BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Prospector Oct 10, 1908

Item Metadata

Download

Media
cranbrookpro-1.0304731.pdf
Metadata
JSON: cranbrookpro-1.0304731.json
JSON-LD: cranbrookpro-1.0304731-ld.json
RDF/XML (Pretty): cranbrookpro-1.0304731-rdf.xml
RDF/JSON: cranbrookpro-1.0304731-rdf.json
Turtle: cranbrookpro-1.0304731-turtle.txt
N-Triples: cranbrookpro-1.0304731-rdf-ntriples.txt
Original Record: cranbrookpro-1.0304731-source.json
Full Text
cranbrookpro-1.0304731-fulltext.txt
Citation
cranbrookpro-1.0304731.ris

Full Text

 Library d Ue  ins
fflafyt&ttt.
Vol. 14.
CRANBROOK,  B.C.,  SATURDAY,  OCTOBER  IO,  1908.
No. 41.
A. S. GOODEVE is WORTHY of YOUR BEST SUPPORT
If You believe in a White B. C. a Clean, Progressive  Government, VOTE  FOR  GOODEVE
WHITE  B.C. School Report
Hon. Rich. McBride sets| The  following  is the
sets forth province's  report from the public
position schools for the month
of September
Advances  his  reasons
Against Immigration ,    ^ K?iSSSSL tiMtar.*
of Asiatics : ^::;.;;;'„ ;;i,",;!;;;;;".'"'",■•;■.    J:;l
 „— ejliKD'iflUT ATTu.~il'AM li.
Il,.ii  Kiriiiinl \i,lii uipum-oil iu ,, ,-0. rlmi i.nrgott, ilu»'„ liuiiiont, Durum Hick-
rail laauo ,,r il,,, stnnilnril uml Kinplru, .••ilm«nu|u, .ioshid i\ iij .  .uiitiiiu  mis-
tli.- popur [it Iv oulnlillnlioil I..  A. .1.  I"'} Ml" Jim °«  i.,,,,,in  ..it, i,wim.
Iluwsiiiu .loualo  uiirifiitruyil. hi'llti 'luylur,   I'	
viiuiny  llm  nun",  iiriililiims urffTlliig(WuiiT, l-'lm ■■ s\ I
Prospector corrects Herald
Support from  Cranbrook  RECKLESS
Quebec Yards FINANCE
MIS-REPRESEINTATION OF FACTS BY THF Conservative (Jams in Thc  Canatl*ail  ,>aci,ic Human   Nature   was
"OLD   MAN" —SOME   FACTS  OF lhat province are   NVl|,  improvc Machine,weak  and  the  tenip-
INTEKEST  TO  CRANBROOK predicted sh()ps ant| doubk> the tations of office
RAILWAY  MEN iJ^Irr^^r,: S'.::,,,,:,?":;,,,11",?.!   trackage ot yards great
CM  111   I IK-  ll.lll   III  lM''llll€
*■*, und ii ml i>i  lliu m
..i u>.' nmiulmlm- (Moil, -
\.'»i ul So|Hnuihor HtMli
i-  it  m-Mllllll
i  Tlto Cunnillnti l-ncillc lUllwnj  i omp.un ...-.' ,!.*'
»ilt duuidn   ib.' truckono in  lliu I rnn- JJJJ
luuok  yiirtlM  n*  sunn  ,is  |iui-uiili-. I llu ..  .....'.
sl  mill
ion    that
•OHod  rnvoi
■let-obla .uiiin
("Tell  it  Straight") P u  ^  my m.. , , „, ,. .. {< r-2-;-rrr ............
("I Said In My Haste All Men Arc Liars") '-!^^=M
-■ ■,- ■' ■ ■ ••■ j in  MtintriMil tii.\  iou civiilliiK llm tfrmil'  J^J-** "' N"  ' •r***'-i l'u' '"" u-"-"h uf lho  y)t,m(f,  ■■-„.>  *luvo |lil(| tnt.\xl, yCllM  ,,i
ivront ,\.-iirs has loomed Ini'K'
Mr  vluw, nnil  hns nl I inrl'-il
luiil
loiign
Hint  of  Oriental  ininittfrn ^^^^
hilitii's mill  ils ilnnp-rs.  I  wIhIi lu tuiit-h
bri.-lh  on lliia problem ns ii eiTnclH I'nti-
,1.1.1, which  I have lh- huiioi' lu s.'i'v.-. It I
will  l>.-   reiiu-mhei'ed  l>>  oversell  rnnih'Oh
in.li  itiit isn i 'iiiiuiDin l
une  iiii-iiii*  iroiitiur.
More expeditious nml
llm pul.  i DIVISION II.
''"■'"••■'■ *•• I (Miss  Oalil well,Teacher)
mils,    it, | Nlimll,.l- I,,  uu.'iiilnni-'-	
I«««i" LiJi-niKu aUou.tiineu 	
VMKFKCT  ATTENDANCE
Cll.ll'll.' ltlUlllUII.it .
Mnrilm   It >-n.   i.\
il,   Arthur  i uh lur,  Uiii'Kunrito i
Tin- Iwlepumleitl ItcriUtli in its issue uf
Or In hit Mu. 'i'llll islli'S uu Kt'tlClO Uulli'I'
illi.- cnpllun uf "honiii lut'ls lnt' l run-
hl'Uok lluilwii.v Mun." mul nct'UHL'H .Mr.
iJiiikIuvu ol iiiaking i'ockiojih statements,
gQ devoid ui truth, partisan mul llugrnill,
Uti i iiiiiJ iiiiuiiili'ii tu appeal tu tin- railway
■ |iu|itilal)uti,
Ml ,„„Uiy  i  •'•'•' *■•'■■ I"'""''!! ui thu ll.-iulii, Lhn I'nm-
nn.l  Jhhii» puclor will sny that lliu ruIIway pujuiiu-
tlun uf  Cranlirook nm Ititoiii-junt   uml
■  Di'timitioiKl,   Arthur  l-uwlur.  Uni'KUoi'lto I "■" .-««..-.».----. «    .....
P  Harvoy,   mini  UapkU'tt,   .Uelluu  1 k. .qullu eu|Wblo ol muling ami utldersUml
„ J ilonnitp    Mt'l'UPt I'll III,    Vh'h'lliUI  Turker. j .'"« lh" '"ilwiiy wla pu»Heil by Uu- l.nlir
nin
mvtiKi-niiiu  ni  L'lili
iiif
|i..*.i.l  ttnlsun. Olive tth
..ll.
DIVISION III.
(,Mias Taylor, Teacher,)
HI!
Nurlli  An
ii.jisi  <n iiii- run- ' N'unili'T  iii  iittt'ium
i'a luno lirullulit us | Avurux;!'  ullunil.uuu   {Jl.Sli
faun lu (iu-.' hum wilh  .-..mi,,' >.   wr*, j FRRFECT  ATTKNDANCK.
illlTiTuiil frum Illusu .-msiuih uvuii onu llu- . rVmiiVllft Annsln.ii-,-, I'.-irv HnrtfOtt,
.■mi.' iigo. T.i tins must Iiu uiUiuil ihu Kvu tliv.in, l-'rnnk irvtlnrnutii, \ luu>
iuifrratiun from Imlia. n huh mnl illlllculi hinris,  ' Cunluu  l-'iiwlur, cimlys llickoii-
|ihusi' i'i  Hi.' siliinli.iii  llinl  utilil  IWllUy  luitllillll.  M
i-r i;iiv--ruiiiuiit «' it luml any assist nni'
in.m Mr. Cu-ith-vu nr thc champions nf
lliu Laurier ^ovi-mmuM, Smith Curtis nr
Hi- liulnpi-mtuul  ll.-rultl.
If tin- "Ohi Mun" wuultl donflnn liim*
si'lf in HtrniKlii mi-is ami puhlish Mr.
Munitiy'H Hlulumuiits in full, hu unit his
"iuili-Iiutulunl" Ciil friuiuls wuiilil lu»vi>
sunn- stamlitiu with llu- railway men uf
t'rmihrniik.
Kor the liunolli of Uuwo coiicornt'd,
h  uml  Imiiesty, thu  Prospector  pi
DIVISION  IV.
(Miss Ross,  Tencher.
n'ipiiir.l.  'flu'
lliilll'lllly  nl  lhis  nsp.'1'l  nf  I hu ,|iles| inn is
III.-  Ii.i-I  of  lh-'  MlMlplU  uf  Imliu  llUillU  mil'
i.'llnw  Riinjocm  nf Ihu  llmpiiv.
XtiSm^^^ ATTENDANCl-.'    I |^KSu^^^Vfti«i}
i.iIiiiiiI.iii i„i' ,i i ■ i.i ynure i.iisi lum   Kill.  IIt.viiiis.   Mi'llunl Carauii,  HiitiiW    J >.(,;,,,,, nir wilfriil l.uuriiT nt Otln-
1 i  I'i'Tsi.Ht.'iit  in  Iii-t  t'lIiu'tH  I,"  si'fiiTi' I f,,l| ill,  (..-luiil  1 im ti... u**.  1T"'K'  '.luu'T,  wn   , {,. kiutllv ruruivuil I li.M.i in... -.nqtii.'-
ri'uni Hi,' |i„iiiiin,„i BiiViiriuilL'iil  ii.l,'i|iuii,'  llnii'li' lliuiiii,-,. III111I.T.H .i,,„(i»„n llurrlul Ir|) „.|,llt „„„ Vfontcd.   Srellnn  ll.*,   uf
hl'IU' tlni fulluffttlK tttnttl.Uu.lLH unit fdt'td
regni'illlltf lliin liUNi- utti'iiilit uf Illi' 1.UUI'-
i,.|- ii,,\,,tTiiiii>nl to iniiki' riiilwu.v mun T„.
I NjiuiiHlbln for ucclilotltH,
^lr, Slurjihy, In cnnvprHfttiuii with a r
I ulili 11, lliniik yuu tin- Hit  pr |il
mnl TiuirlTiiUH  iiinnii,,,'  ivltll  wlllrll   yuu
lITTIlTlll'll  HIT  III,'  |l|l|'8Ulinl  illlTI'Vil'.l'  UHKl'll
l„,rii.nl illvlHlun ni tliis rlillli*; I kIiiiII nl
nil  llllll'H  Iin   iHT'Pnriil  In  nil irpflll
riillHillnl'Htlull uml .Hit wi'IkIU  in iiii.i Hill,'.
^,,sl inns tlml  11,11 inity iniiki'.
1 I'oiiinln.
it'iis fur l.llinriil Iuhhuh
KlirVlltlVU TltllllllilllTS  ur..  tl
llll. ill
III II III.
• il.,-  luki'll  ilntt
1,1 ,,.|'„„ nu'rk
TSlM
jlllll'
.ilin-,, ami I'llllilialilHin fur
nml llmrn pliilfiniu ill',' ii
,'  IHUI.
Sinn,' limtniuvj.
SillTTI'Tly yiilim, I   Jul,,.  ,,„.  |.xi,|i,|i|u  Mt,  A,,,,,
A.  S.  (IIIIIIIKVK. |iif  Mlillll'|,|ll.  |,',s-,lIllllli, llnllTil
lh,<  llni'ili'ii  t'llllllltliili,  UKItlllnt  1111-    Inl
11 li.'T .1.  I'.  tt'nlHll, uml  In- liupulnrll
lllllill-l llu- Irish iniiki'S his i-i.-.l l.m nil
.Hll.lhh sill'.' As In II. II Villi's 111 Sl
iliiliiliia illvlnl  Ills I'l.'i'lnii
111   In
i'iiI'V TIM.I'd HAM A. s, i;iiiiiu:\ I" 'I'
II. I.. IIOIIIIKN.
 Jll,I  llllllllUKi,,  Iruni,  I'lllll
iili'iiuiin- lllriii'li.  I
Smt'lun  "um""u, n^llln!  .'.("hnJuil'i'v  I'JI'.'.llS'  tri",' ,'.', ""''' i,1'^'","  ^'"i."'!.'^'  "h'' "li'i'iVliv'i'i.v"..«"«» n-nd lu liim .mil III,
1   ,'.,  ti,. uu, ■■. ,i!'« ,'■ i ,,'■,: ,-  ,  ,. »;",'.' "  ■ **»■> ""k"'1 "'»"«i>"» i*****"**"** * **■<■'"
iinl.'il  uilli  ,1  tiiil Tlni I.'  il.'i,-,    ' nini'inlTil.  Sir   Wilfriil  t'T|,llilil nnil sniil:
'  ,'I'IIAT  IIU   WOULD I'X'il.'ini' INTU
■Till-'.   MATTKIl,   ASU   SBE  WHAT
It'OI'l.l) HI'. DONfl, lll.'T   ,VS TO T*HIi
iiii! uur smi wilh n Blur- ,           DIVISION V.
l.v, uro-j-renivti rii.-„, whirii shntilil ho  11 (Miss H u  xeaoUar.)
**"<>■ it "trongil. 10 Hi i|.ir ivhlrli  s.m.i.-,- ,,, ..11..,i.i.,,,..-	
,n- nn- ,1  imri.  Wei-nun  llttelllllllll-,,   ,VI ! UKl'KAl.lMi Ol' THK At'T. 11-' IT WAS
s,u,in! m |™  "cl  ll" thi .'iiiii u.iiiil n- PERFECT  ATTENDANCE.     ' HON!-:.   IT   MIGHT MAKK U.v.i	
iTTs ni llmlior'  lisl, mul minerals; Willi "nrcillnii AilolnrlH, Dollii Ailburliin, Mnl'y hiKX r.MIHI.KSS. l.'AI'Si: MOHK At'l'l-
'tli  mill  lu.ll.tH iiiliiiiriil.l.v Il11r11l111r.lt,  KvHyn  lliiiluii.  Il.'iyl  fnlili-r- I 1P1.. s lr4  ,vmi  .UBj«i  u.  1,111-,.
.,  „  ■, ".,..  ,.■ 1  .„■,,,in.r. ' mi. Milu Itriiiiiiiiiiiiil.  \i.ilni  lliiiiiiitit. Xnr-
' ' ,.„,„ |.'.,„.|,.,' |'I,, L „,lll„„, 'HI  lOHVUllf  Stl'  l.l'11'UI.  ll  HHIllllTI'  III   11'-
1 '11.-I HI'   Ill'.lVllll'll '.IH II        I  llll  HI         I  I.l I I'll!  "    I I 11  I.l  I : III ll  11 j| j II ,                           a
' I 1....t.i  1. mi...   vi :.,  1 ,..,„,   v.,111,.  lln,..  |ii'TSTiitiitiVi-s  nl  tin-  fiiliWuy  nii-ii
ntli
It  iii-Hu'llltlll  Ulilll
mis' witli,- iinptilmiH
Ulilll  K
Mm-'riil" i",',l»k"\i'Mhi"ii'ii'i-  I™-"',»''
nf I'llllllllll  Itlis prilVOll  ll  Inllnsliitli- Iiii-  tllll i 1  iMlinis.   ,,,1,1,1   i..-,,,„.  ,,,-,,„,  .„„.- ,1,
Orioutnl  UimliiHI whOHo lntrllaluli tlm poui T'-Huis. Syilnoy  Mumntriiyil,  Ii,,hbI,is Mr-1 '■"»• "• '••  Hurmm, nun ri-pi-iiiTii  tnoir
hit ..(  llriiisli  Culiiinhlii  iiiimmii t.ii-ir 't'uwiin. fluriliiii lli-K h. Siullo N |U Ignovnnctw 111 iiiiii. tolling mm unit thoy
i.-uisliiiiiiv  Iimi)  stri'iiiiiiiisl.  ouiloiivuroil  Hlltrhl st  IIiimoII  si.   Kl,,,..  Wnllg """ *"**■ fUifnoil irom uu itnorviovv wun
In   nin,-.-'  hnrrlora  hollovlilii Uml  thov  "'"I1-   Mi)t-tf   Tnvlnr.  I'rvstnl  Turkor, l*»' «"'«"•  ■>"■   Huruon iiiip,in„i wuul
. „■,.  . 1.n.l.v  it 11 i.l  n„    ni ilii-  Mlilllill'l  W..iiu. sir Wilirhl luul siiiil.  In. lining 1.....  Sir
I.,   ,,-.'    ,,,!,.  , i WillriiiH wnniH Mr- Bunion roitlloU   unil
Pin!   l0,,rgo.      " DIVISION VI. »"l,l{ "m""' mr **<**"■> r. '"■"!'" .M'"'"'
1 ,,1,...  , ,. =  ,..,, „.  , „ ,.  i„,  ,,,  . i„. : ,a,ti„.  1.-1..   _  m-  i   -. ibi* ''nuiii suy nn more, thnt hu luul gunn
,„. h, ,«  ,',  ,   'l„ i   ,  ,   .  lMiSS tllSe'' T«'1('hl''') n» III,' us ., nunistiir sil.ly oould.'
