BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Prospector Mar 13, 1909

Item Metadata

Download

Media
cranbrookpro-1.0304818.pdf
Metadata
JSON: cranbrookpro-1.0304818.json
JSON-LD: cranbrookpro-1.0304818-ld.json
RDF/XML (Pretty): cranbrookpro-1.0304818-rdf.xml
RDF/JSON: cranbrookpro-1.0304818-rdf.json
Turtle: cranbrookpro-1.0304818-turtle.txt
N-Triples: cranbrookpro-1.0304818-rdf-ntriples.txt
Original Record: cranbrookpro-1.0304818-source.json
Full Text
cranbrookpro-1.0304818-fulltext.txt
Citation
cranbrookpro-1.0304818.ris

Full Text

Array »<..—.» nf Tfe, An,
ttt§pt£Ut.
Vol, hi.
CRANBROOK,  B.C.,  SATURDAY,  MARCH  18,  1909.
No. 11.
IS STRE.NOUS Lions Assemble
■ ■*>--
ARK SLKKI'INII IN LOBBIES
DENIES KlNl! EDWARD IS ILL EDITOR BLAMES THE "DEVIL"
His Malesty's Equorry Says    Ohuroh Paper Apologizes for
ZING IS FRE.E. Council
FOP R00S6V6II, K°l,nrl is Untrue Cake Recipe Using Whisky BIGGEST THING IN VEAKS    PASS DEBENTURE BYLAW
'  " MOMBASSA REPORTS PROS   ,„'„,."Z'-uimTl\ ,','.' u,'tC i*!w,mi ,.2TZ 11 "SZJ!' 'Z"Z!,
Opposition Fighting Hard PECTS FOR GOOD HUNT    ' '  "",""," ii»;...i,..r.i!',.. i„',s lu'm m.   .,' i'/wiii,
Against Election Act ING EXCELLENT. .»... i>i> Muj,.a,y | ■ ,«ij in  ufl i,„,„„,..
In i,,si „""i. s ihhii,, mn." ,
,. ,,,,' ci,,,,,,
, I   In   ,1."   I,,',,  In,.I    I.,I lung
,,..11.  ,1,1m  Iniii'nlli, I  I    s|.,.|,i  Hi,.
Heavy Duty is Removed Working Preparrtiom to
by  United States Take Over the City
— Water Works.
 "!'"' H'.ln  V",,   Wl, Ml
I'll,'  I,, I, is,,  I'llllllltllill iMLlisl.llll,
s, ill  in  ,,  ii" u|i ,111 T,n-s,l,,.v  inuhl
1,,,'iisu,,'   liilrnllll I  hj  ,li.'  m>.".|'iiin,'i I  '""UU.  i"i   1
I'll I..I'.'  1,1...'Ml,',,   ii,   I,,inIs  III'M
ll-hnrnhhll   \
.  'lahu ,.•  all
I   I,,,.  I' ,1   s, , in,.    .  -, .i   , ...  •   ,
1 1  l.'l'lll.l .'ll." ,||||j  ,. ,,,k"„  ,.,  / ,| »'..•  Mil  III    li." I	
..I  i nHI    II Ii"  liluU'.sl UiillB "'"' '".'  "■•"■'■■    ,i"  nf.-''"
?Z:,.  r,,,1.'",'.,™?!,,,,'1 ii.... ,icci»,'i„, "<■■.  "i« "°" ' i""" JOHN HOUSTON WOULD SELL ^'Z^l^Z''',!,,. i'i*lf.ni K"", ',!" I1 '  : ", li'L*^"" ft '' .   I' . 	
s;:.„::',;,s.'";::::::,:;: :ax"upr";:";„::::: <*\2r^    newspaper »™. ^^z:r£:\:;!i-^ "^.s -».?.•*.*'" -•""'
„l oil,,,™ throughout ,,„■ iiruvli Th,. mi... I. ,,i   r: ,   sir »              _.. ,   I'J,,,    , i wh,no.   „    ,','" '" " "'" i    ' '"  *"'  """'"	
 ml,  ,„i,l  Sooiulisls  l„,vo  ll, "I,,,,,.-  Hnycs  S,„ '  is ,.',,11,1,    prngr I,    ,.  i,     ,,,i  I           ,,„  "una   '  '"•,  ,"",' '      " H ""'  '' "  ''"'  '  '"  	
s  ...                   .     .       . .  ■      ,      ,   ..   ....        . .       ■   .         . .                    ... .     .      ."IU S   ,., M   .l.'ll     III IV. II    IH .11   HI   IU Ml   , M|.s   ,„,,,,„   „,,,., ,.>.,>...,   ...   I. .».,  '    I       	
Ml,   ,11   Villi
I'll   |M
I'll..  VllVlWIll
■rin, iii„t.,.ii,.s„il"'ll|-|hi""1 '""
II'VI,  Illlll  HI
atnicl   incnsui'Ms   mi,,  play.  The)  " ..'olenmn ...... ■> ,   fur Mi    Mr  .lulu i.,
Inn.'  ulrenil)  I, I  Him  greater part  III  Itoosevnl, ,  dospllu  Uus,  lln-  uiwl Prlnr,.  .:.,,..-,.    Km
nn, mains iiiiii ..ii" ilny in nn effort in. N "HI ' '"  '" H'1' «""' •i1'1"' cnuvei' H .In,, in
si,,, l ii , , Him  nicuniiro.   Tli in llinn  furinnr prosldonl minus ... ll,,. ... T
miiiii'm  l,i.us,-  is  nun  resigned  li.  ii  si.'L'.. .   K„sl    Uncut   s|„,.'lsii  ,,,•,,.  highly III.'  Ill.rll II) III
nmi I,,,,,  ,„si  nu.   n.'.-ks   iiisis ,1,1.1 U|.„iiii,.,i  to lmn,   llml  Mr. Itnomvnlt, «n>  ,"''   i Ii'iiilmi.   II"  wniilil  »,.
niiHli'.'ssi's   Imi.' I I, |i,',ilighl  Into llm  lind  rnfusnl ,1 Iter "I llm nillliul'lthta l.nthlllii  nhnul  Ilia  plan* ciinccl'llluil III |
lobbies mnl  tin,   mhors   s|».,il, iiii.lii,. grunt   lmn n  a Ii.i   li, so tlmt Umpire, whirl,   Iiii lin.l   ndveiTlaed lor   '.,   "' !°"r  '."!
sloop   Iii relays.    II  is Ml,ill   to ,ll(l tho | would  huve  p.'i'millo.l  Illlll  lu  kill  |[i, i"'1"-
drat lim.. that  ilorniltorioH  have boon to i.„ iiiiHtnltpil nxieul,  Insteud nl oon- .....    .  .  .
enllthllshod   In  Uio  null.tilths   during  .1  lining  hints.'!,'  I.,  til,,  Hv.i i-l.-phnlils, u<> '
"s-ssioi. hip|,,,p„i„„,i. ,.tc. „i u„, r,.„ui,,i' ii.-..„„. LOCAL NEWS
 — I.i..iin ami   ii'iimii'iis iin1 rliiHriotl ni ver- ____..,. „.,,„™.  ............
mm. nun r,.„sM,,,i..„ii, i M i„ wii METHODIST CHURCH
Quotes Roberts <■<<••"< i« rniuimi
""'  ''"'" M-  nliii'li  ,...,"  .|iii.nlili.'s  ■...,   .i,ii",.M   I ,  ,„ ,„i
''"> I   tu  thn ,',,,.,.I  ,i..,..,,,| ,i  ,.|  ,i uiiii'I'iiui  /Inr  onUliiu nl  Mi--   M.I ,  ,  llillj.inl
iii'msm iron, siii.srriiii'i's lim|  \|r,   Hlllnrl In in,. Sluriin  iilmrr    .Un  .lopmlla   Ii  ,,.,-  iin,,..I  ij  \M  lit	
In».  im"  in   |.ri'|mrll,K  'I Hull. .,,'.• Inrip, ..m.i  IH III ,.,„,      Al,l„r„,,„,  Jurkan,
.1. •„,,«,,,!..    I'"   I,,1.1  "Mil.iiiii',   >"Hi.Hl>
Ill"  "..lllllll,
... iMn.'ii  II,..  km,ill'i,u" nl llllllWll "i  In
Upon  th,. piiulors'  ".,.., il'.
I'i,,  llljlllll
Illll)  .,., Ihis I I  ....   .,
",,  lu. i >l,   .,',„  '
I,",.,,'"  111..I s, ., pi, ,',,-k
.  r „>,,,,„ •'!- ,..,.„.■., „..,ii'
s  ,|",'.S,„„  .ll", I    \|,„,,|   |,1 .|,
r» Ims Hi, I '.I.,,l,.,„   |||„,  il,,
ii, I
III,' inivi'ri
llm,  il  '..ill  r.'s,  ..., mu,.,   ,i„. nn '.,,  -
pi.rttilitni „t /in,'  nn, li,-,- n| .lull. \in , ......
.,'uly  this lm,  ih"   .Imi'isI..,, m  n," alp  ,..■..
.',». .I ,„„..„,., ,„ .mi, h,,'■■"',:'::i?v:::!rmv',l,s,s''' is' ": tt.'^'t^, 1 «■
„,' Mr.  lloomvollH' prrs,„,„lliv „„„ in ,,,'"''>  M"''  H"l'"""J  l""1' '"»  H»v.   «.  funk  in   Ml.-l.ul   | "W »U <^>  ,'olert,.,l , v aluc  „
Thul  tlin ,iu..sl...n   nl  ,lri,„,l„l  Iminl-  Jolllng wn)   IrpqllOlll  rolVrouros   .,, tho I . prrach  Miss, r>  sormniis  nnu'lllnii  „,,.,. Iho riiao mm.. i..i..,m   II, nils   mill  	
: ... i i  |.„„s,„,,|„  (,  ,|  A,,,„.j..  ,„•  ivunlnor I nnd ovoiiIhk,  Mr. Cnoli  him upral so,- iih,,,- u ims i,   ,»-Atllnu  »l,ul ..• . ,„, H
,.h.',   provlnro  was  lmlirn.«l__in nn  „,,„,v ,'„i| ., ovporl.sl.   It,.„,l„r Un.o t„r ! "*"■ .,,,,.1  u,  Iho l,„w rnn.ros ,,  tin,  II"  'I  ,
,h>- ruin is fro,,, ih.. Dml ol January to j
tho ond ol April.
crnllnii Into  llrillsli Ooltuuull, is )ol ,ij",il« stick" nro holng iinnl..
II." issi," lu tl, nlorlty ol tlm pw>|ile   'n„, r,iius  „ro lain it
nl tllr.l proi'lnco ivns Indicultsl in an
nd.li.ss l.y Mr. Mnrlin llurroll. M.V. ,,(
Vilh.-l'nrl.ion, hoforo tho Ciiiiiidliin otu,,
Motltlny. I'll" sp.ss'.i una lislon.al I.. I,y
ii i.-i'i Inrmi „u.ll„n,o. '.'..iichlluj tho
.lap,un'so  iirolilcm lm  dnvotinl  u lurgu
pur, .„' !,is sp,s.,'h I,, pollltillH Oltt Hn.,
ho o.nisi.loi'Ml  il  wns il  I'ultlic)  t„  hollolo
tli.it .liipiinoa.. iniilp wns so valuable lu
L'iiiiikIii ns ,„ wnrrnn, snorilioos la maintain  r,.|uli..ns.
Hi" ,..,.,,
FOR FREER TRADE
 lusi your Ims Iran  lu  chun,,.   ul
1'..  .1.  A i is, in  lol,  l.nliii'  ..„  ii ,isil  ll, i IVOCk  in  MlcllPl  ll Iioim  Ins   sn.'Oossl'u
Iho r,.„s, Inns  liuvu  hl-'ll  nim'h  npproi'iikloil.
 Al  till.   i'I.iso  ol  till.   rvcnlllK  »,'■■•
FIND  llnliKlil.iN  S||||IM, suitsi there niii Iw  an united roiih mirvlco In "l»" '"' "!"' ,lnl1 "  l"1"
I <..*.. ii  cm
; tho load  lli„>
ul  I ,
Wmdllllaton,  II.  ,'..  March   1,1.-\  onl
.,f on,--Iinl, in llio ilulirs on linulior anil
I innnufncturcd   liuuhar is unilpmtoo.1 to I
ll and. u iiiiiii us Lord ll.Us.rls thinks j ,„, ,„i„ „, ,iio  rhuimos provided ,...  Iho   L'oniluclor A. Miirtln returned
the ,"'" I .">,,.,,,», lliirniana in Kim-1 ,„.,„  ..,,,nv mil..   Another'cbnniin 'nin.h! I,,'n.v In". ' , ,»le,'„ vl»ll.
hind , ii lu Uml country,   really  was,  uecordliiK tu   liiluniintliin,   Hint 	
ih" I'.'" lupunoso wo mm  liuvo iiiKl I hides h„vo lieen plun.., nn llm Ir.-o Ms,.    a. H.iril. ...' Mn'yle was  in i,.»n Hat-  "''"'.'';' "'  "Jf'1
III"  llliiny  innii'   Who  nmy   conn, to  us; ' '' ,. iicln.i  |,
UUI)  ,i HisUloio.l  ns
, pnmllou  fnr ,1,., revlvnl  c
IIIIISK11I-  IIIII.KIII.IN'  SPIllM.i SV\|..mm.  |w| „,.„„„,,!. Tl.
 Ill,','   10   Cllll-  ;
n-lii   The race  llml  developed Ontario,  ann  Dt.UDt.rniTit
Ihul  „d Ils wilder,,,."", should do  °"K  PH.KPE1UAL
fl7.00-C, ,'. s. ih.- Mnthodlnt  Church lo prepare forth,,!'"1, except ,'..,' iln»   roiupuratlve,)' 'a-llt-1 ltl|nuH ,,, r,,,,,
 jeunilUH   row.,,,   lu.'olinus.   Urine  your ; >'"-" nm.nn.l.  the   1.1.0 1  Ih Heeled  f|||,  ,  |v|i|„,  m
,  .1  tl. Mi'i'nllum  ,,'ns  nl  Perule Mon-1 tanks,  if vou  hm..  nol  nlivudy  ,iu,-. duty mnsl  'elurued ,.. ,1 nipn »«•„„„, snppl.  .
Iduv ,.,, I.usinoss. 'elms uie do no ul   om s  ii,..,.,. „,...; Ihul  luivo  pnid  ...   Tills ,„,„,n, n In.'u"   '
uillv ii  few left.   Seeth ■",„,.„„(. sun, „I prnclioullv   I y l„r III,
o„„  the  PreHli)1erlllli   Church,  Mr.   Stevens,  While....,er,  It...I..  I.uck)  .II, „l nlhel
' he Ims chum., of the,,!. ,.,'..,...,•, ios which   Imivo noon  I,,,-,,,, ship
'  ,„ ,, ,  , ,,   . ..el's of nf Ant: In ,h" I nil ".I  Slntos.
lui'sil.iv,   Kpwi.rlh  I,".,"""  Mission,,!','. '
Mli.li.ll „u',i  "M ,  thi,  I k)
Prlduv,  rhoir prucllce ,., eluj.t. •''"'• "'''"'' ''"''  ' '■' '   "'"" ''""'
il.u'm.  mo.-linus for   prayer and  pre-  «ffi   I'"""'!"!""!..''.'  ,'"-o,«..,iv.,..nil   olliei
II..."i,  I,.,  .!.,,",,.. ,,..■,. I  ll...
I,,, papers llm,  the  Curl,,*,  hy-lun  «,,,
... Blrlclly o,,i ...I .... nail alle,  Ipril I
\.uI  Uui,  pareula I  he ho..I  mapnn
.I.I"  "   Hi"  noli..ns  ,.,  inin,,I  clilldivn
M..,..|  h) .  Idenneii  .,.„■, ,, ,  Hen
ims ,li.,. iho Clly  t.Terk he Inslru,
."I  ,.. ivr i  M.-si.   ll., Mll.Miali  "i
 "'"; 1 Selaom  S|,,.„l„n.,n  „i ver;   .1 T
P"1""1 ' l.ni.ll..,,   II  V.  P.,,',..'.  .in.,  .1  ,.  IT,,,,
the v. nil,  in  lu il ,-1,  r, .Inn. um.
TIMBER LEASES
,'I.KS;  .11 'ST  IX—C,  I'.
imI.i in various pnrts nl Iho clly. .trout
liakinu  ll '  tonus
...III   ..I   iho
., ■■  pi	
xi.i.m' >i  I:,.in st.,i...i tn..,  Mi  lln,,
[..son iioulil  u.i" i" 'I." ftHJcj*.") ann'.*
li I cliiinje   p'ro.hhsl  llu,i   il,.- i.i,
would .iiipiH... .on,  innk'o ..   I'M)  I'lirli
Tin.  mnl ler
...I  l.y  II	
.„ M .1
is  IimIiik rvl, .1 in  ll nil-  l.,.»l  ''I'""'" I'"
mines  nhjoh  nro  sufo   ,
opera.hm
llliio   .lell;„:4ll,l»„„.ii,„|l .Inckmin.   in.'!  M.„o.  l.y  lid.
