BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Prospector Feb 20, 1909

Item Metadata

Download

Media
cranbrookpro-1.0304686.pdf
Metadata
JSON: cranbrookpro-1.0304686.json
JSON-LD: cranbrookpro-1.0304686-ld.json
RDF/XML (Pretty): cranbrookpro-1.0304686-rdf.xml
RDF/JSON: cranbrookpro-1.0304686-rdf.json
Turtle: cranbrookpro-1.0304686-turtle.txt
N-Triples: cranbrookpro-1.0304686-rdf-ntriples.txt
Original Record: cranbrookpro-1.0304686-source.json
Full Text
cranbrookpro-1.0304686-fulltext.txt
Citation
cranbrookpro-1.0304686.ris

Full Text

Array '•"'f-rr of US, At,.
t0§pttUmm
i-
'^.,r,.. JL
~6 /S03
Vo7. 2r>.
CRANBROOK,  B.C.,  SATURDAY,  FBBRUARY  :>o.  TOO!).
-°r?M  g; ■■_.■
-*tt>. 8.
Borden's Pol-
icy Adopted
Premier  and  Minister
Contradicted Each
Other
Cranbrook's  Successful  Bonspiel
Fernie Kink Carries Home Two Cups, and Macleod One
Following  are the Competitors and  Winners
CORBEY CUP
An   Oriental RAILWAY
Invasion Employees
■I '
I'lcilel I  ■
'    '
(11
!
Mil \i.
III.I XM.I.I.
Hi 11 Hi
I'INKII I ll
M. 1  M.I.I 11
"111 |.I(IIINS|ii\
II   Mil. Illlll
. o	
lln.  11 simi.iii's i.ir lln- your
m u   inin  ui'M  April  iii'iv broil,
ilnwu uu   Monday,  tl ."i"" Hi" govc
noiinceil  thnt  .1  period ul ociiliuuij   I
lieguti us  in., govurnn '  wns ii*kln
..ui) siin.is'.i rr 1  Instead nl sntlii.Ts.'i, jnnxsTON
IT" ul'l'i' -leled !n-<t session. iniiii. Mil 11
Um lids is in11 Hn. Insi in i iiaklnu « \,l|l   	
T "»'li I'" suiiploaiealai'i osllninlos us HAM.:i!	
Hi..i" were  Inst  yeur   I  every oilier iirl.KAX  	
year,   nnil  ll   Is vnla lo compul'o one \|ct.'0\VAN  	
I.illl'll  ..1  "lllT.-iil   .-si llll.il,-.  llllli  llll  III"   StltS
i~!iiiuii"s  ,il other yours, iikniip.iisiin 	
A  l-'.Mt|  t.'O.Ml'AltlKOX llll INT 	
I.usl  ,v 's  i,„ si iiuii lllOll    UU'
YIIPNIi   	
I'INKII All
.liillNS'l'ltM':
Mil.PI,II  	
H Mill 	
Mcl.IO.AX 	
Al.-l-l l\\ A N
QltAXT 	
■   KI1.1i '. ui  '
llm    lll.ll  I ' ■ He ni I   '...
III'.' Sin 1   'in'   I  lullii.'i ll.i
Hi  I'lilSlei'i.  1 ,,  1,,..  ,
"i"'i" ul     \
Hi" I"'" ' '"
tl.!.
Ink"
IIIIAXT      |,,.rl,  .,1  III..  . .....  „si.„,„l
US   lll.it   II Uii   llt-il ,..,   I  ..1.11,    ..
Il.l'  I.s  I'uplll  ,|..1..| 1   is  ...... I -  , .III"
I'I...   HI'".,."!   l|lll'Sliull,   || It   ll,
..II  il..--  " .nl...11  11.,.  it,mil
'II "	
I'.
tl.tl.
GRAND CHALLENGE
tw.\  PSthllfltPH ,>|  1,1.il.' lllllll SI 0,000,	
This >.■;.!•- mnln imIIiimIu is su.iinti.nini
Iks* ilutti i,,si yrnr'H, Inn i In- uinmini
\ni.mI for ill.- Trmisainltuvntiil eimstrue-
VMi' only 8l!0 ■UdO.OUO is iiski'il, Ontsiih'
u( this U0111 Ui.-iv is mi liicroasi'.
hi  tin--' in.mi ...-.liltiiilis ill.- KOVCI'llllli'IU
iskii
\p.-iitlniiiv.  I'll-  tutai  v In
S!it,H,17,Olla litfupr.  Ilui  1.1" I.i
in   Sfl.OOU.OlHJ  iviiB in supplementary
linati's, su   tlutl  tho main I'Stlmati's
■  SH.OOO,iuu.  ItU-ROI-  lliiin  llltiSO  nl' lllHl
I'I lU.ir  .VOUKH  \\M IN'l'KUKS
IM'.MiF.liSUN    f  M'I'NC
\\ ,l!l>  	
IIIHU! VIl'I'll  .
IIAK.KII 	
.JOHNSTON
MrL'OWAN 	
I'I\kha\i 	
1  in.1 \hi:i.i. 	
''  McLKOH 	
1  Mfl'l l.i.UI  	
1  U|; Wl   i  JOHNSTON
OlINSToN  I  Hi'LKAX  ....
1 VVAHIi   *
'  IM'tii: Mt'l'll  	
 /
'  .JOHNSTON    \
' risKimi  /
' uci.Kon  ^
noon \(ill■
  .' .Mrl.KAN  	
GAULT CUP
Tiler
"I'I"
si:..
Iiemliliire mr public works, uiul Mr. 1'iiu.
sle.l  rails  s|i",-i.il  mi,.,  11,  Hi,-  Iinl.
Km   Hi.,  supplementary lull for pulillo
works lusi  .vear um S11.11.1u. 1.  II thin
]iiil.|ii'iis tiKiiiu there will !..- very Utile
Seville;. Mill-cover, llic Int-Ror pnt'l ol
tli" iiuiiii-.\ itiii-il lusi sesslini for small
nulilii- works im' uhu-li sou 11,-ins were
in ih" supplemental',! lisi 1 uus iuu "\
I..-I..I.-.].  Tbej  were election  nronilses and
.1 in which Hi	
.il.  Tim I  is tli" I
ul Hi,nm-   Hero
llic lit.
ill
SP_',8I18,'J I
I 1.101. tli
.  1.711.is
Mil M.  	
■ Mi'l.KIHI 	
IIIIAXT    	
lliuii. vl: 111
11.11:11  	
MrPlltlAN  	
I'INKII Ul
.lliHNSiiN .
HP.NHP.IlSilN
lll.l MH.I.I. ....
IIAKIOIt 	
Mel.KAN  	
III.IMIKI.I.
IIAKUIt  	
Mi roll AS  ...
IIKXIIKItNftt
I .KI1I.XSOX—bye
I  Mcl.Kllll  	
Iniiii  Un.11  iiliicc  ui III
■ IIIIAXT  	
(- Ili-ciiU IX
"•'  ' .lilll\SH\  	
... 1
' I IR.XDKHSII.X
....  I
,.,.  1 Mel,RAN
...  I Mil'.M.I.I 11 ....
I Mil'AU.I M— li;
I lil.r\til-:l.l.
I  llcl'IIWAN  ... .
I  .lull \ Si i\ -b,\
IIKM'KPSlis
KNTlKUSlK
CONSOLATION
lll.l MM'.I.I.
.IOIIVSON'
1000-10  	
Incmiw) 	
Ui\  L'ii-lilim-s  JioitowIukh   nro   now
IwIiir !i".inl  rrnm in tli.' minim) i-liarm*.
Tlm i-nmpunj  Hill  In Hi.- mining yvav bo
pnyliiH  in   ii i.t.-si  un On- (Irani! Trunk  ll
1'nfiiir. uul   i.n---ii.ini linisli.-il. wmsUler-  l<i
aldy  mora ilmn  11,.- iruvLTiimi) sllmi i
,-i   tii,<   trhulf]   clmivi' "I"'11 the work  \i
should  I." coiuplutail. f
A OXKHT10N  OF  Villi VL'ITi .
he
■..;..,.- i.l
-   I    ■    ■  .  ■                    :..,,.■ .hull
I -l«'l' '" •'■ I'- I
Html  in.I.*-  ....  i.. i.   -,, i .,, .1 	
■ ■ •  '  -.'    Ml    |f||f|>-|  - 1,.'  '
'  '  .'       ...■ •    ■  1  '.
Iflh-ll            '.'.:., 111,111
I,.  '..■  ,.,:,!. Ahlf.   Hn-
II. i. nl-  -li.i ■ I.  ■
■■I   ll>   Il.l   I   Hi- il—  lliuii  .11  U
iii   'lu«  renin',   lh.-  mi'"''  I-  -li.iil  he
I -ti'il  in  ul'- m.iiiiii i  ..ml  i imai'dh
,111,1  li.'.iihu.ln .  shn    I..-  ;<..i.'-i|  ,.ii    I In-
■■,.,<■  .-I,,!  iif  It,.'  Id ili-l  .-I  ■■■■'I \  n..,.!   I..
um r  Hum  -:■■..ii •.-i-,\.t <•■•■ u.
••im tvivs  -li.il:  \,v  I.-It   -ii
■   .," - ■
THE ROARING GAME    Timber Owners Press for Bet- '^lZ^,u.'"u;:'7ZnT^^" '■'
—°— ter Title To Licences    ' - • imiio
uk  CurllllJ!  Assn.
'siluy  llitlhl.  II  '
i.l.'l n    uiul
Clllllllllll.il  lit.-
iiiii- ll-ieiuls  ..I
llliun  nf tile
Thel
III I.
I"
 to
,  I'lil'lev  cup.  Ill" lii-uml Clmlli.till" "HI' mi''       niiiisi-s.
"a r v." u. t '''vi,1, ir,'i," '•'■"' "''• i!,,ri">' ""'■ ""■Rrani rink"' ""■., """"'s,'", ." '"""•■ h	
lawn civil servants u lint snlut'y incrense   1*  ^' . '  ' '  L.iub llceiislnc bill.  These "ill it" i-.tus
ot $150 a year  .Mr. Fisher has charge oi  |l",',..', "'''. ''.., ' vi „.',!, J.!\.'.„„,|  „p   u„.. ere.l.  The v'uni ver lernibial   in
i  lielil  "I  ''''" ('1"'"' ",'1'1' re|"-i'S'''iili'il In  Messrs.
K Is, ,1, ll.  K'etirl  .....I A.  K.  \ . Imi
li.''  li.- mi.!,..
I I   up,  mi  lienllh.l   I
lln- in,'iisui'i- nf In
ul!  Hi" relief nee
ii.il nil
McLi'iiii   -tl   Mncleiiil carried  ml
'"" '"n-  "- """ '»"">• """  """<"v-  unu.il  I'll mi" i up. fr   lie
ui'tinieat hud supposed ni  llie i  Ihul    | |,||||ts
The 'iniiii cup, was also won   by   Iho   	
tll'unl  .-inl..  'I'welve i-inl.s in  III" i-iiiili-sl.  '"■•"■'"
I'll,,  lllunilell rink of Pernio Ciiccloil nl( I"""""
Uu- fonsolatlmi pcta'. " sl»
Then,  were sIMeen  links al  thn  hull-  "Isi"«"  ""' ml""51  "'
spiel,  I'lilltary,  Mncleoil,  Lelliln-iile"  mill j "t"1""  'I"!"""1
It'erule s..|i,liuu stlollR links.   I'll" Ire wns!"" .'"  I,k"
keen ,ui 'I'llesihiy. fairly Bnod mi Wi.iln.'s-
in  Hint iiilm,  lull  Boll  iliu-inu  111" nftel'-
ui I venillK.
Tin- ],,. ul curlers,  though   youn|(  re-
ruits ii  tli" rourllig uiuii". sh..ii'1'il   up
M Inv  i»' Tiiesilii
Mr.  l-'llllllll  iv I
il.-i
■ I  ii i
Hi <
nun words '"it mis mil until 111" clnssili-
tiiui ivas worked mu that wn hud details
mid kniiiiii-ilu" which would prove tn us
thai tin- Iniiiieilhilii ln-iu-li lo tho civil
si-i-i ici- Itet'e in lllliiwn. which it" hoped
uiul expni'teil would collie in |mss
iii-i  nl lusi  y -. ui.nlil imi  ncct'il
Tlierefnre. In- milled, "we decided thnt
in- must tnl." lln- mutter up niul deal
wiih il iinu ui the enrllcsl occasion when
u" Iiuii  Uu-  Informal Ion."  lli'plyltiK   m
Mr.  l-'osler,  Mr.  I'lsl snid  lliis niliclu-
siini wns reiiehell "within tli" lilsl
 ill,"  Vui.ii.  Mr.  I'lsher snid:
H"  ll.-ll.-V Illll  Hi"  IIII'IIIIU" ii    ui
snlnrles.  uiul  r 'minisiilioii  of  the sur
pl.v.
New Road to Tap Pass
NKST AMI  XlHITIIKIt.X  It.Ml.lillM'
uu  lln-  iiiuli'M'liiJied  iitiil  Held.
uiul  '
('lull!"
tl.
Hi"
IU
.it. It
lie! 1.. s I'm-  .,  in i' „i  llllllvl »
m  ill"   mu-vlce   ll.-.t  n  ll-oldd be sulti
.'i.-l.l  In  I I   III"  .1 ll.   Illll   IVC Illll.
i i   sin.'.'   ii.. lind our cliisslneutl.il
i pi I  lliiil    lliiil  "vpi-rllili.'li    ui"
urn lion  uu.! »" ntai pi. s.'  i,
ri I>  Uu- defect."
Till: I'lllOMIKII t'O.XTIlAIIICTM
This slnn-ii    plnceil Ihe premier li
mi awkward pus n,  II Hi" noveran i
ilt.ii.Its! in llerenibel' lo mill Wil",I I
 !,.   with mu. hundred tele-
 usiness  ,. niul  vnclous In-
I eliuiii  iin- province strtuiuty
■.■"in  liii-nl
Ill's"  tcli'Kfioufl were  1'IIOK'N  (,'IIAI,  AM'  CllK'IO  I'OMI'AXV
I'lllN'l'll'AI.  (1KNKII   UK  I'llllH S
ii-iiii.-nliil I., ii cily." rend one ii i \
K'ostllllnster, mill  -Tllilics  un- ulrinlil  ns I  (',
they nre," n-iul iiti.uli.-i-. Ln the mil,  nl   Michel  I'ccek mictll   ul
Tliese were suppnctcil by addresses  to Prow's \"si  I'.ms Willi Hi" Ihinudiun I'll
lln- sun li""'  iiiili  ii  '.i 'ul  pten  Unit  clllc  i-iilb-iind,  ciuwtcnc  n  I'J  mile
..mil  cups'.'" A«""l|"nlhl,lu  '"' d.  lh'"  session.   I'll"  lll'ull  sir -illll-liu m  fr I'l-ow's \"sl.
"    vniiced.  l-'i'iun  Vancouver   ciiino  Mcsbcs.  ihe reus   S'esi  ,v  Xurlliecii  lluili-nml
Hi.,"ii,L-  mid  I'nllhuthilui,  uiul  li'i'iii H"s up,ui)
llllnslel' Mi.ssrs. \,.|s,,ii „„il Henley. Then'   Tin. i I ml, p.  i .in," ,,\  „ cm-
was ,i  ho-ue i-epresenlntlini present  hr.ni  .,  , sisiiu,,  ,„  tl,,.  prlurlpul  owners
Vli'lnrlii uiul "H,"i' "'ii"s i li "I  il"-  ..I  Hi" i  ui'tip.Tiitts  mppi-il.  Mi  pre
liltler ilepiilnl -. liiiiinni'i snrn'.vs lunt' i n aunle fur 	
Hind   iinl,   nl Timlin',,uk peine u close |
 ..ml  fnr  Hi"  lll-und   I'llnHi'liac.   mid |
lleililersuu  in  Hi" s   .t.t.itti.t  it.f  Hi"
Uu' -
Thn  I'l.ili.iiin,:  rii.l.s ciin  for   tile
Curie)  I'lip
V|11(.I tlmsiiisiii  in,:,  sliiiun  by  lii" TIMI!i:i!Mi:\ s  Alttlll.MMXT. fond,  imi
lisiiiut- curlers, ns well ns tho citizens of   The hiudiet' u  lind ill-- Inrn-si ,,1 all,
f'rniiln-iiiik, over  bonsplol.  The Brim- They wecc Inlriidi I   li)  Mr. A. il  it
bin,,I,  luil.  is ilf lul'HCSI  in III,- ICooten-  Mcllnivaii uiul Mi  OBbnrtie I'liuik.-l I. Tin
ny.   Iiuinii:  fulir sheels of  Ice.  eliublitlir j views ul  lln-   ilepillatloti ii"i" ]ii-"s..|ili.il
.■Initi  links In.i  .ii  Hi" s.i  ii     iu in,, cablnrl  In  Mr.  X.  -  Liiunn,  nl
\ ,,,n..,.. Mr. Mu,!.!,,, nl ^■■ll K'eslnilii-
Ml.  W.  I.  I',nn"s,ni mu!  Mr,  Sinn
nil  Hi   Im in.i"l!  i„  11, spoils,  Hi.