-I,'    '■,,?,,,  nn   , ,„■   ,,.    „s   ,.„   ,'""""'  '". '"":''"'" -iS   '**<■■ **""*'■" IHTH I'liHi'il In* u niiiiilii-r nf
"  ,,          ssi, in !  Tl,.'  TSilHn!  ^"'^ ^Vl^^'r'v ."i 1" V ,V V < V*. *   '^iT «"'»«««.  <*****  Iff  ******   ,*«
 .Hlrlrto.  imilllgrnllnu  ol  Asinlirs    ,;,. ' |\  ._'  |,.„,I  |1. . I • „t,..  .is,',,!, Ilo  '"**„ """' V""""  ""  *'"■"""'  ""UK"""''
1,1  .'.'"   '  !.....  i,';...i  •-.*' •••'' t'ulhvui' inon  which lio pnniilHitl
Itultj  l-'lml- Jt,'tu-t"Tio iui'd nis |iurtj;  would Hti|i|iorL
A. s. r.i)i)in:\ K
w  ies  nn.l  Lliii fttrtotvlliifi «"  thlH | |„v. t'vrll ilrnynoti. Wilfriil Kullimriy, Hum-   t|u HM Wl.r, tuimiod to Uiu lui-
».i-       iho vul ow  liml  iiHiWll  rnwH, „." |,,-,n. Williinn  I.um.  \lury  LotmJi.  Hal- „.,.,  lin,|  thu nmemlliient  wns Urfted UpiHl
riml w.iu h  ».  latrlulic clLlxuii xxt Lho „l,l   l.u,.sk.   I.il.v  l,...ni»tor.  l;oo  un,. 1(l(> tf0V(.rmilll„t( nn.l iltflitlluwcd,  hitl \ni-
!«;,.   veiv will ' » V* llriuitn MkhP|  Mi-flnhlrli'.  Onmi  MpXuIi.  (Iiwa pr ,,„ imrmiuaHl liy tlio govorniiwnl uiul
■"ii i hi-,  iiiilluvu   und  foul  *•**'*  lh,-ir MdVnrlii'io.  NVIllo   M.'K.-m.u.  Mny  I."". ■ ttn-  HUlMHirled  by tho  (ull   oppositmn
luiummmw  '»    nutlon m """•',  Uu'i' Will In in I'rmli-n.  Lnttlu  stnne.   Ilnwtl Hinwgth, mul wiih the awilntnn6o ul mil-	
,i.i  In Lu liutlit up mid siii'iiL'iii su'Miisuii,  Clnrtlnti Tnvlnr.  Cin«sly Tni- Uclfiit UtwrnlH, Uln amendment wus piiis-
T1,,/   , purtlon uf tirontoi- Itrltuin: |np. Kndlo Wu.hIs, Wiiiir Lin-k. Sum fflilt- oil,                                    I„ .-oucIuhIoii  wu will miy, Uuu. uii
In,,! uuu  tho omplro us n wliulu  woiiiii hiW:V,.h On; Myrlln n.ivny. I•»..•.>■ 1»m»- foUnwllltf commuulotttlouHHl.owji.ftl  Mr. (iood hud cImhhJ IiIh iiiimUiik, und
i„- wonkouod wui'e thoy lu mil in uu i">-K u.Jfi. Wllllum  Unnlow. — *  '■ ■   ■- *'-	
lliipoHOtl  tl|»m ihuiu nl  kivpiUK this ns  u
t'l'iiiil.iunk.  nri  .Mii,  lOUfl
(Inn.  It.  I..  Ilnr.l.-ii.
(Htuwu,
Is Meet inn  (uur  Ihtooii  rnllwity  ml  ro-
puuluil ur umeiHled.  if m, whun uml   dill
yi)U UUppiU'l rupeiil. Answer iliipol'tnilt.
A.  S.  (lOtJDRVK.
COPY  TKI.IICIt.Wl  It.  I..  IMHIDKN  TO
A, s. i;i)i)i)i:vi:, otiT. mil), '08.
Tiilojjl'ftin I't'Colvod.  It  wns iiini'iuli'il  su
Inr uenli-iuiu.'.' unless wilful. I ui'i;eil this
nuiuuiliiieiiL upon tho jnvunini.'Ul xxnxl
whon ihey iii'ierwnrits ihtrmlueod i' we
nil Rti'uiitflj Huppurtod it.
It  I.. HullhKN.
llusHlund,  Out.  llth.  1908.
W.  (tulllliH,  I'Nn..
Crunlirunk,  H.C,
.My (loitr Hollinft—1 onclono ctiploH nf ull
CDtTOHplllldoilOO  Willi  n-li-ri'iu'e  lu  Sivtlnn
1!*ji» (11,'h Hallway Act.
Vuii  Will  see  by  Mr.  llnnleiis  LulOtfl'lUll
iimi thu ucl hns I ii iiuu-mi.-ii us staled
hv .Mr. Murphy, hul yuu will ulsu see hv
Mr. T. I.. lllooinor'H llKl-'KUAI. lot top to
nu- thnt I Wus tiding in gnnd liiitli, und
iu tlie iuli'ivsLs of the nul way moil in
iiffroohiK to «lvo tliom 1114 mippt.Pt. I
wus Lhorororo iustiti.-d in  whut  1 did.
I nm Kind ihut Lhoy securud tlio iitneiul-
ment und run only udd thul I sluill nt
ull llinen in tlie event uf tu> oloclloil '..'
|ire|iur.'i| tn (flvo oat'UOHl OOlwIdoP-illoil lu
nuy loKiHlfttloti thul muy he in Iheir liusl
illluresls.  EVOPyllllUB  here  |ioIUtH  lu    ..
HUlmttintiiil iiiitjoplty In  HoHslniid.
Si.u'.'ivly yuni'-s.
, A  ""»  H  (Ol
,  ulsu tu in- oroctod.
A  new  Blnpu .mil ulh.'.< im  ilir I,,,, K,.
iin- l-'nt'.-iiuiti, iihn now biilldliiKN tui  the
,  iiiiili;i' nud IiiiiI.lln-- dopiirtmmit  n	
Two now loo huiii.-, duublliiK iho rap-
itcllj  ni lliii pro-unit  huiiHo,  will  bp buill
The ImpPoVotuoillH nuw iiml.-r wuy will
double lho onptioitj of lho ynril. .'hum
imp ('ooiiiiuodatii.il  mr  Hi,- luiistnntly
iportunll.i  i ipluinuni  Uioir promiHi^
ould nm Iihvu roqulrod inupo thon ord
hip  tu  k.'.'|.  lln-  PXpeudl
lh
nh  .1  ivdu
"Pin
XtPHi iiL-nni-
Ips  llin.nul
IN  In  IHllll
the
mni-i  .iml  Mi
nntl.iii  ..I  lui.
h  wo hoard i.utn then
iii-i ieh
nt  Hi
..til.
N.-sl  ||h
inl
In Sl, l.uwi'oiu'ii, whloh Ituhorl lliokop
hllku I'upr.'Heinnil hist purlhiiiuml. II. V
Ki.i'i\ u l..iiiii'i luuvur ul Mniitr.-ul, hns
cnimr mil. nmi it is nuw u Inssup wlllt'll
will win. lu Mt. Mury's I.. T, Mnrochnl,
K.C, um- ui ihe unit urn iiiuonii ihu
I'lvu.'h I'iiiii.iliuiiH. is llie l'..iis.-rvnlive
sininliu.i  lieur.-r.
l-IllSLol'li inwusliips
As fnr the uiiHtorn iiiwiHtlilini only ouo
is nuw lu'hl i.\ iiu- CoiiHorviiihoH, Hhor-
hl'iiuKu, li\ Ur. Wul'tllllllttoil. llu is t't'P-
iiiui ..I I'lwliH'ltim, in nholTord tho l.lb
opiilu un- iimikonod bj lho rosiKiuitluii nf
Mr.  I'urml.'.'   In  hucoinu  Khltf'H  pt inter.
uud  W.  II.  Hublimotl,  fur -iy  inunitgi'i'
of 11 uslurii tiiwilHlllpH bunk, run hur.l-
ly boon houton.  Mogaiitlo is -uluiittnd
i bu
lli.urul In
ntidu
I'
In  t'olilptoii  Mr.  ifudis  I'nj
ijunii i-inuii'e of winning.
Dr. Wulsh in I-inked upon ■•.■- u win
winner  in  Huntingdon.
And Mr.  Hour,-Hsu.
Then lleni i Ituuriissii IllUHl nni bo fnr
(fOttoil. He hns si-jiiud Hie nntninul lul
papor of Aid. OIpouh iu St. Jamo.H div
ision, M mil Pool, where fur Die luml lioilSi
he  |iul  Up  0110    uf  lhe  must  seusutiunn
eampnlRiiM iu the hlHtnpy uf the Hnm in-1 ..
ion. ui Ion-tod ...i slmrt  notloo.   lho ",'l|"  l»ju» mit
ppnmier of Uuoboo, Hit- I.i r (lotlln.    !  MnJ " "*, AU"
There  Mill  ho  UO "snlid  IJllollOC"—llOt 'fi""  U,1M   ' h"  '"'l
by uny melius, nnd if proffoiit  hIkiih  ooii-
tll.ltO  UlO  l.il.enils    will  llUVO  U  HllinllOP  '"n ,I|!,V|"i" l|,.||,l
innjoi'llj  In   Quobnp tlmn lho Contiomi-    ,.....,  •
I iv.-s  in  < )nl urin. ,.,,,,,,,,11inn   will"
ORE .SHIPMENTS
Thn  folliiwiiijf   nr-- ihu tiro shi|ii»entB
liiiin minus iu ibu t'riiniirn.ik dial ricl fur
tho pust week nml veiir tu dute
Si.  Kuiii'ii- 1100 18,781 '
North si,ip ir Hiilii
,.n. pniUtiPttUII
nf hyiiuorlHy. \„ duubl Uu- l.iln-rul lend
ers r.-.ilh tiioaul H when, in rullVi'iilioii
uiiil uii lhe |illl.lir j.l.ilfurni. thej snli-mii
Ij  t-hnriK lun/.eil lhn CoimorvniIvo oxpi'liih
Hie
lll
tl.  .lump  Hie
tho
.1.
id tu reiliiri-   the   hnnd
i-forti
l-'u
Cranbrook Council Meeting
Wnrshiii  M
01llU(f.
iiu'i'ii wuru proao
Pink,  and    Aldurmon  Itynn.  Iiei
11 llllt  till.I  Jullllsnli.
Itoi'oriiu m  inst  i lin«  woro
nn tiinimu ui Mu.Tin.-ii itynn i
sun were uilojiluil ni t,>.\n
TIlO I'liinnee ouinmilLue -in'si-i
Illutllhly  lepuiL  ullll    re.inuiii.'
Hu- sniil neiuimts ut iun;  In
bo  pnid.
On mul  nf  Abler  II t
liiiin  ihni  ii crmuiLH  ni  i
Supply, nml Klootl'lf I.Hint, nml
luiti.i  lie |><- Ml,  CUPI'I
1 iniiJpoHltionlHtM ui IHOH uml IHOfl for Uie ur
tuuuH nni uro ol thi'lr intunlloim—(oi th
noldou  toxl  r hn racier  ul  Ihulr  mnltuoii
It   must    h limited  tlml  ihe  prof oi
htoiw woro   imuiuuulnto.  Va luoj
..'|.i'.iieii  th.- thniiKiiBtvinjj  ul  tho
   in  Hi-  Temple  In  i niiv min
llioj  hPuiidunod  thoir phy I act or loa
Illl'HOll  till-  lll'lll  uf  theli  ->,!! ills
i-il
hell!
ul
etui und  '"' "l,""s
ullue
rtllu   ->l  eNpeniii-
Hnui  nml  HoiHlei
uf  the  ImiiIi  Mot
.nut, Mayor link noi  vol
The Independent Voters
...i  nml  II hnl  Hie
unis  un   prumuilod  hy  thu  Hunm-e
mil.'.'   iiiih  iln-  exception  of  thnmi
iii\ dun 11  mt) puid.—Carried.
.- It nun I ui ttorkn roportod ik.it  Lhoy ;
purrlinmiil  Uie oomutorj  nt  a coat  ..(
ni
i.,
ice   ni  -nin.iimhi
ui met nulls of-1
-  iiietnuil  iii  llie
vvllOl'O  tliu  in
nn. isMy lhe sTund Mr  tC-d-Vtj li^^i Ink  , uiciiu ou  Lhn (::11::v■■ ■■■«  du>  his  l':*:|lUJJtKl
in thlft iimttur, tlm houito uf his   in-jlhe  lUHiiatfur   ul  the 1 rnsi'.s''	
me mmilia und lhe punt  ll'iKlilioiia nf
t'lupiii* um.v  tuku runt  uiul llnurisn,
" i'lm (ormur Utitlur.suoi'utuPy for Hu1
mites, Mr. Winston t'hurohiu,
font  uilininilUe Horloa  uf  pnpi
Alt'im
-llilllles    Willi  11  Willie  i".
imv u ri«hi  in forbid tl ptrj ni hit'iiu.
ui is   uf    Asiuties.  uml  In  ppoflui'vU; 'W}1"" .
ihi-iiiseKes (mm Um I'uuittl i'li it ns mul -.-- I Uwiiiri'il
 -'" "■  sui'hl1"1'1^.1 i
VS  llilWII  Ul-'  u\
What  ure tlluj  llmre
|114  ,,..  Hm  nltlooa.
ui ■:>,ivl.ll;;"iHlvlli' Vi'llm •*«'
ul '  LllllllfM in
linn,  WliH'ii  It
ml tiui'inil   i's
lliuiilftrai
vim i
ihni onu ho i'
sell  fr.
lli  tu  fri l.iU  pel
ili'IiIMU"ClilllMl"i»"iM!i""l*h > l,lv,j j '"it" "piudK-d'itse
I  foi' III IH'.V    "'  Hire  nf  llie  .nillli
||  ,,11,.1'ils  ll  el.eupel- | us.  llllll  i
llll'l'  U Vl'i'llil
in Sfn.-tii  pur hood
liunil  in l-.mS.
piHlUCD  the  evpetuli-
ln.1i  il  il.'i'lnie.l  I
 lHon, uud llm request m' the llrofh* I uut from hlft apooch nil reference iu what
irhuod  uf  Locomotive  Firemen  mul  Kn-| Im hud  suid  n*  seelimi  4Ifi uf the Hail-
linemen. I wuy  Aet. thut he would nm  auuiu  pub-
 0 Illcl>- spunk  nf the iniillnr.  Until  In-   had
usi'ertuined   from Ottawa Um irue fnCta. iKoleutbitwIj
atituonoj  in
indopoii ii
eliisses.    He
I'nnuiln, it lum.- IIlllll 1)01' ul
inters. These OOltHIHl o( IWtl
ihu   who   lllivu never nllieil
Sllll.-t il  ul  lleei'ipls
I'lii.-
lluifiihulvua whn olthor uf Um two   Kl'onl I j |"*"   ,..,.,..'."'
I""'1'""  ""Hi  thus,- ., .hers Of  hull,  pari-  ,",   ^ ,  ,
lea wt.o ppnfur iho intoroMta ul Ir ootin-  ,',;"»," .' "'"'
try  lu  Lillian uf thu  ly  In whieh  llll'l y\
""i»"ffl,li,"'1,,,!!L imii'i... i HfS 'if""1 '■
... li ..i.'i'ii.iii in ..imi tliuj iliink tlm Iimi ,],.;",. J, |,,',i„.,.',,*
•>i ii-i-. ii.ni '
'l'l   It1' iiiiiini'i'   inn
111,1104.1111  iiiuiitri'»  .
.   'J.IIHM Tj",   |„,|„|,|,   mnl
ii.liil.im  , i
'if! ;-"'  lliiil  Ml  I 'luiil
I'"*"""  „„rr,  i....-.'.,.-.,
mil   ullll
lh,' 11
lllitir uiiuiitiy l,ut  lln'ir lllllil
iiflull  ii.-niiti\i'ii  liy  llm fuel  unit
II.-ulili   	
Itiilllil  nl  Wulkll...
Jll.JJl  M|
Il.n70.lll
11.112 HI
I'JII.T.*.
I.A71.6I
lllllllll   I..II11K
UiiXlllllliir  Mnrk.'ii/
.ip iiikrn iiiivmitii
.ii in .in
•*'  ' Bllllml uocll llllllll'.  IVi-l'l, >!■••> I "".M.'.V.'.r  i,'y""Allii I'll.li.i. llllli  Hunt  '""'
li. -inol)  luiiiil  um maun  ,,,„, ,|„. ,.i,, ,.|,.,.| IU„ ,„,, ,„ |„1V„ >...-«
"' '"ir"' ",,."'"'„.iniiili"'"''! in un- I'niiiiiniiik I'm,|.,-,i,,i ur •-'•'
rt
Ills   II Ill
iimiii i- nn- mi
Kli||
iili.-i  imrlj  uiiu iiiiii
hh imrtj  in in- 1"
,„„„r,'.;',k'"ii.'-'.-uiii TiV.it" fto"iiui'ui vast I';"''""";1:, '';;:;.''';:,.„"';'
„„„„n„,i. i„ su ih M.m .im- nuiii un '"" '""'  "■■ i*nm".*
uu Im imnl lu .'Hi ,-l-ik ur imili II '  '.,".'  "    " '"'"'   ".'"
Kiiiititiuiv Loilicti Nn. Illli. liim toii'flrnm tin tlm "Huritluj  rni
\. s. riiimliivc, Rail., -ul" '" '"' " tnttl liy t-ullltiK »i tlila nil!
