BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Advance 1899-02-27

Item Metadata

Download

Media
advance-1.0347737.pdf
Metadata
JSON: advance-1.0347737.json
JSON-LD: advance-1.0347737-ld.json
RDF/XML (Pretty): advance-1.0347737-rdf.xml
RDF/JSON: advance-1.0347737-rdf.json
Turtle: advance-1.0347737-turtle.txt
N-Triples: advance-1.0347737-rdf-ntriples.txt
Original Record: advance-1.0347737-source.json
Full Text
advance-1.0347737-fulltext.txt
Citation
advance-1.0347737.ris

Full Text

 Ill
1 ^
IL I fe 17.
MIDWAY. BimSH COLUMBIA. I05TDAT. FEBEUA2Y 27. 1339.
$2.00 per Tear.
wHrrE, m. o. a KtL.
TATSVzL'A  S.C.
W.T. ShatftFd & Co...
KETTLE RtVER WMV3 DTtlSWV .--^,1  •-,,_.-■  ,  ^,.-t,.:l_  ,;,?
 C*>.-*--:"'  ^-j-.-j":  ; "■:  '■:..'-'-  _.:. :-
Raawifa  inr  t_e  »«w_   _*__-.*; ->,-,-  ;.:  , ^  ....-..;•     ;. ... ,
R_n_(] JJW. -MS")1**. ;.      i-.. ■..-.       ;.--. .       :.-'.j-.-_
-  ir-- :.--*-.
■■ ::, - :.- :-".Zrrz. ii*r_
RJfeLEOD.
~.
SiaajcROB. Er_
11
:qo
v •.-  J'i-   r  • ; -  :-' ..- ■ -  vj.  ~-
-:*!.*   .;  ■ c5:-.  - *■  "r."  "-"
- '-tt:
M. KEXBY. ?.._._.
A.M.C 3LC.K,
men ano stmvcro«
__htit. gu_
HWPlMH tttttttt Ht ftf 111* ftT TTttTTTTTTtTT—
*•    flP
\lf£ _•*-iy-* carry a Lir--; ir.-: ■«-*:..
ii~*>-re*i -stock ■••{ tr.-j -•"*■*: „*:• if.-*
I1  fe__A_l_.
if S* KEITH. M. E_
'..'•.p|f*
§SS\YTI \» CBEMST,
5 *
u
i fo *
I * I
i * i
f!
Ih-aeiw
H
131*
U«- P__. Eta
hm_
at the lowest price ia the detract, i  En**-. Dwa*a«
6-yiajr ra brge qo_Mhie$ enables us
:: pre our caatocners die advaata^e
ot'ttnesp prices, so w_e_ tou ___t
any__a* renssraber wi-tr--; •»*. _**-.
as it w_l be to to_t advaatag- to
bcv tr-  .„
». Jl-_^!**.*^-.
■_
L-.l,-..
: tawa tw_- w-«_«Jj__
:. -  -*--i .j.   !■: :..-
:.t:   a 1.;- .• ;_-.-
! *X:   7 -  ■ —
"'•-  ;r-"  r-rtr-.i
w_k_ smtitei tor three
'■. '.   •  ■ -   1  :' ____-
F__RT—ET S_ "•*"  r' -'-  Ij:  »'.■'"'«.*.
_■(__■_!  StaHMnai   Wiura __ Ife I*_-jc_ai .a,M-__rf 5»
•t_ .-,:..-. ,i- ■: .  .--,-,. .  -  - -,-_,. ■• ,.-.
Ti__ i uray. TVk. Fittef.  -_fl_ was «_(n_ti-d *__ t__ »*_*_-
F53_Ti_T M. .:-.- .'n_i_<tf __--_5___nr.a_i _H_ti-
Ss^hbimr <*hib_. ft. ft»r»- poH_as_ rf ____s*r at the fet*__r
• !-__ Jb. Cuo-i___ resawi in. _D_
I33..-l3T >. ►«-.	
tawifcaaa _aay. J CIs***-
Nm i* tJas T_m.
tokos:
aaoBOBs at
aa- -U9aTA5 •'. TTT.
6_1_> »*-•_>. & C
OJK3D AST «?^*r
PIICHOLSON,
- - JS-Taxt Praoc.
-The Columbia tains Mills Co.
: --  *.  * :-
JH__3 AT >E3J;>0*N. a
\L\XUFACTUREi?S OF HIGH GRADE FLOUR*
BSTA3K.
fceax-O-L a-jtEst
mem»; BacKEa Hnos-rian, Three Star. Strong Bakery Superfine.
__J "T""^™"7_il!r A*- ?"^a«*»i by -» arfe^g^tsd HiMgaraa PtoH-ler syataa.
WM ASS2J USff.
Try sage, aod: 'aj -te aaiy PLias^r*- xlll 3 :i_ tr
xci
ajrer  aq*d  .\nal3rtical
Chemist.
-WHOLE WHZAT FIOT3 A
>" LAITY.
te.j-tiu^ai
■rowAT BX.
Sec Tbxz Eack sadk _ .*•_.»*•, **i
-: L f. _i%_ii i C* L_L Fi^auK. ^f'iiii 3. f.
ttAL
STATE AMD FHASCIAL
AGEXTS
MINING BROKERS.
Wl ''Jl m SS3ET aSSLiEE.;
tt» A. COBTELL. A.M_ RCA.*
Civil Erjgincex.
■-, .-:*.■;-.•-
llOVINClAt.  UMO  SURVCYOft
:*    ANO 0«AJGHTSMA».
AI. McCuaig
S.  La:
The Riverside Hotel,
h *fc.iBtleil at Rwi Cir**!*-, R.<*_ tm  the auxin, ril.:* at  t-it»-
_*sai»>a Pmortem -—ii >_ S'lneiv-r CtrrA pao_—,  jtj-yvaaa.
Et—*> Esr *K4_r—*.
Good FtsMag -:- Good Haatio? -:- Bestaf Aj^r-^'aoJaliaa*.
H!i-»-if. Pr
-_*.
Ca_ _._. ?■?'■ ■-*.iirrc:ir ■■__s. L. it:    A -<;'•--" .t-zrr. -risr— .■•-*; i --v :,iTf
H -.;».:. ur-'- ir- eS: S. S. P-uIVl^--. -r"-*-:-^
***"-■*  -■•-■'-. -r_.L. '_--■  -.-.-_:,:s  nr -    ..-■■-   •  ' fr.:" -•*-"!-.  7*. - *' ... -.".•._
a. Hi^jj* c. .- i --•--'- -. i.i,; ■-.. -.*
I__BTlST'3a :.!"."-    -'■-:- x-:"_ ■  -•.i-
'■-  _teommmwo,Thm&mott&aa_mpi.3L BL 1k*-<LnaaiieiAawthe gnai jongBot—W
Wi.-'irHmr -•cm.-.h:   '.-*-.•   *-.  i   -**  -,:  -.
f_aa_*_tT3. ".-'_-":-- "---  -   •■...-
B-». D«*-fa-»- emm. A. HL B_ei- ^!*Er.fc " r:'*   -"   '**"' =**■"-*"--- - •' -*
Ks.ii  £* ir'_.  ..-.--!.'.  ...  :-,..
ii araajj.
z :   -"■■■-. .  ■ r-.. ~. ~■-•
.'- ■-" r-  ..:•...   ;  •   ij_
RDM * sJ.T B
_*;:*____ Vhm, *i- ik___ « aL
JZ.*: j *.* jO.T Ii.
9 nke.
E. E-,t-aemmaLJ. H. S_Dau_i.
SSBSX A.JET ML
W&__a***__ W. S<t«e__-5s -m: _
_ti3_fKas-
7';Jj3.* an  I
lomtlem. I mtetmr., I. P. KHLewi ta
W. S. S___-
Eiimitwi,, I-lansrfrwaL W-Sc S«_t ta*'
»j X- F'JBSl-T.
lae-f-C _a-tirac-L j rataress. 8.3f.
___■_I-MJ-Li Leb-t.
mss-jutr IT.
*_». _• .*. — _hn_| A. Ml SeLee-l
wPaandt W«__.
tSZaa-SStme, AS iabaxst, Sta__i Lya: i
'___ W. A. lr»ra_ ta Frwi WT*is*-««a.
nwnm K
■: ■ '  : --■■•:.  X  '.*Pf«Kt
kn-ucldit. H-Ta-ojc
____*• tematmal the xnmr. l
.. •■- - "- *'  • v  -i -- ...- :-.  •* -rc-ij-
-j -^  v !. :•• .--. ..-  r.i'r_-  ■:  :_rf
aaws _wb6_suw«- fees- _f Ae Sn_s-
giuwiitr. a b ra__ tm get* skozss- a_*
SeBSawJw I—<* <u**_.£*:..-a  .:f t»*_mfc
•-,;  ;■   -   -!_-:- V -V   r
:.;■- -■-- jj. c . .- ...".'.' - — r
...j- - _■- '. r. ;' ' - --■ ■ , r, ---.-.■-
i.-.-.r i :  .-  i:.:  . ■ '.'-:  * <:.  ^' ■■::
. *aee*_s-
Tbe-pBa__B_ tt -: i * * .* fsait wees
i:..  ;..'-■.-  'j-i. .-*   ■ -   **-*-- i-'i
S'i'i..-'!.*':,—'>  t- ■-■-   — • •--
:jr*. *.t2r  •:' *.*-  •*-•£•.  -  :■   '■-  c
oi-- '  ::-  c iir- :c- u~ **- j    ; rr-,.v_-
.*.a_-_ _»l aa *4»-r  i *-r -am
.. :__..:. v ■ ■-.:..-...■
.:_—  j- * —■  ■:._•- i__-.
.'.■■,■-.-■..-. ■:  -:..-.■  _•'  - :,:
r ~ ■ '-~ 'T.. '.•: Z  i. .J2.JJ  -"  ..- * s*--
*aaeJ3B_cr- p__tow JBwianriis.o—Ww—lx
■r-  — ;-_z  .  --   r  ...  -  . —  .- .. ;
V.*_m>»rr-*r.  » footce/A. X. iy^t^tt- '^*&m^mmaK*m *!a* *■* ■HB* ■• *■*
*kafilm i   iT i  IT PnaiTu mm :_aa«i«_aaaiJ.    *  -*  *_ ?
':  S-W-Dtetlssfflwess. i_ JL K3SE  xoepmtmmm at A^tan^xram-. tax
■_,..; -  T- -:-?;-, .\-f-? -'': '*"•-—- '-■  '■--  -'■:■"  ■'  -  "---
;  K-H.i vammA, I. Sl H__-._ 5_ sstAtf_ttf,m_ttp_ax.e&.,.
W. H c__n_.
:  I_i*Va-aj. j ant:«__ Aid-* C«_-"fc0,i'v*
BMo-to W. H-Hom. S . *.. :' ? MTaaB. Aj&as. Ssafe- ja-
j-.'   ' tt : .'. rr-"-. _..: 7 -..;   ■- j  -*-:_--
l__a_gI__tS».iia«i*r*'*-'.  I  7. l£s_*. ja__u:S__ .. !* "-,
' BaB*f t*Sesv S. Sa.__. >j "-: -   -.
;  P5B__.il_,i aH_sass. f. IX 3eomnm    "* * "
Pniaaa. feC-aaria* mot 9mom
OOX raits mat a***'^"**''**1 in tsry
tt tm rrrxntea i__«___;7 H> -
met W*ass tt txt Ha_toa .if tern
■art __m« C—_>a af _K—aCrcr
rtUS. «3"»*T tad
9tr_as.K.A- a. A9omm *A A.
GUESS BROS.
fits aad Assayers
^JjSkiri.iiri.r  iwauiiw  mtxSk  Ficrr*eTr _at£
iBtoiaUC? Cwiifc Xairu. P^jpawrowsk  FrripKr-
■iS-tra-TPWEiii.. j. ■:
J. SCOVIL,
KtSIS- MOCia,
IEAL ESTATE.
ESj-raAsc- um
GOfE_A_ A&EST.
m-mm-mmmmmmmmtmmtmmmmmmmL
Midway fleat Market
lu _. H4TTBES, Proprietor.
At t*ii aMM—| cmtstmurs csa j« c**.-*:^}-. jrts *rf
KEF. .Hi-TTOV KKHa a_a %B\L
to i. Efcraitfc LedDe.
Wac_T» Faar. J _>.fr__ *E P. J-_M*-j
mb fe> J. _SisaM_>L_d__
■ .-*a« l_U. !wi±.: iafetcKC GcolS.
! Sa__t to X Eita-ansi heebie.
~Z:  7 ■'-  -"  *  r.i.  :  .: ■■?'-:.  '.
Tz^zrz ■ I Baa KfagSi
vtaaxziSTJL
Ar-..: j. i.  .1 -~--j\ .•. ..  L-_ -? -
:*. I..*" ** *  ".*-*
. i *"-*■-* w F P1Wrlii_iir
7 '.;•--'fj.i ;> * : --- : r'.i. - ! *, :
..j.; _ . i :.-. ;' -'. :.:..- -. ■ .. _.-■:
'-'-•" .
■  ■
:..:- .- - :• ?- ..-  -  : .*.   -L  Z,  . _
:.-- > i.. >- "-.   >"-.: ;..i - -
.'*•*.  :._..;.-  1 i   ,.-.  i.r.  :• ._•  -:-■?
--  '.-"- :"".-*.- -.   ^   :.
A:<:  .:!
'z-    - •' : -' !'-'*  - : *■.
'
T^e7***J:cv X--i_ xro aZwax* -z—rr_ -, -,: -v —
t.c in.i.-z :,.-:r,rr
>..x.
:• . • .• ■  --*    .'-..:  -.  —■'.  v.: -? -,.
' .-i,S*__ ami a^filT bAewnarrax
The -sffiaa *_«-.qj__ &e 4m_- m a 4e-
■:  . ■ :-.  c
MMuf
> ■*•»»** «***j_j _» »**v.-ja» -.' ;■*__«! ***_ ;_
nS^^jSpj^ffajj^i*^** i. W "  ' "ft*»«;" .... .tte .^s
■'-*• trx text :--m mm '■
Use 0. K. Flour.
The Best Flour in Canada.