.11 I! I
■ ■  llus
sin,iilil    ii.llu
;';:;;;: ,: ':;::'t:;:,,l:;:,,'.*;!.!,; ,i,;.,,,;:  Mining in British Columbia
I I  Ulli  flllllMI  ll."  	
creek ffilin ('row's N.-l
\"sl  I'uSS,
ii... inili..n.I ini'iiili.'..
liinpii, .mil M iiiii.I pi..p.
in.' i.i hiilldiuit tin- iii"
ti'i-iiit. Tli.
I, ... Michel
null  run.'.
lln- mil l.i
il" Illll. llll.
icciilenlnl
■It 1 t
,,l  dilrkba, ll   Ii
,. 1 1   'till ■'
I   M  ■   I.....
iiiili  I nrliesl pill,
Ins
liii'uu timber ii
I H'd lh" I"
.Mr.  'I'a) lor,
,'lci'ks,  ni  uln.ii,  I.Mii.  , s   ll,,-
decision wns r I,,',I ufli'i-, uiul i mi ' Hi,i,<li  i,
■in.Il.l  I -.-.I  nl  vnl.'S. IICiillli,  I	
sir   Wilfrid iii.-.l i" k"-i mu "i   Hi" dlseiitcries in
Hci'apii bj   llatlj  rniilriullelliiK his ci ipos
Icnutlu, nod pciicllciilly ilcclniiiui lino Mi 	
PisIi.t-s   slntelllelll  wns lulsn.  Tin- pre -,-,,,. si.  Pum-n"  mil",  loculed  in   ll'"
inii'i- declared thai iii" bill "t nil" ymi>■ criiiihi'imk illmrlet, is the lur«esl siiicr
ims um ii r ill decision Inn uus ileeld. ,,.„,, ,„;,,,. ,,. r.,„.,,!,,
,.,l n, i„si sKssinii.  11.- .niii","''I  Hun 	
il Hi" lU'iipiislllini were new, there would \\ll.l  Horse Ptvek Ims hueii n ciuisliiiil
he "so lllllll, In the chltl'KO" Ihul. il wns ,„.,,,I,,,.,.,■ ,,, pini'cr aulil si  I Mil I
u  bribe. 'Uul  he asserted thnt  lii" r,-s,,. —.—
billons mire Intended lusi spi'lno,   mill WiMl rhvl,v ,„n„.,,j  inolspoi'l Hi" iintrhiioiii in iin
„,.,■,. I,, fuel  -i,,-curse nf prepni'ii ."  ,„ „ ,,,  ,,„. ,,,,„ h .lis.,, j,-.   Hi.'.,,,,. ,„ „ „.„„,,,
Th h" I'i li'l'Kllvn Hi" mason for III"  „,, ,., ,. dlslrlel  mil  rapldlj  ml"" t"  .,» s irllv  fur
ilelay.  "Hut tho resolutions were nol in- ,ll(1 ,(,n|)|                           whole   tiiuhei
Iriidiiced,   nmi   wh.v   imi"  Pv.'i'.iiniiii
mli
l i taken In  Hi.. Prnwn ('mil .v  I'ukc
Hi'.' I'l'ni'iiii"  ''"'iipntiy, ivhleh clalniH i" linvc d sal-
Inn,,I  ilevellll I  ivnrk  In  lie  utile   I,.
|„.  v,,-l..ll.i  l,"L'1"    "Idl'Pblll  i '
Merclliiut's liullk, ul-... sup
sii'iumlv  ucueil  Ihul  tlie
lirlllK m h'VlBl in
would lend n, III.
tlllllllll' in  it lln
lit,  .mil  Illlll  'In
llll
■Illlll
uphill    is
\ In
In  ii.in.ml
li-  .. ui'wilbh' yen
"III  pi  lit"  I.,.
known Um reason.  We lind nn time   in
TANK VnlTI  l-Iinll'P..
Tin,  premier  ilnclnnw thnt Hi- nclbni
wns decided npol  s„s,.i„n.  Mr, Pl« I
,.|-  s„IS  il  Wns  ll"l  llCl'IdOll  ll|  lllllll I I"
i,.Iinu bin i'.
'|'h„ pi-elillor Hays llml  llll" year'" bill
WUih  ilcsln I  lr  Ill"  l>'"<  I"  BO  Willi
,,„. ,„., „,   i„si   yeur,  Mr. I'lslier says
HlUl III"  lull  nl  lUSl  .V"„ I'  Wt V| I"'t I"
cnvel' H,"  win,Ic cm." niul  mill-" further
li'Klslnl Iiiii  I'	
	
Ilril isli  Poliinibi
oily  Hi"  Pi
■ il,  l.j  Hi
.1,  llislr
I"
..I)  new  Held,  „„,!
Ill" lu.sl  Hi
l.i'l'li.'  |,c„ Idem  ill  Hi"  I'i..nn  Piinl  .in.I
Puke   ' Hill)  In P,  I.  Illlllerlleld   ,,i
S ,   lusi  i  pro  P    I.
Pnl'l-el  nl    11 lh. ,  lit-    ■"   ill"
,.,■■■ „lfti  .,,,,1  , .rnl  , .,,   I!  '.
Held i    Hpi.l   .,,,,1  it. ni in
 reiiH i  is  M  I..  H.nl I  im-
ll-ils s  nre  .1   II   Hemphill,  Pl-eilerll-k
II   Hull ml  It  S  Hull, in.' I t p..
k.inii. .1  T  X,.vli •Iimlniru.  I'..   	
I \.    II.II1I..S   .,| l| ll-. Mil",
I'AXAIII.WH  i:x'l i:iii\im:h
lil.ihii.in-,  P.-li  17  ll."  Piinmlln	
!"»'    '      ,H..I  d  mill  -1 ■
in,  inn  k-reiil  il.lli. i   Ihe)  .'HI  IH	
...,., -in I  ,  ll ■ ''   ll,
.....  mi)  on uiiilnl
III II II    ■
a.  . . . „■..■'■ «
Hail I    mil i-inli"l
iin
,i  Hi..  Uiul
.,1  kmin  ".
....i.
d Ir.nn hi   Uu
Main Lmn Service
,,,  ,,   Pel    1 .   If i:   ,, .111"
,
Mil 1,1  HI  I'lXl 'lb
in- linvliiii llml Hi" i n
mu  Um  Blum  innii) "There Is nu iluiilil
im-,ilin  cninpB.  tin.  pi-iivlnrc  1-. ni'""" i.,i„i,.,| |,,  v|,.  i,,,,,,ii,
i;  1  tl'" li  "ill   "I"'"  I"  ""- j lull.'uu,„l,.,,,i i
 "I ' '" ""  wl'"1 I' '" Wall, im Inn.-. I ..ui
niii) mu   nl lmn. Iuu
Popper,   Until,  Silver, Lend mid I' u/llhhi llm ncxl  len
■„  1,mini  III  II,"  I'i I ■  llislt'lcl \|i-  pnllmi  mil  Iiiiii
llll
III,
In
"   ins nnd I , '.ii.- III
e.tpei'
■"III"'1 SPIII |  ~l l;\ HI   In III  HUH I  III I.
,. -ed    H.iiiup.T  I.i   I.'.   II,,'  I  I' ||  |   ,|,.
,-d
"I
II,
Tl„. prim  i.u)s     ulml I'
wns Bellied bum In'""" H"- eleelloiiB uiul'
Ids Islel'H declare Hun ii  wu" nol lie.   The province laiiiwi i inline ■'
lei'iiilned llll loins utter Uu lion. m   .V"H"«  '"" ' "' '• '"
V ,li„   Mr.  Plsheps Hlntement,  »'""  ""'  o''1'1"' " " '
,,„, nlecllnll pr is.- w bl'lbe nn.  cIiih "■   'I'" "'"	
I,',, iHthnpHyi I- ,'■>•' Ninth.., r	
Continued on p»«e 7 '»""» ""'"
 1,1  I,,,'  II,,'.  s .1,
r,,,,,,i  I >„,,..,1 i  in
I while , Mi  <: I I in,,
,'  ■  W ■  toreslr)  llepi
ill.. I  llowever,  tollnii  llm
is   nl  Views,
It   is  tin. doshi
l„.,„l  ill  II,"   I  P   liuln "
\\ Il.l.  M M.I   IMI  Ml  "'   11
t ,...-........ i   I"'.   IV   111',, ni
I •  Intil  noil      Willi,  ...  .,
claims mil i li  in Hi., i ■.
alniinl  "Pacini  lint,)
n  irnck
■■ i.' I  1'iir.i
 I.ui"
■ |l "■■iiillilL-
ll„   nu
ii    I' -  ll-"
Monte ..risto
i
ii
i
i i ...M. i
n i
.   ....
H   .i. H.
:
.1  - ■!..
Bull Rivnr
..I  i	
i ti...  ,i
i i uin
Hid   I'""  'Inn  ulli hi' ,    ueriiBH Hull
lllvor,  ,,  ilia I  I'J"  feet." Pat
THE  I'UOKPECTOH  I'l.'.WIHitliiK.  B.  ('..  b'EIIRlIARY
********************************************
*
*
{   Special Sale of Books
at tlit" Cranbrook Drug and Book
Company,   Limited,   the
Next Seven Days.
.-■*<-■.,
s
♦  CRANBROOK  DRUG  ♦
illKl
!    BOOK  CO.,  LTD.   ♦ J
: :
| The UP-TO-DATE  DRUGGISTS*
! I
********************** **********************
*******************..< * ,i********************
* , . , !
Calgary  Cattle  Co.
Fresh  nnd Salted Meats,
Fish uiul Poultry in season.
LOTS   OF   FINE   YOUNG
TURKEYS JUST  ARRIVED
Order* \\  Mail will receive prompt attention,
Order  hv  Phone.  45.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦
********i
.'••.ii  MARK'S
\ in i'ii Monthly. Tuestliiy, A Woilnesilitv
METHODIST CHURCH
I .1 ■_':
ABATTOIR AND COLO STORAGE
CALGARY, ALTA
BAPTIST CHURCH
I'Klllll  llll  L'l
s serviee .,1 11: S,ii,i„uJ, School
lie llanieii ami l'hlluilio.i nausea
•  ul  '   III ycunu  men „,„!  ,,,,.
NORTH   STAR
HOTEL
KIMBERLEY,
B.C.
m
1
1
H   W.  DKEW,  Proprietor.
-   i
■   11  at  111.
Mil
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
K\,-ry  ttViliiHMlm
Fresh and Cured Meats
I'.iitii-r.  I-!-',;-.  I'nultiT,  lln  .imi  (".rain.
Try Our Boiled Ham
II  1   I'  I   every I'l'i.l.n  ut  Sim,
ll  s'i III  V.illlie  , ! ■ I,,	
CATHOLIC CHURCH
l-'NIIIII  llll  L'l
lie I'nthiille eliiireh III,, gervl,
j Found!
X
*
J=
P. BURNS & CO., Ltd.
Hi'iul Otlii-ii, Mum Oilier tin' Enst Kootenny,
Cnlpnry, Alhi-iin Crnnbrook, B. C.
lll.l  Ken  nl  e.mi  ,,.  ,„  T|„,
■  I:,,-.,,',  uiul  Hie  Ileneilii'lloil
 elleil  lie  Ill's!  , „n,|.
I.,„l    ll'lllll  Uie  Mnlils  --I'll,IU
llll ve  -1... ll... ■  Hulls    in    nn
u u-i ii ki ii.ui 1'iiiMi ai,
:  Uli„l  ,. I,,  l„,  I,,„,iin  ns  l'r, ...I. s
; l-'irsl  In I  I'ni-e  Muple Knmii' I'lirnlviil |
llllilel'  lii.- .iiispii.'s  .,i  ih,.  u  in- ih- ll.
II In;
Iiiili
,l.slies;- Hi,.   	
IE
)
(Ml' -.tp -M b'k mil
Sam
BUILDERS
A N11
CONTRACTORS
!■■ Ill IMI llti.N *
llivlj ,„ III.
! s.ii iiuii ilii
Inilh-s Inn,i
Hn. men  li.i 11.
Choral Society
(in Baker Street, one door west
ul Messrs. Hill iS Co., the only
place in town that ran make
lift' 'worth living.
Cosmopolitan Hotel
E. H. SMALL,  Manager.
-.:  ,., .,.),  Hi,, eenlle "H''« i"'
I,,11  ili,.ir iilleinhiiire.  1  e. I
  I \ **********************  **********************
" nl   ni'i'lelj   pilillllwu   I,, lie ,i  ureill .	
sneeess.  Knnlln.l  week III  llm I'lvsl.i leiiuii
p',"e.ent  t ********************************************
'I'll"  Illll,'!'  llll HI  ll.ll" "IIIMll.-ll  ,18 111",,,-   I I
liel-s.  Hi I  ml si  ,i„s  i,„  ninl   nil*
The
,,lli,'
helne, l,„,l,,.,l t„r. j o
""' ' ' *
Plans, Specifications
ami Estimates
FURNISHED ON APPLICATION
All  kinds  of  building  material
constantly on hand.
********************** **********************
* *
|Ham and Bacon!
♦ --- X
il,-                        ■ ..  ■.  ' null  .|i>, IV,■
        will ;il' I'i'i'
In ni'i'il  mil I, nsi
. i ■ s   i ,,■,',   .,:,.,
'""""    ""    I'i,'..  1.  'I'.  lli,j,,'l'K.
"'""   '     li""  I',"..   II   1.  Hi,,',!,,im III
i,,,'  Iinllers    s,','.-l','..„s.-  II  II.  Sin,r,,
''""'" *   l.n.i'111,,,,1- I-',  tl  I'hriHllnii.
"'  " I'1''    'l'l \"",nii" , sisls ,,i III"  nn,,i	
"' "',''"»'1  ' ii,',.,,.,  tnuelher  nilli   Ills.  Ilelleek, His
'"'    l""l"'-" |.'| S...    ||isS    IHIll    I  ll.    III'.    SI"1"I|S.
'' " Hi  I.  l'l. I'lirrihini   linn kin.II.  em
l,i imi"  n \i>
lilt.',' 'UK  ♦
.11,,rii,  "The
' '
' l
Ui'piiirini;  nnd  Pressing-    Dyeing  and  Cleaning.
C.  FARRANT
Successor to L. Colin
CranbrooK's Up-to-date Tailor,
ARMSTRONG  AVE. CRANBROOK.  H.C.
Married
uishiiiii  I,,
llr  si,,,,I
I'  ' ll" I,-I   „,    Hell  I
.  -   II,   I',. leilse I   Mis.
iinileil i" Inilj  "i
lli   i:  ll',,,"  i i
11 ,  ,1' SS --   .........  I.	
II.
Wardens  Report
********************************************
/ '	
John  LEASK
The most fashionable and
..I  I   -'""I"   |.l
'.'     ll.il.lrn .  „.,mm
isl   1"  I I  Illlll   II
  '-,i"H"l  help  Illll  su,
I P. Woods 6c Co.!
* *
* PHONE 57 P. 0. BOX 154 ♦
********************************************
********************** **********************
;     :
♦ >
Deaths 7"",'," ,!ii ,
u    ml  Hi   -  l:  il. I ■ , ■ Mi • i Inl vi'""',,,  I,,,' Hi" ni-'  limn
in  I'm 'I..,  u  1" ' "'• lil«l»'■>■,  I'" •' .''•' '-H"	
 ,",  I'Mllli  I ., !»' I"    'I'" |.i'"i""l."i, ,,i nn,
' .. i ,...  .,,,, ,  ,,  il. Till "'"'   »""  ' '"'' i i'.'I '
III,,  I.,,. ,.  .,ii, imi.iiiiv  ,,i  |h,, 1711  ".is eolleeleil  ii'i.iii  Ml-  eniii" tlren,
* •   I'lllll'SlI i- si i -  " 'I''' «.  » ni
 Hie I tl"' ':'"' I" 'I'- ""I  "' l"»'l."i
,i ,1,,,,,,'i,  ,1,1" ver,  s I nil  ,„ rimll , .,„,s,,l,
...    -|i„.  ,„, ,,„  ,|„.  ii,. ,,1,1.1  I," '  "II  in  ill"  ml I  Hi"   I,
Um,  ■    ,i  linpilsi   ,'Ii.m'iIi, neli I'"' ''•" i"'1  ' I 'I'" ' ""I  re
il.  nmi  Hi   lli'l.i-nn l Hi,  ii.,. '"'■' 'I ■ s" '"" »•"« '•"""'■'	
■    .,  il„, , ■  ,,,  ,1,,,, I'll «  "f '""-  "•"»   "'" priivlnelnl  "
UP-TO-DATE  TAILOR.
Cranbrook b.c
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
:: Rubber Dollar  Store ::
JPATMORE  BROS
"   HANSON AVKNU1C
♦
♦
♦ OUR  AIM
♦
Heating  and  Plumbing
...ii, iin. i i
nn
"I  ..oi  In-  renilllv
Engineers
■ ■
t
•'!