Il'iiaaluiiil,  il. il.. ' | ,,	
IHiir  Sir—An thn l.i'Blwlutii,- lv|ircunltl
itlvi- nf tlii- Atiovu l.iil|(.' it in my ituli ti
ii-li il ili-iliiii'il in '■*"*- i'tsli, "ut. ii imnl Iiiiil.* (ur luirllaiiii-iit- i
its Inn vi'lira   ul I'u.1  liuliiii's." uimt your aliuiil ivill ins lu1
I  thn  n-'iii'i'iiiiu'iit I I'liiitii'i'tiuii with tin, iiuivrloiuit  thut ia Im-I   ''U' ll
llllll.lt   III-  ,.\|ll'!'ll'll   lu    III
iilliariviati iimii au|i|itirl Unit piirly, 'I'lii'i'ii
in- imili in nliiiiii- [inrty. Tlit-ai. euii uinko
tiii'lr iulltiiuii'ii lioat loll iiy vntiiiii iiRiilual
I |iiirli-ii Irinn iln- atriilKlll uml linrrow unv
ur. lurin uml Mr. | wltlcfc aliniilil i-liuriioliirta, tl lulut-l  ul
luililli' n. u.II oi, iii'liuli. iiiinn^ liy sn
iluliilt Uu'i I'-i'i'li Um 1,,,1H i.-u.ii" Uml lln'
l"'o|il u-i  I"' I'M Hull-
,r*ll. m,-iimi. I,,' rolorri'il in
' 'm.ii.'iI  Iij  I "mi"  Hi-"'  H>nl
"'l'',',','il,'.''il  iiil.i.iii'iii'il  ul  10 I.'i  M i"
Ilii nil  Iii I'Hliinnl,'   ll  i- ,,',lum
u liuiiii yonra m Kli'litlHi. litinn,,
Governor-General at Cranbrook
lhe  ooal  {Soul uf loilati iiltnt'hoil.)             ■Bail  i |iiniil i\el\  *iin.ili  iillill.'nee.  ill.  i|-*i'tlt
...,,-.. jhurriuil In Mr.  I'urlis uml roiiaoui	
'un hour, hm ur, ihu crowd luul Kiitlu-roti
UoH'.luml, II. C. An-.. !.'>. IU08,  In hour Mi. rurtm il  witH  hue
* r  lel.lie .   ...   ... I'he  pluli.  irullilul  Huts  111't)  |U){|[IUll  l.y
uirooa  it him  '■ '■;.  Vi ,' tl .'.?!;;..v i ..i.. v.. uui   :"1"  lumlil in fuvor uf Smith I'upiIh.
i ml,,'Lm mn i   Tin , n  iiii.i    V"'  t,""l'MVfl  ,"1'1  ' """' « f
Hi ullli I num.  1.01 HIM  lll.lii.ll  nn.l  j,,,,,,^  (-l|rlls  ,(,„,  ,„,  "ClirtlH COUllI  IlllVO
' Iii niiiuii. 4,  Mr.  i luvo  una told  thut
Illli-  Huh  lint  Nil llll* loll I    lillie.  lie    ih.-n
iiii.i ihu ilneinr ih..i I'tiPlla onuld  linvn
mi hniir; thin nni ulsu objected in. Than
i llliillwuy A.'t Mr. Ilootlovu mudo iho IoIIo-Uum prnpoul'
Alter a eiiruinl euii»liiurnti i the anhi  tjon:  "Tlml  Huillli Plirilrt lid mil
,'  lleliet.ll.  lh»  llu
i:aii druj  it i.u
.a":!.:!::: nil! \Z'Z,Tn ^I'X^Xl^TL^T"":'':"" :',""""'"
lllrlllol' OVOII   Vii in I' ii il |(.iv.-i'iiiiii-nl  ,',,., 1V(>|,1'  ''"' ?']■?,',',",",'„,','  n„|S",;\" ii"U",'i,
ii» run iln I.u'  iin- hyo ,'1,,1't inns, ihua ,','',"","''    *'"■'" n'-"""-:   n  "ui'iii
Iniiili i   "Iml  in"  llll|l|l0ll  K  Ui'-y iiu  iniVsolalln"™,?! iii-'hiHl Cur" Vl-uoiiil'i i'n
nm  In.- ui- i" i.ul.li.' -Ni iiii -  'I'lila    i .  '    •■ in iiiiiiiiu
luui'i.-i unii i ui .1 u uii oioc .".""•  .!„ ',',..;„'. ...,.,""' ' :,,.!„
ll.ui Iii lliiuliii.ii ul Hi  Invni-lil-ily lirluua J.1™ ,"„„,,„, „a[ „,.,„',.„ ,,.„fj"ii„ tnoaiuii-
.trui'i'u 'llllll'liu'l'""'',!, "lirlllBl'll'K  l"ll" sl.'ii'i'il.iu'l ■""',, CnJrtSl^T'lm™™ "nut" ,s"l"'.',','
i.l llni.Hli iniiili.' Iii" up Iii lho IiIkIi |iIiio.' ,,,,„/„ I,,i.l,,.,..,  ,,', iiiiiK.'  h'i.  I, nl'
Si™,.'m».i!."ui"n',niiil!'"..''l..i'u'"«ini imv" !;j!li',"|jlti|;!;!!|"*;l"™' '„;"n;"'!,„!hu ',',",[X
liruuiilil  i - iloainii i .uu  nni   .u,J • i, .uk-,   .   In ii ',
Til" I.".  I'm inn iillnii- nl  Bllcll  .  ' '   '.' ,   "n1""  "'"',*' "" "'	
illll'll ll'ill  "  '*  "
Notes ot the Campaign
lii'ouiiui'iii ,,i llrlllali i'iiiiii
is in i niiil.iiiuk inr ji li-ii ,1
mul furiiislii'il un  luiiuii mu
What Are They There For
ItoflHlantl, ll.C, Atig.B, I WW |'nm" Ilornlcl snv^'ihut  Mr. (iroi i  lll,t Iponj  "uiiinlnlatoriiiu lho ntn'iir-- ui   lho ''"Mmlil^b^ AMloriiion  Ityun nnd  llomlor-  il >•'<"'"" who wlion hii
I'.i.Kinutiu'ii.  . ,  .    .,.    |.L ,i,,flrnm  ,,s thu "Huruh.)  rnn  e-  ! ... .......  .    -•--i    ■ 	
o i.e u fuit hy oil III ti|( ui thlH
That Hosmer Meeting
Hern Id anya:—".Hi*,  luriis nn
••^;ifliiirva,„, .;^df-»^S«
 '.rial,! -i 11 ■ r;!";.;, "i:. <:..'«,ki*', -1« 'u,.'.! ,!,:","«* iTZf.*i*> i» '■'"-"-" •••»*■ ■!"■„zi,1' Zi ■» *i»... "my t*™...
II ls aiho i "i"1 "" '"""''-     ||L,tl  . (l|li).(. Voura truly, U|r. iiurtta m s|„-iik tinny itiiiiuloa which
imili  iu'11 uml -uiuiKl.i  ""."..' W,  immi :' n u||.iiK,.,l iiaoll lo roilnro   III,,   |iulillr T. I.. III.OOMI3H,    ims  iniiillli'all)  iinliiir.  I.ulor »   i""
In ' os i's lum"1' .,"''',„"'',, ,„„ ililo  ilolil,   iilil'li mm 'ui'iu'il uun iilorin. !■„ „,„•. ll  l", grontor InllK  ul um i-rniiu luul u i"
i, hll" i i" uli""-,  " V,  I, nil    Hi"   '* '  iiii'ii'iii'"'■ .  ■     .,.,      "          in., liirua lllll IVIIIK 111-  tow Willi
„s  o  Itllloror  ..I  llrlllali  < ;.;'',,,,,',,;,, ,.i,,i  uvi-r (Ulll,lHll.,lll*l. mol  » """ I h al   ' • '	
iVl'ii'.'k nlliiBi'llm'i'  '"I".1"" ,'„",jum"i'V" 1T11H"!  '''" "i'Hl'i!l"Tri'liik  I'lU-llto  mil«'ny  H
I'II'.'i'l-I'.i "iu "n ""i'"1'1  I '" ..','i'„.!"u1 r'll'Ti h'«I  llwll In'lU'o'orui uur i.il.li.
JJIJJjj  „  |,„, ■|„"l"„l  Ins  UIIIU ,.,„„,,  „„ Hll I  .....  l.'snlur.'s   II  llll,
Im  I'' I  ''"'  Vmull'i'.'uni  "I  IHU'»"  S iliuiiMllii ii)iil'"ll.r>i|..-,|'l>l 'inIlllH l.ii'  no I'nslh'uiir.  II. II..
*"** ""!' "'",",:. .'I'l.-ii'uo n» ii i«.'i-|N ""'luiiiui tu '"i.i ' I l"""» I" •   Hour sir-.Imili. r.'i.iyioK lu > 'a
I'.jllllllllljl '"'  I,,',",,   |„  ,,   I I   lllll""'"'"'    llll'l!    llll'l 'I"   1 1"   S1-III.IIS   |W|1   ,„,,,    „,,„   ,.„,,.,.,.   ,,,  ,,.,|||,|,
111,',',','niul"" """' "'"'  "  '\'',,'',..','.',''l'llu''n»"l'   ''l/'ill'-'iil'-'.-.i'l'.-H'.'"'"' ,.-i..il"  III  II," ,-ml  "'Vi'u.r'n'r'm'.ilnl inllllU'lltl I I""- •  n ■ , ••" - -",'"   .".-,"" I * '", " „,   "'"'  "'1'"   "'   ""k 'vl"»
■"I  n IU" H""-1' I1"",",',  ' i.  ,i  . 1,'Ui'i1',"  ,"  U-I uMlioaa  llu|uir Ilia  nl   ',',   '.,., , I.- ........ i. ■.. ul"'" I   ''"'  l"»  "'"'  ' *••'"■  »"-  '"'" """I'M"' "''"",  '"'""i",' "''""' '",' '""'" " " ' , '"' ' '""   »"'""-""i  Ul'irnmu
ln^7^^
li IBllll'l '    "'"'  ,,„.  nmlulll.li-ill.l I"1"1 "     inilllilll ...  |.    ... .,  ...    .,  ■•	
*>,*** i ''",' ,';'"?,,",. J iiuuiii ii" ».";•"
!!?Voj;:;«J;;f ^ts '•&*
un- iii'Mitii
   H|.e.n
I ii. .In -.mm
 'I  th-  'Vllolll
iwlnff'wu iiii hu\e nt heart.
A Propnetic sacrifice
Miirkon/.tu  Kin-;,  for rly  deputy  min
rtiiierlo.i,   reputed  t ' "h
il  I
altltliia in thi- i.'.l. i,il nniploi .
Sum-.'   luul   i .- heen Hlioh ,1 ifover
ment H'llioll lies sn woefully lulled lu
Keup Nihil Willi Ihe pnopju III lllU eiirry-
"lU  -m  uf  Ms  elm' le.lues.
Novel* hns thoi'o I n  u   ifovornmenl
which Iuik tlopiiPted su fut1 frum Uie prbi-
I'iples nilvni'iileil l.\ it whoil it lirsl ell'
H-reii  nllll'l'.
Never In thu hlal.OPi uf lhis euiiiitry
lllit* there I ti u yovoriuiioill  whieh L'tUllOH
sn oponly nml itnrlnu;l,v hofore Uie i plu
tu iisk m he i-eiiiineil in iifllt'0 simply bo-
oniiHO thoy  wnnl  Hm oillooH.
mi  eli'i-timi  llliy  is  lhis.   Is il  sine  lu nil
nml  Hi- ullnirs nf lhis emuil ry lur (uur 11"'
iiin.i..l.-ii liy NtrlkliiK uut Um wortta "or I wore tl". "iioluul
 I 'I ll.
I  |)lirel>
Foices Union
Munireul.  iiilni.er  .--A  l.miduli  apeelnl
inliii- a.iya the Homi-olllobil tiortmin union
nl  mn i-uumliei'H  ul e nerre ut  llepllll is
ooualilorliiK sume ruiunrhuhlo [iropoaulH nf lull Um strikers us lusi  ns plu
lhe  tVnlHhniluil rhiimhi'l'  nf  i-nuilliurou    lo I fOUIld  fur  Ihem.   The  m.-n  „
THE  STRIKE  IS  OFF
zr^i Liimnii ""'"'";":;;^;;,";i!:;„i™
ot tm- i"'i'»-,  , ... it,,,,.ri,in ti
ii„ „aks uii- '•''.■""'"."',,. ,,„. liiml1""" :'";■.'",':,":„,:,',' .'v,;: i',;.;',;'iv,.;M"f..*.i.-.". i.> rt-hm-« nmi um i:..u.-.i suuoa o» »,•
ay illiis.'  "ii'i  """ ""'■"!,,,.!  I,,  uii-  ,V»™ """   ''  '   , „   i, , s  , 5r»      llrltlHh |i|ll|llro llllll I01|'""li
•ill iecouni "' lil» «''.»" ""', ' J„„. i,„|,.  '•"'"'''*,""  , "   ,"'  I"""-"' lltiriiiiiiiy'a  ur IbIhb   luturil  luilrkota
« .uiii'ii"' I*:*'™,'.'"'., „,"il!,i ii Sii, ,.,„•,■„", ihuni mu »•"■■    I"";i('','!:!".. ."':*'r..tJ:"::T:.::.';""!..':i*"
i Hi.- Uuiiiiilliin nntl Aualriillnii iin'-llloil uu
(ot'oni',' mol lliu ox|„-i-i,-il riirly lillontlun i-o|iroaontiitii
.,(  Imporllll  ivriiui,i'ily wli.'ii  Mr.  Iliilluur , lllll nl Un- I"
rollirna lu |imv«r.
Th"  I'hiiiuli.'i-   il.-i-liii'"s  Ihni  jui'ii'i' 'I
In-Ill  llu- iii.illi,-iliiml mul miliums is ii
IV  ki'MOll"  III  llltl  Iinliil  lli    l-illllloi'l't'l
'-miii'" iiiiiI thn Iluli'il Slitloa ns noU
A iiiuiiiii'i' ui Ui" I'lii'ini'ii r illy   un  nun m|iiuu«
Irlko r.".ii- I iu worn IVi-ilnoailny. 'Um nvwrliiuK  ll
linl'ti'il.  mil  Ink"  luul.  I,...'iiI.-.I-  lho,
ns tin.I   uli"
ll'l'lUI'S
si-hi
ISI"
ilii.i'is  ..llili'lul
 ■"   '   I '."
Will  lilt  llllllll' It  HUM"!"!   ll  '"""	
"h-rli-i!  Im  will  III- ttlvt'll  liui-k his iilil  |ni  I
-ii.....  Mnefculixln  KIliH  ---■  tmuna. 1
uml   Un- "iiiii.in  ih Imi
.'hill'  llll-  (IU'I  llllll   1.11.11
in In- ii'liiriii'il  In |imi'"i'
li "li'i'h'il.  Ml   Kino  Hill «llll|il.V Im II |ii
villi-  in lair  in  il|l|liialtlllll,  will I  hii
niv  ur il  Ii'i'li'il, will Iiiii" on I'liour
lu i|"l Iiiok lu his [ut'iiu-i- I'u-'l hi'll"
Mr. Klnn'a loullliK, vuiu-il. ns lui tiiuol
IllKly |nil  il. "Ill Um |iroui'IU'ii iii hta  In
.,- is onl  i;"IOB
llllll.  |lion*
i'lKI.V  in"  I' 	
Ullil-  null  moduli'  mnl  loutlii'is  mul  sis
t ," tlml lio Ims io vary truth Inu'lnt"
luilliil mil Unit insli-ilil ut ln-lti'1'iliu llllll'
si-lf Im Iiiih io i'1'iilily. liy lioromliiK n run-
iliilnl", wiih llu- iii'iiinis" nl ii iiiirifuliu in
liis  iinrki't. I , .-illll'll u| hy his looil-
"i  tu   imik"  n  suit iiii'i-.'  in  llie  fiirliu'ii
Imi I irvli.lt lu rullv lli" looks nl lho
iiiillilol  u i, .li tn I  lho  ilim<ii'illli<il  l.iniiii'i
llul'.FIM.IN SI'1'1'
ITS M."..'ill  .'• '-'  H
fo taboring Men
„ /ullv.'ioio lllll IVolBllllllllll UIKI-a lll.'l
iiiiiii uiivi-rtiioi'ot tu ".it lui illi ii|i|it-i«iih
Aiistt'in, siiiU'i'rliiiiil, Italy anil iilhi'r
I'liiioUii'H, hii liy lho iiri'li'moi'.', io urilor
lu sot op o i-uiiol.-r jiri-lot-i'urii uiiI.it..
I 'I'lm K.-nornl I'iniiliioiit In l.i.iulnii is tlml
lh" Iniii'i' n nl I'liiiiliiiiuk slum ll i"  |mv 14|J(.(| (;(.r,n„„ |„„v nt  |H I'lTlillll In
inoinlior Uml  limy hm ".- iiiiii B,J,T iinVlpllata  a  llritish   roi'l|iru«n1 luriil
 >n  lli I  in  Mr.  lliiiilli'V' ,"'",,   tiil'lllllllt Ull' i'lll|.lfO llllll ll i'lllli|illl'l  trail"
,„,t  |„. nusl I l.v Hi" |inll"i  "l  ""' 1,1"-'
l,-,i  ,„■,"," uml Blll'llkora,  Th" i '"I" '
ui I'lilliun  II.*.  ul lh"  l.nlliU'  I*-"!  "ua in
nnil, I  In  Mi.  II.  I..  Illil'lloil nmi ini|.
purloll   li.v   nvi-l'J   t'liliaorvilllyi' In  llin
inns., ut I'uiinnniiH.  II tliul'i' lmil I.	
I i,.„v  A.'l.  'o w,iiil.l Imvo I	
slrlko „i C.I'.II. I'liil'lnv i.
IVni-kiiii;
ii,l.  iln- alrlkliiH i-niiiii-o
The Gymnasium
The pymnnnluin will ho npem-ii dm find
week  In  Novi'inlier,  ArmilKlMltnillH    nre
ImtllR mude tu muke lhn plnCO ntlrnr-tive
,„„,„„     .lor  tlm I'-muiiiK   Wllltor.  Thu eniuiuillee
I'i'iiiilii'unli  wlinl  Um  I.eiillollX  m'l  lint  *■* ill  uioct  ilinrtly  nnd  nuuie  tickets   fur
I  ,,„.  tin-in. ithe Hon^.in
■npoPiM hn i i.\   Uioir jiHiid dm Itulmint ul |.
li.-uv net.                 liordon uud lui Hiippn
  jlllllke  «nuit  i ■  pi
hull.I.IV   uii   l'l I.I.I
Inf  il liiiin
\  Iun;" ' '  ■
Mt.  IE.  I.
■■h.ili.'.-    tn
Methodist Church, Oct. 11.
I'lm |
He-    Mill	
ll-iimlK.  If \lr. Ilordei
iu in
vol,"ui'. ::,:::l:;.i","::,..i
..I  -." -  pur'
nun fm  W'h.nlpe
ink  IIPitKH  II I l'l
 I  as  tin-    li
Ml  -
■ ll
Dl'lt
I I.. Ml
Iii  I uiiiuvAMii,   Uui
In-  il.-l...I.'.l  I.)  -lului  II.
,<.  ilni  uu.-  ii  111   IJtU'll
tie- roil ton I
In  Villi.'.