.* 'rm, ar -ji^w
. m.amxm *wmmma
e,i*.am
ins =aa
Ml  lit,
ma ■_
aim
m rout m«3____> as a?
tueaamm
Cag_?-*i-_-fajT-:.iJe 3cii_^ai.
BOCXDABT CEEEK
ai issijw C«. g
B_n**r-*-
;..-- =..* * ji--?---. £ h
I  /**-_I__MBS.
agwd>3BC«   |^i»}a_i1*_.h_ii____T,*WMl
S   -   _,. le"  '..'tt  -tt.'--.    -  r    '   ~
St««CC<*tC<C<€'I<C«<«CCCCC««Ct«CttttttiCC<<tC«*e                  -  _. -Sffotx whew. __- m_ are *fepr_ta«.
...  - -.          ;   -.~..r  ■*,:.-- :■..--■-  -■'■■ '-:  - '         .  :
                                         :  j.>~~r..  ;-■__; Li—na-a. i _«*__-:. oe dfc»jSfrsg-. ht£i_e __ tad*. f«_£.
|_o.__JMili)CL'ir*ni!i A?ai_ISm«faa_pj___M»-aBe_.__l
FtaBuce.|nfc*-_a-Ttao. Ei*ian» tn tmatamstttttaAxmtot'Ataiim^ttftmex
7  7- li zZzr >:. "- --'-■:.-: *--• -  '" "i *..:•-  .. :*_"-.
T^Tofi. _3 artmnt  P. W. D*2k,_ *«--- Ajaai '■*■ ««____;- _s_a_
i-liXIsvfkiuL LCtemti »isa* og^pmg.  Th tmmme ftmiiii
Bis_is. fiaiiMwt. J__ .!__»&«- tc ftwwi_^fc_-_'__«_«M-» pa*
?*:_ A-.-.--TI . ■- -" -~- "•'--*■'■-* * '*"-- - -    ' ■"■' .
rfcuM"!  { ma,umm*  J__ J^Aostemt 5*__fcs ar_K_ »e MS-S-dSgaaDag job!
-. 7. _ a.*;:!-*-v. . adSjjasialte, sndt as tie "*fc_jEt,*-si!*_
 >_< Brtia.* ic_ "TOwil aim," ane best __sj>-
-!  "' r  : -:?  ■    .    -   .. .:
Vew Ff*ira<* PnesUest. .  ... .^j «_n_af«_ wa__ jraussm »
Tta awsp*cf«f dn_- «f ML ="■ . " e-nStmMeomemUatsaM__.*.*
Fi.;.- .-- *   :•"*--.-  -V"'.     -*.-.- !'.-■--.   ■-:-.-  '.--?■■   .   ;
•ialaPt_a___tm6y_»a tear Axy* atest as j__s_tc%_ii a__«—mi 4fci. "
w-_.bk—KHTtU'festsf.iaif&wii-H*. TM* •as* ***«* saffiii gmact_ «im«__b**i'„
v;x ., ch- JC. L ■. **-C  ai. ■■-.-i  s.. A-*-  "■*-  :a-z-:   C  ;.-:-j  -.  -
..Htrffcfatrd-ll a_aw«_T»___^   --   - *&*
_V  III 1!»tfcPFB-to* .IN *tm>ramiU  ,.  ^^  »^^  ^  fc,.
t«S
\\,rE enriHtatf fins praffceFkai-» «***il
*'  aajferWhBaSiMtkt X»wT.V .
BddH—Mh.   Oto Bj-i^ii' wa "*!-■*n.—.M..
X_B, Best Pjstrj.  5o<mre BaAir.  t*i
tzoimimtx. tux -.rze- :>f -*.!•:  - - . ■
..  .„ .   .  -    a"'..,;  -:£-,  -  i  _    A-.,
JB__!
».,• - -.
to. ,j4
•"'.Ml.
tm r:s
Gwa-nr.- C.tT. B. C.
jiBf nd Aa»lvses of Ore ^_|
ylii-is Eiuatarf ja«i _\ooir.iti
ua
Okiaasas Plo:r Mills Cos^v Lii,
j: r^
4. . J?S«
£*•*
»■.? . ■»
***? s*_
iie;-.. lis.
BJB o't
».** «^   *-r...
e-wraom ». M. 6i«mt.
js-jwxj_a*r: _*«.__!
• • ■ . ti A«n «_i_tai_n> irialk Ike- Kesa
Kiw add ITianilii) Cm.dk Xk_n«
S3
*"r l!5
-Bffi** ift s*s_ j____E*_*_____i_
*i* sre im snr -nas J. .. ,r. .--■-  «•; I.-; . « -
■Si'ttO-MZ) tern -*m 'vxar* mt ju-#. my i . OO *.    ■ __ ;s» _^ !!!t 1* •_"*-'*' ___*
if"«»;«-M**i» OO maait'il-r _»•.."*   " ' **'*
<'***»
'£**Mz* *rt_»
-*■   tftwt
'_?*£_• nil '■
timmmvm-m mo eo-mtmt't
Ajoe. _«t a__3iaie
-_. ■_» ;*____ _. __. ___»*_- ^iji^-,, , ,  ~„ijvl
hepmmlmtcf at Oe S«-?c4_.-. *. ,^,0^ t___ fa- * iwnr ssm. and act
Ant.-aa_pnr9ainH of tir. F»__t ^ t a.aviwalii" ammmi mmti
-. ■ -  '-.   ■■  . -  '- i;. *.  -   .-  .   .   ,   .   _. .--,.    ;
Dmi_iltaT L _BK, waottAaaaced fc-r tlte- _a »»«_*. e» San:. ..t that soerxx mA
'"■__•  :-..:  -.*•*-!:  :.-  '-. " -  x:  5*2 r.- -,. r>.. • ■  ;■.*•--
■na-far.  Br ««ea«i paStihtl 5fe oa Pi_*nras.
t_eg<aanai«_et_w <rl KKft, -ari«_ _•    Pk»»_k»i& la»p««()« of FpbS P-tr-t. _'.  .„■
«0r.-ir
■ftttH
-  *
. ;  '.. -  ,  ■
-ii* lJ ■*• ttr.'",  "
-•*" '.
i_.
t a:
1
«""---
iti* :ix ,e
-.-■ ta* titat B «> o>r- -
nh_. arhii- tiso enxhtAe*.
■ a ■-I i «|fc j iiiraH tu th*
:«s boot Canada.***—R"*--
Rot-eiaad Vetoed ttSett :■■
it  ontxtrtaxersy"  MtmHi
the IVIte-i Stat--ts.it uoj
> |Ji*j> t-raciigliiwr oxet 1&-*'
Bank of
COMMERCE.
Head Office: Toronto.
■<>-
MONDAY. FEBRUARYS. IH3A
team Art teeernly posted PAID UP CAPITAL
SCS MtL.Lt'
REST.
$6.000.<KK>.
-  $1.00-3.000.
INCORPORATION
hy Tr- ; *  ■    il  -■-•- '-..ire. wrfc.-rs-
l*r AjBtfrinaBs  ami aU other —Bros
■Ate pr>:*ib««e*i frotia ao*'ig__tg pi_uvr
; rftims in th*- jwwrfen*.  Tbe Rnwtd:
Saaret-mJes'** bus ar*.-* |b*> sohp«« ■ Mjm lfc# ^^-4-, fcyfefastsM** ot the
ot&rmpmoiyiAthotowidatSthm'^'M..,,;.  »■■,,.-....  t^:*^„o_ wtarf- ex
heett tettixvi wbkh has been intro- jc,,^ Cj_b____-- firuoj a**»}*__ing pro
(tuMtj into the byidiitiii*' by lb* H. „.. p^tj 4nj advantages in that fnxmstrr.
Att«_-tf--*n-_T-iaL Ttm Mn viHaaaT y bHj___,j. *>„_( tbe paapn- }w*j»-'.
pcwrtfcs far a rifu-nslikaikm 0* the Art j,^ ,rf GrOT,6 B^s-afc 4Bt* berwttoie* ,
under «_■_ Ni-wo. Ro_>i»o.i  __j j^^5 a, j^na,.
iir-i_: F* rs- >.-.s-.- .:. ■ ."• :■ .:-i .:.:■    V---. -..  .  ... v.!: -.sis-  rf- Rrvi ri
dtf njoosriipalillks, the-rtfon*-. it _ 11: iuarord. a_i friUowine iu foe** rfl
d ici !r rn Sine arstb oatr last weeA'A- atyfoxomH to a final Knnrlo* hm, ar*
jH^gjCwititui opo-a the-jsubj«t. ...i tax .hat if __ legutasvott hi
SlMM-d tbe ttew MB ta-bkh is Ri__-''* tammf in the owe «rf I***-  roiled I  . ,    .
_   1 _v -. -* - ." . Iw-all*. l»«i.**n**al t •"wilt'*.  Iran*!
b-trstd® heetoms tsw, tf w_5 hf an: State* ba* mm-b in*t» _ tt aWf-M-T W_ ftrf_.a__Ciiv«i.» N-Xr** t**us-d!
■Mtf mailEer far a t-womratiiT jWKWsriai'*" {«> R C. wheaf bt**__>to«» bar."- in ww j _ra.fta«*V in xxux pari of • _- taut ML
thp urn-Jan*-*- qu__3<atio(ts to tarco-e j, in adnptiiigwdnrid-i**-*** J*$-s-_.S»o. **"****•« j;  _*HB»*H >'u««» ItitKsximeil; Cull*-*- f
incmiMwaicd. aa the- prioripoS fs-aian;; moj-t ib* <_rfa_:w «f AiMisiM bat j law •_**•■.
of' tbe belt p**j>™iss that : ; _s w<_ tbe cwontfciss honks of Mango- f  A •p-iw-fta! Bapiir* bta^iiwws
P>n<iii«i Uo*t Boa. A. doc i
C.-rtrrai Hananer R F". \Y.ac_irit.
A** J. 1.tic",  Jlisi,'*:  .; H Pti"KME..l.
Th'.< B.sr:k _a* rr.- ' . ■■£-*'. r .ru?*r .-.f
Bra-h'S nf j*dt hiFkli io Caiiada. >i!C>
I.--- ■:-« st >'-« Y fi. ' h'..-a»-i'. N»»
u-'-'t -. >i iit»tj •' ,i !>■«•, -t I *i*t.
IH l-.tr,
',, 5e»m«*K.
-.  t.:.ri_ r,- ■
■  1 , x . *v-v-*-**-.tf
*. M-r
J  ts«
The First
iettel i/j-iciit "t Arir:.-i:ri-*.4- ;-*' .
h_* artt«*?*l. usd I ant .,.m -.„....
piareti to fii! *>r*iers fur this **C<l*brate>l Braaj
of Floa^" « _i*A mU ofl the Ital Ma aiKea
W*stBxtn~.*r Esbibttjne	
Don't vou think a plate rf ^"^ Cl^
* * »>miw he at.-t*  ;,..
faraak(—-t?  I have tht* jteouiii* \Y_ci._*s_ >.^
Rtsnjjjr FV-M_r in*ilb piadieu.  .  .  .
To go with the cakes k^;^£
by th<* qisart no yaiioaj.  .  .  .
Pure White Ctotcr Ho_e> tn 3b Oh
\ c OMca Tines rV4aa*te_ put up in qpaH (no,
ouati** ar.». ifEtariafiteni piio* by Akxansfcr _ (......
Xew Ottnaj-. La.  .  .  .
%T. MoNiooI,
DEALER IN GOOD OOODS
"It sJsaB fce itawfi_ for £_*- L-an«ii*' "'.•,,■-1 wi 1 rfaad *-vb-;
aat-ttoomor in tucariL by trttert* u:_. -:._,.. ^-v„  .,
p',.".-"-   :---  t_Hat SeaJL taineoc*-   ., .  ,.  '.  .
ponfeetintoa ti.vy m "ttmn Mnsn-sp-c  u»*-»«-r- •' *****
_Sty*a_T—cai Hm Phxri—er. ua- amy to irgb_ate *
der _l mb— [ SaSrir s.-! Gtetat Bnu
1 '.  :.":n.c r ■•■ T"!ar^ a pcrtsiimi *faa*-| Ji^fi ^h- zx~,-v
i_cwp«.-ini*:.>c u-.:..ii ..',.* to et. - j'.*-_.i-  . \.    .    .*.  *
tnw j«a_ jsig»«l by the cwsaess, Afl6** momm.«____- 1
_0»»tr_ b* tSe Retgisner of    ijh ! "..-  :..;. :* : -t ' " " .- 1 !
f"-~ ■ Hi - L_ ■ *! *_ .';-*rr Oifee of the; tfe.  jabjecr.-  | . .-.
Lufflsi Ri-jtLsit D--:ri.-.?ii w_l_a at—kh i_j»_j _>_•_.s i_
insrfi pB-np**1!-. -j .*.:  "-'.-.ifey t? sittsate.
otf ■usee' 8_a_ »)o^-fe__ ta Taanf s.f tfce-
Sand so Ja? inetofei witbl_ the S_ots
of*jSK_ •_•:■■■    ■ : ".*- if i»*i«t)so«itei.: ^njjjj,} ^y
so-.-Jivi  - - ■ ..---. 1 iirmwfm if fin
t_e- tfepj-T; bat r • *t"ii P*-o'-"ioci"%£ aswaa
_ea: 1  I: -' with  Hm ■  _rfa_M  I
the b__ so be etwi**-*! into an.
pss-iay th-ette- ttm resident ac the- fate  :'
tfee-fce-i.' --J ;l,xu at
I---.-',  im - ndted niaE* Briic-h -b'-
Jtefaof :'z- faB  age oi twen-.y-r
Y&AK l'
ready to peeeipt-^**
j tht* Kmorts***-
-.:.
If-a.*>-,
GREENWOOD BRANCH,
U. A.CAMEROV,
m.a_ax{er.
Wit—oal t
1 of the Bteti
H &Er& brf «fcp«tV- \
Bttt&th Ct-stunbta!
• -iiti- r.s i-jt.t.j-
,ie psa&ry .aaatswt
>-    .-.:::—. :'z-
'_.-.'  :'z-  . :--:: -
■■:  !—"-! ■-,'.    -x-
MineFal Act. !S96.
Certitkate  of Imorovemerits.
