BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Prospector Oct 15, 1910

Item Metadata

Download

Media
cranbrookpro-1.0304964.pdf
Metadata
JSON: cranbrookpro-1.0304964.json
JSON-LD: cranbrookpro-1.0304964-ld.json
RDF/XML (Pretty): cranbrookpro-1.0304964-rdf.xml
RDF/JSON: cranbrookpro-1.0304964-rdf.json
Turtle: cranbrookpro-1.0304964-turtle.txt
N-Triples: cranbrookpro-1.0304964-rdf-ntriples.txt
Original Record: cranbrookpro-1.0304964-source.json
Full Text
cranbrookpro-1.0304964-fulltext.txt
Citation
cranbrookpro-1.0304964.ris

Full Text

 \
ftt$pt£
VOLUME l.l
CKANHROOK, BRITISH COLUMBIA. SATURDAY. OCTOBER 16,  1910
.NUMBER  Vi
New Ministers
Sworn in
BULL RIVER NOTES
ll,   111,i".  r.u..„„., il... -,.;,,
I   '"I" "  Hill"
Hull  in,...  I',,;.  ,..
is it..
Y. M. C. A. BANQUET A
SUCCESS
I'll,  V.  V.  .'.  A   '
i "  in 'I."  11.,-,.i,|"  II.,I
i-wmi*-.  n™.,..,^ "BUND R0RY" Mcdonald
Premier Resigns
yaie seat
"'"''  "'•!   H r.  well  knn,,,,   „li
H.o  I""" i  passed  iiivn,  ,,.  |.-ei
II' ...I. ii,.,.  I,,,,,,,,,  .,-  It h„
'II,"   I  Mi.  lh
il.illl  lillnil  si. li" was I-
Ma. W.R Ross Minister Lucas a Probable Can-^ii^'^Hiridrif:1;
ll li It'll  IVi'   UIM1 -IU'  I'tlll ,,,,.! I,,,  t ,.,) I.,....   .... ,	
■ miK  '■""   ""'"   *  lluel.ioiiu,  -ill  I'll'.
Lcinus ,,.,„..„.,.       , ,      didatc
CARTEII  COTTON RESIGNS
H.l H.  \  lliielmi ,,-   . .  II  I', I',
Ilr    II,,.,,,., i
lie  ,'ssil.v  uf,  niul  hull  il lins
'.. I'nls,. >:i,.'. -..,1  :n
il,..  ■,,,,,.I,il   Hml,  ,.i,ilu,-l
Hi" i	
«■'-  'Ul  "ll"" I ll
II'   Ih'Ilul I  l.-l,   „,,
I  II".I.no.   Srhilll/,    ,.1  Madison.  Hill." I  /".'   of  Ilm,..lln,I.  Wi- . mi
Hon. V E. McPhill'ps. Minister n m p...... ... i„n.,",.. «,-..,,.•,
u.,
.,i,i
.-.I  fur Hi., rulli
i-'l  1.1
JOE  MARTIN'S  OPINION  OF
ralph smith Additional Locals
of Finance and Laiuls
Hi-.'.!  tin
ii,l  Hush
■'  "I   I'r I".'   «•'   -11
i',l  in  M.....I ii  I.isl.
e\"e|il!ou  uf  II,',,    III. li..,-  Taylor  ul... |,„H  ,|,,
i-  imu    I,..in,,,.  Hi.. i.,I  Interior
ll..  Iiuu.  U   II  I.', — ,  li.  I'.,  ill"  ll,,t, "  s
I'",-,. t:n, I n," ll,,',.   l  I-:  \l" ,.."J",,,-,,,.*
 "".  .,,,.I  preside,,,  nf  ll niiril.   llll
llllli   .,i,..:IM !„!.,! -   i,,II,,,,".I   11," Iiiiiii, ,1 ,  "',
c \u ni: in imi  i:i'sii;\s
.,,,  earlier  -iiu,,"  ,,f   Ihe'ruliinel
resi imu ,.,  .ir  l.  i-,oi"i-.',,..„n.
i.i   nl  tl,"    II..,,    ll    .1
■  'hil.l  n"""l I.
ii:i:\lK in i:i.i:i Tins
i-  uml I   ilml  n..,.   ii  i:
Mil!  ,,.,, in,   fnllllliilll  I,,  fernie,
lie
\l„,lll   li
I'IU' ^
']■""'.  I  Hi" "i.",iiiU  Closed  Hill,  „  |>l
«.' I'  ."'I ,"1  -I .!"»
*>»'«• )    '-  l.'ivhui  |„l-  ,.[  I.e.
rrnnlir  luu   stores  hrtike	
Vinii-.niver,  Del,  111.. II  i,  meler-l noil  """  "iiilit  is Hi" reriuil.
I'"  H,„..  U   II.  I..,.-'  - likes nhiee n    Sl""'  "llllllllll   ll VI'  1,"  Kill
,  , ','niv. I." lllll  I." iiwin  lor „,,„,il
■' "'  In  1..I"  will  nls rur tliroiiirh  , ,,,„
I' v i:! i uii'vi  ui:i:i   in  m ii i :m iii:i:  the ,,r i,.,. ,..siei,j,ie  f,„. iiuu  i-„,,Htitii- 	
,,,,,„,  ()p|   ,,,,,  ~ lilt„   .  ,    '»    Tl1"  ». »  -1'"' »  possible   ''   lliiii"".iin.!  Hull,
fahinel'lhls  ,',rt.'.|'i ,.  i'i „",',!, ,|'it|i'|',.,|  i',',  .'""s'-i-ii.Hve  " lid -  ,,v   A.  I.llrus.  ''".'     luisliiess   trip  I"  1
","•■  .Ilspulcli  ol  l.u- - on   I'l.i,.-   liiil i.  ,,f  I.ill  II   11,  llnlllieivs  nt
lh   T
Mr.iln:  S.  Iiifniirn,  ,,i   Merrill  mul  Al  , ,„. ,.„
II.ill"   Hli-  "III ll   ,-    IIIBllT.-l I   emil/ul'l
IiiiiI  sin.ui  ll I,-ison  uni  nunln  stand  *'   I.
loft  nn  Wiih,
Nm.  II
In 11.
oil    oi   ]."'l,I
week  n-i-l
Uie Unilwii:
It,,eh,
ilispln
..!
1-1,  ul,el,  lllll  nol
lis    I"" I ■  I'll!   "
MIXKIt.ll,   1'lsl'l ll
I'l,.. l-rnii -   \,-i  I'nss Conl   roiupiili.i
llnll  I I,"  -ill",  "lln  oil"".-I  Inl' Hi"  1,,'Sl
Willi  llnrse  "i,...I.,  esldl I  i.i  Mrs.  \l
I..  I',,,-  I',,.,  s ! •  u.,-  iiiiiirileil .,
IIKI.I ii  si'nli wil
Kn-I    li .,,
Hu)'  SI,,,».  I'  I',
ililsfurliiiie io lo-e
ell  I..,M,l  nt   Mlclli
.11,H  ll IIIT1N  rivs  IIKSI'ltHTS. i
t'o en.ilm  ,„,  I lie  ie|i,.l'l  Hml  l!,,l|,l,  h
Sin,il,  II  I'.. Ims l ii chosen as iiroiin "	
"nil  "i'u.ml/",    of   Hi"   1 .it.., .iil.i. i   i|   |||.„„.n,  „i  l'i
Joseph  Miirlln,  II   I'.  Inilui  -poke   us  Hie  Ilileriinlluiiiil  foi
oil
I  llni.l   -.,.1   III.,I  I  ,le  nol   II,ink
iSsilile   k   ,i  mini  <"  Hike  eli.u
-ll
nun  I,,  eoll""!    (nml-  f,,,
Y.    II  1'.  I.  I,,,-  pl'olei
,1  mid  in,,""    <l>.in  Hi"  1"
I  Ims I n riillerlisl,
"'1  "ui,  s 1,1
,„'  Hi"  ioililn..-  oi  the  I." "inl  piut.i  lo flU'll
i-nll.l  ,,,  llrllisli  I'nllllnliiil  Unit  u,nil,I  he v"lv
n,,,r,.  ,n,-„i i-i,i,i,ni  ili.o:  ll..l|.li  Smith, ''""
11 '   ''■ 'l'l»'  I""'1'   '"  "'"""'   "''' '"'"'   .1   -I,  ol ,1."    11
 > ■■"> '■'•"»""« I '■■'>" -I'™ "'-" I'l- I'"- I'.'l 1" ""I'll...--	
,il,".■.■  I,,,i    i' ppnl iii   i.i  Mr. riorhm".  iiliirli  "ill  I  .ill  i
Si...11.  ..-  iiruvinrliil  lender  nimbi  luiike -"""''"I  *""'"' omul  limn
il   I  Honk  on ssilil"  lo  rum  il
•lay.    noin,,,„l, Ill"  „„.!  nlllers  Ilml  "..in
....  Ul-i   insl.. .,,,,1   Hi"  His I  i i  11"
I .el -idu,..  I'.il..!.,,
I"
,„   ,;    I  »'M  "ni".v.'hl "me  wns
111   ' Hi..-"  ill.,,  iill.'iiiled  Hie  ll 11,
II,HIS"  ,„,  We.lll
,.tl„
11.,
,e  |,l  Hie    follolllnv  day,  s.u .n-.l.i
I'HHSIl.KN'l' l.l''  Ilii'   'Hi Mil
llnll.  Mr.  Mrl'lilllips    Hns   iil'n'i,",'
■-.inniiiU-  In-  I'.il'lfolio    hi,  uieelilic  'I-
,,l  ,,l Hie  polls.    A  S,i ll  II I
.itlioh".    le-  ink'-  nilieli    bileresl   ,
ilirrh  mnllers .,,,,1  ilmules .i siden
.,'  linn  nl  In-  "llllllllll"  li   lllll
,.1  eomf'.rl  nf  ils  "Mi''
li,-:, I,.  .Ir
ilm si: iil'l'lN i in .1 ini lllv.