. i   , till ,'
Mill  lli  lilllll ,
,  ',.." eiimil iii tin   '-i.i il..
i Inlli'il
i' ■ '   11. .  . ■'.....  m  , .n.'ii.
,, , iir.' lllei'llh l.l'i   llliln  ' t'vitlll nl 'I. ■ i" I'
nn' „il| in, |. whirl   ...   . in- lln   . .    ,    ■ ,   lull,,'., nl
il.
nl In
11.
... ,,
"
"
n     iiniitil  rrenl	
■'.  Ileell    ll .1   imi'liil'i   lis."   I,,  pi'i,|,erl.l   I" I
ml, ,  llm  I. mr in ■   ,, ■  lilnli   I I,-.um,
in.illi, ■ li  ".  uell  I l'l, .1,
   I     II, I  ■".. .. |,„,Is  , I" •,,
l ,   i',1,  :\  " ,', li ll,., l
i  	
„lll    U'     II'    11,,   |l,,i   i,  .  .   i„  ,,,,,   mil,  I  II,"  I""i>  "'I'"   I,
' iilli  , .„ , .   .  .,.,.   In.l.l   .,  |„ ileel  In  lii" li I   II  ' ■ I,, I,"    I  < >
I   I|..i   ih  nu,,., ,,.,i  , iilli,,, ii   Iler  I ifnree  lln-Inir  <•
******
1 r,,i it," ,i,'.i
.,  n„ii" it,,.
sl„
('. IV. 1 .!'.■!!'( illMKIl. I'HOPHIKTOII
I'l.ANHK'uuK, B.C.
Wc Buy Everything
'"'   '' '  '"-1 "  1 '  '■  "J  M'"	
,,l  ll,    II  I I,   nn I  lllnni',1   l'l," I'i"ni,,"  I  tl,,-  o
,,i  Illll    II ir  i i"  llll i  l„,,i  Iin  In'-  ipi.rl  ll,.-,, ' «'
''.,'„ „',i I,'',',,,," "I,.i,"„..„!i'  "mi '«',!hi..'"'I!.""." In.,"«•"nl'!. lt'n"Bin',"'l'l  " HOItSI'lS,  STOVIOS,  lli'iv Illlll  si'i'iilnl  li.'lliil  l''URNI'
o   'I'rii'K,  CUOCICrcitY  iiiiil  WI'iAHINd   AI'I'AKKI,
WE SELL iiliiii in' Inin' in slooll ni  |irii'i's llml
'''"'"  ',',    ivill siii'|ii'isi'yini.  A i isil In Mir lliillnr Sinn'ivill run-    ',',
I niimhei  ]|    linri' yoil  Illlll  WO  llllVO llio H Is. nun r:i,i s:ivi'ynii    J|
11  '"'  "'  ' ''""'" ''"' j"1™""''J",'.'T I","""! "   flit .v per colli mi liny ft'ii ii Is piiri'liiisi'il
Wc Buy anil Sell lor Cash
**************
*************** THE  PROSPECTOR,  CR.VNBROOK   D.  C.  FEBRUARY
Pat!
f ********,***************************************************<********************** **********************************************
%Y****\*************************************************************************^
** **
j!
XX
**
li
►♦
IX
I
G.
T.
ROGER'S
SHOE
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
xx
**
**
**
**
**
XX
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
XX
**
**
XX
**
XX
Vx
XX
XX
XX
}*
i*
i*
i*
[X
i*
it
♦♦
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦»♦♦♦♦♦■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ *************
 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>♦♦♦♦♦
GUPTELL'S
American
Oxfords
for Ladies
COLLARS
American
Oxfords
for Ladies
CINQERALLA  BOOTS  FOR  LADIES
Spring and Summer Styles just in.
No old stock here.
CRANBROOK,  B C
*******************************************************************
The Premier
HILL & COMPANY
Cranbrook's    Greatest    Store.
The well dressed man wears 20th Century Clothing.
We are the Agents for this Celebrated Brand of Clothing.
We can supply you with a suit from $18.00 to $35.00.
We have the very latest styles in Overcoats from $18.00 to $35.00
"QJJAMTY'
"QJJAMTY"
We are offering exceptional bargains in the following seasonable goods.
Boys heavy underwear from 70c. per suit.
Boys Sweaters from 65 cents.
A few little Boys' Suits at prices ranging from $1.50 to $5.00
Vletiirin  l-'el,  III   1
,1,-  I,ill  ivnpi'
.lis,   |.   ml
In-  I.ill   inn
Hi" riinil ,i
♦
♦
 :
i., ,h ♦
:":::; X
,:":■:„ f
:
X
********************** **********************
*
*
*
iii *    vxauuxuun.  v^igctii   uuviiv *
* J. D. CAMERON,  PROPRIETOR, *
Cranbrook Cig'ar Store
J. D. CAMERON,  PROPRIETOR,
Barber Shop,  Pool and Billiard Room
The place to spend your winter evenings
The best Stock of Cigars, and Tobaccos,
Pipes and Smokers Sundries  in town
LOOK  FOR THE DRAWING NEXT
WEEK
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**********************
 i-Mi  Hi-Hi- mis KI3EP   Viii'li   KYI!   us   Tl IF. 'l'l It:   PHOSPKCTOH   is   lip-fn
I'liniH kl'nils were |„,s..   I'lUiSI'KlTiilt,   [T IS ALWAYS I1ATM IN ITS .lull IVullK  lillK
:"',,,,!',,;■,,,ll:,"l , 1, i<nr.ciui,8HiNrt ph athiai,
ll„.  e',1'" ,,,,",,1  iiiili  i"    ▼
■llll I.'l, .,,  I I,"   ♦
,,., I remlli  .., .,  X
" i  Hi
lll.l,.-' ,1
********************************************
GEM CAFE I
:
AND
Can Provide Substitutes
Lunch Counter  X
Slaght & Brogan, Prop's ♦
M';als  At  All  Hours.  Day  and  Night   ♦
J
We Serve The Best Thje Market
Can Produce
GIVE  US  A  TRIflL.
THE  ONLY
♦
♦  WHITE  RESTAURANT  \
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
if NtiiiNiiiiii. r<
■■•I1  «ni. him i.i
:
in  Cranbrook
****** Page I.
'nn-:  I'K'isriyTiii;,  f'RANUKOOK,  n  c.  raiRFAUY  "...  mri!
;!•  Professional
HARVEY.  MrCAUTER.
am,  MAC DONALD,
Unrristpis uiul Stilii'ilors.
CIJANHKOOK.  Hi'
\\.  i . Gl KM),
I Ill-list.'I-.  Sulli'ilnr.  oil' .
i i: \m:i;i " 'K, Hi'
THE CLEANEST i^^t  THE MOST
THE LIGHTEST .T^" COMFOBTABU
p POMMEL
M) \ SLICKER
SrT/r.  .'  I ■ and
. -v. I  cheapest in the
' /~Nji.  end because it
£ /  \\YS wears longest
. I v\\    ii  4 1  a»»*W
V.  \  /v  '    mrreppoOF
ffilje Itawpectw,
A. li. GrrK e,
i'i iu.isuim;  ami  ! IH'
Black
Watch
Chewing tobacco
T lie liig black plug.
Stewart 's :♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦:
The Leading Fruit StorA Tlie Palm X
* *
:Cliuiie  I-.nnil' A|i|ilfs  ♦
 - » i,- ,, ii
♦ 1 ,tiii i    i Iriiniies   .mil ♦
NOttTFlKRN  SP"i
(li')LDKN  Kl'SSKT *
* Sim,um.i I.,.in,
♦
NKW I'OWN  I'll'I'IN
Resources ol Province
'
II \l.H\VI\    W MINER ♦
j THE  PALfl |
!
Phono 111
(.'.  II. hi S'llAK,
II li I.Ml'l'.  Si   I'ili   .  II
Ni.lltl'V  I'll!' *
■ i: \Xlsl.nuK. II r  *
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
: Cranbrook ♦
RDM \N  IIEAI 'l"l
STRAWHICRin  I'll'I'IN
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
i,.  II. "I iH IMPS' i\',
I:,,, ;.•,..  Su  'in
Nullify  i'   '
'
:  Livery :
I try T
new i i«iil    M--A 0
*' '•''    . J
+ iUil  * »
♦ f
♦
♦
stlew \irrs  kink
i 'Hi 101 H.ATKN
■
I,"    ,111,1  ,," ,".  ,  ,   |" Hill'   ,,,,",si. ,
I'li'imi'i .   I nn iiil
III III,. Ill,.III
II II  II
I   	
,"i lllls.1
 I llml  ii c
1    PHONE  ::. PHONE  :;,   MOVING  PICTURES
' I...T   ,,n\ oi»'
.'III  ill limn
i.i.k  .in.-  Ms  own alio
Huuli Stewart
Edison Theatre
I'imm'i \ Ilutchison
sul.i: I'lUH'WllTOHS.
III.
.-ll   II
•m   "The Best ir) Town'
Mi \ ill LP. .■  i' VK'KI.K   Try Preventics, At My R\<k
Wh s. a v K \\ ith Book on Colds.
'■'. :'ri COlds
free
re  . -i.- ■ t. Simplj
icine,   Wis.
•-.'■'■
|  ..  ; [J .....    ■  . .   ■■_ ■ ■
I ■■■■'...■ .  ■   ■
I  -. [els oi e with "Pre
verities" i .-...■.■
■ - -    ...
■'."■■..
■
•  i
i-i-   :,il  ill  lll.<
til.'  tins   111.-  HI
nt  .ill  vnlimiiil  nipn< Knr  II  I'llul.  Onilll  SIlUVO,
ov ;i Hair Oui, go to
S2 Bullock&Webster
i< in- usik
„■«.. ,,,„,. Tonsorial  Artists
,, t't-iiiilii-iiuk  Slt-oi'l
411  i  '"■ ni'.vi (lmn- in lli'iil,, ft Elwells
nnd
ILLUSTRATED SONGS
riit' best in Cranbrook
;it  tin-
Little  Picture  Parlor
thin runs rontinuouslv
|, T.  LAIITLAW.
Minliijr Kiijriu  n
u.c i,imi Sin
ill III" I,lot"
C. P. R. Bill
i'.ii iii
CRAXHRi» il\. lif  ":',"
   cure
,     ||   i.-.-l....-;
■  ' ■
'■     -'...■
. li-lnrlit.  t-Vli.  1,-1—T! I'liulf  mi    ll
iiuii Trunk I'tu'Mli. hill nmi the rnrin
lih' WutiT rlitiimm munntiro. fully ikti
''I lln- iin f Hip li'-isl.iiui'M ypstnnlii
$5.00 CASH
$3.00aMONTH
tlimil liiseiniiil For l.'iish
SIMPLE
STRONG
win
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  I
| Dr. E. \V. ConnolM *
mm  i |ile—Unit  iii  fuel,  ''"'"I  renillnii  fnr llm Water I'lnunes I,ill
tile nilvniitnne ul ,,ll rln.sses   In  """'  i  '!"' " sure tn tl menl    ol
n  .in liinir nmi a Imi   'Iin. ilelmte  ,,,,  I,,,II
this  tin)  fnrllli
I'HVSII'IAN  INIi -I
Ulli,-,':  In,,-i i!
*  Write Dr. SI Racine Wis., today fot
J  samples ami booklet. Preventics are sold b>
♦
♦
♦
♦
♦
nliirls ,1,,   - I'i'll'K iiillnill further.
,1  i. mil    In ilenliiw  with the (;. T.  I-,  i.nt
BEATTIE & ATCHISON.
i' '.ni.-" ii--.. i:.-iH" um J Get a copy ot
********************** tlie
I ,1'Ml   \\ ''-1   Lift'   A-MMilllli'  '
CRANBROOK AERIE 967 OOHipaiiy S
f. o. e. PAMPHLET
FRATERNAL ORDER EAGLES
U'TI'AI,  KKSl'l.TS Til POLICY
Nl '-'■> |■'l"l"., '" "I'-'l. ,|i|.',us
1 i-i'iii'..  Ileiillii'l*  Oiil-illull)   llll'ill'll
ft  «   ItnvoK,  W. I'lesiilint
Un,   Im I, -ii.,, n.   Hi'rretiii-y
■ ...'.
iilinii  li.ii"  nf  lull'  lii'dmii,  I
' "I  Un'   "l'l„,sili ,k  llm nil,
.,i lilun uf „iiiiii, iin,I llr. Oliver
,.,.s llelln i.rltrlllilteil I,,s, week. II" ilrew .
:„,,.  li'iiiiini In the'illli'itl'll fuel  111.il  llltle |li
H„,  vision ,s  Iu In the ii|i|iruv„il |iln„s
„■;,! I'rinee Hil|ierl in uii,. ,l„. future Iniiii,
i„,,l- uf tl,,,t areul ,-il., ,,,',','S. ,,, ti,,. .
ii, Hi" ni"..is.  I],, ,.|,,i„„.,l  in.,1  „i|   i
iin
,.,!
I,,  ,1,"  l!"s!.
hut lln- iiovei-iiineut i
ilenl niii, it,,, ii T I
„,  feel  III  1.-iiniti nmi i
II .1  lli-itish I'l.lililllil
i I
■ In
""  llr.  llurilonulil euneluileil.
lull  l""k  ii|  Wilier  ri.,iis,.s ■
,-''„l  li'nutli,  irivltlu  „  mi,si  in-
il illlll  ui  III"  hisinri  ,,r  tl„.
Islnliini   ii,  ,,,..  in-ovluee.  II.-[
SILENT Qmivtmmiim
SPEEDV
nn iiuii in,
ill  L'h'l
IK'I'.D  \V.  SWAIN
IHSTItU'.T A OUST
i'iiiiiln,i,,k. II. C,   Ai'iuatrotiii Ai
,,'"ii,.„i  .I,  uul
ll,,|,   |.,-|..iir,l   lo  il,,
■!k'„, in m i,„i. i,i,|„,',=;   >> • <-kah»
[ MASONRY
illll,"   tl!
Iiiul  llii  Iiisli,,-,,'  |,-r
i  .,-    ,,,,  l,n,-k  ,,s  I.",
Tl,"  S,„
funk  .,
.Nu  125.  II, .1. M.
■ji'l. III".'.:  -Jinl 'I'll,..
Ill  .',,,'1,  III,illlll   III  I'ioll
l-'lll'llltfi' IViu'li ll
illll.
' llnelielors ni"  |„,„.i .  uiul  |iruel n-nlli  il
l" ."' ii iinu    llm inn  ili-.ili  .,
ALSO SECOND  HANI) MACHINES
, nl.v  with the inn,,-,, nuter  ii",.,,s"s I    >''nR SAI'K  CHEAP AND TO
s  -ni.  '"'I "ill' "ll ..'.'oi'.is ,s.,„.,i j,, ,,„.  pnst. RENT.
 ll iv i I'l'.'iisii.n  is iu,,,I,, fnr -,l  i„ sil  nn „	
Iii* su ill   I"  ' |,,|lsl 11111s  iilli-rl iiifj  n ,i I i'i'  I'iirhtS  .imi ' li i>  ^» r^ss.   \r\   r^y^ \ a i r~ a  ■ a ■
„,s, ,„'s, ii is i„ I,,,  »ivoii ,.1,-nnr.i ,-,. GEO. P. POWELL, Agent
'■ "i i"'  ""''''' .'"'""i "" "t'i"-,ii ii'i'i" '''""- ii'sision Armstrong Avenue.
i'  "s'i nini! li'i'illiy-'n's-iri'liiB li'l'th' l!.'nril"ln,'lhrt '."•'i"  '''"""'  ""i' < fan 1.1...,K-. H.C.
,. so,.,,' lol- >'""  I'll!  fur  Hi" Inroriiiiriitlnn  ,,,   H„.
nuvlKiitnra tlinil  II""'' !'"»",  ''.-mi  whleh  wn.s I
Alter them enllKlileriil  in  eoniinll  The leader   uf	
■1  furuutteii I'"' "l'l",sill,,1,  Htuletl  thnt  il,,.  |irnvlnee
,,  e.\|iliirei'H sli,,,,l,l  huve son,,, n nl nel  ill,,I  would j
i-iiiii|,;
': o'.-iu.'i;. :    Cusl iiiiil Sini'li Eslinuilos
-E S
::   s ne 11 1 -I,,,,! iu,,- ;,",■ •    I-iirnislii'il Upnn A|i|ilk'it-
;:  iiiiiiij' inviit'ii. : iinu
1   H  I- llnTiniT-ii.i., -iii"- i'  ■ |J,{). Box a 14.
:•    llnx  I    i'immii 1,.11.1.    ::	
4lllllll........................,■....».......1.1.11- I I    , I . , ,,
l\ '  Drill i1' 1.1,11 tlllllu  I- lull
    il Nn   ■•■..!  I .,„ ,,iin.ti>i-
ANCIENT ORDER  FORESTERS   |()S| j'|j  ||   McLTAI\
 :1 ' m ; ■"■ in \li';k in
iniiii' t,'iit-ili willi tin'  |i"11  "i  ininli'K. 'I'lif |in*«lilent
nl  .'iii m In en  thi it*"  1 hi'cp  pt-i'loils  nmi    jihuti  nn  ini.Tcsl int: ' I'niinrll  iitfl' I  wllh  i In-  rill|;<1ri'sl in
Cranbrook
Trading Co.
l-lunl  Is,„,,,.,,.,1
11.m,1 ,,,  \l,   I
•l'l,"  lirli  hills  nit I
llm  I,,11  1,,  .,, I  n„.  \.,„
,,l
I"
..I.ij
mlilered
ul  llm
ih.
tl
1'lionr. ISii.
