BC Historical Newspapers

BC Historical Newspapers Logo

BC Historical Newspapers

The Advance 1899-10-09

Item Metadata

Download

Media
advance-1.0347694.pdf
Metadata
JSON: advance-1.0347694.json
JSON-LD: advance-1.0347694-ld.json
RDF/XML (Pretty): advance-1.0347694-rdf.xml
RDF/JSON: advance-1.0347694-rdf.json
Turtle: advance-1.0347694-turtle.txt
N-Triples: advance-1.0347694-rdf-ntriples.txt
Original Record: advance-1.0347694-source.json
Full Text
advance-1.0347694-fulltext.txt
Citation
advance-1.0347694.ris

Full Text

 _  V
V i—1.1 ^
c. *ti- 2s-
Jf. I w l.
:: "-■ tt-xiiL i:kut. X7_ra„  m.
t_.CC j*r !*__•.
-nu sitiiaantam, Eoc
I11HO  fi  '•
OLSON
_ Sot iiii Pmui.
%-T::V7
l   , ■   ■-.'■•-.
nur* ft C
r. R. Hathis-on.
 ! &EV71ST.
.;.;.:  tUHO.  -   (USBBWO'VMi
I. '  Ht, X
\sJkxt & 5haw
•ilItBi—»  »kl_iIU.
Iiimj.  |i"illiirf. jfi::*CiiIl'*. _nr«*iiif j
0— -  .rf'.ilHir t.
m Assay 05k.
|.'. .. ..uzhsnttti. Prut..
.
rh___i-t.
k o
!
-Copper and Gold...
The SimilLdme^n &-_,:
The
?rt»'
. >   .z-j-ji-i. r.„- I
:•:<:*'-«:u: are*.
P_rti__k_rv
Quaiiti and Price.
Shut
El*
Shi Uwana.
■
"  "'
■ n
■   51
"  _.:>_.
■z :c*_j.
W. 1*.
Sl_atfo_*d & C
o.
'..'.:»    '
.
I_fa
tJi'THii^tiii:   h[i**Mj**iT~ftif
*n< -ih '
t t sztrrzi.'. a.
~.s /r:-
ST ITI
.   -'TTH-T-jei   E..M..T  lift.  I''.
liLESmtinll) li.  m.
A. A. E A. ■  ;.—  ;.
GUESS BROS.
:S1SLS 2Kfl ASS^VePS
1  ' ,1-llllli-t,    i,KHL'--   Mix   I.IIU   ".'.*•    i
L.U.
; i.( I   V 'Ull.  I. '
ltlta.il k MfEsiir..
-   *  .  A  _  W. U.ii
P"*""■ !,..,»  i."jjnrniii,.""iiu  hii  •.  I.--
-■ •- co s: a i::»«
LarpgUw- TitUunc m  Lu
*HDffiepfi_J Job PrJi::::.
SIMILKAMEEN g-
" **>5->>-f*
_ aji joHNSors nut
! L-Tif ¥
1
!5 v-tti Crifx..
-tne-'.tts tn iniu.e.1. mat l.txmr- t.
S  '.  V   '   ':.
i ma rrxutt.
;m«m> mttAtm.
'  '«_!•**_<•» AitZ*T
BJOTiii «mt-i_ ■__—t   Himi-i.  se.
_i.iii mu  jm»«n o-iwi ix  i.n-
i.uin.  i.diii-i**-.- n.uw.
: - uncumii m  niuL nr  —lewium
mr." i_——Mt it
Ee"SjTDri:,*s
;",^*
* $ $;£: i:: SLipe is LM;i._,
Practical Hou^e and Carriage
PAINTING
Paper *ana -*:. •.«'■;,,-»;•: and Skin Paiittia-f.  _*© Kar«.:-miif*»c
and ail •_»_« of ->3C;crat_*.'e <*ork eve-carted fc*
[. Sash 5 Co.. Midwav and Greenwood Crt>.
**>i:'V* -..i,. iitrpw niunt* «nei£ inr.-
hiq* rf fl»i—i iminiiii i-M-iimit* nur*.
«•< ni«**» inawwr TpiiDtt.il m"r„i
' ' Z ■*' •«!,i '"'"« *!»* SntnujBTi u—i im
ii imi'itinji umi'irw T'-siiiu^'f-f suntiie nf
oi,"~i!iiini"ui vi mi"i m fr **n". w — ii
**"«nr.uujT ur.^n»r, munt _in_ out
x-e*n mrp* une n?"ifrj.iii* r«,_m uiit
f ui* m'.i>** iiifiu*iiir,iit Biiiinir_i:iurm,H
, c. " :n Tii:--.:- r i :«.-t,i::uittr» rf winit
■t Zli'. nmiT liimiiij; jir*:iji.<r.ji»** it the
diHurira » _,* *mu >niii^H..'.i • ltmiiii:
uiit *vji'!!r„iti; r~-w' viirct 11 r_ wane
rf i**ir. ii. mitituumc lw i:ilm»*mf
*nm im* tr it» RiHcrirar»nt*i
ll riBlllllI* t if*» rf •illt llillKif  rf ■„*_
rijiimQKr7 dutunnu ^ x *m*, trtm
-ruiiLf i)!«ii mirstrwemee-x vi f^i-iai*._
viraiiHBi mi-et duty,ail. Ten luiiui »
ih-_* ;oh Hi'Tnuir. truitil Jir_it a wus_>*
•ib**! !<"r-p««i *a« £.*ir;„i» K-pbt rulif^r uj
i'-ttut T.iru toil uin BitntiQiirr "-Jr****
b,; *j;««t.'WiKi_ Smo Puomit ht* m«a
v **ii-ofvsujjwe nnweni_ u •_» -R"»-
iJiiiat l*i£ inimui>** ijiiH HiL SiL-qD-
Fi!io**r inui 3r*iiti_T_ F.'"* m_s» isr*
..ijw „! vte mra7tr«6 ii ai» vi'-rt rf
-Tr***ir¥>m>c u „ii- mrnif 5:iuiiU»tt
'.rretxt ruiivT ii tht i*i!an*i)i u tm
iiii'Xuirr LtiQ. ninif mid lunrt. *>~-m»-
v ji'.ic a *«|. huil;. v at punt Bir_*',
.m:iri't'{*iif-*!n>. une nui a inqiumuim rf
i.W't*. riiliowait oi*»t ai» i»:iuiitu.-'
!j**w*i •„ iiit iir_niu:iima liw^ **ipii'.
ji  ** trm ^iraBiimiiaiL  » Kic*i-  i.
CTIXTiltf  l:V»i»  r'.m. til t  HHHUWITL  HIM.
?»'<-'i't ni!i**» ntr__i»i«*.'T '-m
.-r****a*vi«ie » jtuninir, a—ub —lie \.in
, -xi it Etuiii ti«».* »tiisi af* _i» r.
.  TiiiiK. Jti* zv; Ihohti biic :!",,&__
Tut .r'-rt V««; ti-Bti-a rf *jh   a.i-
wiita ?u;*,ifit.  imiidiiiit :.n:. mict.  _m
S'-'V. •■a.  » III!!*?"*-' tn;**1*". at S_i Cxiltnir
lui, k «"**ny*j*r.  Tn* tin* » nuiiTiHrt*
xes; _ ->riiiit FurkiBliC 'i,«luii-
..•  '.Uf
The Riverside Hotel,
,,  x  - :■
':zz." _r - - I#r.:*J.».:-;;:'!TJSDSt.-D3r.
SagB_G_£---S_--_ESS-9
».■^»»>iJ»J^^|»»>3^>ix>J3J^^^3:^>»w»»»^^L
I = Midwav Meat Market -
k. K. W,*\rffi[S. Prcoretor.
S-8'f t (r-K-e fr6<t.t . 6i.<
i c i c c c mmmmmmmt
■ui. v ji uk rrucnit (kiih "- m tn*
m,Tr.f*f mats '_. *-"■«>'i:i[„ .', x-'r.
oiiuniitt* !•*• iniHTBijiiir ui in? •7**m bi
■-."^*i'vnnc iiajiirf an «nc iif "„ii* «__
Miu"f ur* lieijir sniili '.t ul  '..w nmiei
l' III',- n  'Af.  *-".t,IJII  IM,''"TH*—.  TlK-
•ii.-_**i; DHtantBTiMHi rf tat iiii* u Mit*
»r ..uiii: Mc—Luiik*i r**iii,ir»!it uiit
..'j* rii'iAr -'jiiuri.
Tixf 'ta"umwet nun*, rf *rin'.!t lL*
1'inicBi M'li«imi» lUBUurmt cl-"?,-
:r. ii B<*"Hii«*ac it k SSE-incr, buu^
'iju'vinr tu* au 11' «ie mtiCL Turn
i.~ ..,"4 t*-*i-, rf urftiui: jii u» "«n u;
uit St. JiH unt JM-twn UJ.-: mi. Tin
ji~» uf*i ir.ti uiit iinsniKf puamitM*
v'.„t • i.'i*~ i'**ruciut uiijiu". SHi rnic
:»*•• ',.:«. iii;'** i,_j 3W*}!*iB «*"-* ui«~
ur* -run. i-ictt m Jv.tHH U't*i rf ;rt
;ii.ir:t*it mn. unt ::;iiimaH.-uJii-  n Lis;
!IHK!fc«   UU',   IIBIt'<   Ull*   !!*"«-    Til*
«*ac* rf if* f—oets iron '. ■: " ■"'
via*. Tliart ui** huibI. 'i..iu« .i :':«-
t>!'.* u«c si'1'*!* Tut ""niiiiinic tui
h**hi una*!f 6**"_iipinfl»« siuk Si>"*m-
>jj- i*".
Tii* Cit jiinfitQ**! mint twm« unt
ji:wru.-rf*c i',r I ..uiiuciui rjiiuiM-i} i
•■.nu; Hum* nu* :x". hhi_-j. UK une
i^ii ■J*-*'-, Uf-"',. r***Ji***J'J,''*!'T P'lii"l uf**
••imn«i_BC i" x SK*4ws ertaamm i Um
SW-imi: i«i'«. Iiti'j as um '*'"« n
ijijisw di"":':,riM ucr-*!tru'_ '*»' 5**«.
_ -i-j—iiiju; rf ui* ;ir* iwct u; uiii if"*
«iii>*i't fi ii tk S **•**; »"io*. .'l Uk
Stl'if****. » Ut'-iim*. orft luu aiiBiiuu-.-
rted uk M-ni* jr* hacy
Tu* .--i.i i'T  ■■in-  t  * »  ,:-  ;,»i
Ullt  tHWfV-   "l«   '"""lT„".-IU   ?Il3T ■.:..
i'uii unt Fnuru rf iur at tn*
"'"unirii. {i*'i'*'i,iiiiii"iii it iK'inc tiniK
i.nnmci -ik .'lie I'MiimtK** i!"*it. i
drift *-rrf'iiat '& teas or.: r.w '■ i -. c*i»
rrriuut. t*f*;i»K'.ir..unf _ l*v. ul c»:*t
Tn* turn HiL urjiunmr uk Oie
l-imHia_, » twnif a*"«i!iii!_ „ii-:iiict
i, jj-jhhi-u, uinn**. »*hial imw uk t-uc*
I jarmiuL-T Ullt » 1ffl l"»l. Il-lfi* IU
„ii' iitif.*  w;cf~4fui* 'IH  ****'* ''i** i*
Ji-'.i'il utifHW* v. Uk Kurtur*.. il.
„i,u run. b'ihu', etit' It***-. » «Bit tf ie
a nf* The Oit jb-iiiisitivf, t--BiiiT
une Runt' EiL nnnuiBiii*" urt ui ima«f
.ii* rtit'f'fTi, niBHMr«iii«iii rf JC*. iisy ?,
-n "*». wilt Mt B n. Yiu*_ -*"iliiuuii
ut HuiiermVHiiaein. At ui **--ia«iin* rf
•„!)* jiiucijiuitK rf ui* tr* irntiK^
iir  un**  jimn«ruM_   u»   w-mu
rf   "ull*   HIOB**   Bt    iiiir*-*   Clfi**ff*!il
luiiiiy it cfl w Sl. itv toii 'H itsiL
f***«**i:!r,j"*!.*T Tl» ''BiiKif it n* uiun.
u-» pint with trim. 'Zt. u '; i«*f mail.
»!ijij»f, a 1|u_»_ tiiiuiiiretwiif miit
.ii* drill* u ;,tiew niii*«f^
ii ui» vi"niKT -uikw ur* inuf nf
ni'ir* iHi-uiKi iitK-i. MmHuruiif rf im«ir
**ruir_i't rurn. uum'iiif i-jiic ifiiruif
!!liiu!!tii*i*ri ■_.   Tn*  _»tmt_ yi.. iaum.
M'udtlMI'nMJKlf Blit  JClKC"  IK'Uilif ilif  u-
Uj* iKimmuii •.. .iiiijk" in.. !:iiTii,nili*_
tn »«««rk )lf,:,£-"iiEi* * ftiuiii. rf \;xz-
_■>» uiit Tiirmiii. unt u~ n "tn.-if*
rf »upi FruM . f.j'immt. Tn* hno
'•"'im m uk Hhiiit K*tix". Tik iauin-
h iiiwunc i" i Hiiu*^, SI 5*-'i 6***!j uud
it **ouiin»t x-r,A luiisuiir un« rain>-
jirwwir uiuutijiiii'i Tn* ^*i--nwmti**r
unt nuieri ht* :n i riifi_<Hni k-cit* unt
Bf"  »»'l  D.-I*!lilJ***_
?V * r intiM, n Summit! isuiit  n
-liiu^ j if  Man. ^iuu, j_  Siin—hwt.
SHIMS1 1««'W1 muiliii, ill  u;r»_ Tltt
muu Ktiu*-. miit' ,n „t" :ir< ikioj U h
ti'iiiu rf JIS if*m. *-n.t *frw!mpt*» drif!-
mt u; uk 51 unt iSMmi; •**«*«». Tw
a*'w**mimKnn iit*t— ci.**** tiiiiiu; U*M
i****-. .it uk iwir* iiK'r* u~* in** am«iu,
vui'it bi'«nip* r 'fte: rxd*. Tu* i'«it
it ui "jiiij.!!. rf ;i in« v.^ BJlC uuti^t*.
Tn* ii~**» u"! Hiuiiiui i„ uii** a*r«iriiK*c
un;""*.  Uinuci  uk  i uiu**»  ik*jt sre
!*K>tr WtJ*Jl«.  »|„1  KIIlBli  l.li.-iTllrt  rf
pint. Tik *!ini)**!f -nui trim* iiw (win
w 11' Jiff !***t*!. In uk aumin- nr* i..ittti
Loin if firs *c"bo* in" fhiwe b; _T7i>
jw l.in . f..tNM win* rf Hwjii-it-p-Ba*.
«um**c uj biuiu; Cft iwf •.!■_ Tukw
iBiiH» ur» nuwic ia «iiK)tt»r-./bk* Tut
jiiBii: » **iiu!;iii«j fu i, K.*!ua tints;
unt tr !iimiiif~»i'r _'. iniw; uiit nun.-
I****s*«if rf niurj. iurp**! t»M«:irT iin-t
«r-a hj_hj_j biic »il. w mm tt junot
m tntttl mt Uk -t,,i-;iw » -:ui,:ik!> mi
CUB IKItia   "e-IZl WW  IijiwuJU  tB!l;i-
zea in-'icKit '„n* must; — il » mnit u>
IM tett ti**i>u. "i!irr> -t>»t uk*i urr
**miii!'y**., Tn***** bt* iniii_nit Brasu*-
iniKiBU:nit tip  jiK  ni**t..   Tin  Cw>
r*-*tt*"-l.  II  UK W.I1K  11—l.iltJr, l»  .l**'l.--l
'« i _Sk-imt mil.*'., n vnict u« pn:*