..niipiiitin ami  llm  promoters
to,'oil,  which   I is  I'r.ili  hu)
Inp.nl.'
niDTium rniippn British Columbia Government to „ «r ,,«t. ,•■  .minor |iooki„i:"r!.r"i,"™w ,u»,.;,,. „wi,ke,i-|» i»"i ... "„'■••. »'hO.':si".- '«i«"<« ....,»-;i-,.-—-. lopim,
HArllOl  l/UUKtH • m„ ,-,-,, uu,. Inn  llirnuirh the Kouteunva. 'I'"' »MI '"   dctlVelj  l.iwllnl ns aiiini ns I  m,„„i i„  vpi,., ,  ||)
—n— Change Tenure Law  ' ; ti„> „„„,.* ,.s ,„, ,„:„i hospnim. ..,,, ,.„„ ,.„. i-,,,,,,,... „,,
PROGRAMME OF BAND CON   '  '
MornlnK Servl ,, ll.
Slt'hliuth  Schn.,1  nl  II
Isw-nitui  Service nt  "-ill.
SITI.ll'.ri'.
IMI'. I'.IIKAT QPKSTIflN."
Musio l.y  the Choir.
Iluel,    Miss  I'iiinis  nn.I  Mr.  Anderson.
Tho lliirocn nnil Phllnthon clnsaes
moel in :l p.m. All ....mm lieople tiro
heartily Invltml.
A  C.  N'ols.i
.n ..nii'tni mi.
lit  Nelson  I lii
Premier Mellrlde   announced   lu tin'
loiilaliiture nu   H'cilncs.lny  ,1,,. policy ,.l   \..  \.  |,,.„i,.  w,.s a,  Mini..  Thumil
,!io irovenilli  niih  reiriinl  ," the ton-  ,,„ rompim,  huaincas,
nro of timhor lenses.   U-   stutod Uml	
the  coVonitlU'lU    llns  .l0"i...'l.  lll.l,   il
lulviHU'hle t,, mnko the ,
CERT ON ST. PATRICKS  iL'^i'ttl"-'"*/^'"!^!  SPANI8H K1NU CAN "1DB
NIGHT '"",:•" "„ -lli',,|,il"; "'""" I"'"".'," '"
lensea   perpeluiil,  hut  ih,,i  tho mntter
will  he held over till Ihe nest session.
IE.  II.  iiuii.ot. .,1  VVarihior uns  in town Siiini.iue  Coun   looolhoi  t.,,1,  the ..Iho
"1   Ul.HO | „  ., TI,o lolloiiilm  lii'.mt'.t.i.inM ill  music will ■ ; "',' _'"   n, .,.,,,,',.•...."    ..,,.'!
Mednewlii)
lipollls  t,i
Illll'SK III'  IIOIIHIII.IS  SPIIIXI! SAM-
llll, Kn
 '  .10 s  i	
AUSTRALIA'S NAVY
Mu.Imi    Morel,    I"   hint    Ml
Mini ,,,,slop  11 sl  •.,,,,■
lie
\s I... una  vlaltliiv in CI
ti In.,,  ..I  Iter  	
Shu fell  ho,,,',,,h  ,!i"   t
i   .,  liltl"
son!  a  |„>, t
nn,  il... kino  ap.
..... the tinluinl
M si,  I hen  dlsi
rod ,, hi!.,   Ill,
,1"   nl  nmi.	
rendered l.y the Crnnhrouk City hand |  "'
.Vo'lnesilni  nvolllllK  no.t  ,SI. I'tilrlcl
The lenns and  condition., wil. be "■« j , ,",'" '"',', "■"  7'"',"""" " ' Pnyt. Afler  the eoneerl iho A toi'luin  ""'  '"'
in it lure.,  measure tn   tlio decision of ' M''S: ...'SI  iN-i.i.s. nil] ho c nl.aiiili,  nlvoii.  Tlio   Se.'erul  Kn
tlie prnposoil foroHtry coiuiiilssinn.  This j "" ooncort promnni is as follims:— ' I.'t'd  ndvl,
unnounccmonl  has  ll inorly  awaited   IV. .1. Call, ol  Spokane, C. I.t.wrotir..,   imick Step  lui "Mtiroh Iho IT,It" - Iter o,minium's n. Ilie alalia. n-
for ninny wis.ks mnl mini)  uticsscs  linvo of M'iiuilpoa;  .1,  ll'vlnu  nl  V totivori  T. .. Shorl ll„ll „„ , clalim ..1 'I.,unmix
 .noon hnznrded from  ii 10 Hum us lo nnd ('.  II.  Prnser  nl  nTnnlpnx  were   T. .. shorl   ,l„',„  Mr.  Ilelullnel '•• Hlilteiiuler,
! the pro,nihlo attitude "I  Hie Ruvernmeut | xuenta „, ,ho Crnnhrook Suniln)  Ins,.   '  l„,,.r„,,v„,  n,, "Ivunhno"   who nns wrlll .,  Ins Xeu  lurk uxonl
Mail advices from  Austrnllu stale that  .....  AIM) ul •'.>,,»•»  A ,*,.,, „l  Iho  Hull,  mine,  fl r« .., , rowtl
acrnnxomontn   have I,   in for Iho WiRnNPlJ  NnTPS T. 11. Seovlllo of Spokune;  P.  Ilhyine ., "AV,". ,  ,   ., iiho»..s m.tilio.l   ,,,,,,.■ Knipir..  /.Inc	
construolinn  ol   two  torpedo   bont  lh'- WAKUNEK  KOIfch .  p .   .   ..„,  .,    ,.„.,„.,.  ,. „,.„.., "Hi'  So It I  Irish  Airs'   , "iti, )  s   lo.yas.
"trnyors hy    Australian xnvernn  ™e™fS,Meml„i ,„.  •, uihiook  iu m K" " ""•""' ' » l''1" "' "  > ^-': TURKISH  GENERAL SUICIDES
us  a  iiurloiis ,.f nn  Australian   navy  of . k HAND, repnl'tor ami as!  1.,.,,   , l„. , ,..1  "i 	
Ihe  flltui'll. '   Mr.  knd  Mis   S,  C.   Stuitli  ami  child   "'   ''  ' Synopsis:  ",'„„„•  Hack  lo  Krln" tho  dill)  ...ml.I  ..,,.-.-1   ,,..■  fitlillo of  llm
 visile!  Cranbrook  on  Monday.  "Kathleen  Mnvoilrneen," /inr reducliott   plan,  here,   llr   I'rnlt    t,,,,,!.,,,, pi,..   vl..,, I,   In,  i.-u.-ial
\   t iinu ..f  tho   executive of  tlm   "I'lit'ti  Halls."   "I'ruls  Keen  l.uwn." |Maid that  .t  nt.tild  mil idfoc,  i,  at  .,n. j n,.,,,,,i ,.,' I'.tsh,  „,n.  wns   chi'oi .., tlg.
Mrs.  II. II.  Ilnliurt  ivenl  to Perni i  Crulihl'oiik  lliiiird of Trade  «,,s held in   "Klllnrney." etc. 'rl.f (not  in..,  lliu /hir  shi| I  ,
Saturday  lusi. tho  knrlor   ol  lii"   I'r.oil k  Hotel  on   Viollh  Solo  Knit,..sin  nn  "Irish  Airs" ;,,',„ ,  ,„,.„,  [,',  ,.„.  Sloi'itu  l„  Nelson I
H.slltos.hiy  oi.'llinn. «   .1   111.'.',t. |,,r »I..•,.', u  Ion,  „l ill" froixll, chill'iron  '
Mrs.  II.  Kl.l.l. i„ tl„. ITiflod  Sin nlollora Ir  the  !
Vocnl  Snlo   "I'liihor I'lvtin." Kool.uiul  una si      odoelIvoly  '
Mr. II.  K.  Stevens. ,., n,.. t,„.,,i « u,,,.,  \i.i-.,,,  \..„,,
I'rocessjnna,  Miir.-h    "llolllnnle,"'
GOVERNMENT TO PAY
It  is  umiorslond   thai  I lie   Dominion    Mrs.  Inglln.   loft  oa   Sundil)  to  lisil .
Covernnieiit has   prncllcnlly decided lo '»'' " '""' ''">" "' 'Inh,',,)'.              r. a. Missoll, nl  Nelson:  n, C, .Man-
assume ti,.. oust  ...   providing tin- uew I iiit.n of  Toronto, nnd .1.  K  Coombs ,,f
permanent  sheds ou Iho wharves at Moll-    .Mr.  nnil  .Mrs. Ilert  drown,  and  liallxh-  Kincardine  wore  ronislore.i  ill   ill"  Cos-
ll-o.tl                                       j tor  returned  on  SatUI'dn)'  ufter spendinx i innpnlllntl  Slltiilny  Ins!
          ,.  ,           i the winter at their old  homo in Now
Itrunswiok.
iirklali s,„ii ilnriim ilm I'urku ,ii".d.
..r. tn ,iInoli ,i.. tllatuixuiahed hlinaot!
n.nt,,11,-I auieido Iter,' t...,..i 1... shnoj
0  lillnsell  ,..,,.  a  ii'.oiler. I'lm mo
... for tl... .ot  i t  kit.nut
March   I l
Sen Ires mi,  ,..- ,.",., ..s  „-,<..!  moriiinij
 voainu nt   II   ., in  and T-ltn p in
Ml .no welcome.
PRESBYTERIAN CHURCH  j
KAMI.
Ropoat  It—"Shlloh's Cure will  nl-j  .Volt*  D.i Co T  "Knchnutlnout," I'l.KS. .11 s',' IN
ways  cure  my  couxhH  and  nnlils." Karnost  Alhnrin.
Mr.  I.indsei   arrive., on  Motulay  fl'inn I, WII.
sl"lku""' i  I..  A   Unions,   ol   I'liionno,   llavlll IntorinisHlon Five Minute*
ill, koni'ldfi-o ol  ll'iinlner,   an.,   ,'.  II. ! March   nn   "Tlppernry," Pulti
Mr.  I.e..,, ..tillers, returned on Sundny  Pearson of  .Inffrny wore   i-eoistnrod at' ChnractorlsHc  tin  "  Snnlliurn  llenutlon I , Coniinii n  Service  will
from Spokane ami spent   „ low days in  the Cranbrook Wodiiosdny. .'. I- .lohnnoil.  | C.  P.  R.  Appeal  AgaillSt  ASSeSS'  Sundu>. „,„„„„ ,,,„.,, m,
ihis vicinity  HAND,
.1. Spiildlnx, nf IVrnle, C. MeNnuxhlnii   Voenl Solo    "Culilo Hack to Krin.                r.lSCKII'l
Ctnrahel.	
Mr-  IV. .1. IX'lleek f.„„.,, S,.,',.,l  i,v  h„,.i  not-  tint.
Popular  Airs.   Hi"  s,  nup.u'l uses  that  nn  S|  p ,, ,„.k s ,.,'„   ,• ,,.,,  o.,,,.,,  ,,;
AFTER LONGBOAT'S SCALP  I,T"HP|"?.'!r"".1" "[""! ' "";"'!",  ,„ ,T~  , "AV"' '""'""" '"""'  S,.riV,r.\imim\,f\,m'„,,',,,,.ai	
                  il.. d„u,;h,or  Minnie  hnvlng contracted Cheapness   isn't   What   yotl  pay,   Synopsis   llunu  Oil,    Pi t  Door  C.P.II,  uxainal  ih.-   ss nt  i
"Curie, fever. Wnen ),.„ pay for u Susk Altu riinxe Key     Iho,"   „•„» No.er ,.  Illrl like  kiiiwiiiiwih  .., ',.•  Ilrltlah   , .,
PltUbiiro   Main,  lo.-Huuhc   line..: you Xet the markets best vnlue,-Pat- ^ „„.   ,.,.„,,. ,„■   ,„„ ,,r„|rll,,    s„,..,-S hern Inn,,   ar  ,
N,.„   vork  dei'eu   \l„hos„l„,.,|ii, j  Olnf .lonharud. Iilnckaiiillh „t  CainpA more Bros, 'llln.-a.     I'm  Mrnld to xo .1
TEN ROUNDS TO DRAW
Scheuoclndy, Match 10.—VOUIIX Corbet
and Cy .Smitll of .Ittt'Ml) fit) boxed ten
rntluds lo i, draw bofi.te lim American
Athletic .'In,, here Inst niiihi. Corbel
lind thn ho,,or of Uio lirsl eialit rounds
li.it Smith lunl all Ihe n.In.nl.up' in tho
lust  Illll.
Hlll'SK OP  H.UIKHI.IN  SI'IIINII S Ul
KS:  .1, SI'  IN  ,'  ,'.  S
CASE COMES UP TODAY
Appeal Against
ment of Land
Mr.  I.Uml  Hailed  .'raliltt'ook  Monthly'.    o,  Hituiipon:  nnd  ,'.   lln,kit
' xnry,  were  nuosts ai   iho
The fainil)  ..,  Mi.  fleo,   II.ii ward hn" hVedneadny.
I'nl-
nronk
.. ll -  I III
nllcd  h.   yeslei'dii)   ,,. Mlu
 aecond only to .Vorth  Dnkolu, liiiilnx  riicolveil lo-   p. luiml, of IVnr   P. II. Smith nf *'""'' « '""'Iin   Mornlnx.   f As i.  lh
I,'hut-lie  .1 s,.  iho  Harden  ,'it),  Onl
Inillnil, Hiippnsod
Tom  l...imli,.al   ot his race,  in   an out  k1'"'"  "u"
door  Moi'alhon  raoo last  innl.l  a!  Hiuh-
li.tul .,mini,riiini    'i'lm   lull Marathon   Charlie  McKiirchorn has t
flistnm-o uus  run.   Hruco leu.linn lllmost  this week.
constantly   fr..,,,  the  siurt.  11.* uus
..llll  U.Hi  Viuornus  at  Iho   l'lllish  Willi.   „|ss  ,,„„,,   y|„,|„,,.  „,  |.'„,
Uul',. o,o.,    I',
on   (le
111.
and Ims,esses  l.ul
nns duuxerously ill.
N'elsolt, C. W.  IHI ,.|  Van.
Ihreo laps lintweon him nnd ll,e llldlul
The time was Ihreo linurs is 1 minutes.
The match was for 81,000 and tl is understood Ho- winner will iihullonsc Tom
l.nnffnont.
OLD COUNTRY FOOTBALL  i  ,,.„
1   Miehl  Ha,,.  Heon, i , Hohlo ,   ,
,'«  „, IIA.N'H. Irlels  ,  ■ pull)  "M.......I  up:
Synopsis  IlitrndllCtlnll  ,..|  A-  ..  Span  | Pnr  >,"■  con.eiii  ot  ..II  .- ...rti,
ish  Ha,u:   tin  Is .,  Onvntle,  (CI  A-a upimila  were   roliaolldnled  mnl   I
I'olkii: nl,   As „ Oui i As it  ts  I. no  npl .,.", i.i ',..• jo.ern
tifleu   M'i  Aboill   , ..'Cool.   In ii."  ,„ .„..,,. it ,    Ti,!.  I,, mn iin ,
mornlnx. ,,i  i, rl  In.us..   four,   ..|	
flOU  SA\ K  rill':  kino. in o'clock,
Areompnnlal Mrs,  «  .1.  Delleek. ,.,,' „J,  ,„..„,, a
llclieat  Iti—"Shlloh's  I'll,','  will  ul- .  Mrs.  It, Kldd, and Mr. .1. s. Cook. '	
C.mlu. Inr    Pranois  K.   ,'.,. ris.in.l! Al
S.M
llohari  win, has   boon laid up !  A  <''■'"< .Hspntch suys  ,  thorn ,..'.■
for  sonto lime with  inlluninlor.v  rhoiinia-  l.,',' ' '""""' Inllndrles In tin
spending n  I
Mis  II,.Iiiiii
I Clnxnii  id  Ittltl",  .Mont.,  wen
i ...un , Hm Crnnbrook Hominy.
A. s.  Roberts  ..f  Moyie.  and   I  I.
.•oloisll.ow  ol  |.'»l rilou  wore   rojlatorod  nt
tsilitiu  the Craulironk M Un.
lip   III,.  I
lltsp.'-.s,
u,  ,:. rent.
mil  io  mnke
rlieiea t ■
tin-  liiiiinui.
Mrs,  ne,,.  iiiaiohi'or.i  visii.d emu- ways cure my coughs and colds.'
irook  mt Wrslnosdn.v.
 ."■'■ your
i.-l  tl."
.-.'loo.	