lllll. Ille    |H,..-I. ..inue.i
Tl,"   I.llmllllH    ni   ||„||  T|,„|s,l„,   e," u
1...1  |m<    Hien  mil   1 leil   s!„le  the,   li.,,|
liniteriiil   [nr  ll,"  ,1,1,,,,  i,nil
rolls  llii'lel  In-  ,,.,,,,,,-  ,,-   n
Ilm  i'Iu,,,','  .1  i,,H   ie  '.,,
I III.',I \I\VS
"I ll" l-ili,
,.i 1,1,,,- ... Ill I... I'
."lion  llll nines  nl'iiuml.
Ill  klil.l.Kl  (IIIAI'T.
< Ln.er un In Hie s yeiir Hie I
>ei l
lu
K
'" T"'i"  I'' .V    !■:.  T  .!„
li.hile  ,::.,,:,-   W.   \.   ,,,,   |,„ ',,
,.    Mr.  Sinill,  ,..■„I   Me  • »'
I,::,,:,;;;,; i
I'hlldri'ii -  Mil  - i.i  nf '
i-i I
up, ii
I'l.i-r iiiini; ini: i:i.i-:i"|'u.n.
, ,ii-i.   i -i.
himself,  he
I"
.1.  It.  lie,men
to,' Ill   -,■'""!
W.  Wesl.  of  ll.
II.  I .  Iliiilclns. "1 I',■ I'
ll r.  I'.'l
III" l.ill
., ri ne   ,1 ll""  und
'lln-  ,1.-1  "ill   nol    ll   I,  lln
Liberals  in  .In'
pnlir,.,  ,l|.l  mil  -ne.
,  ha-  -,.1.1  l.l-  re.-"!.
,11 le  In   I    -I    Sli
-  imrrliiisi'il   II."  I.,
II,"  11.1,1.1,, -lal"
is ss  .,1  Cl'i'S.UII
Ilr
i.l.i
...I
lU-omlsliiu  iilleuhinrc  in   Ilm  esl.ihlisl
iiolllirnl  parlies    II"  Ims    ill",,,'
nil
old.
MlNISill:  "I   I  lN|i
I'.
I'l
M    I   hi'.  II   I'  I' .  ,,.,1  ;„  N,
,  I   lied   Hi" purlin   i|l,",U  "	
i  ,,f  la...I-  ».,-  horn
I'ren   IhT'.n.l". e
" Ull' I'.. Ill"
■i..il",i   illieli  Mr,  II,
111-. I.  llll.l
.. I.n,"nl i
far as  llrl
,.  il„.   l.lheriil
1,1...  ,"ii,l  ii
I.,
l,io I  >l„
■.  M  I'  I'
'" -'"
I.'
,,,i  M,,n
,„k„   al  lh"    I    M.  ('.  A
t'nllll  s   I', II.  ,,f  I,
I'rnilm'lul  l.l, so  Insperlnr
II  I'nll,,,,,  mil  iiresenl  :i	
,.i mn  |,I,hues       I'll,-  I'.,,-tiles'
ith   l.j,mu ,1  Shneki'l	
The  |„
In
luxes  „„,l  ll"ll
ll,   I!,"..  ,.	
 II   tl p
...I  In  ll,"  pl'iilinr
...  11,01.1    rn  I'.
N.ni   Mi.
Hlk,,.  .I.i
Willi  IIU--I
n.l  llnlph  Snlilli,
,:|„,.".l  .,-  Ilieir  I"
„,l  lliiil  i-  Hi"
Ml''.'",  Tu.vlnr   iionl "
rlnllibm  io spur"  ,i .1 'hop
Rice Straw
Brooms
As the broom corn market
is exception ally strong*
and the price of brooms
away beyond practical
value, we have imported  •.
a quantity of
"Rice Straw   |
Brooms"
which we can sell at a '
purse pleasing*  price.
These brooms are on display in our Pure Food
Grocery Window
Price 35c. each
or
Three for $1.00
Your Husband Would 1-iijoy
-1"" "".. i. n in,
il,  ami  lli   |,  .1  , l. ,io, .on ...i,i,i,...i I,  nn,  i • i, 11 i: ■:  slums. bur.    A'hl.e«
.'   '  ii'.lliiunli  Hip   ,..  linn  Ai nil.  l.l
H.,11",   Villi I-  llui I'nl'l   S I"
In   e     I   I I	
\
ll  I," h.,,1  1
HimI   lh.
a Delicious    H
!'• "i-  In.,I  :,  Imi-il  duy,
i.'H  i.i> iiru.1 limiv uml
Beefsteak
for Dinner
II"'   I"'   S|." '  "I"
I'lll'.'l.'i   ''I   llll    -  1.',  '   „    ,,   ■;,,',,
uf  :.  1, I'..'  fill   Ul   ■ ..■:-'..;,1;,
.lull,'  '■'  II  llll-ll  mill  -,'! lo,I ii,,
w nh  siiiiii.  i,:  i|., >,.  iro-H
Wi.  ku '«  il ,ii
- . !  i,.iii .'.Nnrlly.
sl i   ' " sun i .: •
'•"' .'  '  "I  ll    II.  U|. ....   I .,,.1 Ul,   I    |',| I
ll" llllll   .1     ll'l',,11,'III    II    I   it,,  I \||    ,,   ,11,     |
,  |   ,„.,   I  II   II   Uni,Ice. mil .1  -I llllll ""' ....... |  ,     I'l  '
, Hi' ' i   I" ell   I'   '    |    l|„   ..,  I,
"'" I,  I".  Hun,,rib   II, II  ll ml,.   -   II,
,'""     I 'i'l   ■.  ll'i'l " I I Willi .." M   I   line, I I
I'll"  lliir.l  le  II  II   SI,,,il  I'.,,,I..in. ,, j,
II  i' ,  M,  Iluusi I  I'  s,„ ,., iiruiisulrk.
P.  BURNS  & CO,
l'l,-.'li    l\.'  I'  "   !
HAPTIST rin mil si:n\ \ti:
i'
... II    U.IM,.'.'    I',,
\\,  I'.   M..M..I,   li.
,1.
H|-......  I.nl   I.-.   I,    I M.il,  ll"l,t
ni  lh."  II.Vlll'.lll I.   T Ii ■'■!  ..
tin   li
'
^ -I,||  Si.ttl   Wi
i>rv|iv    Km    Mir  •
I'li.itl,'"  \\    K  ii'
\    ll.'ll   \\   VI1111I.V,  ,1
•fit
Hi'
^'•'    \h   mitl  \li    ■!
''tl'*'  SlinilitJ  I.i-.1  Um
Wl.  J.lltM,   S    It
h.'iulii  mu.1  1.
Cic<>.  B>.  Iiiixriim   "  ,',, ,'
l, l: CM., I: \ M, ,["*," ''!,., ',
1 trmiiiiBi iS, ' linlniiiifii'i Ktwi.v I'liiirt'l '   '■
PIANOrOKTE. ORGAN  THII01Y. AND VOICE u''.   "'h ',,
CULTURE ,,.,,.,,,1  rm
I  I'm;,.:  IVi'tmivil i..r KxiimiimlldiH. \i,  s  ,
hill l.-1. uv iilli-'hriii. "ulli'i
\iiin;i:ss,:. .ni'i'iisri'i-; n'M'mh,  nol.'SK '"'  ^ "^'
Ui'Uiibruuli    - -    M «'. pntii,, u' n,
lltirrj  Hli
Mi   t\ Iiii 11  ,',.