STotlco.
mucn
'*.-   :.- :--  ri.-. :.'*.-
__ nnt  nd  -■:
- -'.;•--'.■. .;■'-- tsii-a j
A JAiL SOKHMEDi
Il wiM_ii jswtas
thi! •
.......... —^... ....
h.xv. 1
V--
s-ijt or rax Lisi .r_s.rri:t>Li Mt-iiajjt
cut
5i:^a:e ia •>» SetKIit :ji*r Ij^ju-J R rjt..e it
Ti.,i :-.-;*-.:-. Wi«r»» ijc»:*t:- lent
dice Canj.
TiKSWniT cbu L Rata W  Knar!
• P..L 5^ astfonc *?« ??t*n'* •"'J* *'*awt&**1 i. '
Tbim*«; tree nxserA t*rr*a,:a:e Sx tsUTtx. Eas-f
aa 'Mtttntt-at _«* ansi <atti__v >"..
.': ■. .sari >jft_ Bp»_Si'i*«- ft-w tj*_«r-< I
*«t_te_e  Js»x JW ..   . -•.;    -,i ■
iettat si* ifeat brttinrf. 5* af-^r |.» _*t Xn_$ j
^J^-i-wiw ft* a "t"*E-**itt*&-:ar.tf ■.*! *tt»5r**t-*«Mij - :' 1
•ft* jMniKws et eAeamsm; a t wata tAvxat tt -Ae
xtaett*tfttm. ... ,-  -   ,
„i*i fnr_« ai* aaeka :Si_ __snv raAfr  \\ C SOlIOt Lie patTOna
-•'■•*  ~  - ...■  '■-  - ;. ---,-,..: „, { ,-.  ■:.,.
[haaaaaratiaaiiCbi*ttBnt«trha|aaaaaaaak Jr.^- anJ
|am«t_»a--£4aii_jiJM-i,_-7 m »"
TOR-E* M. KKEBT. P. L S.  i
- - HARDWARE -
Chambers & Co. Vernon
Wets ii Sttlfitf Rnty htixttt.
PAINTS.  (MLS. STOVES, TINWARE etc.
: Jobbing* Tinsmiths and P'ambers :•
d »» mmmmwmmtmmmmmmammmimm i»
iJCETYLENEMS.
• n as
rr-ctv aatfcsi ara t^M.
UUl *JI* *tW»-"^. »a»rj
__ ^l
. *■■. •
1 . a
£e of the public; and $r_:_- bv t*.
prices, to merit yonr confidence.
__■ Bl ■'
'. - ■•■r*■: :•
.H_A*J_*S   M
. .'■-. ir- r- ' • ..■--
TH"
al sn
Kam
: fean
a   - jr --. il- : -*
1D, ■-•■'--~-!---t
:..: x :t: - • ;■   - "':
.i »  anfe vacs.
ir» :L> ■:'->::"
rtir_wi_ »jc- see
tk**.;: ti'-j^l'I ?<•
'■c laew ' - -j ".
•■■;t-t ■■"-.  .::
' r-nttinffiiMi U'i
* ****  *************** 9
9 _   -   - - ♦
♦
♦
♦
♦
******.
J^3i! orders receive cvr prompt aiiznticn
COPVrZll ~. I
GSED'WCC'D B.C.
aad _n "!*-» eirt-(*__  u *»
wif-is :8tf:«rtis.  .  .  .
0
*"*r*t tt;-' 'tit
-... ■  **.-•-
-- s7.si.ir j.; V-rn -.
at !>__iy all ths p_s I
'rr-z. :.Z.i.~- -..  _.i_-
W-**;.-. ----- i i::;j
mi.:  •. uii -  "
- 'jr.: r.
F. E. ROT.
. f*alji Worfc.
The Bitnk of
OraM Prairie HoteL
McL_\T_BN B1_OS
Carson. B. C.
N direct route to the
Boundary Creek an J
Colville Reservation
points.  .  .
-  Proprietor*.
n ti._h  ■•_
-' irtir*
5*5!h u TitpjyefS.
Briiish North kmm\&&&&&tt3&&
•»	
FULL LINE
OF DRUGS..
*.V.^jta^t.*^»j..t^*^t^*> .*. .»•.
#JwJ^JwJi.^Jiir#J^J^J^^wia^Iw
ESTABLISHKD !»:«s
l-"r.r_,-.rx-*,i Ay fie:?* Ct_.x_r.er.
Ttitt-iZy C*si"—i   ...   HJtH mtt
Ji«y-rt raasJ   ....   l_3iT.*QQ
ij—m:.:a »"_.^t: 3C*jtmttnt.v Luttt. _!_":»*.": *r..
£. C.
Ctok *_ I _*r..:«*i.
. I.-:-;*
-a:ijr
i I'i
(.ij-tjisr:
'iQ^a  A  Sfii
■rEj-sfs. whir
-SSERSMEMnr ACT AND PROVINCIAL REVENUE TAX ACI.
R«k Crt»_ Bh-laa  »f Tal*  DiMffct.
N1
r -':*-*>.?."-; r .---,: :,
•ji;.-:**-. izi'-z ,'r- -
■ f F- -;-,.•:". -..art] *■►
»e4 KiTtfaKsa* r-e-tl
a Ttnuti.T _--__s pen-;
Lej into *M*ri_tti'!_ 1
law.
!*TT'.-jl .-*:.jr -J:- pt'i .- w-v-p-Iisn.'..  ■
'''stl«if l__ l**rii»rfcB__ ffc..-aoit
sr.it __, : >.:.. - ■ ....  ; :,;.i. -.-,,,  1...........
''■-■ "- "'■■'  :■   (isr '*■.«.  A..  ..;.» s.
■ LJ'-.; -J.*.*.:-  • ■ -.".  .-  v.-.j. ;
-■■.n  * V j.J.j . '.-, -j:r  s.*»
. '-!
THE ALIEN EXCLUSION ACT.
-T-te i» s_tf' 1;.1KCF- of S_j-  ptKSlFBt
cixiiIhj^tosst _E«i co_i|i__j5 o| the C__-
Ai'i-::...- •'-■ .',.i:^: ;r.r  Z i.'-.n: <:, .r.n  [r.rt
e**c sr-ni-rj.i c*^-1 si-;*!- pciv*; .:.--*j to-
t6.«tuth_s k ntjonr**- i-jq t_v- juf ol
thf fe-- by aMea, t_at _ oval . bed,
_i-I tliiit _. j. >c tii- •:• .■: *..
aJiacw o>-*oi* "h-'I ht ", >.!'"B-:'.
JKts. TStsat -rmJil nefagde the piapet
Uhorof £_*£[—ad, aa_ ihe araoeatatfc.
cfasses __si dl htnr tnttiaks. If tb-ttr
cwe!_ lie a daK!iK**;i.;o lEdair. jm. that
isaiy ptTxims artv..* an? _u_du__ <«-!««*-
Ir. okmM gn tt> •_* rnitutti Statitts. to
fixe, tmae or p*rfo»_1 Mor. tkcm
v«_d Ik* Stile or noi tntmbki in
m:s*iins: Iheta. t'ooaeit. in ukiag
np-e-rtit^r txto/ttamoom for iter f!irs.-.pfc-
aas it ftur jai3 Btit_a *af»jifv*_.  TEue *_-
Jfflti!  at  OsiIStJK.  YlJSj  £».■.;•■, -
■x-'-l.r-:"rr„n,-  s  th* (.!si)T.*jiit
It^nd— _ i*p- tatter. J aaa Hir:i. Hi
"-■-  1" '■  * J"' :•:''  "'■■" jr -'"i.i Tn;yitr*.T.
I '■. 'in ine ziLi -fttr ten. .sn. idww*Htti  s w
. ■■ .:.
:.' -nf i tie. -j*:_ renz in "t«t>i:n!fci jrjttttrttT.
Oa»___«?EttK- raitoas* «l may p-non x.
:r ■'■'■';■-.-.ii  .tt.nisiji.i ':.;.*js.*> - Ze  '■;,.,: e-r..i_-
on 5*3ta__y:i Cfaa b_I tmm ,.i i.titoiuit.
-': -j ;.:.: >sij. .-.:..-  :■ <-  t.u --tn :.;.j.tj-jsjiii
'••'a  :.-.si  '   .;; ■  tuii am: rauct -Ji.ta, utttinfir
"J'.'tJil '..; :■ •  I.--.  ..iu x.:,:  ;,.,. ... ■„_;-„•  f ,rZr.
.,,,..,..- -v-. -.■  .:-.-.:  ■;■-:—  _.  ;.ijp  -msr.-.-t
ii:'-.iJ*i.'ti 1 i.'i .1.-- .p.*  L.1ii   iji* 2il_  .1 -oo  -ir
J."«Bt".
■--.■.-■ ■ ■'- ■'• '.sr. ..-j- : ;:!'.
■ ■'' -   '  I - *  .::. 1: -"ill puijp-tptnt.
T^."t!t "'jj- ji.j: . ■...  :;: uMrissex; ta.tr. rt -i-.it
MxL
T: ~e. i—._•:!,• .,' ■;■: ret  :e.n:  ne  Herman.
-.■-.re- ;
tftsssmmta mt Oat—aaa -- _ aaa ottirtim est,
ramusts m,e tH'iiBswnii *>a_t« ; *8i* tii:.. ■- -.-
.-sr.o r.i-:;. "Ij  - '.■-,:  .:.,■' .-■,--... -r-,-- ■-,■
itsjn« ksmM UMim :.:iiut sun 'iiiii-iiaf' ■:■:.:.-1
Ss* Can- aaa s,:.. a_ 1 b_gmrM-MMaL __»_■*_<—^^i|
.   S.  .„:.    -*   ' "'!!'  fitHI  .:■■■;-■>;,.   '.;...-.  .,!.;   ;HW!  r|,iU
'-!■;;'■ :l:i'-!. H. J. R. K-ti-.ii-i. J. j. Elnys
f:ci. Fruti^c-j: i.ii «•:.:_ ti*i:nrt '»- **'_s_iisji.
fttitntcA.*?. .v.. ij. W sliim
E':ui -*_.:** i.-. '"Jiuiiaias. S". J s.tj.i --C..3C jii-.r^i4L
1 5*":«£V«.a j. BUM—f,
*>r.rri. Hi.titrr. Ia«5w:t:ijr.
3iPti.t<!_-i at Cuttaia.
^1 ;i;i*..!!. pP'S.!.-. .- . i-ts.li.i"..u. Vjr.11*.;.  K-iips.
t  ''.it-i. M l. «,"■.'•':•"'. *". Ixi \  -.
Ffr-s.ti'.jn.-»".-; 1  ..-ir  VJ...   ■■'"": f'.u'jit  V  Jl.
i"!s  J  -.-•  '■ '•'■  ■•"..- v s.1. 1 .1  :.».  Ji .-..i.;.j
.— *..-..! s.tt:;^   _wu. "-sl. r-ir--;  s.',.: '.men .'..si _:.
' .  ui  ■-ea  E"a»-..ii  .-.}  ~.K'.-,i,-.
—ilziH a: ai.
'a*
^»
3?
x*e
*!*
»••
«a»
«»»
•*.
•*.♦
_*>*
...
at.
«!»
a»*
*-^*j
».»
Dmgysts Suadrlas,
Patent Medicines. Etc.
Miller'S Pharm aCV Greenwood.bc
Mail OiHlei
,*.i \*f \*_» %% *.*/ V
•- * *-a-» > _» ■' —
!* »I^!' *!♦!♦•-»** *I^** ^J^** Almml*mmo'mkti^l'mI*?*■>!<^t?#J^?1
i>;_*
1 #k% <
12
.ii"-*. -:i-! t-'it ont* ii_i_ ,;£
ttt *  *:--^ . :a.*r.!;-- .( ■;..-•
*  _..E_UMBL.T.
" ComToereial Jol PrlntiBg.
Ai!  iHE _0VAXCS)
.V W  T.
Afeca a _« B»:t€-i SutCtL
j*3i;i.s.:u   "-i.'-r. Vi.j.nji. st-.x  sail i"..:
,Vs;.i .lis.  :-.ui   V.-Y.-t   ij Wi;  ':«,,
W- t**'*i?a aa>i } >. T:;.-ii. i#;nr...  St.i *'n.a-
jjmi:. 'ii Su-su.iii* *..l-!i:i„ K Hi  M:Mi:a_ti
ijut J. '.  A;; :.••;".:. .ucftn/.*. urtit':.*..
Ua*» butoerv
Ti.; Btni •«! Emrtift .utii Kwrs >li7^ .*; C.;.
F :t*et«a .»rtc ..K
Li-ntniwf. Bta.3,'t ,i« Litt»tt-ji;«i. _aiKi-__ '■
ri_Jo_aa_«*JAii*«jFa_i >'*»J6ii_iPi(.l'aaai
ris.jj  .".I't-m.-sijis *i»mfti4f Se-m 3>uJiM,t  ti-,
: .!. '  ■'  -JL.  I,...1  :,-fj;.    :,t." "*'U  „'!-;_:;>
fciwj. .»< Imisis. E. ;niivti Mil. n'mimi. .in R_ _ i
Lii- «**», laitos. (Mki,,- IAuwl. »»«».
r-..-:oit*i. IsThj- tCla. Lj'sim. sttttttlj Lj'-n-j
-jiiti.
-I. ANDERSON, M*r.
(T?'j*r.wi,,.iic. B.C
F&f Silt it \m Tii Skp.
■■"-iffM** BIO WAT. B. C
MM ft. Win? Nettin?. 4ft.hijrh.
125 ft. of 3 ply. :M inch.rubber
Tnbta*;.
3*> Windoiji ,*»h;.d<-s.
fo
IE. G. Prior & Co.,
fo
fo ... . Of Victoria, %
fo *
fo Carrv a full stock at Vernon of... J
fo m
Braniford Carriage Co s Dem»XTats, ^
\V"«.g<rj_.-*, B*jj*;gies and Carts. /{N
liassey Harris Okders ^
Toroeio and BranUord Mowers   f^
and Hay Rakes. if*
0!ive Plow Co";*> Gang. Sulkey
and Walking Pk>w>.
Aw.1 s.l-v -,.:-
Stn-.if*..  i
Ri'ff **.*.•
ts .T-i-:
|.» l- ta.ar*'.
it! it.-B-.*-.