I...sal.  iti
.in.,  ..!    lii"   .,..". ,'
.■   S.iin,  Ptilrlck'   ...nl
RACING NOT ALLOWED
London, March  11.-In  Iho tirst divis-] „S1„ ls „,,„. |„,pr„vlne , "wo'liopo tlmt i ""!'»  ""' ""'"  "'"' " '''''"i '•""l
inn  nssoriutiini match  lietweon  Ijoicoster n0 wm .;,„,„ ,„. alioiit.                 dries in Unit cily phiiini: while labor ■  ■
Posse and  Manchester  Hulled todny, llm could  any  so,no   forcible  Hum;:,  iihou, |.,n.,. n,,,.,,    Ar.,,.   Hnrcl,   ll  -III
former win, h.v n score ol :, ,.. I,         Un,. u( u„, ,„,,„ ,,.,,,,, |,(JM  U|V,.r Camp  ""' '''"l""1' "■'  i"i  Orienlnl  Invnsl ,' hnuso  lodny  klliial  the   Howie IVhili.nr
was taken lo tl,..  hospital on Siilurdiiy ""'■' ''i"'''', '" ''" ■"'-                  a. on., lilll. which provided Inr ro,
htivino  xaslio.l  his   loot   i, hil"   riitliiirr                     ni.-  „t  ||,,,  S|irni"s  umlel'  Hi" ilil'eclln
,',„„„l,"n^. "" ■""■ X  '■"» '' ' ,"'l,!  '" '"-'-'   -"  -  ■
Cnnndn's mini  lias 1 i uuiilile In lind;
lit"
BEGINS ON KIH8T MER8A0E
CANADAS MINT
Tlm nol t
l:  M  M.....I I.,
I'd
M..uuii.iii Chnpler   II, \ ll.  wjis lield In
,  The  usual  ,'lilh lltinro   wan  uiion    , I"'  Cluipler  room  o,  ,li"  M.i- '  Ton.   '
enough work  In Just f)  ils exlstenco he-  ,,,.,,,   „„, ,„  u,„ ,„ „ „        , ,,.,„„,,	
runs,.  „  ,,.,„. hoforo  „s  innuguratlon  ,ho | ,„,,,,. ,,,,„,,  ,„. ,,,ll.s  spon,  nn	
ITZ'Tn, .'r,'.".'; •',' """, ,td""«h"" 'iin-H'ipi'iii Hxhi, "  ., «„„„.„, „i • , n ,-. .„.;
iiii,'" ns much us  nv' previous year ' "' tM °'"'''V '" "' "'""Iu' ''""''• '"' N'«l"mi. !'■ «  Slorllnx, "i Van |
xrenlly  in  excess of   Iho veer's  needs comer,  uml  n    nenlmni,  ...   MTnnlpen
.,,,,1 H', .,.,. „,  n, ,i,„„i  ,| untry   Hepcnt It—"Shlloh's Cure will  al-  "m1" I'exlslered .,,  ,,,.  cm , "'
nmi mill," 11   impossibl"  [or   ...ir own! "«*"  r"re  mS  coughs  and colds."  day.
mint  lo Uml wink lo do.   This was tho!                  '
KNOCKED OUT IN SIXTU
"i,., ..I ii.M. .oi
 i.  "I  l.inr.i ni".   ..In,..  I.   I.   II.,,
"|  K i   nl Calxur.1  mil   i.m Iho
'  P.I| ■>    S    I," s   ,,l   I' „,,    I   I'  ||
III .IHO I I s 1,1 tl,"
 i s  nffleliiis as   ..oil  i.o
"ll  tl
...     „ll|
.... 1  lint
For Sale
t'ottiilte  near  school,  live In,,ins,
liukcy   hiiis. A,„l„ii,i u„tCa  and ,„ good repair,  nice locution, wnter
Spnnlsh llrapes nl Slewurl's. „,„]  ,,.,;n p„nl,    corner  lot.  good
■tiit I   I'.l,,: atllhoril,  In ITNK   IIOIIKIH.IN    -I'lilNi.    -nil's , •,,  .,.„  11,,, ,„,„,.,.  | ,.,, ,„,.  , „,1  |,l,„.   H...I.'...    .. I..-I.il.sl  „.,  „  , ,,,.... _,„,   „  u,.„~   ■„, . Ilin.'e.  tlimistied  ,y,'   llot  III   Suit   ill.
...    ,, I,  ,"   ..n.nousc ,..ii.iii.i ami ..uu n fink  in..it iii.in  si'i ni:  up ts convenience o  purckiuier.  "Applv is
dny. I»!,...n-c. c s. 'hurl, „t Stewart's. I.icfow iho Athlotle association . sit.im.-i:. ,'  s J,  r  mnKHON'
I'hllndelphla.    Ilnrrh    ,1.—Alio  lite
I.h.IrI.1  knockisl .no   Vounx I'lorce, .■,.
lo  hlXllt  i i.i .
'd.  of  ,1ns  rin P«M
TMK  I'l.'uSIT.r'i'ol,.  .'UAN'lll.'otiK.  li,  0.,  MARCH
1110!
•^•^•^*^•^•^'W••^*•*•••'*•••*'•"•'*•,*•'^*'•**'"^'*•"
1 Professional •:•
•:-;"!-.-!-J-!"!"i"M-i".*'-'-."-"-"-"-'*''"-*
IIAKVI'.V.  Mc-CARTER,
vxn  M U nONAt.D.
Ilarrisi.-rs mill SoIIbIioi'h,
CRAXUKUUK, H.C
VV. I'. CI KD.
Iliii'i'ist,.,'. Soliclloi', ,'if .
I'RANIIUOOK, LU'
TOWERS FISH BRAND
v V, . WATERPROOF
V^%  OILED
GARMENTS
are cut on kjrqt
patterns- detained
lo give, the wtir#r
Int utmost comfort
UUTNMU MAN
•U*^WMUI»»0*'
it mm WtS. *>*M
MM) VA.wV'
* .,.,« C...M'Cm
i.sTAIU.lSlll ll  IAA
A. B. Grace,
IM Ui.tsllKK  Oil)  BMITOH
■ 111
Stewart's NEWPORT
The Leading Fruit store
I bo Noma of
Black Watch
On a Tag on a I'ltu; ul
I ilm k Chewing tobacco
Slaads lar Ouality.
'... ii
... um',
-..^.',',.
VI \i... \ t;i,'.\i'|.;s
i liulil'.  11.. n . i ,i i .1   PINE
\ I'I'l.KS
I'AN.'V  CALIFORNIA
URAP1S  PRUIT
IHIOIC'I?  Ilii'l'llt.l'SI'',
LKlTI i'K
,,, mil,,  i..
c. ||, IM NP.AR
UiirlBiui', s.ii'u'ii,
Ni.lni'V I'ul'lii'.
**********************
x Oranbrook •
 I,
i
i" ii
.. i    i  litiuu
1,1
Rill It U.'ll \Nlu I i'l'MIIKKS
,-i  STK.VAUTH  I'lNK
. ..   ■ ... ,	
l'llllt'tl|.,.\'l'l''.S
ll you want .i delicious
( hn, olali' ii v those
\iv, ports ;ii I he Palm.
We have jusi received
;i  large  stock  and  are
Sole Agents for
Cranbrook,
THE  PALM
i ■ •< ii
■
I
,  .
1  '   ■ i ■	
, .lio  II,,'
II   Illlll lll,HlNll   |l ttml
I
.
CRANHUOOK, II C  ♦
:  Livery   : Hugh Stewart
(,.  ||   I Illlill'NlV
[lai'i'lsior, Soli.'im, niul ♦
S'tiiui'j' I'iiiilu' *
' nil',,.,.  Ilnlil llllild n... i
CRANHItnOK, H C *
# We .1-,, you ,,. ..i'i ull.l t: .   ',[
* ..It  in ..  i .ui  ..'in "III   il in il    I .
♦ .uul   l'p • . it.,,,,   , ,:.   fin
X Wintel  ..ml  Sun    J  il
♦ receive md  lit linhle
Huf'ses   t,   i   '    :
lino   II",'
	
I'lluM'-.
I'llnM''.
♦
♦
♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
,   t\,iii
in  I
! I., ■  ■■  .
l|
MOKK KNQWL1DQE
nfi iiuttdii» Wild Lands NaoPSBBrv
Edison Theatre
l-'raaei i\ Hutchison
HI.I.K I'll, il'HIKTl.IIS.
MOVING  PICTURES
mill
'
hirlh to
Ki.r Their Development
"The Best ii) Town"   ILLUSTRATED SONGS
in i'h,nu,,
hundred lill
M, ATI TL I. K I'AKKKI.
IM. s ,v i' K
1'UANHRO.iK. It ''
Indigestion
I leal  -   ,'"'' '"."    -""'I
K .  .. in,, n tu io ihi
11	
....
   i
 would cut
IU....1  I'-toera  Illy  lit 1  llilcen  ,1,'.
Kill'  II  t'niil.  I'I,'ill!  SIlUVl
ni' ;i iinu' Cut, mt iu
 lol
The I icst in Cranbrook
at  the
Little  Picture  Parlor
' "i'i" DUIIOCK&Webster   .hat runs continuously
ih-  I nit.'.I '
Tonsorial  Artists
Itiibln ilutii
..I.,.
p.
■l  th.
"'    it,!-.
Si.iMia.'h troiibU it but » irrai.tmit ot, »nJ not
In it»H a tm» '■••*.**  w» think of DyipepsU,
.   ...   i  » i t ii  \ \\ Hwrtburn, i>ti<l Indlgutlon»» >»i I.*-•■•>" »•;
I .  I , \ I I 'I . \ \\ . they »rt ijrmptonu onlj ,i( a drain ip«dla
■' , Nerra jicknes* -nothing fn
M'lfUnU ilj.ltEll.COr 'intl [twMtnli r*ct thai flntcornctlytaJ Br. Snoot
',, ..  i „„,i  ctll....,..,,,. [n tht creation of ti,»c. now wj popular Stomach
Il.l.  MMUI  >"'i\i->ui. tlflm«iiy-Dr. Shoop^a Itaitorativt  0alngd.net ■  -
, .i i * \*l M m ii i iv'  I'. ('  ti>th,*»i<mta'1i narrai, alone brought tl.v. an .*«
( liAM'ii' " "\,  im   ami (ator to Dr. snoop Mid hl« RaTtontlvn W ::..
... , ,  ||i,.  •»;■(, I  iiiiii1  .."-'-■   QUt that nriginftl aad blghl} * lal i-n*- tple, no  "
" inch laatttif accomptiahRiMtu triraavarte le had.
For itotnacli dltuui. btoatlnt, bUlouioeci. bad   --  ,    \
_ br.-»tii *"■! i*u*w ctmptexion, try !»r. shi'Mip'i
KeitoratWe—Tablets or Liquid—and *«• (or *<»ir-
Ml( what It can and will Ju.  We tell anj Litaar-  -  'M '■"•t.il
. - * *.  'ully recoiuinand ,  ,
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ l>r. I!. W. Connolly ♦ Df, SHOOp'S
I'llVRirlAN AM, Sri.'''l."N    ♦
iiltl.-f: Armalrnnu  Avn,
♦ ,	
!! IIOllUSi * d|-fl| ||t  &  AIUHISUN.
, ,  » ,„ || „ ,n   •: |„ , 1.1,,.  ; I" > |. iii   *
< > I'ltiitii' Ulli.''' 10''.  llual.l.'IU'.' lull •
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
\  .   i......   .nu.
i.i  Hie  i.-'SMl.-i..  ..I  ll
m    . . ,-, , i,   ■:,..,-
ni   mule  I'uliil.hl
i  i.t   nii.'s  ..I liniherlaliil  it:
is  n.it  kll„..'ll  mill  ..ny  ih>
ul.'l.i  tin.uul,  the)   unite In
'nnaii inly  I...I..11  funnel' ns
tint
fill,llii'in,li  Stl'oel
111■ \i ili.tit' in Uonlii & Khvi'lls
WANTED.
i'i,,. ,„■
ui,,. itin'i
"i",... .,i  ,,|,|,. nu  "
' s ','1
neurit  S:,t j  da.  ,
j Restorative
♦    BEATTIE & ATCHISON.
-r   Unit).'.'  cp-
....v-s, not  in  men tl um Imr uthor mil- JVK lUK'KY   MOUNTAIN  OOATB.
nil  ".-iiiih.   ll-r   uaiurul   ivHovirtvn
,iv.'  n,.l  yt-1  ln-i'tl  [llHsllmllHl  ta  (I  v.-ry .' —
ir«t< ,-\i,-i.i   uml ii ['iiimdfuiiN now m*-
i-uri' ,ii, i-miimitu ..i th-ii wiuiith tn mi- I'ivi' Rocky  Mountain  Qoata nre
,..,s r.<aeheii tlm l"''•,, nwiitit-i-H,  tiny  .•nn, Uy ufonoml /anted (or Zoological purposes. P«r-
Ijilhbrlilg*  lit  "il  "--   •"  !l",|n   uvuld mtirh of tlm nits to cntch (m(1  exl)ort th,,Ke anl.
,y  V'or nuii\ 'veilr« tin* 'i niti»d Htiitrn hnii nR^s wi" Im! 'BSU8^ 1}>' ^ho Provincial
UivlMliij  dlHtrllmti'd ii^ until,mil wiuiith. uthoritios.   ndilrt'ss:—
Knaliiml  mnl wiih \ Itnl  diirlnn tin* nasi  fn*  ycmi's thoujrlu-
noi  11ms month,  nil  m-n  In  tlmt  imllun   Imw Iwicun  ta l'"'-  OBCIL PRKNOH,
miythliif! iiltiioiiKh w.|. ii,,,i tlm> nniHi -run..mi/-.  At an" Naturalist.
■  jnimihi'il  .. Imil-  snii.  nfti'i' ii  roiifi-ri'ii \t (invoriiors uf Washington, D.O,
tin-  Hiivfi'nl  Htntt'H.  Rclnnllllt!  o\|mrts, ami
nil,-is  in  Mu.i  l-i-i.  I'l'i'slili'iit  Itnosnvnll	
n- i|iii-i  Imi  -ii-r-  i,[i|«>ini-il  u  '•('imsorviitlvi! CominlHslun"
:li  ..I- it-im?  nni'l.-'i,.  mnki' n  ihoioiitfli  Invostlffi.tlui) oi" thu _,          •     r^ J          J
'""""  dtirlnirlnuU,,,,,,!  rea rea enu.nl ,,  Hie lo,-|  HTatlCIS  bUWard
$5.00 CASH
AND
$3.00aMONTH
Omul Discount For ChsIi
SIMPli.  — STRONC
Get a copy ot
the
CRANBROOK" AERIE 967 ,.,,,,,
P. O. E.
FIIATCIIIIAL ORDER EAGLES UOmpaiiy S
Meel ,•.',',') In,III) a, H |,.n.
Viail.inir  lll'iillti'rs  Cirtliilll)   luiili'il
|.'.  W.  Iteves,  W.  L'riBldeal ACTUAL KKSUi.TS Til I'lll.H'Y
Win,  Anderson,  Sccrdtnry llni.lil.'.us
Ael'le rinsit'iuii, I'. , I Uox '-"*• 	
I'KKI) VV. SWAIN
Tlie i
-tilers(nuts, tit.- mini's, lit.- s,.il mid tli.. sirenin
•bnlii for it.iirf su|.|.,v .mil lor ti'iinspol'
•  -  '  • lulloni.  'I'lie I'lUiiinlaal.in  Ims aliice Una
iiiiiioliiiceinenl  Hm,   l.tstri,,  is  ,„.,.„ u,  „.„,.,. ,,,„,   ,im;„„  Hie  seeinii
I '" 'I'i'""  ">"  I,.',",.,  divisions Uvnik „,  n in ■ rriiorled nl  ,,  tin,
l.i.t  liflnn uul ytjiiiii,,,. ,,, ii, „.  |,reei«lliiK 'tluilr „i
,s  ttlioiu  in.-:,,,,!,,,,,,	
rn.ved. |„  ,„.||„|.  | v..nl   it  mil'  i'lmin'.' In
till,  eeonomleul  iidmlntslrnl Ion  of  Ciinu
tin's forest.
, , Umber  ivnulth should  he lllilde.   I
ni'l,  in  Hi,' Q,i,-I„'i- l,rld(Ul. nnd
tit,. Ik-liirnde .till
.......!».-.-  (tonal  in  ,
Austri ii,i.  nu
Corrison
l.lumltmistoi'CmnbfiHilt City Uuiul
ClioirmaslLT Kitnx Frt'sbvleriun
Uhmch
llrlriy
lit   lll.V   |,,|jtl   I lif  ■
• Iiin for ••v.-ry j
PAMPHLET
dmllnr ln.-en.ory uf h"' | Uu, HuiuIiiihhIoi- His MnJoMv's Rnyr
."'S™  i W.  I'llsilit'l's
■■ i.h-na o, Liu-  .iittiiiiiii  ot   timber ni the |
"" "'•' ..unir.v  Ims In  nitiirn is I t>oml»iUM uru hnsed  nlnlost untlroly on
II,.. weerk ut  the  hottom ol thn river th0 1.(,|)ortB „, „„„,. „. „„,. travelled
uml llm nhlliwllmi ... ,mj- Inlenw.  f'";, „|onu „,„ ,.,,1,.,  Wtt,WwnyB.   Men tvhi
.-i.-r nit  tl„- di'lit  of tin*  iioni|inn,v.   tl
'Ihul  is n,,i  |uil,ile ri.l,lM',*y. wliut. is II
- II.iiii.ii It..nilil.
SILENT oW;,«iiH!)Wfflf.SPEEDV
' have froxw   In Homi!  tllstntiCR  from th.
