UBC Community, Partners, and Alumni Publications

Dagoba (shelita 舍利塔), niche 4, Yuanjue dong 圓覺洞 Anderl, Christoph

Description

An overview of the dagoba positioned in Niche 4 in Yuanjue dong 圓覺洞, Anyue xian 安岳縣, Sichuan sheng 四川省 [1]. A close-up of the dagoba [2]. The thirteen-story dagoba was carved during the Song dynasty (960–1279) and is 8.1 meters high. For further references see: Chengdu wenwu kaogu yanjiusuo 成都文物考古研究所, Beijing daxue Zhongguo kaogu yanjiu zhongxin 北京大學中國考古學研究中心, and Anyue xian wenwuju 安岳縣文物局, 2013: “Sichuan Anyue xian Yuanjue dong moya shike zaoxiang diaocha baogao" 四川安岳縣圓覺洞摩崖石刻造像調查報告 in Sichuan daxue bowuguan 四川大學博物館, Sichuan daxue kaoguxue xi 四川大學考古學系, and Chengdu wenwu kaogu yanjiusuo 成都文物考古研究所 (eds.), Nanfang minzu kaogu 南方民族考古 vol. 9. Beijing: Kexue chubanshe, pp. 365–449. Metadata created by: Yalin Du, Sijia Li, Clara Ma, Jie Zhang.

Item Citations and Data

Rights

Attribution 4.0 International