r-uu-'» n: JJ:i:ilK-f biic Binui. « l:u» „
piutj.
Tut ~nit Iirnj. n«ttf r*iinsii3L W
itiltS* '.: Jfenn^—i. ik*!Oik unt it J"*_ic
Q**v_;i3i**c uuii**.* u»* ritrriiUJii 1^ *.ik_
i. SmiiK*inui. ntuifuilum *!1icji»**(2.
i.n: JL.- Sf_aup> Lbh'.:u, suWHnnvai—-
**n".
Tn* m -r_h*r _ho_ -_c  jj.t. _._— i«L
ii .>«.'. iti'jBir.'T Tn_ tirtowt .• "Wmbi|!»
■.r uk r.",'..i«y Jiluiniuii •_.nijKir vi. rf
t*** T.if_ ~)r**»eii't«t it .la cr.win
i-t j*.untc*!f ;r*iu*'**i! *i *_*!-. Tut
miiK » «■_ KiiuunKt viu «*ji«rBuii-:
uiutiliiuer^ tu.rnictwt m-S.r 'iiii-rs.
wiu ;***-i-»'u;« n*iBu*!r», ji-aril. uif
i-miB—Hne. mnLiiif iiunii.. KK-tsm
.ictn iubii,., n.iwv.tiir khitiik '* iiii;i
crun.. unt iiu-tr iwuu B^aiiBjr_utaii.
TU* UliuJj D'lUtK  it  iiuifi  i««f  _■  ,»!••
!:iiiiHB»"tiiK!HL '*:r;,isu. mu_fL iota u. a
dwiu rf __U ire..
T:k  ti"t u, Z> i****-. u«rui wu» Jtiunc
rf «ll!!l t-BU* Bl M' BBUII". rf  ;i-ihu.iiK
Lrauuiwiii unt nt iu.* at ;n* v i-t, ]•.:__,
£.;.. uk r.-u.i* ii'.uat uk buuk. A: i_t
atK-iiHB K"'B AH '****. rf arAmi* xuc
j!.-i»Bir.uK,iiif iibi* n***!i ;i ui*. duKunt-
uif ui *'JTu**iih:"* ne' jr ur* Tie.
n-:iI«rT^ tt fi::ie:r nt "• ik".!!iuk b
tiiiiniKif ut ii-.ij'I at ui* ru. out roHr.uet
Siniiiauri .r**-*. Tn* nuicnn rf ik-
iitiif* un;*"uf> ,:e IJIH i*i"'. Tn* inn;
vui it i*DK*KWnK unt uk nunciiif mi
ciuiibb*. Tn* inr*** "iu*tea if. ;ir*t ufr
i'.-i.:'- nt !'.' ifcf i.i'8*!.* ut ijilii'B't;
• _Dta 111—IJ_# ■r.ilKre unt BBS
:-:—-.f-. vnA Burnt gwil'Lll~_lI :i*»-*i**]i: .
b hi*,-,- • ::k :rjii. inurnusik
un; i.'i.n mu abrrrmr »n'..t i:iuii«* uuc
L-Jll  J ■,—   UI ■■.rr-rsi-"-'  IiU*t inuf
-,■., ; i:,. i ,f* ii :"—.."» ui '•*.•*•*-
H • ' liU-t UlBpllHill J IJICl' I ITjiI^
vi.i H.Ji'Jb uiit :• ■isnwf vyriuHi.' —xi:-
wiaU7 x.1 Ui«h* .in-* n.T* p'.ttL ^n*
::uuji'..i: unt Miismut aorx-mf auutli
„•«•_ >'uiu*». -'I '..nt "jSK-iiiii*, i"-"
ri.i**iib unt cm: inwiio* wer* jjiunc n
Ui* ::ui::i"«* runrm. TlK pint » !:UfTIKt
::liK*t» II UK nil  |*TT!I» . WilllIiM*. uj
stmii**f I'.'-ri **t timiUbitiKC in-rut ..w
ta.iiniK u*ii, ■■ -i tt; :eo ■•"!.. ■ri-.x-.er ami
* ,i i* iu   >■■■  ii un i.ii"* una*  ii  tiliu-
;• i; " .>**. x ..: Il '■ 11 | I " .'n-. l:-Si,:-l
^ .¥,.  ,..,, ; ■• i;ii«> Mn   'I. '  S ..'.* C ,|J.
7*»i'u*  nt,''*  iwHi.  inuu*  * "in*—, mn'v
„liu,, i  mrr*  iirici'iri nil  rf  '.,ii*  i \
C~nUt !l~» U1H  Ik BlllKWUBmiiKO  .    Ji*
tlb'lllf  tt: U",  _■_  Mi'  JK!f  b__   I  UK
i- m •• miuniKt Ui*i~"it  Tn* !i uiuiKir
■ Villi— "..lit*. II"IIIK!*'"1  lib'*  li**'!ia**t  '.:
"~*:v,«.  tniK'iuiij.  muni -ii  imiiiwi."'
:
:
Ii uk itmiTiuuf? ruiiiiT.f*'  r"ii*!rBrt
UK'fT U-*  I  Ull!l*!l  Uf  III If**  Blf  !!!lllip~»-
min lib'iiu: b •• •nmiiiit "uiiBni;.' n4 W
ariltt, j; n Ktr_inu,-t una uk "i,„i-
uitcri:!J 'iw iKiru HMiiiiiiif ut nici hi
flltl W ^K vmt rf nn ik" oi.* ut imiil ut
UK niti—iui Hliul tn,'* n^'i riiiniiWi^t
',    -~K!IVIIt.   Tit' V'.lCr, 1H.IC h  uu
Dstria u~ $j..5i !•**• nt - iie ibuuiihk
fcCn R..5! M Hunt nriifrs unt
IPillt ':e iiui:*.*'n. ul HUiflt Iwilic (upifl
liiuin.
Tik *.",runt'T Om.  It  t ?.  '.•!.  ur*
Krwuiiif b MiiiKlw; u; -.*ruTit .» jirii biic
u-* wl iiiiti'if wix xri;,i uir innmtrn'"
til'*,  Jl vil le b fiiKT.t.itiC ;uu*
Tn* iimi**li******i! ti'-mi'-viK-t! ic** 11711™;
rf  ukl*   •*!.'„!••!   tlJK,"!-".  BllC  iilllHTifH'»
• t,",- rKwru: "liumiiw-wuis une UH
*jrte»i rf tK'r**t:iimKiiiu.. „,. M.is.,.ii.« of ore ii> feet in width has been opened j man went ashore ou the luol'uiug of ^^^^^
toto^on^ A^1*' Bc   iup °" tht> Morrison, iu  Deadwood Sept 21st, oh the shores of the straits flJJn'f |_n/»._. !+ H
L.*«W^^ ! of Lie Isle. aWdtv,ss»,imoed. Eleven  ^KMl t  HflOW it C
■— ^
of Belle Isle, and was swamped. I.
lulled.   lhe  I'i
ndfer of tl
01*1^&S? y " *i  iJ"R0lWt \Vooil,of,G,-ee,,w„od. has ;
^e&^^^ B6« '"'J"1"1'^ *• Bell ive,, taken saf,
pffiM"* ol" ~» »«u.-e will „» be river.  Tiie Hob Key has a line galena ' t   ', t on
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ti O '"I I 3 Lll.iL Ull  Kit
Wl M M________________________________________^^H
liiiviiiiMi with arivsii'.i fur looting pus-
\ showing,
„,., , _____________________i_^__________________________«
- --  - Buikiiugsare in course of erection a »«_•>-_  ..ks.   -  i   i-i
; MONDAY.-OCIOBBB 9, uw.    k^Idrto ant, WasliingUm group 3
■ -  •• '   ■  •" pup the West Fork of Kettle river and
'HS-Boob as completed a largo force of
W I
T-.  ,,•   .  . I'liKoou as (.'omnleteil a  Ijuvh f,,....,. nf I ^'l"1
».., tor his action, was *|uf & i W"' I **m{ U'Umdftl  '
^ ^lecte^^^
"'■■■'-  ■•■   - lUlu' West  i'oi-k,  a 20*101  ledge  has fl  '    '
''"">' heen discovered hut as onlv mm, «,„ll iryn al,(i S-'H In
there are all ,-,i„| :
Wlpt everfoundaiinn Mr. Semlin mav
•>"ve had on which  to hi**, slR.h ,-, i .  - ■ , •- -,..
assertion hast.ot so far been disclosed ' T "'(M'";il width '"' ""
'"'I if evidence is wanting to Ui  lhe ■ T-* " UMknoWl1'  Samples recently , „.    -  .    ,
HJateintp which theadi„",ui,,u,»,, i I,'"7- fry™ fchese P"***1" ™' «ry j tl'em'  U '"" j
the office of Attorney (j,,,,.,.,, ,  >.,, | -J*«w* •>■ P. Gi iv. s, S. fl ,  «
jMnrtin.it uiin.u «. _-,  .  .  ' l.vi.rl. Kobinsotiaud A. I  V hib
No, No, not nur pries but our hu
oi dated K|Gone"P-staiw» find matt  r ■ ,„,
l there, twelve j strung .ill along the road.
Lsiiics fino tesgoods,in.R",',,
Gents aad jioyselig just from
■Jntolfltllifll in quantities an.l Cj
Oh yes, Carpets too, you ought to -
We|||
H
Ivjjjiiii., un Cauada.
in  estlracl  from  Kipling
nve sniiiethiili
J
• -i [real country*!
ni'-.  'i'h'-re I a I ^^^^^^^^^^^
iiiiau- ti,.,t Pi..,|sh»,<:s to tread on them with'  t-v,-,
,. ..,_t_______m_______w____i______________i_____________________m__t-vc-i
igs i" he cm mil
it :i!
ivouli fur
  v'"  -'"-ni  WIU],   hy,.
look here our prices to YOU ar.- acl
.-*. r.	
i and more money,
lisuuien think i n
•fir
TRY VS !  SEE US '
Wl-UM.*^^^^
Martin, it would aeeiu oiily t
,o lie liecetn \.
IJUghl
■000 shai-esiif Old [rousid
lied hy Jl .,.•■    R
rice,  Nehrask-t,  Tl
! prici  of il,,
'  :, the exact  pri,
ll I l,,-l e 1-, .in  e\,i ,i
for ihe investing un
on there, r
; move tjuile 90 I
•States, butthej
: uudei theflaa -.
■tnitr
■ ■ii th
samol
strike l
Send your loll,.
.   - --. from the iJWfoot
>«^'la>sayed«00ingold and copper,
lhe strike is made'in a lead sin feel
wide and is a She pyrehotite  Tl '
can't  go  I hei
I their money—n
Dream-
The Australim
i.  ;»'i h ipN.
tlie  United i
and mu are
II l bey
i lii-iii send
TheHidway Trading Co,ij
■- hardware:
Chambers & Co. Verm
 j x.xi no llt'lTU
•sat-y to turn to theAtisize Court dock,
ets, that not hefore in the history "^ I Cool* of  li
the Province has crime been so prevsl- { present iuai
ent us in the near past.  If Ihis.State jug ,v. !
of atfaira was confined to this districl  paid is n
wbich is su rapidly developing, and  '.
therefore ia receiving a large additim
to its pupulation (some of an unsavoi >
characler) it would not be so mat-ked,
but as other port tons of the province _________________n___t_________________9____mt______-_ ___________________
have contribuied iheir quota lo the. lllH,s,,ri-;i. uj made in' a lead six leet j  The AuSti»lialHare nothing if not
list, there is reason to be believe that Ujde ttnd is 8 flne pyrrhotite.  This is l,_permlists;»hd ll.ey dream of little BOSld'S ill SiltiffUll) HeaVV faliVm.
the policy pursued by tbe late Altor-0nly one of many rich strikes inaile ou j |„,t,.|,ipire l.nildi'iH over there on lb.-. ^^■■i^^^-*^
iiey-Oenerahvasi-onducivi.. to iinything.1 t|il; Winnipeg during its couase of de- ,.,. M.i.. ol , ., .   \h. \V. Tl •*-_«■*-.■*■*•**  ''   "
but a rigorous suppression of #11^. vetopment, and as soon as the spur, fitchett, an  in  1 ban,  writes c
such being Ihe case ii is  to  he .hoped L-hi,;h i.s-how being built, is completed I    •   ' •
the uew Attorney Oeneial will bring hj.-x*jll,ijVa heavy shipper.
order oul of chaos, and so relieve lhe   ...  , -mmK_____mm____m_______m_______W_\
... ,   . . Word comes fivim Kiiiip McKinney the London 'on
impression tviiicb ha« for son* iiiuel.,  , ,, ... ,    , .  ,
r , . ,   .   ,   that tin' on- eiicoiuiieieii in tec tunnel J in ner colonies 1
past been gaming ground,  via.  thai I .  .,   ,,   ■ , ,, ... ...
,,   ...    •   ,.. ...  ,  I in the tiri-inite ami Banner is richer potential Amen
the aauiinislral.ion or liisliee ivuhiu the j , ,. , , „,,  1 ,
,.   .    . ,    J than anv hitherto taken  out.   the these lines Will
Province is on lhe wane. ',,"■_ ■ , ,  •
 ^_ j_j ledge consisra or a sugary  [.imrw with a populain
,. ,,,„    Z~~ :'heavily mineralized  with galena as ada,  perhaps  1
It iVitll cost $4,000,000. ,,  ',.    ,,   ... 1 ■    1  .„ ,
1 well as lin" (-uk!, much cai'  be seen Before the ifflth