[HtroiiiiiH mtiort that tlio limlwr iM't'oinw
, , , much mnuller uml mow Bcmtci-cd as om* 1 - -
chipwnw ionK-di.s. «■** "y fro« tne rivw. Tm.. is .im  Orchestra  Furnished
iih.', Imlenrt. in nil roroHtH,
,'„,"!„ i  T  ,'  ,1   Wl-  led  isn  sys,,.,„u!i,'..Md„,-l...   .    M, ■!..„
iitiun  of  ilu-  whohi  unusploreil   v<xv
rth'oli'MH ipU'frniph.v i« ,niMi rapitr
"li- l-Jtlh'l Tower in 1'nt-lfl on Moi
Inst   riH'eived  n  nieHHiiut'  ftiim  tin
 ALSO SECOND  HAND MACHINES
TEACHER  OF K0R HAIjK  CHRAP AND TO
Violin, Banjo, Guitar, Mandolin RENT.
uml   Standard   Instruments. —°—■
GEO. P. POWELL, Agent
ArmBtrong Avenue.
., .  IMionu Km. Cranbrook. B.C.
Phone 253.
CRAMtKi>OK. B.C.
Sticky Mountain Chapter |
aiiit;,,,,, niuee ^-'-v;;:;:'.;;!!,^;''::^,,;:; ;:r«:,r:-
iniihi'iu.k. II. ,'.,   AnustriiiiL- .Ire.  „',„ ,„, ,~,' ,iisi..„,  nlieii ii ivlll he nos- '«  " ""nil''" will' ll"' 'vurk "! °"""
■less lm IM inntlnn  timber.   I'ull  uiul necuriito rets of stti'li nxiilorutloiis will serve to
Ml.  125,  II. A. M.
I
I'.eL'uliir iiu'elinaa:  ^nil 1
i|»v  lu  eu.'li  iiu.n, Ii  si  nllfhl  |j
oMI«ik. ||
alhle ,o snii, niessimes I
iv.iy titoiitn, ,,..• tiorlti.   The m.i,lio,. „l I I)or
ill.',,'.. Il,„  luia un estiwii., elevntlnu i  d ' "!' ,m"'1' nllaenneuplinn  iwua
,- ,,f ui'.-ni  noii-.n "'" .'il''"1 "".I iininuiil  ol  fiillliuii. s
. '.  ,  . ,.sl  Innii,  iuat ns thn evplorutiiuis uttitlo
•I'll,, iroveriinl t  Vit'lot'lii  is taklnir  In  Moil lion, Onliil'lo in  lWO clwrnl up
.i s.iitul on llm   I.....I oiilion  iiueation i the Ideus  tormerly held ns to the »l,l«"
willed should   n|.|.enl ..> nil lulr-minded  o' Oulurio'a hlnturlnnd.
people,  nllhouiili    lite  |ietllions  sent  In! '	
Strum  ri.lll.tn. uml I'ti.iiu.'e Wnt'l; »  tiskliu,  lor Im'iil  opllon lejialution .veili | JJIJW  ROSS LOST.
1  W. CRAIG
MASONRY
'o'li W. Cline !   Cranbrook
| Trading Co.
S"i"'"'"i"-  l""'|m "  ;"'"  | S 1.111V. -<"»<*  "«»«'.  '""  "-vernn t  linn
"- •Incidetl  Hull  Hn-   ..nl,  fuir  miiiin.-i'  it.
...ifiliillly IllvltOll.
II. I„ liiiTiitti.i.i.. Sit'iIi.' K.  s
|I|M  4 i 'l,..NIIK""K. H. C. *
,W(Wp.,,y.„uu.„.u..,<,..».""...""rF
Ct.sl mnl St,irk ICsliimilos
Knruislii'il Upon A|i|'li,'it-
liou.
P.O. Box 834.
Mltii-li ibis iiii|i,..iiiini miitter unn lie
i-.ih «ith is tn mill fur nn pxpn'sMon
uf tin- \'oin- nf the whole province.  C*t>n-
Iliuim; Mn- Into Dominion uliwtlun in
Vftlo-CnHboo, when Jlurtln Ifurmlt uf
OnttiU Forks uml Dunonn ttoHs cotilvstcd j
tlmy  hotli  lmn iieiiml  nlon«   the
nr Hit- olii Mnnttolm lttu-lwr
Shop cut) ii"»' Le fnnnil in ihi-
MANITOBA lliri'Kl.
ti'lrst tlltias Work  in
ull  lil'sni'lti's  nf  tli.-
l'hone IBS.
Wo Hl'u still linmlliiil,'
LOQQINQ THUCKS
PIjOUR nnil PEED
VRH101.KH, lMl'I.KMKNTS
Alh'his for the Famous
ANCIENT ORDER i'FORESTERS Wr Deal in livcrythiny I
t'OI'RT ItllANBROOK, S943 .' Nni'illi' I"., Lnft.niOll
U.eu in .',,inun'- II,.11 2nd .,ml Hli
Ttinrsilnv .'.I .■,.. li nt..ntli at S p it.
.hut [i
":!To";Sh„ aei.:i'r'„'""„ :l 'InTI IS*. ^-n' ? '""? :CZ \ I Tonsorial  Art
I i  '  „    \,-,i  it,.,,,,,, I'imllet nl  Koivmoos,   kins lo.  ^
  ... I .'"""•■   Ilinienn  lions,  Ihe  hlnderinost  **********************  ,,,.,..,,.,,,.,.,,,-,..,.„,,,,(,
_ m|led ul ii .'erlllln I,.,'... hnuse who, „„„,„m,.x,   „.,.,cum MAYERS  STOCK  FOODS
Mr. "   ""'"-    '"■'""I  """k  tirlKht Utile Klrl enn.e lo III ' CHRISTIAN  GILBERT
l'.,iin.   i.iilw..,!    i'..1111.1111,1  If.   Keep  lis    Sttj)!  |U,_  Nissh!,  will   vou  «lve  in.'  n — „	
Ull  In,nils mu  ol fenerul polities.  Tin, lend-1 di-littc of ivnlei")  wlileli ahe ,|l,leklj  did. j  An ii -eallim  wmlillnn  ,.."1-  plnro in,
-I. ni  Uf  Cotiservutlve   ly riintv.'s L,-,,,.,,  |,„  ,j„,„  t,,.,  «,„„,.  ininilj  uml  Toronto on   r'nhrunr)  Intl..  «lien Mr. 	
llml  tin- .'iiiiii......    ,,.,s  linl'liruliii'l.  lie-  „[<_,[. " j Tlnia.  I'lirislttiu,   ul    Ul'HUhrook,   Wns
Hi"   lute  .'.inipiiiut..    Mr.    ,,, .    „,„„  „ls,  „|„.„,|  „|   „„. u„,. ' „„,,,al In  nnifiinni' In  Mlsa PluroniM llll
JOSEPH tl. McLEAN
McCoWtin, ,'lnei  RuHKCi
A  Abbntt, Secretary.    All kinds of Sol' I llutitl (ioodf
|!',ifliilliiv  u  SI'RflAI.'I'Y
Viaitiin; Brethren ro„n« welcome
I, \V. Rl fLEDGE,
MM.V   VS
i, in,,,' iiii niat'ln   Vstfl'lll.TJ
CulleiHJ. Toronto, In IMW.
i.i".,ltitii.'uiul Mi'ilult-! .if M.-KillipV.'i-
«rln»r.i i'olli-w, . lil.ma". 111.. '" »	
K —i-l.-i'i'il    ml"','    "I    Hl'illsl,
, ',,11, nil .in  A-..,'l:i!i.ui.
I'.l'l I'll   III''   I  I  lx>
Stiirc's i il.l  Stiincl, Ihin-i.ii Av«
It,nil.ni is mu mi.ni to busty iiti..i'nii.-.'s
ttii.r.'t.it.' i, la ,o  I.,-  tissuuied  llml  hn
kno..a „,,.......[ ,„■ spenlis when he uliikes
sii.'l. nlleiMllonn. t'lnii Hie roillitl-y ..ill
aupporl him tn litis poaltiail «o„fl wiih-
,,,,,  anylnu  .imi   'l  Ills  nil.ire la herded
,,  ae i.. whom i<  is tiindered I. ..,,I
... .ill ilm I.i'il.'i' l.tr Hi.' lii'iiini Trunk
I'nrlflr ralluii)   roniptiny.- Ssls..,,  Sews
you  Il.l)  t',.11'1.1
Yes, air.
Then  he iniee  It
,,uir...l
lll.l l... ulvu you
Ves, sir: lie unv,
Frank Dezall
Tlie  V.'..l   ..'
i  llritlal,  I'	
i trlnali
Hi.'  I.isjIbIi
i.ul. youuifust tliiuntit.'i' nl .It. nnd Mrs,
IT. «• llilliort nl  Tin.,iiin.   The eerelu... I
.i   nickel  nn^  nn-  ny wits porformod l.y tlie lie.'   rliiniuel j
*' 1„',''S' Vork, when, [hey werc^oll  GENERAL BLACKSMITH
. ten .'..ins. nil on Hit. Mnurutnnlii (m  the Old I'min- i aj1(|
,3ZJF. ■ ""■  "" ' luiy. ""i" ' " ' K""'"":    WOODWORKER
' Hi kiss i..u" Mr. and Mrs.   ,'lui    Ir „_
ioo!"-''ke1ne''lil,w .i",!u',',,'»,. ''""*"" """"'""'" "'" """"" "' '''' '' Rubber Tires Applied
To Buggy Wheels
lor Hi" lliuii Hm".  II
Hike   Ihe  lllnl  ahnl'tl,'
YELLOW JOURNALISM.
ORANBROOK LAND DISTRICT
 u	
District ni Kust Kootenay.
CITY   LIVERY
and
.ll olli sunt t o>v mommi.v .TTtnoeo to   ___._.  «_._.  _e
OFFICE AT MCKIN8THVS UVEHY B*RN   FEED  STABLco
CKANHUOOK, B.C.   ,,  n, , , ,,,.,.  |>,,.,,h:,i.t,„,
lli'itisl,  I'l.liitnliiii  I....!,  tin'  Illlll  ni  Hi.'
.,s,  Is,mini.m   cloctlnlia  nnd  I.-It   live
its,  nn   ..( in.. I iiinii   .Invert in
,., m  ...nl   lyriiniilciil.   I,  „.."
....,...,,,  ititae  Hi.'  .Inveriuni'lil  ililled
in,  lo dlaiillo..  Hf Am  li.'i..,'.' He- i'"..
 I I.UlS, I...   III.,  lll'l..IT,'.I  l'l	
Repairing a Specialty.
\\.  R.  HEATH
I uilertuk.'f.
I'.iiil.iiiiiiff.
|.'lllll'l'lll llii'fi'li'i ■
CftANlirtOOK. Ii.i'.
I ..  lliosr  ", .niii,!:;  •,  s\vp|
in, in.nl  uivr  ii-  il  , llll
IVr  < .1 II  pl'-.lsr  \ tttl.
AOBNTS KOR CANADIAN CYOL.B
AND MOTOR GO'S BICYCLES
,lu.,"\nisJ'l,';' ln"Xu,f,,riXUTn',tl""lK,lil«o nl   TAKK XtlTU'B llnr,   I  II  ('. ll.uilh. |   -
work   lull,  olllcereil  '.'ittly  lo "' l'1'1"""' * """   ™"lll,m''  '»'
ink., their  nuns .nn  ..,  'inn'  trunks tend i ply lo tho I'lii.u' Hommtnslon- ...   r. r>  n„. 9i»
„„„,„.,,,. u, ,i |a „|   Theycoi ' ol Lends nnd Works nl  Vlntnrln, lor ''hone 00 P.O. Box 218.
lliv the Si  in wusle helore nn, could porinlnainn ,.. purclniao tl„. lollowlnpi .le-
,.,,', .,,i,i n„.  mist,  .VIIUillil  llr.i.1,1  nl acrlliod  Inn.la:-  t.'nllllneiiclnn   III  ll  lioal
i tin- dinner ..I the Hiillforuln Hncluty. plnnttsl n,  ,!»'  Houthenal  cornor ol W.: — .	
u'red elec-    \,,i  mil)  lllnl  Illll  TiiRn su'iini ushnre ,,.   tlhilnev's   pi nptlnn,  lielni:   llm
Ulln il.-.il , i„sl  neek Irnlll ..   .Iillntneae  Biltunurlne \..r, Invest  eon I  II  ,'.  Hon,It's pur.
Im.,iiiiii.il , ,,,i,|  „.  in imp.n;  item  III!"  I'liil  House, i-hnse,  Lltnnee   aonll,  : li
men,  Willi V level' .,,1,1"  hua  lasul  slee|> i'IIBI  HO  .'Ininis.  tit !n  	
In-  I'i. suIn. niul tit,-n..'  ,,."1  HO  I'llnins,  Ilu'
>!.<
II."  I'nii  ,'i
,.,in,
Hull
, i p..i, I.	
„.|,  lu .'rloell li"."
,,!.'  Sl   11..
north 'J"
I -llll
,'i
I \j\.  (irnin.  iinil  \\ unci  i i.,i..„ ii,,. t„
rluy-looled   n uu
llll   Sill.'. ....".I love.
|..i|.i'i  auppnrtiuu ,
,..l.-ii, Imil ..t thul ' 	
....  known .." tin,   |{,,pi„it  it.  "rllllliill'u Cure will  ul
i  Hntunlny  s„n . w„yK  nn,,  my  coughs  ,n,,l  colllB."
,1. ,'. ll ,t.
,<   K.'ll
t,T;AMii;i..tk, ii I.'.
Ileprnt It- "Shlloh's Cure will  nl    Repeat It  "Shlloh's Cure will  ul
I'H,,NI. UU  ways  cure  my  cougha  and cuius." Iways  cure  my  coughs  and  colds.
ANCHOR BIUWD FLOUR
'makes GOOD bread\
D.J.JOHNSON
CARPENTER  AND
BUILDER
CONTRACTS SOLICITED,
houses
|.'nr  Hnle nr llenl. nl ltensiinnlilt
I ■rices.
OHi.t.'iS: Workshop—Lewis St.
Phone No. HI. Pill.','
THE  PROSPECTOR  URANBROOK.  B,  C,  MARCH
INFANT SUPPLIES
IS ANNEXED
Woodruff to be Aiiibussiiilo
.- NURSING  BOTTLES j
RUBBER  TEATS
• »
COMFORTERS
rife
Our Slock 11 mosl I'tiiiipli'te
niul ii  Iiin \ .ti i.-i \ in I'liniise
from.
CRANBROOK
DlUe & BOOK C0.ITD
The UP-TO-DATE  DRUGGISTS
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ABATTOIR AND COLD STORAGE
CALGARY, ALTA
Fresh and Cured Meats
Butter,  Ktfgs,  I'liulti'v,  May and Grain.
Try Our Boiled Ham
C
I'. .1. in,.\ ::.
I'llo.VK 1(1
P. BURNS & CO., Ltd.
Hoad Office, Mnin Office tor East Kootenay,
Calgary, Alberta Cranbrook, B. C.
GEO. R. LEASE & CO.
BUILDERS
AND
CONTRACTORS
I'linsK in imi. mix sua
Plans, Specifications
imil Estimates
FURNISHED ON APPLICATION
All  kinds  of  building  material
constantly on hand.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ **********************
■ i *
!! Ham and Bacon::
Our siitiilii'il mauls nro nlwiiys frusli si,„-l<.   Wu
Klin.. Iiiiii  if ,v,i,i try Ilium on.-.' you will iijireo^..
wiih us ihul tlii's- iiii' tho bosl  lluviit'i'.l  niul  mosl
wl,nl,ih,iinu siiitikuil mollis .v.ni luivi' uvor union.
ii P. Woods & Co.
PHONE 57
P.O. BOX 154
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
********************************************
;:PATMORE  BROS    |
Heating  and  Plumbing
Engineers .
',', ■    OUR  ATM  I- It. nil.' li tinil.ti'l- ki'l' llm  hllll'Hl -"„-.•
.. nt' t',,,,11",',.  ..'ill,  III,' I.'ilsl  ,..,tsi. iii n|,|i,mills  ll,,. sisitlis.
<> r.ini; ia imi I trt al l.hi. Imwi .'.\|t.'iis,' ..i' in,.I mill ,,i Inlmr. .villi
" ll't'i'tli.tlt Iron, l'0|l,lil'a, Illlll ll tllll'tiltilllv t'i|li:il In lilt' lii.' nl ,1,.'
][ IniiiiliiiM's  in  ulii.'li  llii.  hoittltlji  s\-,i.,ii- tn-.'  IiisIiiIIuiI
., 11,11-  SvmIi-,,1-  i.i   ll.'tllill'..   fl  III.-,,  i'1'qtiit'..liit'tlls  I'MM'lll.
<> Tlii'y ii I'll 11 Illcit'iil.alli.nt, I'ulliilili, mii'vaiil of t hu hiiiiaHiiWiii'ii-
" uu ii.ljiini'l ..'lliuii' xinni'i' ror iiin iihi'i'i'uml liunlllifiilncwiiif
][ 1 lii.' lllllll ill.,.' ,,ll„',' 1,,,,10,'lul r.'iit.n i',l,'i'„|.|iliiin ,,[ Iiiiiii,'
********************************************
Britain Picks Up Another St»yI,* ™Z1"."I «i,it. .n£..i    %
Island.
  K„I<I|,
tl... |,r,.»,.,ic,. it,  W.,s
i.. iniir, .'ii.iitt
III.