SIwh*« hsxi
fo
fo
fo
fo
fo
fo
s w
- - .--   •
,•> V* '*' -•
il"  "
•il   •
Agent at Vernon.
H. SCHLLTZ
fr
fr
fr
F:to- Rj^i- CANADIAN
PACIFIC
RAILWAY
PACIFIC ROUE.
HaCte-106-ss
land
Route
fr
X,
iHtniL Hilifu,
Betn. lew Y§ft ai
Al intern. European.
tti Ncifie Coast Points.
The Wtitt >__** Bonk-.
■ • 9 -j*u(tj*<*i WW Sj E-ui'iinl Jsj;.-.ix.
T_t->U|>t6*Jr While  Mjlo'- bufdeOj—
Seoi t .Th *•'..- 'X ye ■ :~exi~
tk*. bend yaea sue* Leeiibt
To attic* jnaur eiaptitVs need;
Yonr fcew-«*aB*gtit suBem peo*pfc.
ftttf..'*j*T__3«i hal-ic-iM.
Taite ap the* White Mia* feunifo—
{a p_ti.-_«:e to nhoie.
To <^sl the threat oi terrv-r
And ■chev.i. the- *fa-o-_ of pri-ie :
By .j-pea *paeefc aai -suapi**-.
An. htin-ir* — ci.i_*_ tu_sie ptaia.
T .- **-rJfc AC'jCfc-r'* Ci- -*.
Anil «"Cfc -■_.'Cs:.'.-r • £t_.
Tike up tin* White M-ia"* hcirilec-—
Th* satiate 'is>  :' ;.* '- *- -
FlH h»B the aaoaK- «*f Famine.
Anai bid the ,:•:.•_—.* -'..■*- ;
An4 a tie.i vsmr t •*■• > nearest.
-Th* etui toe -torts *. ._-.:
War,.:- *-• ,:,-- iJ.'i Z-n,:r.-i. * •■ y
Btx-jj.::-. -.:■ r.-ttr ,  :.s..vjj.:.
Spokane Fails
a,.tk Northern,
Nelson & Fort Sheppard.
-- AND - -
Red Mountain Railway*.
Now is Your Chance
j_____
To Qst bargains.
We have bought out manufacturer's
samples of gentlemens fur caps and
gauntlet mhts. at prices less than half
their acniud value.	
a ■ I -■  ia
■jt. . . -r..s...
The only all-rail route, w ith
oat ehang. of ears, between
Spokane,  Rossland
and Nelson. . .
Tike i
-- Wl
>!an* r.«ini*t_ —
Sti. ABERDEEN tZTi
" i. TlraniiaT ami S_ii- ta?. niafc-iif :t*n- j
■wv.a trusts at, Ovo-iikfaa l_*i:_-* '. :r
a Jwwira *.» j*na naa ium  uii_» '
[ Mat
Tj:*J*r.» w aa>: frira "in P-sci-fi; Cinu-i;
to. 9air.en ami _t.-:s«i_. F_r.<
Bu:i.'-  t*"-:.
Tb- *..k>  "* :-
The port.- y- *!-
Tb»r__»ye
fill. _ lit- ".fcrCl
A-'i Ea_ti:c
in - t-*wi.Tii.«ml. :x-._r. Aimstf *,_i_r.si
anit +lii«t*i-ix r.sr*. -_rtr-jiitt* L-a-i :i:*-.:i.ius
.-.iii i-ie tuuJiuac tlaevznt ._"* **~ -mi
!-|MUAt—*.*-»!-i a* s* uu _ r»:«s. me- ac-si; *>:
S. L. tMith.   D. IL McOmm.
Jlgpa*.. P**-"«__  AjTin*. _"t**n *'»»i- B. C.
Orto E J. Coyla.
Dint. 5—» J -Mr*»". **** ui wi'--
Tl.!ir  ;p tb
fa i__e cot
Fi.*t ..'•_! *..*.' !•
Ti JOJ-i*. > :■'
By .1!'. >v -.-il
By aii y*- fc-.
T_r .C'-Zl. <:..
-f_li- «r«*i
Wh!v M.ia'j* biu^iira-
*ti.
;ira**-
DAILY rRAIXSs
'•■ --*i*. \uSTH. '■>■ - r.TS£.
Urata.aa.    XABi r< "***T*ri-
Tr*in jJearin* Mir i.* 1..* IL.I'l s. -;.
|auke» cl__* ci*«sB*-*«k)t» at Spotaae
1 wit  ir-un- for ail
P*ife Gnri Mi
Cbme ftjat-wirtkm*  al Salaaa ■_!
»i-.e_a»hMaU (ur K-*lc ittsi ift K'HXmuiT
IjakepiKBtiv
Pt-*.x--.;-'■-*  f.ic  S-";-*  K;s-r  v.:
B_a»-__T Creek cutaa-ed  an  Xakih
s -in *r s^-- dsj.y.
O. 90. DZXOV.
. P. A "  « .
Heal Persian Lamb Caps
Bokhara Lam!) Cans at
Ail zr-r-r: a -..' ': ;->- ..'"-,,  ■.: ;
WpCtCPH Po^VOP ii-««Uv wai ;■■ I :
M COlUU IltflfCr    stmpt, a■> piiw
-..*.  ■!  . .!..-: ;.:.'*•;•:
: UM i -5.00
2.50 to $15,031.
^5.00 & 18.00
$15 oc
a: less
Also an assortment of so called Wur.dike cas
than half their real vdlue.
Wombat, Afriean Buffalo an. Calf mitts at $5.86
Actual value double this price.
I' .•-'--  -.-•-■ -: ..
left, but EM' w<
; in silk-  satins and suirahs
the price they are marked at.
J.I ■  _ Fr*rrli '-
* -r**iirc:*»»».
r ■*■ !i^*p*jjir,
'ir   C .i '-
Wh*
H-ve _ »* «_i d
Tr- I'^ttiy-tci --r*-t
T_-r -ttlAX  ia,
Ms
ia»-
We still keep a fall sapplj* of
W. H. \\rEBBa D8Y G00DS*  ?«'OT10}iS. GR0CE3IES  and  HiSESS" SUPPUE3.
t  which we are adding constantly.
OtR Ht'lLDCR'S HARDWARE tXPfCTED IN SOON. :*—
::■.•_!*.•«,':
v*.-'.-i.-ii^-i:.'*-".:h':-itr-'i''^rtt *isl* c;
Th*r juifcpfaifrtiJ •j*' y "-J"' ?*r*rr*.
P_« «Mt of aateHal. an4
BflgwSRQ. find o«t that
•MktaMl-of
->«4 DrssedxUiiKr,
S^mles. • Ufe. - Etf..
I caa be mmr&mM at th*
^ traiid Forks Sawmill.
CM-APCR THAN
ANYWHERE _LSE.
For tbe B. C.
A U'4 ptan; h_* bu*c >wo*rvii i -z :br
Rt. tckj*  'iC SuJo-aiiS  '.'•i—C'.   T^-
f-La-s" -a~... <:>:'_*isJ .A a i-.z'Z. \z£-zsx-[-
rrz-rs-artt. ::..-. a x.z r -,..;.-»-' .  :  ".
Vzr.. sz tn.irt tyf-r. a Ur._r :■ ■  . ■ :y..r.-
*a__ Practical ><_^
WAGON AND CARRIAGE
BUILDER.
Midwav. B. C.
TT Aim* &D CO-,
POST OFFICE STORE  -  -  MIDWAY. B C
Repairing
OF ALL KINC»S
Promptly  and  Neatly
Evecuted.
Practical House and Carriage
PAINTING
Paper Hanging. Graining and Sign Painting. _so Kalsomining
and all kinds of Decorative Work executed b\
E. Nash I Co., Midwav and Greenwood Cltv.
P.'.-  s.:  '•■   .tt-rrr. Z  _l'.i  * tr  '-
-•.<.*_ i cu-hiar fcs_*.__.  Th-*b.
*-_f!r-f-*p* "-.'j-J-r**- c»-'S':- -*'■':
sraik-wat '.-apia.:t»y !..i *•'--" a ■
ihnre E<>_« *>»'■ f-*.'*. f*-i u-.L_T.r
*"!sP'5. * ji.rL -i-j-r.-ui-c. : j***:....-:
iJdiji-istU->. Ju--—  ' r-Z  -*J*-TIT'.-*  •: -*sJ
33- CAEBUGE  PAIXT1KG
SFEC1ALTY.
Bob Hall's Stage Line
FiKwco. Sl ht Lsii •:-
Tekf-oc< U-J.
Is _ saisi (_xt uBsbs- -_tyr_9aos et a
Dotiunaoo «4uurter. sbw *Lt.-itt(_bt_ I —
p&joe oxnpaar srf Ruis__»i. wiU bmki
**. s)_c« j* !irJ*pfc..-oe Sn* fnxa Tsail t»o
tSwA-iuaibta risTer to t'__-> _•-:Kt__?-y.
._ the aray ";fc*e toar-_s of Oss-
tmdo t"«sy. J.ir*iai Foci». jPh».*oii-
UnfUnrtxtL MJ_ss»y »-j»i K- •:"». t>««rt
Tb** ct-_8_ac? k*e tb* w,t. has teem
ts- Hestses. I. IVc_i»i cf Kia_J_G-i asE-i
W. & Duwy of Orao-l Furt- jacsi tbis
fenr- > r. » _j_-» crejiar-i,.::- _• for
tbe wiTt. Thu* lioe- » to he ia opet-
aihm by th** ba ai M_y. n :ba: oarfy a
$_nt timr* wiU u^aose betote Jfaiwjiy
*D*i to* ewentry w«-st will ta? eteetr io
tt.tieit with r.h*r o<i„i*i-* w .riii
TV-- fcuiiI-iiM oftiti*Lui« wi_ pcs.-babiy
b_**ie sb* H5«v*! of ypomuy to ad—oa
th- ..i.iTp.ratk-. *._r Y-rc- ;.  ai>i \-l-
jt'Q T-j.-jC-C- C-f -s.rnvixr.r. *.,> rX*e2lji  !t_
and Toilet Article- ^.r •> M**iway -ad iwutnbiy ia Om
Jl-faioB-fy.» ptv»^««ldiEir wbk_ B__y
woc*i«?rwi the tcumpony dai no* BoB«■
wb-fc it bttBt its hoe to Gr*ei?3w._n.i*i
Citf _*t r«-_r.
Cam ing Her Majesy*s Mails
J. K. Simpson, Prop. !!__S -
E a. mom & eo.
-TO-'ctotwir* *.o ES. V. Tartu**
emlbts and Druggists
We
Print
:•:-:"> :hc "-tt-am-rr At
dayss VVedi sd  - is
and from  Fakriei  I
ddivered  in  q-.s ide
convevan-e.
iri'.:
:*  tt_,_--.-
-  r"-.^: rS  t\)
Ic.  WiOi.
; :r* **". -*!.r
Lher>. Feed and
Sde Stables..
It  Penticton, B. C.
m B. & HALL. PT99.
Vtr-M.B.C.
*» a 2n£*tC-*r!ji.fc- •r.'i.'ra :{
Drags, Chemicils.
Patent Me-icines
^ On good paper,
«& and in the most c
approved sble
HINERAL ACT 1596.
CertiState  of  Iruprovement*.
fmH ul Card- Aiu_tiN
— *6£T*gy W*—--
MAIL ORDERS.
LETTER HEADS
BILL HEADS
NOTE HEADS
ENVELOPES
STATEMENTS
POSTERS
"-.: ;  'A ■■)... .  :- r
Sc_.a_ tie SsciJs 3_isr JIj:.-* Z*  -.:'-.
if':i.i--s:_r,:r.  Wigns ..._.:4i:j 3_}'j__ _-.rj.-..:  ! *.i«  X:;:-:;:
I——ft "■ - -* -'■!-'--':*■•  "•*:■-"
TASt  SDII I  ^J.s: ■■ ;.;.>:•: :i»it S:us.r, *'   ' ""-   "'*'" :*
_n  __>»•. ■:i!'."-.i.j:i.::.: N   •"'...  -'  :. H ir.-za.Ta H MN. .
ESMSffijlWI '■  -T -  •■  .'■ j   v   J'.J-'Ji'. "  *H —» . ,■ ;■  \  r-  y   ■,.
its-Ji:- - - .         •■ •  -.-.-.'■■      -:-:_ ! J" * ' -..,:*-"  .,"**
-jiinh. ■ -i"1""  ■         --  •
■mtALACI IS88.
Certificate  *>f  Inipro-fement*.
,x."in<j Ca":'»"3i
j ! 'i-jjtoo ■:*
iiZ   ll  Z.L.Z13
■ izr.cxi'ZS xzi't
.   i;,   .' -   -   . ■   .1
.•''.•_, -  * Kts—kai
X-z
■ - - -•  -__a N* I "uria
j i. i.'
M*r:*/rti:s so\ ill
W. UALBYMPLE
FAIRVIEW. B. C.
APt-lt *f  tajjairaf.  XtnesAeesmg
A _*'.___
J. \Y. F*JEEi>.
WATCHMAKER and JEWILLEB
MIDWAY, B. C.
All W»*k Warr»a««*l.   tOA
I*. McDUFP
General Blacksmith,
GREET*GOD. B, C.
AE K_i_ m: Wnrk _i«it*i*.t w -H-. S»*j
**:'. j*'i of Ositsiimiir*
PsJatcr Moonuic Tcaad.
FVftcva h'iDsireti azztl s*«"^_*y-!-*Tif_
fed wti$ tbe ttcrgt- ot the tif t__acl|
i-tPliLrt-  z: :,'..:: i: *..*.••■  ! ..<  ^Jr:S.r-
cj«i:<;o: by M •-.*..s^-: 5 > i >.-*-*.,y.
hivrir hrt_ jr.*. :br ;_< ir. "VI.*J—- *. -■; ;. sh
In **iai"ft -tiiif tiv '*tv »_:• r> frro c bL
Bat -Stt? _ ir<y tinftiaj h_» -t-.- * ic-
ja&i Eh»*s*tj!_pujiy ti>> n*.**; t-*.>ct**tiipjs.its*
tiaiio^ o«S amy ore Cm .at Itaof * ysiar
to tooie.