II,,
tl,,
■	
,i iii;- i„ti ,,, ,-\ ,1  ih,, We Ht-r. still handling
" "I" 'inn  i" i'" 1 I.IKIIIINII TRUCKS
v    "      ' " ■ FLOUR nnd e'EEli
VEHICLES, IMl'I.EMENTS
The  n
v ...  \
Agents Im tin  ruinous
MAYERS STOCK FOODS
,'i	
ii.. 1  n 1    	
ti
1 ,' 11
11 >i'l'-> IA L'l' V .   , . . „
1 l-'nlli
'li  "I  'l"i-l..i's  11, I    u,i„n
1  "I  Hi"  11 .ll  i'olini'll .ink.
1   M' ■ ■   1  -
1   '1 .".."
l-l  1 l.li  nl  II K'S
S>.«...', "   si  Ilit.moi, An
I  W.  l-.'i  I LI'DfiL The .Must  Up- tu -date
M M /   V 5
"""1 rvius iii Cranbrook
i„ii,....,.,
,.. ,.   1,inin  Mi  ,i. !Vt-
.,,..,',...    ■    nun.  I
HANDLEY
*LI  -.*  ■ ',  '■■ ."   ■.   * IMP1 '  'I'll *iOFn TO
OKFICE  AT  Mr.KlNSTRYS  LIVER'f  GARM
('liANHK'OllK.  Il.l'  (]{ |;|,|.v,i,|,|,  |',,,,„,,„,
'I'"   I'"1 "".""III   k'1'lllllK  'I I,11'J    I   ,1,    Iiiili   ll ll.HI   ill US  ill Hi   "I  Villi
".  lh"ll-  "llii..".'  nskell  I'"'  ,„|   ,,,   SII.HIIH.IIIia.   I   llllKhl   Illlll   III  1°  "l'",'ni"	
'"''""I  '"''.'   l'l""1  "'"  '"   li  SI.IIHII.IIIM.   II,,s  .|.".,l.s  I,,,  ils.'li .mil I Hi"  li   iin  1
"  'I'"  It"'"! "I'ul'l  i'i,,,  .,,,.,  sis,, ..nuns 11,,,1  llie  Thin mine	
"I  iinl.!   01   linn  ims 1 n  i'   1  lMlWlll.il
   I'.',,,-,  I,,i  ,„",  .,  noli   Ilii ■ I tl
 'ler 11.1 llni's  Iii . 1,, ,, '  I  111,iv  nay , '"
llml  IllllIsll  1' iii"!  iiuii  Us iirenl llll.  Illll  HUH  ll'"  -.il  I |i„ss"il   ns
,l,.i"  -111.... i.   "i  ",,.,1  ""»  ""l'l <•' 'I   l'l'" ili'li'itiilliui  ,1.,,.  ui nine ihul
mil,I  silver  .,,,,1
ill,,I  nre  .,,,
I..,,,  .,  whleh  11  lnu,t  l." ',,i,t in,'  " il. nisi".1,1 ,,, !,,   i„,■On'.,1 	
i'. Mil-Hi (>"'■.■">! .1- - "^ '■'■;; i;i ''i'" """".  -.-I GENERAL BLACKSMITH
m". i.."r."'« lis --I W'dODW'oK'KlvK'
.-  null    'iin...,' I   ■'   ,1  ll'  Illll-I  Hike l'l.""  llhlell  |H mil} l'l'"  en'-,, ,11  ,,„ | 'mil Illlll  ,
'■  I," 'li' il  ,,s    ,, s   .. .. .
Itiililier Tlroa Apiilled
' einrnl  -,1,1",,,\  ,  I,.,  I'm
"Illi '    llll del, "■	
II, llr,.I.■   ..,1.  ll,,  ,',,.,si  ,,,
  "-■ '.".""■i'.i" iwroiiMim I.,.in.1, ,,,,, i,„s|,i,,,L   Tpvonlr  T^Qrioll
' ■>   "■ 1  .1." I. inter ■ In i   i? I cillK   DQZclLl
list.  Illlll
11  "ilil Iinl llii-
111!  ,   th.
I'I,"," ,,ill
till
	
 '""I nni't"
, I II  r  Tin
..I ll,i
,,|„i"  HI n s   nl"'
,l"l,.,-,,ll,„,  re|,.
Iiiluir inl ul
ill")  mil nu    nle  huve  Mils  lie
iin.; for ,1
"li Iinl  Hi,
To Buggy Wheels
AGENTS  FOR  CANADIAN CYCLIC
AND MOTOR OO'S BICY0I.HS
STABLES
A Chip off tne Block
1,1.1 lli-lllnh, niul nil  ll'n I itt'l'iiniiiil 1   mm  llm Hiilvnl  lr
liii.n.i'Lilil.l  In.vill.   I'l>".i  linn, nith j uus  In-inn  ti'l'llliliiileil  uiul  tin,I  11  Hi oil
.1  nf  1." ."I.i  1 lllKlvel)  |i|'iiiii||   Ilniil  "I  Illlll 1  iiinniiii.1I11111    11,11
"  is  "  '"'I >■'"'  l'""'""  ""'"  "■"' I'lltllle  Ml
,ih,
1  111,11  1 In,ro1,eh
ml  ui""!  llm  ..(■
Repairing ii Specialty.
•  •   P, 11. Box 2I».
W
ll'A'1 I \
I  inlei'lulli'l
t. lmn'.
I 11!  Ilil-i   11
'UANIIWOiiK, ll-1
Tennis tind drives furnished tor every point
in ilic District
Hay nmi Outs tne Stile
Natal Act Disallowed
ll"",s- ,   Hli.iii.i.  l-'eli  17   li, eMrn  ol  II,"  I'nll
 '-""H"  him Ili'll  ,,,„ ,„;
'  ""   lllllll',,  lll,,l  Ill" i.iii,.,' ,„|  ,„ ,.,,„,
''  '"''  nl  li.".  d Inn I hilled  Mm  N.n.,1  1,1  |iurhi,|I
'"''''  1,1  II,"  II11I".I,  I',,I I,,,,  I,.,.,. I,,I,,, ,
Registered at the Columbia
11
D.J.JOHNSON
CARPENTER  AND
IUJILDEK
I'll
Villi  I il  il  I'll.'.
...kl-ll It Illlll till
"'  r  "'  ''■""■'   ' '   '"'  '' "  '   ".."' " '"il I'llNTIIAC'I'K HIII.ICITI'.II,
"II   "'  .1,"  I'ol    Iin"  I"" "in u   lulled  1.1   iilinn,,  ,,„„.,, 1    '|'h„
'"'' 11   1'l    "I,"'- 'I'".'  « ■  " '' '	
" "I  "I  Mll'i'e.HUu  li"   i' 1, IIII nl I,ninl   11
I"  H,"  ,1""!' nil""  I"   Um'   I    mil  |i"
"-.in I  '!""'  I ■   "i  I,,1  1   |„|,v  ,'.,',„„  I
  I'.i'l ■■'"  Tlmywlll|el |„.  „  ,,„.  IIi-Ii'ihIi <-..l  | OtllCC& VVorKsllOp Ll'H'isSt.
'" '" '"' """"" "•".'' I'bone Nn. !i8.
"•,',..::; '""r:11,'':;" ,|" i houses
For  Sale nr Itent ul. Reasonable
lh"   ills I
I.11111
I'lie THE  PUUol'ECTOK,  CRANBROOK,  !'•  C,  FEBRUARY  :'".  II
LAST
I
DA \
/
DA \
J
Of the Great Fire Sale
Cranbrook  Co-operative  Stores
Now in llii' hands nf tIn
INTERNATIONAL
Assignment & Collection Co.
ABSOLUTELY CASH, AND YOUR MONEY BACK  IF YOUR'E NOT SATISFIED
As we have contracted to raise the amount ol insurance.  We Must Have Cash For Everything That Curs Out : Iuu we will exchange ;im and all Goods at an\ linn during tin
sale : or il for any reason whatever you are not satisfied with your purchase Return The (moils And We Will Refund Thr Money.
These prices are for Pirst-1 e ss goods not damaged by Pire.
Ladies' Shoes
1.75 SHOKS FOR ONLY A PEW DAYS...
2.Oil SHOKS FOB ONLY A FEW DAYS
■i.iiB SHOKS FOR ONLY A FKW DAYS
ii.00 SHOKS FOR ONLY A FKW DAYS .
:l.5l) SHOKS FOR ONLY A FKW DAYS...
1.00 SHOKS FOR ONLY A FKW DAYS...
Mens Hats
'1.76 HATS AS LONG AS THEY LAST	
2.0(1 HATS AS LONG AS THEY LAST	
2.50 HATS AS LONU AS THKY LAST	
11.00 HATS AS LONG AS THKY LAST	
H.f.O HATS AS LONG AS THEY LAST	
5.011 nnd $6.00 STETSON HATS WHILE THKY LAST.
Ladies Waists
1.00 WAISTS,  REDUCED TO 	
1.25 WAISTS, RBDUOBD TO 	
1.511 WAISTS, RBDUOBD TO	
2.00 WAISTS, REDUCED TO 	
2.50 WAISTS,  RBDUOBD TO	
.'.IT
1.23
1.47
1.7S
1.118
2..17
.'.13
1.18
1.17
1.68
1.118
2.17
.7,1
.'.til
LIS
1.47
10c.
25c.
35c
IDC
20c
15c.
20c.
15c.
20c.
15c
25c.
20c.
1.25
1.011
Domestics
TOWELS ARE GOING NOW AT 	
TOWELS ARK GOING NOW AT	
TAI1LE OIL CLOTH, NOW AT	
GINGHAMS, GOING NOW AT	
GINGHAMS, GOING NOW AT	
DRESS PRINTS, GOING NOW  AT	
DRESS PRINTS, GOING NOW AT	
VICTORIA  LAWNS, GOING NOW AT..
VICTORIA  LAWNS,  GOING  NOW AT.
COMBS, TO GO AT ONLY 	
VICTORIA LAWNS, GOING NOW AT ..
YARNS, GOING NOW AT 	
SHEETS, GOING NOW AT 	
TABLE LINEN. GOING NOW AT	
.04
.14
.11
.011
.13
Mens Suits
7.511 SUITS, KOll ONLY TEN DAYS     1.2
9.00 SUITS, FOR ONLY TKN DAYS    I
10.00 SUITS,  FOR ONLY TKN DAYS     5
12.50 SUITS, FOR ONLY TEN  HAYS    7
16.00 SUITS, FOR ONLY TKN DAYS	
18.011 SPITS, FOR ONLY TKN  DAYS  	
211.00 SUITS, FOR ONLY TKN DAYS	
18
5.95
8,96
11.66
12.86
Childs Shoes
1.26 SHOKS, WHILE THEY LAST ...
1.50 SHOES, WHILE THKY LAST	
2.J0  SHOKS,  WHILE  THEY  LAST
2.60 SHOKS, WHILE THKY LAST ...
3.00 SHOKS. WHILE THKY LAST ...
.113
.87
I. Ill
1.3.1
Mens Dress Shirts
1.00 SHIRTS,  ARK NOW GOING  AT	
1.25 SHIRTS, ARK NOW GOING AT	
1.50 SHIRTS, ARE NOW GOING AT 	
1.75 SHIRTS,  ARE NOW GOING AT 	
2.00 SHIRTS, ARE NOW GOING AT 	
2.50  SHIRTS,  ARE  NOW  GOING  AT 	
illlll SHIRTS.  ARE NOW GOING  AT 	
Notions
5c HOOKS & BYES TO GO AT ONLY	
10c SHOE LACES, TO GO AT ONLY	
5c HAIR I'INS TO GO AT ONLY	
2l)e.  LAD1KS HOSK TO GO AT ONLY	
25c.  LADIES HoSK TO GO AT ONLY	
ride. LADIES HOSK SUPPORTERS, GOING
10c. SAFETY  I'INS, TO  GO AT ONLY	
15c. HAIR PIN CABINETS,  TO Go AT ONLY
25c. HAIR PIN CABINETS, Till GO AT ONLY...
5c. HAT PINS, TO GO AT ONLY	
Hie.COMMON  I'INS, TO GO AT ONLY 	
AT....
^KtftttfJt- h'1
2lllt
Mens Sox
SOX,  FOR  A  SHORT TIME  ....
SOX,  FOR  A  SHORT TIME
SOX, FOR A SHORT TIME	
SOX, FOR A SHORT TIMK  ...
SOX, FOR A  SHOHT TIME ....
SOX, FOR A SHOHT TIMK 	
SOX, FOR A SHORT TIMK 	
1.08
1.33
1.117
.12
.14
.2'.!
.03
.118
.11
.III
.112
.12
II
.111
.28
.311
.11 .
tti..X l>-s-.
ST.
House Furnishings
1.5(1 LACK CURTAINS, WHILE THKY LAST
2.811 LACK CURTAINS, WHILE THEY LAST..
2.511 LACK CURTAINS, WHILE THEY LAST..
3.llll LACK CURTAINS, WHILE THKY LAST .
1.00 TABLE COVERS, WHILE THEY LAST...
1.50 TABLE COVERS, WHILE THKY LAST....
2.00 TABLE COVERS, WHILE THKY LAST	
76c. FLOOR oil, CLOTH, WIIILK THEY LAS
85c. LINOLEUMS WHILE THKY LAST	
1.50 BEDSPREADS, WHILK THKY LAST	
1.50 BLANKETS,  WHILK THEY  LAST 	
2.50 BLANKETS, WHILE THKY  LAST	
4.00 BLANKETS, WIIILK THKY LAST	
Ladies Skirts
4.00 SKIRTS, Full JUST TKN DAYS	
1.511 SKIRTS, Foil JUST TKN HAYS 	
5.llll SKIRTS. Full JUST TKN DAYS 	
I,.mi SKIRTS, Full JUST TEN DAYS 	
Mens Shoes
2.25 MKN'S SHOKS, TILL ALL AUK GONE, Foil
2.50 MKN'S SHOKS, TILL ALL ARK GoNK, Foil.
3.1)0 MKN'S SllllKS.  TILL ALL ARE GONK, FOR
3.511 MKN'S SllllKS. TILL ALL AUK GUNK. Foil . .
•I.00 MKN'S SllllKS, TILL ALL AUK GONE, Foil...
l.l.i
1.113
1.88
1.03
I .lis
2.17
2.81
3.47
3.78
1.37
I.i,::
1.87
1.98
:,.llil MKN'S
li.llll MKN'S
7.:.,i MKN'S
8.lIII MKN'S
111.uu MEN'
SllllKS,
SllllKS.
SllnKS,
SllllKS,
I SllllKS
Full
Fill!  ,
FOR..,
Til.I, .11,1. AUK GONE,  Kill'.
'I'll.I. .11.1. ARE GONE, FOR
'I'ILI
TIL!
VI.I.
ALL
Ai.i,
ARK GONE,
ARE GONE,
ARE Hi iNK,
Mens Furnishings
ARM  HANDS. Noll  OR NEVER KOI!	
PRESIDENT SUSPENDERS, Mill lilt NEVER..
HANDKERCHIEFS, Noll  nit NEVER Foil..
HANDKERCHIEFS, Null  nit SEVER Foil	
TIES,  Null' ol! NEVER Foil	
TIES, Null  ul: NEVER  FOR 	
i GLOVES,  Null' in; NEVER  FOR	
COLLARS, Null' nil NEVER FOR	
i BELTS, Mill' nil  NEVER FOR , .
PASTS,
PANTS,
PANTS,
PAN'l'S,
PANTS,
PANTS,
PANTS.
Mens Pauls
CLOSING OUT PRICE
CLOSING OUT PRICE
CLOSING OUT PRICE
CLOSING OUT PRICE
CLOSING OUT I'HH K
CLOSING in IT PRICE
CLOSING OUT PRICE ..
II
Furniture
PLAIN I'll MRS, GOING  Mill  IT	
MATTRESSES, GOING Mill  AT	
IRON BEDS, GOING Mill AT 	
DRESSERS, GOING Mill  .VI' 	
3..Mi CENTRE TABLES, GOING Null' AT	
1.60 SEWING CHAIRS, GOING Null' AT	
I.nu SPRINGS, ALL SIZES, GOING Null  AT.,
Carpets & Room Size Rugs
50c INGRAIN CARPETS, MONEY SAVERS .l'l'
75c INGRAIN CARPETS, MONEY SAVERS VI'	
8.',. INGRAIN CARPETS, MONEY SAVERS .l'l'.
i,-,i' TAPESTRY CARPETS, MONEY SAVERS  IT
1.00 TAPESTRY CARPETS, MONEY SAVERS l'l'
1.25 TAPESTRY CARPETS  MONEY SAVERS .l'l'
7 .'," ART SQUARES, :ix7; FT.