The Greenwood "Miner"says;  "The (with the naked eye,  Tl ■ oiuxt Ifluin-r '.ins  is
C. P. R. will arrive in imvn in the have considerable est a   ■ '  is been Empire will be i
course of a few days.  Owing to a ties- opeued ^ W feet. from iht hanging of greal d
tie and a small rock cut just ahjive the ^all mid the foot wall has m 1 yet been priue and  affeci
town, ibeii-progress will he j-omc.viiai I(J1j,,nu, ,...,,:   i-i ,  ..... m interest to tbe in
slow.  This road into lhe Boundary isj nijUl.;, ..  U8to8'0 I nei  ton  seal of the race
said lo he the most, expensive 1 be Can- j  Speaking of the mineral Jxbibit at I Umpire more the
adkn Piciiic luis eve- cunsii'.u-.. I, as the Spoktijie.Iudustrial exhibition the wilb Ihe United
tbe entire distance ia-firy difficult ""'-j .i,,,)(^,^llwll RffVm>^""--'-'"  - ■"
iug to the hard rock cuts and I "
The line has cost the company
iiycrage (j-IO.UWJ per inib-. ,,r a tond t.-.
pilidilure ^(00,000 for 100 n ihs of .,
line,  Tbe Boundary promises to la-I.i
the richest mining district i/i Brilisl
(l/ilii..,!,; ' -■
cerning. the  lelatious between  the'
I mother country mid hei colonies to
lor"; England baa
iday h ill a dmsen |
Some who re.-i'l
lo see Australia
i| 2fl,0U0.Q<ti  f " .'■
£| PAINTS,  OILS, STOVES, TINWARE
Jobbing Tinsmiths and PJ^^^^
7/t>91i99Z99*999A9999999m9-i9ii .
f ACETYLENE GAS, f-Eit.,
^.9xt9999999t-.i99999.99(^9999*>(-t:i
ut, the ;
■'"'d'iog ••,||,l. ,
ked by ii,.
!'U,r, and right pric
ie publit
to m<*rn ■
TST
m mm
/4al| orders receive our pro
:hIJ0^V^R*'view"pnnts the follow  H 1  T" _kS
Hug : "Cioaa bv tl , .  \d'^i  *<• wiffniak,
:' W '
it i>:,
nunipbant •
1 ' whii hihe Kin
Uld '■.Min,,-"
THE C/ '^ADIp
^T|ank of
" thedisnia;
Oolmiihia/aud though the U'dlL"M!M,^-»»(J-'«nillai*D«_,M« Mfl,h
>", the business 9Ur the road,  ivb '■', '"' n EaBIfr' "'ithmbe.x,,,,,,,,; ,
C^.^ereight. o JfSl,''H-H'nekIeyiwho«,h. d
■  ' ' ";-• ■'■■"-' tOiWO from thc Wx ,
She Holds Ibr On n
1  The ','D.UIy Nuv
I teryiew with Mi  ,
Uri
Spokane Falls
_^_____B__________________B___________B___H_____I
■■& Northern. COMMERQ
Bead Offi
sll I'
-,    .,  . 1>* *-,=l_Ul.
il'::0'.':"-^--' «i.efo.i..wi„.
etious
rioned '
^•^>lii'l-.ler,oo,ercl,am
[Ifhiy and inconvenience is"„.
"y Roods for Oreenwood  1, ,-  1  •
taken delivery  ofp,,,,,,,,,,   ^ ^
nv.il at Grand Forks, Jj ,e '"
li, I .,!,.. .1  :, ° '"  'I''*
growing
Briton sti
vis uf the
land's  at
v ■" I "wh
n" l'kl',!'.v"!1»l«!io  her inten
Id   lie
__-_-_-____M___Hal___-__i
'■■'"•'-'«'^j...i„ - ;„'".: ilw:»
ri'iiri  •,,, ,    1   ri'»ib')tthe county
eeili'!'!.!'..." !'""."''' P^limin.uy
Agrarians 11 ■   . ,,. .
UtVTi I"
With rogai
 B^Ki...
'■nnSe lo take dellv-^TuZ''" Tlvn^ii^JTn *'"" ^""'""''v different bub ', ,'•„.,
■»o>-e prompt.^.  jK, ^  l( ,a ol Hi,,;; '"'""" ""!" "twdilfai land thai wh "'"
>>m t-H'k su As t„ „eaeh '£ ^  U,, U„,„ *$£ J*J J  It w „ I .„ rt ,,; ;, ., ££    ' «
; Nelson & Fort Sbeppard,
- - AND .: ^^^^-„
Red Mountain Railways pAiD-UP c/
.The  only all-rail IOtm. with 'T^'
]«**»**  ■■   .between "
Spokane.  Rossland /y   '""
and Nelson n  /££-  At»'i;«
•:ruilft
______________________B__H
••""l(i  Briliahw. I W..11I.I  I" a !',,■- 7,.,iei ■ ; Hill! „.Hi,w ■„, „„"  ^^^^^^^
" " ,    ''"'lb,. IjjiiI hi-tiii-e him.  This will probably Even in America ft is doubtful il the !'•■'■-
us of our line as soon as possible, cm,?. L ,    (] - f ,  ,;  „,,, jss„„ „f |w,(.ti(jll wnua  ,,,.,, JPaClllC  COHSt  PofotS. r'"
guenily we cannot provide siding 1- ,, L^  „ jif ^^^ ^ ffl[ck|   Tlvld„ „,„ ,,.,„, ,,t, fo„gW ^ ^J ^ -V,
Miffleienttosim-u the large niiiiiber oi WiiMk,,, 1.,ll,„li,i„l, .„ ,|„. last.  a'I  Mr. Fortor belfefw that England Mir-   Clow connection al  ,Vel    v , I,  	
carloadsof freight for (ireenwood and ,   - . ,   , ,   ,, . , ,  , ,    ., steamboat* for Kaslo« I    um    v
adjoining camps, and ive art-compelled T^!'Jlih,u,.,Men.r ^'»..""« CO" Uers t.0,,,1 "Licit of. adapUbillty  in ,„.„.    |K.
to hold cab back until the largo num-'vT'i1- ,rh" "' T "'" ^ 'f' Tade" and the absence ol auton.aUc   ,,,.,,,„„„,,  f,„. ,<,.,„„  1tiver and   Gl
her now on band at Grand Korks ,„„ » •"* »" »<*»rged was commits at machinery-London Press despatch.  | It. ary C.eek conned st Maces
.    ,  ,. ,,  ■  , , a time when such offenses were not ■ ■• --> Mvlth Hinge daily.
released,  us resins in delay  o '•nine ,.. ,,   ,  . , , , _._„..  _,, •■.   » n
■  .   ' . • extraditable, that be cannnt be extra- expense ot Railwav Ballast. —
Bunds which consignees are aiixinus Id  ,   • , .,
",,.'', , i dieted, hecause the treaty is not retro. I  a  ■
get.  I therefore ask ynu  lo  kindly  , ,  ,, ; .,
arrange wiih  fi-eii/hi"'-  •
mude.
ellil.l)
ru»^W*Jafro,nG,andV(.,k0a !"''TKwX ?'^ ,'"'i"" M«LS M™h* **« ' K«"*"*a City
'yas p„,,ipie  s„ ,,,..  ",k8«squick*  .    " '" critnes committed prior T,8 '"""|,'M">' l'0"K*it - truck   1
, „  **-.-■. '" range ofprn-L'-  ..   ' ™o*"cn,  Advices wern
A Bank Manager Satisfied.      "t Otta    ' ,      wiI1'" •■'l'i-«h-.l I .„,.,'" "'',"".'"■»•"«■ ^< tin* stuff..
XX. A., JACKBOJr,
O, P. &T. A,
10.V,
H»:l
A Bank MawjTr Satisfied
Ji, a. (loiiMun, 01 M,,„,,.. 1 I'puE , .
manager  oi tb„ n general  '.'■■ '•
5^,™^;~*'Hrl
r   . .1 eivatiit*. ,t wl|] h(j  ^^j -lU.M s,
iriekle
tin,,
lhat our bain
•w.waprohHHlitytif u ,	
"';'"" "l" nfiloiala of the
iisiait m^^^^^^&%^'^
*> '."-«■ '■- »—«r ;,,;,:I,■:■,■;": ■.;■.. * ■:rv,',i:"-:,,,,,u'-->^«i- v
,,|'e,'""» bank LiiJiUlniA. ai New w    ■ 1  'y M":" sU!Ps »«« ever
"""su.,-, RnmJHnd and v,.,. ,'  T'"''■..,'.  , :"' Lh"h'  nhjecl,  ,)„.,.
th,!l"»H-y..f.br.P,nk ,, '  ,' Hv;'f,Waft,,,akfi^nokley ,., £
J-n«h,y flHt,sHed t„e SnlrlC^r^^lagainst him
fm
 >,  ine Stuff  .
ii appealeiiitwenty tous of it  bad be**n "loaded
tiiiily adjusted, Up" ,in,| dispafcohetl,  Week:-  pa   j
> consume con-laway, bul the ore -1 j ■ i nm come 1,,
ui.-, be, 11 stated I ha,,*.),  Finallvastfttioii'i
out n. "trie,,,"'i„ """ww-rstartmj
"  wacei  11, f.ii,.S' ,.1 ,1
"f'w.anriit „,HI,., '"'.  u",-,0;"1
inh,""'n >»"*"■«    h   V   '""'■■",
"r,y's ^" y -)" k S;:""
^bc-eiuijiii i„.,:n „,    *"« <;"y.
mar the , , ,  ' ■''"""'"l <" a •■idi,,,,
<..U»* unit  ih"",".li'""',"'-'Vn...|
otrieij,, j,.,,;;: ;;;:";;, «*• »««i
The Cellar.
MIDWAY, B. fl
'•■''-l'^  POR AND
'"'I'lVKIM.i),    ^^^
;;uik'-, 1; 1
nnt'ii 1111,,11
1 nru* in iii
lack  1
III
,iT^^^^
^:\Bi:^ :j,;:;r':":s^C'"
tzy'"■-■■- .".:::;»:'""
butie." "'  nplsuii   1
^__H____H
r&s .--"it
U  U'"V  '^rned  „f  ,,,,„
Hinckley
"»«'*ed  along"'tiiJ'"" * ''"' '' ,c"*,l
M'f,!'t'|vari,;,hji,;i11!";n!;""""1 w nn
'■ "'"av ,,„|„,.,
i»fcfci*'i«ifrt j,,f,j-(,i-R™'«»'i-iii,,i" ""'•'">'■ ™. j.. 1,;. .:;'"■-- ,-_
Go ID 1    1 ","■"''  'X|""''"li, Iduno  ., 1 •"«
ai :' I- n,'i"'"i:'  "'-' 1 l«.lfho«0,,M«that, th
ad the SKiileu woi-ke,s'i  '',;,  "    ","' i ,"■" ^ ''U'""^'1 '
Ualon scab- f„r Ul(, ^.fe1^ U"' I m'! ^n •»<>" offen
■*^^^^^>"s'l'aili"'l  In
^^■"1'Pany
1-
■k which |f|
mitted lit a|UU
were nl
™?£jW%
% life..,
K»od mads fo, • "' •P°M».
"'"'"Viling,,S,. '7'. "wing
inK i'l se,,;, ,1,'J,,7'u',,''llsh.
winter. "nd s**lin. In
Porf^'"-.ntor:t,a(,(on  foto
T^'Midway company, Ltd.
11 Kh'iil.i.v;, , pi
j nafa ib.ilnfeii.i. 1 1
, "ml Uml Iumu nl it
■ in snob ib'in.iii,:  ;
;    bOllO rtOill  IHtl„l|l|",
•»».i
Iiinililliliiii t"ii--
Inf00taut, cicKOl 1:
il"Oilnrizi'i-fi,|, lhe
homo ri-niiiity foi 1
liurlm uni! ni 1 ri
leg skin liliimr. ti'-i..,
of aiil(iuil«.
9993  ■
Tlll'tc l-ble se  11 fill ' r
mixed wlih a 1'nlin:  ' xx ii,
gWlll lllhillflji-llllil
MILLER BROS
DRUGGISTS and JEWW-^j
GBBBNW'Otil-1, U-i [er minino division.
the  Week  ending
*r sthi i8W*
Li. ukivtiohb.
Ikitembbr 28.
' ereek, William Kcllen.
ht, Meyers creek, William
Inson creek. Jas, T.Brwin.
Teadwood camp, Mary A.
ction, Deadwood camp, E.
fractional,  Deadwood
I Bielenberg.
lit, fractional, Greenwood
bb Sterrelt.
h,rUircn*k,W.K. Medill.
ICTOHKB 'd.
|raci ion, Greenwood camp,
ithew.
OCTOBER 4.
popper creek,James Megan,
ii, Copper creek, A. A. Mc*
„ Copper creek, A. A. Me-
ITH"ICATK8 OK WORK.
BKPrEMllBR 30.
Andrew Wallace.
F. Kelfer.
fGeo. W.Shipley,
[ing, Joe. C. Luckenbel.
OCTOBER 3.
J. J. Harris,
-action, Ned Bennett.
entral, 0. AK. Shaw.
, William Mathew et al.
SKl'TKMllKK 27.
I, ('has. F. McGue.
(KrroMHKR 5.
II, P. J. O'Uughlin.
■bier, J. Fislnr.
TKANHKKRH.
SKITKMHKK 27.
i, all interest, Duncan Bueb-
Innssint Phaneuf.
|e, Seventh Dragoon Guards,
Canterbury and Crocodile,
in each, Heginald Gardom
, McLeod to J. A. Tinto and F.
line.
Irr, J inherent, Mike Stetson to
innd P. W. McLaine.
j J interesl, Philip Aaplnwall
A. IlielelllM'l',-.
HKITBMBKR28.
, all inlerest, Thos. Roderick
fctuler Seott Innes.
OCTOBER 8.
i Interest, David Finn to
Shay.
OCTOHKR 5.
ern Bell, §  inUirest,  0.  1).
Ill to J. P. Myers Gray,
■rrn Bell, ] interest, J.P. Myers
