' llllll I II
SILNT BY
PROVIDENCE
.  ||4  41 l.  Itlli.ll
llllll. It'll, I
A. S. Illrlnuili
i. I.I r. Il.iii
Itllil'll Ll  Slll'pl-ts.', lllll  Im-  llllll  1,4,111-4. 1--  ;   |   ||   t|„
llilitti iliiim- nvi-f, iiiiiI im*v. iniit-iiin-: i S  l
III'  llllll  Illl'  111!.-  Ilmi I.  I"  Ifl't-  llllll  H...I.  '
f I his l iiiiiI ili'iml-l.-il  i-i  iln- li.'l.t- I
t  Wlicu he I'liiiit. tip l(( (tinner, ilii-re mm ' —
*.   I.ll.tl.l'.   Key liu Lod|(
**"""**- So i'. M,.-is.-,,ii Mi,,
iln) liiullt .it llii-ti null in
ll.il.riUriel,  .-...nui,
lljriuiltni:
ll ll, llllllniM.
1 A. s tlleliniilmi. ^  h- ■ m illlillt-l-  l-ftlil)   .1* li .-nll'i'il  lift
r'TMTTrf"ll,Tr»*'T,T'T'T'vrtJ'?  : ''""■ :""' ""' I"111'''1  Ilutulflll*. "f
' ' ' ? ' '    ' I his  huh'    11,.  .cl.4l  In  slllll  ll.-f  ill  11
his Iiiiii-,  It,- in.,I iii shin Iter ...
il  II 1111,1,It ; rl.,-, I  hut  sin- Kicked lite liniil' 4.11' li
Mnllll.'.is lin.l 1,1*11 innII mill will', mill . lllll)!..*,, lln-.-li  Ilie ,nl Inln Ilie llllll llllll
fill' fully yr-i.rn lli ill lnul heell .1 i j Illl  .Ini-nli  llllll  Ilm It'll of n  In-iili.-ii
i-nli's stun-.  Sim sliiilnl  in  I-i "l-.ive, j clttttl-.  Aiinih In- luiil In "l-nlllll iliilvu"
hnlllil-  nml  .,1, y."   II.'  Ill-Ill  I,i'l ll ' tn  1,1'imi'  llhlllll  ll  i-i-ssillhili  nl  h..-lili
li.-.l.-i*.  tlllll  s!e-  Hi-Hi-  n-.t 1 lies. I.ul  il  nils .mil- tu sine tin- i*|i.i-li
Ihnl.  Ill- IllMIU-ilt fill* Iff llllll tile I'mil! Kll.V...  lie llllll heell linss
r.
In  Hi
nl
. .1 I'i.i- Iter, IIII.I
iilldu'l linn'
.-Ls ivltlunil
S|inl„-  rut*
lllll i-,l I.', Hi,I'll lllll'
Ilrsl niiklirji liliu li •» mn' li yiirii .In
slmillil IllUe. Kl "i M'llfll Ilm Illlslitlllil
lin-il'll 1..T fill's, wl. .-li In- llhl ni-eilslnll-
nllv. sin* li il i
lil-ulto i> tllsli nml
hrenil iiiitl liuller i'i- n week, Willi tin
hull.-I- spi-fitil i.-iy llllll, sin* li.-v.-r
ll.o.4gl.l u( hi'l|iini lii'i's. If lu iih.vlhini!
lun Iiiiii: Ii, uiu- up in u ilny, iiiul III
Itll'll ut Blvl 11! Il|l In n l-llll '-I' n IVitt!
nils mil In In- Hi-.11*1.1 nf.  lie Kill his
iiiiii dinner nml sit|i|.w, nn.l lie nt*
telliplett Iin lllnl'O mnves lllllll ttll* next
-  . lllnl'llln*!.   Til I Ilu-hl-i'llKI'ilsl llllile.
,1 i*. Ill-ll she ! ll-llleli im llll.l >>i'i<ll llllllBOll lu llelp pre-
(> llli'l ul i pure, Im liiltl ilii'vit Hie Ir.w.  l-'ni- her
iiiliut'illnitilnii ih.. y.uuu! wile must
pnss in., linis mul nt-ilits in the ilnrli
-Iliil* uh lu-enil uml ivulel*.  She must j
POWER PLANTS
SHAM IHII.R ami IIASOLIM
ALSO (ilMidi.