Hi.un .HIT SQUARES, 9xl0|  IT....
12.77, TAPESTRY, 7|x9 FT
17......  TAPESTRY,  ''Vi  FT	
2ii.im TAPESTRY,  BxlOJ  FT
27i.uu BRUSSELS, 9x9 FT
.iniiii  BRI'SSELLS, 9x12  FT
3.23
3.88
t.17
.37
l.t
.011
.18
.23
.58
.117
41
.83
1 17
1.7,8
1 77
1.98
2 113
3 47
.43
.1 H
6.97
1.(13
Mens Work Lltirts
7.",, SHIRTS, GET  KM QUICK AT
1 'i'i SHIRTS, GET  KM 'j! H'K .l'l'
1.27, SI I HITS. GET  KM QUICK  AT
I .',.. SHIRTS, GET  KM QUICK  IT
! .... SHIRTS, GET 'EM QUICK AT ...
7,.7,u SHIRTS, hit  KM QUICK AT
> H
9.87
12.13
17, 17,
19 95
II
M
'1
I 28
i i;
A lew only of which we have the spare to mention.   Man)' pier-   ' I  '
es of beautiful furniture only slightly damaged, and which a little fur- 1
niture polish will make good as ever, going at from quarter to half j
their former value. I A  V  A I   H  Tl
Men's, Ladies' and Children's Shoes U 1\ iVl 1\ U J_j U
The goods themselves are not damaged nt all, but the boxes are bro- |
lien and the goods must go at something less than half price,
Men's Hats—Tl,e damage on these goods is so slight that |
it would take an expert to detect it. Hut they all go nt from 25 to |
50 per rent of former price. 1
Men's PantS""'^'"1"- "' tnese goods nut  very net but I    H
damage is slight, being confined in most cases to slightly discolored I
liniiifis, but we are going to shove them out nt about one quarter of @
their vnlue.
Blankets, lace curtains, crockery and chinaware,  sheets,  pillow ] "'
RE GOODS
cases, n's underwear, travelling bags and suit eases,  men's >uiiv
towels, bedspreads, quilts anil blankets, togethei with hundreds ul
oilier items; su many in fart thai 11 would require ;i dozen sheets the
size of this to enumerate them all. Will be sold al prices thai ml,
cause woi ii ler and cummeiil foi years to come.
Your Last Chance.
Nothing  Misrepresented.
In this entire poster we have not, 1101 will we misrepresent in
anyway, No prices have been exaggerated, Beai in mind that
this is a very large slock and from it can be selected something foi
ever) membci ol the family, AI the prices we are offering ihis slock
ii will pay iuu iu Inn .1 sttppl) iu l:i,i 1,,1 iiiiis, j. M uiii |„. 1,i.inv.
iiiiiiii years before such .m opporluniu mil present itsell again,  We
respectfully ask you to brine (his noslei alone  foi
. ' - ■ I rs
prices,
impanson ul
FOLLOW THE CROW to the BIG RED SIGNS
The International Assignment and Collection Co in charge Meaker & Cochran, Managers. Pujre K.
THE  PUOSPECTOli  ORA.VHROOK   II.  C.  PEBltl-AKY  -0,  Willi
SV"*!
- i V Holidays  ,_
r. :rsi i AXCMOR BRAND FLOUR
always e::j y an outing, because they
ii-. not i  fi  urn to HOME DUTIES
its quality  in \i n k  and  make
BAKING DAY a pleasure.
Anchor Brand Flour
Mat':-. ir Mi Is O.tk La
CAMPBELL & MANNING
Oak Lake, M:imtnlu.
********************************************
* X
:   EAST  KOOTENAY   ♦
*
DISTRICT LOCAL NEWS) X
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
♦
********************************************
1IKML. WARDNEK
iKi'oiu District  i.m!
i Ki 'in um  Special r,iiiv..|.,.n.li'iii
'I
1
11
.
(
'.
■ t
'
'
■
1  '■
SOLE  AGENTS.
********************************************
| j
♦ ♦
♦ ♦
: :
♦ llll. I'UOSIM.i IOK 1- ♦
♦ llll.   HOME   I' MM K ♦
♦  ♦
♦ *
X *
♦ *
* I,  ,...'■:  - *
* *
* J
* < - ♦
<• ♦
I I
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Nature Glorified
By Art.
-i-
is lln- eluii'iu llml mukos
our wnn Pa purs soiiiiieli
snujrlll iil'li'i In' lliii.s.'
wlm love tin' truly Inmti
ninl. ninl who ilelifilil in
itiiiliiiit: llii'i'i' liuiiii's ;il
Irni'livc, We iniiii'' ii ii
point in lmn' lln- iii'iv.'-i
;: nil lllosl Muli'l  [Itltll'i'ilS.
Cllll  I Sl!l!
B. H. SHORT
The Painter and
Decorator
Armstrong Avenue
i
ii   iti.ii,,,!
".,'   IU,','   I
. 1,1,11 ,111
. ■■ ...1  .!  ,,.. 1  it     Will
■  lllllll -  ll  il  • ■    f
'   .'   .'I.'ll i.    111.-   -t.vl  ttllpk.
1
■•tisi'il  in  ' w  ihul  \\r  .Iiih
i  has  1 ii  i  M  H|  ttiHi    nn
■  .-     al.li  in  h-  .itvuml
\  il,i
"   \\,
  Mi.' 1 lhmr>  hull
-
■
1' II   IIP 'I:."   mil   imil u    .!.-
■
■ .
 iM-i't.'.l inl.. .i  l»»i|>iu-iiry iiiii-
,uul  .iIi.hii  nililiiluhi  .ni  i'\H I
MOVIE
,   ,
>"r   »,IS   WTVill        lllfltl'
ii. Si ' '    Illll ■   I!   Wns  l-.llltlllUI'tl
Fr
in.  The Lender
; ii
t...'.,.il
i .■ -  ■
1  ■  '',',.1 Vi-
' ll .1,,
,ii ...   ti..-  lisiini-N iH'liif!  Mr.
-   K ii lii'tismiili.   Mis.  Ilnllirtink
i lih ■   Miss  Mrliiini!iill.  Mr.   .uul
s        Mi--  1
 i..r  Mrs.  K.'in j  uiul  Mrs.
-'' '" '   WilNtin,
,,W '"„„i"l'i   ' .',
W'luil
l-riuii.l  ,.   !   |,
-  tin.  iinun'i'  wiih  Wunliii-r.  11.
T  .  i-  , , ■ , .  .  ,
Vessel Stranded
m ''Wl"  ii
Pill
i ill Ml I
i.'S  WITHIN  1  I'l-lll  III NIHIKIl 1 Illll
t i.iii: su im: sT.vriiiN.
PIS
mmim%
i m
Mill's  M.  IVlT,v
i. "lliuii ii few  In
GOLDEN  ITEMS
III!   II,I-   l.'Ss   ll,;
P O Box ii
Phone ill
I'li.li.i 's  N
!,',,,  .,,  II-,
.-!.  li.
Fr Tlir Sim-, i
in,-I  ml ml
lli.ril'lms,  I..  I..
,'niiiu  Thi' p i
ii,hi,'I- illi,
•  r lllllll',, lusi
„'  II,minims   lii,-
I'liirlilBi'il her  un
ressel ithleli ili.'i Iiuii nsslsleil I,,
,, venr niii' Tlie ll"i'0 nils I um
II,,slim In Vetv|inl'l  \,'iis.  1.,
en  lli-sl  sijlii.-.i   liv  II,,'  lii,' silver
fnpl  litiislr.iiiii iiikI  llr, .1  IV  i>
in  I..|i  ,,,,  l'l,,,,'..!.,! •  ,,.,,, '  I Ml,'!
Iinl   e\|„-,-l      Im-i  uliiili  in
Ul,.II,  |„  II,,.  ,',„,.!  ml!   ss,i  li,
ulnllU  Hi"    Sill
**********$<>********************************
ICAMPBELLi
THE   QUALITY   STORE.
Staple  and  Fancy  Groceries.
and
ni'ixk :>i
The
1)1,11!
'1,
buy
pour
Xinas
Goods
Ni:w
Raisens,
Cun
ants,
am
Pe
•is
c lmn e
Table
Figs
uul tn
sh
Nuts
A
swell
line "
i-.ii-.i j
Conf
ictione
ry.
MANNING !
: J
********************** **********************
X
♦ 4klllil  lllnl lrl.
♦ ii ,,.  Ink,,
♦   -  »'"
♦      s   ll.i.,',
♦ ,  ,\  I'liil  I
: ■ ■ l:—±zit	
♦ Hosmer's New Hospital
: r ■:-;::"
♦
♦    ■ «" "
* |„  ,  i'  llitrnlns .,,, i his .lull nl i,i
* •  s I,  I  ill  Mils  Imil,ll„u
* 'I -  liii.il.'il  ,,  u ,'.,1
* 'Jl ,:!J I""'    Si.   I
* ,.,,,„  „„.,,,
>l!   i  ll,
i  hill.'  I..lif.
Iliirvi'i.  lie
,.,,  It... rlu
lli-r nlllri'i's „|i|iiireutl,v
 ,i!.,ii'  ..I    il '  llnllttrr.  iillllnllull  Hi"
i...s,.|  ii.,s  III",!    in  i.-i'i  Shnlliiiv  iiiii,','.
.,,„! III" ll.-lllll",'    ll.is  l'l '   Illll   ,1,11'i.
Si,,,,, nlliT ill" ',,■«""! slrni'l ll«' it'll
,.nli  ..  slt.irl  illstnlii'O ffnlil  Hi,- lii" suv-
,„..:    -lull.,,,    l!i,ti„,j    liulil.  si,,-  ,!,,,I"
l,jL,h  ,,,,  il„.  I ,.,, I,"!,.!" i,  striinu  wi'Sl
,.ili  ivinil.   lii" .,-., uus .-iiinii.i.j liiuli niul
i|„.  ..-...-I  | ,„|",I  |„,nvil.\   i'i   nol
sin-ink  .,  I,-nl..  The  Murli'hes III,' siivlnu
i-h is •■ mill} us",!  ii
„„s ,,1111'l.lv  Sill,I  llll-llllltl
Hi" I'm,lain „iiil II men
r.'ii  u.'i-e mili'kl)  Inkei
THIS  IS  A
GENUINE SNAP
ii,".' itcrcs nl t'lniiii (ii.mil il I .uul
i.iiiin.iiiii. ii-ri ni I iinl" i
l illlips lunli Im ;n nun
Si iiiii- im ii-n 11-,nu-. .uul .mi inns n| 11,
' Hlii !■ .uul lil.u lisniith Shop
i • nlln lliuii |iiii|iiiM-ii K  i'  IJ.  li, uiul
"■ null's ii'uiii Fori Stnolii, I!nod oroolt riinnliig
llii'iiutrli, ninl lllllll is noni'lj' :ill liivol,   A  sn;i|i
ill 1|.' |ll'l' ilil-i-   Wl'ltl' nr (Illll nil un' Inr  illlul'
iiiiititiu
pred A.  RUSSELL
Stile  Agent Cranbrook,    B.C.
♦
********************************************
There Is Only One Bovril
One preparation which contains all the nutritive
stimulating aud flavoring qualities of prime beef.
Do not be induced to accept something else in place
of LOVRIL.
That name is a guarantee that the article you buy
really does contain these valuable qualities.
BOVRIL is exactly what you need to  increase
the flavor and "feeding" qualities of any dish.
YOUR DEALER HA3 IT OR CAN GET IT FOR YOU.
Oid Pugs to Box Again
"UN   I,   si l.l.ll v\  ii \s FINK
sriiKin: n\ ii imi
Francis Edward
Corrison
I inn.) sloe Ul'illllil'iiok lilt Utllul
l'|,,,iriiiiisli-i- Knox I'l'iisbylol'lllll
Clini-.-li
ml."i |,}sir stiiiiis Lute lliiiiilniiistoi' Ills Mnju-ii'- Itnyi'l
,l",'liii'"s  lie   mill IV,  l-'llsilil'l's
,  turn (or 11 lit tli- TEACHER  OF
kii'i-ii'-h? .hires""'IViolin, Uanjo. Uuilitr, Mauiluliii
u like I, sri.re iiiiii atttl   Standard   riistruraents,
III,'  IlllSltlll    llll) < 	
lull!  I'.,,!,!.!  I!}.,,,  I
Hi"  Mississ    Tl
iii  lss:l llml  Hi,, i
'"h" wi'i's  Orchestra  Furnished
una'tiwquinv Phone 25.1. CRANBROOK, B.C.
It  mis it  nil,,!,.  I,,I  inl",'  ilini
lllnl  lllne  .un!  Illi
i tiler  item!   mil
WANTED.
,IVB ROOKY   MOUNTAIN  GOATS.
It  is Ihese ulii.stl.i  shi
lllnl  Hitlllvmi iiimlil  liri
ill I
,,!!.■
ll    is   In  S.-nlll,-  llml  Siiiliimi  |ihins
I Lis.  nl,.,Ins,ile  ir. n ii' ni  ill    lleilll
,  lie ims .iiTiium'il iillli ilm ilireeliir
nl  II,"    llnsk„-l„l -I'm-illr  e\|,„si-
„!„
Ill,
Uflllnu  "''I  l'l  "I" »""   Cn|iiillll  Pnn'ntf
j, Ilnlel)  senl  nn  il|i|ii'lll for iisslstullt'e
,,, the inient nn,.,' lli.hintk, li lim  in
\"i.    lurk   hill" ml  ' i"'l  •!   I'
lln,si,.i,   ill  I'l.rl    llnllli'.  II '"""'
"  ,,! Hi,- -li', Iuu  lessel
l'l,..  lilies  ll   llerr)  sir 1,-1  ,'1,
  ii, ill..|.inI"  llillli'llll)    ill
'  il.....ni.'  '   mil".,,.-  I'-
'i. I.llll'll.lll
i..,,.!  lel'itnihih   I
11. I"
111,
1,1
11"
Forced to Resign
"I'i  llllllll 11.   lii:i,'l:.-l'iillli  llll.I.  II 11 I
'''"""I |lllll\   HIS  I 1,111  IIN   tl IIUII  l'l
S^SSSSSS: jsSSvsS^SfeSsKlslscSSis^;,
«  * :ranbrook
,i .!   , III.  -I
' -■ I ll...
laxiii i  i
'II   ll In
ii... iiiili.
I. imi.  IVti.  in  Vilmlr.il  I..H-.I CIi.m'I-
Illi.  ,1,,,:,,,,',  II-'   M.il'l'll -J I
Un-  intinifiiR  nwir h   Lhli
■* hut;'
k= -
^1 '"■"""" ■ "i'" ■■« '■ en
I  :'!;' ".-■•'""'■■'l '»"■■'" '!:;;-'!'
ml  ll..-.-  ~.inl
M Gnosis Comfort a Specialty  Good Stabling in Connection M   i >■■
w m ' "■
N,-:ii,.s! in ,■ i,|  I, [inI   tin-, mr
ilnliniis  fur  lln'  ptililic  iini'i|iiiil
Criiulii	
HOGC.ARTH & ROLl.lNS  k
Proprietors W!
M lol and (ok Mill  is Proprietors m '
m ' YM   lilTI''. IN ITS .Hill IVIlllK  llll
V£g££g^^^?W^MV''Vr-'- -'• '' ■  ' '• - ^^^^^il US A TIllAI..
,,!,,,  1'isher,  I,,
llm  .In
I"
in-eseiii L-en-   lJive Rocky   Mountain  Goats are
i ,,i i ii ; :unteil lor Zoological purposeB. Per-
s„i" iiistnls  njts to catch untl  export these ani-
^ s,,i,-t,.,i, ^js wjl| |^ |8BUea Dy tiie Provincial
authorities.   aililress:—
lit. OBOIL FRENCH,
Naturalist.
Washington, D.C
ml llinrn I," u ill si't ni-
1,1 ,t.iis -,,,,1 ., rinu "Uii
nl  nn  llm  llm,r  ..ml   n  I,,
' tin
h,,,,,.- like
I'.n-'s  mrl	
II ,,l.  Imi
l».lt»  '"   I I ''  ''"J
Ii. • ility. ii'lm -.uii  ».'