■  I
I
hIi.-i   \it   Wn
. , .
I.
.
.1   IIhitj M \II\  K.  HII.KUN.  |.i 'ill. i . , ,.,,.
11  " ■ l .." ■ -  \\   1: '■■    \  ■ ,■',■■ \  . , •
ntii iiij  nl  \\    in  |>:  itmtM, Wm \\ i ,  w ■■
l,..'.i'i-,|  n,.   ]-i  h,,v  ,.1  St'ltU'inlii'i l''l" I...   . 1  I  llui  "'    iiU-iiiU'I iuiu
*******
******* &lje iteooiiei'tov.
ESTABLISHED  l.s.'O
A. B. GRACE,    .    Editor
The underwear
without a fault
II \K'\ EY,  Mil Ah'I EK,
am.  MACDONALD,
Harristi'i-h mul Si.lii-iti.rs,
t'i,'.\M:i,'.i..K. II i
w. iv  m \ i n
..mi..
I inl'ii
ml II
i'i; iNIIKOOK,  11 .
Nl,  IS,  II  \  \l
,.',..    Imi Tii,..
.,, h  nun '    ,'  ■   hi
************ f>********0 ****>*$****************
* (icoru'C  li.  Leask  iV Co. X
* *
BUILDERS   ♦
X ma**WfS*\\\Wim*\\   Co"tracto,s  *
i'l. INK, Sl'Ki'lr'll'ATlONH ♦
*
,.  ....  .p.. *
.,- ■ ■ '--.    i-'-.t'WF *"  \^%\W$to\ X
IK'.,, Iii \|i in ii nn i I,.,tun .  .  M Ul:;.,. iim*Mh.   FUnmSHCD CN APPLICATION ♦
:                        =.'"!.'       '   •* ■ -■ - iN; I
III INK III      I'. I). III I.N  Kllu ♦
I X &*%**
'■ $                                     *
I x A I.i  KINDs  ol  lil II.dim;  MMIKIAI. ♦
: v        CO.NSTAN II. Y  ON  HAM).        *
: »                                                     *
• *»<'»«>;■ >**«♦< »*s>«-»s>>(i»o ***********************
II   ll  .-.Hi ui I, Scrlho t',5
: ♦**«*«*« s>*«v>f<.*<n>o« *****& »»*>♦««>♦*♦.>»♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ #*#*<'»*os><>s>c><>.>Os>*,>*e>» ♦
: w. cline i _
♦ ♦ s
♦ u -I,  .i.i Mminui'H Um i'.'l *y 9
" l" 5 | !
♦ iIani run \ iiotki, * *
********************** * * *
I WENTWORTH  |
HOTEL. g7g;b~okf
I-. ,i Ln'::,' niul attra.-live liotrl "I superior
i'l ■;.! in ,■ in .ill lis ,i|i|n nil incuts, ,\ nil :i
t'tiisitii' nl snji.'i i'.r i N, .'II.'in c Kaihvav
iii.'ii, I .iiiiiliii in,-ii nml M iiu is  .ii  l;i '  I"
ie  Went worth :
Joseph H. McLean t  . fl ..  -v,x^*. ...>    . .    I
1 ♦   J. I!. IVlcDOIN Al_<D Proprietor   ♦
■h iiui.-i. i'<
i \ 11 u:-,  \i
ed  hy  I1   I   Wi
|i [Ulii
l|.-.-..,|s,.,|
Hi.  (.1   UlU-UURi,   U il .-I
III !,i,',]  In  tl,..  '..ml  .!■■
The
Hunting
Season
Is now open. We
are prepared for same,
with a fine line of
RIFLES,
GUNS
and
AMMUNITION
♦
* "i!ln'lo'lV,n,iUo^^ :  Ul Itiil.ls.ll'Si'l'iillll llllllll Cuul-    *>»*******0*************O********************
* uie  und   dlll.st  uf MrKillil, Klirllillira  i,  SI 'I'll '1 A I .TY
< 'ullcge, Chicago, II  *$i>**<.0'><>«*<rQ*Q*<><<:,e><>$*<>**-+***4*$i,*Q****<-<i***
*
*
*
__ C1LLS NIGH, 1 OAY PROMPTLY ATTENDED TC j u
. IS.io'i's Dlil  Sliniil, Ilu
J.  D.  McBride
Hardware Cranbrook, B. C.
—iFound!
♦  *%i,:sum IH-Hieitai ss _awr
F. E. Orrison D.J.JOHNSON |
Bund Master City Bu.nl.
Teacher of String um! Stnml-
ard Instruments. Choir
trainer.
Phone 25.1. CRANBROOK. II. I.'.
CARPENTER  ANH
IU'ILDKK
CONTRACTS SOLICITED,
HOUSES
For  Snle or lln... nt. Reasonable
Prices,
rrniilui.i.l,' l.oil"'-. X.i, :ll. A. I''. A. \
U lo'Hui,,,. Hml'* ..nlOdiceiS:Workshop  I.him-Si J
/7,\\ Ilu-  lliiril  Tliin-iln.l onone No  98. ♦
frXW   OlHlHll I,. I „
Hi,,-" "| is  ntil.l  ui  ,'l,i,'I	
llllll   ,,,., llll,, sl   ,,    1 '.nil,,',,,,k,  UiIh   Hl.ll   ,1,1.1
...t ., nun. 42
.1   1'    UlllSI'llllMl
llllem   i'i
IN  tin   ii i l i i i:  "I   -i i ii"
"i  iiii   in • i i: ii.  i'i
IN  nil  ll l l l I.i: n]  iiii   .... i
l Mi
■",' ■• ii  im   rii.Miiii' ii." mp
I'l: u. . i il \l  sl rt ATI
llll'.    II II.I,   IN    i ,! I
- I I I I I    ,11  IS,;   |.| 1 I -1.1\    . ■
Ill   ll I
11
11
nisi i
i  • i
ni
i   III |   Ml I'll
-.- -i ... A
Or. Pierce's Favorite Prescription
U the best ol -II medicines for the cure uf diseases,
disorders und weaknesses peculiar tu wumen. It is tlie
onl> prepumiion "I its kind devised hy a regularly graduated physician n experienced and ■ killed .pec iul ist in
the diseases ..i wumen,
It is >i snfe medicine in miv condition uf the system.
THE ONE Rl.MKPY which contains no alcohol
and nn injurious habit-forminff Jmh,- aud which
freates nu itii.iii. t ir Mich stimulants.
THE ONK KI.MI.UV so good that its molten
am nol afraid to prim iii ever) ingredient mi
each outsidfl bottle-wrapper and attest to th«
Iruthfulnesi ol  ihr  mme under oath.
W. F. ATTRIDGE), W. M,
K. W. CONNOLLY, Secretary
ANCIENT ORDER','FORESTERS
COURT CHANHIIOOK, 8943
Meets in I'linni'D's Hull 2nd nnd  IIh
Thursday ol each month ut 8 p.m.
shuri).
A. McCowan, Chief  Ranger
C A. Ahbott, Secretary.
Visit inr: Brethren iniidr welcome.
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
i Cranbrook x
X  Livery x
X    We ask you to rail nnd try T
X  our new Consignment of new *
*  and   Up to datu  riga   for ♦
X  Winter  and  Su .or.  Jus. *
()n I \ ilier si leet, tine iliuii M.-sl
nl Messrs. 1 Iiii A Co., tin- only
plane if town thai ean make
life wort I  living.
Cosmopolitan Hotel
E. H. SMALL,  Manager.
Frank Dezall  i
*
:
♦
♦
«
A
*
*
*
<>
V
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
;i;M'.K.\l. BLACKSMITH
and
<>^s> i)i<>tiG**4-*+**ti<>4 ***** **********************
»«»»«('i<-(>: ******************t-e?e ■ *************
wtioimoKKi-K    S PHONE . v   X
Rubber Tires Applied \  BS ,  ffV  S'V'^'^*'''    X
' '-'"' " THE QUAyigBasBfiH
5NTS  Fl.lt  CANAUIAN CYCLE  $ S    „_«. .SET JlTi\S*"'.!? ZS-- T
tGBNTS  Foil  CANAUIAN CYCLE  $ '   '   _„ ,«  *gf!! (1 tWl.