[Joseph Sterrelt.
n, _ interest, Thomas Hardy Ui
fai hind.
IPICATE8 OP IMPKOVKMKNTfi.
8KITKMBKB 25.
|Ih*op, frnction, F. C, Innes.
Pl-sburg, fraction, F. 0. Innes.
SEPTEMBER 30.
' Eagle, J. P. Graves and John
I".
ise, Ilritish Columbia Copper
Biy.
OCTOBER 3,
I i;"'k, J, C. Haas, O. It. Naden.
It. A. Development Conipany.
AIIAXIHINMBNT.
si'lTIUinBR 30.
|o, II. B. Mnnroe,
-mam	
plications for Certificates of
Improvements.
Ill'  •  advertised  in  this week's
'" i •iie those of :—
!■!' Star, Camp McKinney.
 and Banner, ('amp McKin-
IXCHANUE CLIPPINGS.
tilde
tkano is the latest place to get the
er fever. It is to lie hoped that
I not he the kind that Boh Inger-
Iiuilt there.  Hve years ago—one
did not smelt.—Exchange.
Iinl we want in this country more
1 lylhlng else is  settlers  from
Ihi and  Ireland,  and  we
liese i ii I,,, of I Im lies!  possi
Toronto "World,"
l-^X) Ilie  United States census
■ind (Uil'2_250 people.  Calcul
;  iln- population next year
O.w,0(l0 Ui 80,0D0,()U0.-
'Pokesinan-Review,"
• faithful do verily believe that
Ll|y appeal to the people is noi
possible |.ut, probable.  As a mat *
Pf fact, the Liberals—certainly the
I liilierals—are more anxious for au
Won than are the Conservatives,
""'"'•lo "Evening Star."
jtnaila Ih rapidly widening her
f''I'll Held, and if the present raU
Bless continues she will soon be
fltion to attract a otoodly shar
Nrld's attention as a land of
F'T'ises,-Vancouver "Province.
No class of humanity is more deserving of commiseration than those pour,
dyspeptic, jealousindividiuil.suho view
with hatred the success, good fortuni
or promotion of a fellow subjecl.  Kx
Tbe only way to create a health
British tone here is to let the British
public know what is going on in Canada would be by means of a national
ruble giving exceptional advantages
to the Canadian and British press. -
Toronto "World."
The Board of Trade intend to form a
permanent mining committee.and with
that in view request every mining man
to join. The Idea is an excellent nne,
several of our prominent mining men
have signified their intention of joining.—Kamloops "Standard
.,. ,,,  ,  ;,,,  , ...      .,,    I original pre*eniptor of the land
Sir Charles Hibbert Tupper will now j  .   ,'   , .'
"MIDWAY THE BEAUTIFUL:
—♦—
I'l A brief History of Midway and
a Summary of ils Advantages.
—*.—
A Picturesque Townsite Affording:
Special Inducements for
Business and Residence
Purposes.
It is very generally admitted that
.Midway is the best natural site for a
town in tlie Boundary district. It was
I formerly known as Eholt's, after the
It
reflect that if ||. Rider Haggard had
gone to the Yukon when ihe -rovern-
ment officials were making themselves
famous, he would hive Been things to
make Allan* Quatermain's hair siaml
on end.—Toronto "Telegram."
The Hamilton "8pectator"complains
that Mr. Plrie, the well known editor
of the Dundas "Banner" is after his
recent visit to the North Wesl anil our
Pacific Province, showing too ureal a
tendency to encourage Ontarians to
go West instead of making them con-
tent with tbeir presenl I les "in the
garden of the Dominion."
We learn from a reliable source that
during tbe time when Manila was still
in the hands of the Spanish, Admiral
Dewey went ashore dressed in British
Uniform and in company with naval
officers from British warships iuManila
Bay By this means the American
Admiral was enabled to personally sur
vey the ground and the fortifications.
"liritisli-Califiirnian," San  Francisco,
There must he u a national cable,
owned and controlled by the Government or Governments, lietween Canada and the Motherland, and whirh
must lie consecrated lirst of all to the
trade and commerce of these two
countries, and after that tothe dissemination of high class public intelligence
affecting  both  nations.  — Toronto
World."
Labor Day was duly observed in
Nanaimo, and a nunilier of blight politicians—W, VV, B. Mclnnes, M. P.,and
Joseph Martin. M. P. P., especially-
were in attendance, appealing to the
poor worklngman and making chumps
f themselves in general, (ind help lhe
worklngman if he puts bis trust in
these men.—Lillooet Prospector,
A prominent Montrealer has made
a generous olfer in connection with
the proposed Canadian Regiment ful'
the Transvaal. Hh has undertaken
ui insure the lives of 1,000 Canadian
soldiers, to lhe extent of $1,IKJU,UUJ, so
that in lbe event of any of I hem being
killed or wrunded, those dependent on
them would receive insurance.—Ottawa Press despatch,
Mr. Ralph Smith, M. P. P., of Nanaimo, B. C, in bis presidential address
at the meeting of lhe Trades and Lahoi
Congress in Montreal,P. Q. said. "1
think I ani expressing tbe sentiments
of the large majority of the members
of the Congress when 1 suy that we
bave lost confidence In the word and
promises of I he Government al Ottawa.
—Exchange.
"An Old Cricketer" writes to the
London, Bug.. "Sportsman" as follows!
'•I think it will inlerest all cricketers
In know that by his innings on Monday in Gentlemen vs. Players, Mr. W.
fl. Grace completed 50.000 rims in lirst -
class nml dies in 1,223 completed innings, giving an average of over 40.
This is the work of lid successive seasons in Kngland and a Winter in Alls
nulla in 18H1 2.
Says the Toronto Mail: "If Sir
Richard Oartwr'gbl were to talk nnlil
Do sdny be could not convince iiny-
hndv that an increase in lhe Federal
expenditure hy $10,000,000 annually is
justifiable." That may be open to dispute; but he certainly could not convince any one that an increase of len
millions Is a decrease, and il was on
a very distinct promise of a decrease
that he and his parly solicited voles at
tbe last elect ion.--Nelson "Miner"
It Is highly satisfactory to Hnd thai
by the aid of the underwriters, and the
new agent-general's indefatigable resources and energy, British Columbia
was able to get all the money she required cheaper lhan ever before in her
history, and one per cent higher lhan
Nova Scotia, which issued a. loan the
,. week. According to latest ad vl*
11. Turner has been crilieiz-
ll  would look as
i. Kholt in
S nf Mon-
associates.
'- was plaited in
sain
ees Mr. 	
Ing the new issue
if Ihu present governiuenl enjoyed
Stifle as iniii li of ihe confidence of Lim
ilon financiers as did Mi. Turner and
hii colleagues,  Seeing I bill  lhe pres,
ent government has managed to hor-
' '■' "'""  Mr. Tiirnei
was purchased from Mr. i
1802 by Capt. H. 0. Adam
treal, P. Q., and several
The original townsite
1803 by Messrs, Kirk k Ritchie, pro*
vdnoial land surveyors, now of Ross-
land, Tlie (own was named Boundary
City, Inu as another place had already
'"'''ii similarly named a new name
had io he found for ibis lown before
registration could be secured, Capt,
Adams eventually decided upon the
name of Midway for Ihe reason that
thetown is situate about midway In
British Ooiumbia between lhe Rocky
Mountains anil lhe Pacific Ocean. The
first Townsile Agent was (he lute Mr,
II I'. Palmei-ston and the lirst sale of
lots was made in 181)3 to Mr. John
Douglas, uln, still resides in the town.
A Picturesque Townsite.
Midway certainly is a most picturesque and beautiful site for a town
Occupying a broad, level plain at Ibe
confluence of liounilaiy Cieek wilb
Keitle River and al the meeting place
of three valleys, with the intervening
mountains rising around it, it coin-
nuinils general admiral ion. But the
advantages that.attach to ilssingularly
favorable location are not scenic alone,
for, lying in the only natural pass
through lhe mountains east and west
foi a long distance, it appears destined
to become an important point on tbe
chief highway through the district,
Here meet three main wagon roads
which come in from the Okanagan
country and Oamp McKinney on lhe
wesl, the mining camps of the Colville
Indian Reservation on tbe south, and
the extensile aiea of mineral hearing
country comprising the Boundary
Creek district lying immediately lo lbe
north. Here, too, for sometime will
be the terminus of the Coliiniliia and
Western railwaynow nearlycoinpleted
and whieh will give rail connection
with the Kootenay and thence northwards to lbe C. P. R. main line or eastwards via the Crow's Nest railroad.
And when compel ing railways shall
come in il will he here that a road from
Spokane via Republic and another
from ihe Coluu.bin River uptheAineri*
can Okanogan via the Palmer Mouti-
lainand Meyers Oreek mining districts,
will junction, These important natural advantages therefore appear to
warrant the expectation that when
trade and population shall have
adapted themselveslo more permanent
conditions than now prevail .Midway
will become,
A Distributing Centre
for n wide area of country, including
some ot lbe mining camps of Boundary
Creek, those of upper mam Kettle
River and its numerous tributaries,