..Ill
km',,, iiliifli ....n..., ill  Vli'iurlu T„,.s,i„> :„,,,,  ,  !„„,  i
  ,,...."., .in, lalintil  in tin.', ,,  „,„  (il
I'll,   I''".    \l'l'l.l|...||IK.i  Nl  tlrml  , \,.„-  Vill'k  i nl
lll'l,  ttint'l li..  .Ils|.l.',,-nt.'  nl
Vr li,  win, .'.ntslil,.,',..!  H...  ialiniil  li
ill  llirlll
111'.  I,.,,
■ i  I'i	
IM,  t,..'   II.
.-.I it... Mm
It
,,,  i.,l,it
ni'llllH  il.l.l''.'  ,;..ss||, ,
,,.',',',,, I "IW  (.U,.||H ti,
lln-t'i.  Ilna  Ikh-ii  I.ill.  Hint  In
.1 I.-i,  Illlll  n  Ural  Hnsa .
| nt   Mr   «..,,,.■	
1  T..H  Illlll  s I,,,  Hi
,,-   illM'HU.I ,  lliuii
Illll  ...nl   ili.im.'l'.nis,  ,i
Hn.   n  this  linlnu
lllllll   »,... I.   ..I  tl..'
Illlll ...,,.'   Ill   |s.-,s
i,n It'lHiaita   I'i ■,.
'Imperial GommitttH'
,.■.,,  ..,  Hi
ARROWHEAD AND  KUIITKNAY
It...  I I.nt  'l'l
III,'  „l I„l„.,'„,
i It  Ii.'l,.,  I..  .'.
tall, iniiii
nt  In
:
:
This  Railway  may  be built  >	
Instead of knoteuay Central  ','„,.,,
Ill'   Il.l,.'   Hi" ll.',.-   It'..... .1 l'l'Illll,lU '  'I
an,,, lm,  ni I tli ii'i'ts ,,t tliu r. j I"
I'.  II..  in B1„|.|>I|W   lllll'l It,'  Isnutn
llll)  ,'i.ntiiil  is  In  iiisli   II sli'tti'tiini .
Ol  III,'  Hi'",, I,".i I  mill  K,n„,.,,11,,  rnllU'll}' |
.'int Him  Itul.-Is,..k.'   .villi  111.'  I'.'..IV'si
S.-l  rn.Hl,  nnil  .ii.il.i.ii    l|,.,..|s,..l...  III,. |
in...a,  llil|liil'li|iil  luihini  luill'lltill  in  llll!
I.i.viii 1  HrlliHl,   1,'nlllllllilii,  sn.vs  llm
llnVflslnki' tl, ,,.,'. I,  is  sl, ,  ilm
.'.I'.il.  11,11,    I nniii/.'s  litis   r I  IIIIIBl
I." lllllll  nil, Ii'ln.v  ,,'  tin.  nut.I  is ...
I... in i.  liualtlin intitll,. il iu uniin
l.tlsini'ss  H'llii'll  is  null   lining  ,l''v<.|,,|„..l
Calgary Cattle  Co.
Fresh  and Suited Meats,
Fish and Poultry in seuson.
LOTS   OF  FINE  YOUNG
TURKEYS JUST ARRIVED
Onien l>v Mail will receive prompt attention.
Order by Phone, 45.
♦
FEEDING  THE FLUCK
*********************************************
I'lll'ilil'  ,'..,|sl
'I'llla  rilllivn,.  mil  nlii'ii  n,i  tin'  l.nt'il.'iitt
 ..try,   ivlllrh   is  i  Hi., t-ii'ltuat
tnlliul'ili  -."'I i"ii-   nl  Hi"   i'i'", in''"   nnil
Hi- ,'r..,M .   il  Illll  nls 'inn  II," t'.l'oll'a
V.'SI   Illll,,  .1  lIll.V    ..",ll"f  Vtil i.t
tints lii-inlinn ..IT lit" nilvnitti.tt.' I It"
lli'.'iit \,nl It.nn lina ilKllinal llll' f. I'.il.
ill snlillu Criill-'a N"sl |,„ssi.nn"is ll
lillj-'a i.int'iii'v in I,mil' lt'i|i In II," ,'"„s,
'I'll,.  n|,i.,tilin  ...  litis   I'nil.iii.v  ..'ill  it	
War Talk Buncombe
"As  Inf  ns  nii.v  ivnr  I'l'lni'.ni  lit"  I ni-
l.s,  StHtl'a  nnil  .luluii   is   nut ill"'   „|!
sni'lt  I.ilk  is  Inini la'    .1.-i'i..i'i'i,   Until
Alllllll'lll  Il.l,.I.  l>  Hums,  lllllll.  in  I'nllt-
ruiln  S|it'iiius. "1'ln.ai. Jnlinniisn liuvi.
thi-ir lunula inl,   in Inking nil*,.  >.i lltu
..till!
. ,..
lln
1,1,- l-ttlllliltl. II is |."l.ilil,lii,n IIH mill.
n'.'ltlllU  ils   i.t'tn.i  int..   sltn|j|.  ninl  |„|||-
alriit'tlim ii ilm,,i... ,1',,,'k ,„,liin,i  iti'fiiss
Sili",'in. Ilttsaiii will not I." snl isfi.s, liulil  sin-  tins  hi..,  .1 Inn'  I i-i  in  ill"  li.-I.I
ll ill.  .I„|,,.„. "
Alllllll'lll Kinns s.'i.ttls in,. nl"" llm,
Hi" at'linnl t-unli-nxpi-N,, in Hulllnriiiii
nill Innii tn iinr iiiili Hi" .Iiiii.iiii.s".
"Villi  in iul. t  ns  U..II  lull,  n, mil t-
l.trk mi n I'ltinnsn l„llll,ll',v I'.ilisilm Will'
nilli   llml   nnIn,., "    lm  suill. "Wil}
sIlntlHl  .Itlimil  s""k  IV,,,'  vvillt  lln-  T'nit.>il
Sl.ilcs: Ininl.i  .Inlnili    Ims  nn  fit-Ill
It.  inli.|'f<.|'"    null  fiilil'.ii-iii.i    in  Hint
Stilton  ivtinliilinii   t.i  its   si'l Is.   ui
"inti'sn   lit"  li-i'ins  ..f  ..nr  In-nti    IVltll
J il |ln ll  aliintlil   I, MM'l',,,1.    lliinn-n-H
Imtnil.-il I In.l Iniillll'l, nx.'i'l Imi H.v. 1 .1.1.11
lx-1 i.-v.- lit.' |...ssil,ilit,i' ..I' ivnr .ins nil"ni
HiM'inlla  i-i.tisiiini-nii,,,,  l,,v  "ill,..,' v. try.
Britain To Buy An Aeroplane
Tin. I...ml.ni Uul, Mull nssni'ts tlmi
Hi"  llrilisli  ivtir ..in.'., s.n.n  nill  innki. nn
oil..,' iiir Hm  i.iii.'h.i." nl f «lllnii
Hrit-ln's  ii..|'i,|iluii,.s.
A  mini,   i.lisi.rii'i' nl  sl |, .mi,  lumtiu
Iiiih mini,, Hi" i I tlmt  ,i ,. ,,,,.  .,
coll,.,,,   ,iiii"kn..|...rs.    Tl,,,)   inn,.  t„,
n,i,ni. I'lm'ks  ..,   thi'lr  .in,  Iinl  soiilit  tn
tin
nls
lis|.,,.«".,
I'li.ltl'l.l   ill |
M'l    I, I,,,   il
.■i.i...I  Irnaf-
iiin
nn,ik ii ivmiii, I,.. Iir
in nn iilni'in "liii'k I,,
Slll'll ,i "US" lull ".,
ini-i'Hlniinit uliicli Hi.
I., tin- llml.
ii  inn
NORTH   STAR
HOTEL
KIMBERLEY,
B.C.
m
H   W.  DKEW,  Proprietor.
im
..I ifo
.Villi,
llll Vi'
I ll
r********************************************
"ni'li  i,nv  Hint
slt.'i'll \,„S
**********************  **********************
tin-
■ li"
ill I  lh"  -In-i,  Will
inn  i'isI  n illi,ml  tl,"
on.,,1  Inn. i  ,
ivilir.ll  tin.   ilialrni'l
HEALTH OF SWINE.
SO\IK   l'OINTH   \\\   A  SI IHKSSITI,
imi-;i-:iu:i;
\ Hii.'.'..,a,i,ii mv|„,. hrcPdcr «uyn of I i>-
init lmMH hi'ullh,,
A  *.-i'.\  i in j.. ir i iint  I'liiiaiili-niliitii  \n nuil-
sliiii.. i,nil .'v.-ivp...  and  without  imi].  n)
U.PJ4I'  I  ll|IVl>  III'VI-I'  lii-.'l.  ill.li-  In  llHVll HtlC
■■il  int,i ii  iiin,., ,i.nk,  nit],-,  ji.'t, fur mi
i.'iiiiiL'.  1  iin.I  il  nmul  j,r,.in..hi,' io filvo
Pound!
iin Lialcer Street, one dour west
nl Messrs. Hill iV Ct,., tin- only
place in town that can make
lifi- worth living.
Cosmopolitan Hotel
E. H. SMALL,  Manager.
nil
ill
ul,,.
Voice Gave Out.
Thomas P.  MacdonaM, a prominent
singer of Tceswatcr, says:  'six years f , s ' ".   ""
a|[o I became u v.ctim to U (Irippe a d I
had it in lis worst form.  The atuck was  ' " '"" """• ' "
unusually severe, and left mt* In terribly
bad shape. I was utterly pro traie ;
weak, and run down entirely, My
voiee also completely nave < tit, and my
lungs seenud id he seruni^lv all ctcd.
People who knew c Ihouylii 1 was not
long for thU world."
"One day I aaw n tho paper what
PSYCHINi: had done .or oilicrs a d
thought I w uld give it a trial, m> I so il
for a sample bott.e. This guve mo such
immediate lellef, and clpeu cso, Mini I
dctermin.d to k..epon wiih itati.lH'o-. s,
and in spile of what the docinr had snid.
In an incredibly short spaVc or time 1 <•• .t
completely restored, and my voice wai
soon in grand shape again. They used U
tell n e that a breaih of wind wou d t>1 iw
meaway.I had got bo thin, but PS Y(.;H I.XI.
built me up in no time; 1 am a pretty
solid specimen of humanity to day, hu, ing
gained in weight and put . ti lie li nil (lu
time."
•TOP THAT COLD OR THE KESULTS WIl.t.
BK SERIOUS. Yoil mn ilu ilu-. li. I "iii i ik' ii|i
lliAHViom wlUi I'-v.-l.iii.-. All ilnitftfi-i^ mnl
dMlurnaoll ll. (We, ami SI tm.  i< i;i-:k TltlAli
■im.l mi mi|ili.-Klluii In UK. T, A. SI.OI I'M,
Liinili'il, Tor mi In,
ili.T iVi-lini: t,, i.iin-ii ni- not. ll will
siuni-iiiiii-s hiijipi'ii Unit clinli'i-ii will ---I
illtn   Hi-'   ivlmlf  lll'fjflllml'liiiuil.   ,,ii.I  in
such nn .-\.'in I iv.mid try to hoop in>
I..T.I ns inr iVnni ili.- aiijoiniiig rnjijtlihor
us posHlbln uml us*- nu nliiiiiiliui'.'u of a
i;.in.I .lisinl'.H'Lanl  uljoiil.  tin- uruiiridn .mil
il   llttlft  ill   111.'  Milt.T.   Ill  J'.K'l.   Mils   will
iin no Imrni in lionltli. Dm nhould ciiol-
ei'o u^l stariimI in my hurd Uio llrst
lhinc 1  wniilil .I., would hn lu Kill   mid
I turn  ili-- sick  i s, taking  Lliom   nwny
from  Hi.-  othoi-H for Lhu opontllon.   I
hllVt'  Hi.-.!  I.i  t-iiii-  ,i  ft'W  Ull.408,  Out   .il
ways failed nnil Insl money l.y ri1lmvinn
thpm in Rta,i ..n tin- fnriii.
nmi din In- innslfrrvl only i»y oximrloncn.
Uok» lu Ih- Ii.-allliy must Inivu a ..iri-ty
uf food—Kralns, mots mid rorimt*. rite
cbndttlon of ih.- iinu slimilil -um-iii tho
imi,l nn,! ,,iii,nii'v. niff.irotii conditions
would siiaffosi dliTcrmii mptliods, ,uu\
thnroforu il is nut s.ii',> i,, 1,,> ilown .my
Iron hound rul.->
'llld ipl.-sliiiii   ..i'  wntut'  is  ills,.  ,i  v.-ry
ijrrot un.-, mid mn- Unit, from my ohsor-
vniiim. is mi.-n m-Klooli'il, Soiiip i.hink
thul any kin,I of holt- will .In t,.r hojp),
ami i'uiis.-itn,-iiiiy th.'.v ni-p I.-it lodrluk
from Hi- I.uio Unit Uh>)  wallow  In.  This
T  ihink.  is mi ih,- main i-utlsPH ol
sicknPs.H In   h..us.  ti„.  wnier   'omi's
fltntrnnui ami foul ..ml i- full of dlsenso
C.-nas, .m.i ili- hoc ItikfiiH UilH foul
I iMiiPr  ml,,   ii-.   sluiim.'h.   Is  hound  in
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Repairinp;  and
PryfiB'iip    Dytiinu  mill  Cli'iiniit
C.
FARRANT
S'lm-.'ssor to L. Conn
CranbrooK's Up-to-date Tailor,
ARMSTRONG
AVE.           CRANBROOK,   .
**************************
J
r*
John  LEASK  '
The most fashionable and
UP-TO-DATE  TAILOR,
|d(|ncfi(
P5¥£WNE
•li'Ci|;;f.Ut«ilEfli!Ul!Mm!iM*
N0H0NINfi==N0QRINDIN6
■^  WHY DO JWOST
RAZORS PULL?
Ilc.nuse they art tampered
iint.inly hy fire anil
will not liulil an edge.
CAKI0-I16NETIC IAZ0RS
arc tempered m hard
aa flint hy our axctiislve
priiccii nf electricity.
Cranbrook b.(
*******************************************
x
i Rubber Dollar  Store
,' '.'.' \ ixWOIIMI-'.ll, I',.'..pin i.t,,i,
HANSON  WKNUK CRANHKOOK, R C.
\\ c Itii\ I \ ci vlliinn
Miii.sKss. s'l', ,\ h'.s  new nmi Ki-conil liimtl  I-TI.'NI
Tin. 10,  CUOC'ICKin  mid  UI.AI.'IN,,   AI'I'AKKI.
Wl: SELL wlini ivt> Imvu In sii.rii ;,i pi'lcos llml
« ill «in'|ii'i.s,' vim .\ . isli in ihr Dollar si,,,!' will con
iinr,- you ihai iv,■ im vi. ilie ffootls, and can savo you
iiliv per '','i,i nn uny ^r,„„ls purchiiRGil.
Wc Buy iiiul Sell I or Cash
(Iranbrook  Hunk  mill ♦
Drug Company    ' ******************************************** llll.  !'i;,,sl'K<TOi;.  CKAXHKOOK,  B.  ..'.,  MAKCU  18,  lllOfl.
Pane I.
CRANBHOOK  LAN'.'  DISTRICT.
SMALL DEBT » I'uinri
'•ilt-vl .1...  Lm tu.L   ul  CrttDblOuB.
|
For Sale
Cottage  near  Bchool,  live rooms.
iu good repair,  uice lucatlou, wotei
'und  cess-pool,   corner  lot,  good
SoTlUK ^ hereby given tlmt Sit- fencei furnished or  not to  auit  the
tin^s ui iii>- above Court will be held convenience "i purchaser   Apply t..
m tin-  Government  Building. Gran j  g  uu'KsuN
brook,   toi  tlie  ..Ssposal  ui  cases j
every  Wednesday, at two o'clock p.
.it Moyie every Saturday at the
Steele anil Wardnoi on such daye
and dates as rati) !>■' appointed in
tht- proceedings,
same hour;  and at MarysviUe, Fort
All debts anil demands not exceed'
STEADY EMPLOYMENT
For ., reliable local snli-siiinn representing Cnniulii's indent mnl
liri'.itfst Surgeries in Cruiibi'uolt au.l
ing tin- Mini ol $1110 can be stieu lo, adjolntnR countrj
mnl recovered in thc above men ! i he popularity of our stack which
tloned Court on Summons una ls 6roWn , „ limestone lull rnuklnj
Judgement, Garnishee leltber belott ,,,„■ ,,.,...., .ini, .,„ ...,. ■ .,..,. ,, .
oi alter Judgement! or on Instal onger-llved than consl gr0wn itocl
ment urdei ivhlch can be enlorccd bj  ,, ,„Kii,.i.i,,.il-..,i bj , v.
commltntenl ii n issary, growem
instructions lor proceeding, can b,   «,,  moke   . ipeclultj ol srowtmi
handed in  t'  Hi.'  undermentioned stock loi  Brill I inbln nnd  .lm
Clerks ..f tbe Court., vis:— in curUmO t,, thai province
F  li  Morris, Deputy Sberlll,  Crnn   a  permanent   iltuatl > I
tiruuk.