Fannfc at** n«.>w pewrisiwi tor a y»u_.
itui wi.sr_ wiH co_5iam*f *tie*_K"T. Kt». _i:
Kt> to IS fie«E per _.«.mtfc am tna_*.
Tbi* ;in.ii»T«iakioje pt*KEt*e*- to he ooe
■:' thr L.sr'^rj*r. ir :L^ tt*o«hw«t. i-.ii*.*
p*«sbtL.;s-r!i ..-tar_X fce eaeo j>t*eut.":c>i.
Vr.r '.y-'oez.-y f -j.-:j>c.-..■' ti U'.natii.sns.
.ix.i.'Si--: »!• :• -t.L**.'-* ***_i tt* cr:..ssj-: r y
*h-j tii net. wss'.y*:'r.'j .srrfji'.-** si_ip.'-s
^' iv ,... i-t "-• it*H*i>pet :. q
jot .;•.-:.-;.«c.y h.ite r.->c ev-j-c une*
«'<l.r*-ii a:- i:i.> j'
..: ,:ij.j. -. - ;  z-.}- ifixzi  .;.:  :.s -  -
:■-U ■ -. " x  matmev  ■ ' :
IIH.IIHIHHW ll  Im ihu nm man tt aXtiiwnir
s  -. In Bna( i :  ir    U •;. ... ' -  ,', , ,
.1 ;.: -'. •  ■■ :•   i.   j.Ji.jri;  :.l.s   i.  ■ '-  . ■>:  '    •  ,   -; ..   ..   ,  .  ..  .
--  ■  Z  est _ Q -' '-  ba nn:- ttmam ti tastet b» <a_aae
.  , ,  ,  ._  xnx -t. _.-._■ r-r-iu;-' 4 Zv. ;r;-»iisnii-*.
bl >t.\fc.S>  (.AKL'5>  BhM .:..- J. i us; .i( &u _,-? na*.
sjju"  :
:•!.■- ■ ■ . ■
a- am  ; ■ -1'
| ■   ..
CALLING CARDS
BLANK FORMS
*'.--■.* kind.
S\/*imS\
BILL OF 5ALE
tc-rrr.i t-!- Miner*il '-';s:"*.>
SURVEYORS
d~.: ■-'■:". torn--- :":* "-:'--
?..:--■•-■ etc.. etc.
A Trisi Order Solicited.
'. r -:.~.: ■-'.-;   '  .-•***: venwnt
LerttRcAte of
Xotlce
LytssxaTirsal Xtjulil sXstil
Stiaaa  jjja _a  Osiyucs JT^ii:* Z/x-rxoa
rfrfaie D__*j:c.  »*:eir« Ljci-.iiij 5."i*«j'
*r_J_l
\:. -J_i
'Jj  MB .
—-.".' l".k'
M.:.H-ii
.
r:er:;s' l i.-r-di::s.* :s .:;;.-. ■
,: :;.i."ji i^j  :c  ;.:•''.*  i.  s -. -: x
GbmI Ot tie mm laisun.
! .,  ....,.,. -L£l.   ,. ...  -  ,.  i.:rj.-ij.  i.*.l.*p
_i i i  ;"  j ;-■  .-  ■ aa  an tti  k I w  M
jjsiiuatt:': -.c *■ :   ' I ■   t haQtwttatmam.
ptt-itt ilie *.*..*. .is; .c';..i '.js.".i J*B!>.
I*K2-*jr Mlt-s-ll (_ac_
*';*. '"* a O'-Jti.'na W - *» T • y.x-.o. iCfLt*
» -ter..  -SJiiiire Ln.ia.fri:- Aisius se-ma
_i_» _u:i .' Ca^i; Hi»ia*_ajr.
1" . ■:'£. S  II  ■  :.•    : ,-:.'- V  Ca
i   ijr':;: * * '":  •  .-   i."j  " ■ " - jtjr-
-ti-j-.j V,. :.-cu. . i.,:.: ; ii: \ : .-.; :-■    :■:;-.
.- ■:- >  --'_'.: -    . ■. . „v.m 'Ae
-.rr,;-.'   •■;,., "  •  .:   ■■  -: tr
■ '  ■:  : : . .---.. ju ■
. . .  ..- -   -  J J  "■:..::  r  Ar.  x ...  :
■•• -.si; !. .-."  -\l:  s:r..:n.  j xxtir
V i:-r   <   - -. :j.ji:.:'.;i:  -ur .-:   :.;
■J..; :  •;.".. :<--.  ' '.-::••   'ie-- -.
■  jj;  ; . ■■";::■ :i.i' *.*UK
*"' . _:.- k k-:: : v
.i. j-.
Alttl
AVer'*
eni.-h
p_a-<
dues
L.*.-t2
Fk!r.
..rO^-r
-( *.Z.-:
■.i'-tt
!'. - -
'Z *..
z  ■•(
tbe
TV
*?-.'CU
•ief
emu
*i Ul*
Ih
.* Itl
re_
TKe j\d\j/ar\ce.
MIDWAY. BC
t-  :;sr-:vetl
ARMSTRONG HOTEL.
H. KEYES. Prop.
i-i- uti Ajv.-j ^..ti.-s*.;-:'C.
Bes« Ugaon i_i -Bears.
P rsl-Oan Sl_Un^;
ARMSTRONG  B.C.
RfKl CREE HOTEL .
norra «>r kocs creek.
Pltt«&_rlffh,
J'3it-C__8  A :i:-:icx-;cat-):»  r.*» Ovist*.
GOOD STABLING
xyE-KnC •i
:
1
GREENWOOD |
CITY^
ta dieOiiri.uTi-vti um -Jnniil" ?niiir ifdie9»iunii«-**
Creak Mminif Cumin. Pt*mii dint Zttox Town xiatht
e-ui ui hi*
I__eQwaaii Deadwood,
Then* anu mum '.:-iMi » -"he *aB*
nenr innmini'-i n i lispataiit frnm
fjiiMiiui. CD rin. ..ifiiA um "he 'auuxi .if
lirneUimnf he -iuiieimiut i«tt*i -in*
un uni Killing (.'.iiuiiaii- nawKhemi**-
'.i iiiif.'niH.| t-naiiin mil unl have t
iitmiileti it die mine n ''ainp liita-in-
:ih" n die mi-tin*:, in -uiiiition' to thta
a in* inll -rmmn-wir liiuin -mil thai
ie n.irailiil. in-mini m t --Ml iie «jriS • m
die {Rniiui Wiuii ilia .wnnninent.
uiii iaa*um:r*irv mjuita u&fiiiiuif 'iln
tm'-iniiiiiHiir. tiunne-i uiii ure-tuy ime
:n»t'*3mwi nit. tim **limteiiaiiu _tunid
H-criiiiH a iivuifnii jinvr iv din ,iud*
■ ilu iif im tiiiimn maimer.
.a.	
hAiKVibW - HOTE
ii
Coisimercial and Mining men. 5i2au_c  -.,.
at die Fairnew Hotel ween in :.*_.-_:
SQCO OMMIHM. EOYTMNG EX:l.j-
Qec *J. Staeh&r,   *   -   -   free-*:•.*.-
THOS. Wi*-.
-garttam
t
:pper.
*•»;
- —* rr,
.:. Long
Laics.
ll—
Skylark.
OTfcj
cte and
AtWQGd
Wel
rn
gtan
and Smith. Cain
pa
_HJ*
-Vilinif Ra—fe
ma u*>
1 'T.MII!  [tis-
-*»:ni*m.
?'ll*
?—
m ti Lota
unl
Other
in'iii-iiiiiiini.
_iiir~w
-xpoailmt tcx.
ROBERT  WOOD,,
-f:--*M-v(nni '.'ii*.*  3uiiiiit.'..-? Ciwek. 9>
!r Amm' u U'l-'iiJi.
~'::;*"V:"V. uernn
n. 3. C.
._  Ev. S-Xvai
. urcauver:  b.
KW-.KHWH
——<w
j Tie Trodta ta» to...
■
9
9
t
9
9
9
9
I
9
I
9
9
I
I
«
*
«
i
4
!
3
i
i
Of fcrtibrd. Com.
YTTTYTTTT
•■melt LiRs uur
A.*i-id«*iii7 [_.Hiirruii*«.
I SHT5S he lie«i ill* Jnmipuir-*
t  _m_nat_ in  tte v.ii-ii.  Vu
iiHioniinii nem u n f liwute.
2'.'"*™**:iinu -uir-uit—i n iu-
.-.•iiii-e. J'T'iuiiin -ii.**. ,i i 15
ner ""it i-*>*t 'inui iiii-w if mi
title ilm nu ixiiuiMiimi.
*ia_T5. . . .
January st, itttf.
UABIUTIESs
S_I*P___
JitiHHd. ks
j-an.jM.jn
Aor*1.aA*..;o
Che !W*ilwa
.millennium A.-Mlem
niiie*- Hfiiniii— •
tomb ifiiHii
Ai*w il *ii#u xt ialti _bm
Job 'l lor 11 tm tm liiiii !J
.jww ii Ine iiiiiu inu Ine
>to _t*nt -uiju  Hmlni v
Linjits oc m
ii. 1 »i
i t»i
uuus
mm
.--''lot
<<i
—.;*i
is -Ii
■sZ~r
A$Q,  f men n|iin*- ire «iat;nut*fi  vrule -tiiinir sh  i |»uwniirr u
ius- w_wmj-*r •riiii'..'.*.-_iL***  ishiw *t^.".ra  ^inie.  ir  -tieerrtiiity  m  »
niii;-*-* m-vi-r ;ie imininr  .i  w  i-uii  -Jimil leCDCHLE  die  .nm
ipt-»:iii*i  n  ne  :;uu.*i** iinic:* vruc;i iie  :mm  a uaiu-.
s-*_*t 55^  s  *u.ui   "*.   ?"J.!:'F**:-r~fONAI.
x[-:..._:<". C.j.MMEHCLU. T!v.i'.;*"j:
Ithrfi* nuns at ■jnuorcanata ntas
A'fiNT w)a s.'CT'inn.N gitrnsB
—»♦—o* aai aanaaaj
•
I
i
t
9
9
9
9
9
9
:
«
■
■
■
■
I
■
■
«
■
■
■
x
x
9
X
9
i
9
9
9
9
I
'Of LTiBLi. 3IIDWA7 _. C. X
9
mm9A*m***m
i. nil v:in nn-tiiiiii:;-! ntu *he (jrn-
•iiiimui Ht*3»iiin»in». i i-v horn npi iv
din lirnrni!v-4i«iiitrai. vtiinn n ie-
iXXCAtti ii v-leHi ":i*!"'iiiil *OlCUU»' unl
i.r.nn if idtlitn. vtiirti e»v» -ji
:*:iii'\-.'i'.-n ml 11 dn- iluiiie il •.-inn unl
uinl mini-*'-", uni vom he iiiuitime
• if dn- I'lnhiiuiuii if "Im iimier n- Viv-
iff sivtimmetK.
Hie ie*-***«it.*.' ftir ins ue*i*mi*f* n
iMiiiii n in- :.-urr dim: utitimifh iiienu
•jiiii-i'Wtiim.s veil* uaiie iy die jini-
•Jiiif ii *vr-rvu Kirpiirrtuune. wt i_v»i
ui-m* -iiTwimniin-* iime iixii* ir mm*
nu -un-" in- j-Ht-Mup* ii i"^*Miuiim in
cfaeir fiivnrm earn lit* *niir*-uun-» nan
nm ami -Hiiwiiiie-t. viuch~_E-gniur*td
is EU—HM :
t'.mvrt ?f«*st A I.mfeniiy jiMiw.-ty.
D.tlW n:r**i if 'ami :ei-:uiie. 'tiouu-
^in it I.mrenia-.' Jb.ilHK uot** if unit
•yer niie ..iniiitiuu fruaflc anDriiMf.in
i'i»*.p**'-rr.:iitrt'!*'_-v'*iir?«'>-"iwiilii»ihnuii:.*i
bt '.ie ¥i*j«4'm Mrmmim f die Cm***1*
-tat. JB.jKW u:rf**» ir ami gee .tnie.
3r*3*m i*u-:iii-. 3lz.»tt u;ne« if ami runner iiiie CiKa-Ti**iii] ujiitt owlnraiji
file *! ik. ni liiimc r.-ruiiiiif uuiTntn*.-
niifiitiiui ' niipauv. ureiipn. uni die
-*(.ik<*eu uill "alin niiiVJiv  -**ii-!l  "i.Z'JB<
FILLS HOTE...
30;-pC",:-
nw  illiioi   a  *iH.Ii«lv  ncjli.fi mil  ;a  i  i( .linini-  '.nnct.  *,„■
ijimrt iwiilli* hi  Ue '-iriiiii -.*.   i.i.nl •ijiiihiii*.
t /.f-Hty if hn muuaBt inmta it' iiiunn tnu ::-n-"s u .:
wrx^TiOi at »)C\oia'ir _> \	
VERNON • SAWMILL
jMUTH  t _i:Lif<)0. ?TmPHi-mm*is
Siiiiht^. Doorsv M'Miiiiiiur-i. Turtumr5._tE. Ail ji:ni::
M\»m
vnrn <_pc in itmzs. ina inadti co  :rtttr.
.oast
or i  ..-
ium Furnishings a Speciato. .A^l londs ;i Lumher  _.  ■
•^hiniries iiept in stnek.  Best awiteraJ ilways in atnr.s.
■**.»*___, nn OK.ui.t__.-f  La_3. __i*iDT "t, *Hii>m_Tr.  x,._m  .
Hnnxntt ift i*. :J 'i.. 7 5u.ili*«.
■_■ ;ier:iiiie: "7 "7 I _. H_9aaaj rmm
•he itiiuit. ii -tatitfBiii. }_,.))*) ;w*r niie.
Note!
Cascade
****'^
!fea*tqnar_-- flar mmnif t.io.i
oisstmg _w i__-gina  o-v-
jggun^ Stnpmny iian--  ,;r ~"^
i.
ts.