Mill Machinery
Write
.1. L. NEILSON & CO.
WINNIPEG, MAN.
Tlio wife illiil
illilu't .'..sl him
lllllu'l till,.' Up
Hum.  lim* ilny when In' ivns I
Hie put pnlell she I'ell tlllll 1
lnul eulttf, un.l Sim I
:*::;:.:::lj:ti;;::;"n,,w;z*:ii,N»R« ngw ^^-^
In- lnul llvi-il.  II  ut- slums tin- rest ... liu- yi-in- It. iniikc
ll  uMI'il.  mul  II ! Biiutl  Ilu*  it Hue  to  HlO  I'lll'llltlll'l*.
if his vnllltthli  ttttllte|. to Ills itlilni!i'iiii'iit ttto til-tile wus
n- ivns iliilvu in  liutnlili. nnd spiritless, nml ill line Unto
Into 1 tin. eellnr tltiut- m-iis lockod niiiilnst Imi*.
,.  HlO ' .Inch  s.u  lilt  I.,  wurk  IVellll*!  Hint
iilllifc'u uml rinsed Iter ryes llllll died. ! ilnrkiiess nml lilliuiei* were |ii-i*linps l.el-
As im wiih sixty-live yenrs uld ivlmn J lor limn n linx mi tin -, nlllmimli
liu Iiucniim ii wliluwel- nml i-nu-i-il nu  tlm linx wuuld rn'lllu Inlef. lltltl lis Im
olltllt dnllill- *!l||0 lirndslulln tlliuvii Hull-  ltill.il  Im  relli'i'leil  Hint  Im  ivns nil
null's khivu " ":"< ""' Itenei-iil luHi  iiisii-uinuiil nf I'l-nvlilupni.
Hint In* would lint iniii-i-y nuilli.  His    Mninmliili'Ilm hridi-t-rawleil Ihl'iiuull I
il,.nn-mini 'roiinrnled Hun hlen, hul ' ll i-llni- window ivliliiitii tiiui'li iron- I
Im ivns only 1 .v in*- low.  Sonreely Iwii : l.le, I. n nut uiilil slu- liuil ojimioil llio I
nit.litlts lnul pnssi-il ivlu-u In- fiilletl un  splnnts nf Hie viin-um* und oilier lull--  Til.' Li'llllin-j llult'l ..I  l!ir  Ki.nl
Aunt Sm-iili IVl'Idull olio duy mul snlill  pels, ii.)R.-t tin- soft Bonp uiul sinnslmil  nmivs    (iunil  Slllllllll'   Kuulli
"Attiil Snpili, I Imvo i ii wniiili'rliin  the jtir ut plclcled poitolios. Wlu'ii sl.o L,  ' .', ,, , ....
wlmlhi-r I nu-slll tnllllll-ry inailll Of lint, . i. II,  she Illicit  up Ilie well  will.  "I1""11 ""'l'" '" ' lllllllll'l. Illl ..It'll.
. ...  ..  ..,.,    , I.,.., ! ....  ,...,  .,.  ,  i ..,	
HOTEL
PHAIR
NELSON, B.C.
It. Tompkins, Mnnngei'i
luil l'l'iivldelico seems lo linve sflllml j il Iinlrs I'rtun lhe lioiiso, lirnlco up
Hm I'lti'siImi. I i.iiiit in seo If y-'ii ! llio tnlile mul ilm rosl nt Hm ilishes \ '
iinreii wiih nm." wiih un nx. mul tu. u sort uf fitrow|tl| j t
**| ilnii't lii-lii'Mi I'l-qvlilonro Ims went ni-o'lnil nml siuiisliml ,iu| every %
 .,.i ...  ui. ..i.i i....i.. i..i.i .* ..i...... i :...i  TI...1. : .