I', il. Routh,  Provincial  Constable
Moyie,   in to
Joseph \.n nil,  Pi Inl  I  until ile
Port Steele.
HV ORDER
. Joseph Rynn
Magistrate
Dated 22nd daj ol  lune, 111)8
CRANBROOK UAND DISTRICT.
I,..-11.-1 ol Kootenay.
TAKE NOTICE ti;..' I. Edward
Watts ..:' IVatl ibui : i ci upntlon l.um
bormnn, Intent! to apply to the I'lue,
Commisslone, ol Lands and Works
for permission to purchase the following described lands In East Kootenay District. Commencing at s
post planted al the North-west cor
n,r of Lui 5459, South 80 chains,
thence West 20 chains, thence North
80 chains, thence East i'i chains tc
point of commencement, containing
ltiu acres „i,,r<' or less,
EDWARD  WATTS
Dnte.1 December, 18tb  1908. 2
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
Notice i.i heroby given thnt ou the
8th day oi Janunry, 1909, it was
ordered by P. E. Wilson, Esq.,
Judge ui the Count) I ourl ol Kust
Kootenay, that James Ferguson
Armstrong, Official Adminlstrutoi
lor thnt portion ,ii tliu t'uuuty ol
Kootenny Included In the Electoral
Districts ,ii Crnnbrook and Pernio,
be Administrator of all nnd slngulai
the estate of Frederick Doiiglns An
ilersiiu, deceased Intestate.
Every person Indebted to the .-.ai.l
deceased is lemiircd to make pay
mniit forthwith  to thc undersigned.
Every i„',s,,n having in possession
effects belonging to the deceased is
required forthwith to n.,my Hn- nn
dersigned.
Every creditor or other person
having any claim upon or ,nt,'iTst
in the distribution ol Ihe estate ol
the said dccenscil is romiirixl to send
before tlm 17th duy ol Fohriiai'y
next, by t'egistcrcd mail aildrcssed to
tin, undersigned, his name and ad
dress nmi the full particulars ol his
claim or intorcat, and a Btnlomcnt
of his nccounl .uul the nature of the
security ul !,,,y, held by blm.
Alter the Bald last mentioned date
tho Adminlstrutoi' will proceed  with
tho  dlstrlbul I  the ostato  hnv
im: regard  ,..  tlioso rliinns only ,,l
which In- shall linvo had notice.
init.nl nl i i.uilii..ul, ,l,,s sth dny
of Jnnuury, 1909.
J,  F.  Anns,rung.
2 Olliciul Administrator.
ADMINISTRATOR'S NOTICE
nan, with territory reserved
Pay wwkl)   Ire,   I i  Writ,
[l.lltll'lll.l, s
Stone & Wellington
v  \r"  I  si RSKR1ES
TORONTO UNT
(Licensed by H  I'  Government
Stock Quotations
As Furnished ttj
HKAl.K .v  Ki WELL,
..
turors Consolidn, :
i. C. Amalgam ted , ...
ii. ,  i
...
Canadian
..,■..- til   ■ •   SI sss.;
jranbroos Fire Brick
Diamond Coui
Dimu .'uii'
.....
tnteruulioi - - .
\.  • .'.-,': ".; ..;■
S Igj ■■'  ■ II
McGllllvray Creek Coul
Rambler Caribou
tloyal Collieri,
Society Girl
Sullivan
Temaskinning
Western nil lord.
| Western  Oil  In.-il
CRANBROOK LAND DISTRICT
DISTRICT OF KOOTENAY.
Take notice that I, Goorge A. Jam-
ii'.s,,u, ol Cranbrook, B, i'., octfupa-
tion, undertaker, iatond t.. apply for
permission to purchase tho following
dosci'lbcd lands: Commencing nt ..
post planted tit tho N. \V. Corner of
,ot No. 0121, thence oust In chains ,
tln'iii'c north 20 ehnins, ihenee west
10 cliulhs, thenco south 20 ru.iins to
place ..I commencement, conttiinlng
.0 ncrcs.
George Alexander Jnmieson.
Jan. is, IIIO'J, 5
CRANBROOK LAND DISTRICT
District ol East Kootenay.
Tn,..' i,inns, tlmi I. Prances !■:. All,,...,.
ol  .-■-., i. i...... I-.   occupation married i»o
inini, Intend to upply for perulssioli  lo
nurcllUBo  the  following descrliiud  lunda
Uoiuuiuiicing ai a i>.jsi planted at   tliu
.ijiil.i-.ist corner ul lol  ,'.:.., tlionce north
lllo cluiiiiB, thencu enst  In cliiiins, tlicni..
How Nature Provides,
Our Beauty, Health ami Happiness.
1- ir noi ]...--ii i.Min,i uii "j.'iht-r proti*
ii! lo thai elements nercrtnr) foi thfl
b'kIv-health arc contained in the mod-
i 'imil mow fniinii in the earth, tlfgpsted
li the plant lahoratorj nf Suture ami
d ■ le n ftdy for man of iwiinnl ?
I li 'i, ■- ii ji.,\\ ing belief uiminn Bcien-
t'a-tit thin tin- vegetable kingdom fur-
i i- with iin- mvossun element*.
i ■  . ne niidt" keep thai dell-
i ■:■ balance ol health thai the human
animal '- -" ii| i to disturb b,v wrong
i ll ii- we ItttuM Uuii
wi il •-,'', H e phi'splmtes from the
iini   i ml  ..I  -. tne cereal
i '-. ntul i rum certain veKetnbtej),
(tli   i  [liimch und .'.i., i'-.
li ihen l-ln nidi  tin li .'in bent
1 '  M'l l|lg   "III   --UMIllliltl
buldtti'i Niiline'i
I ■  ■ plain hie wl    m
i
M'l.. ' '.I
!-■ ' Ihiltti    tlie
I'tlw   M. lluli  M. It.,
! ■ ■ 1M11
I    \l '  . . I
' ■  :- on ,!,.•
IV*I ll i'  ill  u-r
nl ■ ..  ■ ■
nniiui it,  I .all]
i■ ■ in all ile'-
I m  ■  in ii
U. StMidder (*«?». 'It Mint-
i    ■ i  ' i il  ■
■ . d,   \'-\
ml  f Mini hed, niul
l i-uls the II ll!"   ■ 11  KVHIl III,'
' 1 CCUllll i  -1 ■
1
;  ■■ y Un
■  tritkiQ,   l  ■
nil  tin ■ ind
ghl ....... ;,r,  |U,| .   .
'.''■■  i root is another
i g been tn repine ;»s
d puriiier)
J K —.  M.  IV,  -■..;. - ,., in - An
all -' ' paw J  :   ti h  ii :my
cnown Rlte'ratives; most
c i - . '  and n'i  (Ul US :illrC-
i ;" i.. ■  . uffection*
■ ■ ■ ;   ■-:■:: ti}.—relieves
Irrita   —an inn nrtant n ugh remedy
- ■  f years stai d ■ .; ping cured,
>  • . ■ ak ;.»  ai .i nutrition,
■ taken w ithout hartu for
I  .     .>."
ars ago, Dr. K. V.
N. V. combined an
above roots, together
■ n    Black Clterrv-
Ma drake and Ulve-
i   • i srripi on which he put
u    ..   ' ■-- foim. and called
I' !''!■•■ en Medical Discovery.
It was -: h\ x'e?sful in correcting
..  : -■ -  :  ailments ns were due
t-  -■ il  liver derangements,
fi . ini] nre blood.
In ■.!-. - of weak sh mach, indigestion, dyspepsia, ulceration of stomach
oi bowels, torpid liver, nr biliousness,
the "(i.iUlcn Mfilii'iil Discovery" hna
iii'vit been excelled as a tonic and in*
VJjiorator which puts the affected or-
gans "iii im."" ;:ihI enables them to
perform their proper functions.
This alterative ami tonic is indicated
when yon have symptoms of headache,
backache, in fact "ache all over."
When your appetite is gone, tonguo
furred, nnd taste in month, foul breath,
when you feel weak, titfdi blue and
discouraged, then is the lime to take
this natural restorative of Dr. Pierce.
"Golden -Medical Discovery" i? not a
Fccret, or patenl medicine, became all
ii-- ingredients an- pr ninl on the bottle
wrapper. It contains no alcohol, oi
other htiiuiful, habii-tV.imii'fj aeenlfi—
chemically pure, triple- roiiicd gl>i-
cerine being used a^ :i solvenl and pvu-
BCtMllil
\
P ■  -
es t raci   11 ■ 11
huilow plowiiiK. »o ai to
n ol tiisKnit; and hurrow-
surhicti nl ih..- itround l»
a much tnmti io i><-
lurnttl 'iinLi 'li.- Held HboulU be dinked
bodiii" it is (itowwl. This will provldo
for u layer o( tlno dti't In ih<< Iwttom o(
Iho furrow, which will pack down cloat1-
l> .m.i help to restore capillarity,
ti the furrow turns up "shiny" or
shown uuy tendency to buKr into clwls
It should Iw harrowed every liiilf dny.
or every day nt least. Tilts sii-ms ILke
.i ureal deal oi extra work, but If 11
iinrrim is kept m tha tk'ld it dues nut
tulv.' louii to hllcti un to it. mid jjo over
ilm newly plowed strip .iust Iwforu iiuit
Unir tor aoon or tu^hi. X few talnutOH
etpent in harrowing nt such timt-e will
pulverise tin- Rround more than hours of
work after it bus become dr>' >md baked.
Tbe full plowing will usually need lo
b.' trone ovor with the disk to jM it in
shupQ fur planting, The superior condition otitnlned obtained by Uoiible dlskliiK
—thnt in, lotting; the disk "hip half" —
will more than 'pay for the, extra labor.
There is uu additional itdvailtilifu in Ibat
the Burfaee is left smooth. Disking the
siiriiiL' plowing is seldom necessary.
In ciihi's ivhiT.- Improper plowing has
left  ii  Held   rtoddy  the roller may  often
hu used to advantage. A corrupted, rol*
ler Is Imtter for this purpose than n
smooth one. tis it tends to crush the
elods rather than to simply push them
down into th« !iii"r dirt. A homemade
"pl.ink.-r" nr clad crusher will nftAii an-
swer the purpomi ns well as n roller.
The roller packs tho ground constder-
uMy uiiil so quickens the cnplllnry rise
of water. If the surface is left smooth
much of   the moisture that
CAMPBELL & MANNING
SOLE  AGENTS.
-k
«M?iJ
Mlm
Ol R
HANI)
Sl'RAMOTOK
()o. 1 or No. 2
I*,
i:„,
tliu
,,' r!„,
!•'.  ,,.  AI.I.IS,,.\
,'   II.  \, .I.IS,,\.  M.KN'I
ClUNBHOOK 1.AN1, 1,1ST,(I.T
DlBtrlct ..1 East Kootenay.
Take  „...„,.  ,!„,t  I,  li.  II.  Mrl'l.o...
Ci-... il.r-.ul..   «.LS-u|.,lti,»l,   ,)...,U,i..-,...r,
..-,.., to al.pli  ,■ : |...rmissio„ tu inircti.
tin   ii nvinij ,,...,-ui,..,i ;,., a.  r,.min.-,
11T
ii.  M.l'lll'.l..  I
IJ..LV  ttilsS'T.
Notice i„ 1,,',','liy given that ",, the
l',tl, (l„v ,,i Jnniinry, l'JO'J, ,t v'ns
ordercil by I'. E. Wilson, Esq.,
Jiulge ,,i the i',,»,.,.y Court .,1 East
Kootcnuy, that James l."eriiiison
Aniistio,,.'., Olllclal Atlnilulstrntoi
lor tlmt portion ui tliu County ,,i
Kootenny lncluO.o.1 In the Electoral
Districts 1,1 Criinlmmk ami Fen.i,',
he A,ln,ini.ai,.,,,., "I "II ""'I singular
the cB,.,it,' .,, Hugh Campbell,
deceased Intestate.
Every person Indebted to the  said  ,1  Hw
deceased is'  required  to mukc  pay  iii.-.,,:.
ment forthwith  to il„' undersigned,  north.
Every person having  in possession j south i
effects belonging  to thc deceased  is oontainl
required forthwith ,,. notify the „n-(
dersigned.
Every  creditor   or other  person r0'"
having any  claim upon  or interest ■  ■ - -
in the distribution ,., the OBtate   ol    CRANBROOK LAND DISTRICT
the .siiiil deceasctl I  req ilred to s.'ii.l ,.	
before   the  I7tu  dny  ol February District ol Eumi Kootenay
next, by registered mail addressed ....
the undersigned, Ills name and ;.<!
dress and tho lull particulars ol his
claim ,,,' Interest, and ., statement
,, in. account and the nature ol the
aecurity III anyi held hy him.
After the said tost mentioned date '■-■■  ■■■■  •    ■  ,   ■■ ■
the Administrator will proceed  with ■   ■ .• tiw  ■
the  dlstrlbutl    I  th,  estate  ha. ni,r,  I" ,,.  i>i>
int,- regard  to  those claims only ol .,..:.■
which he shall have had notice
Dated ...  I ranbrook  this Sth day '  AU'IS0
of January, 1909. ''' : ' '   ''  '	
J. P. Armstrong,
2 Official Administrator   l,|AM)Un„1.. m7m0t
District ol Ea».t Kootenay
I,i
einl!
I). V.
lis foi
lita ■  '.  lice  thai  I  C  II,  AIM I I
-■.,..-....   ilru ■■ '  :. 1
,,....    to jj .,■ Ins..  the
.... iul   ,  imuienrinii
FORT STEELE
ASSESSMENT DISTRICT
NOTICE
nl
T,,k..   none thai  1  1.  tl  VtkMW   ol
,  . ....'.,    .'...i ..,,..,1 ,11.1, ri.■.,   ., ..,,,.,:
herehy i^ivn in accord-  intond ■   .;■;    ...  neruila. ,,  to p,„
he statutes, that provln   .... ■ .  .   :,   •■.  in.la  '  ,»i
,ux, and nil assessed m,»..et,    .   .  ,  ■   .,', 't ," ,■,.;..,.■.
.in,' ,.,\ assessed   un'l ,. •■ • ol  tb.* una, i,o„,vla, ■'
123, • r. ,  „  HO  ^. i.".',- nor,I,
.s*. ciniina  ii..., o .... ,l  - ''"■'. '■
,. .,- .:.,   .  •   ,..., ,1  ...- [inn,n«,
,., ill iinu   inn  ,. •,.•  a ra  i  lo
,.„x<
levied undor the "nsscssmonl Act,'
„n,l amendments, nnd undor tho pub
lie schools act, arc duo „,„i paynblo
,,„ tho 2nd day ol Janunry f.,r  tho
v„„r 1909
All lux."; Collectible lor the Fort
Btcolo nssei smen, dlstrici are due ,.n,l
payable nl my office Bltiiated nl tho
governmenl offices, i',,,,,!,,,,,,!'.. D, ,'.
'CIiIh notice, ,„ terms ..I luw i„ equl
viilcn, ,., ,i personal demand l.y mo
up,hi .ill pe, .,,,„. liable (,,,  laxoe
Dated   ul Cranbrook, II  ,',  this
■n\n\ tins "I •>,,, 17,  1909
\  ,'  NELSON,
Doputy Auh.'hhoi and OoUoctor,
Furt Steele As.e.suien1 DlBtrtct  me now in »,y.
I.  M  All.IV   I ..•..."'
,;  \  ....■„...  .„....,
ll I. RaymriD.1, lini.isii Columbia
roprosentatlve ,,! ,1a1 IiK I,AVAL
CREAM SEPARATOR CO., «,,« hen,
the boglnnlng ..i the w,*'k doing l.,>ni
ih'hh with thijlr local agenta, 1'atmot-o
llr,,„. Tlie UK. I.AVAL BKPARAT-
OR is Bold In „ll ooiinlrloo of tho
(ll,,!,..' ninl la nlwnya rccognlBod «a the
Htandani  Over ,,,,.. million machines
A u 1 int-dlcnl bur.k,  wriiteu  i,
plnin Englial,, and flee :,,.,.. ii-elinioj
tenns is it valuable .v.-ik i,., fri-qutn
c,.„-,,l,;,,i..ii. Such ., -.•■■.!. i.s I1,
PieiTo's I'..,iihuu, s;,.|^,. \;,,;,.,,, .,,
vi-u,. It's :, l„,uk of II IW , :i;,i.f. iin
fusely illiisi.:,,.-,!. I, i- isivtti .,-.•.„■
i,..\\, although fun,,:. ly
binding i.„' 91.50. Sfii'.i
oite-cun, siiiiniis, in ; ■-
eiwtoms mill imiHiiijj .,
cnvuretl co|,v, luldrnSnin
Pleree.  Illliflll,.,  N. Y.| „
0„ eluglllltly elotll-Unuiiil
Dr.  I'i..,ru's  l'l,.„s,n.:  I', ;, is  r,....,:
lu,.- nnil invigorate s nt-h, live,' and
bowi'ls. One :, luxniivi*. I.VI. ..,' Clft!
CUtliurtiu.  l'.iisy to lal.e ;ts e'.:„ '.;,
" PREPARING THE  (JROUND
Home Course In Modern  Agriculture.