AND MOTOR CD'S BICYCLES    | |_*3ffi"S_-«-^' '	
O
l\r|,,iii in- ii Specialtv.    JJ
Phono :'.,<   •  •  •   P. o.  Ho'x 213.  •>
O
D P
I--U   iii  il.|i!ii_£
Phone I II
BMSȣ=- *
Gold Stardard X
Teas and Coffee ♦
I ♦
♦ Our wlioli-linn is tl,'\oled to  \otn  wants  in  the?
* *
»  ("itocen line th,'felon  we absolute^  utiarantee nm  *
.iiinii' lli.il leaves mn store. ♦
i We will tha nii ..in enst Miners I o at I vise ns il a I iiny X
IIV l'i i u i
Is the Place to go for    >
ii nre imi Ni i. i ipi,iliii.
ilZpbfLf: jlceCrea-Mand    * CAMPBELL* MANNING I
lorsrs  nt.  you.  dlupuBul II * ♦
iv': '"',' " '"'"'" XZj n/r  -,  r   it    Staple and Fancy Grocers    *
,nvi I Home Made Candy i * x
   ,- (',.....!.,....1  ll.' _ .    T v
-,.i,. :.n. ■ t-.iv. - s- ,    I i<****4<****e
a+r *' "'  »«jt«
len everywhere, and unv denier who liusn'l il <mh If »   •>^-» »'l'-   h 1 A IJLI •
.uu- nt unknown composition lur this medicine or ♦ J
s "»»',,            N in.irli'il is ni lioiul iu lh,- grnui»r und Ihr .iru^i.1 ♦ lint ll Si llo'ii' II llll Dol,I,' J
ho myi s .-''..';,: rise is "just us r s Ur. Picrce'i" la either misluken J Drivi'l'S,  l',.r nil |l.irls *
or is trying tn leceive you (or his own selfish benefit,  Such a mnn le not to be M . c  , i    ll  ,,.;,., p   i *
 i    i,       ...i :..   ■..:....,....  „ I ........  I.....I.,. " '"   l'1'   HISIMII. , .1,11,1
Slllllll,'   riofSt'S. llllllll
ll Is ml,
|r. il.  I).
trusiL-.i. j, iriiliiui is t.i, lour most priceless possession—your health—    J   '^'  ('"|1' 'p'^'^'J^J'  ]!'""!   * ^-
mny hi- your lil" ilsi-lf.  See that yos ;"■' whal ye. Sill Jur.
101)11   feel I th     .  i  I, in     (MlANIIItl.OK  I.AMI III I'l lll'"l
,; .,        K    ,          II  l      ol   E   I  Is,,..Illllll.',
■
* "
x	
4  I'll.ui.. .7 Hriiiilirock, II I' *
* *
**********************
**********************  ! ♦«'l*»«'lvlfii'?l », <  ,'"ie i»i"!'!'»MI»i>»s>»»>*»»»»»»»W»
|b.c:.livkkyn'.i-I)}| Singer Sewing   X . X
♦ -*1  „„  ,.    ,   i Jl  Sis Faint and Paintin-"!
Machines do  ! ♦ ^ ♦
the Best Work | j   n 'v ^ h"fC wlth the (iomt"   |
—  I     '"" "  ' " X
llalffl .. ■
11
;
I   1   II 11:1 I
ll VI'KI:   \. T.   I'm',
TAKK MOTH'E that  I  I...'  ...
Iiii'le Moms  of Cranbrook, man ird
TAKE  NO'l'll'E  Hill   i'lnsli'i  I
a mill,,,,'   | MUSI'S.    , iiiiiii ^
* Til 1'IIOIIIS.   I'll In ilnli' ♦
♦ ,:i,s. :
* *>
* Oppusitt' Rnynl Hotel Phone oi ♦
..   ■  '. „ diverted and
l.l   led by I : '  '   '  '  :
curate,  tl.  i 4
""""'' I'"|IIMI .♦llnciist & Deacon. Priipridiirs f
;;l;,';"'|iili;'';;";;;; J   J. r. Deacon, Manager   ♦
i **********************
I.ml"'!  I "hums
NOTICE
hill, •,"".,null
i.i and  .'."i  Lul '" "|,|'('.v  ('"
.   .■  per. . ..' tt  E  '■..'  •". ;|"' '' """'" '
■ ■■   '.   ;,.  . •■ :  '..i ii," '" '"' ;''  »
■ ,.  '  .ii'   .   uinllll "" '  "'  "' '" ''■'■l  l'"llll!l  "I  l'"1
,,.. ,if.,,,.: ■ . ""■" ■".'.,.■'■   ."I  II "lu,  lho   Nutlre iu heroby Blvcn Ihnl   thirty
.utli  tt'r ■,   "I  Lol    lui:!:,,  days nil". III" iinlili", i ,,l  ilii. nn
Ilu...-,  " ,!. Im.ii , ilnni." nasi  II  fire, I sllull .ipnly  .,,   tlie rin.-l  In
ii apply ' ', ' "."!,..   _.,   |n t|w s,nr|1| Uri f, m o|  mm Jal ,,„. ,,,.  ,   ,.	
.'"in ..", ...  t.rnnhrunk  on thr » '"'»""'  , „ ,. ,    ,.■    m.i.,,,,,    purrhiua,.  lln. Iu  ell I nlinrl,
r.i.l,   day   ..f  tie r,  I Hu.   „,
'■I'.'.'n o'. lock In  the lure. n ' i  n
liii'.i'i,'   ... divert lu.. ruble tool   uf
watei  |,"i  second from  .1 uwii'i  I .ni
In, i i.'.-ll.  .,,  ,i   point  sillia'"  1,1 '
:. Id,
Tills llul Ire  wns posted
lay ul Hoplnmbo.  1911
E
,i, nn ■ I.
, , ,1," phi
..I
•III,   I'll'l
I'lilll  un  lh"  pi
Kuir  K.lum.l
Wnrdner, II. ci.
i". lui.mu  nn  Iiii
"1.   i. I'.'l    nl
'IIKHTEH n  .-'.TW'I.KS
A.id.ni'  II Hi.
ii.iti WDRTRIDB lieHRIi.  Datod  (tuguol  Uth,  pile.
37-4G   I.ati.'d thla :t:;..,l duy ,,f fclcpt. I'llti.
llf It's  Wall  Paper  and J
♦ ♦
I'lin  l.isl a lil,-I ■ and t-osl
iiiv  hi lie  more I!  in  l In. ui i
t'«i:l,,,,r' i*»u,|,i"*n"y. •■ih-.-m' ♦ Paper Hanaiim
ni,i,'hni,-.   Sold  mi  small  * * »    »
 nihil |,.iiin 'i.i'. i.\ X Wccun'1 be beat
Geo. B. Powell
Singi r Store
 s—s, ,..r—.mi mil
Ai.nslii.,,,' Avenue
I'l,..ii" Ifi7. Cra.lhri.uk, ll .
ALSO  RIOCONIl  IIANI) M \C||INI0
troll  ''AHH  CHEAP AMI 'I'o
UION'I.
IB. H. SHORT
!
*  M_—-
O
<.
ft
♦
*
******* *0***>»+*********c ********************
Painter  and  Decorator: asiegg
ms
Provincial Elections net
Cranbruok lledoral District
nil  M.TI.'H Hml  I turn' ...""".I oliliH'.iuiis  In iirlliiiK i,,
,1 i" "i ii."  lull..»hiH  ...,, lu.  Ui.,,1  ,.i l rs
I",' ll,,' ,',..,'1 , l:i.'"i"i.,l  llialrlrl   Im Kr„„,ula us  si I
lK'1,,11
IM'  L'I."   ...Ui""  Unit   ' I  ,n  Iti'lisiul,  I..  I,"  lu'ld  ....
Ill,' 7,1, .l.i.i  ul  N.ii.'luli"!  llllll  .u  ll.,.  r i  lions.'  |n  l'ru uni,
..'  t'ti ..'"I...'I.  ,,. ,1." I..,"  I   sltull   I,...,,' .in.l .I.t.-it,ni..-   11."
I'rulilll'itll  i.il.'i-  ,...  lh",,-  Imlnll  s i,.*  ni"  Hi.il  mii'Ii  objections
urn  mu ii'-ll  tuiliidi'd,  I .hull sink.,  sn.I. ."s ut, i in., said
l!"Li-l"r.
.1   I'   AII1ISI HUM..
Ui'iii-,1. i  Vul'.-rs,
I.HUsI  I'ills  I..11. .l.u  ,,,' i,",..l„,|.  llllll,
II,"  f,,ll,mim,  |i,.|'Soiis  .,..'  i i.'|i„l l-.l  nlrSt'llI  fi  th"  His.,...