,'iuoi;'. ''iimi" "hl'»"m!!i"slnui"'; "srhmii!o'llou,'I'll"',h""l"mi""lm,i!-- .*'wj«iij!|j! Sudden Change of Programme. | 'i;:'™^^^^,!!:, TinX-nTZ
ot  Uli'"" .'""' Klv"  1||H   !'l'\''l','irl,,|'i i','!!'ni "lhi'' 'I'lll'll'l " ','1,ulilll!  .In"  VI.uun  nml  11   11  Miloiii's
will lio "A mini run. with hull,   lluilura irj linvn I " I'h'vnli'il ' I """ '  ,. u, mr)  ii 111; llm ml us" ia tlio lioal in Uui   Soulh I'urlla
uml thiiaii nh" inn-nil m, plot  ivnr  lhoy ul I «   u„  |l|,|,.|„,,l,|  i "" "  IIhiii  «IiiikI.  Kir ttlllrlil   pro-  ,|,„ |,||,„riil cniulhlnto Imu mil ai'uml ovon
I' i.i.i  Mini i-mht
w.„i ilny  l'l
I'hi.li  li'U'-l	
II I	
llm,   Vli
Hi   i'lu,-'  M„
 ll"
.llllll 1
III"' lllll
I llllll II
t , I-Vlllll .  Ill 	
Boys' Brigade |jV...an,;!iy"..t,,,n.^j,.W.Y»,',,"'',l,"<'i«-"''" ■•'' ".'"»l. "%"<%*<■.  •. ,\r. Murm
himiuli'  hus  """li  iils|inli'hisl  tu  I hoi
I'liil'liiml, ii  sol rlpllim  list  luu "Ul  I'*"'
sliill.'il  lul  Uu-  I'llipi.s.,.  Itm   r '
V ml  "i"  II"'  »■  IHllll.™ »''"   '";  11''""'"  ",,""'",,   ,,,',;„
ul,,,! ,,, ,■ u,. iissisUiiii-i- in lh" ui'V  "l|slul usoil  I.l  Ui '
iliiiiiili.ins.  I'iliv  in nil 'mini'  ropnr  ('•'""  llivorill'aa rn	
, ..„ ,I,,. i„it. i stnil. iili.'i- iiiii"" iluiir mnl  Un.'k ii" rrl "'"■'"" ' . i„,„,,|,t hhn lhn!  In- u.ui an "   nuy
..'i ,|  ,„  l,„  Iiuls  will  |ll,y  th"  inu-  II."    nn. I '"' "I"U" I'  , liny  ,,»",- s Su  H.11,,,1  ,1,1
,1,,,,,," ,.v|,",,s,'s.  -ri.lrly4.lKht  lu.ls.l"" -1 ml. iu.:'!' II}*''*'*';'" .I''";™, hnft'l".''''! Willi K " I Irlmr,   nrlivrli,,
™  uii  Mmilav  nlKht.  nml it  I MnrilmmliJ,  n  nrniul  I "ink  I ,»'.l 1 1  lorma, l,„i ,1 is M-l   	
Utl'.l llll
I'll"    I.l
Landslide in British Columbia ij!iM-i;'v^ ;r,lommu,„Mnli™s"lV^tlJri,;!u,,-"'n|
ni it
T si I'M.
Mill.
I'l'lllll  lu niv.'
lll-hllll III"
■ll  lllllu.'llll'll'
llrilish   (..In i,i
,1   "llnli'l   I.l
No Canadian Cattle
ItOIII'IILIN SUITS 815.60  0. t'  H.
" *"""" „ Ithnt"?!'." flVrjiViKtli "nf'thn 'fn»iim\i.v"«'l'li''iiu Inwln."'"'"'-^" fjjjf'IVJjJ' *'^.»hZrioill?-1[JlSi Mi''"Hi'"lt"l"iloli loT.1 ,llum',lv''ui"un,'' I-i-'.'.'i"^^'"... lh' ilnlfj KMbltlo"'^!^;
 " 'hmonhl  tu fifty  li-lui '" "'' "''''''I'","!'?','»,'v    I,   ...m-   1  ll". unl, loll "ill..- lor nil ills r'il,!,",a -i   mis  r..s,,lol,-l,   s,-,l  ,„  ,h.-
lliilir.ltLIS' SUITS II*.*u  <'  "• «■   '"" '"' I'1'"'" I 1 Importation ul cattle into this country, I'lIK PK08PEGT0K, CKANHKOOK, ll 0. OCTOBER 10, 1008
Sask-alta
A. B. Grace,
l'l'UI.ISlIKi;  AND  EDITOR.
-,>'™.$,\>il'
SATUUDAY, uri'iH'.l.K 10, nm--
Black
Watch
"Biggest and Best"
Plug
Chewing Tobacco
I  'tin' li.uiiiil.ii'v I i.'"k 'I'i n Buys:  Hi.ii
reduces those  - '}:,:,C;}:'r'n'K^;;'Z';Ci ::ii
BAKING  HOURS!  \^lW?^^S.?, j.'-""•'"'»'""'; 	
ii I.  I'-u'i'i i»iiiii'i ii-"-1 ■	
I i.'.nI t "innl  ui ih.' Ilu.v.il roiiioils i."
.■'If I l '"I  Hi.   I'll.i'V-  .'j.llli-l   ll-'iili'li   I'UtfUll-.V     is.-   ...i  HUM- I>  fe.lll ililili-  ill  llio  Lil
wny nave an oven  - ■  uu  iivmun iiost ■,.,->.- nni in* .iiuobbiob oiioot.
.i in.' i .i
sufficient only for three
pies when "Sask-alta"
Range oven will take
four pies and other
cooking? The more
baking* space you have
—the less fuel you use  the less work you do.
Fuel and work are just about the main items
of expense in the kitchen.   "Sask-alta"
Range saves both for you.
M^Clarys
London, Toronto, Montreal Winnipeg, Vancouver, St. John. Hamilton, i.Jiior,
PATMORE BROS.Local Agents
» • • •
V  .In  ilnck  shnilhl  !»■  Imili  ul  mirn   III
il  '.i    Slmpi -i'v  laKi-   ..'  I nu
"-k    in   III '■ ll' II Isli   i I ui-.'i-
,i   ,,■..,!  . ,■ .- \|   ■
<  I,  ,. |* ,'   |l   - If I.'ll.-I: I  J   Hll  III
• «    .    •
: nn   -,... ■ i . Iml
ll ii  .,   Uu*.-.  . I..'  Simili  I'm
■v ■   "    ll ,1	
• •  •  1
ihiinmtiiiu .'ii.'.-is  hi
.-..m i...luh-.'.i in .,
i"  lh,-  -htm lm  ni .1  in.-lhn.ls  -,f i h.<
rivnl  HHpiraniM  fui  i    i ilwrul  pot i\ nl
li'i'l -  iWsIl  pnlh
Knt.i.i    SI...in   i>|  i ,.u."\  Ullli lh..
I,llin.il   i'a 11 (llllllto    lllll    I '(''l   "I M'
IVuipIo u   tin  11    n.  id pari mun!
{■y .;':  I:  '{'.■* '':•! :.. ,•   it '. I    i ■
[uuulvi  lu .i inn-ill  i . i .■ mn unuil  |i
im  tii.,i  i in.   is  .. i v.,in.- . mnli-laii
ii pm  it,.  '.i ,.-i'".
i.i in.
i  ii
i
■
jtin-it. Suiilli   furl i*
.
-.1 l.iu
"... I,   .
' -   I
•   *   *   •
Tin'  illlltVi   i.n ih  »  illil  null. .it. Hi ■
. ii un tt<  ni  Hi   ill  Colum -i.i  'i.'
...-  .   Mill II-  HIM I [All  l «'l I  Mill \    ■
Ilmt  .,  inl nl  ii-m   mil  ho -.'-in    i"
.in. ,   .  . ii  Vn\o-nlu
Uii   Uu*  Luu
What Laurier Promised.
.1    V
1
...
■
	
..   -    >l
.
I  Wilt
nl 1 nurtui
1
:  > IW
100 '  litl
Ijwi-lll'-lll    .1
1"!    1
m,ii.
.-, Cdnoilii
Sn   Uut,
1-   .1   ll
1    .
iii, >
.
STATIOMYiM
BOOKS.
1 his branch of thc  business  is  one  of
the hist anil most complete in
the  Kootenays.
Fancy  Writing  Paper  and
Envelopes in best quality
and latest designs.
HO
Our  new  Publications from
the best Authors are
coming in each week
OO
Conic and  see  the  new  books.
Oi)
Cranbrook  Drug  and
Book Company.
********************************************
*
I Patmore Bros.
***.
I Tinners. Plumbers
♦
AND
Heating Engineers
♦  Steam,  Ilni  Water and  Ilni  Air Svsten
Si iriiiilir,illi  proportioned  and correct
♦
♦
********************************************
ABATTOIR AND COLD STORAGE
CALGARY, ALTA
rr
We have the IInest
Cooked HAM
yon ever tried.  Inr Lunches,
Picnics, GantpiiiK etc., it is delicious.
Professional.
Harvey, McCarter & Maedonald
BARRISTERS AND SOLICITORS
OKANBROOK,   -   ll.C.
^ B.H.SHORT
——  THE  ——
Painter and
Decorator,
, ARMSTRONG AYE.
W. P. CiURD
Barrister
Solicitor, Etc.
Granbrook •  • British Columbia
C. H. DUNBAR
HAKRISTKlt, SOLICITOR
nnil NOTARY I'l'lll.lr.
Cnmbrook, B.C
G. H. Thompson
£Zm  HAHRIHTKII & SOLICITOR
^~ZZm  NOTAUV l'l.'111.10
OPFICE  REID  BUILDING
Ornnbrook, B.C.
THOMAS  McVlTTIE
P.U.S. <£ CE.
Fort Steel.) B.C.
H.O. Box 23ti. I'lioni, 223,
J.  T.  LAIDLAW
Mining Engineer,
B.C. Land Surveyor,
CRANBROOK, B.C.
****************ft*ft4*ft*
<;l)r. E. W. Connolly;;
Physician and Surgeon
Office; Armstrong Ave.    .
HOURS: i !
, in ll ii-in.  -.» lo 1 ii.iii.  i tod p.m.  I '
I'litme i iltlee 105.  ROjatdenoo 109
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
±z
P. BURNS & CO., Ltd.
Head Orti.-u.
Calgfiry, Albortn
Main Ollirt.' tor Eusl Kootenay,
Crnnbrook, B. C.
tlml  Mr. *■ Ii-Vi' ul ulilu
■ iiiui'.- .is tni'iiiln'f lln- ilny Hi-
• • • i
<',.Iiiiiii.in.  lln- cli'i'linii in  Iliri'i-  have
ii  il.'ii-rii-ii.   lhi.-.  liulll'iUi'M  tliu
1.1,i
tli.' I..ii
Ilium.  t-nntlWlah' tor
un
pull*  Mi  Cn
his IV.-.-lit llllil
llil'   I'l'MllI   ill lll'-
lv i.u* .i.-iii-.. Tin'firm thlH ili-la.v whii-li
>r. uiul rurtlH.  will
V   Illi'  IH-II'lllY  ul Ills
•il   I,l'l IIU  I'l.-f.-.ll.'ll
1
I
1
The Quality Store
FANCY  AND STAPLE GROCERIES
Wi- iliin'i .-Iiiiiii io bi' iln- I'lit.'apo.sl
Im' wi- stand up for iIm- bosl
\u ' iiir  i imili. Am i :uii I
:;:;::;h fruits and
1reen vegetable; always
QflMPBLLL & MANNING
llu-.iimli   ,
-'llllll   till
I >Ht,  lllll
J  III-  lllllil II I'llllill
iiil'i.ii.n'i-  li
III)   ll'll'llllH
il  Illltll.   il
-   lln-  |.ltl.Ill
No Confidence in British
Columbia
„._,„,-  -111.,.    ul,, llll,
 II I-l llllll' I-l. I'llll ill
 I lllll  I 1,11111, lll'l. III,- llltl-
M ■ ;i'\'.i,'.!-'ii',',,,"h,r'i'""n,«:
ml  ,.,....
1
.a  ^  __. j_^ j^ _L sgtL *s/kL i-U ■*_. u—w 4-Xr aftL \-L   mm* <m~ am" mm" mm* mm* mT •mt mT *m* *mT k\9
^^ \s^f*  f*f\  ~f*4f\  .^R At*4. t*4*t ^A*f*  *9\  4*1*4  ^*t*t  •*]*  A**)*.  AnJ*\  -j. A*f\  A*f\  \\XjX  Aft\  **)\  Aftft  AftX  \tft*\  A*f\  AHjX]  t*fX  0Sft\
t Tiie RUBBER dollar store I
9 (I. \V  V \\\Vii|,'MI-;i,'. I'i.-,,nni.nn: 9
9   HANKUN AVRNI'K CRAXriUtKiK  It.l    9
9 9
S : _ 3ft
0   HORSES, STOV'KS, now unii socond  liunil  KI'RNI    *
•ft  rVllft,  liROCK'I'JItY  uiiil  U'RAIIINd  AI'I'AUI'.I.   •
* *
ft WIH SELL wlml ivi-luivu In slocli nl  prices Ilmt   ft:
^   will surprise you.  A visil, to tlm Dollar sloro will i'iiii   ft
i MIH-i-  you  liml   u,•  llllV.<  lln' L'l'tl'l-. llllli ''"ll MIM' .V'lU Up
•sjfc   lirt'.y per i i i .iiy (iboils piirclmsod 9
£ We Buy and Sell Por < ash 2j
•999999999999.9:999.9.9.99999*iiim9
ii i	
■ i<iiiiii<
til  iiiiitni^i-i- ol lln-
ii  llllll,  MtllUlltl-ll
Uli-  1-ui.l  nl  tin-  l I  ill  !.l.",ll,llllll.tllHI.
Ii.iii.  Ml.  lllllil-.  Il.ilii-I'iil.l  llliliisli-r   ni
1-llilWliyH  III  llllll  |il.H-i-ll  lill-  i-Hl illllli,'   111
Sinn .mm nun.
Sir   llilii-iil  l.iuil'li-i-   in   l'-'l'M iiihiill-
ili'ink.s mm  unit i-nimli'iiiitl I ilii- ll.
•I.l'. uiil com Sllll. .i.iiim.
Ilim.  II.  I.. Ilin-ilmi, mul Ills ■■■ill.-nijii-ii
in  I'.ntl  .-siiimii.-il  Uml  llu- iimii  umiiil
l-OSt  lln- I'llllnill.lli  | |il.- III  I'-llM  slj'.ii.-
000.0110. In 1IIOH, Mr. Ilortli'ii aaj-H tlmt
il  will rust i. si.'ii'.i imu to H2.ni.-
I'l'.i.i-.  M.  II.i, - iii  11108. 1-iito.iili-rs llllll
'I'lllll'''   is  11   V IISl   llllll'l-l-lil'l-   ill   111,'  I'Slilll-
II1 uh ul Sir Willnil l.iilirii-t-. tllll-t llll Ill llll'l. Illllli llllllll- li Iiimis i-iu'iu in imu. inun is hi in- iiiniiuiii
nl'  llis  liiisll   ill   IUUS.  OVOI'  SiiVl-llli-l'll
ilns In- iiictrliiic iiiiii tlmiri-a in- lliu Bl-
i-i-liiriiti, ii llinl uln-,, in. niiiinmii'i-il tlml
Lis .-iiciiii'i-rs luul niii-iiillv i.liti'i'il tin'
Dliun.li III Slll.s.in.iiiiii-! Anil wus Mr.
lllllil' ivi-oltH Illll'll In- pliii-i-il Ills I'SlilUll-
l iuti nt  >s |..........i....... i
Tllnll   uilillli   it   is  In In- i milul'oil
wllutllill' Hi.. II,• n II. I.. Ilufiliiii, llm o|,-
I, i.unn   li-iiili-r.   I'lilin.   II.  Ilu.vs.  i-i.'-
I iii.iiiIl-iii ol lliii II, ,. II. worn rlallt in
llllll. ill i.liii-iin: iluu I'sliiiiul,'.- ut Sl5'!.-
000,000.
tins  tl in   imlil -lirickiil"   liy
l,iilll'li,l' nml hi- imi'ii in liml'.' Are Iluy
iimilii tu In- unl,l lirl,' i in I'-'i's '.'
Aim Lincoln imri' Hnliil  "Vou I'iiii  Inol
ii  i.i.rt  nt  tin-   I l-li- llili'l  ol  tin' ti ,
Iml  i in  ("'il  llll  lli.'|.""|il.'   iill
llm tiltji-." I..iiiin'i uiul llltl irii'iuls i.iol-
,-,i On- t'liiiiiiliiin i-li-rl.iiiiii, iu r.'nl Willi
Ii|h SIH nun.iiiui lii-itinl 'I'iiiiii, Hitlumit uml
in ions iikiiIii .. 11 ,',,i| ■! - lo luul I ho Jinnplu
mill  his  ..... ll.-...  I-I-J  ill   l-il    Iinliil
iiii ivork.   iln- litillilliiH  '"'  On- fl.T.l'.
liith  llis  lul.'SI  i-sti In  iii  9110,000,0011
inl- 111 isli-iu-li i this t-oilll.
II.- in- ni  tin- n|ii I  Uiul  Um   |irn|ili'
nl  I'liiiinlii  iiiliiiol  st,uui  ' llu-  tl'lll-k"   ol
Sir   tVlllri.l   I.IHM-I..I-. nml  II Kllllipldl
t'lirnishi-il  uml llu- nvliluni'il ini'si-liti'il  Iij
hi-  limiil   fi,
ol  till-  rol	
llllll I  .,
iv 11 Ii Imnl iii'iiI
i.l lln- (i'llllli
ol  hi
mm.,.I. lh,
-lei:
milii-r iliii'ii's.  nml
iho mn mul   luili'
lmuis.   I  toivsls ot  tin' | Iltn,   nlso
II ■  imlil  ol  li.ii.il.t-.' to lil'oli'cl  llli'lll
..lu'- in ilwlr |.i.iii'-i minium -nih nml
;,|| Ktf.lt 1 1    II"'  Hll.. II s.   of    UlO
""";"!•   us ii rliuliii.'"   is il"' |io|iiiliif
•ry,   'lui.. th,' ,.,-,'.,i- mil," witli liiuii',.1
ii'lii'i'si'iiliiiii.-   in   il,,- lions,- „l r ■
lllll,IS  iliiii   lll'l-  |ih'iluvil  lo    uli  ll sl
iciiviu-iiiiii'IiI
....
1,-lriil  ni lln-  l.iiiiiii-i- tovi'i'u nl  ul  lhi'
■oi it  llili'l -  Ihut  III"  HtiprOHIO  issue
.'l-lirnil  Of oviirliilikuil   II  is our ii.ilniiiiil
in-  our ,-li,ii'iii-l"i' ns ii |ii'0|ili'.
....
Ask Your Liberal Friends
Tli.-iv tii.l-1,1-  ii.is -i ciliuimllfll  ivlli-ri-  so
tn'iiil'i'i 'ii'i- IIiiwi- in lunvul-'to ilollnllu iii-
■IIBlli s    ill    lllli-lililllllui-llll-lll.  I'M fill.I
j ■"   uml   Blllll.  'I'll"   I.Mii'riil  Illll'll
 ins  In  iv,Hi--- Ihni  in,-  in)  ,..,, iiiii-ili-
inoi'ill  tin- ui"i'UB" VOtllf (I'OIH ''till.'!' I"
I.l "I  I'M"
I  IV,llllll you
I'i
I"  lll-lllllln  jllli-Kull	
Ilil'llll  iiiliiilmal llll lot
"1. iiiiii is oriliiiiiril.i
(olloilitlU  I|III'H1 lOIIH
It,„,< i iiriisi  youi
  co ny win
or i lo-no iiplinia   n
nli-h-s .'iisll.t luln
 "I I"'
n n.%ci.|il  IV" ilui
 n  will  In'  lll'IWI-
uiul innl  Hi   ll-i
-I ,  mill  lln-  ilimii
'.'  Hull  lln  I lli.llll  II |ilo\ Ill
ii  ih.- Limn.-i i.u.- mil of IV. 'I'  II
-, , I   .1   II  .Im-ksoli  ii-  liiuhll
 I  Kiivi.riiiill.lil  ulllrliiW)
tl  I'llll  V |i|,lni"  ol  ut,  mil,m-i-l i.i
Iun  liml' niii-i's il Mii-iiiliturra of Hn-
oilntry Iij  Uir. i-,-, mul ivltllo II..- n
..lion  llll'l s I\  :w, |i"i  i-i-nt  i
I Hliiil ilo .vox 11.i-il. of lln- -.'liim:
mil  ill llili'l  of youi  Imnl  north ill  111"
nrv l.'i.sl  Sll llll in ,,- lo  iiiih.v li-i.-iuls
I  Sl llll |.i-r iiiii-
;,  tthv  sh,ml,I  II mills of  I'.lnl  lull"
os I'll Ihini llllll Hint ol  11107?