Camp McKinney, and those in Northern Washington south to Republic in
one direction and south-west through
Meyers Creek io Palmer Mounlain in
another. Being "U the Ketlle River
and, as well, centrally situated for
manufacturing purposes, it should
eventually secure sn important and increasing manufacturing connection,
the more so since having railway transportation facilities, it will he practicable to bring in materials for industrial
uses al low freighl intes. The fact
ibat ihe Canadian Pacific Railway
Company Is Interested loaconslderahle
extent in the 'own and Immediate
vicinity is an additional advantage in
Its favor, since It assures to Ihe town
lhe Influence and support of Ibat
powerful coinpaiiy. which has already
expressed ils iuleiilion lo make Midway a divisional poinl and the junction
of i wo branch t ailways,
Asa resilience (own Midway stands
alone In the Boundary Creek district.
No other town in lbe districl can
honestly claim to enjoy similar advan-
tagua from a health point of view.
Wilh a dry bracing atmosphere, an
nliundanl supply of P"'* water, favor
ilious, an entire ah
us diseases, ample
for oiil-door  sports,  mid level
Midway has for years been the chief
town of the Keitle River Mining Division in an official sense. Here has
long been Inci.led the district offices nf
the Provincial Government, so lhat
all business with the Mining Recorder,
the County Court Registrar and the
Registrar of Marriages has to be transacted here. The Districl Coroner and
the Provincial Chief Constable both
reside in Midivny, where is, too, the
oldest Public School and lhe only Customs House in lhe district. Heie, too,
nf course unofficially came, in August
18!H, The Advance, the flrst newspaper published in the Boundary district.
Much more might be added to show
thai lbe lown is a desirable one from
both an investment, and a residence
point of view. It has promising mineral resoiiices in its immediate neigh
borhood awaiting development.; as a
smeller sit" it has many advantages :
it offers summer attractions to th
sportsman in good fishing and shoot ing
and in the winter the skating and
sleighing are so good as to he unrivalled anywhere else in lhe district.
Close by the town land is available
for small holdings, in lots of fnun one
acre to Hve or six acres and obtainable
on liberal deferred-payment  terma.
Some of ihese are already in cultivation and enjoy the advantageof having j
a  loeal  irrigation  system  to  assist
growth.  These smallholdings can be
pin chased frnm The Midway Ot inpany,
Ltd., whieh also sells town lots—hoih
business and residence—at reasonable
prices and on easy terms of payment
The town is growing commercially,
too, numerous business and trades heing either already represented or ahout, e»*jnii
lobe.  Altogether Midway is worthy'■■x®
of the attention of those seeking a &5»}t
location for either business or residence    "
purposes, whilst to investors it offers
special inducements, lot prices being
still low and the lown having a bright
and promising future hefore it.
We
Print
On good paper,
and in the most
approved style
LETTER HEADS
BILL HEADS
NOTE HEADS
ENVELOPES
STATEMENTS
POSTERS
BUSINESS CARDS
CALLING CARDS
PUBLIC OFFICES.
POST OFFIOE-
Mails going wesl. close ahout 2:30 p,
in. on Tuesdays,Thursdays and Sat.-:
iirdays ; going east  on  Sundays,
Wednesdays and Fridays at about;
11:30 iu in.
P. 0. Money Order Office.
Edward A Hain, Postmaster,
CUSTOMS OFFICE-
Office hours 9am to 4 p in ;
Sal unlays 11 a in lo 1 p in.
R. Gardom, Acting Sub-Collector.
MININU RECORDER'S OFFICE-
Offiee hours I) a in to 12:31) noon,
and 1:80 p in to 4 p in ; Saturdays
I)a in In 1 p m.
Win G McMynn. Recorder for the
Kellie River Mining Division.
COUNTY COURT OF YALE-
Win Ward Spinks (Vernon) Judge.
Win ti McMynn (Midway) Registrar and Clerk of the Peace.
A G Penihertnn (Ducks) Sheriff,
G B Taylor (Greenwood) Deputy
Sheriff.
SUPREME COURT OOMMISSION-
ERS-
J P McLeod and Win G McMynn,
Commissioners  for  taking affidavits within Briiish Columbia.
PROVINCIAL POLICE-
WiuG McMynn (Midway) Chief
Constable fur Southeast Yale with
constables stationed as under :
Cascade City, D J Darraugh,
Grand Forks, I A Dlnsmore,
Midway, Geo Cunningham,
Camp McKinney, Chas Winter,
Fairview, J R Brown,
DISTRICT CORONEK-
Dr R \V Jakes, M D, C M, Coroner
for Kettle Hiver and Grand Forks
Mining Divisions.
REGISTRY OF MARUIAGES-
Wm G McMynn, Registrar.
PUBLIC SCHOOL-
A A McPball, Teacher.
BOUNDARY CREEK LICENCE
DISTRICT-
E Jacobs (Midway) and T W Onle*
insn(Trail),LieeneeComiiiissinners.
D ,1 Darraugh, Chief Licence Inspector. All Provincial Constables
are Licence Inspectors. Regular
meet ings of Board on June 15 and
Dec.15; special meetings when ever
called by Chief Inspector.
NOTARIES PCBL1C-
Forbes M Kerby, J P McLeod,Win
G McMvnn, W II Norris, Jas.
Sutherland, R II Bergman, Henri
P Jorand, J S Harrison ( West
Bridge).
BLANK FORMS
of any kind.
BILL OF SALE
$r% 'orms f°r Minera* Claims
SURVEYORS'
affidavit forms fcr field
notes, etc., etc.
A Trial Order Solicited.
Address :—
TKe /\d\tar\cef
MIDWAY', B. C
able sanitary con
send' of  COn.Hgi
room
than
roads for i
Idlng, driving, cycling, etc.,
^T^*ia^r^jml'tb*,u^,td '
market was mm
h more favorable to
IlllirM-l, »n.-,  	
bim in 1805 than il, was to Mr, ('niton I
in ismi, and that il has had to give no a
■    *■'  '""'l-.iwillL-. I li
guarantee whatever as ti
borrowing
itlnis done very well, anil ileanalVon]
olglre Ihe jWs of a disappointed
ox-nreiuler,  London  cprrespo
of the Rossland "Minor.
Unequalled as a Residence Town
ny where in ihe district.  For faini
lies Ihere an
a skilled I'
, lv u ell-ui	
inice  ') 	
icsiileiit clet'K>ni.iu
M
n. the further requisites of
iilenl |iliysieinn,athorough-
schoolmaster and  a
Free Miners' Certificate Fees.
The following scale will show the
fees to be charged for free miners'certificates covering only a portion of the
year : Certificates issued between June
1st and 18th, $61 between June 10th
and July (lib, $1.75 : between July 7th
and 21th, $4.60 : between July 85th
and August llth, $-.26; between August 12th and 80th, $1; between August Hist and September 18th, $11.75!
between September lllth and October
7th, $8,601 between October 8th and
28th, $8,26 i between October 27th and
November llth, $8.00; between November 15th and December 2nd, $275 ;
lietween December Unl and 20th, $2 50;
between December 2]at and January
71 h, $2,25 i lietween January Sth and
26th, $2; lietween January 2ilth and
February 12th, $1.75 ; between February lllth and March 2nd, $1,601 between March Hid and 20th, $1.25 ; between March 21st and April 7th, $1 ;
lietween April 8th and 26th, 75 cents)
between April 2llth and May 18th, 60
cents ; between May llth and 81st, 25
cunts.
CANADIAN
PACIFIC RY.
SOO PACIFIC LINE.
The 'Imperial Limited"
the'fastest train between the
ATLANTIC and PACIFIC.
.2:35,
EASTUOUND
Leaves Sicamous,... at...
WESTBOUND
Leaves Sicamous... at-  23:20.
CONNECTING STEAMER
Leaves Penticton Tuesdays, Thursdays
and Saturdays at 7 a. in.
Arrives at Penticton Mondays, Wednesdays and Fridays aii 17:30.
Accelerated service into the
Kootenay Mining District.
Through tickets to all Eastern
points at lowest rates.
For full information as to time, rates
etc., also for copies of Canadian
I'acilic By., publications apply to
S. L. SMITH.
Agent, Penticton.
or to   E. J. COYLE,
A. G. P, Agent,
Vancouver,
NOTICE.
TH B! attention "fall pontons plokotlng horses
mi or driving across this Company s limits.
Hereby sniiiel lines romovlllg ur (lulimKiiiK tho
bul sl-ikrs, la liei-t'liy oalled in llm following ox-
Oorpl from llio Act respecting Survoy ot
Land:
Any porson dofaolug nltortng or retiinving a
landmark plaood by an aiilhorlzotl surveyor lo
murk Jiny lul or pun-el of Iniul shull upon eon-
vlotlon in-punished iiy Imprisonment, or tine,
or Iml h, such Hin' mil to ox i slim.
KiirTllK. MIDWAY n>„hTI>.
IC, Jacobs, Agont,
f
-I.
rt'
I
.
ii
'".
"1
1
ia
tt
•ft
1,
ox
d
o1
I
6'
Ji
i
f
le
e'
8/
ir
81
ar
rn
fa
in
ui
'i-i
ae
hi
ji'
/,i
1'
Hi
it
es '
ui
h
lu
so
ie
sl
he
ed
ev
n
ni
)U
e
h
fa
Si
*<:
r
ioi
id .
Ill
i i
ra
N
Ui
ia'
iai
l»'
■t.
01
ilv
th
ci
fn
iai
ii
rt
Ih
1 i
a
V
ss
ie,
lily ,
itl
in.
ft,
ne
ll:
tb,
it
tii
•s
of
>(
ill
tl
•III
',<\
ill
Mi
th;
•e' •
lie
'8.
9 '
d
oi,
*■*
aii
e
thi
iy'
• I.
'dl
Midway, B,0„ July J, ism'.
u
c .1
mm
mil-!
T*  ■ .<I|l»
n'
"ii' \ ill
AT HAIN & CO.
At !aSt KS3116 S?r *° bebroken and »-»* * rolling in,
-  , s we would like, but sowing ,8 lip(1(ir t(mM .
f  i 11   J  l-"''Ml'" 8how ,M"' fri8uds 8°™ *™
for LADIES, CHILDREN and GENTLEMEN.
•I'd direct from tlio
 IT
eosonable goods,
1'atleno with the Living.
Sweet Irii'iid. when thou and I ure gone
Beyond earth's weary labor,
When small shall be our need of graoe
From oomrudeor frnm neighbor;
Passed all the strife, tbe toll, the care,