N... \llll                                    I'l.Ml:.
1  A.ihnll,  l-hiirlns  Arthur   Crunlirnnk
-•  11,1."n, i t"  ll,.I.". r.unl.i',,,,1,
7  Adiuns,  Itol.nrl  in,.»i. ............  Hard ■
...  Alh-ii.' Annual  .   Muryavlllo
H" Alllaull.  I liurlra  Ii'-ll,.!                            l'i,,i,l„,„,k
II.I  Viiilnuis,  Arrhinuld  \l,irl„iaun L'rualil k
u.   Vnuluy.   I tern, l.'runli, k
:i7  luuus.  I'liniiiuB   L'ru auk
li.  Inl...,. |.ri'di'i'li-k ... L'ru '"..k
;.:l Aniiild,  ll.oi.i  T,,,in,n,I,...                       Iluynok
,'•.'.  Alluoud. .1., s   ,\l„ii,'
7..  In-...,  Kdwurd  .1 s ,n I'ruiihrouk
l)s ll.ni.iii.l,  l..,,111,1,ml                       ....... I'rualiruuk
l III  I'i.iiiit.  Vudruvi   Kurt  s lu
im  lli-uiunuiiil.   IVrillit . eru ,.,,k
Vi'i llxrhli'l,  l-hurli's  l..l!,,i                         L'ru,, ruuk
l-JH  II,-I.in,i.n,  .Luu,..   erullliruuk
VIZ   II..I...IH....,    II p| „  I'r.inI,....,:,
.:,:>  11,'iu,   l."ii ....    l.ruiiln'uuk
I.'.:, inn.ii. lliiiiii.il  .Iniui                     . Ni.nli  si.,,-
l.'.s III,.in,..  Allmrl  ilnii,..i                         Crunhrnok
171 llnss,  \l,,il"i   llnnni,,n lluryal lliu
177 llinil'Kini.   |.|.illi|,|...    ...                  ...  Cinniuiiiik
l"l  Ilr.i.ill.  Alfrrtl   ,'i .iuli,,.,,..
niy Uruiiii,  n .i  ri'.ii.iu.iuk
II,,-,  llr.'udmi,  lli'u I.I  I l.l..-,   ,',„.,I.ruuk
■J..II  llriilB,.».  111,.,,   n ...  i'i,,ni,ruuk
'J',:,  llll,;;,"I,  .l.'.ll.  ll.,...'    I'r.inlu k
L'"'.,  Hi.'mm.  Uiilli'r  .I,ilm    .'nullum,I.
u.ii  llruussi'iui.  I'h'nphns    I'l'.iiilir.u.k
UIIII  in.nu.I,.,.,   .Lun,,    L'milliruuk
ail.-i  l.r.vuns,  |.'ivi!"ii"l  I'm,,I,.-..,,k
HI-  llluns,  .Iiiin.-  I'.,llui-    rr.iiiliiuuk
u:,"  Hums.  John  t!ru..l,r„,,k
L'.-'.'l  It'll"'..  Ilulti't'l    i'i.oil,.....k
111.I  Hint,....  Willluiiv 11,'nr.v    eriiiilirouk
'ill'i 'r.iin|.l."]l.  .1 s  II  Kiims^nli'
nn.-.  r.iini'i'.'ll  k'niii'ili   Wuril •
'illil  r 1,1,1.  Inn.".in   Cranhrouk
lllll  eurrutlii'i'S,   I'i'li'l'    Orullbronk
ll.tll  |-|iiiui|,t,s',i,'.  Ilnild    l'i'. 'link
:ll]  ,'liiii'iiniti.  I'.'t'ii   Urunhrnnk
.11,1  eiiurpi'iillrr,   Supul i    I'l'iinliiuuk
:il7  rii" -. I,„„l«  Wui',1 ■
:tls  rn,.i.oi,..i-.  i.iii'i,.,,   Oriuilirunk
:|s:i  t'nli'lirnuki',  Is,ml Mnryavllli,
:ts7  I'lilpiniiii,  IVIllluni    Crunlirnnk
llsn  r,iii,j..l,.n.  Kdwurd    Crunhrnok
11117  ,',,,,!,,   Asn    Wuriliinr
In"  Cnrp, Hiiii.1   IViiltabin-s
Ils  r inv.  .lolin   ll.i.'u
II,'  I'm,lur... .losi'pl,    Crniibrnok
120 i-ninii.  KihMuii   Klnsmmlo
-127  Crnlu, Willinm  Khlrldiu'  Crnnbrnok
I.-."  Ciirnui.  \"ll  M"l...,..l    Kuril,  s, ,r
I'lo  l.nll.'S,  Flunk    II .is  I iioiliiuuk
172 I nuri'.v. 1'iilrlrk  ,' rank
I7:t  I ,■.  .1 niul   Crunlirnnk
|ss  nranll,   Arrhibnlll    Cn.nhrnuk
.lllll  lllekaun, .lohn  Kiliniuul    Crnn.,,',	
;,os  I ki,,.  UiiIii'ii  I'idllnrtl   Cl'iintirnnk
.-.I"  l.uiiirhis, Chnrli's  Alirnii'tlij-   Mnrysvtlle
ul'.!  llonirlna,  .liilius   I lirl.-rl     Mnr.i-iill"
;,2i,  1,.".nlim.  Hubert   Mio'.isiill"
nil-l  Iliirhi'Siii'S.  Joseph    Crunlirnnk
mi:.  Iiiiliin.r".  Arrhibnlll  I- '.  Cranbi k
.-.Hi  lliintun.  Willinm    Muryavlllo
Mil  lluyrr,  lliil.'-ii   IlilmiT    I'r.in'muk
;.l!i  Eali'rlironki'. .Iiilnna  \l  N'.u'lli   Slur
:,:,<  Kuirnn,  I'l na    rrioilu k
.','.,I  I'Vrria.  Kniual  lluines   Crtin.irnnk
.-»'...',  t'i"lil.  i-'i.-.i.-iu-i,  I'nr   llrntilil k
uiiii  Klidil,   Snniii.'l    Muryavlllo
litis  Cuillnll'u.v,  Irrltio  IVIiilinuro    Crnlihronk
n77  Curri'tt,  lli'1'bi'rl  iius....i"ii..    Crnlihronk
i'.sii  ftiuidy,   l.l"l|.l...    Criillbrnnk
usi  lliuiilii,.,., .Inaoph    Crullbrunk
Hsu  Cionraf.,   l-'riinl,    Crunlirnnk
7ii!  nulla,  li.uii"!   Crunlirnnk
7011  'iillis.  Mnli'iilui    Crunlirnnk
7lo  rlrny,  Itnlirrl    Wni'tl '
77,7  flriunnn.  Ilurllua  t  Crnnbrnok
7.11.  llrtllilio,  111 Hiiiu.  Ihinl    Criinliriiuu
7UO  tliii'i'ln.  I,Iln    Word ■
7".7  Hull   III,",!  tiiluii.  .'.'.'.  Mnryavllli'
7S7  llnrria, Cluu'lna  Crunlirnnk
"Wl  llnrria,  Siiltn'i  \   Crnfibrnuk
71,0  Iiinii',.  lllll   Mul",,In.    Crunlii k
7'.n  Hurt,  l.'.iitik     crunnronk
sn,  lluym.a,  Wilfrid  Illinium,,,-     .'.'....I,rnul.
H'J.'i Hi'iulnranit,  .Iioiii's  'tlrnll'll                        Crilllbrunk
s:i7  Iiiuhiii-.  Iliirtliul ii  II  sul Crullbrunk
s.-.s llnupi'i'.   '1'huuiiia                            \u,i.i   Slur
llll. .Inliiianii,  I'l'imria IVillin.u                     Crunhrunk
'.tit', .lui...  Siuuui'l                               Crouln'onk
',.'.1  Ki'itsl,   1. , " l'i.oil....ul,
'.I'll.  Kelly,   lli.liii"l   I'm,  S,"..l"
'.„'.:, Ili'la'nll,  |.'t,',l"iirk  11.Iiuu..                        ll..Its',nr,.
!.,is  li.-.,,,, Ui ,   ll"i |,<r    ..... I'l'ioiliiuuk
117.-.  li", Ui  -Iniui  Krnn      f'runbrnnk
IIH7  liillui-.   Ilfred   I'liiiii'-iill    Cr.iiit.iunk
'..'.,I   K  II,,li-iiliii  IIi'Iuks   I'r 'uuk
imi'.'  I...I..-1I"  Jitat'pli  Cyriia   Mnyiu
I ilfltl  l.iu-.-i.  liilli.-rl     I'r. uii,i I.