Since  Mi.- -' lit mo nf  thn soil  litis so
mm-li I-. -l,> .vltlt Mi.' rcnellness with
ivhidi tin* t-Uniis .-nn t<.-i i'.iii.I innii it
mi.' ni' Mi.' lliuii important (irohtuniH Mint
...nil..in On- filmier is tliu propur prPptir-
utinn nl n." nntuiid.  Tlit- Print  work  ot
pri'l'l t'lltl .Ml.illy  CllllHltltH  nt  phwiiiR,
I'lowtny  Mi.-  -i..mnl  pnlvnriiwa   ii   tu
^,.111"  .'\l.-ni  nii.l  hurl,--,  llll"  WPl'llB    .mil
trnuii thai  ni.i.%  li i ili.- Hurfm'c.
IMriwlnjj iii-ml.i ii"' Ik* 'I."!.- whim tho
nnil  i> Inn wnt, or Hi- ln'-i  "i ttiomi  oti-
„.,"■. will  '."i  i ininpllHhitl,  InHU'iid
,,i tii.iuit jiiilvi'rlwtl, "I"' ullcn iurii.il Up
hj ii.. j.i,.i. will In1 pitcki'il l.-if.-lht'i'
,,,, ...  nriiiiy  Mum  nvifr un,I  mil  linkti  in-
10 t,  hard rind.  Uf furrnw  Hllcn   will
■   ■  u|i  clnililj  ii  Llii.  null  In   loo
V iiiHl wnj tn tell wln-ii ,i li.'l.l i« in
(u-npiT .'..inliti.,.. I., I,.- plowed In to
it] /.. ,i  Imi!  nl ili" 'Hit  in your hand.
11 ii ntirku tnipjUirr in a pm*ty inn«s
,. .„i im,I liPtior I.-i it drj u fntt dny*
:,,!,,.,.! h it imiifTH looHt'lj lOKullmr In
ii it,.-ni. imil Hn. plnw can lm riot to
tt-orli nt ..I..,'. Huch Mnl will iull over
the ndtfu ,ii n miildhoord In loow, crutn
l,l\  ui.i ■   Th" IH.I  will  'ml  In lidgtKl
liUo .i wnnhlioiinl, nr. too many noldu nr«
htii  w\\\  iptly 'il-mnnHtnit- tin- truth  nl
tin- ,,i.i  rayinii Ili«l  r,.i i>lil wi»l| plntrcd
|h hull Imrrnwpil '
Ii,  ni Inr  In  tin n  in-n'  Joh of  pluwinn
ii '-oii.'i  ...i.i .. i I honk nrp nerwiMry
„"„, i.i,,.- i . It-, .I'Miu' Mi.'in nil Mm
Li  i ,..   tin '.H.-.-.1 ui.ii.'i  rntnplntt'ly.
Ihi-i  ;.■■'   ... ■.  Ii,.-l"ir.  th»  'l"'''iv  "I  imrh
nu.ii,'!.   i,,n  ni' l.ln (rriMitly in thn
loiiltM  i.|  Mi'  ill-Id.  Tun  nmnj  i.irn.-ni
l|,,   !..,<    I',.'   ,-li,,tjr,ll  illt.-lll l-.M   til  InuUS.
\  t n .'«"■:  ' ...... - Hi'1-d mil)  uui"' IuhI iih
\nrm  .  ■ in im ., Hinnotli on.i  li h trun
|.',x|i('
sialk  iirn
WIl.T.
will Iw   lost by nviiporutlon. und Inter j  '|'ttio.\TlSI>
in th.- »fMon the crop will Iw likely t" |
Buffer I'rotn drought.  To avoid  this the i
. roller should he followed hnnu'dinlely i<> |
I the harrow. I
Thin   loosens  h  thin  Inyer  ..i"  Httrfncc
noil-  Wlwm   thn cnplllnry wnter rnifhw on sl
thlM loiiHi- lnyer Hm ris.- is checki-d, nnd  purm
leompurntlvoly little  is Inst  h\  evnpom- amn11 -rjl11 '
' tlon.  r'or   tlilfl Hume reason ii  is often '■ on jilmrod co
| well tn harrow fall plnwtnit us noon  as [cost  uf plowing-  \
it in dry enough In Hie spring, i'S|>ectally  do nol yield ns nun
ii disking iw not to I..- done until lute.    follows sum I! umin
JVftor thn ground is plowed anil disked ; iiucrssurv  to  kill  «
thn hnrrow must hn iw.il tn complete the HUrfnee  soil,  ll  >i,
I '.reimration   for  planting.   Ih.-in   ure | |00Wlu.(| „-. (|,.,.(.iv
\ tunny  kinds  of  harrows,  hnl  none  that
are hotter than the ordinary suik.- tonth.
'■ These nre made in nil mtyiw and si/.-s.
I Thn harrow   is economical  tn use since
It nets over thu ground so rapidly. The
tn>st  linn- to  harrow  in order tn pulviT-1 cssary. ii  «i'l UMiiillj  In- fi
i/.. tlm soil is Immedlntoly after n light  tn  disk the hind linfnrn -
nhower. ehnpb up tho conislnlks m
ll.hn  Htllo   uloils  will  Mu-..  he softened  mellow  layer ol soil  for  l!
,iin.l will be easily knocked to plwes, To  nihinln In.
kill weeds, however, it is lielter lo wait   Whore the outs nre In '..•
until the s..ii  Is it  littl.t drier, us  h.u- .hill tlm Krnimd should le
rowhiH a wel  lluld will traiwphint  the ,-,,,.v((„lH|y.  if Hmrn hroad.
MulNTi;i) ON  A CAM' WITH  STltOMi ,11 AltDWCtOl) r'lt.UM;.
5'J"  Uin.iDKN  UllKKI.S  Willi  IttON  IH'HS.    STi:i:i.   AM.KS.   lull   ON'lt.
tiouHr;.
\l&. iUtASS  I  UOW  SI'llAVKIt.
WUKKI.S  ami  SO//I.KS  U'.lt STAHI.K l-'ltOM Utl" Tn :pi \
MCltTti'AI,  .Ui.ll'STMKNT  PtlOM  HACK  10",
AIjTOMATIU  VKHTH'AI.  SO'/y.lM AH.Il ST.MMNT.  11UASS  SPttAVXroTOH,
HAI.I. VAl.VKS,  AUTOMATIC  COMl'KN'SATIS'O  I'l.l\i;i;it,
MKCIIAMCAl. AOITATOIt,  CAN  Iw  UHKl»  h'Olt  OttCHAllU,  WNKYAltl"  HIS
TAItll,   ANP I'OTATOKH.  Oil  I'AINT-tNC  AM" WIIITHW ASIIIMi.
sold uiriiorr caht as wt.m,,
I'lucivH rno.M $i«i to ino.no,
up|  UL'AIIANTKKU l-'OIl  ONK  VKAIt.
,'IHM'  hISKASKS  l-T.E!-:.
W. O. Heard, qso Kini* St.  London,  Out.
sl
i.ms pre-
own Mini
u'iTi
\t<v ii  .1
in  grntlllll  Utlle.M
i<- with tin. disk.
uh  more
|.iiv  Llln
Corn  i
Whirl,
n  listed
1.,  not
..lily  nu
pltddlo n
very Mu/ht noils.
■ In-'comn ulodit.nl
lit
t,     tll.'V
I'll Sill .
Such
nils  lii-xd
le.-s proparntloli
sit
nil grain
Minn  i
,.- henv
er e.n.vs
.uul  lonins.
.,11  ni-i.l,
us. lu.nlli
Wl iii. ■  ijIowIi
s.„ll.
I©;
•i ui...I.
I'h.. ilrlll
■Is r.ith..,-  ,,.„,,  ,i,'a,i'n.v  tl"','1
t,o no, ,a- nlt'HliI '" Iml'row too un.t'h.
No work  tl.,.1  ,vou '„„  p,,t  ,,„  ii h.'l'l
pnya bt'ttcr.   Nn o.h..,  i„i|,lomil...  will
kill  „» n,„„y  ivaala i„  a„ ali.itl  „  ll,.,.,. |"'"'  "Tj,™!,,""
„n,l „„ ,,,,„',  tiiiii-hin,. will U'llr l'lo,la .,»'''
I, a   a„  ,„i„,tly.  A U..I.I wil Mlowi'd roictatho,,, nil.
illlll disk.Hl in,,, linrrownl un.il il ,a   in l'l','''".   »l '
lia  It,ii.  ttllll  na  i,  ia  |l„HHlu)u to  ntiik,- |,ort„„il>'  to  tfl'i
il la i,„ lrtf.nl s.s'.l i»sl  Hw.l |,l,„.i..Ht in ..ri.lf.l ",' 'H"""'
audi ,, anil will Hl.ir,  umlor  .,„•   ,„oal Iniia  al lit   l„
l„v,.r,i,.l.. , Iltlmw.  II   ll,« "'"I Itwll l«»f """''' ""'
ia  alri.liu  iu,,!  It,.'  ,.ft",' ., ,„„'„l  »'lwt H  tli "'  '''"'"
,..,, In wl,t, ii
,,...il.l.. .,ia,....l
„s, ou,, ,l,s,-
  ,,,t.■.,,,.n,
The   ^^^
Price of BOVRIL is low
becniise tlie first processija
in its preparnliot. are
cnrrlecl out ;.t out' factories in tin- Argentine,
a,„l in Austi'iiliiian.l New
Zeiiluii.l, where we have
uu unlimited supply of
h.alihy callle rnlse.l at
lowest possible cost.
The price of IIOVK1I. is
.small iu comparison to its
great value as a food.
I'iV.
,1,1
II,,. Ill
i,   Hll.,.,1.1   ,'•■   I,
i.,,.,.!..,,.
S„l nil Unl.ia .
lit,, .-nil, ia t„l.
In
...I  to  ,»' |.lr.,v."l  Onl..,.'
I.  ia ii  «..||..rnl prnc
ll-.-
Hi.- mn,  ,,,'H  ,.»«
prnf'tli',' ..,
Hall,,
coiiaia, s   i
ilu.
uii.l piniitl
iu Hi.
ii.  in ,1,1.
'"■"'
We   know  the value id a Ni.tMlp.d
tin 'ti I wit  th.- CUBtoillDI't  this  is  our  iieut  rtH'oui'
Ih fnllowed. ihi-' mendnt ion.  We arc selling the up tu
I,, ,i |,in>o furrow dtiie   Sunk Altu   Hunn« uml having
in tin- I..,m,nn nt many satisfied  cttHtomers, I'atmurp
CHI in- little pre- Hrus.
,. in
inn
plnwlnti i« ikiOj In In1 enroiPM In everj'-
Ihlnii '!■'
K Um- plowltiH In   .1 in   ih" full  it
does   nol  mnttei  nueh  wlieLhm   it
Lurns ni- ''"'i'i'.  I.  The hard free*.
,.., ,,( ivintei ai'i llm hesl pulvnrliwm thnt
nvor !'>'<- n "■■" <" pieces, Tlila i-t one
• i  ibc-  iiiIvmuIbO")',  o|  lull  [ilowiKK  Um
RIFE AUTOMATIC  HYDRAULIC RAM.
Double acting rams pump spring water using impure water us power to operate
them Runs continuously and automatically, Pumping capacity up to 1,000,000
Callous per day. No wearing parts except valves. Highest enictency nl any engine
on thc market. From 60 to 90 per cent, developed under repeated tests.
Unequalled for IRRIGATION AND DOMESTIC  purposes.   Over seven thousand
in use. .
If you are interested  writ., to ,>r sec  II.  1.  rarwer. ,'JSU  I.'Kl.isSI'1'X'TOR,  CRANBROOK,  B,  C.  MAKtiri  10,  18UB.
\?*ge '<
***************************************
!
i
G. T. ROGER'S
SHOE SHOP
GUPTELL'S
American
Oxfords
for Ladies
iHjgpi
«ay
.-.
LtlS'
I
s«i
;V;>
a-.a.'v   u.    '•            „_h,., s^'s- tf.wi.WT.-
1, .-■  "     v^i-*itf»*^|l*B     .  ,.
• -  "... ■  ■■:>(' ,lsi";!:"r'.' • " '-' ■'■'
...   *, *{■*&'.' *1'"'(' ■''''' - '.'
;■;,      '"ij-^lii:«.i*i..VM!!i'is •''■
1"
•.»%,'.       8l§i&
.'   ,
k 1
,«-«,»    i*?r,;'.r-"...'i%tfc"'!>   ••■ ".  ■
•sri-t     fcSai.,l'lii4*»'..V l "" ' 'v
,'.  f, .J
li wii
»'-#if-           i -d
...l'l
1  1 ..Wt
M     f^l^l^^i'*' ■••
MS.,
t^ o
Ml
w
?
...:«
§■
• .■ Ji_^
...
*Z     WM®
KW!j5iv??.i«ci.r...f„ .
GOLLAR'S
American
Oxfords
for Ladies
CINQERALLA  BOOTS FOR  LADIES
gpring and Summer Styles just in.
No old stock here.
CRANBROOK, B C
m
XX
**
!i
♦♦
♦♦
:•
I
S
i'
XX
\l
it************************************ ****
XX************ *************
r »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦
CRANBROOK   8
HOTEL
te-
| Guests Comfort a Specialty  Good Stabling in Connection \
Nearest to railroad depot.  Has accoimno-
ilations  Tor  the  public  unequalled  in
Cranbrook.
Hot and Cold Baths
HOGGARTH & ROLLINS
Proprietors |M  *«
wasiM I the i
EAST  KOOTENAY
(DISTRICT LOCAL NEWS)
FERNIE.
FBRNIB FREE PRESS.
Tho rot urn ot thi* prodigal*, from tlio
| emit hi»it is thf fontura of thn week.
A local merchant wuH caught rod*
lianded in the not oi selling bread on
Snndny lust. Wo hope (or tJ» mike, of
lh.' reputation of tho city tlmt this
Imi no iih urnl uupni'itomihlo i.t imi; will not
ha repeated.
i Next Wedtiosduy will bn parity nt lh»
St. Kttgene niitii*. On account of Feb*
ruary hiring it short month tlio amount
; to bo disbursed will not Ijo u." Inrg* tut
[usual.   Tho imwimt  \n ftlltf.fjOO,
The (iPut'i of Dr. tyforcer occurred nt
Ilosedale, twiir Ohilliwuck, on February
USnd. Tin. doctor wuh well known in
Moyie nnd Crnnbrook, and there is a
irmnTaI fi-Himr of regret over hi*, demise
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
GEM CAFE
amusing foot race i» nchnduled for
near future, A brawny Hcot wilt
I run 50 yardfl with an Irishmnti on hia
hufk whllo u woinorwurHt Dtrtohmau
| runs ino yurd«. Two prominent clti-
| koiis will nrt iih Htartern, whllo tho
j Hporting editor ol Pomfo'H Family FIro-
Hkln Frltmd will hold tho bottlo at tho
tnpo. Tlio wiuuor j|»»t(* 1)0 por c*>nt of
thi* iriito iiToipis whllo thn losor i^otw
thn merry lui. hut
GOLDEN  ITEMS
(From The 8tor.)
—„—
Mr.  II.  E,  Fofltof,  of Kirluud.1. wn
visitor in (JolrK'n during Uio wtvk
Forstot'  toft  on   Friday for   thit
Koototin.V   whoru  he   Iihh   (.'nnnidorublo | i »
mining  property,  nnd   cspocte  to i<»
Mi.
ANU
DISTRICT LEDBER.
L,*urich Counter
Slaght A Brogan, Prop's
Meals  At All  hours,  Day  and  Night
♦
X
'ho   pnlin*  loporl
inofrt  nifintli  friin
■okn.
Mr.  It.  Dickie,  who Iuu  for llio pnst ;
year t»0n in thn employ of  tlio Cotum*
! bin Itlvor   Lumlwr  Company,  h*ft on .
! Sunday I nut   for liis   homw In  Boston.'
Mr. Dicklo tins not yot doctdod whother
{ will roturn or not. but should lm do ho
j it  will tn' Insidn of n couple of nioiithi.
♦
♦
lAAAAA *********** t—tm bbbbAAbb
Keep Your Bye on this Space for Bargains
in Real Estate
491  ACRES
willi Rivet' I'Voiitiipe uml one milt, from
Itiiilroiiil Ktiilion i 70 arc's under cultivation;
-100 ucro.s flood lnvfl luud hu.I .'ii^ily olcared :
balance good pasture. Flvo'roomed Cottiifrc,
Hi,, n, 2S x 52 with lia.s.Mii.'iil and lean-to.
Illacksmiili Shop and lm pi.,ment Shed. The
otvuor will also soil his
PRIVATB RESIDENCE
ou one of tin, linest streets in Cruilbrooli.
House ln» H rooms and .••liar, with all
modern improvements Small barn, buggy
shed and woodshed.
PRICE FOR BOTH $8,500
Mjp.000.Cnsh,  llnlauee to suil at H per cont,
f-if" This farm alone is worth  iho  price
ut<l,-ed tor both.
Fred. A. Russell  Sv
ROYAL HOTEL,    CRANBROOK
X
X
********************************************
HOSIER TIMES.