It  UlO   slioul'l  IU'I   III"  L!OM'|-l1lll"lll III'
 I I  for  llliaol  luck  of  liii-m.-'i
iifiui-lli ivlti'ii vou cpiillnn thut ihu lll'l'.
'  is   uoitic   In i-o-I  -"  tinin  Ihri-"
iim-s tin- iLtliiiuloH I,i nlil  lii'fitl'ii |tnr
('i.iiliunetl uu patio il-
We place our paint
on top.  WHY ?
Because it hits tlio purest white  leittl for its base anil when
mixed wiih  perfoolly ground  colors in oil  produces a paint,
which, when applied hy OUR PAINTERS wlio know how to
apply il, we aro prepared to guarantee.
***************
ft
Ham and Bacon
Our smoked meats are always fresh stock. We
are sure that it you try them once you will agree
with us that they are tlie besl flavored and most
wholesome smoked meats you have ever eaten.
P.Woods&Go.
PHONE BT P. 0. BOX 184
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
1   * CRANBROOK   §
HOTEL
m-
Guests Comfort a Specialty  Good Stabling in Connection w
Nearest Io railroad depot-  Has accommodations  lor  lho  public  unequalled  iu
Oranbrook.
i
Hot and Cold Baths
'SJK2a*^ss*<S'*^S'
HOGGARTH & ROLLINS  |
Proprietors m
GtO. R. L&flSK & GO
CRANBROOK AERIE 967
F. O. E.
FRATERNAL ORDER EAGLES
Meet every Friday at s p.m
VlnUiii|[ Brothel's Cordially  Invited
Chas. Smith, W. Presldeni
AI, D. Hillings, Secy.
Acrle Physician, P. O. Box 28.
iMMut.ntMt,^
Rocky Mountain Chapter I
NO. 125. a. a. m. I
Begsilai-.ineeUnjrsj-^ud Tues- 1
day In eneh month nt. eight 1
o'clock. . «
Sojourning Companions uro c
cordially Invited. \
Wm. V. Tatk, Scrlhc E.  |
BOX 4    CRANBUOOK, H. C    1
WWfWWWW-WiWWiWW-WIVW-WI^
ANCIENT ORDER g FORESTERS
Court Granbrook 8943
MKKTS  IST  AND SIM) THURSDAYS
IN CURLING RINK
Visiting  brethern  cordially  tnvttid
P. McKENNA, Chief Ranger
.(.SIMMS, Secretarv
W. R. BEATTY
I'ml ertKkur,
Kmliulmur,
Punoral Illriii-tiii
CKANHRIMIK, 11.0,
W. CRAIG
MASONRY
sieain llniliii',, and Purnaoe Work »
Specially,
('ost and Stock Estimates
Furnished Upon Application.
P.O. Box 834.  Craubrook, B.G.
BUILDERS
AND
CONTRACTORS
l'l ll IN K IU I Ml. in IX 80C
Plans, Specifications
and Estimates
FURNISHED ON APPLICATION
All  kinds  of  building  material
constantly on hand.
GET A COPY 01'' THE
Great West Life
Assurance Companys
PAMPHLET
Actual Results to Policu Holders
Fred. W. Swain
DISTRICT AOBNT
Craubrook,B.C., Armstrong Av. THE PROSPECTOR, CHANBROOK, B.C., UCTOBEK 10, 190!
MINERAL  ACT.
'Form 1*0
i i-illlii-ntn ni IniiHuvi-nu-iits.
Nutlce Unit UnK Mineral Claim,
situate in the Port Bttale Mlnlni;
Division of Bast Kooteaay District.
Where located; Abuut three mtles
north uf St. Mnry's river nml two
inilrs woBt nl Matthew creek.
'I'AKK NOTIOB thnt 1 Thus. T.
McVittie, K M.i'-, Nu- Uilll!!, Asont
lur Chris Kiilli', 1'it'i: Mini'i's Certi*
liinti' Nu 6075, lntoml, ulity iluys
Irom iliitt* hereof, in apply tu the
Mining Recorder lur a Certificate ul
Improvements, lur lite purpoee nl
obtaining a Crown Qrant ul thu
above claim.
Ami further take notice that action
under section 'it, must he coinmenc
eil before the issuance of such Certificate ni improvements,
Thus. T. MoVlttio.
tinted litis 17th ilny uf August, 1908
MINI'lt.U. AOT,
(Form I*'.i
I'l-iiiiii-uie ul Improvements,
- —o  -
NOTIOB, Hlu'li Penk Mineral
Olalm, mtuule iu tlm Full- Steele
Mining Division ol Bast Kootenay
District,
Where located: Almiil throe miles
ninth ul tin- St. Mary's rlvei-, uiul
live miles west uf Matthew creok.
TAKK 111 i'l'll K. tlml I Thus. T.
McVittie, F.M.C, Nn. BC1U, Agent
lur Chris. Knlle, Free Miner's Certificate No, 1,1175, Intend, sixty iluys
frum the date hereof, to upply tn
the Mining Recorder lur u Certificate
of Improvements, fur the purpoBO ul
obtaining a Orown Grant uf tho
ubove claim.
And further tuke notice that action
under section 37, must lie commenced before the issiiaiico nf sueh Cor
tiflcate nf linpriivrnients.
33 Thus. T. McVittie.
Dnted this Hth dny nf August 1S0H.
NOTIOB.
 o —
Nutiee is hereby given tlmt HO days
nfter tbe publication ul this nutiee
in the fl. U. liazettc, 1 intend tu
upply tn tbe Chief Commissioner of
Lands uiul Works, nml to the nssis-
tant Commissioner nf Lands und
Wurks fur the district uf Enst Koote'
nuy fur a licenco In prospect fnr
cunt nnd petroleum nu the lollowing
deserllieil Innds, situated nn Akamina
creek, ubuut une hall mile eusl. of tho
forks of snid creek nnd Kisllenehnu
creek, Block 4693, Eust Kootonay
district. Commencing at a pust
plunteil nenr the Suutb Kootenay
i'uss trail, being murked "Content
Blton's N. W. corner puss", thenee
suuth ml eliuins, thence eust 811
chnins. tlienee ninth 80 cbnins,
tbence west. 80 cliuius to tlie plucc of
beginning containing 640 neres mure
or less.
Content Elton, loentor.
34 Jiilm Gloyn, Agent.
Located this 8l.b dny of August 1908
"A Sound Min.! in a
Healthy Body"
The  regular" use  of
"BOVRIL"
ensures both. It keeps the
body fil and the mind responsive to the ilriii.mils of
active life.
^.   „ . ASIATIC EXCLUSION
SDhe gr-coepectov. I
CKANHKOOK LAND DJHTRIOT
District of Kooteuay.
u —
TAKK NOTICE) thai I, fli-nunt H.
I'ul Umi, ni' Craubrook, ucctlpatlon
Cent.., intend in apply to tha Oliiel
Commissioner ol Landa uml Works at
Victoria, fnr permission Lu purchase
the following described lmuis situute
Southeast  Km it enay   ilisliict;-
jmmeaclng at a post plunteil at the
S, \V. corner of Means pre-emption,
thonco eas!. 'Mi chains tn the boiin
ilary of Lnt No. HIM, thence south
30 chains to the houmlary of Lot No.
21)48, tlience west ;10 chains, thence
north ill) chains to point of commencement, containing lot) neres
more nr less.
Clement H. Pollen.
Dated Kept. 5th. l'.lllS. 117
SMALL DEBT'S COURT.
Electoral District  of Crunbrook.
NOTICK Is hereby given that Sittings of the above Court will be held
at thu Oovernment building, Crnnbrook, for the disposal of enses
every Wednesday, at two o'clock p.
m.; at Moyie every Saturday at the
Hume hour; uml at. Marysville, Fort
Steele and Wardner on such days
aud dates as may be appointed lu
tbe proceedings.
AU debts and demands not exceeding tbe sum of ?iU0 can be sued for
uud recovered in the above mentioned Court on Summons and
Judgement, Garnishee (either before
or after Judgement) or on Instalment Order which cun be enforced by
commitment if necessary.
Instructions for proceedings cuu be
handed in to the undermentioned
Clerks of the Court., viz:—
P. R. Morris, Deputy Sheriff. Cranbrook. . ..
P. G. Ronth, Provincial Constable,
Moyie,   or to
Joseph Walsh, Provincial Constable,
Fort Steele.
IIY ORDBR
Joseph Ryan
Magistrate.
Duted 22nd day of June, IMS.
CRANBROOK LAND DISTUICT
o  —
District of Kootenay.
 o —
TAK l-i NOTIOB that I Joseph
Ityan, of Cranbrook, occupation
Journalist, intend tn apply tn the
Chief Commissioner of Lands and
Works at Victoria, for permission to
purchase the following described
lands situate in Southeast Kooteuay
Commencing at a post planted at the
S. W. enrner uf Lot No.*2048, thence
south 20 chains, thence east So chains
thence uorth 30 chains, theuce west
'Mi chuins to the point of commence
ment containing nil) acres more or
less.
Joseph Kyan.
('. H. Pollen. Agent.
Dated  Sept.  5tll.  IMS. :17
pullUeul 1'iiniNiU's. Thott? In u ffrenlei'
peril in lliu duuusomimt nf our public life.
liimiil . li.H'iu i.-i- in Die political nu'llnuts
■ ■I tlm OLLuwti regime. The M-iuhUii-Uh anti
11luulh m its public life ure of lliu vury
Hrsl hu porl unco in nuy community. Kur
nut i.inU is iln- milium* IiiihIiihhr, mnl its
stums a iu  ihi'  imUoiih of tlu>  world
determined nceordliigly: but by a ruldit-
l.'ss luw, they niv rollecled in the nodal,
Wn luivu fnllen from lhe besl imdltlons
of Anub'-SiiM'ii HltltoffimutHhip *nnl ul'
iiu-li iiiinili'il mmelltsli ilevnllim tu the
public survlcu, mn' iiitlii'iH. without dla-
itnotion ot' |>intv nr im i. im v.* bonded
plnei- in political juggloi'y, and it Ih tint
party's -ind not thu uouutry's muni, tlmt
iii'ii'i-inini". ihu policy of Llio Liberal majority; uii'iit nnd pursunul I'UulilifiiUi'us
lll'u tiu lunmir of uny wvigiit llgaltlHt pol-
lilcal pull mnt political expediency In pub-
in .ij-i'.iimmi-iiis, nm ii is worse sim.
nml bumllbitlng lu us us it puoplu, that
iln' nil- Im luul with charges uf m-ui'i mul
i.ik.'-uiv, nml of Un- rorrup ichliiH  uf
Liberal honclnuuii at thu country's cost,
until u'ouil citl'/uim nm itslinmml uf ih.-
illHKi'aeeful dlwlununw whieh eueli wnhIoii
ni parllai it spri-ads brnudfcusl Ihruugh
Hn- land; ami Ihul ruuiurs, of cnarHii,
i iiimn* Immorality which would exclude
ihiiHn couverucU fi'ujii tin* compunv uf
•l.niii   mnl ilucuilt  peoplu nri' uf u mun
; I ecu In tiou uml buve apcvsmirily buuti
itiiolt' ihf subject uf discussion on the
Hours uf pm-linnii'iit.
Those lliiiu-s nr.. uf iu-'iilcuhil-li- evil lo
llu- i ..mil t.\: mul no L'uml fiti/Hi can of-
fmil to I).- IndlllTeroui lo tli  To   the
tinttnii, us iu Ihf imiiviiliin 1. ehorneli'e is
ill  in nil.  We charge Unit the toi f
mn- imhlii- Iii'.- Ims I n sensibly loWuri'il
I u rl tin Ut.' twelve years of the Liberal
ifowrnnieilt, and Unit  Ui.'v urn mil eullt-
i'.l in support rrom tin- hitiler nlunteiilH
-f llie C.nimlimi  pnople.
NOTICK.
NOTICK is hereby given that 30
days after tlate, I intend to apply to
the Hon. Chief Commissioner of
Lands and Works for a licence to
prospect for Coal and Petroleum on
the following lands situate in the
District of Stmt beast Kootenay,
British Columbia, in Block 4594:—
Commencing at a  post planted at
or near the southeast corner post of
Lot 6868, Corbin Coal Lnnds, and being the  southwest   corner  post of
Lillian Harvey's claim:  thence nortli
SO eliuins,   thence  east   80 chains,
thence south   80 chains, thence west
8i) chnins to .point of commencement
making tJ-tn acres more or less.
Cen. M. Judd, Agent fnr
Lillian Harvey, Locator.
Looated this 2".tli   day of   August,
1908. '*n
ORANBROOK LAND DISTUICT
District of Kootenay.
NOTICK.
 o	
NoTICK is hereby given thut 30
days ufter date, I intend tu upply to
the Hon. t'hief Commissioner of
Lunds and Works for a licence to
prospect for Coal und Petroleum on
the lollowing lands situate In the
District of Southeast Kootenay,
British  Columbia, in   Block 4593:—
Commencing at a pnst plunted at
or near Southeaat corner post-of
Lot 6868i Corbin Coal Lands, aud
heing the north east comer post of
James A. Harvey's elaim: tlience
south 80 chains, thence west 80
chains, thence north 80 chains, thence
east 80 chains to point of commencement, making 040 acres more
or less.
(Ico. M. Jtuld, Agent for
James A. Harvey, Loeator.
Located this  25tll day og   August
1908, *V
NOTICK.
—'u— NOTICK is hereby   given tbat the
Take Notice tbat Hugh Stewart of l-purtnerahlp heretofore  subsisting be
Cranbrook, Intends to apply for per j(Ween us, the  undersigned)  as mor-
mission to  purcliaso the land boun l,.|llinfK lM the  City  of  Ct-niibrook,
ded as follows:    Prom a   l»'>«' "njhns tills dny   I n dissolved by nm
the  Kootenuy river apprnximutely on  ■„„! -!nnson1
SATUUDAY, OCTODKK I". 1908
Continued from page 2.
7 win should you nml I n« tuxpuyuni.
mul Un- country nt Itivgu, hnvo to  (uot
111.'  Wholu  loss  in  ruiiu.'lliuii  Willi    lhe
ijuebec brlUuu ulsnutor whon ii wns >.s
n-nsibh buluti bulU for lhe henelil uf u
private compunv,  ivitu would havo ruup-
••il lln- prolll  ul  il  luul  it  1 u snn-.'ssfnl'
h \Miy shduhl nm iho counirj uwn iho
.|UHt  si'.-   uimt  unswer 'aiii  lnlellineui
l.ili.'iul  etui tflvo you  iu  |.ln ni'MiiHi-
lik.- tli.'Si'V
Vi«B, Un- most si'iiuiis oiu'Htlon t»f>i
tlif oleclurH tinl.-tj ih Ibis I>u yuu wuut
ihf i.iisini'ss uf this country to bo man
uguil un nu Inmost nml economic imsi;-. or
in.' you willing thut rockloss extrnvn-
gunco fm- ihe iifiii'iii  .if ii i4\ui.il   few
• • • •
I'bf charges agolnst thu luiurior gowrn
ini'iii iiu um euii unfortunately, with  Um
I '"  tin  li.'ii.'in  urn- i.'.i.I.'i i   1.
'li..1.1.'  Illiisi.  Illl.'ITSIfcl  lu  Ii.n,'  .,  1'li'Ul
-unl  um'i-uh i.r.ii  blali'ineul  shuwiiiy  tl..
uiu-ils Hi ii ish fiiluuibi.i li-Kihlut Itm ic
Htrk'thiii tsliitic iiitmiirmtiiiii imu thi.
tirt.vhu-e, mul known .i- id.- \,,i.ii   \,i
ii-   \,.,is lu-ri'wiih in i-.'s  tin- ni,,,i,
'■"l""'i  of  Un-  li n  min,-i-i  ni  jus
tii-.-  which  was  iipprnvi'il  l,\  th.'  I'libhu'l
ul Sn* Wilfriil  l.min.'i  I i|„. ,„i  ,|iMI|.
Inwrtl  :,s  well  n» i,  ..iiii  .„  ,!„.  ,„,,.
..i nni currying out  Uie ivpurt.
Mepni'i i JiiHtirc. )'..	
Ottawa,  Sovi'inhiT  H'.ili   I'.ml
In  lh-  Km.'1I..|.,v  H„. litivfi'iim  ti.'ii.'t-u
in Cuuni'il:
l'l.-'   UiiiliTsig I  hus  umli'i'  co i is iiii-ni'
■  linn  clu-|ii-i-  -jr..  u  nuts  .„  itmiKli
OXtl'
. Ill
11(1
Mr. Borden's Provincial Allies.