And done with all the sighing—
What tender ruth shall wehavegained,
Alas, by simply dying P
Then lips loo chary of their praise
Will tell our merits nver.
And eyes too swift our faults to huh
Slum no defects discover;
Then bands thai would notlifl a stone,
Where stones were thick to '■
Where stones were thick to cumber
Our steep hill path, will soatter [lowers
Above our pillowed slumber.
*■■') .'■
i'tt
■v  .f-i}ift
»'/>' l.rtr '•■
'' 'Mi'
&'<■'*:■
■    '' ■ lii.-"'
|*1
m
i. fi
f,
**::f
m
I
M
'$
'tt_h'k
Have yOU Seen the beautiful dinner sets we receive ■
importer ? if not, don't fail to look at them soon, nn wo do not
know how long they will be in stock. Cham ber sets of 12 pieces,also
cheaper ones of ti pieces. Anything in the Crockery line from plain
while stonewaii* to the costliest cliinawaro. A __________________m   ______________9____________M
Sweet friend, perchance  both thou
Our Dress UOOds Department  is not quite complete, as most of ami I,
the season.ihie goods have been sold, lint we still think that we ure l„K,',J lowis PMt forgiving,
Should take the earnest lesson home'
able to satisfy almost any taste. Silks, satins and velvets in all   He patient witli I lie living ;
colors for trimmings, and shirt waists, A new consignment of Today's repressed rebuke may save
shirt waists has just arrived, 0l"' blinding tears I imorrow,
Then patience, een w b keenest edgi
/"\    j;*    < a   e /-. Mav whet a muni le** * iiT'iw!
Uur nne lot Of Groceries are coming iu dally, Including fine Gov* .,„.  '  ; ,
Tis easy to be gentle when
ei'iinientCreaincry butter, also fresh made ranoh butter, Death's silence shames nur clamor,
And easy to discern the nesl
Minpi**:'  Qimnllae „i „  (.,    ii . •    _. e  Though memory's mystic irlamor,
iiunei_  MlppIltS atmostreasona prices.  A new consignment of But wise It were for tbee and me,
the celebrated Armstrong XXXX Flour just received, Bra luv« i« ••■■•■' :-'
FAIRVIEW -
Commercial and Mining
"'"Hi
HOli
at the Fairview h"^ %
GOOD
Qeo J. SKeeKar,
i cai
L_S«6 Eli
wununiw
'FALLS HOTEL...
centrally i,*,„lW! Mnl ,„
THOS.
(IikiiI flshing ii) Ihe vicinity
' of the choicest
HAIN & CO.,
AT THE OLD STAND j j  POST OFFICE S"
'~"r. „™_j^—^
&*999»9»999»9»999$m99m9eeGQfi
*
1 r.v-
$
m****o
*
.,. ie Travellers taraee Co,.,
| yrmrrnmiTrnnnr
I . Of Hartford. Conn. $
rrrrrnrr $
9
§
%
CH
9
Vi
(J)
©
®
'x'i
IS
Hi
»
0 I"
Ere love is pasl forgiving,
I To take the tender lesson home-
Be patient wilh ibe living,
-Boston Watchman,
Tbe Dominion Copper Co.
Mr. Hugh Sutherland, managing dl
I rector of tho Dominion Copper Com
i pany, wbich owns several mining prop
erties situate near Phoenix, upon bis
I return eastwards from a visil tn Bmiiid-
ary Oeek is reported lo bave said to a I
I representative of tbe Nelson "Miner" CASCADE Oil, B.C
''The company's new rompressoi at
ilm min(i» is now running smoothly.
•toppli
Good
"rs and
'K liliicf I.
.....  '< -
Mill
'"'It.
Cascade
■\\
"oimiakv
Headquart^ fo^
_j«-ting thp Christ
district,  sto
hi
■JJ Ohartoi*€d 18fl;j.
ki\ -Jtook Life and
II Accident [nsuranoe.
stages on route i
m'^m~»—mmtammr-'
■——IM
__^^^-^^« '"""•"' ,a Ni\ Marcus l
the inlnfts ie now running smoothly. _, _ *.\ ^^^^
We do not Intend to put in any more Q_ Jjt THOMAS,  PR0P%
machinery, not for some I line at least. ^^
Wi* wiil noi put up a concentrator or ___ —
mill.  Wa I.  '
fSSUES tl,,. ims, ,if„ illslli
. BOn*««.t» in the world.
i ranee
n Ihi* world.  .N'o
.,,-•ippiibiiiiient as in dividends,
Uvprything  fniarnnieed in ;■<)-
viiuce,  Premimn rales i,'i tn 25
cent less than lhu<(; of old
Assf-TS, . . .
<jj IbieMntUttlc
'■j
0
louipnnies.
LIABILITIES,
w
January ist, 1897, %
$!".884.5J J
7,gio,j6o,2i) il>
SURPLUS  .... 2,976,4^.36 *
 !___ _ <T)
rhe Travellers Onnihination Accident Policy guarantees foraccidental *
under ordinary conditions. if,
9
DeathBonofll   ....   $5000 I  Loss of RlghtHand  .  .   rimi if,
\.  1 of Sight of Both Byea  . 5,000 | Loss of Leg at or above ffnee .  t,6O0 *
is of Both l''oet or Both Hands 5,000 i Losb of tiofl Hand   .
tut of Ono Hand and Ono Pool ,i,iKnj Loss of Either Knot
Vi'iii-iiiinit, Total Disablltj 15M I Loss of sight of Ono I yo
 .."„„■ nine nl least,
Wt> will not put up a concentrator or
mill.  We have been developing tbe
Brooklyn and Stemwinder properties
for two years, and will continue development work for at least another
year,  We could, if necessary, mine
600 tons of tire per day at this present
time, Inu our intention is to let the ore
stand and keep tunnelling away ai development. The policy of our jooi*
pany toward uur employees will al-l
ways in* based upon fairness and equity.
We bave alieadv i'ii--."'""'■   '
HWTAB-Usaiim Ihki.
MAINLAND NURSERY COMP,
LADNERS,  -  BRITISH
Oi'R Specialties
columb!
-Varieties
Trees Free
rofitablt
'-"'.i'ao,  w,.,.,tl  '.  7  "* "*•"••  ■
1,000 _
1,00  *
■«I
tl)
llio
—,,..,.-.-, .-iff sustained while riding as a passenger in
any puaseijger conveyance using steam  cable,  or electricity as a
motive power the amount to be paid  shall be DOUBLE the sum
specified in rin* clause uniler whioh the claim is made.
.,„,.,..-I*** ana equity. Tret's Free from Pests,
We bave already given orders lot tbe PR(JI_  AND OR.VAJJKNTAI. TKKKS.  PLA.V1
creel inn of a ntiiuliei  ol tntlages for *   1 r   r-     r*   1         1   1*  1 1
Uu-married men in our employ and ^e»d ,or ''r^ CaWOgUR,      I'.. Ill .
'Vill l„i,l.l '     ^^
ibe married men iu our employ and
will build forty more it nc-deil, so that
any self-respecting man uf a family iu
our employ cun bav,; a really coin fort*
alileht'iiieaiid a permanent one. The
Cottages will Iiiive II ve rooms and will Ih*
Hnished in a superior manner. We
will also take care uf nthei ni.ittein be,
side  hoinu"  "I'
ll i.-l. c
WDM
A  VK.ak  TO  P
1 . '.If
''OFr;,s,siox4i  iv,. ui       *
RciAi t_! Business 2
Ivl-IAI.  I Mill.., (P
.-,  a 'iUi'K.SSlOXAL  ANI)
Mkn.and Commercial Travelers. m
| Other sums at proportionate rates f
|  AGENT FOR SOUTHERN BRITISH COLUMBIA, MIDWAY B, 0. *
t******************^9999»9ee99Wll«9tm<lQe**9499****9
"™H THE (IAME LAWS.
rs    • ■   —
Tlie open seasons for j,_me are, respectively, as billows, both dates being
inclusive:—
education." rOUndtttion u* •«
-.- FURNITURE •:
rrrririnnr
Tt , |-l
1 |-v*i r,  * -   '
- -"ws-STJS's* Now i« tho t- "innnnnr
rs now is the Time to Furnish Your
'•een* wx .  _
I fl. P
UlIV
'y'%  Architnct and
.'tt'.Sl Civil Engineer.,
Financial,
,I<.'iil Estate,
Insurance and
Mining' Agent.
•99VOTABY
 —**■ *-m _
««"yl«g tor the StniKie.
KStasatSr
We of the "P,*!" K"'"wntar
^"adianne;;;,.^^1^'^
ited hv \1„  n lth "",0* ed
an \ i,
wnsito Agent,
- - "^ . .    X  XJ I
fieeeiving Dew Goods Daily,
SCREENS W""KRo'rENIS Tmm
MiKKOKs  .  SHADES
CURTAIN POLES AND FIXTURES
PICTURE AND WALL MOULUIN
REFRIGERATORS etc., jus. 4
M*IL ORDERsTro/MPTLY ATTENDED
-•-"-m.K, piov,,*.. •  - ltosuniiorlNii.«/nf"r.'u"K M'ua<-'"cy I ~"   _
^as^^*^_5_^
1 ^ __
 IDDHBSS.
R' *'• PARKl.NSOrf,
I'Hiiviiav, 11, a
 ♦—__
''"'''""'•""""""■'S, lted
C
Hi _
bare, moose (bull).
September 1st to December 14th—
Deer (buck), deer (doe), mountain goat,
j mount tin sheep (mm.)
1  Novoiriber2nd to March 81st-Beaver,
land otter, marten.
Unless specially provided, it is unlawful to shoot pr destroy the following! Insectivorous birds.Engllshblackbird, caribou (cow or calf,) cliatllucb,
I deer (fawn under 12 months), elk, wa-
j pitl (cow), elk, wapiti (calf under tw
years), gull, linnet, raoose (cow or calf
it 12 ni""'1-1 -
"Sir (ilmiles Tupper has returned to
us u ith the same vigor and agressive
npiril thai he showed liefore bis departure.  During his alisence the Conservative parly haye so well completed
tbe work of organisation  that he
strongly desires tbe signal for thu gen*
eral elections,  Tbe arrival of the old
Chief will produce in all ranks  tbat
enthusiasm  wbich precedes victory.
The lucent meetings at Tomnto and
St. AugiisUn are simply the prelude to
the grand rally that all parts of ilu
country  denm*"1  '"■
I ** i i im^i.-	
PIONEER - HOTEI
Greenwood Citv Boundary Crkek. RJ
 .  '" *rtm!l!'£lX ind
nm mmc&-^
r ,ii
iti
 un hums, skyln
thrush, and eggs of protected birds,
farmers only mny ehoot robins in
I gardens, between June 1st and Sep-
/IMn  PADDIIIPC toinhei''"''
rli\J  UiirUAlMU-!  rt is unlawful to buy, sell, ui- .
for sale, show, or ndvortisemenl : In
suutivorous  birds,  bittern, English
BUILDER,
dway, B. C.
23
season
moose (cowm
fni-ierialists-.they do notTw
•Ji-'ven io the Dai,,  r.  ,  nuv
•"•'•'viMiiij,,,,,,   , „.'""""• «r the
i:,' !:: """^'pi, is ,,„
01,1 A LL KINDS
Promptly  and  Neatly
Executed.
RRIAG1  PAINTING a
■''v(iAizrv.
S«S:'(S^?"'\=| """"«"
1 '"• Hk '"■ wanltl i • ""-''Ibs) or 	
gi'iaiseofuli • ' ,ll|y »''X or ,,__, M<-	
ld'fe.co,'Uni,-,8lhk'"iilyKold mining