A -**t->*ni: «iltiu-*ai n lie -H. ?im
riiiiie -iiiuiiiiM rii*. .iiilinvinu -te.-u*
■H'lU-'uent ii iie unumim u> irpMTiH
*lie airipiise-i unnituin liiieiutyiniin
e-ui icHjumpHrtednnm 3puwi  iiiiiii-
II1U
toSLtat on. §- c.
CH.Tmo-Iasv Prop
-nu:!' iitanniet-t ftttmtt
■mm:aaat
.»« 'i  lism ?iiii<i
ia_  il  hq .1  ir umt-r. tjif*.
.Jr.U-.il   A-It  IllIHl
..i— .1  ullji-r --'mi
..i-i ii tipit ii imt j **a
Exjcie cqi?itv .. :.. 3* X!
_j»
en
.*3D  Bi;*__-_-?»
THE MIDWAY HOTEL
MIDWAY
&.Ji
-EL
?"rw.  'ana As--.-inimiHtar.ini.  (-hunt-jiaiiiimc  _« mniw if _atp- un»
inni H"iT*!in. iV uminutun.
1I9ZE__ ACT. 1396.
*?«r(-_«itf» 'if  [mpptiwifni-nc:*).
— —
M...II1KI1  4lSKI_t.  *
.IM.
_mn«
*lM*W  0_U
itnarm if
at:  lamp
Tii:-: TOTHTR hat I ttm.
i-t!ni Oa
fltuau. n  htt
■A  llnnt
fl_(Imwr.
)»B1<>1»
iiiiins Imflmur tp** nni--r .
.jpr'iHKvii; N'«i. tia* x. .DiiJiiu. -inv ui*=
frn*n't-*->iaii; icrttii. :o .in-Hv i. tit* Jimracilo-
i*r.niiT*tir s i;rrta-.'juu;i! iiuiauiHBicnta. or lie
7nm»»'*« if iiimimn** s imsvn .mul il tw
ia*s-n.;:jum.
._at j'nrrhor tuui milct-  lust u-Tlint.  tmiir
awttloa  T,  nn.*s  at *>imnfni-wi  ifTrm*  its-
JwHiautfj' if forr. ■ -errl rti-au " n ip um ri-nittmK
lawn tna :71b ilat' si laauaaUaa hm.
i:ii._k jaa iiiai**N
f» Qdpvtag tern npn.
tafffiss. iflB..Jr __b s
FnGBUL
i ** &B__t af itarsu af wirieft
* !B. iiesv? *_ag_t saeit.
ra' sttit_i_a thr ii-arj of sags
t __inu||_i-tndR3ta9- cnuii
r Goad
mcrncE.
C
ALSO
M.HB l> :nr iuKti.il  _m*m  .'nnk mem
tw 3th it imir  tnerrtt  infer,  wninic
'—i .—art.mi. wu bmnW m  tie  nt -too
■tarn Ul
nwnorian ian*o **-ii»! *ar imnrat
uni _v;ni- mcpanawa
:.v.»H».;. i*-._rsN.
CansaiM
•*CH
! n__i  iiil  n April  Jieit.  ^,-
*'?.!!':tm-eirv-' -ai twil inuwn -hmuq_.
inr. iie -tamnae  Two of rhern irt*
lilt  if  veil  iirwi  11U1T1*   uill    iHl-s
7ur lecitrwair infiimwtuin atntiv r-i
T. H. GOtRLAV.
PliXTIi'TON  R.(~
'.Vil nr**p**itinit **nif*i!e s frimir ui
ie!,-,V!**-'l die i-nil lime iwnew if 'llm
•iiimrr" mu lie .me'ie;** •'•■cu'ninit a
jmiKiwhun !*• die uin^r n in<nt*.ii du*
iiu.*.* m lend iir** mpm^eft jna
3rrtdwi '.iimnin*- Cur Vttrvmatt nine
• ivvieri* ».-iar. die inr*.* '"iiineft. Mhl
waeitem  -vnur.  r jinuisneti.  um die
_U"*le**ii die iinnufe in* inw ue-UHir-
utt iieir +nT*tn*r:i n he tninrtitt ii
die —iie'.-i-m-. uinrfiHii "immtemon.
"The nine nime-^ w*rne dmt nasi
iimiiitc n dim -muir;-? ■ in niiun. n-
uisn— in-ti 1-iiiiUii ie rnme-wt iv a
artif lie wieitvia irme due -tie
nuiiirv* if etui fuiitiu it BntiiMi iiiira-
im » if t sum lew .mat— fur tat* in
■mieifiim die Inenriii iiT»nut. uni '
iiut i int.- inun t virn_ n *;iiB iia.
ui-.inr;u{** if Ainer*i*an mfanmais
Tier urpte du«; n."0*»u if mrnitttxAntx
-iinerrenn nr_!mm i inrv m lemi
"t*nii» rt, n\urr dieni iir it -nrtiiun«p-i
-miettiirs «i _fl m dteir ftirnaites n
ilntiHti i.iiliimtim mil ru ti*ep hat,
irnneh if JniiiistT^* in die mirtliera -nii*!
if ni* mirier. Cie tune tiwne-t nn
aav itiier iiuni HMen dmt f die inr**
» iiMiiinaert it wiil itnnif Ainertttan
uinen m Zdi-esrr. .*iinipe*itjun xitit i.'jw
uiiiuiK vhu irr* mui Uiiaer v.-np*» mil
d..ii aen*init* :i« _ner?i*,-ui virSiiien
▼ti! ie nittmiiisiv irfi^'rv-i dieretrv.
'Them:»rmn 'fiuiupi eaii im :im-
iiu-efi n dim rcmncr? m «inpi-? die
iciiiiiiiiit.. um *meiters nive ininii die
3t-riiMi' 'iiiiiiiniaii itw'*»JBiIent inxer*.
■'it f**pnr«i r,x .rxsir ipim die Ami-!-:*
nn imninw *nr.ir*n* die -mieitem *av
dle<* vnulil nu ie nne rn mm nu, ta
^iimi a inu<*rT!ii in tit-f -nn iv muni
die 3i-1«hi 'iiiinniHii ithsi. Ad "n
muiiet. rUe t .unuliuu v>ntinen "iweive
iiKiur die «me w *iie Ajiienisui ;mn-
■m. uni die -uneit***-* aay diut iiieMUin
:» wk ».ir*-iiv if jinwiiemniin.
•The -in-ienr intr in iewi nm M
me uni me-*iuif *!*nm n«r rmnmi m
die iTiir** irheie. Cmiw die iiimnri;
^ilaiin 'janif dieir* '.v.-u» ■ duty im- ■
pimett in iesii if hrr*e iiu»rf**n» ,,( t
»nr. perpimnii. Tlie cutel inpurtaGi.n
nflomfi inin riie r*,,,^- stau» in i_MT.
die an*** .*f*!ir *ur vhieh -rtadHtji- uw
iv-uiuine. v.-u. itUiK rams, wlheh ■yaul
i intrp if Kl~tZ.mtZih i mtuootu thrr*t*~
liiafem tame fnun  -esim  um  mu-
-HStil tWim 3l*!HMl   'illllllllllll.
"C_iui is i -taw mtu-niii .if niinarrr*.
imi trhv it ■nimiii i-i, Antfieti nnt firmi
iffiera if tu -Jiaitsiirtaxatitin isirfearm*!
on rhe mine nr*iem duui  41  itiiem
The ewi iiiinintf  nterrar. :i_» .ijwnwjti
lieen ^nnnif -nuiiun rt, iiiipiiw 1 fun*.
mil ;t i nnw tO ie <een vtiettier :t» n-
iiieni- » nii iiiii.^n.  ir whether dm
■mielti-m  ire ♦uifliitenriy 'Mi*.*/-*r-'iii m'-.
uiiiiiMi dieiuiv ,n 3i*ai_i Cninnihmaj
ium.' 1
[Cupsi  in  -mr.'
5wn
nts~:u-  .j ji,
UIlUu.'
la*"**-*
mm&
jm^mttm
S-S--Z jxZB1_.ii - a 1*1X3  : —
MAINLAND  NUPSHRt
LAD-SIZE'S.
35"
ca
 UA! r__
***-'.:»*:'-
Scad
A-VI> •)«.*» AM E!*.*!
..-L.ittzZ
tor :'r*tr.
1 ' ii:.. .ji-  D  Jr-r:Mi
C *:** m  "" '■"•■; ..
risEE.y.  Hl.A.-STt  A..N0  *
c. tttt'ttVM-'.i.-iiS. Mui.,.
XPWK
n<
tmattl
mtio
Mill
#1
R
AHWAY Oil to) RA.OU*
wm inin
^v <»*E THtlVj tS Cc:.
emmmmmmmmmm
*
mm
** e hawe funriinre .;n lie w.*i
;n i .***-:■# aav:* 'vil '10.
CAR LOAD _■  r-
:rf(':*  ar aan- n>;
Ckti Btwai Sets    Ckiir* artti TaW«5  Lmn-r^
-  -  Siikftnan-fc-K etc  etc  •  -
hLL UF TWE LATH3T l»'*TTEB!,»* k.OO *JI-_m_»*»
*.•«». *r i^in__- *mat wtu. uhpv enmp*-:- ~
Vt ir» u^^t-} !brrtli_ !fEW #iLL'Al_ ind SAVJOffD
..T.i IalH
T. Si Gully & Cc • Greenwood B
THE
■*
PIONEER-HOTEL  «
Ghhhswoijo C(Tv  BocNOAiiv t'a__a, 3.
Ml iiwri* ,niit iiprmel: he th«r» hM it (Ti-^-*.rji.Hi nr?n aai in* ir*-'
•j winiiiie 4nm_> imt arm-till- ^rimi HrtiniiniHiiitiiin.  Imhmi GktunnK.
tiaaa __ivnrr -Huhh*.
mm:
*! W. NELSON
PROPRIE"
BROOKLYN HOUSE
iiIlHH^TW()«)0 i.'AJIP. 30C!Vn\n*f
•4«w< -WmnmmtNfnXinn ftir _r»**«*_"tet~a. F'r*»r-.-(.i*.ia
'*r*4wt Li'«m*7 -HliUtitt m iMiniiMiitimi.
■
ir*1 ■tbM—Sttlui unvipU'.uu  '" ''•''Uia-
KUK'i"1 :liilie*U"l !»■! i'i"tillt  il
thuvtui; ailed he ipiuiiHitti
J_B.T.B_kuie>''> ii-mili-runt I .Ueee
jf_ma_i_ (_»'  uivs  ist"  u Hiuwiiv
'iill.-jir.  iut-'it-  ii"i'"
rwtil:m* uu iuaiv .i-nittt
rrrrsr
*»'
ainpii-e nf '.lie ivest  ni'*'
ZWttur  uni  ns  mneitu  .*:*-
mod "niui  .r.  '•'•  d.  it
in  nn.  ii'tuttj^i  ia -nne
jaill'l—M i-fljii  i-iTi-L-  'annul'  'ie  ie-
iii**iii:ii$  n  -iilwav iir
Btaot s it-art  anafi mn u
ther—vin x inu' *;in ■HUB'
liiiiii-iiiiW' :ii*!iiniiiii-nuiiit.
»lifdii*i  lewt-iitniii .vill
lib  war,  unt  .in-  he
nun xn-.wntnwit » "iilim,-
dietiiiiMniL-tiiiii ii *.v.i
arum, me letween -jHienees
Niit-nu  Latin  mil  uiuilier
tBiUiiitiui'.i  mil  Miititu  -j.i-.i-,
! _fcat_fc*'!lll'!ll    Vill   le   lllltlll   11
liuiiiu ii  :iij= s#ue.
JAa_tmxmcx'i ixox uni Elltnaii - «w-
rfBfltthe  nr*imn  nu.  tunuer.  mil
ha_ai9toi~ vil te mine  n  milium;
.n  die  tUtttt.  me-iuiiim*
»« leen :-emrwti snus !u_t  inl
lof nater-ai.  _ s luiii-rhtuuii
inumiier u*  luilihngrt  vil m
e.H_er 5etst.an. -eiiu-niii ~o Min-
•ftXui-J—ii..*-" list. .rtt*r:i -u|iiiu-i .1
or ~.vit  n  **inniaiie  uni  it
W._n..  vie!**!  le jj_DH_
ivhuin it- lau  mr  s-rn in*
;_m  jaws  Sam titarmmg  u
EeisGIII UU>  titjOu.-***!.  ii-
l$ot> minna  nvi-t*j-b  in  ae
ni Aeitzie av-»_
M. 9*9'  to'-  xitu   ■'   iljjjir'.L".  in
„*»*_  lmuitnr  leftiiT* die  uital
i.Vmsroiile intrriuin.  uni
iwitn '.'iir-"mj -iih—'ui-i w-np-
ilflr**r lavm: rtmnit  t  lumiti
innil lis ifitin.  D&a iu.s::'-
w"L i due ii il. "iii[iM*.-tri*'i
nn  uiit fotm*  he [tuuiuu  i
uii-. iiiinniii;  mr- "iiar  :i!'-.
■aiuteiv iii .it-!;-.".-.;!*" iirtinvnne.
r  ii*  itinr-vihe  .,  •■••—*'  "iii-
v.'uniii.*' n  ;n.-  i-  ul"  iriirr
re*   i irt.aii  numim..  The  n-
Bti-f u  n*  am  v.i-  "nu-i-i  .i
jtymm''."--  'tv—  in.- iiiurtitaiiun  n
hiiiin-- v-ii-siin: ni -;ie ine il -;,i-
Buw iwinu miit dniiiupi  he  us-
\ in- tit it- ti-u v.'i.i nit iu-muiti
iiu-tin; die weel. iv- Ir *. Seuermiin
il  Uiil-vis-.  vuerenv  'in* tfemiliijnt
IJlllll  'lt-!llll!i!I]st   u  ill-,  !?.  il'ihtUtl   if
_t_ nut—, ritiuitiit ..uiii- li-innm- i|i
die'Vt-st. inuirti n he a."*:i- nver.
im.- :-:ui-:i!r:v.i n Ar. 1L_-Bieleilhei~
iifiTi*i***mviii»i, fi-r a !iim t a _iu it
■-U- in u vtiieli Lu net- tent v;_ nani
tmvii. tie iaiiiui:t! :u iie iirfdu-titmin;
ni ii- ii-rm-"'ae ltlt.ii ■ut'.'ii Uinl nesr.
rins s. in •siteiiniiniulvjpinil nny air
He nu'-tiiiw'-. i»he -taitu b ine _
ilu. run 'in- iiiti"-r nmuin n ;i;u
i,;t- ii die iibi:-i't. in* 'tuim liivin;
ie«n ucjitwi _venil "enrs U"u is*
_i—jr*. \lin-jriu unt V'nn* ir ■ Jkatiii*
;.'in )_____Mini, viii ut* .s.i n- ii''*** -i-x-
KUltt'iliveilipea :ie liiine!-**.*. it .n-n
iHn-.-ii mu in- minis ir Mi*. iiuue*i
C.-nuiiJinii ^ntiss-t-*!nu**it;** ni" he »ne
*»---.iiiii  it  in* -n-i-teni  i-miur.