Already lhe government mul ils orgnns
ni-f couijibtlulug uf Un- Inierferenco uf
I'lui inriiiI ininisli'is. If ilu-v exiiecl pre-
is Uliilni-y. H,,I,Un. Millri.lu mnl  Hu/.-
in ki'i'p iiii-ir lutlitis uir n govormueiit
eh bus iluiif its host lu dcHtroy them
Ihf pnsl mul wnuiii <lu su in thu lii-
' ni,uiil ii remain in oltlcu, they should
 c known better,  il is true Uml ninny
Conservnlives linvn tried tu I |i  federal
Wilfrid hns iiiiiiif Ins governmenl ihe
vu i-iu'uiv uf provtnehtl mlnlslrles,  he
 uui cxpfOL tiifsi- in i-emuln neutral  in
his lights. Sir Wilfrid himself rout-hod
ii.wi'i- through Un- active nsRiHttineu glv-
n him hv local ministries. If Im loses
ithi-f iin- muuu way it. will only bu lustlto
M l-'UHl Im limls on Mr. Ilui'ilfii's pint-
form loaders or roproselitatlvos of four
sussful mni popular miviii-niuouts, mnl
fiikoiiliig uiili furci's he novor iin-i  in-
Ontario Prospects
 O	
In Ontario, ns onu nf tlm provincial
..iIiilstei-H Ims stated, tlm line of Imttln
will h<> idi'iiUi-ul with Unit uf tlm lonil
innU'Ht u row iHunths ugo, nml Um iv
.iiilts will pt'obiibly be uboul the same. Ih
Unit coso thi* government «ill carry
nboul   sixteen seats nut of oighty-slx,
l'lli'; iimuns it loss of HO lllll Iwonty Hetlll
which Un- party curried in J'.uil. when 11
luul the ossiHtaiicit of llm Itoss uovern
incut, lull which lhe fcilcnrl mul pnivin
cial l.ibft-nls wore not nhlu to carry in
the pt-ovinuinl olection.
Conservative Prospects
 o ■
Ihu t'ou-MMMilivi! purty is in cui'y good
nliii-ji. fur tlm clcciioii. Ii hus pructicuHy
ull its candldntes in the Held iu Um Mar-
It Imo provlneoH, Ontario mul Um West.
Moo* limn iwo minis ol Um Quohoe cou-
Htltuoneloa havu t heir nomln-ti ions uiudo.
It is not usiml fur un oiipimillou to b«
oi ibis position before tin- writs uro in-
suiii. \<>i moro than five of Lho Cuuscr
votlvo ineiiihers in lhn into houso m-c retiring I'ri.in tlm lii'lii. uud tin-si' un- with-
it ru u-fng entirely for prlvn'to reasons. t)n
Um other imlnl n considerable numbor uf
Into I.i oral mouthers hitfe obtained or
ii.vpeet tu get offlee, nml some 20 others
have wltluft-nwn or been retired by thelr
nili-ty. Half tin- uovcrnnmiit delegntfon
nf II from Urttish t'olumbiu mul Mani-
tolin ure I'HUiipIng hofore Um linitli- begins,  Timy foresee whal is i tppen  in
tiii-s,' provhieos.
tbo Soulh boundnry   of Lot ltd
west to the   houmlary  of  l*ot Hll!.
thenco -lu chuins soutli, fotlowlnK tbo
nusl bnillidaiy oi Lot 1142 to the
Kooteuuy river, thenee 40 chains
follnwlnu tlio Kootenny river lo tbe
pnini *•• commencement, cniiiainim:
ao acres itmre nr less.
Hugh Slewart,
0, 11.  PollOU, Ap.eul.
Dated  Sepli'inber 12th  l»08. RO
CHANBROOK LAND DISTRICT.
Dlslilot ul Kmituwy.
-0 	
Tako Notlco Uml Fi'fiticla II. Pol
Ion, of London, Croo Minor, tntonila
tu apply I'"' pomilualon lo iiiircniuo
tho luml bounded un follows; -
Commencing ut « pout planted at
the N. K. ciinier poat- ol Lot :i-12, -HI
clialna north following the boundary
of Lot HI', ami 338, thenco 30 rhu ins
went, thenco Ml rliiiins snntli, thenco
llll ohnlns euat, to thc point ol com
mencement, containing mi' neres
more or leaa.
Francis II. Polli'ii,
0. H, Pollen, Agont.
Dated September lath MM. 39
CIlANHKOflK LAND JilSTIUCT.
 o-  -
District of Kootonay.
• o —
TAKK NIITK'I' Uml I, Lansing V.
Brown, of Spokano, Wash., occupation Ituil Road Agent, Intondn to up
ply fm- permission to piirolinso the
following described land, Commencing ut u posl plnnted, commonelng
at thia poat, thonco mi chains woat.
tlionco tin iiliiiiiia smith, thenoe su
ehulns east, thenco 80 chnins ninth
to this post, excluding nil luml in
Block 4591, contaTnlni! 00(1 ncrca
Illiiin or loss.
Lansing V. Brown,
Datod Sopt. te,  1908. I"
1'ostcil Bept, 2G. WUS.
All ,li-lils owed I" Ihr sniil purl.
ncrshlp are In lio paid in John Cum
•-run ut Crnnbrook nlorcsaid and all
I'tiilma against iln1 said partnership
iti- In lu- presented tu the auiit Cam-
iron  by  whom  ihr  sntno   will be
Secret service
 u	
v\liil„ i,|,iiii„ns muy iinliil' .<> I,, il i
„- .,  ,„  um.-riniifiil  eiuitriil  ,,1  iiiiiiis-
,\  iiiiiI ,-,,ii,nn-i-,-,' goni'l'iilly, i,t„- tu-iMii-i-
   Ull-.  l»',-H  ,!.»,-,,I,-i„,l  mi  llllll'll  U"i
i i i-i,iun,l ims ii iviiiarkiiiiiu i"i
Im  i„-ii\il\  timl .-ii -nn.  In  mis inirlir-
11,11'  1,1' <|l  III  Ill'l-l-l'  l'„-  "Ml  ,,l  Hi'-
-,,,l„, 1,1   HUS   III,I   l„SM I   I.)   UU-   llll'l
1,1,1.  llluy  Innl  ,,l,S,,liil,'l>  nn  ,,,,,i|,,'lill,,|,.
Ill,'
Ullll
III,,,'
I'lth'il.
Iluli'il nl
,1 Hoptomhi
irnnlirook tills  eth iluy
A, P. 1908.
lll-u.  Wl'li-ll
,1ns. t'nini'i'iiii.
A. Hnrvoy. 87
.lilxl
I'llANIIIIIIIII' LAND DISTUICT,
Dlstrlot ol Kootonuy.
- —o —
'I'AKK NOTICK lliiil  1   Millie H.
Brown ni Spokane, Wash., occupation uiurrii'il woman, Intond tn apply fur pormlsston tu purcliaso tho
following ili'iTibeil lumls. Commonelng at u post plnntoil nbout four
rods nnith uf two little Liken about
,no milo west nf Port Stoolo .lunc-
tlnn, thonco north tn Lansing V.
Brown's purchaso; tlionoo weat to 0.
P. It. right of wny, thonco nlong
sold right uf wny south oust tn thla
post.
Mario H. Hrnwn,
Lapsing V. BioWn, Amnt.
lini.oil Sopt, ar,, 1908, in
Posted Sept. 211. I'."is.
II,,-.-,-  „.\|l llllllll lllllH  -.,
iW.till-J  I"  „  '  l'"ss,-ss	
iili'lllkTin ii >"•''- wrt-nil.
I.,- ll„- I Uiili"!, "! I',' I,' I" ll"' 1
»i,|i„ i ■« Iiii-i-„ii»i'iI iii Hi- muni'  '■.
ll  llllll'll  ll„'  li'  ,'M„'i„lil'iiv  Ii-i"
,-,-,,s,-,l.  nn Iv.  HI.'  IH'i' it
l;,-i, l,,-i  <Ins- |,l,-,lu„  ul r„lri lui
mil iiuii-k Imu , n full,ll,"l.
,l|„.,-'l„-„l„-„ |.i,-,lj-,-s „f llll, l.,iill-ii'i
New Brunswick Liberals.
I'lll,  S.-l,   ll,-,l„sllj,-k  Rlhlllllllll  i-    i
„„.  |„  innl  ili„ iiriivlni'lul -'"'I I"'
i,■,',„,„-ni  iiui'kliiu ti>«iilliur. ,■',""'I
,i» ,,ui nl ia  Thr I Hi.—' imi,sin
rl,,* u,.„. l,,-l  hi  lh,- In,, i-.ii I i>— im.'
hllllll 1,,,','11,,'r lusi  Mi,llll   Nmi   nl
,'  1,,1'Jll  UIIVI'I'   iM  I'"I' M.I  lllU,  I
C'OAL ANU I'M'PHOI.KIIM XOTIdH
Nuli,-,,  is  hui'iilij  iflviui  ilmt  'in
iluvs iiiiim ilni" I inii'iiil 1" ni'i'iy i"
III,',  Iliiliiil'illili'  Chli.'f  ' inissiiiiii'l-
ill Lumls nml Works  I'm'  a  Ih'i'iiso
t||  I j l'l l- I  fnl'  I'IKll   Ullll   1,1'll'llli'IHU
 hi'  follmviilM  ili'sill'llll'd   llllills.
allunloil in Hi" tllslj'li'l "' Suulli
Kusi, Kuiili'liiiy. I'l'nviii.'i' ul Iti-iiisb
(Julniiibla: Lol 7"fiH t'l'imp 1. Konlenuy ilislrii'l. si  nuiii'  ll"'  Plul-
lu'iiil  Ittvui'i  nml  I'liiiiiiiniiif IWH.n
lll'I'I'S.
II. K,  ,\ iv, linoalor.
M,  Powell,  Vjgent,
Utit-.I 25tb -I'iii''-  IDOS.
nlltflll)  I nil I h.i  an <>lul,,,nit,- i-iiiii's,- mi
IIIHII'IICUOU, tUMl l-MIII|„-l,-|ll jUUlMMilii-s
HUH.  Milt  1,'MIII  l„-|ltll|Ulll|,,|'S  ll-Nll-ll    tltt'il-
liliu-ss lur lllllil' Insl. liy „ I'liglllur sysli'ii,
of l-liltl|HitltlVC i'siiiiiuiiiIImiis. 'I'll,' ll,'
lllll-tllllilll  Ml  ImllMl  HWlllllllUg  '"ul    VlllU
Inlying i,f iilili'li  Mr. .1. II. I'm, li,-ll  In
lllllil  IIIHlillOll  III  UK-  T'MIMMIM  |„,li,-,- <■ I
iiiiii iii Wi-si   lliii-Mii. Klillii, llroekvlllu,
SmiIIi llri,y, nml iilli-'i- i sliiiu'iii-ii-H. In,
hull ,-ui',-rilill  ilisli-ii.-l.-it lll'pilly  1-lillll'lllllK
ntlloiil'H in ifi 't ul IiiiIImi HWlloltllig, liml
iil-i'nniroil t„i- tli,. |,iiiili,is„ ,,i luillms ui
l-nok-liiilliini 1'i'ii'Ms. luul iIHIIiiu'iiIiiIj Ims
ll' I   III,'  lllll  Ml  lll„  IMI.'I'S  llllll  I'llllllllll
Hi I limb' I'lflil".  'Ilii" i'« pnwura
,,i |„-r,Unsl,,ii mm I,,,l lliiwu ,,1 il„- ui'.'jii
Miuliii's:  l,,i- ivIlimiii'Ml' I |,„i'iiii-il.  HI"
I,,uu riinani'viiilriia vnloil l.llini'iil, mm
I.n il   maniiiiira sm in iiurlliiUH'iil in
Mr.  I'l'ili'lli-ll  mis  ull,uillt'il  li.v  unsi-nn
llgimla n-hi'l'i'inr In- n ■  H'- sni-iiis   lu
lllll,- IIIHlllll'lul llin hill,H "I SMUIl'llillU Ull
lll-l-  111,'  llllll  Upon lllUlll-llIM  Ins  I'llllill,  mul
II llll'l   ill   lllllil   |„lll   Ml   11 llllllll}    I
l„.  (..Ullil  lllmai'll  Ins its -I'lli'H  «
imii-iI,-,I  In  III,' ilisi'MM'i'l  nl  IniiMlh's   lit  |
lingua iniiiois. ti!(!iH|ii*naliili' In ills lipin- ■
iiii,   I,, iiyors ii,'l|.|'ii,nisli,„l niuit-l il.i
. 1, -1, I,-. I  In  tin-  iuvlsinli'  minnllulls   III
till, ihi sis nl lliu l.ilM'i.il  imi'ly.    lhis
inist.'rioiis uiil.  upli-'iil'ltiM  III,''  11 mi
mi which MKlulni'il iiu- illiolniil lari'iilllra,
uui-,, mm  iigi>r i" ih,- l.llHii'nla (iiiiiii'i,.-
iu  lliu ili-snrt  ,,l  |,,i|,nlni- ,lis„|,|,,-,,inl  I
Ulllllili-il I lll'lll I" I'l'lll'll II"' I'imnils,',I
Liinil ,,( I'iiii mini.,,' "nil  I'im,,,.
All  lln- lll'imty  I'lltlU'lllUK "'I' silul 	
Hiu-i- I in i|iiulu'.iii'U "s I'.ilI.'I alvlti'liei'a.
Mi.  p,iiiiu'ii  ili'iiiuiiili'il mu luily '"ul
 I iuis"i-ll|illl„lisiu'ss, lllll  ills i" uiul
skill  Thn "vuii,innl ions ii",'" illllii,ill  luu
Him s "Sslill  ll'lll'll I'I'WUI'lll'll 111  Ini'l'nlll,'
nml   ,i   jiMsiliMiis.  Tn i'jt|ii,|'la  Mr
I'riii'iu'ti ' imlil  iii'li'i'a  vuryliig li i n
all'lllgltl  ml" ,,( lil" llnllurH |»'r an'lli'lU'il
IiiiIImI  Im II lllll'glllll I'ul" nf ill lulls,-
pur llli-ul.i  linlliils.  iii-i-iti'iluiL'  I,, lhi, in-  "■:-■ ."',;.„ UlH,.,. t|„, nl,,.  ,i,,
tu-ii-f ,,r lh" il,,|,ul>  ri'liit'iiuiii mIII ■. Il.i  nllJJ vlvhl mnl llfnllKii i,-- ii"  III
SMini"   i-nsi's   nuiii"  UU'I'  si,,,'  till-  II   Hl'll-llil''llllll  ''.,- "i"i  liunn  |U"S"lll''il   I
ilMV's IIM'lll-IMI  I"  l.ilo'l'ulisill- his I ulr'il  ll  In li, ,1  i| lu"si,,,,,-,  'lull
Iti'VolntlniiH lik,' iiu's,, |iii|,,,s„ ii mil) on :,,,„„, „.  mn „ ,- |,iiiy. i-i
,-1,-ri- viilnr.   Mr.   Iliirili-n mul llll' I'l'll  „„. , ,-,.„|l,  Imuiillfiil  I I  -mii   Tlli'l
Hi'l'l'illlvo   pnl'ly  linvn pnrfnr I tllolra. \j, ,„, 111111101   iiiilllini   an ihiirmwl In,
lln th" lillh ill April,  mnT.  Mr  llnrilali ,1   mil him   lh"  limiil m i,'i"|i'iil'i
iiilr,..l,„'|.,l on lh"  II '  "I  II,"   llnini'ii  ilium Im  In-,,, -  lhis  liny  ,- an   ~>"
tiiuil'in   rinfili' ilui  "l"i-li,r,il rorruullMi,  Ilny Iiiiii, In ah«'|,l"  Sulil"  wil
unit ,1 illlllnu ll'fni'lll In lhis I'nirnl'll MU  I Iii-  loiiiillfiil  Him   «
L'ul .i.j  |..,ss,-,l  ,,- 1,1s
H"'  h'uisljiiur,'  lllllil. hsi    In  .\l'l
"•   IUlt.lll.lo    ur,  inu,  Iliil isi
I'.ilUIII '   i\„'.,l   Id. 1
I,"III  .,1' th,
ll  lirohiliiis llm
L'liliuubln  .-"in"
neiu-e   oi  'I li'-'-i   I  1- 1.-..--.1 ,
I'll- l\  HIIIIUS  IN  I.K.Mi III   I -    \\
K 'US    LIM.I  IliK   IIIIIKITI.I,
in  I III: lll'lll I.IL  Iiiiiiiiu  ul - 	
n is I'M'i'lill'll  il 1 llus iiruh 1 v
01  Hi.- iiiliiisli'i- i-hiii-u.-.l  mih  11„- n-lu,oi
lall-ullnn ,,i t n-t. or ,,1 mi) oil,,-,-,  up.
I"'illl"'l   I' IllITU   'I-   |,l"l|s„„,S I'Ull'I'l'
Is I'"' '"'il  '" lu'i'H'iil  lU'iihlhlli'il  ,
I,, ilaimrl  Hios" who hu.,. "mi.-ivm;  nm
IIIUStlM'M  01  1,-ssmIs  iiri-lilim  jii   Is  u,
In- in-ill llli-hi]  oil,,,-1-  in
 '" ol  ir   .HUM'S iimlnr
II,-uiil.iiu.il- mni  I," h- l,i  llu
III   UM
hull
Ml
lO llitlul'llltllll ivllt'llli
Jiiltmi i igi'iim, .,,1,1 tu "iii-i-si-i-iiiii u
ttll'lir ul  f,,"s  to  I,"  ititlil  l,|  |„,rs,,iis    lo
"»i'i  nny  ,'\| sms  nllli'll  iun)  In- Imiili-
i'i-ii iu ili'li'i'iiilniiiK nlu'tlu'r aiirh |„,,-s,„,s
"'" •"' niv   |,rol |,,|l  i iorunts.
This  lll-l,   -"lor,-,  r ilns  .,11  ih,.
iruvialtiiia which him, 1 11 10111I lln
Im  llrilish  I'oliiiiihlii  ,1,11,1,mon, 1-
"i-i-nll.i  illsillluni'lll  Th"  uroiiinls  ,,	
."iTiiiii ,,f ihi'sc acta IIAVK UKKN
STA'I'KIl ami IIKI I'KllATKIi iin iu-:
HALF ill-' Mil l| l'X('KI.I,KV('\ S
iiiii I'.IIWIKM. s," iiurllciiliicli ihu ns.
I'orls ul lh" uiiiusl"!' ol iiisti"" '„i .Iiiiiii
I,  null  S"|il,.|.il,"|.  Ith.  IIIUI   u|	
llllll'll  III"  "Act  lo  I'l'KlTlll'lu  I, iurnlioM
lon.-.l.	
I'll" iiuiIi-I'sIk lima 11,,I  ciiiisiiIiu-,   In
li
islu
Clliuillllllll'llllllll  Willi  lhl-  I.ICIll  llUllllllilll'S
shin which n„s iiivviuiisl)  i-i-ucl   .',,,,1
111" 1-1,,os- iillii|iti.|| ,,11 1,1','iiMiis ornislims
THAT  'IHIS  AIT  UK  IIISAI.I.IIUKII.