"B ^/""CTfBICl. McMuIlen's  P, i,„
,w - woven wire mm ^^^
J^mnmvtSStt
.Will
 i,ik iHagazlne" snys
   meadow lark, j lift Cripple Creek, Colorado, i-t per*
moose (cow or calf), mountain sheep haps I he only gold mining dlslilel, in
(ewe or lamb), English partridge, cock Li    ,,  , ■
I pbeasant, ben pheasant, quail; robip,;'''"' W'"'M whm. "■ mlm'''"" *<" '" h,s
i .skylark, thrush, at any time. i work in nn eleetrieiiy sli'eetcar,deiiend i
Itisiinlawrultobuv sell.or ex|,ifte the mine In an fllectHc hoist, keep bis I
[ for sale, sbow. or advertisement i Carl* i  " ,
bou, bare, bull moose, mountain goat, mine dry bv an "' -:
mounlain rnm, before Ont*>' '
bunk 'i *■■'■
No otheinili
Qimlilif*
HOG FENCINGS  AT SP»^
LOW PRICES,
(AM. OTH Kit VAIIIKTll'Srl
■ Waff's. ;e",il,",h"1' A
lfchr°closesea8on.   M' p,0V(JI'. during
*lj Is unlawful to tin
doer, two elk, m , |, l '"'"",l1' ten
l1v«mounlain goats  h,  "" "l""*'
1 I'dewforlildtsBu ,  w,lh ,,0»".or|
*:";"::,:'r:'t ■ ;	
"RBHtled  by  ,, "«hl «WII.
(P«M-Ildy. In tlma i. i '""',,'"^»-'
j—i li;; :;:::"•"",
>7 olwtriclrv fm.    rt,i',!hls shot, I
11 ",V  ll'lllli  J,  HVllnl. I
HW|tch boM,.,|
>««S.I»«Mi",a0a*t,»
McMuIlen's are the only K01
sold in Oaniula
led for poultry yai
lawn fences,
DrfM
Tbey n"""1"1*
ds, l reilie |
mo,'efl''»«i the po|llt pf,
'•tplobloii,
ASk y°Urhardware merchant forMcMul.en's goods.  If you cannolM
hi- write to f^MDanUfMtu^atPlcton,Ont..o,to
j '"6 B. Greening: Wire Co. Ltd. Hamilton
l   Mont**l General Agents.
JaMESCOOPrd  «
1...  Dull, IND Uisi"*-'*'*'
col bas gone to the
mw has returned from
(ft* conm iu on Tuesday's
kuria,
fcimith spent a few days
I week.
McAuley  has  ruturued
Spokane.
Hodgson, bus returned
i Beaverton.
J.d is spending ttfaw wet ks
L ISiiderby.
f Collier, of Beaver Oreek,
un Satur<|ay.
L „f Penticton, paid Mid*
ast Wednesday.
*,s. Hugh  .Murray have
i Grand Forks for a few
Irt, son of Mr. J. W. Stew-
Lix, was a visitor to  Mill-
s. S..M.Johnson, of Green-
visitors at  Mid way on
Guilty of Manslaughter.
■ II-  III VU91UU-  VIIV.
gives ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m_^m
particulars of Cascude's recent diaus tt
irous iii'4_________H_-_-_-_-_----B |fraMk draper Pound Guilt;,  „, ,.{.,,
^Irs, Walkpr have opein-il |,.V|l|,.n, ||,,,U|
fcery and fancy goods busi*
Tenth street
.Miller passed tlirough Mid*
av last week on his return
iiinilkiiiiKTii.
Ilttendrigh, ol Hock Creek,
I to the bouse sullVring from
[of stepping on a nail.
. Smith bos completed a
Iding on his properly,
fciivth and Haynes street
"ll was 12:30 ibis morning v.inu Hie
dreaded cry of lire rvsounded ilu-ouch
inir streets and ihe lire alarm Iriani/le
began lo be rung, Kirn ita rli cun reil
ny Mrs, Maboiiy, who lmd u im -,. h
ibe Britannia lintel, A In
lint of lier window the oue-sl i
shacks between lhe IJi'ilimnui und ...
Cluh hoi cl*,, weie all iililii/,e,fioiii what
source ie mil known, tyuickci il, ,,
liglitnJiig thu llaiie n leaped up n ;
weie Hum In Kiiig up huth liuli'l* an I
Bpreuding »i twai-d, fiuuied hy u
iiorlh wesl it in I,
"In quick suci nasi in, lbe Grand i eti-
tral  hotel,  Ituilroiul  Hi ado i irtei
hnlel, Scandja hotel, Kraln j  i  ii Ine
and lhe Hotel MnntuiiH iveru i nd n
liy tbe llm y  di mon  und ri i
ashes,  His holi
were di atrot ed  i
not hii    ii . I
Stnuuldi i ing eiiibei
xxns mn e i ne busies! pari ol lb  '• iln
way City,
U lieu He- tin nml I n ke i ul il ,.  ,
Murder of Johnny Huff.
e Miners
rounu-up
■'iiii.'  the
other was
■ Uniper,
hi hefore
uhiirui! of
i list ;i more serious
preferred if they would
nut lers. Tm; the.y iliil
lit that th" horse sti aling
uside, aud a new charge
vus brought ng oust the
Hi tl hi, 11 ■ d, Draper
i  li i-.'-i    11 iu name
1
fl
FAIRVIEW, B, C.
THIS MOTEL offers the best of accommodation
at moderate charges. (July the best, brands (i
liquors and cigars kept on hand. A good table
and food beds add much to the comfort of i':s
I
patrons
E. MORRIS, PROP.
RO68LAN0.
Greenwood.
THE BEAL£Y INVESTMENT AND TRUST GO.
city, wae iluouii d, I . ■  hard lo
realize ii.  Evi i > um nl I he buildii z ■
had sh 'i'ii,-, in i upanl -, "in" ul v, "■■■-,
escaped with hul  mty all ii e.  W hen
it u.i.- realized I bal ■ ■  rytbii g In the
path ul iie- Hii demou nmsi m> a fran-
lie ell',ll W li imull  loss
niu,re, pi rsoi    ■' I mi little,
limii ver, u , : fi im  he Biiuies,
"Tbi n .■ i [mil ■ ' Sun w h  m i
ihe    liuiiilinix__________m-__m_\
-viui-nce in il
erval ion
, ,, of
ul Torodo
•i wn- h I for trial,
; lie p i week wjis
idge I til Itepub-
. ie Z'i inline1'
the ne essary nuttt*
•us Belt'i'ted, and as
In* whole week il
LIMITED UADIUTY
Real Estate and Mining Bickers.
FINANCIAL AND INSURANCE AGENTS
Fire Insurance a Specialty.  UH%L™ u>Temk
IN THE
trrtts contemplate.*, ll.e ill. I Molilalia, I.y hlnwiug up Ihe  -■
iruclimi of a line  new I u|;li "> ''■""11:;  '' ''  ■ "''  " !' : ' !
Imhlslols ou Nineili>ii"-i.; Ui" ! IU l|:''"" ",l! ''" ! " i""
I Kerby, P. L. 8„ returned '"Hiding rose with a deafeniii
affr making a nun r i>r •*'■■■ ""'" c.,ll,ip*ed, and ll. ■ flau
^^^^^^^^^^^^^^^^Hi :1 ,ni jis ihuiigh not bin); li.nl hiiji
■  : ng ibe Molilalia and lbe
__\_____________\__________l____m_____\
.... ,i, pose.
iir, there)*:
\ty
if
i (ireenwood and Welliui;
j. W. Reed and .fobn Win-
ui present working on i he
I.Viui.Jid  mining  properties P
Ikl'reek.
j i hi
lenlii'l'g, of the (Inn nf Allen- ',
■iljer, insuranee agents ":,
i ih a visitor to Midway dui
' week.
1. Tli'iin.'t. and !'. VV. Mc-  \,
;isl week  for  a twu-'V.'i ks'
the Main  Ketlle  river on  j
pedition. ,
ie wary io announce thfl lllnesi  ,
Ji. i'. Simmons, of Vei non, -.■
ns iiiliier Gardom, w i." i-  -
hit visiting Midiv ,\
|l li. Gosnell, of tii" Greenwood '
is ul the cowl ■'• ""-' tin  ::
ji-i'i'V.ilive  inei ling  wbi ll
, nt New Westminster on . be  '
■partnership formerly existing  ■
fn I'.irlni in it and  Hurling' r, ii
hern Brewery,  has  been  'lis
Messrs  I'uri mani: ■  ■   liny
.li"*:-.
leay police, of (ire iiiwoo i. Ii ive "
kunther "round up" of deah rs in
Hack and other gameii of nlnuic
by greatly  enriching the  city "
Hiu.'r,
Allan Qillls has returned to Ins
nl Rock ('reek  and is now busy
erection of a large, barn, which,
'■•iinpleteil.wiil addgreatlytothe
Irance of bis property.
■• liiinsvaal contingent of volilll-
ffiiuii Oreenwood, were practicing*
I'l nenr Midway yesterday,  wilh
Insult  that  much  powder  wus
i'Ji Imt nothing (Boereili.
■ >>■ Keane, manager nf the Cai i
mine, i.'.tinp McKinney, sec nn
Icil hy Mrs. Keane passed lius'iii-11.
'ay on Friday on their way to
line.  Tbey expeei lo be away H .
flight.
|>, I'M', tiamlile, provincial govern L
engineer,  was in Mid« iy "";
(I'lny lust.  Mr. Qanible in in ;!"'i..
t'iel in eounee.lioii with the 1" i Ige ,.
"Sllie West Fork of Kettlo rivei
other provincial matters,
i wagon road i.s being buill Irom U
Sway jiKiii); tbe south .i'i'' of Kettle
!pr iis fur us .Iiieksou's ranch.  Mr. h
igh Murray is in charge of the work, j
Jr. X, E, Crowell, returned from L,
si'mle on Wednesday accompanied | M
i.Mrs. Crowell.  Tbey will now mak''
'if home permanently in Midway,
e furniture for their new hotel on
ventb street arrived the same day.  j
■ hand of cattle belonging to Mr. R. p
vstott, of Keremeos, und tin charge j ^
|Mr, A. Kruger passed through Mid-1 n
Hy a few days  aj;o  for Messrs. P.; |,
ims & Oo., and Messrs, Val. Haynes
|d (ieorge Cawsttm are now on theh
py with a band of hogs for the same
,1 i,i
.vil
utile
iulo the hands of tl
, .  | its)  two yen
il itulitiate the In li
- dragged
aud threw
ng there-
kept ihis
after Reed
luthoi'ittes
ty
ty
ty
ty
ty
nmwsB'\ty  ■  ty
prisoner ".' "'
rty.l I   I
ty
iH-RSB
tlAfttKSAitlOOimrytoat.
ST, LOUIS HOTEL at
masmmmmmmmmEammsm ♦««_»—
Camp McKinney, B. C.
Patrons will find a new house, neatly furnished,
and possessing all modern conveniences, tending"
to the comfort of guests. Strict attention paid to
tin; wants and wishes of customers at all ti es
GOOD STABLING ON THE 1'RKMISKS.
n IB were in.nl"
human i iidun
I^^^H^^H^BfalTei' um
■r. i-  eoimui '"'i. and  buried,  was|
ally ■  : unietl,  with  I he  result
■ •  •  led in the
. : After
artfully considering the > \ ideuce the
jury returned a verdict of guilty, and
thai intense tbe prisoner was  sentenced to ten
I  pi '• ■ rs with hard labor.  Locally- Reed
■"  i -)-•'■  jvas known as oue-arui    ■ k. juu, ji
xm_-______t-__-__-___W__t^__m
Murilei in \ ictoria,
ia, B i'. ' pt. 30. -The most
s murder uuniitted in Vic-
many vi ir , was brought tu
.is moriiii ,'. oii  the Indian
;'i~i  ■■ J  ■ ,1  lbe  tiv-'le.  on
d  f tl   igine house ol the
:   .' I'bu V ielilll wasMi-si
_ • ' ■   I'ilh ber brother, .1.
:y  slur,  en the
:  site ti   i'. fi  N  Kailway
is fouml by officer
ig viewed by the