We Serve The Best The MarKet
Can Produce
,4 11. JnmlHon wnfl tried belore J, K.
e> \i Mwironj; nn n chnrflfl i»f asHuuttlng a
♦  rhlniininn mnl nentencnl tn  nixty dnyH
i "■	
Tito 'li.i'iori report that Hie nilnen nro
■ry free from nccldenlH ol n «eriou»
iturc. The lust nrcldent necrnHltnlfiiR
inovul to ih.- hnt.pltul  wnn hi Decern-
■r  l.i'.t.
—— 0— -*
mm on, of  Wlnolix.'
day* in town tlila
winter ;.i   I'rlnc
on his niii to v.
s- 1 ri(i.
GIVE  US  A TRI0L
THE  ONLY
WHITE  RESTAURANT
in  Cranbrook
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ •
The plmiH fnr the propon-il pow huild-
Injr nf the  Itunk  nf  Hamilton,  to he
r.'i'i.'il tliiH Hpriiifr, rinse thn bMildhifl to
ho one of tin- fluent wont of Winninejt,
nnd will be n hntidsomo iidditinn  iothe
Pobruory ns  tin
crime  in  Pernio I  Captnin   ArmHtron« nnd  Mr.  J, W,
i Dovlin, who hnvn iwpn H|«mditig tbe pn«t ^* *< '■
two weeks nt tho f'oiwt returned on , t"'^ ■' taw
Saturday t«Ht. Tlwy report ,1 poodii"1' "' ll
he will rt'turn or not, but should he do ii'id Is no*
so it will (m» insifl.' of a couple of monlhi \ °" e hirftw
deal nf ruin ut tho Const und were Rind
lo cot burl. ti> iho In ml t.f sunshine, W  It,  Aldrldpe,  h
M..- (.'oiisolldtited Min
Mr   nnd Mi's.  .1, V.. nnwna  left 011  '''''«"  "■ {'•■ nrr[\i-d
Sunday hint   for the Const.   Mr. nnd  Hiind«> end tool,  ..
Mrs. Ureona oxpect  ip Iw   awny  for n  i'1"'' "' ""'  "osme
c lo nl weeks nnd  will visit nt Van- n'"1  Mnnnm-r  Stoc
couver,  Vletorin,   Suiittle,  Tiicoinn nndjhl*  Inurnej  in ili"
other Const citi«"»* liufore returnhtu I'm-
 ,1 tick   v..|.  Hn.
uul  heavy  Htpckholde
MICHEL
.  ia al..,.-
.01'k.   II.'
Ilaiwrl.
.-., Scotln
CRESTON.
(From The  Review.)
'il*  In  tli,.  Mo
\ llfirkl
mUnn Itai
)  ll  ('.,
- —11—
,1.1 ..li
.•ml improvements have rerootlj ; ins ■
made in the ttjctwl post-ofllcn, nd> tnki<
ml ii.ucH iiiMi-il nnd more spneo for *..«.«
audlliiu nf ih.' omiK.
THE   PROSPECTOR   IR   IIP-TO THK PR08PBCTOR IS ALL RIGHT
DATR IN ITS JOB WORK. OIVK  j  -ADVISE YOUR FRIENDS AND
Cloo. Cam Hr.. wuh nrrealod. h* Chief hwii
nnrrouRlin nnd Constable (lorinnn on dltin
W'odnnsilny and brought Morn Megls- the
lento W'hlmsler nn Thursday mnrninR ou S.-venil
.1 .'hiirdii of Indecent assault on n fflrl Andrew Kennedy hiis recelvisi ilu- np- in Ret ..
nf tender yours. Uo wuh remnnded polntmetjl nf poetmntlter nl New Mi.-h.-l Uio snow
until Monday morning. Mi> i» having thn rear nf hi* drug ntow IlmvIiir i
 _» itittixl up, utjil it im axnectcd   the nfllre ivln<rH n
iuOl IE weeks.                                  „.  II	
t'l'iin.'
i.H.I.'t.'.
1. Pony 1
.tiii mi.'.
HflHnwr hut
Motl 1,1 l-'ci
Ui.- ti.
mlopl
iho  \
it  1. ■..■(. L-
bush iiu
From Moyie Leader.
IIS A TRIAL.
LET THEM PARTICIPATE.
inui'iii'Vii
11 Hundny
1 expected
April  1th ! '
.   Morley!
Now Onlifornl
Matinititf,
Vory  flu
Stewart's.
A I  Th.'  Palm—Solo
I Chocotfttos,
Agency f."1 Newpoi
1  0. T. Rogers will have his nsmit dli
play *>f potted plants for ICiistor,
nrrv Rynn. iippi'1 engineer, irlm wns
Imdly Injured » c8upln <if wivkM ui;".
•nt of tli.' hnsplliii.  His nritl Ih htlll
mir up" hut nlhnrwlse  h" ii  foelthR
1,1 good slinpe.  il-' ii<  n rnller  ut the
Hopnrter ofllee, nnd nttrlbules his rapid
j recovery tn the fuel   tlmt  ho does not
n, .1. Kim-r  was m  i"«"  Tnesdny ,|Hfl ''l,h"r 'in'1"'' "r ^"l""''■,,■
representing  the David  lb.rum  etgar..  ■
Mr. Kliintr predicts n hummer of n yeflf   Sen our potted pinnii--A new Bblpuieot
for flout hens! Kootenny, nnd few nre in Just Arrived—Campbell & Ma'wing.
better position to know tbns h* ——
An evangelistic
" ■Hurt  in  Mnyifl
mi continue for  three we*
nil hiih lvs»n rmitotl for the
 Iifl  in  gotllnu  "iiin""  n   leu  feel  '•'
the little brind,
Repent it:  "Shllob's Cure will Always rare my COIIRbs nnd enlds."
m*sm
.1 \mi:h i,.h, w
Crnnbrook, I', k
• Pub,
TIIK  I'lMsl'KiT.ii:.  UUAN'RUOOK,  B  ft,  MARCH  i
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
>♦    Repent  it  "Bailor)'. Cure will  „l    Hurry l,r.,.l,....,  1,1 »,
♦  way.  cure  ,,,y  cmiifbe  ;.,.,1  coin's."  ,i...  ,i,...-.,.,,
STOP!
Here is something
interesting
Tin1  .1 ■ ,'i,',.'  ivitti'li  is  I'm?'i„.-.■,'  ..i  iiiiiulv-.'iiilii  i ex
niul   -   i  iftti'i i iv ,'!iii.nn.- mu iv  than  -MOt' liutliii'l
 ■'...'■.rr  ii|ierut)i>i.!*   Tl..  Iiiiliiucv  irivuj \\vv* *i-
lirtllliillo rVrl'J  -' il. 'MM ..l'l i  : i.i; ill',  IS.OlHl .'ViTl  In ml',
i ;_*." uii   r .n mnl i i7.ilSU.tkHl *•..•,■> \, nr.  ,\- n wuti'li'-
u.H-l, i- ii lu-tivj .";■■. .',i,i'.' i Iir lii an.i liny, li slnmUl' t«*un-
.-.i iin.l ..ii, il ."..'i'\ lui-lif umniii*, .m.i l.i-.nu siu'li a .!■■ I. mi'
pi nl ni i'h ii .-■■  ii   'immil  Is  '...■ ■ ..i ,'iut will] u Ii.iim
■  ...    '  ,  ■   ..',.'■■. |, , (    \\ ,  nn  ,'M„'! I-   ii  >\ i r, h
m il I- ih'   I'paii- iii i* in nmkv i -h.v, - ., .il. ilu-
„„,-' ■ .  ....
GRADUATE  OPTICIANS
RAWORTH  BROS.
C.P.K. Watch Inspectors, Cranbrook, B.C.
♦ "; 	
♦ '
♦ 	
♦ »	
,-,.lt.' u.i's ' .1,,',.,   li...,,    ,'i.n.    I'"1"  »"
..Jul H.   , I...,  ,-  .-, ...ii.-.,  ,"""  r'r.a,,
...  ilmi  ,.,.-
...1	
ANCHOR BRAND FLOUR
'makes GOOD bread*
II..,- III.,.,.,..  I.,.
li 'ii ..I  ; '..•  ■
t;  i>.
ii.  ih.,.
i,  II  lln ,1   ;■   ||
♦ ,- i,„i
♦
♦
♦ |,.,n  .  ■..  ,..,..  ,
♦ .......
♦ .  ai,
j I,  -,,.
X '"-  . " '  .'..,     '*>
* ■,'■  „..        >i
* .,
♦ .
♦
♦
♦
♦
,l    I'll,,  ..I  l'|	
,  ,  uu.,    , ,
....
a
********************************************^
i COAL Oil IT TIE
— GALLON
♦
********************** **********************
rlll.H.a      l'l,,')            ..     i,     „.-  M.N..i|  ,,t Kmi.'i I, , .. a.  .i  .
... I'.,ni„. .   ll,,.. .,,,  ,n  ,.,„|,|„,„,|, «...
  su ,            *■_;'■;;' -«• •'  '  " ■' ' ■  »' ' '  '<
\  .1  ,,.., i»  ..i \ iioi una ,,.
Vi i I'm ...until.
\l..
•I.  V    U, v 11  l-n...    I   .IrF.i.liiml  ...  I...
- .., .it,.'  l.l  It... .1  V.nie, ., , ili....  ....
,1  ..  ,1  - ...  »|	
We have put in a
battery of self measuring oil tanks, and
solict your coal oil
business.
i,i.. ,.,..
.,   1, ......   ...   Klkn
P 0 Box 33
Phone 111
il   Si>'\. ,
Nature Glorified
By Art.
i •
,<■>
■■ !  I.'i  ..
1' HH'l's ...   ie|i
nur  i.i !  in.
.   .    .
OS, ■
■i  1      .
.
llV  '"'llll
I'   .  .  ■■
 lijrlll  ill
:       ..'. .■!..■,  Ill
i i.v,1  u > nmko it ;i
 ,1 It, leu., lh,' ui'iiv-l
■
■
;: >,! mnsl novel |,:,i:.•!•,,-
'
I'nil mid See
,
,
B. H. SHORT
The Painter and
'"
_	
Decorator
Armstrong' Avenue
,.   M..
.1.   il,.-
11.
I... I
,1. I  llll
11    H.IM.Ill
\,.|>..ll  It."!-.-   I
.,. R  .Illll'll)  «„.,.,„.l
!•'.   A.   Nn
ul  liiiaal mil  ,.,,
I    1    Mi'lii-n/ii
.■ill. StiH.li.i  Ina,
.1,  ritfltnins   l,,a|inctor
J.D.McBRIDE
Cranbrook,  B.  C. HARDWARE
********************************************
********************************************
x . :
.'.■.,,...,   i-.ilh...
„  In  ll...  Ilnui...  .
********************************************
X *'
I THE QUALITY STORE ! i
Gold Standard Teas
and Coffees  .  .  .
Vmi will llnfl nur st.irlt ,.l  I''.,in \' iiinl Staple
(irocci'ii's , niiipli'tr in everv respert : ;i tt'iiil
i,HI, I   ll ill  , mil III, e  Mill  WC  lll'l'  llli'l'r  willl
llii' i! Is.
i' 111)n i•:  56
ICAMPBELLiSc MANNING
5«i 1 i»«i iff.
I* .1 I tni.'i'liill, ..I Si-lsiMi: I-'. ll Till'
k.-i .ii Si. .Inini V M.-inii. ,,i Winiii-
I".!.:   \V.  \   i'r,.it.-.  ..i"  'I',in.ni.. mid .'
rf.  I.   Sum  KriuiclW'ii.   Wi'iv  umwU
,il   i'i'i,il|,i-,...Iv  Tliiifwln.v.
I'. ,\. I'Illlll, nl' Hi.It.III,.!,, nn.I V. .1.
lint,-.  .,1   VlllirilllV.'f,   .'.... 1. ii.-M-iiil    lll-ll.
v.t-  u-iiiisiii'iiiiM  iniKiiii-ss  ni  Cruiilirnnk
IV. .1.  Snlliviin, -H  Mi..vie:   W,  II.  i'..
||,  nl  Marl, !.  ninl  S.  Il.i.vi'.s,  nf I.H
iHiIjei- wcr  ih- «'ii>  l-Yidii.v.
IlKATI \  MAMS   TIIK  I.AIITI1.
Will |,...\   r \sil
fli'i
111,1  kiiiil. ili'livi-n-il.—W.lt.lli'iiu.i.
OK  INTERHJST  TO DAlllYMKN:
♦
♦ *i I ffeV   int,,rmeil  dairymen, once they
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww** j Investigate   the   new   DB LAVAL
CREAM SEPARATOR will have  nu-
- -    - 1 thins; elsr at uny price or under any
condition.  In  one  Instance  32 Wisconsin dairy farmers were forced  to
buy hand separators on account  oi
their branch creamery closing iloivn,
and   31 ot them bought DB LAVAL
machines, notwithstanding all would*
. lip  Competing  makes  of separators
j were hot after the business. Like  In-
i stances can I"' pointed oat. in almost
(every section of the country. If  y0u
j haven't bought yours, send today for
catalogue and prices.  Patmorc l.r,,s.
School of Mining
A COIUGE OF ArFLIED SCIENCE,
AUillilca1, fun's llnl.er.lty,
KINGSTON. ONT.
P»r Calendir of the School itirt furtlipr
tifot-mttlin «ppl*> ta thr Secretary, School
of Uiiinj Kinj.'on Ontario
ne MUi«Ib.| Cmtms ut ttlerMl:
— Pour Yttri' Courwf«r Oeiree of I, Sc.
-Three Year*' Con Tie for IMplama.
m—Mlilif Biffliccriag.
i-CheraUlryaad Mlaertlofr
(-Miarralofff aad Geolagy.
4—Ch?mical Kaflaccriac.
#—ci*il Kaitaatrlig.
/-Mpchaalcal XagtactTtag.
/— Electrical Raflatrriaf.
i-Biolofr aad PabUe HeaMa.    T
w  hiiiin, nf
1  iii-   ri'.mi.i
..'I'ts.Sr . 1111.1 I! .1. Knhi
II. Wilrtnn. nf S|,..K.ni.' i
11'  Criiitlit-nnk  tVediii'Silin.
Sam- 11...  i|rudnur.v ....   «,.si. dii.i  li> | $
.trtliii   Hi kenrlilup,  |in
I'mrV  S'e.sl  I'iish  l.iiinl,.'!
nor  wiih in  1 lie i-il.v  Wethv
ll Is  VnU-nist  Unwnn>
ril«l-|)nill.   I'iiiiii
laorii 1-i-t.s.
».
3.
Binning
PHOTOGRAPHER  AND
PICTURE-FRAMER
STAIRS NEXT TO ARNOLD & ROBERTS
iv  is   11,1... Ii it,, ij
I.I  ,....  It.  I'lll
♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ **********************
********************************************
CORPORATION OP THE CITY
OF CRANBROOK
l'l lll'I'.H   1,S  LAW
r.lii
1,1.In
ii-i'i'lty no, i,i.-.l  ,,1,1,  1,  1-   , It.- int.>iil
,t tin- fin   ,',..i!t.-il  ,..   all'ictl.v .-,.,.
III. iii-nilainlia ..,'  tin. 11,......  Iij-lim'.
•I'llt.S.  M.  IluI,I'.IIIS
CI1.J  1'li.rk
Iriinlii'ii.ik,  Mitrt'l,  I",  llinil. 1
NOTICE.
TAKi: nu11ri: ,,...,   n„. ii„„„tti K.-,«-
.•rii, iii.vlii.i: ..,' Um allnt'eltiiltinra .., Ll,.,
Wall',' Snii].,.! Cninpitity, l.iii.i,...l. ..„, ,.'
hi'ltl ,ii  th.. ..Hi.'.- .11' iin- r..in|i.in.\. At'tti-
atrnni!  \vi-  t'lunl.,....,..  It.,'..  ....  tliu
L'Ttli il.l)  ill  .Illll'll.  10,111,  ill  lif n'rlock
t,l Hi- ll|nvl„r> lor >,'.' hull ...'." 1,'tl
:,ls,  ll.. i,,.■.■.  100B:   I.'.',  Mi,'.-.,...a
.r  I, naiiliiu    >,.„r:  ti. -i.i."   an.I
ma uml  tor  ,,...   ,i.iiisii..,i..ii   ,.,' alirh
tin.. liiiahii.aH i.h mn.  1... Iranaitrli'il ..,
thr
»  I'  ,., Ill,
noli    llila 1'Jtl. ilit't
THE  CELEBRATED
BELL PIANOS
are sold only l,v
The Montelius Piano House
Limited
439 - 441 Hastings Street,
Vancouver, B.C.
WRITE  FOR  DESCRIPTIVE CATALOGUE.
Branch Store  413 Josephine Street, Nelson, B.C.
George Welch,  Selling Agent, Cranbrook, B.C.
H.  H.  STANTON,
Manager  for  all  Eastern  B.C.  Business.
♦
♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
***************************************************************************************************************************************
BURNS :
BROS
X Arrived X
*
*
Prices
$16.75
18.50
!   24.00
I No Two \
\  Alike
♦
I   See
I BURNS I
:  BROS  :
I Windows I
♦   For
26.00
:  Latest  !
t  Styles  t
♦ t
♦ ******************** * ************************************************** * ************************************ * ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
„t************************************************************************************************************^^

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.cranbrookpro.1-0304818/manifest

Comment

Related Items