II" I'l'l'l Is. I'lu-lh.-r. iluu ji cull)  nt
Hiis  Bipiirl,  il  "I li-ll.  I,
I!
rniiai 1
1   llrilish
I'll.
tSlgimih ' I'.  I-TTV.I'ATTIII'K
Mnilsl",  01 .Ins	
 lag Willi th,- niiilli'i-:
Ai  il,,- iriiivrt  lions,- ul  lln
-lu
. II,
I'ri-s.-iil:  His   Kms.IIciiC)-.
Wlml-ans llm ih-nli-i  u..-..,,,.  ,,i  i,.-
iriii-lnci, „l  llrilish .•ol.iiiil.ii..  wiili   llm
1,'Uislulil"    uss i    „|  Uml  |,|-,ivlllCO,
liil. "i, ill"  Huh iln)  oi Kaliriliil'v.  IIIUI.
mas "i  wlili'li Ims 1 1 ti'iiiiaiiiillnil.
■hu|,lur,-,l  iill  uiul  |iillluli,,l  "All  Ai-I   lo
j||,glllill|,  liuliiigl-iili ti,  llrilish  Col
Unl,in' j
Vmi ivlmri'iia th,- anlll ael  Im luiil
iohim   ih,- guviu' - cc -ul 111 ciinnull.
ngfllmr niih 1, ri-|,i,rl  r.-uiii lh
ill"" II
Im lllaiilluiimil.
Tln-r-l llm Himii-iiiil-  m-iu-rnl  In  .-.mm
,il  hus  iin-i .11111  Ihis  ilni  1 11  III",J-"
lo <l"L-lni" his   ilisnlloum, ll  11,"  Hui
nri ami il,,- an » hi'mliy illaulliiivcil ,1,
eiiiilliiKly.
Wkei i Hi" li,"it "I guvili'iuir nf Ilni
ish Colin,,hi.,, mnl ul smu.s wh„m  1
min  iiiiaonrn. arc tu Ink" null. ul <
«ovwii  111 soli", ncconlinnl).
.I..I.S .1  MI'llKK.
cm I. ,,l th" i'rin  I'liuiinl.
This  is ih,- iiosiliun  wlik'h  llm  llmiiili
ns Hull' oil" I'l'l'ill'lls sin,n.   lhis is linn
„,">'. lllll)  01," oi III"  lllllil)'  ilislnni'i's  i
wl.l-.-h  siinilnr nets  lull"  I,,-.-,,
CI.ll.-l0H l-'iti|iut rick |llll
ill.
Empty Laurier Pledges
PtilMilll)  It, l,-|„'Uil,-"i  "icclur  Is
his cluul I'llllillivill'llla lo tlorllln in nl
..ir.'i'tioii 10 dial llis hulloI II so. II
shoul'l ,101  I," llllll'll lllllli'llltv I" ni'i'li
11 ,i a,','isi,,„.
Let  us  look ut 11  fun  nf lh" llllllll
lies  lo  mil Ilailgoa  wliirh  run
rulhlulll  llllll   ul  lh,-  ,1 • ,,l  llm
  gnvoriini	
In 1HPS lln- Hon. IV. H. l-'lclillii« u
Liberal   en.iviil.tl nai n rcsullil
S..I
lh  IS
ll  Iiiui
1.-1,1  uml 1"  llu-  ci ullnl,I
miiilluu 1  Hu-  li,	
iisi-,,1   tuiiltm liiMilliui 1
oii.l,-   lh-  limn  Con-,"',-Ul,
in.  Sir  Uillrul  Liilll'li'l-  -l»
[•tail  ihul  aiiiiiial ,'\| luu
s;i ,
' ni
Hon  hns  he  fllllllluil  'll
llu fnlliiivlag:
■:\i liiiin,, isii.-.-u	
Bl'liiiiiilitni'ii |,,-r liunil,  It,
liicci'iiau I'i'i' ""in	
Trull un .|i|i|inlllllg I'ccli
Now  nhul  hul" 11,-  I"
."iiiinn
If.  Ill
I -I.u-. ■'.►  1,1
SALE  of  MINERAL  CLAIMS  in  the  Fort Steele Assessment District.
11 ,,.\ ii--- j,.-i
■■ ..  . .
,  I   I..-T .-.-,.., I .
■"  .1"'"-   \  I-   I    ml 1-1 1  --\| - -,t  -  if lh.-  tuliil
LIST  ABOVE  MENTIONED.
l -1,   1   ..,--- t,-i
sl uii ., u-i t,.i -.il,-   ni i". 1 ml 11 imi 1..
\ ill ,
l:  ■■:.  ic
ll.C.
: hns,  KIii  ■ i-  .."  s -  Maiiiilmii
Wnl   111 il  Wu I    Ai-I.,1-
Arihh,  C
c   ,1, I.u-  11   I-..,I..-,-  .  .   .
,    .-. - .-  II   l-.irk.-i-
I.. ,.. ,11  ll  I- -I,..
c .,,.,-  tl   Cut,.-,-
I'linrl".  L-I ,"
I'llurl    I - I"
Lul •... Ti
.-.IM lli.llll
-. 1:. 1 ij 7:
is 11 t-j j:
1 - 1 -. 1 l- , „
I I .,1  l'i-iiiilu   II  it.. .Ins :.nl  .I.u
111
A.  C.  NELSON.
Di'imty Assessor nnil Collector,  Fort Steele Assessment District.
Tup Story ot':i Medicine
"Cul'Ion M. I
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦
■'■j'rv"  ♦    -  ♦
gSsiTiiHS I Sih'cr.mountcd (^asc Pipes ♦
h\\!.m'iy'i,,,'i> yi'j.rstii,,,,. I,,'. I'ior..-,;-.  X ,1 UST Alllll VIOI) !  IT f llio littiLst und hosl ♦
covoroil tlml I..-...nlil. in il„-1 1 tiuro, X
trl|ilu-ri'li.ii'il gljiTi'i.w, aided hy n cr- ♦
tain il"i;r,',' ,,(  lon-iiiiiiiy maintained ♦
luiil nml iiiii. ll,,- alii ,,f :i|i|iiirutus uiul J
appllai siii-ii'ii.ii f.,r iiu,. purpi
lipi'iB, Im.ii'.'IiI fur rn-.li uml
SKI'. TIIKM   1'1,'liK TII KM
SiKirtK :♦ We aro still leading with a fine assor
^:,X'mptt.tS^3: I " al 3 ,or 25 c,s'
fllineil "(ioldi'.l Meilleiil lii-",,i,-|-y." (nr   ♦
tliu euii' nf «i -ulc sinuiueh, Inilbinst'lnn. or  \k
(iy-|,,,|,-l:l.
hillllreil ill:. . 	
It -. vi-r sin,v„, iuis bhpn, without a parttclo
It evcrslnV
ut ali'i,:,,,!.i\,
A gltuicoV
^-s„~^j, s - - ot Its liigrcili-
t'.its, prluleiT oiif\,-i\ bottle-m rapper,
Mill show that It Is fuacXp fiom tho most
valuable medicinal rooulfound growing
In our American fori--i>iJ All Hies,- In-
lir2bom^Tiv"j:",miy,,| thi'-^Tjupigna.
rsrii.,111 11 iTuHMailiiig nieilii'aTev:
rTsTelT.-"",--  -iittV ". ril„ll_nii  .l,il.-e|.t
-il iv I).'. 1!. V. Pierce, uf
ll.IIT.lll., X Y...mil ivill bo mulled Im- In
any um- :-- .:..'.' stimo bv pnslul curd, or
letter mldn -- ,1 tn tin- liuctur as abuvo.
I'riit.. llii'Si' '■"'or-,'.n,'ins. enpleil frum
6t111.d1.rd ....'dical liuolisuf all Hi" dilb-r-
i'ii  si'l.iinls of iii-ai'.lce. il nill Im foiinil
tlml Hie in iivilieiilac posing thn "llold-
ul Medli'ili Ili-.-ovurv" ur,, ailvisMil nut
onlv fur Hi, I'lii'eiif llieiilaivo inontioued
di-i-:is,-s. Iml ul ,, for Hi,- euro ,,f all catarrhal, lu'"ii' !i :1 and Ihr..111 alfeetlints,
accnni pal nod niih eiitiiiThul discharges,
hoars, in-...  sore  Hi. l.  lingering,  or
hniiK-on-uiimha, and all lit,..-,- waalh.g
all'iriions whli-b, if tint promptly and
piopeiiy treated uro liable to terminate
in consumption. Talie Ur. Pieree'a I.i -
cover)' in lim,' ami persevere ill il-s 11-,-
until vou eivo ii a fair trial and ii Is nul
liloly io,lis:ip|,i,iui.  T nueli 11111-1 mu
br exneetcd of ii.  It nill no. perforin
miracles.  1. will nut cure 1 sumption
in its ndvnnci'd siul-ms. n,, modlelno will.
It trill cure lho uflections Unit loud up to
consumption, 1/ It-ten in lima
INSURE YOUR HEALTH
1> m COMFORT
m^A"i. \  on stormy dnys
1^4   "'fi • ■ "H weai'|nC its
\  ' -l\t-Sti'    l0WEB>
V- ;;iftnx' WATERPROOF
f W M) OILED
I: H  "^CLOTHING
fl i^^l Clean-Light
I L.aas**f   Durable
rt i—•*' !''  . ■ Low in Price
'■!»    1 ■
No Honing-No Grinding I
Gel a CARBO-MAGNETIC ITI
RAZOR TO-DAY on 30 days  "'
trial from your dealer and
learn all about real shaving
comfort.
EVERY ONE OF
THEM
Unconditionally
GUARANTEED.
♦
♦
♦
♦
♦
ted line of CIGARS ♦
♦
uls ,.i-..\nio i'U'i'1  ilny   AH Ti,I,:ii-ci,s J
[  CliJIll'PtlCS  RIIIVIO  PI'll'l'  lis  1 it lii'C  sliil'.'s ♦
! ('ranbrook  Cigar  Store |
♦ JOHN CA.M1 KON. Proprietor. ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I
r -\
John  LEASK
The most fashionable and
UP-TO-DATE  TAILOR,
Cranbrook b.c
^ J
.^5.00 ^ CASH
$3,00 a'month
Good Disc il l''oi' (-'ii-Ii .
SIMP1£ STR0NC
SILENT 0ma,Jkim„m5nm
(Vlsn Sec i liuiiii Machines
Pur Sal ■ Olii'iip mnl 'I'" lieu
GEO. B. POWELL. Agent
Arinsti-iniir Ai'i'iiiii'
I'Ik.iii. I.*,7 l'i-:iiilii'i.iil,-. I! ('
Not Mow Cheap, but
How GOODS How CHfAP
If  mi Imvi* iiovi'i' i.'icil nni'
HOME MADE PEANUT-
CRISP, MOLASSES-KISSES
COCONUT-KISSES
ALMOND ROCK AND LADY
CARAMELS
, nil nml  ynn will  lie I'lillvil.CUtl
llll!" nre Ilo' lilii'Sl vmi i'Vi'1' nlc
Saturday only 20 cts.
!"•' i	
lililllisilellviM'.'il Iiiiii.,.  'i.i- ' in llo'.'il.i
THE  PALM
'I'Ki.i'.i'iinM;.  n,.  hi
Crai)brooK Drug & BooK
Co.,  CranbronK.  B.C.
CANADIAN
PACIFIC
Railway
Excursion
Kates from
CRANBROOK
FRANK DEZflLL v,cT0RIA b,c
The Holy City.
 O	
i( s  wilV  I'i'iiiiIiii.iiI.  Hi'
,,.,,. Ih mmIImiii' .id cum liiciiii
,1,.  ,,-.  m  ll" <l 1  linn
,. ||,.is  Cm.   iiiiiiiii.'i'. u."
limiil ili«' I 'Inlj ...  .'i
1,. iii.iv .in hh miim-il ,• '	
iy  HU  fill'  HH  I'i  iH'llllll  O    i'i
M'l'lll-lll-    It'll   1I|)'II1  lln*  llllllll
General liiiii.k.Miiiih
nnil Woodworker..
1,'nl.Iii'l' 'lir.— .\|,|ili..,l
'l'n   llnc't'.v   WI Is
A<; KYI'S  POL*  CANADIAN
i"irl,K AMi  Mi i'li l|{
CO'K IIH'VI'I.I'.S
REiPMIKINd A SPEGIftLTY
| I'l.uii'' "i'i I'd  liiix L'lli
V
$23.65
Si'iiino ilni,"- s,'|ii I'nii t" -itii
Kill;,I  IV'III'II   lllllil   S,'|ll   illltll
NF.LSUN b:c:
$5.40
Sciliic ilni.'- Si'pi  21 Kl In :.'o-lli
Plnnl  ri'ini'ii  Iimii  Si'|ii  :.'-ili
Cranbrook |  or VANCOUVER
Livery  x    $21.15
II,,'   "ll.'lo
l.v i, Hli'nlulil   ii
Jul,'  l|„|,.J 1   l|,„  ll-lllllli,,11 1.1,1   ll,"  IH-
km, is in,i iii,i„nii,ii. on ih,- ami. oi or-
liiliin-  II ...r-l.iiH  uiil  lol,- lor  n-foitn.
  Sir Wilfriil l.iiiiri,-!' ivill not  l„- nl,I,
to ilnfi-at tli.it ilcmantl,
linmli. I.i,
fl-lvnlin.H ,.r ll,,-  si
llll  llll!  lll'l '•""'•"I
ruin Is r,-i,-i',-iu-,<. II
I.'i. i.urn,isi IVllllain lln
Kill or l„,l.  Unl  jour
rill'l
IllJAIIV ,S  HOYLK, l'U(H"S
T..nin- nml ili'ivui'H  ini'
llisln'il  inl'  I.I.V  |liiilll  ill
llie ilislrii'l.
A. DOVI.E, Mnnntri'
Si-llinti .lutes Si'|il  :'i',ih i" i id  :'.
Piniil return limn  Ocl. r Tlh
(:iirri;s]ioiiiliii',r Kutrs from iithnr
|l(llllt,S.
Apply to local lioltot, iigiiiils for
berth reservations, eto.
D.J.JOHNSON
Carpenter anil
Builder.   ■:■   ■:■
CONTRACTS   SOLICITED.
H<)rsi-:s^iiHt»:;-,,- %ru..r
Otlice and Workshop  Lewis St
Phono  Nn.  98
PASTURE
I;or Horses ami C'.atllc
I lllllil   |.',,||l','s I illllli  Wllll'l'
tiotiil I'nsliiri"
A|,|,li t,, i: ci IUIIK1T, I'hpi-.iI IIi.i.i'Ii
.iiu,ul ::-  n.i'.-- lion, i innl,, |,-. n,-in
il,,- nlil Sn.'tl. St...' uu
LIVERY, SUE, BOARDING STABLES
JOHN DEZALL, PROPRIETOR.
Saddle Horses
Pack Animals
BEST  LIVERY  RIGS  IN  TOWN.
I'luiiio Nn  im,
Edison Theatre
Frasrir & Hutchison
Moving  Pictures
Illustrated Songs
The  Best  in
Cranbrook .*t
The Little Picture Parlor
J.E.I'IUH-Tiiu, 0 V A ,Ca!gai7,Altn  that runs continuously THK PROSPECTOR, CRANilROOK  H.C, OCTOBER 10, 1008
*********
G. T. Rogers
THE  GROCER
DINNER SETS IN NEWEST
AND NEATEST DESIGNS
FROM   $10 00   TO   $40.00
ODD PIECES OF CHINA
IN ROYAL CROWN DERBY,
WEDGEWOOD  &  DOIT.ION
MOOTS. SHOES, GLOVES,
HOSIERY, CROCKERY VND
CUT  GLASS.   +    +    **
G. T. Rogers
CRANBROOK.  B.C.
iiicio:  l'l:
i i; iMtuiHik
, i -  V W A >
MlSS   ll.lll   Ms,let   Mi,mi   |  .1,1,,
lloitr.lt).IN  Sl ITS sii."- .-."
\  \d mu
i  n.i  .
Mi   mnl  Mi
.mi-, in IN Sl IIS Sl
\  i:. -,■■■
V  Chrtptim II •
ll    I'   M.'N.uiu'litn
n inun Mumlnj
M >l .1.,'
■  i:,'. ,.
ft   SATl'ltDAV. I it'T. HII-.l! Hi. ifJ08
♦  ,..X.,..,,„,.X..X.,„X..X„,.X.,.^
|| LOCAL NEWS. |
♦ *.:.***.:..:..:..:..:..:..•..:..:.*.:.******
♦ People you may Kn°w
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
il- ,',.ll„r in
J nu- " I'll,' |i
lira -I,.,11 I,-
,1  II 10 nci
unlli llf nil  ll,
-,„|.|i,-,l
lho t'niworviil
l„,.l-  J, ,','  'J.'!!
 ill,   (I.  IV
.1 II,.11,,,
'-I  .,1  ll,,'  c
I' I* l'l,'
I llf II.llllll
I  S|,„k„u.'
„,.k  I'llllill
11, ,111  III  l\
lis si:, iin  c  c
- lllll ' Ill 1,1 «,
iluy.  They mil ii" "i j, ,""
lliline,  llllli  nl 11,,' I'-iin i I
, .,- ,li.,'l,,.,,l   II,,,,-	
-1.1	
I'liinni
llm i ,  -,
»iii ,.ni,  ., miij
I'--Ii.i-jI.i ,   Hllllll,
.ILMill   in   K,„,|,ll,ll '   II,
ll„-  ,,HHI'-.J   ll.-  ll.ill
I'   W   I,-ii  nl  Svln.ll,  I
III   ,.i  ll-- .i   II   II  ll,,-  ,,(
I  c  li.-in,uu  -,  Vu. i,,-I
tered .,,  ii,.- I't'iiii.iriinl. I'iiiiii
hi  li,- .lulu t   i,
.Iiiii
Kllitni   Hi,..  I,.,
ll i   tni i.  I'hiir-.l.ii
,',,,ll|,,,',,, .1  I.,   ll, -.   lljll.i  ,|
I ., I
.k-  1,111,1
1,-  IV.I-  .1
,'-l   Hi   Ml
II
-ll   II-
■  .  K  ,il,
"l'l llllll
,  I ink  , ,i i.
I'lnoi  in I  i .ui  iv,	
I ■  ■  Knli  '  nl  i l,i:i..«. .,, I
li-  ' l,I,  ,l||  .-I  III.-  |t|IHt|,|
,„l-  ,.|  Sii,,U,  Curt,-  |„H   u
,,  '    I,,11, ,n iiu..