M-.4.4b4.««4.4.AA.*,A4.A«.A4hA^4^4SAAA
Illl!*- In nn Willi u|ll funis IliiiiiiK ,1   |
il ivir.1," hi ly i'.'|.li.'.| Aunt Hi
rail, wlio wns u ivltlow nf sIM.i mul
nliviiys snld .insl iiinil slu- lliousrlit.
"I uiu sum- yuu linvo sin li u |iiinr
nliliil if ute," i"i.!i".| .In "hul I
must Insist Hint I'luvhlellee lippfill-s l"
linie ii 1.1111.1 in ii. V..11 know Slislo
While, of course! I inn mum: tn nsl;
hul* lu he my wil'."
"Why, slm isn't rlsltleoil .v-nrs ul.l
yell" DiWl.il il .liuil Bui-ill..
-I know, luil yon soo I ran Iin n fn*
Hut lis well iinn IiiisIuiiiiI In hor. l'ruv-
iih'lii',' s.-i-ms In him- hull II  liniltl in
tier nului* l.-si!.;,- liis nii-iti iiiul Imr
I' |!l||SS |l| CV|T.|
, wNwlffl 3 UP-TO-DATE PICTURES |
slm in.uiu il hninlln uf Imr trnlissenu, i J |-,„- U| i,,.,|;,i,. | ,..,p|,. is vv|m| .,!„. »
irnvo llio nil it hut kloli mul >lepi.rti-d  J PPPCT PHIl'I'll I'll I
fm* Imr nulier's house, liter,!) enmo up ! J ' K,•;,l ' n,M" t-1'- I
j   44 ... m. i- .uu.   We iiiuke Ilu
■ would knock nn liis cHlnr : .  Intel '" I'nri - uml I'lttll
....VV...
llinllii'r In-Ill-! HI- uml slm .-in, slop t-litlil
lulu Iluni.nl.'s shoes mul hi* Inveil nml
.-im-ii nil'. I muy even .!.. sonmlliln-i
I'm- her pill'Otlis, hul ,.f course 1 <lu imi
promise."
"Well, irli.il lti.ro I boI tu iln witli
ll'l" nun nskod.
"Why, I sort o' lliouiilil I'd iiiul mil
If yuu mul Mrs. Ilnvlsou lllltl Mrs.
.Ini-ksiin lielleveii III  I'riivhlciK'e mul
lliiumhl my irellliii! Tied wns nil
liniil. I llun'l wmit everyliuily snylii'!
Ihnl I illilu't unit Iill I In Hilllll wus
colli. Iiiii I ilu -mul to roller ihe linger
uf lYm me."
"Well, .nui roller ttv.-iiy," said Aunt
Sniiili. "Kullm will Inlli. 1 ri'fkon, but
If yuu und I't'orltlcnoo nre nt'i't'od yuu
tmeiln'l .lll'i' ivlllll Is Blllll."
••Ili.l yuu simiii rctitly In sny ynu
think I'i'iiil,I,-ii,-,. is lu.liilliig .mi ilm
uny I'm- incV" In* Insislod.
"Well. -In.- " slm replied nfler n
liliHn 's || ([Iii, "I'M no ns fur us tn
sny iiiiii l'l-ovldoiioo works in inyslorl*
0113 v..ll" uml Hull this muy I .' nun nf
'llml snllslle.t .Ineiil, Mnltluivs. He
went tiver lu While's nml llllll n lull.
Willi fiillmr, tnollicr nml Susie.  After
ll Iplo „( limns lliey wero lluido In
see Ibe hiiiul of I'l-orldcnrc In II, nml n
week  Inlor  ilm  rclliended,  liinnlilo
looklni! snsie been Hie wire nf the
until wlm wns Iiiiii*!!'.!* Iii boss mul nn*!
sniirn turn. 'Ilm only fenr Im lnul wtts
Hint .-'In. wus lun humble nml ilni.-ile,
lu„ inni-h like his Insl lltllllitill, hut pel*,
lull's; ii box mi Ilm enr 1111 li lit inil old II
Splll-I,  nf leniper. Jllsl  4-li.4l.uli  In  re-
tpilre niiollior tins lo subdue Inr. The
Ill'llTliIKO k plncil In Hm nfler in
before u Jilslleo nl Ilm | nml tlm
couple drove home. Tho lirlilo onlereil
lite linns... while .In,..h |iul um ilm
horse. When lie llinllly nfi-|veil ill tlio
kllcllell door, il lilts to llml several
clinlrs In ilu- yiu-il, nil ilm curliilns
imlli il ilown mul n ilown dlsliffl
llu-owii .ni .in- nst, pile.