,'.,li ,,„ ."•! '
I'll.ii I"! llni'ln
'  llm sci'niiilH
.♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
| W. Cline ii
, >
o ♦
iii iim 1,1,1 Mmtitoliii Hmhei
Sle,|, fill H lie limiiil 11, llm
MANITOBA HOTEL,
Ciesl lliiss  Work  in
nil  l.rniii'lii's  or  I In'
• • Tonsorial  Art \ j
^^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<'
!'•
Maloney Wants To Bet
Siilllrnn  Ims „ls,,  inillnil  ,l„ke Kill'   	
nut  nl  llm imini' nmn,' IiiiiiI il   Peter
Mnher,   ellillill i  ll'elmill,  it  Is nil-    \,,i  Vnrk,  l-'nl,  III—.Mull  lliilnllli}  in,
 r,,il, ... ill re ii  thin  ,','lm,,' Me.v-1 m im     Chrlsl  lliinilhiin nil
mm i,.v|,|,|'lelii'  Ins.  .1,,,' l'l,,,),,ski. I' ii  lim ,,, S.-i,  Vnrk, Ims Imstetl ll eel'
llm m Ins,  nl II 1,1  s,  nlln sill]   , III,-,!   nl   (or  SI.I Ililll llllli.lll
lll.lS   I'll,
nmi  ll.oi
 li-  "ill
Inin!  iiln,  re i rs   ii  l-lii.inski
,iml  .lim  Corlll'll  »,ml  UJI  S„n  |'r ,s,-,,
I n l,nrue i,, I,,,,.  ,1  	
I links.  .Iilli"  lint
.1  li.llkn.'s.
\l., I..... s  si,nl
llll'll  l'   llilli
irk.'ll  In  .Ins  !..'
Illll    s,.„,.,| Sill,
.1  Ihelll    In Inn
li.nl   I" II"
 i  III
iell  In,,I  , I,
llll  I III
I,.
nil
1,1
ii tn nn' I"
tor   Hi"
ml i
,','  'I.I    .1    nle  I.nl   ,,!  SI,, ,     II.,1 1   ,s  	
I.  -   I.I,','    I 1    In   I,,    "I"'  Illll,    I."
,  steel,.  I  ,„.,..I li  m.  Mm  Inillnil  I,.,:,  lie,,
I,mil ll'llll  liulil   ll.".in,I ,1  SI,nlln,   |'li.,t
liKI'I'iCTUI!   IS   I'I'Ti
K
|,„  ,,|,|   nl  mil  lie  Um,'".  llll  I"",
  II  mill    il  Illll  In  .mil   i
   I ..I.   ..s  rl|| s. null    1'""'  H'"""  '"
.nut ilm ivnl |inl  iin)   . I   uii,, s.-iiln their illlTernnrei
iiiii. iieinii i.nlls „l '.:.' l» »■
   ii im  uu,  ii,,„l,l  l,e   .,
,,,..    " .1    n.  iissili",! I  >|  III"
"i-s  .,1   I I i  niter ilm  I,,,mil
,,l Mm itreuleHl  llnrnll uus in the
nl.n,".   ill   llnlinmi   lll'e  , I",,l  le-
li".,I  .,,,)  llnnithiiii  nu, - nllvo <••- THE NMSl'K'/TuK.  CUANRKOOK,  U.  C,  FEBRUARY  SO,  LOOU.
Pai
ORANBROOK  LAND  DI8TH10T.
SMAU, DBBT'S QOUR1
bUt-t-u.tu) District  oi Oranbiook.
notice ii hereby given tbaL sit-
uiiks ol the abuvu Court will In' liulil
at tll« tit.viMiititi'til lliulililu;, ts'lliU
tiruuk, lor i In- .- <tiposal oi cuai'si
every Wednesday, at two o'olook p.
in.; at Moyie every Saturday ut tbe
Steele ami   Wnniuer  on  8UCb days
iiuii iiati's us  iiuiy  hi1 auuolntod In
the pioceuiliiiKN.
bailie bour;  uud at Mmysville, Kurt
All debts and demands not exceed'
iiiK the sum ol $LUU can be sued for
ami recovered ia tbe above men
tloned Court ou Summons and
Judgement, Qarnlsbee (either before
or after Jiidg«ineut> or ou Iutttul
nieiit Order which can be enforced i«>
commitment if necessary.
Instructions lor proceedings can be
Lauded in  to  the   underwent Loned
Clerks ol tlie Court., via:—
K. H. Morris, Deputy Sheriff,  I'rsn
brook.
I1. U. Itouth, Provincial (Jonstaible,
Moyie,   or to
Joseph Walsh, Provincial Constable,
Port Steele.
BY ORDER
Joseph  liyiiu
Magi tit rate.
Dated 2 a lid day of June, 190K.
CRANBROOK LAND DISTRICT.
District of Kootenny.
TAKK NO'MOEl that 1, Kdward
Watts of Wattsburg, occupation Lumberman, intend to apply to the Chief
Commissioner of Lands and Works
for permission to purchase tho following described lands iu Must Kootenay District. Commencing at a
post planted at the North-west corner of Lot 5459, South 80 chains,
thence West 20 chains, thence North
SO chains, thence Bast 20 chains to
point of commencement, containing
t(>ii acres more or less.
EDWARD  WATTS.
Dated December, 18th  l!tt>8, 2
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
Notice is hereby given tlmt on tbe
Hth day of January, 190!), it was
ordered by P. E. Wilson, Esq.,
Judge of the County Court of East
Kootenay, that James Ferguson
Armstrong, Official Administrator
lor that portion of the County of
Kootenay included iu the Electoral
Districts 0f Cranbrook and Fernio,
he Administrator of all and singular
the estate of Frederick Douglas Anderson, deceaseii intestate.
Every person indebted to tlie said
deceased is required to make payment forthwith  to the undersigned.
Every person having in possession
effects belonging to tlie deceased is
required forthwith to notify the undersigned.
Every creditor or other person
having any claim upon or interest
in the distribution of the estate of
the sa.i'1 deceased is required to send
before the 17th day of February
next, hy registered mail addressed to
the undersigned, his name and address and the full particulars of his
claim or interest, and a statement
of his account and tlie nature of the
security (if any; held by him.
After the said last mentioned date
the Administrator will proceed with
the distribution of the estate having regard to those claims only of
which he shall have had notice.
Dated at Cranbrook this 8th day
of January, 1909.
J. F. Armstrong,
2 Offlcinl Administrator
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
Notice is hereby given that on the
tith day of January, 1909, it was
ordered by P. E. Wilson, Esq.,
Judge of tbe County Court of East
Kootenay, that James Ferguson
Armstrong, Official Administrator
lor that portion of the County of
Kootenay included in the Electoral
Districts lif Crnnbrook and Fernie,
be Administrator of all and singular
the estate of Hugh Campbell,
deceased intestate.
Every person Indebted to the said
deceased is required to make payment forthwith  to the undersigned.
Every person having iu possession
effects belonging to thc deceased is
required forthwith to notify the un
dersigned.
Every creditor or other person
having any claim upon or interest
in the distribution of the estate of
the said deceased is required to send
before the 17th day of February
next, by registered mail addressed to
the undersigned, bis name and address and the full particulars of his
claim or interest, and a statement,
of his account, and the natuie of the
security  (if any) held hy him.
After the said last mentioned date
the Administrator will proceed with
the distribution of the estate having regard to those claims only of
which he shall have had notice.
Dated at Cranbrook this Sth day
of January, 1909.
J. F. Armstrong,
2 Official Administrator.
CRANBROOK LAND DISTRICT
DISTRICT OF KOOTENAY.
Take notice that I, George A. Jam*
ies(,n. of Cranbrook, B. C., occupation, undertaker, intend to apply for
permisslou t,, purchase the following
described lauds: Commencing at a
post planted at the N, W. corner uf
lol No. 1.121. theme east 40 chains ;
thenco north 20 chains, thence west
40 chains, thence south 2u chains to
place of cummeuci mem, containing
so acres.
ltd age Alexander  Jamtoson.
Jan  is.  1000. 6
Court of Revision
FORT S'l'tflKUD ASSESSMENT DIS
THICT.
NOTU E IS HEREBY lilVEN that
pursuant t,, an order uf thc Lieiittn-
nnt-Qovornor-ln council, approved the
15tli day ..I December, 1908, a court
of I'ovlsiuli anil appeal, under the provisions of the Assessment Act and
Amendments, f0r tho assessment districts of Nelson, Slocan, Golden and
Fort Steele for Ihe purpose of hear
ing the appeals made by the lii'lish
Columbia Southern Railway company against the assessment 0f the
said Company's lands on the supplementary roll ot 1908, ami tbe appeals
to he made by the company against
the assessment ,,f said lands for 1909,
in said districts, will be held at tbe
court house, Nelson, H. 0„ on Thursday, the 25th day of February, A.D.,
1909, at the hour of 11 o'clock in the
forenoon, to which time the court of
revision for the NoIsqD Assessment
District has been adjourned.
Dated at Nelson. B. C, this 3rd
day of January, A. D., 1909.
"ROBERT SCOTT LENN1E,"
Judge of Court ,,1' Revision and Appeal.
FORT STEELE
ASSESSMENT DISTRICT
NOTICE is hereby given in accordance with the statutes, that provincial revenue tax, and all assessed
taxes and income tax assessed and
levied under the "assessment Ait,"
and amendments, and under the public schools act, are due and payable
on tbe 2nd day ot January for the
year 1*09.
All taxes collectible for the Fort
Steele assessment district are due and
payable at my office situated at tbe
government offices, Crnnbrook. D. C,
This notice, in terms of l«w is equivalent to a personal demand hy me
upon all persons liable f„r taxes.
Dated at Cranbrook, H. C, this
22nd day of January, 1909.
A. C. NELSON,
Deputy Assessor and Collector,
j    Fort Steele Auuetieiuenl District
Ihe   Farmeri
Plans for 1909
Mill
mini.-
s "elm
illow elo
..].
BORDEN'S POLICY
Continued from page I.
falls,  L.m.l  k-|.i   I'MiitlnunUy In  i-itqmI*
b*o«H» foul with* Is. Thi. straw •> „mh||SVKV|   vl.vl,,  ,,„.,,,„.  „„
Hold   lullK  kepi  in  strawberries  >unu»s
filled Willi   Injurhmti liiHvciit,  rim ruut* IIOItDE.N
lu>  i.i  innnj  plant* i I milj  in tlm shallow    hi ruiw tie in ant-d
,ve  Hiirfuc*' soil  IphvUui  -iin.--  i.i  food deep U}  Mr   Hut-den, and  nl «i  v [.reheiiHiv,.
ml  >'i  in Hi.- ground ut.i lied,  li  is deBlr uud stiiie* like   mldres*   front  him,
,n  .ii.i.- therefore, Dial  such crops Im point* ilmn- mil   Im<   n iv-nrmuilsa i m tin.
.*i  ,.,i wiih deeper i Iin- mips, mi thai  llm | standing  naiimilti*.-*  nl  pal iinn.ml
SI 1 711
Mi   l'  .-...,,.   |. ...i  ■
] ,!.•<•].  L'ri.-I  Uuii   uuiiiu  i   ll 	
■
.-.!  O.  . lllllll
I I
•i
■■ I"! i "il  .. I  ll"lll    111    ' I -l|II,.ll.--
il |ii siuu  llii'in i.. ila> I'liTlint,  nl	
■ r.'\.'i .. ihitn il
mill*
liili.uli  I., •..thi.', ,uid
.ii  i.-i oulj  ..  purl  ul
11'
fnnnliiu  slmtdd   he  so n
lit.ti' win i mployniial
iniiii fur ih itirii twelve
fptfiiimnllj  mwerletl   ihHi
' ih.- IU ml
nths,  Ii  Ih
nl snppl,
||   III.'  s
111.' I.I
 lllllll I'  Uu.'.
nh  Hi.-  food  \H  lli.r.i.'ii -  	
I.-ii.I  In  im    ii  i-  niii ImiIiI,'   i"
llk.<  Ui.-   I.'-  slundiiiu  rouiiiiitie,. on
thi'lr  I I | nlm kliuuld lm\e nil	
ler  ..mi  i-i>.
• i    ■ '.  ■
ililli'ivni
.lit
..I  Uie  -.,,1    \  ,,,.,.  ,,i
i«-  lli'H\ llt\  ,.,,  till'  pot -
I..i  llm farm labor pmlilmn nurlciilture ns imli nnd   II  In llm Mill, while ., rro|i
ii  imIIiim'  would  lie  .il nl  Ideal.  Mitllj i'i   wheal   rei|lllre«i ivlalh.-lj  »uiiill  um-
farmers think thai  theji iiiiihi entrnue  nil nnntH ..i linn' uml potnMi  lad  Itiruonm-
uiiiino'ii.-'l mini who will hoard with ilm i-oiiniH u( pfampurli  t  l-'ui  Hies .,
family.  Thin uin,\  Im neeesnarj under rer- sun*' Ihe   umhttei  nl  rtllltj
lmn riiTiuiiHi 'nn,   imi  ii  i* fur hettec Hi novation ul  lni|iuM<rished suIIh. tlm
tl.ll.nl.I  ||  l.llmivi's  ,'nlli,,....   ...I  ilSldl'   .1   lirodltl'llOII .'I   1,1 hJ-  nlt|M,  I III'   ili'SlM.I'
eerlaln tun n  of ur.uaul foe line ..-  u  Hon ol Iiiwh'I  and hihiI i     tlm
Ifcirdi-ii I eiiinloj' a n I man  wh.. is  nuir nomlcal   disirltniiltui m   lahuc
iiMori.-il.  nnd  will  uinke IiIh permanent  ilicniinlinui  il"- yeni  n pcujier systein of
:::;;;;;;::- ' :,::'" How Nature Provides.
ul .1..V..I..,
,1  I'm uln
 -  i""1  » i  .ii"  ■■'
li i.i... -,..■  . . .    ii „
  Ii-iiil,.i  |...n,i...| .,.,1  il	
,,,i  ih,— ur.'ui	
i"  i.i'ii .l,i.i,,|,t,„  uhi-  II.
-'  i lull'   ii.Imiiii.iv.'  I-  ■'■
ji'lli.liil I  ., rum ._■  Iiitii
ul
ul |i
III.'
,.il
ill
llirli
..•(ul
Army of Empire
iin
,,i...
Ill'll  Sliil,-.  I
iiiiiiv  II   1— |.1
Our Hand Spramoter
No. I or Nn. 2.
Mounted on u enrt with strong,
Hardwood frame, .12 inch wooden
wheels with Iron hubs, steel niles.
For one horse. All brass 4 row
sprayer. Wheels and nozzles adjustable (loin 211 inch to ,16 inch. Vertical
adjustment from rack 16 inches. Automatic vertical nozzle adjustment,
brass spramotor, Ball valves, automatic compensating plunger. Mechanical agitator. Can be used for orchard, vineyard, mustard and potatoes,
or painting and whitewashing. Sold
without cart as well. Prices from
llll.HO tn $50.0(1. Guaranteed for one
year. Treatise on crop diseases free.
W. U. HBAHD,
'.157 King St., London, (Int.
Stock Quotations
As Furnished hy
UEA1.R & BLWHILiL, Crnnbrook, B.O
IVhruni'l' loth, 1000
Hid  Asked
.25
.111 .06
ciilis ulli  iiiiiiv  viiIuiiMp,  In  lil«  I'm
|llo}T>f  II   ...1.1 it i......l  i.i.ii  required
"Ingle   uii'ii  uuii  li mil.......I uml ui- — -"■- -
rnnil mil' mi ill,.j. will  luilll'il Willi IIOMIIIIIOMTV  nl   I'lllll'I'IS  IIP  VAN
Hi.' uiari'loil limn   U ■ 1 Hi.' grenlc.il    mis STATUS TO UK  HMI'.i.  \'l
labor IiiiikmmI  lie mriiior-i.  wife, Hi"   l.uiiiliiii.  I-Vli.  Ill  1'iililMilnn  uu  nIU-u-
uiul liiiiiril iheinwlrra Is liiulily deslrnlili', i'in|ili'r, nun  lielu« illsrussnil, tli..  Sliiml
Where Hi.. l„r i  Iiiin rhildivii  lie sllollld iinl  bii)B:   "Ii  Ik  iluil.'isli ml  llliml
ri'i'lniiilv ilii evi'i'.vtlilnu in liis power  t" nl il uuwiis Hliilrs Imve ugt il  llml
ki'i>|i llii'in fl'i'i' friilll lii..  vssil.v ,,i Iuu n  lii'Ller l\ur  ['Iuu  Uliiil  lli.it  ll'lllrll   -'\
iiiliin.ili. s,,i-i,,l  ..........-.  nitli  lliu si ru li«- Isteilnl  tin' iilllliri'iil.  ui  Mi,-  Sulllli  Iin |
When tills question ul (iinu Inbor Is lui. liii'u ra'i'iisliin."
iuu sulv-'il  ill  ,nv iii,mi  ulliur in,ims   Tlin liiqierlnl  fotre nin.v  Iw cnllwl  ml.
nffecllnu Iliu sensun's work wllleli slniulil Ini'll (lei -.. lie  huiul, The
I'eeelvn ruivdil rnlislili'l'iilliin.  Jlnli.v  Inrin- III geilllf'  m  Uie (urn's ul  Illi'  liirluus
ot's nt'n  sliil  i I  nl  liiiiiruveil  it™in- sliites ,,i II iqilru .s ul I li.- 111-.
