UBC Community, Partners, and Alumni Publications

Close-up view of stele in niche 12, Yuanjue dong 圓覺洞 Anderl, Christoph

Description

This photo shows a stele located inside niche 12 of Yuanjue dong 圓覺洞, Anyue xian 安岳縣, Sichuan sheng 四川省. According to the inscription, the stele was made in the fourth year of the Guangxu 光緒 era (1878). It was thus a late addition to the niche. A partial transcription of the inscription can be found in Lei et al. (2013), p. 376. References: Chengdu wenwu kaogu yanjiusuo 成都文物考古研究所, Beijing daxue Zhongguo kaogu yanjiu zhongxin 北京大學中國考古學研究中心, and Anyue xian wenwuju 安岳縣文物局, 2013: “Sichuan Anyue xian Yuanjue dong moya shike zaoxiang diaocha baogao" 四川安岳縣圓覺洞摩崖石刻造像調查報告 in Sichuan daxue bowuguan 四川大學博物館, Sichuan daxue kaoguxue xi 四川大學考古學系, and Chengdu wenwu kaogu yanjiusuo 成都文物考古研究所 (eds) Nanfang minzu kaogu 南方民族考古 vol. 9. Beijing: Kexue chubanshe, p. 380. Lei Yuhua 雷玉华, Wang Jianping 王剑平, Lu Yinke 卢引科, Fu Chengjin 付成金, Liu Jian 刘健 and Li Chongfen 李崇峰, 2013: "Sichuan Anyue Yuanjue dong moya shike zaoxiang diaocha baogao 四川安岳县圆觉洞摩崖石刻造像调查报告" , in Nanfang Minzu Kaogu 南方民族考古 [Southern Ethonology and Archeology], p. 365-449 Metadata created by: Yalin Du, Sijia Li, Clara Ma, Jie Zhang.

Item Citations and Data

Rights

Attribution 4.0 International