"I don'l lllie 'em nml iiinil new
lhini!S." m.iiliiliii'il Ilm In-lilo us he
si I wiiii open mouth.
■nei.l. witllii-il over nml boxotl Imr
eiii-s, uml n si-i-iinit Inter sume mm wns
pilllllIU  Ills  llllll'  nml  sel'iilebhil!  his  I
Nleplietl >-jii-l; iiiiiI Hum: tlm lenpol, Ibe  i
rolllnji .Jin uiul (tie ill tiiptni nl bin., uml  I.
 .-tuiiu up , -
In dinner in duo H woiid.-i-lng l( !J  "ill
Hm prlsnuor would knock on Ihr eellnr 1.  In"'
11.4.4.. I usk  furiiiviiiess.  When  he  «.->«....»..«
sniv  lhe ruin  wrnimhl.  he slnpeered
otitttoors mul sitt down mi ilm sruss to i
ltd his brenlli. mul he wus llsltins fnr L.......,,.,.,.,,.......i
II When Alllll Snriili Wehll'll ill-uvepusl  J, *
with ||pr nhl wlilio |tors|i iiiiii .,>,ll.'fi jj*
•V.-s. Jnonlt, I'll p. ns rur ns It; sn., -
llml  I'rovhl e works In my-ieriults 'J    A lurii't' sllilillli-nl jll
..vs. nml ii iluni vvnys nre ,14-i-ky nml , d                             i
wulilily nml full of I'l.lie we've sot lu Ji                               {
*iiu. benr ii nmi im ibiiniiiiii wo, j Ice Cream, Conlcclioiicrv, {
wowns'i'i'dZr '" ""! '"S""" ,v"""|} Earl>' Fruits and Vegetables I
MRS. LACEY f
vepils)  (,T J
"ii Berlin Wools I
In sny  < ^
*  Aruisirun*. Ai
A Nice Afsorlment ol lilasswa
\  II; (iht'iititcil llt-MHnut*.
"Wlu-ii yjTn nil.i- up n fi'slik'tico in th«
i.i ..r \l,'\i.'i..- snlil im Ariivrlomi who i«:    A Nke AMorlmetll of ii!a.-*>wnro  .
ni Mvi'il iliciT (or Hevt't'til yours, "you  * >
-■ iviiltt'il upoii b.v iln' |nilii'i', who  *»*>****,»*f»ff»'#»'itt»»flT'»v*fVf >'
I. yuu 11*i\v in.'tiiy lict-mii's muy en"
ymir lioiiso awry liinrniiii: tiutl ri1-
■livijii .1.-1,-. Vnui* jinswiT is rwordoil,
uiul mily tin* imiiilu'i* ur In'ti fill's liicii-
ti I <l:iM's|ii,\v up.  1 lnul uiy hl-lltlU'l*
H I'll t|i<- HI Iln* IliiUMP, Iiiul nil!' iuiswei'8
Ul Illl- jinli.-l' llllVt-l-l-ll Wllltl'Wlllll. Twu
ui'i'k.s nl'li't* I licit* i-jl 11 it iiii-ssi'll-ii-r
'HI II  Ml  I'lT'lTIf!  llllll  ll)i|llil'l-ll  fur
'•■''\Vhi.h .if.n.sv I nsk.'.l. Ouiry liuil.-i*. ml!
** 'Sctinr,' In- t*i|ilii'il. '1 know that
ilicro uro l\vo ot ynu—llui .Toucs*j;ou*
i'iiii*noliil-ii1nuis-tilioiit-clj,'ltt-tif-'eiil and
in- ,1 mie»l-wfni'l-roeil*n*cukhp(1*oiic*oC-
phi. tiiiil llio .linn's I wiiiit is not the
:il*>l.'