Thu win ni dn- 'taitn tames "inner.
-Jilli uni lllver. J he 4T"iif-i*-tr. -.-line le-
iDif ll 'fiuiier. it viirJi liviai ba ''*m
tincuiib i i'uMi fiei*renn«i{t*. Hie ine
e.-..-i  tui'v.i'.*  mu  tint  un-'.iiii  it
'111*  libll-l'*  vil  "line  Vlillll   l  TKUMIIl-
iiile li.-i.tiii"- ii he 'faun, .nil u. *inii
ib ranspurrutiiin s im\*!-_**i ui iniinr
he if miiiini v*i! ie traacri bom.
lluvet* iliuit-nsi uiisiiu .... -,.-..  "  ™.-.-—_.
^iiJiiilauii mil .iiime-. Hie i.tiiiiiitill»
ii.-«i .inu.-. lie -illlielluUu ni Jie iuiT.ll.
Etui iu'ir* - i nsi- iw imLi-.i _nrt>
iv !a»n "Ktiutactii'n.
An  tllfni-T.-.tnute  .n-niletir OB—_B—1
■•-.ii*nuiv 'ii s "Ar. -Hon.  am  't Ml*.
ii-1-eeu -. J  — -*. )iu-r.y lew -iiniiu'-'i n
iur-.-evinit he t'.unp BitKinney  inki
Miinim;'.''inuauv't flwil)  if  -ijaitn.**.
Ar. ■Hun uni inuther inetiinei- it tie
ial-*--,- ver» .'iicui'ii in "lttmi; imsh
vtien lib "impanuiii s x-xx- tiiuneu. n-
iir-aiu i ■••!■'• *s-j*to ^tihii  use iIiiivj!
•ne vrrst m ua eft acm.  _i: tireen
imt x, i-'v •mtL-lie* n in- TJiunii uni
ianiias£i»i t uni "he Imv ir ilium
viiiti  nni  iieen  ntmstuemiiie.  vnu
iivunati".'* itiinneii.
ir**nr"ss*iu;u.,iiiij- nitui- .i ■jivi-t-i-
hy  .ii- .:;i u niie» ir 'fii—iitv.-uut
ariX:<i'v ."  .mi iv mr tietime"
_fe.i»iiii-  ljii--;;i  law*   mu  >  r""l
aiaaal:. ■■ ■*--it-*in;aiin**i«*-j- -r  ne  -tiuma
»te*t unt lav- u-iil "in*-"  vtit  i
ii ;n» ii.--n*:i-.; vmrti -. -aimil"
• i  .it- T-nii iu  s  Ti-ii  ninimi
um viuiii  is s -i"-sut  ii  he
T^-acinenr  til   ie  i  a*"sl
ii-mtictr  it  "he  -i"—  teir
3-ii-reit-ni"*   s   nam*   u
fetttain.  um  vm  ut---  ii _(*r-
(IBtit  Te-'Uun.  n  vtinti   nr  .n-
tut  if  iiaiii'  um  ii-nii"-,  die
tmenr-Jias'" innrniiraii*!t neium
tu.  r?Ub  rtil nniviie  i  ;wr."
Man tn die nam  **'-i*r  ienve**n
pTrees unK.'.uiviin rrr***s. i ir-uir-
die v«"-t iirs.  uni  i tinu  in
iirt. :_ 3eivi!r  't*t*ei». 'hius
lliu;  he  te*-!"-**)."* "iniinnr.ii'ji
    u* 'leriin* iuiwe.. t Jiiiinm; -ei-
IfeB '.v-ni-ti nil rfinii le—iine me
«_t Bmi-tl li-tmiinen.'.'** -"ie u-::m
rf-'the ttivr*minenf ti :ns u-
ttmttme vil ie *re:iri" mm*»*»-T.-ai.**i iv
aiiuiu; Jtiinmunir.* «___ in <i
Jtipr"-H'tir nib leen ulu\ve*t "ii n
jjfgr-^i. neaenn*. imvuip rn nvn
■Uf*. if 'tiiiiiiimiH"u:iii. ii hn -*•'•■
Iminini! ta_ma if n- ii.-r.-i".
HlPMrMl >M)T*5S.
Snpiltuni  4ue-*ii Ciimmiidateti
•mi  Tdiilimj L'umpanv  v*il
■mrvisv -vii ii -;ieu* •iainib dn-
iii '-inetn uni -.he 3itf ^Vlniiv.
wiil ni-n uini-* Sir ''r-nvn  Jniiis
:ai ma.
Bfc-..'r*». W. 5. yurr-b uni lames
•viiii u-** iiiiii-.n^ irt- laititinn*! tt
ir Bb i**uj!' hi dieir -tnim die
a. viicn s -iinii«.**i m [liipratn
•nt.iin nan \lithv.-iy. mtl ■ —_
tii "•ri'iibii'ii ii  he Bsnce.  **ni-fne',-
urtvuiv iuue. iiscln-ie!*- dint  .in
MpB H  un ml  -11  i—>  .ville.  iietween
"""ilit ir irmnri! unt  iiirpin*-"-'.  The.
em v r; vil ,ii:.. Hh*  iirni  if i
•tir  tuuie'. vniii «,-ir*dnt! xr. .n-
■win; vju' vil  lenentite die  -ein
"in-  imt \-.iil. mu urtviini  ir  iml
III vil ii'-o , -J't-Mvu letllh wbiT
uie-: ir in. *i.m ,i Uinati HI i-'.
%m •mn illiiiu m i inr'-r-Hi nine
^Uu-7. n vnti! "in- iiit..*:ii inneMa n
lilt .(iniii'in-i mu -.liiu mugptB it
Jyt-ie- ii -uniler.
drandttni; Jut.
A  Tirrt-sniiniiiait vvntint;  u  die'
•iiinii-iuiau _eview if i -ettent iate.
vuiti •iiirt**-tiiiiuie!it ib in  iuuht die
L-ent'esentar.ve it "he 1iii-v.v* "ivvnati!
"iinnau-* -iiivs - -'.im.frnatiun Aim it— n
ii«t***iveii 'ante: T-nu i J^-iiaiile -HiiUTJtt :tl
Jiiiiurt-ai  "Ual  "lie ''.unaiiiui Pacific
ilaii'v-.'iv i.'.iiureuiv  nia  nr'ui-med die
ttUiw.iy i.'.iiniiauv. LaL. nf ilunti->*-u.
■ iivTiei-* if die M_saag  Bta_aB_j 'hat
die railway iximpiiny vil nafe* dia-
v.iy v.iivtjsninai inimt iir-mme __■—
Jieriniii.t Jierrnauenrly. The rnrrher u-
iirniaiiuii !iau >ee.-i nvetl ".hat  iie '.'.
S a. "lumaiiv* nii'.'iu nuiuinif t.
imni-h .ine 'T*im _idw;»y in rile nam
{..;■:,• -'-i-i- um dienite  ip die Wi)*-
?iir*i if 'hat ov«r u Bejavra* T'ac Uj^i
i it'tuirti ine •'■nim Midway ax) i!ii*!inii-
ic. r tbi-. Q bitaawi diat "he >.'. ?,
1. "iinu.a: " lae u-rtveu  u  in  inin-!*-
-itiinuinii vtu he ;:-;•. ^uKfaera
vnep"iv-ne iniHtiun 'Jiiuuan'- » *n
ie [jerrnitteti u uiu'l- tvii-va - min-"
.■..it it"'.v.~ti [:- Ae-v siatt innv it
■tiiuaeif -iniC-u'Ciiiu ifiiu i.jii**m ni
" iiiiuuiia "'>*f u Jiiiiuitui*** 't'*-s.
..•• ri-iiinui ir viic:i m- i '"tr ir
-.v.i  vil  i-  a   \liiivt'-  uni  "he
ifaiurtshing :amu ii 3epuniiu.
1'nni nur oxn rirre?.txtnapnt..
Hie lajrf veeti ia- ie-n i air:" msy
uie. -emrtu aarr.iej. las - ie-n raBfag
s iiiik -tranU die tamp, iminn; to
."ibiuira letm; *«lt*. Bk__wai ir *itnis.,iiie.
vnu .tame n .ii iimpiete die iem in
.it- -iuiiinuii uni Diiinum irtiiieiTr.t-i
iv n■-ing ,it* ___, mii usi "u .n*-
jT-tufB .in* n:ier iii.-'" mnan/JSb.
x irs ni he irui'inai ;:;iun= s n_-
-T-*-rriiiuc -ii-mtiiv. 'zie u-:r m ae ■
um evei ti ue .'u-Ikhi s imv v-.thiu
t i-'V  i—V  it  _B ro'.u.
_Ae "inni"'t:nii -lUlilel iet*.-*i?e;i So.Z
tint Shi - ___ ni ;ie Wa_B__l .*nw
n J8 ,nr\. A Tti'itin luibt b m :he way
•Ttim jliissuiuii iir *.hi» aaim. Smie
ii-ia.- i ik,-:- M ii'v.tr n is irrivni.
iiirni- ii init-iits" i-e laving u*2im
itiiineii iav-iBiuin; iu ;k_uugnu uiie.
*?:tigr**-!B n die Li-amu Vlimnic .'.iin-
|iau'.-"i itiait in lie Iniiden ■*t;uniam
viil ie IeiaveH "r-nu "he -ame -jm**.
"his 'nimiau-* la.-iii; i .luiat. it ;)ko-
iiiucui *_iuidnii.
A «iiuit iih'h nt-tirrett n die xtn*-
r-uit (ir-Hiiiiaii; die iliunenaiia -lUait.
mt UiBitnifcy nx> ie*-!i ivt-ireime uni
die toot » lemgTtsoidlv fniBhetluietui
the Aame u. Liale ■ irtbm) Vl.-e 3f.
i. -uair s low iuwn i) Wt. n ire.
die v.'itcr s j"';Jim itiraewhat r-iuine-
wime um i mivi mu iumu vill whh
ie n infer in  a_ ".anu.
' ?ne -liitjft b ir. in-bent viirstni; m
ha -liiumim unt DniDUin i.'.impair* -
prnpei-ry riitcumnir at- *i-inii J.inuei
hriven iy he n-utniu iwnera ilitr-r*!.
L min'- uiu2uwaiiib. Qmi it»-aii)iuii
ie 1-aiiiett n ninut ^5 :eer vtien imne
iuvi'tiipmeni.-- na" it- nukwi iir. The
mn-- it "his Jtmipauv » i -'avium- u
j.tinp. .he -rtirnute «iiuvini{ m ae
*?iiainiim lean; lai'tc-uai-ty jnnti.
Anurher —pimnr ii -jui'ti "he icn*!t-
luij uni uiilnrs ii .in tnniiiit m-aates
a die 0'-*hen. Tins, liaim nw ieen
:***e.enriv nr-iiTKiiTiUfi n 4*iu_uie mil
in -tiii-s; munn die market; it ine mil
mt—laif jftitB iei- Ana  _, tfia tiitip- j
"."'.- .- 'iiaasvl leal* die "f iti-rim "lie
-tin's  illinuil  i*.  i ;nim  uve-tilieiin it
hut illUlT*.
An  miitn-raiir.  n-:ii 'b  iki'iv -n  is.
"'iiinii-'i-t n i nw lav- Wien me it
jai'iut n-uniai Di i ___•_ A_aa
im A.iiiniiini- vi! ui.— i*nii t;- )r>*—
"iir iwner \1. i. Bbon aha ____ hands
■ii "imntii apituiibts.  V.w Samiimpa
s i i -nvii iririnte-l 'i.uin uni v.i.-. dl«
tinm -iaan InaQui n "lie -.-iiiiii. «nh%
pa ii-i  nil-  iv  an ' '.irlinu  md
• .in-'.iii.  i  Eaa vesr. if mu aQnina
an  u-tiui" um - ...par;ui'-i  t-tun   in
Rpes,
Cigars
Ci^arette5
•NOVELS
The RuSsSell Hardware Co-
•)f irnenwi'iit i.'itv, 3. !.. nw iw "*—""-t s -jsi- u»u ii -tus(**». u i n iie w-
ini-riiieni uny n* t'uitu-i *very ii-.--iir.im it he -aiive rnm tie nnheM -.ius_
T»u«e itnvi ii lie -iiintl in aui'i* iir ii* B«_pe_ur t let'iiim* i*Hltir** n ::m
n-'-jiiii vri m- <iiiiiuii-mi -. aai uinimi-n nm tan thnn** "ttiiii i t •'"■
■ju-e!*- '.ni ran n__ffB< me uuuii■• ___■_*__! i-*1 » 'ri"--' vV"". fun*
■Hii-t-im ta uiain-* lie- in- Ottmt '■ s^iean'! -teani : uni ■*> "m vtniiii
■a'- i -mi umiiinnl tie juuiih.
wa^Ona*'t tMa* itir the -stiiv«M» jm ^linq everv (ia*_^«a.
flr-iiw-^ i* Wail tfacmvH **wim*-*t
9
DRt"Q01_T
tilDW ^Y - 3. •:.
C. ?. COSTERTON
T-iUMON. 3. I
The liiT-s-. .MW7a.v.iti?
THH LilNDlIN  S.-ID L_v.l''.,rfiiUlE T"«H
T-'iE  !::.-»ri.i.irE i.'tiY.  if  ?<iBTa
ASHHlCi.
T.TB  IslftnilM  i.4D  ■L*_r_QI-s.')  7ilH
-N«ntj.N-<'H Coy.