 .a"",, Thunina   Crunhrunk
Ion:,  I., i„i„.  .loai'pli   Cranhrnnk
IIIII7  l.nl'uiii.  I'ldlllp   l-'"i'l  Sl.-I" ilnin-liiiii
Inns  I,nii,nlnin.-,  IVIIfrid    Crunlirnnk
inm  l,„l„|r,  Wiilti'r  llyrnn    Crniilu k
tfll-  I.ii,'    Medley   Crnnbrnok
intll  I.nl I".  Pierre   Criildirnnk
IO-2I  i.n,iniii.  l-:i»'ii,v"r  Lnrklli    I'r.uil.ruuk
10211  l.i.r.-.-.  Il.-i.ri  I'l'l'i'l    ll'"i"
tnait  Uri'tinm,  .liiuii's Kdwurd   Crnnbrnnk
map  l.i.iliiu,,,  Willinm    fori  S I"
In.-,.-,  l,-ii,ll,.'ll"i-.  ,: -ni'    Crniilu I,
nil.-,  tsibnslnrn,  .li'im  I is  Wiillabiii'u
Inl,I  Lnliiialoro,  .lnnil   Mill'il'    Wiillsl.ur..
Iti;,l  l."i'i..n.-i....  .Imi,  M.    I'ruul,,'..«.,;
Illflo  Unj',1   ,:- „-.-,.   Crnn,,, k
Ins:.  I.n,',,!,,,,.  Kdivnrd     Minis, ill"
1112   Uiiiin. ti,  ll It'll I, r, I  .1 s    ll.tr,-o ill"
I I I>|  ll.iiili.-n-.  llilli  'I'l um   Crunlirnnk
lllll  Miiuii-.  Kidney  .lnln.es    Wiisii
lie.  Ilii.vito,  'II is     Wnsn
I l.'in  Mfiir. rii.tr  Kilwni'd   Crunlu I.
1171  Mi""   ll.iliuliii   llil'uiiiil.l      Cutnl,ruuk
I 17'!  Mill."    Wnlter          I'r.uil.ruuk
I IMU  Mm...ii.  .I..I.I.  Mini"  I' Crilliln'.'.tk
lis.-,  Mi.'lii'lii"".  Wurron  lln-liim,    Crunlu k
Mt,llll
11..1...
I I'.'s
Villi
ler, Nils t'ulcr .
, llfl-burt M iln.,,
,  I'.lllll-k 	
1 'till
( I'.,11
III,
1,1,
I Llll
ui'iior.
Aim-;
,>\
Hi.
.Uui,
»=••
ill.
i ran
un
joK.
t  l'i! II
un
juk
Licii
ur.
jok
llttll
in'.
.i.k
i;ti:< UitL'do
ini- Mi-Hill
llil I Mi i.ii.i
i;it:i Ak-Ki'ii
in.ml.  Malcolm  ...
i.iilil.  I    AIM.
in.  .l.th.i  Aivliilmld
ICurl  	
I i.i I  	
.llllll.   I'.ISll.ll'
MarysvilUi
. i,.hiiiu.>k
\lc.\o
\lti\v
.  .1 ,'H  Al.-sun.Ii.-r
■ i. . ■ Uurrj   lliiiiiilu.it
i'.  IM.|.l  	
in.   l.'luirli'H  	
f.  Nulil.-   Wi'lllliyluil  ..
uiiii,.  U il.iti.it  II.'i,o  .
v..iiii,'an, Kiuiitt  .iiis..|,ii
..,  i i ..tiijn.uk
...  ( ruiiUrouk
K.ni   s lu
...  Urunlji-uok
.... Crunhrouk
Ci'ii
rt'.uii.t'iH.k
I'liinlii'iKik
   It.Mlll
Uiunma  Vlexuiidur
lie'lnnil William .
"!"■  I'liillip 	
IMS  IVuel.i)
L*.uirli«
itmes  \.r-
nu  Ih'-li   Uiimunui  i*.
nk.  Williiuii	
Uratibrook
L'lanbrouk
(Jranbrook
  ttoylfl
(Jrui'ibrook
Murysvilla
Moyiti
L'ranbruok
Craubrook
Crunbriiok
fraiibrook
Kni't  St.-.-l.-
L'ruitbniok
iod, riHTi.nl IIhit
ui,  I'lvil.TJ.-k  K
.Irs. Jumes li..itdi.lj.it
I.'imi,  Kfhvin  Walit'r
■r.-tl.-.'i.-l,  Willi,
Jiiliii  Uiirrifct
l'.i:i;i
Tuiii-a
Wi'k'li
11)11
Wn»hl
r.i.',_
Wl-llHl
l!i7'.i
ftllftp
LMHKI
WU lsi
L'i ii t 1
Wilis,
I'M 1 'J
W lis,.
L'ttj:.
Wlnln
_!i I'Jii
Wishn
•Jti.'.i
Wood
,',',',.„ k
I'll,III,I k
i'l,llllllll,,k
Mull siillii
Crunhrnok
C I'lllllll k
Crunlirnnk
Crunbrook
I'd   llniiill-i  ...
I  Allmrl  	
,  liunulus
lleivurd  C.
A,-,luu-  	
i   A 111", I  ...
nntl.  I.ei'll'iou
... Cruiibruuk
  Moylo
.... Ki.uboi'ley
...  CM 'uuk
...  Crunlu k
... Ciinbrunk
.... Mnrysvlllu
... Crunhrunk
,., I'ii,li!.r....k
... Crunbrook
.-II!'
Curler,
llenrgo
1'!,
S7'i
ll,i,l .....
..  II >
ns
1 11.2
.11.11,lu".
ll.'ur.m.
,-tl    Crullbrunk
  Moylo
,'lnr    1'iuuliriinli
ire ri-i.nrl."
'il  un  III"  ,
ut. .,.,.! I i I... I when
I I'..II
1221,
■I7tlll
■l^lli   ^^^
|s:n liesjiirili,
I8IIII liesjuisllii
I-I Ii llesrt.ster
.'..'.lit Uink.-rii.
fillilll n.ui",in.
.-, lull l.upiiis,
lllllltl I'uss.uil.
Illllll I'll",  .1,,
.   l-lltl"   l."ll
tu;,  llnrvey
I.  Churles
i". Ali.i.oiil,.
llnrloj  .1.
I.  I'lilri.k
.Illllll  	
  WyullUii
Crunbrook
' yi"'l>
Mu, 1,1
Crnnbrook
Crunbrook
Crunbrouk
Crunlirnnk
Crnnbrook
Crunbrook
Crttl.br,
Crunljrii
Crunbri
I'llllllil'u
SS.-lll   Hi, ,   .luBSipIl
I,.IIHI   1 ""
mae.li i n.
loiiin i.iniii
I"..inn........I,
10110II   U'll'Ul
I I7IHI  Mill-
en 'ook
Crunbrouk
Crunbrook
Cranbrook
Crunbrook
Crunbrook
Crunbrouk
Cru.ihrnuk
Criinlirtiiik
Crunbrook
Moyio
Crunbrouk
1 .'illllll
rn,11
irtiiiir
it..ui
lAUHll
IJll.'HIl
l.'.77ll
ll|l.V,
l.".',i;it
Uuii,.
I.V.IMII
IMi-lin
I'll 111
IE..usi
iniHii
It.Ull,
llll IN II
KIii-iii
i limit'
1 V'-'lll
SI1M11
17:1:. n
S 1
".-.  I'-riu
,1,.  Ihlu,
■1   I l"l|'I
ttllliiiiti
Crniibrook
I'rntilil k
Mit'l I
Mlka
ul  1,,1,-rs  ,
Nu
Al '
:i_;.;'
\i.i.
Mi.-     .Itll.s
:i_.".n
L'a r,
Muthia-
aaae
t...^:
011,  Tlwollld
;._:t>
:i_;t!i
Ilulll
.lobl
-,  Vnsflme
ii.   Itfcliunl
:;l'11
I..IH.
Mori
t\.  Klist*
t  Krunk
Hi! 1 •".
\|,r
irmk'k,  lllrh
HU-MI
I1,in
•i-i.it.  Wiih,.
:i^ in
I'.:i
llol.ll.it',    H.i
JCJ.Vl
Sn;i
in.  il.-tit t  ..