■' Tlnll. as I'm the tine wlm mi Iti i-ij;h|
'n-juai-s uii-ihl i'i iinn IU'diiiuI, yuu iloil'l
Wil III nn-.'
'ii ctiunol hp.  II Is Ilu- i-wuu't-foi'il-
1 .'Hi-Mil ll 0f-'C'tll-.IOIU!H 1 Will!,!.'
" 'llul in* is nut in just now. Cnu yuu
leave yum* tn<'s*-:ij:n wiih int-':'
" *Si. .-riiiii'. 'l'i-ll ynu liini wlirii hi-
nirlri's ihnl if in- tloii't-wutil-lo-fi'i'il-a*
fiissi'ii-iiiii'-ni'-'i'tii he-i'iiu yfj-io-binzes-
.iiiil-lic-li.'iii^i-il-tii-liiiti.' "
rimiiiiK, I'm* ii-i'iiltii'N 8nke.
Wo nil i*:il moro lliuu wi; require, nml
ihis daily ii'i'i'iiU'il KiipiTihiiiy leiulu in
Hliiiijj'iiiPRfj. In it mora primitive stnta
of sui-ii'iy munis won; mora Irrejiultii',
tlllll tho ifltlOUIli <>f I nnil liillioil tnoi'G
witli tho otVnrl uxpomlail in nbtnlutiig il.
NtlW wn inl lio.-illiso il Is ii inotiltilllo.
T ililliy ul' lis mil nui hy rule, hill In
roplollon, while probiihly till nl' US mu
iiKiiiu I irrin'c wv ii i'i! ii'ii 11 ,v linngry.
liny iii'ifi* ilny ti littlo moro Is in It on,
llitllt Ih itsotl. nml ihis om-oss oltlier ills.
liirliH tin* liver nr tonsos llio sl tteli
•n*. elreiilijlliifl in n liyporiiltifitlc hlooil,
lotllls in liil'linr, ni' siiltiotlllios Is pul by—
out ul' liiiriu's wuy I'm* tho lime, Inil
iiiiili in Die ilisiross ul' iho patient later mi in tho form nf fat. Xlliw we
never linvo nn op|ioi'limtly uf striliin^
a proper htilaueo between Inlaltu nml
oiil|iiil UUless WU filllow Hie wise IIUIX-
Ims uf iho oliuioli nml fitHl mii'ou wooli,
nut more abstaining from tlio more
(tiuihsume delicacies, but fitHlliig lion*
esliy, oven lu eniptlliosa anil ilisouin-
fort—London nospUal.
OUP  HiniKlilci'M.
The liniisch.ili,  blessed willt noblo
ilaii-'lilii'ii Ollglll In ho a happy 0110.
Musi piirottls forgot, hnwever, lu itn*
hue ilium wiih lovo nf nut uro, which l*
F.n bivlgrtrniliig mul hetilt'liful. <iivo
tin in mil only niililo lenclilngs, but
notile loiichors, mul t-lvo thom lhe help
which nlntie bus sumeiliiios donu more
lllllll  all uther iiitlneiiees-llio help nf
wihl nml fail* unt uro, Vou i-miiiut tin].-
(lx.o Mi.'in rightly lu'lncl) deep cliuroh
fotilH unless you liiipllzo llii'in in the
sun,.i waters which lhe front I.i:w-
giver sirii;i-s forlli from lite rook nf
your mittvo laml. Vou enuiint lorn]
MlOlll lailluully In Ihuse iiarruw. nx
I-.-.. ..   ,    ii,,  .i,n  nvniniiHiK  in*'  Iiowit  olllirell  jiltiirs  while Hie ii/ui-i
ii".',  lie I it i.\ nil ngitln, nnil llu> brldu  altars In lion von rouinln fur you will
1,1 I    I    1 I    ,1 1.   .    I...   .... ,1... ...II    I.. I..,  I I1....I,   1.1.lit 44...41   In >...
ml liiM-i'iptlnn-iiliui'H built, uut to, but
iy, nu unknown (Jod.—ItuaUIn.