age I'urilitii's. nnil  lln. lim..  t,,  uml,,,  tli,. lisli  reglllur iii'in.i  lui,-..'   Hi,.  StnlltluI'll
plans uml esl I iiiii tes regarding iliis  im- llilnks  lllnl  il  (I real  llrllnln nnd liiilln
liiirtinil  mult it  Is ilurinu  the  slack  sea- sll|i|illed  l", illvlsiuns  in  rase  uf n   big
sun.  Tile  ilrainnge 1ms eiiuin  tu  im  fe- war.  Altstrnlln,   I'n I...  S'eiv  /.eulmul
eognlsed us mi cHsentiul uf modern bus. niul South Airlen inlglil siqiplj  i.e.. eaeh
bnnilr.v.  11  Hi"  Hies  nre  piMperlj  laid, ciimprlslng   ui   i iiiluiitiirlly iirterlng
e   ii gum!  (nit uml Biifllelent outlet lliefr servlees. nliiint  ivlileli  in. dillleitlt.i
ilu'.v will carry uii Hie surplus suit water I Is iintlci|ialfd.  Tlie nulls selected  would
ninl  will  Improve 111,, texture ,,r the soil, inovo,  rdlnplete  fur  servlee,  lr heir
will make mnniire eBectlvn and  will   in- I ' Iniiii mid would drop i  waiting
'ease crop product Ion.  While tiles   ure places urfaugisl for.  li  is propiisod Unit
illli'ivlml  exneiisive  lu  pufClinse  iilul  (lie tlll'IV  lie  u  CO li  plilll  uf  inul.iiis.il inn
cost u(   digging tli,. drains mid laying us ivell us ul urgimlsiitlun.  Mncli  siuie
may be considerable, n few yenrs oferoli- sllollld tiiul Us nwn i mils, liurses, sup-l
[ling   ivill  sutlii',. iu t'u.v fur He- entire Idles niul  triins|iurl  eqlilvul  accnt'illng
outlay. iu Hie strength ui ihe furcu s lie!
 liehl.  Negotiations   loiviit'ilH  n ciuninon
l.'eneiiig is uiinllior problem  wlllcll   i.s,■'•," "I '"' "' "-   I'dilcullun iviili-
lieenniing   ,,f   grottier  Importance each '«". wllleli  Hi" sel  «  I." I'eduroil
y,;tr mi Hi,, majority nf farms.  Tim mil
I es  lire  gi'iiilunl.y  decaying  mid  must
sum: in-  imi:  I'iii.v i -
Hurtle illlll'd  ..m  Uml  ll
mill III,'   i  il.,
Mil  Hie  IlISs  lies  ,-
III lie  e\ll,l..sl,..i   ,1
Hill  |.v,.v ore 1
1 1 'ill	
,1
I'"  "ll  ■
In  II ml  ll 1 ii|-.t,  i	
s  should  lie uml,.is.,  uud  hull,   ,
erved I utilised,  ll.-.  It,,.,),.,,  ,,,,,,„
In ' i I  I  hi.   lead  iii
hWI,rN    Our Beauty, Health and Happiness.
,,...,    Is it ii .t i ii i. .iiiel ii  m-llii-r limn.
ftl'le  Illlll  el'-lii. I,is   |in  l"t  He'
|V ,   unily.|u.|ililt ;n. ci in.-  ..i  ti Hie i. !■.:•
Iclniil roots fiiiitut in lln  .nil . -1 .■ -  ,
in ilie |-Inn: l.ii,.,i ii.- -    Si  i,  ...
niiule I. .un i--i mai ' ■   nail
lie n- Is tICI'iiU   J i ■ . ii   ■
1    ti-l-  Hull  lie-  l. .1-1. i .
nisi i iviih llic i :i.v i
1 '■"'  l"l ill III .ll. -.-.- -ll.i I.I I.,-I j, I' ll
cm.- Iitilaucfi m 1 -.- -,  i- ui il - !
■'  ■    n ul  :- --. n • i uii I i in. i -
in.-iliuil- ol Iv.    I  -. -.-,- i |, || tl
\n- should gel Uu in ■ pi ,,i,- ii- i, i  -
,  „ ,,   wheat  i ii  I ;. .i.i- ...   .'.:  ,
oi,,,,  f Is, ami iron In in i, x.-■_.-t.,i... ■
MU ll 11- -pillil. h in .1 ■. i - - ..
'   .    li tlii-ie is i I I.  ih ilien mu- l»-i
Iielle.il   fnl   ll'l'l -- ■    nr      |
'",;,    lllllillii-e nl  In.- Ill  ;   I,. ;,, tn  Nnllil,  -
Lui Cm'—lln    i i i...- which v..,I
;j  "]m   Illlll'i-ll He- I   .
lltllii il ilm i :ir fori -I- isllie  I. I t
kllilWII us I iiilili i  Seal  lIlMllllsl -  I..e
'"'   i""t "i wiiu I. I i in, M. llm. , M. |i..
'"•""'  1'n.ffssor ol .M;.:. . u Ai... ,,, „i n,-.|,,..
"  "~1,  itiiinn Mi-.lie.il ( , i . leaf,  .tiles
"Iu lelilll ii  c (fins . ,, ,- •
    H-telli.  tle-ll-  i   ,,--  lliiilicilie  ill  I. ■.■
»'""i  til...iu which He in i- ■ -i ml 	
•"!'  "ii  miinillv ni o] in  'i.  li  ■. nn,,.,. Iv
  regiirili'il n- He- t- i ir .,  -ol n -'■
liilitnleil .-inn-."  I i. II. li  ,■....',:'  -:
I'l'l'of, , lllllll M.rVtllllll'l ,.,',,., 'll slit,,.
iiliiii's Uie tiigesiive |-i'-ii sies, m il in-
I'l-.-ii-e- iin' nssin ihition .., food,  1 v
llllvi. llli'lllisllu  I.-, llll i lil-lll.l. ,11 i'i
; thi.- Ill I  li'il- lim liill-i-illlir sl-leni.'
'1 llielllinllthu sctllm- -'  h-lll Mi'ill ..■
I   lil'll.-I-   i|   ||rsl   lis Is  llm  111.'!.-. 	
power iinpnrli'il l.y He- sliiiiuliil ..i
i ini-i-eiiM'il nutrition.  Tlm d'nseum i.i
i Inipriivenien  tlm  iiprvons  niul
I gltinilult isy-li ins llll- ii,iliiinl i- It-.
'.I
"l'l
.-Illlll
ul  is  „ie ll uf
Ml.  They
I.e.
ed
llll
lns|i.
u ih
I'll
.  1
ure favored,
Head   renin
lilted  Sillies  um
s  I,,  A
t'n mo
iistrnlln
i  where
■ lim
n sillily lllllll ill'
dlsciisshig  I-,  i
 nil  si,ill nil
ii... I
tins.  Me
Si.- Wilfrid
Ills.
esl.s
miiiiis designs. The  '"' h
USl  ut ii  glluil Wil ii-e  Heed  uul  lie
lop iill kinds "1 slock, uml should bo sol Ihiirllli*.
Insel)   iin..,,   ,,l  Hie Ims..  Hint  il  will1 ~  	
irevent  llm sltiuller  farin  unlmnls  [roni  '' "'s """"' ^"a
.iissing through.  An ii irtnnt question   on hiiuril thn llugshlp I' ii.-iii.l-
.. I... considered before n„. wire foncos ,._.,.,,„ |M|lta ,,,- ,,„. A,ln,iti,- Oeiil ut  i,
'""'a  ii'i'ioi'k  i.inigi.i ims iiiiituiie a-i.'j;' ii
uii is ilie system nf rotttlli
ost eeiinotillciil nnd must si
■I'liugi ft ul crops, sum-ess
v  hllltlS,  ele.  To
A  l-'ISHKin  DISCI SSInN
Tun  tie.is  I.,ler.  111.-  I se  ,,„  , Iu.
..1  llr.  Stllfll.il',   iillnpled   ii  res,.lull ,
culling mi-  il -!.,i.ii.i,,,,,.,,i  ,,1  .,  (-oii
iiii ii  llsherles,  which  will  t i'lm
...I  iii  Mr.  Ilorilen's  ..I   ll.i  ll
im. Mr. .luinles  Illgliy.  Mr.  Mtiilile
,„■ i'n|„- ll.,-i,,n. ,  Mr, front.)  ,.i II,.1
i,i\.  1,  'pill'l  in  the  ilisiussi   Hi
 ■ uf lislier
•J" ill Illlll
mill,.,!
ii.i  lei S ure
i  hinilriiniv Instead   nf  n   help,  Tliej
diollld  lie iis few  in t her us  tie- clr-
-tlllislillices  will  iiei'iiiil.  I'liu-li  feiiee  Imilt
iienns ii certain itmoitnl nf un|it'iidiictlve
niul.  uml  uiiilern  tnoflern  colldltioiis  ev
ens! m ciipe Henry. IRS '.
'  Tli,-   Mulne,   '."«  lliiiupslllre,  fdtilui.  ulirelliilile   churiii'lei'  ..
hutsslsslppl   ninl   tlm Snlein nf Aibnlrtll  relill'lis of llsli  |u-oilucls
Arnold's sqliailron  mi,, ,.-   llwl   nt   Mr.  Mull  guve m.-i
Ilium,  1..liny.  I'll"  lienlller  is  g I    Illle-  lil'litnrlIon  ...  si
illi"  1I.-.-I  is    pi'iu'ecillng  in  Hie  ...... i.. 1 , •.,, . foreign  iul..sum  wns  ii
nil,
Willi full' wrath
yard ol soil <>u ti fiirm ouglil  t.)v|, n|T ,1,,, l.,1|„.s
tu produce ii ivliiru  '
lleet should  i
 vailing "f Ki
kiml each season, Mnny fnrinurs nre iii-
iiling tholr propet'llos int.. .. Ilinlled uuii
her uf liirge  tieltls, iiiiil ore using tee
ptiriiry  leiiees  lllllch  limy  lie  pill  up  or
ken down at will, fnr tin- pttepoi
ruarj 111.
Port  M.
el-f  Mon.ll
Aurora Gonsolidatod
II. (!. Amalgamated
ll. r. Copper r.oii ".mi
Canadian Clnldticlds .oil .05
Canadian Northwest nil .25 .47
Cnnmilld il  Sine s 30.00 00.00
Cranbrook Fire Brick 1.10
Diamond Coal ,50 .54
Diamond Vale Ciinl .111 -17
Dominion Copper -H' -45
International Oonl ■"■! .1°
Nic.oln ('oui Mines Ltd .021 .65
Nipissillg          . H.50 10.10
North Star .09 .12
McQIUivray Orcok Coal 22 .25
Rambler Caribou -161
Royal Collieries .115 .38
Society Olrl .25
Sullivan -ooj .01}
Teiuiiskinning 1.04 1.65
Western Oil (old.) 1.55 1.80
Western oil (prof.) 1.40
Velernn llm  Scrip       IBn.on .VJ.-..11.1
STEADY EMPLOYMENT
Kor .'i roliiibte local siilerimaii re*
ine.si'iiiiim Uantltiu'H OkleHt and
Greatest Nursi-rU's in Crnnbrook anil
adjoining country.
The popularity uf our stock which
In grown on llmotftono soil, making
our trooH and btisliee hurdler and
longer lived than coast grown stock,
is uck now lodged hy experienced fruit
growers.
Wc mtiko a sjiecialty of growing
stink for Hritish Columbia and ship
in carload to ttuut province.
A permanent situation to right
ntati, with territory reserved.
Pay weekly ; fnr oiitlit,  Write for
particulars.
Stone & Wellington
FONTHIJ.iL NURSBRIBS
TORONTO ONT
(Licensed by U. «'. Government.)
OHANBttOOK LAND DISTRICT
District, of Kust Kootenay.
r.ii lift- Hit,1 1  i.  m. AiketiH  >>t
Criinlii-nok,  ...■i'ii|.ti.ti..ii   iimrn.'it waimtii,
ini.-ii.i  i-> npply   I-.'' |wi'nt.lMBloii  to pur'
cll.is  ImIIoWIIIIF  (I.WrllH'fl  I'liulrl.  <'•»■>-
ipOltefllR    nl   ;i   1'i.sl  |.liuil("l  -to  cliniiii
went  »i  iti.< tvexl |inuinliU-.v 'in.'  uf  Idnck
■tl!:.,  lli.'ii.'..  wi'Ht  Mo .'biiins.  ll '•<■  11..rlli
hii rluillifl,  tli.',1. ,im!  HO thiiiir.   Ilmnoe
s.uiili  Mi.  eliultiK,  I.,  iiiii1''  nf  liPKll»Hlllg,
111.'in  in  use  lu cultivate  liis  laud  in
iniiM.si'h  uml thus .'iilininv |tn proiltlcti
Va.,  I'eli,  17  'Hi.' eniin- KPlieiae ..i  ilie «iiveniiaeal  «..- (irnctu'af-
Null).  I'i.nilinii  will yet  1>  useless,  'altse ii  was Ci.tilliieil Intwn
I away   tmncirrnu  mid  i  Hi.'  Atlnnll '  thm- lwnl  .lisinn^.  uml  \|r.  l-'ustei
' j l.nul.'slii|.  Iteel  nl....11  anil  miles  ..IT  the  il».-H  u|><ui  the  lai|ituaaiir  inwerviaji
,  ti-nasi.  Tin'  lldnl  Htiiiuilritti  nf Hip Allan-  Tor Uiiiimliiiii   llslien  Ihe  \.i-t  Inlnml
•iicli.siiii:  Hi.'ii- styi'k  when  they  ihul  It  ,.  ..  ,  ,.(,I(S:S| jh , ,,,-  |„, \i ,;,„.  MIkhIss llsheries  the rnnirol  nal  iKUuntiiue   "i
AdviHulilu  La   pasture oft ntrlnln  rropii.  ,  ,  '^  rrilin|w,lIp(.  Il))(|  ,„„,/„,  (.h^  whleh hiiv, ., [mssian to I aile.l  Slnl
"'"■s"  "l,n"-v  "'m'7  lin- ll  "iv,a  «»«■  the  ,1,... iv  annul  ton,,  a.iles easl  1 1 es eaidlallsts,
v"n"'',"' '""* ""''',]"  ""' ,■"r,l",  ul"'  '""'c'upn Henry uml  Charh'r..   Seoul  cnilset- A  silni'MM.  KXA.MIM.K
Ch.'stt-r  is  Iniri'.viiiL'  fr  S'ew  V'-rK   I..    'I'll'- (fiivi'fni .1  i>-  x.'tidlaij  lliree  iiK'lii
I'PiHlezvnilH wiih Hi- Ileel. wlille the lllnu I"-""- uf piirlliiiiiftil  ..- dclejrnli-s  to   11"
"'">s"                                    iML'hiiin  nn.I  Hi.'  Si,].-1,1  are  HiUllutr east- great  I'liitfereun- .0  Washlugliai.,   whirl
ward reR|iectlvel.v rnuu  N'.-h  nrleans  uiul Is tu ileal "ill, the i.rewrv.ithui  ..f   'in
OwIiih  iu th.' fact  Unit  soils, el liiatto,  Chariest nu. hint urn I res ■>-.■>. ,.i the rout ineiit. Tin's,
and  luciil cotalltlotis  vary st. coitaidorub-   Thn supply  ship  Ciilu'im.  whirl,  aeenni- nre II..1,.  Sydney  KIsIht.  It.  Ih-tioid.  M,
ly,   ii  is  udvlmiblo fnr ouch  fui-mur to  jmnied  the 'ileal  am I  the  wnrhl.  «H|c  I'.,  far  ll- ■-.   liuehee   I  II..n.  ''lif
carry un a limiled iiniuunt of experitnyiit- L{.(| im,,  Hampton Itouds  Iirhl. ford Sin.....  Mr.  Itel  will prulialilj  In
ul  work 1.11 his own land. Thf fanners of             — welemneil  i.i  Washintitnii  us  he lift-   tie
Onlarh.   win,  luivi!  iiik.-n  advantage,  of Cq-  Sftlfi feuileil  i irtfr t*t  He- fn-e uml  uiilim
lh.-  npportuiiltles  nlTercd  hy  th«  Ontario *aic JUi(| „x(M,rtl|!lnll  ,,[  |lMl|,  vv   \|,..  sif
Agrlmiltitrnl  mid   Kxperltnimtiil  Union.   Cottage  near  school,  live rooms,  tm isi have 1 11 wderfil .1- an uwfu
with  lu'tiiUiiinrtei's ui  tliu Ontario  Agrl- In good repair,  nice location,  water j rVnilljl|(. „„  i,.< has triv.-a i.> miauipollsti
cultural  t'ollege, !m\u fuuiul  Hint   the and  cess-pool.    corner  lot,  good I uml speculntuis. in-- ri-lativ.-s uml pnllti
small  e.\ peri in en is  in 1 ht- ^rowing  of fence, furnished or  not to  suit  the ntl ussorlntes. mitn- virgin laud,   mnr.
uniins, mots, grasses, and in th.' um-  1,1 eonveniencp ot purchaser.   Apply to  thalier uml 1 ■•■ minernl  wealth   Hun
fertilisui's. .'if.,  have  proven  01'  Incnlcul-                ,J.  pj,  DICKSON, uii>  other  ruler it, Vorth  Anierlea,  II-  li
aide lieiielit.  Hut  luritu'is  in  other  pitrtH alsu  fespnnsllde   ha  llsherj  c 'cssluii!