ART
PICTURES
AMD
PICTURE
FRAMING
*********************************************
i I
a Repairing  nml  Pressing    Dyeing  ftnd  Cleaning        +
: :
: C.  FARRANT          X
* . „ .              ♦
♦
♦
Cranbrook's  Up-to-date Tailor,
ARMSTRONG  AVE ORANBROOK,  1! C,
A GREAT ISSUE
iml Luurici  n.Msis Ui.it  iti.'
>*•■■ i  il.-n
11.H ion. Bu
Kink mi.' ii
iiit.-iiiu.'iii |n
l> t.. lulu
wastes  tlm
lltH
ilni  si
Whut
liublk iloumin)  n
;v»t. Them ih. how,
t i.i nw lusiuutluns
country, li is the
i-. iuiniiiir.il intimitis
nil .nh.'i c|--eations
lieu,  v Hniriteil ami
tl.,-  |''H.|.|0
lilncks  lave
III'.   .'I.-.'IOI.I
luu "i lhi'
II..'  nihil
.•nt  •
I ii..-i.,[  i.i.i tl 1.'.
IM..   llllllll.'  .Illl\
Un\  Sir  Hiliuil  1„
UVsi  llu  -il	
i.l
ill.
I ii
-..•!-• .'i.till..I Mi   \  \\,
.,ni.lui.it.' im luiawa, Im
tii.ii  in- nuiii i.u  $,.iu i"11
fill  Hl..,ll  li.- jiiilil  <l  .....i
lllll
Hl.-i-l
is iin- whole ii't'i'i-
Aiut'ii .sii,.ui.i havu
.   [irlviilt. [iiicki'ls
ti- nit.-i.-.i ■ um
niiiln  nt  Sit
Ik-  II.ml ni
W  [tlllilia  ■"■■„
. handeil ovor
ul sold i
shockli
ih-.
•ipu
Un- ih-
tln>
(I   It'll.Ulilll  Ul'lMlllli'll  I.V   till'
itself,  is a  stnry  nf waste,
uii'iiinu'tiv. Infinitely ilhu-rod-
lul lnimilialin-;
lllf
\W
lh
deputy mlulsti'i' ih.u  u
ii-  Uuimrlment  ftUKJ.Ou
i.> .-i-hii-ii-m thu luii'.-i.us.
tho
ill-fin
lh
V]li
nu
I'uuiil Iw suvi-ii ainiunlly alwoliittily without Iiiipatrlil-* th,' |hilillu services or with
lio Ull ii'i miv useful unpi-opi-liUlotl. This is
uii.it iiu- I'ouiitrj pays for lhe pali'ouuKO
list, nnd this is tlto system dollbei-aloly
uilopied   und  iniiititiilneit  hy  the whole
to
nl r
poi'lors of iiiinisli'i-s, und tu force linns
uud Itidivlriuals whnsc iiiiUti-ul synipnllilos
Iiu with ihe I'dusi't-viiiivi' puny tn [or-
hake tln-ir political allUuices and come
over  t.'  i he no vera men I  in  order  lo tin
Ii wns elcnrlj established thai Sir
I'Yederiek Itnrden interested himself to «<■-
mr.' from a fellow tulnlstur u .sul.sidy for
ii company in which liis smi wus concerned, uml ii is liicimcelvnbto that any llritish mlulsluc iliscovured iu such n trans-
ucl Ion could retain Ids seat in u llrilish
cahitiiM. During recoilt sessions one hundred   juiis  nmi si'iiniliiis <if varying do-
<i s ur  i ui'i iiniilt' havo  I u  unearthed
ut ut inwn. (ii'tii'tuiiv ministers have resisted enquiries, protected the offenders,
uml condoned ihu jobbery uml rubbery.
Sir Wilfrid r.nurler suys thero is no issue
before the country. In IflOtl ha hold ihut
waste uml administration constituted a
supreme Issue, lho whole Lilierul press
nml llu- unrty's s|i..ki'siiien un the platform could not in- silenced by nny specious cry ni "muck-raking," ami, tn use
Mr. Hi.nl.ui-s biting phruSO ihey had no
mercy for I he men who Hindu tin- muck.
Any country llinl tolerates waste, job-
l:er> nml electoral misdoing writes its
own dishonor, consents to iho debauchery
nf tin- public morals, und destroys ilie
voi'lllly  und efllclenry ol  ils  insl it ut ions.
After Sir Wilfrid,  WHO?
Toronto Saturday Sight misus a per-
linetii (mint rt-uen ii Umws utloutUm i<
Uu- uu'i ilim Su' Wiiinil i.uutiur is witn-
oill u I'enoglilSed politieul Heir. Mr,
Yielding Ims lung; beeu regarded ns ih.
man wlio was destined to step into tin
lui'M-nt premier's shoos when that em-
niiiieiit siiiii'sniaii wns rundy to retire
from Hie lurimi.'tit nlmosphoro of politieul strife to tin- literary i-uiul which his
soul is known to crave. Uut Mr. !• icld-
llg i-i not the forcn today he once was
fn the councils of the administration. Tlio
iftstern weekly mentions the shipwreck
whicli overtook the Consorvntlvo party
he death of Sir .tohu A. M licit on-
uld and the ovon more disastrous intu
which befell ihu Libornls of Ontario foi*
winn tin- rotiremual of sir Oliver Mow-
ul nud, nlilioii-'h it dues not pursue the
analogy, yot the luferoaco is plain. The
Liberal party is to-duy liiriuiug not so
mieh on its own record as un thnt of
is lender, It is loaning on Sir Wilfrid
l.iiin-ii'i- fm- slrongtli und unco his sup-
purt is withdrawn (unless it Duds new
ti'imiire in nn even Hlronger leadership) it  will follow thi. course nf history
uud full ihu further on ai-coiinl ..i tlm
height tn which he had pulled it.
TIiohi' whu ri'Vi't'oiii'i* Lihi-nilisni iu its
chieftain should nut forget tlmt while
men ure transient principals ure eternal'
ippori iln. presenl Dominion Kovi'rn-
iiu'iil  hi'i'iiUHc of Sir Wilfrid  l.iiurii'i's per-
oiiniity may is- loyally to party imt It
m nni loyalty lo country. Tho principles
m which sit- Wilfrid was pi need m pnw-
r havo nut  1 ti iiHph'ini'iili'd by lhe ails
if his cabinet.  It   is nm too much lo
say ihni tunny of them havo I n Imlruy-
U, if not in himself at least in bin ns-
iociates. .Imlged on llu- ivconl. hu iiiu-
uni eluim u ri'iii'iuil nf thut, confidence
hii'l. In< hns li.'i'ii Imnorud in pruvloUH
loubliidli  attractive
Mr.  McBride's  Common
Sense   Dyspepsia   Cure
MIM
(iHARANTKHI)  TO  CURK
OR  MONEY  RliPUNDKD.
100 doses 75 cts.    \*
Demonstration tonight at 8 o'clock.  Come in and
our shipper will show you how easy it is to take.
Trust Price $1.  Our Price 75c.
Hardware.
Cranbrook, BC
J.D.McBride
FITREFIEHCLOTIINB
.,.-,
i„i nin
all.
"i.i
,-l,-,-.,,
,,,,
iliniii
ill-lull In iillli-ii
Imlwil,
x
X
*
*
4444**********************************9*****
oo to the    Stewart's
East  Kootenay The Lcudinn Fruit Store
Dye House
Km- .ill  kii.il- ol'
DYLING X CLEANING
Nnlhiiift lino or fioiii'so,  largo
nr small thai «'■ oannoi hanrtli',
WU Mis" 'I"
DRY  DYEING
I'lHHll-. ONTARIO  i.KAI'hS
HONOLULU  I'lNK  AI'IM.I'jS
OKANAOAN  Al'l'l.l'is
ANU  I'K.M.'S
I'H'KLIM,  i;llK,l,'KINS  AM)
i.l.'KK.X  TOMATORS
.S'I'KWAIi'T'S  I'KVK
(IKOCOLATKS
u ii im,, ,,
,,,  IIiimIii.iiI   l  li  II,.1,1.
ll  I.  U'nlli," ,""1 -I  I
\l,,„
OFFICK i
J. Leask, Tailor,Hugh Stewart
GIVE US A TRIAL. IPHONE  ::. PHONE  7r.
nuiii i.i i\ si iis hi;
'   .1   I'Vlinl I  1,1'th
"ll   I III",I,n    til-,   |-'.,l,.
H  s I- in  181.(1.7,  II
Til'.' lust I'lllll Vllllkl-ii i.s ill,,,ill Ii, lllhllll-
Iii-iii In,in Mill I'illKlmiil. Inn ll"' In"1 "111
|j|l„,|'iil  ilih,i|,|,,-in,-,t  I llllllll  yiflll'H
'l'l ..".Ui'iii  »i.   ii.  Sll   I'I,-.I"I nl
ii,, ,!,-,   uml  sn  i:,,-.... i.i i', ii nn nil"
iiii-iiki'ii eiirlinlly.
in-. ,,|,ltii|ili ln.i> li"
' Minis, ii llvnl, ii
» i i. <ll>"l. '. '.<
jisk",
\ i.y
Mi. II,uili,II .
u.ily niih iln-
."mii'i-.
till,,n iilmvii
,-,.  in I'lllH'l-l
•llllN  ill   I."l
.1."
IIOII!"llt,t>
I its $i-,,r,o. 0. t,'.
I  I.„■  L'.'ll.llllilllil 'I""-
ly; "nlii'i  i'V'"' ■• ,iin.v. ll>r.HK>i  >""
 1,1  liml ' .1 J"" I""" "I' "i"  I'.'™™
,1  Suiilli  I'lii'li"   "'"I  ll"-   ' "'» » Nl'Hl
I'iihh .' ' .'"",'
Sn- Wilfrid l.niiii'-i Tlm ii'iii'il'l"" "I
■.-luiin in mil iim il«' |ii'l...'l|il.'» "I ''•
I,,mi i,„.iii ' Tlml muv I"' I'"' ""'•'
ini- mil Ui'i, |irll.rl|ili'H .•( Hi" l.umi'i' tfov-
llu'i.Klll.ts III'IT'I 118.00, 0. I.'- H.
loud
lliu  i,
llllilllil.
Tl,,-,,- in nn us,
llio   l.ilii'i-iil  |m
Sir  U lllllil   l-inil'l.-r  mil  t
lllll.I'ul  nl  I.s  ill"
nlil,, .,,|-,',-,isl i,l |,.,,||I, imnl,!  in-
i< i,|,|-,,sit,  |,i,,I,ill,iln,   .Vmi wim
in,,il,l ,-niii .,,   .ins. Hi" I,limn.I |n,ii.i-
I-I.IIJ--  Ill  |il-i,m-,ll  III liuilii'i,I  lil  IIIIiiiui  il
Si,- Wilfrid worn nlmrntV
sir HM,,j,is   nuliii. i Hu- in-ujHo.it
riin,|iii.mi  Is  Ini'K'-l.v  s.-iililiii-iitnl.  II   lim.
lillli-   t,,  ill, ivilh  Hi" ,|ii,-sli t Iiiiii
.'iiiiiiiiu  is  iii iii- iriivuriind in  il m
1,-u-  v,,|ii-s.  Anil  Ilmt. nllrr  n...  is   t.i"
 Minim liofnl'ii .lit- I--,i-l,-.
Proposals for  New Station
and  Freight Shed at
Fernie
TllllllOI'B  will  III'  I'l'i'l'lvi'.l  ill. tl.
IK k. Miiiulii.v, Oi-lnlii'i- llllli, (in- liiiilil-
iii"' u New Stail.in ami ii Now I'T'i'iulit
Sl.i-il .it I'l'l-liii', 11,0.
|i|aiin (.ovorliij; tl.ln wm-lt ...uv Iw
H0i.il, mnl nllii'i' iufiiriimiiun i.Iiiui.mil
ni Un- nill f llm Stii|>isrliitoiiiluiit., or
I'l'Hiilw.l. Kiiffliieoi'. <'. I'. Itlv, nl
<'.'...liuilii'i, li.r.
l'|-|i|IIIH.lls  l.ll.Hl   III'  M.llll.llll'll  llll
liliu.lis iu.-..ii.lii'il hy Iiii- i'<i...]...i.y uiul
111.)  t'..ll.|.(l.iy  I'l.BOl'VOH  lln'  rlulil  III
ri'jniT ...ty .uiil nil I.I.Ih.
J. Brownlee, Superintendent.
(T'Hi.liriii.li, Iii'l. Bill, IlKl-i.
Tin- Triiili. Mark is Hn- most Impnrtanl
i'ill'l "I il Fit Rofoi'll. Snil ur Oii-i-,-iiiil.
.IllSl  US  t|lt>  .siyniiln.-i-  ,if  n  i-in-ql.i-  uives
ii i-iilii.-: sn iloos Hi,- iriiilo mark lix tho
quality of overy gurmenl hearlii-f It, Thn
Trade Murk is tlm pemonal (runranteo ni
llm Fit liL'forn. Company. Look Iin ihis
Trade Mark- and buy il.
IT  STANDS  FOR  QUALITY.
Our
New Fall Stock of
Suits & Overcoats
have arrived.
Call  and  see  our
Range in both Lines.
PRICES :-
$15  $18  $20  $22
$25 $28 $30 & $35.
INS Bios.
The Popular
Store,
Oranbrook BC
Municipality of Cranbrook  i   fVailbrOOk
Trading Co.
Kvattv wants the Karth
I will |iay 211 I'i'iitri per yard for
1,1.11.1 ur more yardH uf i:itiv.,|. or
clean null, delivered une bluck frum
the Post Oflke.   W. K. Beatty.
NOTII'I,;  TU  tl.KL'TOKS
 0 —
Any male ur  female heing a British subject of the full ukc ul twenty-1
une yeara, wim carries  uu business
lu the Municipality nml in the holder uf a  trades licenco,  the annual .
foe uf which is nut lnnu than Ifi.llll ur i ..
wim iu a  huiu.eh.ildo.',  shall  be en-  "O are Sllll handling
titled tn Imv.- his ur hor unine entered un tho Vutiirs' 1,1st  uf tl.e  Mum |
duality,  provided  that ho ur she j
shall iluriiiK tho  moutb uf  Oetobor, :
make and  cause to bo  delivered tu , VEHICLES  I M IM.KMIcA'TX
the Olerk ul the Municipality, tho ue- j   "ml'J"0'  "v" ■-'IMV'""N I =>
eessury statutory  declaration  made- 	
and  subscribed   hofuro a   Supreme .
Court ur County Judgo, Stipendiary   Agents for the lil llllills
ur I'ulico  Magtstrato, Oommlssloner
fur iniiili.'. utlldiivits In the Supremo
Court, Justice uf tbo   I'i'uco ur Nu-
tary Public,   us  sot  forth   In tlio
schedule ul  iho   Municipal disuses
Act.
This ilocliirnliun must, ho ilopnsltod
at the office uf the  I'lerk uf the Mu- : °—'
nii-ipiilily on  or  hofuro live ..'cluck '  The  Tate  residence,   situated mi
(six o'clock liic.il time) ut  tl.e illst. H.insun  avenue,   containing  eight
PHONE 1k:i
LOGGING TRUCKS
KLOUI' mul PBI3D
Mayers Stock Foods.
FOR SALE
dny of October, 1008. The dcclnru-
tion mtiHt bo tletiveretl within forty-
■•iKlit hours nfter it is  made.  Per-
rooniH,  nil   modfli'ii  conveniences.
RenHon for selling, the  family lenv-
sons (innlifietl us   lleenee holdcrn orjinR  Cranbrook,   Informntion  stip-
hotiHe holders who are not  property plied hy Tute the Jeweler,
holders, must attend to the registration of their names.   Persons who ; —	
hnve  become   registered   property i
owners, since   the Hist  December,    Trv This Fni* Pafarrk
1«><)7, ure requested to inform thc nn- * ™  ' "1S  r°F ^atarm»
de-rsignod at unco. . Free lost* nre now hciiiK supplied liy mail
T. M. Huberts, to uli Catarrh suffercrg,  There is  in.
Olerk nl the Municipality.    expense—up obligation whatever,
Dated Oetobor  1st,  1908. -K)   >l-Sh..i.|,.sco.,,l,,,,,ni!Oi of |..,,c.-ily|,,,,«,
 : lliy I, Menthol, Oil of wlntergrceu. etc,,
th  ai.  pmifCDi.cn ""'' is Ineorporallng theae Ingredients Into
III  ALL  uUnbCnntll, s pure, snow-whllc creom-llke Imported
 o— I'l-irnliiiiuu.  This  Creation -Dr.  Snoop's
.   ,1,,, Cutorrh  Remedy—gives  immcdlntc  uml
I rillllll'OOK,  ll.l . |ilS|inK r<-Ii>-r to i-ulurrli of llu- nose unil
i.i'.. ,",ih. II.IIK.   throat. That all may first test It free, these
Hnl). sir- *'***!  I»"xcs  uro  being  mulled  without
,   '. .' , ,,,. ■ „ ;i'liuri<r, sin.ply to encourage .hose u-sis
A» I Imvi' ili"|i"s I in} jii«olr»  and thus fully dcmonslrate, beyond doubt,
bllstllORFI  lu  lhi'  ItllWOI'lll  Urns.   I  tile value nf .his c Iiiiuitinti.
ui,nl,I ltsk tbiiBU Imlobtoil  m in  '[ Catarrh has cxftmlod down lo lhe
"' '"*  " stomach  or  bowels,  Hum  Dr.  Shoop's
Hi-llli-  thole  ni-.-ni.iitM  us  sm...  um  Restorative must also he used Internally
.„,SHil,l,. if a complete cure is to he expected.
, , ,  '.,,„„„ ,,..„„. i, ,„, .„. otherwise  the  Iir.  Shoop's  Catarrh
I 0X| I to leal" Cl'llllbrooli on ne  Rmei) wi|, ,llmu, ,je m,l m(.kimi
ahu.it Outolior SOtll,  11108,  Uiornforo  Write llr. Slump. Rnclne, Wis. for snitiple
I havu arraiiKod to plaoo my  Ihii.kk "i,j l""jk- SlM "» Dn«glitt everywhere.
lor oollootlon will, my ■ Itor altor,No ,0„n    ,,   , N„,,,,,,,„„„„,„
Iimi dnta. Nn.l! on Um Heart No, o Kor Men
., .. No. 3 Ou tliu gMiityi  |  Nu.iiUiiUliiiuummiB.
"H'""! "w. k'tatk.  I   BEATTIE & ATCHISON.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.cranbrookpro.1-0304731/manifest

Comment

Related Items