CUANUKOOK I.ANU  DISTRICT
Districi  of  East Knoteney
TAKK Ni iTICE   that   Davi.i   G,
Sh :.. :  r*j.:ague,  w*ashM 01 cu-
pfttii.'ii sEutient, iutenda to apply fur
permis purchase the following
.:•*-' :. • 1 'omnitoi fng  nt  a
p,..~t. ;- ■ :  ,  the  -~- VV. curnei of
1. ■  ■ -'   1"  . tut ;.-,
tbence  . 11 h   i" 1 Iiains, 1 lien :e  • ast
-I' ■ In thence 1      i" ■ hains tu
\>i-.n: : .: 11 n . ment
Im--
Da** i'i •'  Shanahan.
rtn. t9io 35 44
CRANUROOK  LANU  DISTRICT
District of  East Kootenay
Take notice tlmt Austin w. SuiTunl
of Cranlirook, occupation Tinner, in
tends to npply fur permission to pur
chnee the following described lands
Coniimncing at a post planted 44
foot northeast of the main falls ol
Brewery neck, thence north ,"tii chain .
Ihenee west. 4u chuins, thence south
fiii chains, thence cast 411 dm ns tt.
the point of commencement contain
ing 200 acres, more or less.
Austin W, BalTord.
Hated August ■_:,, 1910. ;.t; 44
WATER  AtT,  1909.
TAKE NOTICE th.it I, Oeorge A.
Martin of Cranbrook, occupation
gardener, will apply to tin- Water
Commissioner at CrunUooft on the
25th day of October, 1910. at
eleven o'clock in the forenoon for u
lictnsc to divert one quarter ot a
cubic foot of water per .second from
1 Hospital creek, at a point situate
about IJliO feet west of tbe western
tine of Lot 29 Oroup 1 Kootenay.
The said water will be diverted and
conducted by a dam, Hume ami pipe-,
to he constructed on and along tbe
King street governmenl road,
The said watei' will be used for tbe
irrigation of sub division 137 of said
hot 29,
No Crown Lands will be affected by
the works except tbe said King
street rond.
No riparian proprietors or holders ;
of Water Licenses will be affected by
the works,
Tbis notiee was posted on the
day of September, 1910.
OEORGE A. MARTIN,
Each grate bar has
three sides-long wear
Wlifii .inly one side of a ^r.ile bar is
continually next m iin- fire all tin- wear is
concentrated on tlial .- side. The life of
iln- grate liar is tints naturally just one-
third as long as t.,.'ini the wear is distributed on three sides.
That explains why Sunshine grates lia- e three lives. Each
of tlie iniii' grale bars has three sides, 1 i :, tii .- ti:,- ashes
ail' "rocked down" ui" shaking with Sunshine) the i-i'le
next I.' tin- liif .'an 1..' changed. Jim-, tin.- life uf tin; grates
is greatl) prolonged.
When desired, lln- heavy  -^_^^
bull doc teeth on ilu- ^rat.-'s  /^~*{^*^Z&f~y7~>^
will -t-i/t- In'l.l t.i clinkers, (&. ■$££. '-.V\ *^C'.*^iLV\
grind llirin up, ami dro|  ihe  ViX"'. V,,"» "v\?"  vV>">  **y
lluy  iln:  Sunshine—the '   .-.
durable, convenient, econoni- FirsgPl]
ical furnace, guaranteed \<v ' j  L-—. "■   Vi  \\
largest furnace makers  iii '  '"!     v    v
Ilritish Empire,          r,:
MSClarys
s.
Furnace
'"I". -. ll'i-ul, « l|"-«. .•' ivt-r. si  .Iniui  NU  Hum i-nlgiiry
FOR SALE BY PATMORE BROS.
Tax Sale Notice
Sale of Mineral Claims for Unpaid Taxes in
the Fort Steele Assesment Distiict Province of British Columbia
I li.T.'l.y friv.' notii-i' thai on M lay tlw 7lli dny of Nnvi'tnliiM-, A  10.,  IUI0, nt thn li.iur of  II'
,.'.-lo.-l( in III,' I'oi-i'iiiti.n. at Ilu- I'l'tiviiifial (Ji.vi'l'iiiniMil . iltii', ■- I liiiilnii.li. I sllllll i,IT.'I' I'nr -alt- at
Public Au.'th.n tl... Mill.'fill Claim- in tin. li'-i hiM't'iiuiflnr sul onl of ivliirh l.'niwn flriinls have
issued for tuxus renittltiitig iinpiid t.tiil d..iint|ii.inl by s-ilil poi'sous, on th • :i Mil day of .luu.', A U
IIUU and I'm sts and t'xp.'iises of sulu, il lilt' loltil iiiiiniiiil ilm' is mil miiiiiim' paid.
LIST ABOVE  MENTIONED.
i Iwuei's
Na I C!i
I...I No| Thx.'s  i 'nsls  Total
Inti'i'tiiitiotiiil I'lai'i'i'fo  i'in'iiiiiii Cn
1)  ll. Miiuii    How-mi ....
L)  U. Mann   t 'anion ....
D. I). Maun   Oomtirty . .
D. ll. Mann Kull  House
John Porter Bailey Pr.'loriii....
N. Mi-I, Citrran N,,ir,. |j;ii„,
Tii is T. McVlttln, .'i al ll,.. Thr.'f
John l.fi.slt, .'I ul Pcili-n
Walter VtinArsdiileii	
Cbiirl.'s Kliiigensiuilli
K. !•'.  Walla.-.'	
S, S. Miiiiiili.-in  	
Dated  ut  Cntnbronk,  I'..  ('.
This jtli 'Ln "I l li I. A.  |)..  uni
1-'.'.".
1
1
; isi
■r'L' 0"
■2 ui i
i:. i ii
l ±.""
Kiii.'i'iilil
1l':T' i'"" ii-;.
i'.:'.l'I I II 7." 2.00 13 7."
ll :.u -.Mn. i:: :,n
I   III..Ill 2.1.11 15(10
■I',, in I'.ini sj,H. 11.1
II
Al.I'I.'I.D ('.  iS'KI.Sl l.\,
|)r|uiu Assess..i nml Colli;, lor
|-i,ii Mt. if Assessment District LOCAL  NEWS.
< * • •
Hi W
\   I   to Vi
citj  W
M -   H.l  imi
a .M».i I. ■r.-_v».-  _i|  .._,:■■;
. _...  _  .  .
IVE. uKOb.
Plumbing  and  1leatinu  Engineers
-THE RANCiH STORB"
Ir(>n  l^cini>*w ,A§S BY THR.  Wni.VHS— HIRHT-C'LASS
The
Monarch
Malleable
jMcrlaiVs
tv
Famous
Hask-Alta
and Koote-
nayRanges
i: il
It.  I. l'i
:  ,1
i
t    1   ll"l ■■ :: .
i:  l'   .  ■
tj r imi ■
»  ******************************************
*   ♦
AWL RIGHT"   ♦
/'
"*" " X
-.
i ml,,   lllll   il;-l,.||..|il...
1,1  i-  i.lri'.-lti
t    . ,  ,*,■ i   "
'fU ...  'fflJ**"" Soda and other Soft   X
' -i^! Drinks ♦
il '.,,..;,!  *
■ in-,' x
I §,
*
*
I   *
♦ ♦
♦ ♦♦♦*««♦♦♦♦♦♦♦♦♦«.>.>♦♦♦♦♦♦♦.>♦♦♦«♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
KAST  KOOTKNAY 4
1'01'lLlMj CO. *
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«.♦♦♦♦♦<►♦♦♦«
X  A.  WJlLLEu  |
_ *
I    III:,.-
■Ity  Tlll'Slli
I   I'
ill-  IVtSil
III   .,,-!  Ills   I    I'l  \lr\i
s :.■ cn,  I
l:  li  -
,,,  ll'tsl   III
l   u  ii
« nuI'n.i	
I'M,...  .   i,-l,.
.-.,,,-t  ,,■,' • ■
.:
'l'i
*
* MASONRY
th':  '   '   X ""■"'■'•■  "'"
■
* . ii,.. ...tii.  ♦
-i'
a t
*   ,  , ..'  ;|| ,i slol'li  I'SlllllllK's   ♦
t '-"" "■''     j
i.t'i- iii Ilr- .1 strict
ti'.i.i.v, in l.o| 1,11.3:
a  !"'-!  |.li...li'.l nt
ill ■ .'-.-I  ..I   Ilu- in
It.  sur ey  i nr,
in bo ml IV "f ,, t.
in clinlns;
i'i chains;
") riiiiiiis;
ii. li. ii,,
*
■
Un
&f MANITOBA HARD '-[W ,1
®t«^WV«»WV^Ws WW W M sM«,'..W''tAWAf\w»vv ■ v-V. vV-'.'  .