'"'  """""'"" ""' " ""■•""»'     ORANBROOK LAND DISTRICT   ^miW 4 »  '""'"■"'""
in,.
I,  M. AIKEN, I Mnr
litlril iilHn h.v linitiu i-\|ii>i'iiiii>iiiiil  work
uiiil.'i- llm b ul iliivi-linn ni  Um lOximr.
Iii-rilni-nlill  1-iii-lns.  Tlii-i  |,lin-i'  tlli'insi'll-
UH  ill  I'.lllllllllllllil'llli in-li  ..-.ir    lliiil    Tiiki-  imi
llr. IViillnin s, ilnm, ,,l tl„. 1-,.,,11-iil l-A-  ,„-  L'riuilir-
lit'l-iltii'illnl l-'nt-in, illliiivii. uiul ii'i'inn'I iniiii, iiit.'ii
friiiii Iiiin siniill !|t!iititilh's nf si-i'il niiii'li 1 intri'liiiM' I
lllnl si,11, unili-r Hi., itoiluritl ilii-i'i'tiuiiH , I'litiiiiii-tn-in
rill'llifllicil,  'I'lii.y un- iililr in  Itiis wny  in rtlnu-t
DUtrict ol East Kootenay
•  tt.llill'  llml  I.  I'i
In-  ili.is  nl  Hi-  S 11-
MF. KN'l-'lKI,IIS  in 1 si:  iiii:
sun: n.i.
I-)  Alllsn.i    -|-|„. c„i„,. ,,  1,,,.  |„„tt.|„  1,
niTiiliiitiii urrli'il  ivu-11,110  nil,-  Ir   111..  Ilimn cu
il|i|il,l  1,if iinrinlKnliin   In  uhlrli  |«, ,,.,. , i.,„l i„-i
 um-  'I i-   Ii.nil.   inlnlHli'r   Illlll   Illi'il  I"   ll-
ii  ni"I  lilillltwl  „l    Hi"  tlmt „i il„... null  .-...-,71 llnM. I,
Ht  In
tn iti.i
DiHtrlct nf Hast  Kootonity.
It. H. Alki'im. Ak.'iiIv  Hiinn  lim:i
II  fl'W .Sllill't  Nl'llSnllS  In  HIH'lll't' ll  Hllftll'tl'llt  iiiii ilmins.  Hi..1
i|iiiniiii> in s 1 to Improvo linui' .ii-.-ns.! 1.1 |,i i i„.L
'I'lli.S  |.\|ll>ri Itlll   llnl'k  is  11  uivnl  t'tllt-  si,llll,  Htfl  lliuii)
rutin-,  mnl  im,  null  [luprovoH  tlm  I n - ,VJ0 iirn-H,  mnr ■ li-s.
I.-iIki- nf ih,, fnr, ■ rctfnriliiift  tlm lii-ciil I-'. t:. AI.I.ISU.V
inr i-liin-iirti'i'lstii-s  m  Ills nun  snlt.   iiiii I',  II.  VI.I.ISON   Vlil-'A'
It  Ilirri'iiM's his n|,|n-l in-  fnr  n-rii-nli nr.il l-i-tii „„i-i  Lltli  Itlllll
iiifiiriniitjnn uml lunki's hltti un litlnlliuoilt
uml lni..r,.M,.,l niiitlur nf Um ini-mus mu    CRANBROOK I,AMI IIISTItH'T
ll'lillH  iSslll-ll  frtHI  nf  l-lllll-Bt'  i,,V  ti \|'i-l-
illlt'lillil  stiitinlis.  Muny   t'niin'linli  intlii
i'1'.s Iinl,.  iiuiili- u  liOffllllllttf!  mill  llm   fi'H    ,|,(|^,  n,,!,,.,,  [,,„,  j'  ,..   ,|   \|, |,|„
IIOllllllH  nf  s  ...i|,|,|i,-   fr..-  nl  ,■,.,.„.'   „,|,    ,„.,,, ,,',,'  ,|,|„.,.„„j
ClllirgO  1,1  tlm  I Ulli.111  unii'l'iiliii'llt   nr,
tlm K.\|uiriiiii.|itnl I 11i.u1. uml havo iu Uio
UOlll'fill  nf  ,11-nlS  1 11  nlili'  In  si'll  HtlfllC-
ii'iit  ttriiin  tn  |in,i  Hi,.1,1  inr  1 Ill'll'   Iiuii-
illlll Irniilili. 11 liuitili'iul  iiilil
•I'll.- sui,i,.|.| of i-,,,|, rmli.lili.riitIiiii is ■	
Unit  t'tiii si-m-ri-ly rpri'lvi' inn nnii'll run
Hlilnrnl-lnii ut  tins HuiiKiin,  roiniiiirntlvn-
ly  ii-iv  Inrilii-i-s  nn-  lilllklll||  I In'  lu'sl  UHI'
nf  limit'  si.ils  nr  mi'  tiilliiiliii,:  II  HJ'lllpm'
title  i-ntnli.,1 ,- ,  iiliuli  illll  ..iiiilili-
ilm111  I., kriip tlm Ininf-si i|iiiniiit.i ..1 in.
Mtork  uml  .11  llm  Hiinm  linn-  imi    nnli
Illll II   llll -   lln-   I,-,-,Mill Ml
llli'ir nr.llK.  Wlini  llm sis,,mi  nl  crop ro-
till mil  sin.ill,I  li,.  rilllllnt  Ix- Htllliltl  iu >!<'
liiiiii. ii.i.ns.  11  1I1.1 Is upon iiiniii roll
KlHi.rn.innR, riipIi iir rlinfiirli'i' m ill I.
iilii'lhi-i-   i-lu>    liinin,  > I.  '. I.V  l-'inii
uii- 1 Hi- rllm  noun 1 lo i„„ili-i
lllnl lln,I nl I1-11 illsiii-. klnil ni  snirl,  ki-IH
i-lnps-  1-,.1-i-s  tO  Hi il-i  "i  ivliii-ll i-|-n|-.
nr <  In  In,I.,11  -ni-li  nllmr  iii^ilill-i
mil  yi'iu-s.  If [..iiiiiin— tin- iihhI 1 1
Inn- potntoPR yi'in- iifii-i- y-nr,  llm ftrollliil |
rum ulni-ii im- 1,,11" i„i-i, hi i,.|,iii|. ;,s
I  illi Illll-lllill- (lllllOll l.lllllil-l-l illlll  |'l, I.
.Mm  Kins.  M.  II..  ;;i.i- in 11: ".In
lllli-llltil MllpiiSM-il  lii  fi-li  if liny
oilier "i tin- 1.1.mi 11 itltt-uilivL's; must
, Hiii-i-i's-i'il iii pliin tliu] M-1,,fnl,nn nlii'C-
I linns,  r.i-iiclii- ; ' in I mm liinl nlii-i'liniis
—Iifi'iini in-ill I; .in, -In. uul, iti—reliftos
liTilnliiin—un iniiioitnni rmtgli icniwly
-1 i;li-nf\,'in-.' stiiittliiiitlipiiiprnral,
Aitls in hi -iniikiii" imil nn n,
iiiul iinu- 11- till.nil 11 iilu,ut lim 111 fur
.Curly f.ii'iy jvnrs tiRo, Dr, 1!. V.
I'i'-ii I llnffnlti, K, V.. i-iimliiiii'il nn
rxlllll'l nf till' tliu Ilium- I'lifilfi, ti gcliici
iiiih llml nf ^ ■ root, lliuii, t'luiiv-
linrk, 11 iir Mi.ii.li., 1.,- uiul lili'i--
t'l'ino—inin ii |.H'srri|.i inn whirl) 1 ,- put
up in ii t'l'lltlv-lii-iiff I'.,in,, uml i-ulli-il
■    i>-   mi.llull  in   |„.  l'i,.t,.,.-. i;.,|,|.-,i Jli-ilii'.il lli-fi.M-tv.
ul  Bllnlli'il  Hi-   |l  mi.  n,i,si  slli-i-i's-llil  in  i .ilii',-
iiml nit ii- sit,|, uiltiiunls us in-li- ilm.
P. -i.iiiiiii-h ninl  liver ilrninniiiipiils.
lulliilli'il l.y impure lii I.
In etiM's ni milk .i. much, Intllges-
lii.il. ill -pi-psi;!. Illci'l'tllilill ni slnllltlcll
in  l„,u,!., Inrpiil  liver, or liilii.ilsiii'.s,
llm "tii.lileii Meilienl Discover.. " litis
iu in In mi i-Mi Iinl us ii l,mil- 'uiul in-
 iisii .i..»t run.....  »in'in,lnr ivliieli pin- tin- nffecleil or-
jlllis "i'i Iinu-" uiul i-iiulili-s 11 ii-m to
,n-ifni'tn tlii'tr proper fniu-iii.tis.
Tiiis niteriitive tinti Innic is intlicuted
tvliett vnii luivi- -iiiipii.ins of lietttinclii',
li:i,-kiii'-l.i'.  in  tact  "iii-lii-  nil  over."
Winn  \  tl]i|ielite is iiiuii', |nit|!ii|.
fniri-il, Imil lush- ii I., [mil liti-nli,
llliell v   ui-iil.. ii,,,I,. I,liii- nnil
ili- ii'-i-'l. Il.i'li is ilm ti,,,,. p. iul,,.
tin- iiiiiiiinl ii-siiirtiiiM- nl iir. i'ietce.
"ii..I.liii Aii-iiii-nl Di«enver)'" is nol ;i
mii't.i.i puti-iit iiieilieiiie, liecnnie nil
il. ill-lnlii-nts llll' pr niul nn tin- bottle
iM'tippcr.  Ii  conlnina i Icoliol, ot
i.ili.-1 Imi in nil. Iiiiliil-fniiiiiiii! ncenis—
ciietnienllv imil-. ti pli- - ii liiieil giyc-
cerine I.. iuu used as n solvent and pre-
Bei'Vtttive,
A ii. ...1 iin'lii'iil  book, written  in
plum l-iiiRlish, mnl iiir in,ii hiticnl
lei-ins i- :i vtilutible work fm frequent
C Illlfllinll.   Such  11  work  i-  Hi.
Pierce's C'i.nti i Sense Jlidicnl Ail.
vi-i-i. li*- u book of li OK pn[>es, pi.-
fusely i lustrttii il.   li  is -iuu nwni
llnlV,  lllllu.II".1!  I'n.-llll'lll- .-i,IH  in clotlt
hiiullii" for $1 ..TO.  s.-ml ::i i-,-iits, in
olll'-ien -Mini,-. P. pay mr 1-..-1 ..[
Cil-l..Ill- Illll]  in;,,lint:  lltilv f"i  ;,:lper.
civeretl i y dressini! llr.  II. V.
i ,,|,  I'ii'i'i"-. Ilnffnln, X. V.: .,r -.n cents for
un cli'Ulltlll)' clotll-boittnl enpv,
|i|.  Pierce's  I'lensm I  Pellets  ri--.it.
late mnl inviunrute -■ macli, liver uiul
,  O'.iv.-I-   in  .  hixuiive, mi .-i li.ne
.   ] lutliutlic.  I-i-y i.i lu... ,i- canil.'.
U...I
'.ii' Canada takts Ban off Horses
lln nit tins-
iiii, i.— i:..i.-iii-  -I,-1. .1	
,, ,-.,si  SIT  I,,  ---' ll.
llll; t'list'l  u|-  ill;  i ,i\nl l.
.i,.„i- un,.  Mm  i,,,-,'s'  lists  in
l-.  n,  S-u  lllil.,in,  is  li.,1 ,,s
eml  I.,
he  full)
||1P).V  Ii.i   l-.'M,
Mine  .l.'sriih.M
Isbi.m  1,, j,
Inn.Is   I'..
'nim'nr
IIy ut  n
|..,sl  idauied
<i  l>i rluili
- -...iiii
if  Hi.'
\.»     nu	
Ol   il.l    \.
ul IT
llCliee  1
. ehnins  tt.-sl
tli.-ur.'  -|i>
I'hulii
until  |i
L'hlliUH     I"
•)  "1  •■•".
I.,.,,!,,
i:  ii  Mii'HKi:  I.-..., i. .i
.i  i:\uv \i.i:\i
'eiti'mn>  i;.  mmi
ORANBROOK 1,ANU DIBTIUOT
District nf KiikI, Kiaiteliiiy.
Tnkn N'.imv Hi.it  I. c.  If.  All in, m
in  Hir  I mi..I  Stall ■   \: I ..-
.-■I I.'   'A   '.i •■-■■ I    :,,.!-■-   Jil.a lii-
.l . ,„■ ■   .  i .,- .. . ■  [.ntl  i,|  lh.
i   Ml.'.I   -'.,!,- ll  . ....'■'- iv Mill
The Monroe Doctrine
si inl ih  f'.wuiA  itKi'f »\n  \ s  \i_ i
i '. I    i I i ■..!: I i i:  mi   I i
I'. 1.1'., ...  I-.'I,  III  \l ,1., Illlll llfl.ll  .,,
•li,'  i ,nm ,-■■ .,,.....,..   ■• itillilu;
,l, in   .1   H   I ,u.,M   K   I    IMIllW.I  hJHlke
.,i   i ,,.-  \|,,,,,.,.  it. .i  ...-    -mi i '  i here
i.i»
n   -,|  ll.i-  , i,,!. t.   I-,
.  il..' 'i.i
illlll
it ■
aid
U|>l|.
at..
nhpl.v
.. ilh.'fl    It,ad'<   r infill I
uiiieii ni  the \.i,ii,iu".i t,
VJ.:  Ihenre wesl  in , I,....
Mi  Mvt "
,u,  ivhutlii' ...I
- ■ IV-   N ■!'
dui !■  ".■■'I    ex
11.
uf
■	
InftiolBil with illaonso I'fttad I'ei.. :t. iwiV
r  If  ALLISON    'lh.' nu
u in.'iA.aati
Mlf'I.S
inn. for .fi ;,.  i',M.«  .1 Pttat
THE  I'KUSI'KCTOl.,  I'lJANHUuoK,  I!  (',  I'KUUUARY  :.'".
Dollars For YOU
'  -   nt  I il" :'  .<  n u - in
i    ii- III i|n  I ,,,,i  ,.i  Sli'ini  i
I   I'.illl lllnl  ul  M.iiitlvnl  mih  in  limn
II   i    I  l;   Ilk,
■  Mm .,
I'lll-.K'I  ;tiv (Mint's v.  ilinn (oi yuu lii't'c. sii  funic in and
,.    till 'I..    Wl  II I III  thrill  nil   llll-   1 >t It i -  .  I   i  III  I  lull
I lilts, I'inisliiiins and Sit. n\s.  '1    reus |>lv a
■ -- i i ■-,- -"
Wllilf tlli'l    - 1 "I till'  v,
want '  , ' '
We'll .'.• I  he thinking oi "Sprine, I \\.
will ■■ luck
t.. am season,
We'll Take Our Loss Now
Y, s -ir. tlli'ic  ■ n lici
will    I    nic i if  l
i    . .  ■
MEN'S  SUITS.
Sale Prices $8.oo, 9.50, 10.50, 1 t 50, 16.00 and 18.50
MEN'S  OVERCOATS.  M««
Sail Prices 0,50 10,00 13,00 15.un and 17.5" each,
MEN'S  SHOES.
Derln Centun Shoes
3,75  a  pair
MENS'   NEGLIGE   SHIRTS,   '
1,, 1-1,1
I Mm
11,-IUMl  11    Slnl,.h's  ('in r  mil  il
...   cum  in,  ,,nii-.li.  uu.I  mills "
i   , ,111
II  IV t.
1   1 .,
1   Itnlllns  1
...
n is Illinium - 1
1 '   '    '   i
Is Your
Razor
Dull?
lie .'im li'.'l whim sIhivIujj lii"' Ilie innii iiln..
W'llUtl lln' IlllfllOl' tisUoil Illlll, "How's llll!
iii'ni"". suiil,  "Oh,  in-i' ytni usinj; 11  riudir?   I
Hii'lll'lll  ll   Mil-   it   Illn "
ii'iiii' hi nnd n-i ns show vim lln- CAR
BORUNDUM RAZOR HDNE.  ll wl 11 11 velvet cdjro
"ii \ ' ni '.in- imil you'll  Iiiivu 1 in-i' li'oublo,
III  I'arl  ll  llii.'Mi'l  Hull"'  Illll  ilill'i-l-i-ln-i'  ulinl   Mill
winil  1" sharpen, you'll ihul (Imi
Carborundum  Sharpening
Stones
will [iul ;i smooth, Ijhcmi tuljji' uii iiuy Lool,
I'rum  u  razor  In  ;m  ;i\,
Wo huvu  .1  full  lino  of  Carborundum  yoods
Uarpoutors, machinists  anybody who uses r.l^i'tl
innl-  should have thuiu.  Savo tinu» uiul labor.
J.D.McBRIDE
HARDWARE
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
♦
♦

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
http://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.cranbrookpro.1-0304686/manifest

Comment

Related Items