T.ih -krs ttzpf. _£Kra_scH Cot ie
.'-_t.k_(_
THH DllMTSrilP 3t*TLZ)DKi  S.-ID LsIA.1
_■■■_ _BR
Arn"ti.»eii j-'ni rH*_i*A-ADA.P_J*
XZLSBSTZ lA)h3  xiCa  ijl"T'N«_ I'.xCT.
Keep
Vour
Eve
at
On
Thb
Space.
I
The Miners Home.
Bank if Intnal
v_tyi_d. ul wiu id. Jii.iim..mu.
Hi-jtc ki.uou.Jua.
j*'*i*siaent j
iuKi' iraA'rnrjiNn am ._h'nt Bans,
*:it!-'*t*biiit'ni.
Ion. ItxiHOK .. Jaraiioxn.
l*!iiemsi _i_u(rr • Z •.  .'^ii-T'o.
Snim:iie» in undo* Inqlaatl
-tew ^)*T4. Chkaqo.
.mu u  at- ir.::- -rrn, :xxer- n '.uuuia.
Jir* mu -*-'i -f.-'.-iim Exchauifp uni
C.uiie Ci*an*!fi*r> i-uu immerruu
mu Crns-eilerti --lits. iv*;uiatiie n
ai-' lai-* if an W n"it.
Drat'fi, sbui"1.  i.iilecBnmi niuie, _K
GREEN'.v )0D BRAV ." £
.. j. yailC^B. Iana«w.
E»EHAi. ACT. t;i9<i.
tT«rtalli;tit«  if  r.-nprti»>«-_en«».
]  THIS
WIS HOTEL :it
1
:*.': »r  i  icuiinrr:' .:a.r.cu
u nuueniE zzarz'i'z.   .'niv  die  zn-zx  znntzs
iii.t.r* un; nsjars .z.::t  n  iunc  A  z-aaz Eafaie
inti rci-ti :o.'.z_.  mc nuch qq  die  :cmii:iT  i   3
|BWTO-
E KOC-RtS. PROP.
»C!M1_*M0.
Znesxwow.
"EE BESLEt BRESTllEiir flJID TSU5T GD.
_Nll~D  -AdlL."
Redi Estate md Mininq Brokers.
"""■'x7' iSD NSQRM SBTS
Fir. insurant- i "jutetidit
[ED. 4. 1.-.JHM  -  1,..-i^iiEiJ
inmirm.mm —ly. 1. -
[\ THE-
BtTi^o--- Uinaan _aan
-tuaio n 'he -tmiie  ilvnr ilmnit 9MW-
rf 'aie illstrc-..  Vharpi  ocaioo  n
ii_mwnou a_at-
T _..:" wnna tm r. ito_- ■ ;.■.-•"-
it \liuwj..v 11 .u ii*mct. lt-t. Tun?r'-
QHTtifeaCB '-'.' 0SO-, nr nvj^eif. mn .. .strut
'tir xxiz".- -■; .j-. tan un *tt.ti»rt. inn V _
imiiisin 'vliAl'-m "•■! Wtiv- "r-;i:i.'. "
iiw.   li * .  .r ll'il.i. -r-twivcir.
numn.  ■•;  _r    '- iitjilautlMtmii. ii,iub.i-
(i  lis*  -inn;'  tcca *  ur  t  t*ritt-jui' it
mimiv.'int-u!;-.   ■  lu  n.inii«*»'  it "*i\"n%
i ',-nirn irant 't  ;;"  . ''"".'-laim.
..:; urtaiT ftte*  - iitce liai  u-tinn.  iiimit
BOttaa Z. nt!-- '   ''rtti"-n  ..•■■'.!'   '.   ..nt
'.mw*-.t  ., ■ t  ini.n.. -■ ■
Uji-i jij- Mu ik)    .inusr-. rv.
iUUHS \t. ;_3RHV.
ty ty
ty
ty ♦
f
ty ty
ty
ty ty
ty
* ty
UL.
LQLIIS HOTEL at
Camp JlcJvinney.
?an^na vil Ind 1 ibw mm. leati? Sinish-Kt.
ana ia&_essinir ul Tiuiiam janveni-flwes. ■.andinif
"B _iiB jomfart if fiesta, jtr'ut u:anuun laid za
"iie *voac_ ma vsaes xi iMsmxatir. in vl zxtm
~zx i i*  ■- ..z,..-i   z -•-.::  "• z:.\--Z.Z.
M. k Md
faarare.
,,' wvwllWiuu  uivj_.i_,ii iTnxuiiu ttm\u  iwiLtiiwx  vA/imniu, LIU, [I
Incorporated October 21st, 1896.
(
a
,B.O,
Capitalization $1,500,000, io $1 Shares, Treasury Stoek 700,000 Shares.
COMPANY'S PROPERTIES.
The Company's mining properties now consist of fourteen claims, viz, the D. A., G. A. R, Big]
Ledge, O B, S. H. B., Fred D., S. F., J. A. C, P. H., C. S. & H., E C. B,
Prospective, Spokane and Granite Falls.
SIX OF THESE HAVING BEEN ACQUIRED SINCE INCORPORATION
-   '■   :*M
w
%
DESCRIPTION.
O   I
< COMPANY:
-  -  -  -  PllKSIDENT
D. A. HOLBROOK  - - - -   -  Manager
E. JACOBS - - -  -  Skchetaky-Treasubeb
On the " D. A " is a vein aliout 20
inches wide.Jwitli n pny-strenk of 4 to
12 inches; from tnis 8,053 His. of ore
was shipped to the smelter, giving
$103.15 gold per ton, silver 74 7-10 ozs.,
and 2 per cenl. lend. A tunnel is lieing
driven on tliis vein from which ore is
lieing taken. On the same property is
a larger vein (quartz) currying galena
and pyrites.
RANKERS
BANK OF MONTREAL  - |  .Vebnon, B. C
*^r- s^a
fc
_£
The "6. A. Hi" has u oUfool shaft
sunk on a 2-fuot vein, heavily mineralized with an intimate mixture of iron
and copper pyrites, galena, lilende and
silverglance. Thefinest pieeesof wiresil-
verfoiind oiiBoiindaryOreek were taken
frnm this shaft. Aveiage assays from
different places across the vein gave
.$8.00 gold, 50 ozs. silver; also $8.00
gold and 160 ozs. silver and one, the
latest retnrn-.$15.05 gold and 100 4-5
ozs. silver per ton.
On lhe "Big Ledge" is a 10-foot
quartz vein, mineralized with iion
pyrites. This rein has lieen opened
up liy cross-cuts on the surface frrSOO
feet. A narrower vein has heen
opened up, lieing-one fool wide, carrying consideralile copper pyritei, and
runs into the main ledge as a spur, on
which a tunnel of 40 feet has lieen
driven. Average assays gave $33 gold
and 1 110 ozs. silver, aud $4'l.35 gold
17J ozs. silver, 2 pet cent, copper
The "8. P." lies letweetl the il. A. R
and I). A., in thu direct inn ot the strike
on the 6. A. K. vein. Tliis location has
een made on a vein of pynliolite.
The-"0. B." has two distinct veins '■
one 25 feel, wide which, from its strike
and general character would seem to
he the same vein as that on tbe Big
Ledge, although sufficient has not
lieen done to make this conclusive.
The second vein has at present a
width of nearly three feet. Assays
have shown values in gold from $4.00
to $170.53, while* a conservative sampling hy Mr. S. 8. Fowler, M. E. gave
$20.00 in gold.
On the "8. H. B." are two converging veins of copper and iron pyrites,
on which work is now heing done. An
average assay gave, gold $1.60, silver
lOtf ozs., copper 11.06 per cent., or
$40.44 for all values.
W
1
This company i.s registered under the
Companies Act, 1890, and amending
acts, in the office of the Registrar in
The "Fred D,"was located in De
cemlier, 1805, more as ground for a
liasis for mining operations for the
other claims than for its present value,
although Ihere is little douht that the
large vein on the O. B. runs through
it. There is a small veiu of galena ou
this i-lai-u.
The "J. A. 0." has a large iron-
capping running through it from the
Anacondi, at a depth of n .ew feet,
lhe ore carries a consideralile percent
age of of copper and $10 in gold.
Victoria, .B. C, for 1,500,000 sh;
ires at
$1.00, non- assessable, of which .1
portion of the Treasury stocK is now
offered at 10 cents a share on application to the company.
The remaining sixilaimsare all good
prospects, but as yet. very little development work has lieen done on
hem.
fe
'£.
__
Mineral Act 1896
Certificate of Improvements.
Notice.
Wkt^bn Hill, Kwka, Vikoinia, Minkiiai,
Claims.
Situate in the Osoyoos Mining Division of
Yale district. Where located; -Camp
Fairview.
TAKK NOTICE, that I,Chan. do Blois Oreen
agent (or Wm. Dalrymple froo miner's
certificalo No. 70194; Albert Dalrymple free
miner's certificate iS'o. ltllli anil Duncan Car*
niichaul, tree miner's cerlillcate No. 18178a, intond, riixty days from tbe date hereof, ta
apply ta the Mining Recorder for a Cortilhiate
ot Improvement*', for thc purpose of obtaining
n Crown drum of the n.iovo claim.
And further take notico that action, iiniici'
section 37, must be commenced before the
issuance of such Certificate of Impro* etnenls.
Dateil this 8th day of November, 1898.
SEEDS!  SEEDS!
'CHOICE northern grown
Garden Seeds
NOTICE.
Quantity .. #  Quality ..
AT EASTERN PRICES.
THE BEST PRODUCED.
MAIL ORDERS FILLED PROMPTLY.
.. .We Pay The Duty ...
You Want the Best and the Cheapest. ^
THE ONLY PERFECT FENCE. M-.-Mtillen's  Fencing  and  Netting
« • WOKN WRE FEHCMG  '~T?SX?Hln'
•■(Ri. g^_w*R_ HOP- SILVAQB* 	
HOG FENCINGS  AT  SPECIAL
LOW PRICES.
(ALL OTHKIt VABIKT1KS CHKAIU
Muufoitumn* and AM by
TM ONTARIO WiRI FENCINO CO., Lift
J-o-OT-.l-nt-W.
McMuIlen's are the only ftiwiil neHii'P
sulil in Cumuli!. They iiii-iiiiniii.il'
led for poultry yimls, ti-i-lli-*'■-• '■,'1'
luwn fences.
Ask your hardware merchant for McMuIlen's goods.  Ifyouuttycnbno
to
THK partnership heretofore subsisting In
twocn Jiiiurh M. Lynch 'milThomas limn.
Shrey, doing business an holel keeper*, at (lamp
loKinnev under the Arm namo of "Lynch &
Humphrey" has this day been dissolved by
mul ual consent. The said James IU. Lynch
astimcs all liabilities of, and collects all debts
dun, ihe tirm of "Lynch „ Humphrey." Hero.
aflcr Um business will be coiiiliietci! by II. Mc-
Hull'and the said .lames M. Lyncli under tho
iiaiiicof "Lynck & Mcllulf."
Datod this lllth dny of I )oai-inhor,18D3.
JAME8 M. LYNCH,
THOMAS HUMPHREY
I). McDUFK.
0. & P. B. NELSON,
Seed Merchant s Kelson Wash.
MINERAL ACT, 1896.
NOTICE.
NOTICK in hereby given t.liatSpenoor tloner-
man has retired from the pirtiiitrghip now
carried ou under the namo of "Rickards, Hon-
ermanjc (.'n," and that the business nf tho sniil
Arm will horiafior bo curried on by tho remain*
ing parincr« under tbo name and stylo of '-Vf.
11. tt'.oknrds & Co", who will assume all liahUI-
esnf, and cnlloct, all debts duo tlie sniil firm of
"HickiU'ds, Benirinun and Vo."
SPMNOKli BKNKItMAN,
W. B. 1UCKARDB A CO.
Certificate of Improvements.
Notloo
ASSAVEK MlNBIML CLAIM.
Situate in the Kettle River Mining Division
or Yalo District. Where locatod : On
Canyon creek about one and one-half
miles from Kettle river.
TAKE NOTICK thnt I, William E. Gultrldgii
nu iigenl for liniiiiinond Leal her, froe minor':!
certiiicate No, Il7!!il.i. Intend, sixly davs from
tho dato hereof, toapply to the Mining* (looor*
der foriiocrlillcaluof improvements, for lho
purpiBO of obtaining u Crown grant of the
abovo elaini.
And further Inke notice that action, under
motion 37, must be commoncoil  before tbo
issuance of such certlflcate of improvements
Datod this IJth day.ot November, 1S9S.
MINERAL ACT, 1896.
Certificate  of Improvement*!.
him write to
Th Manufacurrs a Picon, On., or o
The B. Greening Wire Co. Ld.  Hamilon and
Monral General Agens.
JAMES COOPER, Jlontreal, General Agent lor Railway Fencing.
FOR SALE
»o_to_.
RoniN Itiinii Minehal Claim.
Situate ln Kettle River Mining Division of
Yale Dlstriot.  Where locatod : On west
of Canyon creek.about four miles trom
Kettlo river.
TAKK NOTICK that I, Win. _,'Guttridge!
ns agent, for II. Leather, free miner's enr.
I'crtilleat.i No. ItlttA, intend, sixly days
from ilul.i horoof. in upply in tin- Alining
ltccoi'ilor for ii I'ui'lillcjil.o of iiiipi'iivuinent, for
thc purpiis.i of obtaining u Ciii-ni gram of the
above elnlm.
And fnrllier dike notice that action, under
section :i7. musl bo oommanootl before the
toman ti nf such cm'llflcalu of Improvements,
bated tbis Uth day of November, lBUH.
A Good Hay Raneh.
Located about three miles from
Greenwood City on Boundary
Creek.
For T-krms Apply to
"the advance."
Commercial Job Ppinting.
Semi Wheat For Sals.
__
AT "THK ADVANCE
Parties needing tf'10-'
clean fa I seed wheat
for planting, shoulil
call on J. A.' Coulson,
Midway, B. C who
has two famous van-
tries, the	
Early Genessee Giant
-AND-
Dawanns Golden Chaj_
Samples can bo eeen at Hainfc Co's st*--**'
llltl way.

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.advance.1-0347737/manifest

Comment

Related Items