VVVWVV>>»VVVVVVVs, VVVWV^AAAA'i'S's'SA'Vs.'SiA VVVv v»\ . .  . vVvVVVVVVWVvVVVsrW
-
.-
''■"
-
-
:-'
■•■
z
Iii Aid of tlie Funds of the
i
If
I z.
The Cranbrook Band is purchasing N. net , ith the view of
raising lunds to pay for same offers tht  Foil ■ n.Jid prizi s, to  e
drawn for in the near fnture, as soon as the I icki ts are cl  , ■  t d of.
LIST OF PRIZES
VllSI!
I
n
■
< <
w.
Mi Priiin ('in |.i.|  Si   , ii
L'ml  "   Kli-otri.' i.
I, . Suit l
Itli  ■•   lit ii, ., ('in
r.th  ■■  li .•  i
nili  ■  -.-.-.
Tlii S
-
c-
%
7
tt
<<
<<
<<£
<<
ll
\\
li
/s/s/VsM*»VSMAIsA»i'lAAAMA/VS,NA/'yt/vSAMN^.»..'AAAs/.. ■■• V,'V« f.i\r,Wfyf\f\/\t\, sA'V'.sjit'i
*s/V's...^^/Vs/s/s/sr>AA^/sA/VA,VS/\AA^sAA,V-»^SA/>A^AAAA/SAA/,-^^ , ■■'..W VViAAAy^'i \ x.VV.AVVVViSHI
The I i i/L's are on  \ it \v
Store
TICKETS
m
Buy a Ticket and h
I ii In- had  from an , i
:)
. *i ******************
I'UANlllt.loK  I.AM. IHSTHSI'T
Hi.ni,-i .!  Kns1  Ktii.tcn...
Tnkc notice thnl  I, Joseph Wnlsh,  Cl
■  pel ml  iol  to pun lin.se tl.-  ,,,,
*           .  !,  . V,  II itts, Agent
Will  l-i.  -.  Uitnrssi 3/.4S
'ItANHUOl.K  LAND  HIS l'itt. T
lii-lii.i  nf  Ki-i  Km ti'iiay
inll'tll is,,  tin
nu'i-.n  .in. containing tu  teres m.
.i  - -
JOSEPH  WALSH.
Ilntnl  Scptriiilu r li.li,  i  lu. ir. -17
t ience  ,,.-:-   .  i  u ess to  thi
'  c   . usi  liolli.l] ,iv  ,,;   i...i 1,. IJ;    In, ir.
*  nu u'  ;,      :,.  I]    : ,i,   ll,,,  , isl
ilnry nl  l.t.l  I.':-'; Ill nei  curl  71
or  i. .:, :.. In.  u .i th .... -t
.   ul  1 ..:  i lllll .  On ii -,-  suuth  III
; coinlni in-.-in.-nl
I'll I.NHIKiOK  LAND  lilSTHICT ,■ illl.ul] less
l.istrirl   ■ l  Ki.utrnny |  i.,.\  ,;  i i.ahk
|-..\] 10  N..T1I I'l thai  i.  lv-  -•  I. ;  .. .  , ;   . ,
. I.  i   „ei ipntiiin '.     ' __
i   ini - .  ■ ,  ,,
l,,   imi. nen
NOTll.'H.
■   -..-  n
"""'    NUTll'U is hcreiiy Riven   thnl  30
'  '■'":  ilu.  ii,;. i- ilui  1 int. nd ... u|i|,h ...
the 3.1 mile posl li i  il,  |i„i,„i[,i,ii. , |,iL,| f, iiissionel ol
ll Col  iiiin  South,! u  Unilwuy, -   n  ....   to piospi et  [oi
1592   tinn ;- 1,   ,-..-..    t)i mil pel i,   ..i. r ih  i... ..«
,..:  ,,ni (  t,    ,.:.,.,,': ..'Is, s,l   Ic  ai  the tl,.-lii,l  ..l
' ii'ttsl  iMiotcnaj,  Ilritish  C,ihinl-
Lot  IH13,
Ihi'i ri  ,i  :
until SU rhuil
to placi
"I '-'  ' :
STA I'l US,
,   ,   -.  Ll.
I.  II IM'I I'V
ni a  post plnn'c.l  u.
a., i . ilue 'ii.i "i ihc
i i'  ['. K. ,;vi .'ey line,
-- n 1'.- ll,la,-. ..I I ..l
. .  ii .ithcnst loiuei
i   w    llui is'  I'lllllll,
-  ;l,tj     .luu i-.
i.
ACT.  Ill
ilii
Illllll III - 11.rill.
ilir   poinl
n'i:  i. at   nn-
■ ; i i I . 11
'I'M.'-: SllTtl'lS IiiiiI  I  Ufreil Doyle
"i  I''"1'.  Steele,  ncciii ii  runiher,    ,:\i'm-:\  ...  lll'TTS, l.ornt.ir,
:i! ii|iply i.. ih.- iiiiiii  .' nin.isslon Willi -.  -iin-. Agent.
.,'  . null).  on  il-.- llth -1. j  "i ""'I'11 I'  !; 'i'lin h ■ B '"'"■''■   '■'•■
llllll,   nl  eleven  o'clock   in ',"'',,r'1 "! ' l,th ,lnv "'  '"""''  '''""'
   1,,  ll'iVI 11
ii,,-  : loon  i
from -,\ ,• lie
'I'he
,. *
iu ,-
lu' ilivertril i
ilit
«l
i --,  :  '  .,
ll,.'  pi  |)|  I;
'I'll--   Hill
II
I I, t
	
INAiMINATHI.N   l-'iiil   INSI'IOCTi .It
UK .-ill-: \.\l  Hull.Hits  .\NH
M Vl'I-llXI. HY.
II
I':xnn.iii.it.l..iis   f"l  Hi'' |." ,  of
,  I" I""'1'" "I :'i''"<'  I'"'"'" a";1 M«'
l,i will  lie nllcctctl  ' !-l""'i.">. Ad. mm." '-'-iH he l.cl.l ...
lln-  I'urlii nl   Ilm, In,.. .  Victoliii,
l,' , , ... ..,,'1" a   ' ■ Ill,  I'Jll),   Ap
1 ii „|,|'l,i nl inn I.,   lh,.  Iti
•tl
lu
VI.KIIKI)  l)ll\ l.l''..    "''•"   '" '   2i;lil'  '    Sulitiy
 '  | i I   I' III.  Ili.i.'.'-ill:'  nl  Uie
Ni ■ if  -I ?i iter ulh curl, yci	
S'llTICl'l  i   In
■  .'■  ill,easl  I on
II.,,I   Ml
.
!
,i .'.  i". I  plnnli'il nt
. till,' I'll!    ul  llll' 2u !
I',  ft.  . ■ i  ry  I in-,
ifii. , ...n ..I 1	
lln   I. I .l„i  ,.,  i. '   I,
\l Mi'-  lil'IXNI-'.l   I '"
!■: i,hen u  I! ,H ,  \
!•:  llnll ,  tt,I in  ...
i'Iu,.i I ,- I Mncl.il.
try,
.lnlIN I'KCK,
:- ::v Ni » IVrstininslcr, H  C.
L'HANIIUUOK  I.Wll  l-IS'i'iaci'
District  ol  I'.n i i. ii'tcnny
Till..' notice Uml  Will.nui \V.  Itlcll-
 I,  ,,l  'I l.i.i I ■   I ill.  Mull.,  iircil-
ii.tii.n l.iiinl,in,an, uu,-n,I:, h,  upply
"i  p.irn.is   I,,  inurlinse lln- lol
"',' -i- -  ilr, rrllicil  Inn I.,   .',,iniui'iii'iin:
,1 , I |. ..in. I l'.v..nly eliuins west
uni eighty iii.nn south nl .Mil<. post
>,, ■; . ii ih.' :..nli luirulli I. mini post
,.', ol Tiiiilirr
ce   wesl  in
'I Ihwi
Nil I'l' I'l
|Ui'
' li
tii,, u . Ini'i
mill i,i, i'lin.
- ,,
i In
-.i , I HI-:  ,    :.. ,, I.i  kIvcii  Iin,I  1."
Ill) . llll,'I 'I.,I'- I ,,,,, I Ilppl) I"
in,, i,..,...,,,,:,..  . I,,,   ,   .mi,I
,,i i.,,„'i- na a  ,, ienuii  I..  |,,,,..|,,,i 'Hi,I'.I .inl) :::.ilt, rn
La- iKii! mi'! pcl.l',.1 ve. lho I..I
in . In lln- plntc nl 	
i i, ' :'■', nt if in
Wll,1,1 Wl  W  lai'llMnM.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.cranbrookpro.1-0304964/manifest

Comment

Related Items