Butter
and Eggs
l-'ri-sli Ci-i-iiitii-iv. in lii'ii-lts...  iiiii
l-'ivsli I'li'iiiiii.ty. in 11 uutl :!N
ptUIIIll lillXt'S   *.K*t
Frrali  Hhjjji  lrf.|.|..i™l  In
l'ii-i.-!lil i '.  J.',
Kivsli Ktius iivri'ivril In t'X-
pn'-wl '".... --':<■
Nt'W  [.Iliil  I-:-;!**!    ilUe
AT
Q.T. Rogers.
HILL & CO.
Headquarters for ClolliitiK for
MAN AM) BOY
Prices Were Never So Low
FOR BRITISH COLUMBIA
Tin I'mmtlinii ['ncilie Ruilwni .-..iii|.,-ui> trul n lni». nn-ii uf tlu.
i-lioiiiwl [iirniiuu tiutl unu-liim: luiulu il( tin-Klk. KiMiti-nnv. I'oluiiiliiti
ml SI.H.1HI .;ll -,, . i-i ilu. KiKitfiui) iltntrli'l I in III.. Iv.-ttlt- rivt-r uiul
1 " uut . ii viilli-vs in Ihc Unniitliirj' ilintrirt. A l.-trut- ii:,*.juril,\ nl Ilu ■:■;■
Innilu ui. *■ .iiiii .;;■.- il.i,' In ntil'ivnv.
TERMS OF PAYMENT
'I'l'1'     -i ih' niimiiiil nl |.r.ii.'i|i.il mul iiiii'iv-i. , ..-, |i| in ihr in ,.■
1 I I'.n.lu in ill i -* .' 11 i'. r iii-iv, ih iliiii!.-,l  int.. i -ii in iini i . n , ,,li„«u
III  III,-  lllllll.  !--|..li:  III: -flfsl  |||  !-,-  |l||i,|  .||  ||, .  li,,,,. „|  |„,|   '. .  ,:,.... ...
•""' cue >.-i.r I'liini iiiiii ul iiiiri-liiiw, III.' iluni in . it    iiiiiI  . ii
'I'l"' r»H. ■■■'■'■■ i il.li  li..v  ilu* iiiii nl il„. nuilli i'l ;■  ■'. mm . ,
Hillui-ivi.nl .liil.n ul |ui.-i-i until.r th,. nlnu, liiimiB
lllll nt-..it Si, nl |v.- in-. Isl in-.l.ih,n-ni s .V.i...I.'.!.■!|iui| iimt:ii i ,,il s .'iinn
ll'illni'. nl !I.IHI|«.| ■. 1st iiiHliilii.i-.it il.!HI,!l|.||UiiliiiHtni'l,it.! IHI.IXI
ll'l nr. nl :.'..'iii|.. i -ui- I .i in .i.iluni,i ,'.:i.'.iii.'.i,-,|i,,-il in i.,| t ,,.i ,m-.i
I'illni' ii I '"i |-. i .i. I i ii...inlni"iii !l.*..S.'i.ll...|iiiil iiiHliil'Isiil '""i1
Hill ur. ul  I.'ii'i-. r ur Ul iimlnllni'iit  IH7..S.*i.!lt.||ii il in iini I- nl   IHI.llll
IlillniMil  .'..'in p. nn*. I.i in.si.-il i,i  111I..S5,!l|.||iin| iiiiiini'ii nl  luu.ut)
l.iuiilu iiii.lirSL' m |,,-i nt-iv un mililiiti *.|,..,i.-r ti,-..*.
DISCOUNT FOR CASH
II .mul i" pniil r.>r in rullul Ilm li I iniivlinui', u ivilu.-litni Inuu
III.* Itri.v il ill I..- ItlloWI-ll  . .|,i., 1  In  1,-u  (RT Cl-llt till tilt' llllltllllll |i.'iiil in
i \. .-si,,!'ilu- lunui] ruali iuslnl nl.  Iitlrivsl ,*,i tiis |tt.|* rrnt ivill lir
.-Ii.il-.'..|| nil t.Vt-l-llllt' ilisllllllli'lils.