*|f [f lyneh & MbLdS  ■ Proptiete,
Bob Hall's Stage Line
( Carrying Her Majesy's Mails)
Meets the'steamer Aberdeen at Pentcton" on Mon
days, Wednesdays and Saturdays. Passengers io
and trom Fairview, Osoyoos ami Oroville, Wash.,
delivered in quirk time, and by comfortable
conveyance,
Livery, Feed H«vi
Sale Stables
Af Penticton, B. C.
'•■I' XI   S    till I  I    D...,r..
R. S. HALL, Prop.
I  was
by the Bre fool up to lie*  '
• .,,„: jK-.UOO.  The insur*
- $t,4*j0, written by Oeo. " "''
the 'A isii ru, of I'oiiinto
,n\, ol Ijoudon,  An call
epot.  I'lieboiiy
\ alter, and. on
ii insurance, in I
Hotel  Mmliana,  bl
!H5U0, cash, *r^*i*vi; no{at
auc
hi i  i
id  lixiuies,
mn
Kiid llxiureti,
juiiiil  build*
1, Langley. i i
New Westmi
\ ictorlous.
tunkpii
i  exbihil
ironers, Dr  liarl and  Dr, Fiaser,
removed ','; the city morgue,
;   ,. .. ■ kingly mutilated,
■  tttga of clothing,
of the victiins pi
fi" I  VVhilclnipel.
,. mn]   •   ; i mrl he throat indicate
that uie mi,in,oi «,!.• strangled.  There
Head-lure numerous bruises, but the chiel
r uf n '.u.i nre Impossible to
-,\ lhe poor woman bad
an incaruate Hend
ii r !•' pieces iu > xe
■...  Near the re*
bove the i\iii« aj
ieies and stock-
while ui her poi-
beneath lbe body.
• poinl i" ji terrific
• unfortunate wo*
rer or miit'derers,
iiight, about eight
tha recolleeti ui
. whom she was in
■ ii  bakery business,
niu pping hag, and a
j tiie cash receipts for
,.  ■ iml, wiio is ill with
. nne alarmed at her
:  reported to the
innal- j injure •
tpplied  pulili '  ■
i mai  ,
rk I track, wi
*.i .vim
I tlie
rhei
C. F. COSTERTON
VKKNON, B. C
-Bnoral Real Estate & Financial Age.
NOTARY PUBLIC,
i
Thk Royal Issubanck Coy. I
The London and Lancashire Fire !
Insurance Coy.
The  Insurance Coy, of  North
America.
The London and Canadian Fihk
[jVSCRANCE ('i)Y.
The Sun Lifk Assurance Co's ■■.-
Canada.
The Dominion Building ind Loan
As.-J'i,-I.\Tl(lN.
Ari'HAi.sKn tor thk Canada Permanent Loan ami SavinosCoy i
Pipes,
Cigars
AND
newspiipnr is to he published al
whal  pan
borrowed
heel,  di 11'.
C. r.  ]-> .
witnt'ssi ii
Im I'm ni 'l' hj ■■■■ ,;l -'
L'uroiiWi team « is '■"""
,  hlivlng to use a
nil.  iheir  own  haunt,
. niewliere alomc tin
, . ,  tlumstiud visitors
is instituted, re, I
■■ ol' ihe hody, as j
'clock, this morn- j «_
'
mi excellent repu*J
ARMSTRONG HOTEL.!
II. KEYES, Prop.
Good Accommodation,
Best Liquors and Cigars.
First-Class Stabling.
ARMSTRONG  B.C.
CAUTION.
HE public are uftul Ijiarf, _»__', ?.°?.?i'*^ !
Cigarettes
-NOVELS^
JJJNSMTHJ
DRUGGIST
MIDWAY - ii. 0.
■ ©♦•>*+  ****o**4*o**o**ifi)
If) R. MCELMON. |
* U . A
I ppjotical Watch Maker, !
Jl  COP3?ffiB  ST, X
li GREENWOOD B ,C %
»' \
•Ti S
:*   Oood Touts, Plenty Material, '•
Ji  and 30 year*, experience  to do Ia
\*  work correctly.  ... i>
'* _ -
(&)*****'***^*********{.
tuition, anil can
tiermanv,Ufteen|T,K.Ei«'"ii';af?ttf""!<"Z ■' " '  '  ■ •
■ ' I  Init a clu'j-bul [or 851,35 Rivon by mo In
;,Jisba.no is an em* | mistake to Allan andStopha.il on 22nd Inst,
I'll.!
.V. Railway, audi,,,,   „ _ „.„.„, ,t™
Midwiiy. t). C., Hni«,'_. ISO.
■ I,  \ ictonil  west, i
isoect the Indians; | _
M MOHAN.
The C. P. H. Strlke'
•nenix, ,vltb Mr. J. W. Oner aai  -ho mm..hinisls \'Ul>'\d  mi"1'!"1"
!*<■«•.  Mr. Q'rler, who has heen con- \ o,umdiau PaciHo llailway f;10,^.,,",""  W
c'ed wiih the  Boundary  Creek|Fort William to yancouv^ ,.^ ^^   ,
;;[,;,,,. ,,,,'i.rii.KU the work »f a
tt*|,n must have done it with
man
tiling
Winnipeg havi'sr.'ii'-h' .
„|RIII„venielit',hywh.iht'l
wish to. have
limes" for the past two years, is a
|uvnalist in every sense of the W0K* MV.8n-,„ „-„  ,
>l the flrst issue of the Phoenix national Asm*01
News" wm be looked forward to with i America- 	
fgern^en. I Company.
„r .(lie  inl
ie polief arrested a
: Sfc, John on stis*
nmi'tted the crime,
Boiiiidapy Creek LieeneeDis trict.
________t____m________._____^______mmmmmmmmm__m_mmmtUmUte or !" '",'.,„, ri, ,„'■■- mr- expressed as m'"'''■"
if ■ the Phoenix; llilUomi| location oi M. U-" ^ ;   i but st ong I
«ws" will be looked forward to with \ America- recognised b5 tlu ba    ; hig ^th «"PU
FRUIT-FRUIT
Apples,
Peaches and Prunes,
Mow is the time for canning1.
A MEETING nt'tho Hoard of Uconoo Com*
miftslanoi's of tho Boundary Creek tllatriot
will bu helil al Eholt, on BaMirduy llm feur-
lecnlli day uf Ootobor, 18119, nt tbo hour of
ulevcn o'elook in tho forenoon. ....  wttmmm_H_n_a__H_H_iB_n«^
xxViA^an, Tlie Midway Trading Co., Ltd,
Cbiof 1
f
re ■
I
ii
'5.
\
M
1't
|R
1
01
id '
,o'
i
6:
di
i
U'
le
11
«'
{I
8/
11'
l.'
ar
ni
la
ai
ui
;ri
M
h.
i*
/i
r
in
it
es i.
ia
h -
lu
80
ie
el
be
ed
ev
n
in
)«
e
ir
fa
Si
«*:
r  •
ioi
id .
Hi
i i
rn
N
Ui
la',
'"A
P*i'
•t-
01
iu
th
Cl
fn
iai
ii
rt
lb
li
a
|
SB
3e;
ie
iy.
:.tl
in,
r'd
ne
iu'
th.
it
tk
'8
of
s<
lin '
.tl
nt:
>iq
hi
Mi
th:
.«',
be,
'8.
8 '
d
Oil
SUV
an'
e
thi
>y'
>t
id |
i
'0 ■
>\
h
n
ij
C,|
Al Jfe
_"/?.
r
n I DWAY,
mb&jg
I
Beautifully situated at tbe eonflnenee of Boundary Creek and Kettle Biver.
WILL BE T'U'e most '^P0™"1 ra'l*"'>)' -owl 'n the  Kettle Kiver  Mining Division.
The Western Terminal and  Divisional pr>int of the Columbia .i W-stem Railwav.
The Wholesale Supply and  Manufacturing centre of the  Ketde River and Boundary
Creek Districts.
The distributing point for  Upper  Ketde  River,  West  Fork  and Camp McKinney
mining camps
* $ tt    The nearest Railway town to Republic  Meyers  Creek.  Palmer Mountain and  other
Northern Washington mining camps
The  leading residence town  in  the country, with an excellent  climate pure water
 I   supply and favorable sanitary conditions
Business, residence and garden lots at tow prices and mm easy term...
3EXD POR MAPS. PRICE* AST) TX.U. PARTKTLARjS TO  1	
fo fo fo
fo fo fo
fo fo fo
f  fofo
if
fo
fo
*
I
J- P- PIGGOTT. UAMxmmm, ■	
I bri..n4U^ir.B„ftii    TUT-  __-"__*•-.
^r' -»*__.p.„  THE MIDWAY CO., Ltd
!v<
R-lMTliiS.
A„i*nt f<»r Bnii.*h i
The Track Layers'  knehalact «*
ARF TONflVr Certificate  of  Irnprerementt.
And after toy mefe Midway
prices of lots will te advanced.
Sow is tite Ume to toy. Obtain
f3rtici_afs from
THEniDYVAYCO.,LTD
Oaaxrrt axe »i."n Misbui. C__w.
;ilu«r«  tr :-  -
Cv-"- ----- it Zz Z? "" ~ ~f$ - ■tt'-"
'Ztez-Z-iZ, " -wc-y-.w.'Z;
*>~&   SEVH  ^^_?
«•   ■■_* __U_|;_'B  (-^jjj
•—*m   n  LM  0.
»_• D*.s_"et.
aetinnty.
TAXI HnF IM I. P_ H. rvtiajB-a H
agent tor the x amp TteKiuaej Mine
J .'.j._t<-t. of Camp M' rCjnwT. fr*e _u_ri
j*-r.i*ate .V). VSTTiii. jaieai, <«;• <i»jr« from
tbe dale iaexenC to xyyxy to :)_ Mining R«or-
•ier fr.r 4':«rTi*Va/ej .f im^r>r<__T_< foe Use
purple  „ «Ka.-im"*f a Ctoma grant rtf *.ae
And farther lace notier that action, inder
, „-_u>« ,)f •%_ irerZitkau ot i_prj>v_aa_u
liw._ ihi- 17;h 4»j af A__-t. 1.0. I
H. H. PABKBOm
f$   SEND
II The Advance il
To Yoar FrVwU,
*I»EHALACTlS9«.
Certl«M«e  ,f ^j    L
■•~-i.-yx.-j.'
*8
.Vorrw i*ri» Mioi'L i\ana.
V.zatte  31 •..*!€  Oa-xem Untitc Dl—*«-
of T»J«  Jknret.  Wham  UaMi G**»
TAS E MITli K tbat I. Chm* ZieKtmt'iremn.
x. n-ra- £i3f »Van. Kid—«/-_. fr-* a.ii--.
***-nia-m*e .Vi. a 'Ota. naum:. *xi:r dot,
tr.to -ret -.ale hemtZ lu ksi-x- in ■*«*■ Mwin«
-t^_irt--r tne a t ev.tOrau Zt Itnatsi,etnewu tor
•tie —ir>«.* rl .«uuum( * . ro«» ',iw of j.*k
Auri r-.ir.im tai-i anttcr '.iau arxxm. sitter
meeiain T. »ia*c -x* -r-maxemrM -mhwe UM
amnaeor tdtamt I T*_r»_ a* kpMMM
r.i«i«ii BWka_i4v_ st*.. a. r>. »«
CHA.-. J'«R uRiJRl
An Ideal Res*
Buy a raridBDai i
U>«fe is ptent?
tif tod mnu-r.  tau_
smToondir.if_  ■  -:
physician, etc*-, -v -.."-*
theplaeefor _ua_te
For Pina * ■ ■
Apply Xo
THE ITOWATC
_.  -midway:
Riverside Addition.
Just a Word! "	
in Midway real Sate°StLC°ntfemplatinS an Vestment
on the WveraidTld^ mformati°« «■ offered that
ohoice resided S4°D **' be found 300 very
L0TS ^fl^ REASONABLE
W.H. NORRIS
or A. MEGRAW,
^mp McKinney, B- C
Midway, B. C.
: =	

Cite

Citation Scheme:

    

Citations by CSL (citeproc-js)

Usage Statistics

Share

Embed

Customize your widget with the following options, then copy and paste the code below into the HTML of your page to embed this item in your website.
            
              <div id="ubcOpenCollectionsWidgetDisplay">
              <script id="ubcOpenCollectionsWidget"
              src="{[{embed.src}]}"
              data-item="{[{embed.item}]}"
              data-collection="{[{embed.collection}]}"
              data-metadata="{[{embed.showMetadata}]}"
              data-width="{[{embed.width}]}"
              data-media="{[{embed.selectedMedia}]}"
              async >
              </script>
              </div>
            
          
IIIF logo Our image viewer uses the IIIF 2.0 standard. To load this item in other compatible viewers, use this url:
https://iiif.library.ubc.ca/presentation/cdm.advance.1-0347694/manifest

Comment

Related Items