TOWN  LOTS
Tii.'imui,nny U.lino iiititivaliil ii. lh.. Mi,mim: Iciwnuiirsi  l-.IL...
('riiiilm.nli.KiiulH.rly, .UtlriilBi-, Kiielu-n.-r. Civslwi. I'i*,.,*|,,r. N'.-l-	
lli-iTiiiil, 1 niiliin. ('iistli-uui-. r.'isi'uil,- I'iiv. (Iniuil  l-'urkn.  Uholl.
(ir v.-i,,,i!..Mi,!,i.-,...  S'likiinp.  Ai-rtiwlu-nil,  itrvrlstnkr.  Dinmlil  tiutl
l< '■■■»■,•■•■  'I't-rins i.r iiiiyuii-iil till- mi.' Iliir.l rii.ih mn! iin- Imlnu.v in
*.i-; mul iivi-lu- iniiiitliH, witli iitlt'i-i'sl.
l-'ui- rnrllit't- imrliruliiiii iippli t„ llir rulltnviii" I.mil n-rrnli.:
W, M. l'*|.„st, Hiiluivny, Miintiiiiii   .1, A. SlrCnlluiii, Uriintl l-'..rks.l:.r.
If. K. Hi' -. W'ihiu'i. II.C. (I. A. H.,,,,1,,11, i;i„,|i. ii.c.
\*. Ityili- Hnki-r. Omiilirixik, ll.C.  A. I'Vi-kimi-ii. (i'rtfiiwi.ii.1. II.C.
•I T liine..!-.. Kii.-1i.-n.-i-. I',. C.    ,1. I), Sililmlil Iti'vclstuki  ll.C
10. Mtillniiiliiiii.', Jr.. Civsl.ui. ll.C, TltiiiniiH Aln-irl. N'likii-ip, ll.C.
11, K, Slorkt-r, Ciis.-iiilr, II. C. I-'. ,1. l-'iili,,,,. LCnniluoim. !'.. ('.
I'..'. IJIi..i.Tiiml l.i,k'-t'ii.,.l!.C.
Or in ALEX, TAYLOR, District land Agenl al Nelson, ll. C.
(Ir J. S. DENNIS, Land Commissioner for llritisli Columbia,
;ii Calgary, Alberta.
rr.,*s*ii*'*-'**iV,i-**1*:
i5
iwli%*iM^MI^^
 i
tf
I
■M'
1
I
I
0
1
i
&
MORRISSEY, B. C. J
Advertlsinjc is the thing thai
tells people that vou arc not
dead.
THE
AUSTRALIAN
HOTEL
is still in the same place.
THE up-to-date hotel of the
district.
AUSTRALIAN  HOTEL
Morrissey, B. C,
| II. L. STEPHRNS, Proprietor.
k
.if
I
*f
ifi''
1
ISiaE3[3SE!E]Lg5]m53fli^fiS .^mEaESEiBElGPSE&iEB
i^..*i
&
'...
[?
E
~~ Markets
1 in all the
Principal
1 T
N 1 owns m
iff  '
Biilisli
Columbia.
*
4>
P. Burns & Co
?
Wlt44lcs.il-.- ana litinil
Meat Merchants
<£. Presli and Cured Meals Prtsll
<> Pish, (lame and Poultry.
<>
Z. iiifit
fll
-•il.-ifi   <% We supply only the best,  lour
X lliiile is sollcltcil.
I
VI
LUMBER
Robinson»IV\cKetizie Lumber Co., I.Id.
Saw and Planing; Mills
All Kinds 01
Rough and Dressed Lumber
99B999M9m
o M. MdNNIS,
v§ Dealer in
i
■I
I
1
■,  9
§ ALL KINDS OF HEAT
v3 Poultry, Fish and Oysters in Season. i.)
M  NEXT DOOR TO POSTOl-FTCE [J
GQ&GG<JiAJG9999Q9iJ©Q0GGGG{jGiJ

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.cranherald.1-0068878/manifest

Comment

Related Items